backg h 420


   „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

   Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя ,които се уточняват предварително.

   Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:

  • Самообслужване;
  • Движение и придвижване;
  • Промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • Изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • Комуникация;

    Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) са следните целеви групи:

  • Лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на работоспособност;
  • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон;

    Максималният брой часове за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

    Кандидатите за потребители, желаещи да ползват социална услуга „Асистентска подкрепа“ могат да заявят своето желание лично в сградата на общината на ул. „Трети март“ №2, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.