backg h 420

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕТОВО“ ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г.

 


Община Ветово стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в община Ветово“ по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)

Конкретната цел на Програмата е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 01 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Осигурените средства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съгласно сключеният договор са на стойност 185 464.32лв.

Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление-декларация.
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Заявление-декларация за получаване на топъл обяд от проекта се подава до кмета на Община Ветово в сградата на Общинска администрация Ветово или до кметствата на населените места в община Ветово.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.