ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-468 от 04.07.2022 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти - публична общинска собственост, НТП „Пасище“, с начална тръжна цена 11.00 лв./дка (единадесет лева за декар), както следва:

№ по ред

Идентификатор

Стар №

Местност

Площ /дка/

Категория

Землище

1.

10803.120.47

000008

КЕРЕЗ БАИР

2,200

VI

Ветово

2.

10803.124.28

000028

КЕРЕЗ БАИР

12,351

V

Ветово

3.

10803.126.29

000029

КЕРЕЗ БАИР

17,457

V

Ветово

4.

10803.155.114

000114

ПАРАДЖИКА

9,620

IV

Ветово

5.

10803.155.115

000115

ПАРАДЖИКА

2,343

IV

Ветово

6.

10803.155.116

000116

ПАРАДЖИКА

0,777

IV

Ветово

7.

10803.155.128

000128

ПАРАДЖИКА

20,970

IV

Ветово

8.

10803.282.141

000141

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

66,940

V

Ветово

9.

10803.282.148

000148

ИЛАНЛЪКА

8,837

IV

Ветово

10.

10803.282.151

000151

ИЛАНЛЪКА

2,527

IV

Ветово

11.

10803.282.157

000157

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

49,180

IV

Ветово

12.

10803.184.214

000214

КУРТ ОРМАН

0,256

III

Ветово

13.

10803.218.235

000235

КЕСИК КОРУ

1,436

V

Ветово

14.

10803.218.236

000236

КРИВНЯ ГЬОЛ

0,395

III

Ветово

15.

10803.218.237

000237

КЕСИК КОРУ

3,412

V

Ветово

16.

10803.218.239

000239

КЕСИК КОРУ

8,675

V

Ветово

17.

10803.218.240

000240

КЕСИК КОРУ

0,808

III

Ветово

18.

10803.209.243

000243

КЕСИК КОРУ

19,152

V

Ветово

19.

10803.233.265

000265

ЛЕСКАТА

4,000

III

Ветово

20.

10803.21.268

000268

ЛЕСКАТА

13,449

IV

Ветово

21.

10803.4.273

000273

ЛЕСКАТА

0,445

IV

Ветово

22.

10803.288.285

000285

ЯСАК

12,483

III

Ветово

23.

10803.286.290

000289

ЯСАК

5,994

III

Ветово

24.

10803.286.292

000289

ЯСАК

2,403

III

Ветово

25.

10803.8.298

000298

ЧИРМАШЛЪКА 2

35,561

V

Ветово

26.

10803.9.300

000300

ЧИРМАШЛЪКА 2

1,793

V

Ветово

27.

10803.292.305

000305

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

7,572

V

Ветово

28.

10803.282.307

000307

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

40,491

V

Ветово

29.

10803.10.311

000311

ЯСАК

4,259

III

Ветово

30.

10803.15.315

000315

ЯСАК

1,227

III

Ветово

31.

10803.161.323

000323

ПАРАДЖИКА

1,417

III

Ветово

32.

10803.75.324

000324

ПАРАДЖИКА

0,432

III

Ветово

33.

10803.161.325

000325

ПАРАДЖИКА

6,654

V

Ветово

34.

10803.17.330

000330

ЯСАК

2,226

IV

Ветово

35.

10803.164.337

000337

БАНКИТЕ

14,196

III

Ветово

36.

10803.246.358

000358

КАНТОНА

6,377

VI

Ветово

37.

10803.253.360

000360

КАНТОНА

2,572

VI

Ветово

38.

10803.253.370

000370

КАНТОНА

28,324

V

Ветово

39.

10803.253.373

000373

КАНТОНА

17,090

VI

Ветово

40.

10803.269.403

000403

АКЧА АШЛЪК

35,796

IV

Ветово

41.

10803.253.406

000406

АКЧА АШЛЪК

4,099

VI

Ветово

42.

10803.291.407

000407

АКЧА АШЛЪК

31,175

IV

Ветово

43.

10803.247.415

000415

КАНТОНА

85,618

VI

Ветово

44.

10803.247.423

000423

ПИСАНСКИ КУМЛУК

58,665

VI

Ветово

45.

10803.247.426

000426

ПИСАНСКИ КУМЛУК

12,785

VI

Ветово

46.

10803.247.432

000432

КАНТОНА

10,775

IV

Ветово

47.

10803.247.433

000433

КАНТОНА

2,817

IV

Ветово

48.

10803.290.435

000435

ПИСАНСКИ КУМЛУК

3,636

VI

Ветово

49.

