backg h 420

Секретар

ЮЗЛЕМ ЛЮТФИЕВА

 За контакт: тел.: 0878363769; електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Биографична справка: Родена на 27 октомври 1989 г. в гр. Русе, обл. Русе. 

Завършва магистърска степен „Публична администрация“ в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и бакалавърска степен „Компютърни системи и технологии“ в РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе с професионална квалификация компютърен инженер.

Завършва средното си образование в СОУ Васил Лески“ с ПП – гр. Ветово.

Професионална кариера:

От юли 2023 год. до момента секретар на Община Ветово.

От август 2022 год. до юли 2023 год. работи като директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ в Община Ветово.

От ноември 2019 год. до август 2022 год. работи като експерт в Община Ветово.

От ноември 2015 год. до ноември 2019 год. технически сътрудник „Канцелария, протокол, общински съвет“ на Общински съвет - Ветово.

 


Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.

Секретарят на общината е лице с висше образование и се назначава безсрочно от кмета на общината.

 Секретарят на общината:

 • осъществява административното ръководство на общинската администрация;
 • осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета;
 • отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация;
 • организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 • осигурява разгласяването и обнародването на актовете на кмета на общината;
 • организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица;
 • отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,
 • осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 • следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;
 • утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 • организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
 • организира и контролира атестирането на служителите в общинската администрация;
 • утвърждава плана за периодична професионална подготовка и допълнителна квалификация на общинските служители;
 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.
 • осъществява нотариални функции, съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени със закон или подзаконов нормативен акт, както и от кмета на общината.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.