backg h 420

НПО

 FB IMG 16387941

ФОНДАЦИЯ ЗА ВЕТОВО

"ФОНДАЦИЯ ЗА ВЕТОВО" е учредена с Решение № 112 от 04.05.2020 год. на Общински съвет - Ветово. Фондацията е регистрирана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 206093312.

Фондацията има следните цели:

1) Да осъществи подготовка и реализиране на мерки за подпомагане на лица от уязвими групи, пряко или не пряко засегнати от пандемията от Covid-19;

2) Да създаде дългосрочна стратегия за цялостната организация в обществения сектор и културните институции в община Ветово;

 3) Да насърчава взаимопомощта сред жителите на общината чрез иницииране, организация и участие в събития и инициативи, пряко и непосредствено насочени към подпомагане на лица в риск от здравно, социално или културно изключване;

4) Да съдейства за развитието на община Ветово като модерна европейска общност с разнообразно културно съдържание чрез организация и участие в международно значими събития и инициативи, обмен на културно съдържание и образование в областта на културното наследство;

5) Да популяризира културните и спортни постижения на община Ветово в страната и чужбина, като ангажира с тази цел и местната общност чрез поощряване и развитие на съвместни прояви;

6) Да съдейства за създаване на условия за развитие на културните и творчески индустрии в региона, за подобряване на статуса на творците чрез създаване на условия за творческа мобилност и участие в тяхната успешна реализация;

7) Да насърчава интеграцията между култура, образование, спорт, наука и бизнес за разширяване на ролята и мястото на творчеството и иновациите; да привлича експертен, научен и граждански потенциал по значими проблеми от стратегическите приоритети за развитието на общината;

8) Да инициира и организира форуми за граждански диалог с участие на представители на органите на местно самоуправление, на държавни културни институции, културни организации, бизнеса и неправителствени организации за изграждане на обществена среда в съответствие с утвърдените демократични ценности, която да благоприятства активното участие на гражданите в естетизацията и опазването на жизнената среда, както и за прилагане на утвърдени практики за подобряване на качеството на живот;

 9) Да съдейства за разкриване и насочване на потенциала на община Ветово в социално, икономическо и културно измерение, в това число и като инициира и организира участието на гражданите в процеса на стратегическо планиране и насърчава партньорството при формиране и реализация на общинските политики;

10) Да установява и поддържа връзки и сътрудничество с подобни организации в България и чужбина с цел ефективен обмен и трансфер на добри практики за устойчиво развитие и устойчив туризъм;

11) Да привлича национална и международна подкрепа в защита на идеите и интересите на община Ветово.

Фондацията набира средства за постигане на целите си, по следната банкова сметка:

IBAN: BG11STSA93000027064541

BIC: STSABGSF

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.