10803.290.445

000445

ПИСАНСКИ КУМЛУК

2,917

VI

Ветово

50.

10803.1.451

000451

АЙГЪР БАА

9,527

IV

Ветово

51.

10803.103.462

000462

КАЛЕНДЖИ КОРУ

1,835

IV

Ветово

52.

10803.3.483

000483

КАЛЕНДЖИ КОРУ

3,142

IV

Ветово

53.

10803.4.487

000487

КАЛЕНДЖИ КОРУ

4,786

IV

Ветово

54.

10803.107.491

000491

КАЛЕНДЖИ КОРУ

2,746

IV

Ветово

55.

10803.107.494

000494

КАЛЕНДЖИ КОРУ

1,204

IV

Ветово

56.

10803.226.504

000504

КАЛЕНДЖИ КОРУ

21,727

III

Ветово

57.

10803.236.543

000543

БИЮК АЛАН

4,529

IV

Ветово

58.

10803.234.544

000544

КЬОКЛЮЦИ

14,357

IV

Ветово

59.

10803.234.547

000547

КЬОКЛЮЦИ

5,186

IV

Ветово

60.

10803.236.548

000548

КЬОКЛЮЦИ

4,347

IV

Ветово

61.

10803.237.567

000567

БИЮК АЛАН

19,431

IV

Ветово

62.

10803.239.573

000573

БАШАКА

203,213

V

Ветово

63.

10803.239.576

000576

ПИСАНСКИ КУМЛУК

4,466

V

Ветово

64.

10803.271.590

000590

БАШАКА

21,153

V

Ветово

65.

10803.274.600

000600

БАШАКА

217,264

VI

Ветово

66.

10803.280.606

000606

БАШАКА

0,540

VI

Ветово

67.

10803.280.607

000607

БАШАКА

0,824

VI

Ветово

68.

10803.280.623

000623

БАШАКА

4,759

IV

Ветово

69.

10803.280.624

000624

БАШАКА

0,899

IV

Ветово

70.

10803.280.629

000629

БАШАКА

1,058

IV

Ветово

71.

10803.20.809

000809

ЯСАК

7,042

IV

Ветово

72.

10803.10.812

000812

ЯСАК

2,048

III

Ветово

73.

10803.167.855

000855

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

3,760

IV

Ветово

74.

10803.170.863

000863

ЧИРМАШЛЪКА 2

6,110

V

Ветово

75.

10803.280.878

000878

БАШАКА

28,765

IV

Ветово

76.

10803.281.879

000879

БАШАКА

0,544

IV

Ветово

77.

10803.270.881

000881

БАШАКА

1,291

III

Ветово

78.

10803.240.882

000882

ПИСАНСКИ КУМЛУК

1,336

IV

Ветово

79.

10803.247.883

000883

КАНТОНА

73,741

IV

Ветово

80.

10803.282.886

000886

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

22,566

V

Ветово

81.

10803.179.889

000889

ЧУКУР БУНАР

3,312

III

Ветово

82.

10803.280.890

000890

БАШАКА

2,966

VI

Ветово

83.

10803.16.5

016005

ЯСАК

3,873

IV

Ветово

84.

10803.292.2

292002

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

4,542

V

Ветово

85.

10803.292.3

292003

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

11,588

V

Ветово

86.

10803.282.147

000147

ИЛАНЛЪКА

29,672

IV

Ветово

87.

10803.3.486

000486

КАЛЕНДЖИ КОРУ

11,165

IV

Ветово

88.

10803.279.614

000614

БАШАКА

131,635

IV

Ветово

89.

10803.279.615

000615

БАШАКА

6,556

IV

Ветово

90.

10803.280.619

000619

БАШАКА

3,434

IV

Ветово

91.

15151.4.42

004042

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

2,305

III

Глоджево

92.

15151.45.12

045012

АРПАЛЪК

2,081

III

Глоджево

93.

15151.55.26

055026

АСАРЛЪК

3,926

III

Глоджево

94.

15151.58.2

058002

ШАН ТАРЛА

14,969

III

Глоджево

95.

15151.60.2

060022

АДАЛАР

9,540

IV

Глоджево

96.

15151.61.38

061038

АДАЛАР

23,338

VI

Глоджево

97.

15151.61.70

061070

АДАЛАР

4,463

IV

Глоджево

98.

15151.69.1

069001

САЯ ОРМАН

2,621

IV

Глоджево

99.

15151.69.5

069005

САЯ ОРМАН

0,947

IV

Глоджево

100.

