backg h 420

Вътрешни нормативни документи

wordПравилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация - Ветово

wordВътрешни правила за управление на човешките ресурси в общинска администрация - Ветово

wordВътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Ветово

pdf Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Ветово

pdf Вътрешни правила за реда за управление на цикъла на обществените поръчки на Община Ветово

pdf Инструкция за заявяване, изработка, ползване, прехвърляне, съхранение и унищожаване на печатите в Община Ветово

pdf Вътрешни правила за заплатите на дейност "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

pdf Система за финансово управление и контрол на Община Ветово

pdf Система за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 година

pdf  Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Ветово (утвърдени със Заповед №РД-307/02.05.2023 г., изм. и доп. със Заповед №РД-670/22.08.2023 г., изм. и доп. със Заповед №РД998/07.12.2023 г.)

go to page icon Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.