backg h 420

Нормативни документи


Свали документikona https 2ikona https 2 Семеен кодекс (изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023 г.)

Свали документikona https 2ikona https 2 Закон за гражданската регистрация (изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023 г.)

Свали документikona https 2ikona https 2 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022 г.)

Свали документikona https 2wordword Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)

Свали документikona https 2ikona https 2 Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (изм. и доп. ДВ. бр.68 от 17 Август 2021г.)

Свали документikona https 2word Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г.

Свали документikona https 2ikona https 2 Регламент (ЕС)2016/1191 на Европейския парламент и на съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.