15151.69.6

069006

САЯ ОРМАН

3,972

IV

Глоджево

101.

15151.71.9

071009

САЯ ОРМАН

5,012

VI

Глоджево

102.

15151.77.84

077084

ТАШЛЪ ПАРА

14,403

VI

Глоджево

103.

15151.78.6

078006

ТАШЛЪ ПАРА

6,879

VI

Глоджево

104.

15151.79.36

079036

ТАШЛЪ ПАРА

0,905

IV

Глоджево

105.

15151.83.30

083030

УВА ТАРЛА

16,825

III

Глоджево

106.

15151.83.73

083073

УВА ТАРЛА

12,051

III

Глоджево

107.

15151.93.24

093024

КАРА СУЛУК

2,512

IV

Глоджево

108.

15151.96.36

096036

КОШУ ЙОЛ

0,986

III

Глоджево

109.

15151.105.12

105012

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

4,358

VI

Глоджево

110.

15151.107.11

107011

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

7,414

VI

Глоджево

111.

15151.107.12

107012

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

2,241

VI

Глоджево

112.

15151.108.9

108009

КАЙРАКА

3,626

VI

Глоджево

113.

15151.109.47

109047

КАЙРАКА

13,853

IV

Глоджево

114.

15151.110.49

110049

КАЙРАКА

1,958

IV

Глоджево

115.

15151.111.6

111006

АЙКАРЪ ЙОЛ

0,827

VI

Глоджево

116.

15151.118.22

118022

АЙКАРЪ ЙОЛ

4,608

VI

Глоджево

117.

15151.123.17

123017

САМАНЪ КУЛАК

3,983

VI

Глоджево

118.

15151.132.4

132004

КЮЛПЕРЕ

3,406

VI

Глоджево

119.

15151.135.18

135018

КЮЛПЕРЕ

2,683

IV

Глоджево

120.

15151.140.1

140001

ПАРА СЪРТ

2,802

VI

Глоджево

121.

15151.140.2

140002

ПАРА СЪРТ

1,959

VI

Глоджево

122.

15151.141.4

141004

ПАРА СЪРТ

9,826

VI

Глоджево

123.

15151.142.3

142003

ПАРА СЪРТ

1,245

III

Глоджево

124.

15151.142.23

142023

ПАРА СЪРТ

2,578

VI

Глоджево

125.

15151.142.24

142024

ПАРА СЪРТ

5,786

VI

Глоджево

126.

15151.161.17

161017

ХОШКОНДУ

7,130

V

Глоджево

127.

15151.182.3

182003

ЕСЕННИК

4,648

V

Глоджево

128.

15151.184.5

184005

ЕСЕННИК

34,006

V

Глоджево

129.

15151.184.6

184006

ЕСЕННИК

33,686

V

Глоджево

130.

15151.186.19

186019

ЧЕРЕШАКА

2,449

III

Глоджево

131.

15151.192.5

192005

ЧИЙ КОДЖА БАИР

2,434

III

Глоджево

132.

15151.213.31

213031

АРПАЛЪК

0,394

IV

Глоджево

133.

15151.218.1

218001

ТАБАК КОРУСУ

24,924

IV

Глоджево

134.

15151.218.3

218003

ТАБАК КОРУСУ

10,092

IV

Глоджево

135.

15151.229.1

229001

АШЛАМАЛЪК

48,669

IV

Глоджево

136.

15151.229.4

229004

АШЛАМАЛЪК

2,691

III

Глоджево

137.

15151.229.10

229010

АШЛАМАЛЪК

2,500

IV

Глоджево

138.

15151.229.11

229011

АШЛАМАЛЪК

2,350

IV

Глоджево

139.

15151.229.12

229012

АШЛАМАЛЪК

26,293

IV

Глоджево

140.

15151.91.7

091007

КАРА СУЛУК

13,581

VI

Глоджево

141.

15151.92.22

092022

КАРА СУЛУК

18,883

III

Глоджево

142.

15151.121.28

121028

ТОЗКОМПАРА

60,352

II

Глоджево

143.

39832.43.460

045460

БИРДЖИК

1,873

IV

Кривня

144.

39832.51.3

051003

ЧЕСНОВА

2,500

III

Кривня

145.

39832.95.296

095296

БИРДЖИК

20,387

III

Кривня

146.

39832.97.410

097410

БИРДЖИК

4,212

III

Кривня

147.

39832.98.293

098293

БИРДЖИК

2,232

III

Кривня

148.

