backg h 420

Обява за набиране на документи от кандидатите за потребители по проект „Грижа в дома в Община Ветово”

Грижа в дома


Обява за набиране на документи от кандидатите за потребители по проект „Грижа в дома в Община Ветово”

      От 03.04.2023 г. в община Ветово стартира изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Ветово”, по Договор №BG05SFPR002-2.001-0200-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, от Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027.

      Възрастни хора и лица с увреждания ще ползват интегрираните социално-здравни услуги, в рамките на 12 месеца считано от 03.05.2023 г..

 Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

  • Лица с трайни увреждания и техните семейства;
  • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите могат да избират един или няколко вида услуга.

Дейност на санитарите:

  • Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда.
  • Поддържане на личната хигиена, физическа подкрепа, хигиена в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти:

  • Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги.
  • Профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Дейност на психолога: Индивидуална психологична подкрепа.

Териториален обхват –  всички населени места от Община Ветово.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявленията заедно с придружаващите ги документи се подават от 03.04.2023 г. до края на проектните дейности всеки работен ден от 08:00 до 17:00 в деловодството на община Ветово – гр. Ветово ул. „Трети март“ № 2

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

Образците на необходимите документи за участие са достъпни на кандидатите и в деловодството на Общинска администрация Ветово.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.