39832.109.420

109420

ЦЕРАКА

0,970

V

Кривня

149.

39832.114.457

114457

ЧЕСНОВА

0,596

VI

Кривня

150.

39832.115.400

115400

ЧЕСНОВА

1,554

III

Кривня

151.

39832.115.403

115403

ЧЕСНОВА

3,762

III

Кривня

152.

39832.119.395

119395

ЛИВАДИ

1,887

IX

Кривня

153.

39832.120.205

120205

ОРТА ЕКЕНЛИК

1,490

III

Кривня

154.

39832.120.206

120206

ОРТА ЕКЕНЛИК

0,815

III

Кривня

155.

39832.120.207

120207

ОРТА ЕКЕНЛИК

0,634

III

Кривня

156.

39832.120.208

120208

ОРТА ЕКЕНЛИК

1,419

III

Кривня

157.

39832.124.14

124014

ДРИСЛЯ

3,923

III

Кривня

158.

39832.124.15

124015

ДРИСЛЯ

6,095

III

Кривня

159.

39832.126.129

126129

КАЛЕТО

2,122

V

Кривня

160.

39832.127.124

127124

КАЛЕТО

3,824

V

Кривня

161.

39832.111.433

111433

ЧЕСНОВА

31,649

III

Кривня

162.

39832.94.9

094009

КЕЛЕМЛИК

31,991

V

Кривня

163.

39832.93.14

093014

КЕЛЕМЛИК

13,104

III

Кривня

164.

39832.101.18

101018

БИРДЖИК

84,412

IV

Кривня

165.

39832.101.21

101021

БИРДЖИК

21,877

IV

Кривня

166.

39832.102.454

102454

ЕСКИ БАЛЪК

3,484

IV

Кривня

167.

39832.105.464

105464

ЦЕРАКА

18,863

IV

Кривня

168.

39832.106.466

106466

ЦЕРАКА

91,152

V

Кривня

169.

39832.113.445

113445

ЧЕСНОВА

8,163

VI

Кривня

170.

39832.118.24

118024

ЧЕСНОВА

130,51

IX

Кривня

171.

39832.121.1

121001

БЪЗОВЕЦ

7,82

V

Кривня

172.

39832.121.26

121026

ЛИВАДИ

37,68

IX

Кривня

173.

39832.122.35

122035

БЪЗОВЕЦ

76,334

V

Кривня

174.

39832.122.129

122129

БЪЗОВЕЦ

25,192

V

Кривня

175.

39832.122.134

122134

БЪЗОВЕЦ

4,665

III

Кривня

176.

39832.122.220

122220

БЪЗОВЕЦ

26,979

IV

Кривня

177.

39832.122.223

122223

БЪЗОВЕЦ

30,879

IV

Кривня

178.

39832.122.35

122035

БЪЗОВЕЦ

76,334

V

Кривня

179.

39832.51.5

051005

ЧЕСНОВА

6,333

III

Кривня

180.

39832.91.93

091093

КЕЛЕМЛИК

2,732

IV

Кривня

181.

39832.97.407

097407

БИРДЖИК

2,583

III

Кривня

182.

39832.97.408

097408

БИРДЖИК

8,69

III

Кривня

183.

39832.97.409

097409

БИРДЖИК

7,779

III

Кривня

184.

39832.100.17

100017

БИРДЖИК

7,086

III

Кривня

185.

39832.114.447

114447

ЧЕСНОВА

2,353

VI

Кривня

186.

39832.117.396

117396

ЧЕСНОВА

2,565

III

Кривня

187.

39832.117.397

117397

ЧЕСНОВА

7,726

III

Кривня

188.

39832.118.426

118426

ЧЕСНОВА

7,081

III

Кривня

189.

39832.119.3

119003

ЛИВАДИ

4,926

III

Кривня

190.

39832.120.209.

120209

ОРТА ЕКЕНЛИК

1,106

III

Кривня

191.

39832.121.133

121133

ЛИВАДИ

2,532

III

Кривня

192.

39832.122.2017

122217

БЪЗОВЕЦ

4,533

IV

Кривня

193.

39832.125.127

125127

КАЛЕТО

6,191

III

Кривня

194.

39832.89.89

089089

ЕСЕННИ КУЛАК

38,385

IV

Кривня

195.

39832.95.146

095146

БИРДЖИК

4,447

III

Кривня

196.

39832.95.147

095147

БИРДЖИК

6,102

III

Кривня

197.

39832.97.301

097301

БИРДЖИК

23,267

III

Кривня

198.

39832.102.21

102021

ЕСКИ БАЛЪК

10,724

IV

Кривня

199.

39832.107.472

107472

ЦЕРАКА

5,003

IV

Кривня

200.

39832.109.27

109027

ЦЕРАКА

47,581

V

Кривня

201.

39832.110.428

110428

ЦЕРАКА

8,406

III

Кривня

202.

39832.111.432

111432

ЧЕСНОВА

13,662

III

Кривня

203.

39832.111.439

111439

ЧЕСНОВА

23,063

VI

Кривня

204.

39832.112.430

112430

ЧЕСНОВА

8,156

VI

Кривня

205.

39832.116.456

116456

ЕСКИ БАЛЪК

8,045

IV

Кривня

206.

39832.121.136

121136

ЛИВАДИ

33,557

IX

Кривня

207.

39832.123.13

123013

БЪЗОВЕЦ

23,804

III

Кривня

208.

39832.128.40

128040

ЛИВАДИ

49,43

IX

Кривня

209.

39832.128.176

128176

ЛИВАДИ

8,645

III

Кривня

210.

39832.128.194

128194

ЛИВАДИ

13,01

IX

Кривня

211.

39832.128.195

128195

ЛИВАДИ

10,385

IX

Кривня

212.

39832.128.196

128196

ЛИВАДИ

2,152

IX

Кривня

213.

56441.39.37

000006

ПОПОВА КОРИЯ

3,327

III

Писанец

214.

56441.114.39

000039

ТАБАЧИЦА

3,841

VI

Писанец

215.

56441.114.41

000041

ТАБАЧИЦА

7,013

VI

Писанец

216.

56441.114.42

000042

ТАБАЧИЦА

3,293

VI

Писанец

217.

56441.114.43

000043

ТАБАЧИЦА

1,775

VI

Писанец

218.

56441.51.50

000045

ТАБАЧИЦА

11,040

V

Писанец

219.

56441.11.47

000047

ТАБАЧИЦА

31,070

III

Писанец

220.

56441.75.79

000054

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

0,299

V

Писанец

221.

56441.52.66

000056

ТАБАЧИЦА

6,000

IV

Писанец

222.

56441.77.66

000057

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

0,423

V

Писанец

223.

56441.33.59

000059

МОГИЛИТЕ

18,555

VI

Писанец

224.

56441.54.61

000061

ВЕТОВСКИ ПЪТ

0,760

V

Писанец

225.

56441.82.13

000062

ГИМЛИЙЦА

1,135

V

Писанец

226.

56441.83.67

000067

МЕШЕЛИКА

10,968

V

Писанец

227.

56441.59.68

000068

ОРМАНДЖИКА

59,001

III

Писанец

228.

56441.65.69

000069

ШУМНИЦА

89,576

V

Писанец

229.

56441.109.72

000072

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0,849

VI

Писанец

230.

56441.59.73

000073

ВЕТОВСКИ ПЪТ

23,146

III

Писанец

231.

56441.54.74

000074

ОРМАНДЖИКА

0,917

III

Писанец

232.

56441.109.75

000075

ТЕТОВСКИ ПЪТ

21,323

IX

Писанец

233.

56441.53.76

000076

ВЕТОВСКИ ПЪТ

95,979

IX

Писанец

234.

56441.54.80

000080

ВЕТОВСКИ ПЪТ

5,728

III

Писанец

235.

56441.36.81

000081

ТЕТОВСКИ ПЪТ

37,354

VI

Писанец

236.

56441.36.84

000084

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0,241

VI

Писанец

237.

56441.131.92

000092

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0,880

VI

Писанец

238.

56441.132.100

000100

ГИМЛИЙЦА

6,464

IX

Писанец

239.

56441.9.102

000102

ТАБАЧИЦА

0,610

III

Писанец

240.

56441.1.103

000103

ДИМАН ЧАИР

7,375

III

Писанец

241.

56441.33.125

000125

МОГИЛИТЕ

3,519

VI

Писанец

242.

56441.36.132

000132

МОГИЛИТЕ

1,723

IX

Писанец

243.

56441.36.133

000133

МОГИЛИТЕ

1,225

IX

Писанец

244.

56441.38.141

000141

МОГИЛИТЕ

20,373

V

Писанец

245.

56441.39.145

000145

ПОПОВА КОРИЯ

5,047

V

Писанец

246.

56441.39.148

000148

ПОПОВА КОРИЯ

8,758

III

Писанец

247.

56441.41.150

000150

ПОПОВА КОРИЯ

2,407

III

Писанец

248.

56441.41.152

000152

ПОПОВА КОРИЯ

0,984

III

Писанец

249.

56441.42.155

000155

ПОПОВА КОРИЯ

18,302

V

Писанец

250.

56441.113.165

000165

ПОПОВА КОРИЯ

26,941

V

Писанец

251.

56441.113.166

000166

ПОПОВА КОРИЯ

37,085

V

Писанец

252.

56441.113.168

000168

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

80,544

V

Писанец

253.

56441.104.188

000188

ДИМАН ЧАИР

9,155

III

Писанец

254.

56441.106.190

000190

ДИМАН ЧАИР

4,226

VI

Писанец

255.

56441.106.192

000192

ДИМАН ЧАИР

1,316

VI

Писанец

256.

56441.57.199

000199

ВЕТОВСКИ ПЪТ

0,617

IX

Писанец

257.

56441.58.211

000211

ОРМАНДЖИКА

10,266

V

Писанец

258.

56441.54.212

000212

ОРМАНДЖИКА

1,946

V

Писанец

259.

56441.57.215

000215

ОРМАНДЖИКА

5,156

V

Писанец

260.

56441.57.235

000235

ОРМАНДЖИКА

1,477

V

Писанец

261.

56441.57.236

000236

ОРМАНДЖИКА

3,341

V

Писанец

262.

56441.58.237

000237

ОРМАНДЖИКА

2,290

IV

Писанец

263.

56441.80.255

000255

КАШЛАТА

154,009

IX

Писанец

264.

56441.123.260

000260

КАШЛАТА

3,669

IX

Писанец

265.

56441.80.268

000268

КАШЛАТА

2,876

VI

Писанец

266.

56441.80.269

000269

ВЕТОВСКИ ПЪТ

10,288

VI

Писанец

267.

56441.132.273

000273

ТЕТОВСКИ ПЪТ

2,594

IV

Писанец

268.

56441.108.275

000275

ТЕТОВСКИ ПЪТ

9,812

VI

Писанец

269.

56441.108.289

000289

ТЕТОВСКИ ПЪТ

111,821

VI

Писанец

270.

56441.36.286

000286

ТЕТОВСКИ ПЪТ

52,626

IX

Писанец

271.

56441.36.291

000291

МОГИЛИТЕ

24,010

V

Писанец

272.

56441.82.319

000319

ГИМЛИЙЦА

2,471

IV

Писанец

273.

56441.82.321

000321

ГИМЛИЙЦА

236,194

V

Писанец

274.

56441.132.330

000330

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0,214

IV

Писанец

275.

56441.82.332

000332

ГИМЛИЙЦА

9,329

IV

Писанец

276.

56441.133.333

000333

ГИМЛИЙЦА

9,571

IV

Писанец

277.

56441.78.341

000341

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

9,900

IV

Писанец

278.

56441.76.345

000345

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

1,340

IV

Писанец

279.

56441.62.348

000348

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

5,992

VI

Писанец

280.

56441.62.349

000349

БАЛИЙЦА

2,971

VI

Писанец

281.

56441.125.350

000350

БАЛИЙЦА

5,461

VI

Писанец

282.

56441.127.353

000353

КАШЛАТА

4,759

VI

Писанец

283.

56441.62.362

000362

БАЛИЙЦА

4,870

VI

Писанец

284.

56441.125.369

000369

КАШЛАТА

11,603

VI

Писанец

285.

56441.125.371

000371

КАШЛАТА

9,844

VI

Писанец

286.

56441.80.376

000376

КАШЛАТА

22,046

IX

Писанец

287.

56441.80.377

000377

КАШЛАТА

9,810

IX

Писанец

288.

56441.80.387

000387

КАШЛАТА

27,879

IX

Писанец

289.

56441.80.395

000395

КАШЛАТА

7,836

IX

Писанец

290.

56441.112.421

000421

ПОПОВА КОРИЯ

5,407

V

Писанец

291.

56441.80.434

000434

КАШЛАТА

5,538

V

Писанец

292.

56441.80.437

000437

КАШЛАТА

4,461

V

Писанец

293.

56441.62.498

000498

КУМНИЦА

36,914

V

Писанец

294.

56441.62.501

000501

КУМНИЦА

8,309

VI

Писанец

295.

56441.63.510

000510

БАЛИЙЦА

7,040

V

Писанец

296.

56441.62.519

000519

КУМНИЦА

38,668

V

Писанец

297.

56441.82.548

000548

ГИМЛИЙЦА

13,537

IX

Писанец

298.

56441.82.561

000561

ГИМЛИЙЦА

4,352

IV

Писанец

299.

56441.65.598

000598

ШУМНИЦА

3,966

V

Писанец

300.

56441.133.599

000599

ГИМЛИЙЦА

2,351

IV

Писанец

301.

56441.132.951

000951

ГИМЛИЙЦА

6,820

VI

Писанец

302.

56441.132.952

000952

ГИМЛИЙЦА

3,530

IV

Писанец

303.

56441.123.961

000961

ВЕТОВСКИ ПЪТ

180,378

IV

Писанец

304.

56441.56.962

000962

ВЕТОВСКИ ПЪТ

182,518

IV

Писанец

305.

56441.56.963

000963

ВЕТОВСКИ ПЪТ

139,442

IV

Писанец

306.

56441.82.970

000970

ГИМЛИЙЦА

21,505

V

Писанец

307.

56441.108.973

000973

ТЕТОВСКИ ПЪТ

54,090

V

Писанец

308.

56441.107.993

000993

ВЕТОВСКИ ПЪТ

37,111

III

Писанец

309.

56441.107.994

000994

ВЕТОВСКИ ПЪТ

4,539

III

Писанец

310.

56441.114.1

114001

ТАБАЧИЦА

2,790

VI

Писанец

311.

56441.120.1

120001

ВЕТОВСКИ ПЪТ

63,083

III

Писанец

312.

56441.121.4

121004

ВЕТОВСКИ ПЪТ

7,690

III

Писанец

313.

56441.133.2

133002

ТЕТОВСКИ ПЪТ

9,213

IV

Писанец

314.

56441.117.977

000977

КАШЛАТА

0,772

VI

Писанец

315.

56441.62.503

000503

БАЛИЙЦА

112,528

VI

Писанец

316.

56441.80.380

000380

КАШЛАТА

146,435

VI

Писанец

317.

56441.82.566

000566

ГИМЛИЙЦА

43,485

IV

Писанец

318.

56441.113.1

113001

ДИМАН ЧАИР

4,846

V

Писанец

319.

56441.113.2

113002

ДИМАН ЧАИР

87,861

V

Писанец

320.

56441.113.3

113003

ДИМАН ЧАИР

25,117

VI

Писанец

321.

56441.113.4

113004

ДИМАН ЧАИР

121,527

VI

Писанец

322.

56441.116.2

116002

ДИМАН ЧАИР

305,123

V

Писанец

323.

56441.110.5

110005

ДИМАН ЧАИР

235,851

III

Писанец

324.

66229.4.1

004001

КОНЧАПАРА

10,617

III

Сеново

325.

66229.4.2

004002

КОНЧАПАРА

22,545

III

Сеново

326.

66229.8.2

008002

КОНЧАПАРА

37,305

V

Сеново

327.

66229.21.9

021009

ГЬОБЕКЛИ

2,396

VI

Сеново

328.

66229.30.12

030012

АШЛАМАЛЪК

7,104

III

Сеново

329.

66229.44.5

044005

ЮРТЛУК

1,288

III

Сеново

330.

66229.49.6

049006

ЮРТЛУК

0,204

III

Сеново

331.

66229.54.56

054056

АКБУБА

15,206

X

Сеново

332.

66229.54.57

054057

АКБУБА

34,271

VI

Сеново

333.

662229.58.11

058011

КАЛЕТО

26,557

III

Сеново

334.

66229.59.121

061021

КАЛЕТО

12,018

III

Сеново

335.

66229.61.22

061022

КАЛЕТО

7,251

IV

Сеново

336.

66229.62.31

062031

КАЛЕТО

25,804

IV

Сеново

337.

66229.38.2

068002

БИРДЖИК

4,596

III

Сеново

338.

66229.69.18

069018

ЗЕЛЕНЧУКОВИ ГРАДИНИ

9,440

III

Сеново

339.

66229.71.2

071002

ПОЛЯНСКИ НИВИ

73,808

III

Сеново

340.

66229.71.11

071011

ПОЛЯНСКИ НИВИ

1,454

III

Сеново

341.

66229.72.2

072002

ПОЛЯНСКИ НИВИ

9,870

III

Сеново

342.

66229.73.2

073002

ПОЛЯНСКИ НИВИ

20,332

III

Сеново

343.

66229.74.1

074001

ПОЛЯНСКИ НИВИ

195,422

IX

Сеново

344.

66229.74.5

074005

ПОЛЯНСКИ НИВИ

21,702

IX

Сеново

345.

66229.76.1

076001

ПОЛЯНСКИ НИВИ

22,969

IV

Сеново

346.

66229.77.4

077004

БИРДЖИК

8,593

IV

Сеново

347.

66229.77.5

077005

БИРДЖИК

6,597

IV

Сеново

348.

66229.77.6

077006

БИРДЖИК

42,661

IV

Сеново

349.

66229.80.1

080001

ГАРАТА

2,308

IV

Сеново

350.

66229.80.2

080002

ГАРАТА

16,074

IV

Сеново

351.

66229.80.25

080025

ГАРАТА

7,001

IV

Сеново

352.

66229.80.26

080026

ГАРАТА

2,142

IV

Сеново

353.

66229.87.7

087007

КАЛЕТО

102,959

IV

Сеново

354.

66229.57.1

057001

КАЛЕТО

8,887

III

Сеново

355.

66229.57.3

057003

КАЛЕТО

53,459

V

Сеново

356.

66229.58.8

058008

КАЛЕТО

29,619

V

Сеново

357.

66229.87.5

087005

КАЛЕТО

114,907

X

Сеново

358.

67578.49.26

000007

АРПАЛЪКА

1,782

III

Смирненски

359.

67578.71.15

000015

АША ОРМАН

2,120

III

Смирненски

360.

67578.68.33

000033

КАРШЪ ЯСАК

5,271

III

Смирненски

361.

67578.10.48

000048

АЛАНДЖИКА

13,087

III

Смирненски

362.

67578.10.50

000050

АЛАНДЖИКА

5,066

III

Смирненски

363.

67578.11.53

000053

АЛАНДЖИКА

9,865

III

Смирненски

364.

67578.11.54

000054

АЛАНДЖИКА

0,125

III

Смирненски

365.

67578.15.96

000096

БААЛЪК АЛТЪ

2,813

IV

Смирненски

366.

67578.15.99

000099

БААЛЪК АЛТЪ

4,540

III

Смирненски

367.

67578.96.107

000107

КАРШИ ЯСАК

5,261

III

Смирненски

368.

67578.80.117

000117

КАНАЛЪ БОСТАН

0,405

III

Смирненски

369.

67578.80.635

000118

КАНАЛЪ БОСТАН

7,429

III

Смирненски

370.

67578.80.636

000118

КАНАЛЪ БОСТАН

11,401

III

Смирненски

371.

67578.25.123

000123

ЕСКИ БАЛЪК

0,294

III

Смирненски

372.

67578.4.146

000146

СИВРИ ЯСАК

0,119

III

Смирненски

373.

67578.27.180

000180

АРПАЛЪКА

78,972

VI

Смирненски

374.

67578.63.182

000182

ПАРАДЖИКА

3,82

III

Смирненски

375.

67578.27.186

000186

ПАРАДЖИКА

7,890

III

Смирненски

376.

67578.63.191

000191

АРПАЛЪКА

5,790

VI

Смирненски

377.

67578.46.198

000198

АРПАЛЪКА

3,060

VI

Смирненски

378.

67578.67.253

000253

АРПАЛЪКА

0,513

III

Смирненски

379.

67578.24.255

000255

ЕСКИ БАЛЪК

17,945

IV

Смирненски

380.

67578.36.256

000256

ФЪНДЪКЛИЯТА

37,147

III

Смирненски

381.

67578.80.639

000282

КАНАЛЪ БОСТАН

8,236

III

Смирненски

382.

67578.80.642

000282

КАНАЛЪ БОСТАН

2,356

III

Смирненски

383.

67578.68.1

000364

МАЛЕ АРДЪ

0,802

III

Смирненски

384.

67578.69.492

000492

АРПАЛЪКА

9,604

III

Смирненски

385.

67578.80.495

000495

КАНАЛЪ БОСТАН

2,171

III

Смирненски

386.

67578.6.509

000509

МАЛЕ АРДЪ

16,090

IV

Смирненски

387.

67578.96.510

000510

КАНАЛЪ БОСТАН

4,626

III

Смирненски

388.

67578.86.728

000728

АША ОРМАН

0,661

III

Смирненски

ІІ. ТЪРГЪТ ще се проведе на 22.07.2022 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 29.07.2022 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на Община Ветово или се внася по сметка:

            IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 21.07.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 28.07.2022 г.

            V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

            IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 21.07.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 28.07.2022 г.

            VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от отдел „Общинска собственост“.

            VIIІ. Заявления за участиеподават се само от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 21.07.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 28.07.2022 г.