ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-492 от 05.07.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти - публична общинска собственост, НТП „Пасище“, с начална тръжна цена 15.00 лв./дка (единадесет лева за декар), както следва:

№ по ред

Идентификатор

Стар №

Местност

Площ (дка) 

Категория

Землище

1.

10803.120.47

000008

КЕРЕЗ БАИР

2.22

VI

Ветово

2.

10803.124.28

000028

КЕРЕЗ БАИР

12.351

V

Ветово

3.

10803.126.29

000029

КЕРЕЗ БАИР

17.457

V

Ветово

4.

10803.155.114

000114

ПАРАДЖИКА

9.62

IV

Ветово

5.

10803.155.115

000115

ПАРАДЖИКА

2.343

IV

Ветово

6.

10803.155.116

000116

ПАРАДЖИКА

0.777

IV

Ветово

7.

10803.155.128

000128

ПАРАДЖИКА

20.97

IV

Ветово

8.

10803.160.136

000136

ПАРАДЖИКА

34.342

V

Ветово

9.

10803.282.141

000141

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

66.94

V

Ветово

10.

10803.282.148

000148

ИЛАНЛЪКА

8.837

IV

Ветово

11.

10803.282.151

000151

ИЛАНЛЪКА

2.527

IV

Ветово

12.

10803.282.157

000157

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

49.180

IV

Ветово

13.

10803.184.214

000214

КУРТ ОРМАН

0.256

III

Ветово

14.

10803.218.235

000235

КЕСИК КОРУ

1.436

V

Ветово

15.

10803.218.236

000236

КРИВНЯ ГЬОЛ

0.395

III

Ветово

16.

10803.218.237

000237

КЕСИК КОРУ

3.412

V

Ветово

17.

10803.218.239

000239

КЕСИК КОРУ

8.675

V

Ветово

18.

10803.218.240

000240

КЕСИК КОРУ

0.808

III

Ветово

19.

10803.209.243

000243

КЕСИК КОРУ

19.152

V

Ветово

20.

10803.233.265

000265

ЛЕСКАТА

4000

III

Ветово

21.

10803.21.268

000268

ЛЕСКАТА

13.449

IV

Ветово

22.

10803.4.273

000273

ЛЕСКАТА

0.445

IV

Ветово

23.

10803.288.285

000285

ЯСАК

12.483

III

Ветово

24.

10803.286.290

000289

ЯСАК

5.994

III

Ветово

25.

10803.286.292

000289

ЯСАК

2.403

III

Ветово

26.

10803.8.298

000298

ЧИРМАШЛЪКА 2

35.561

V

Ветово

27.

10803.9.300

000300

ЧИРМАШЛЪКА 2

1.793

V

Ветово

28.

10803.292.305

000305

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

7.572

V

Ветово

29.

10803.282.307

000307

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

40.491

V

Ветово

30.

10803.10.311

000311

ЯСАК

4.057

III

Ветово

31.

10803.15.315

000315

ЯСАК

0.465

III

Ветово

32.

10803.161.320

000320

ПАРАДЖИКА

     13.213    

V

Ветово

33.

10803.161.323

000323

ПАРАДЖИКА

1.417

III

Ветово

34.

10803.75.324

000324

ПАРАДЖИКА

0.432

III

Ветово

35.

10803.161.325

000325

ПАРАДЖИКА

6.554

V

Ветово

36.

10803.17.330

000330

ЯСАК

2.226

IV

Ветово

37.

10803.164.337

000337

БАНКИТЕ

14.196

III

Ветово

38.

10803.246.358

000358

КАНТОНА

6.377

VI

Ветово

39.

10803.253.360

000360

КАНТОНА

2.572

VI

Ветово

40.

10803.253.370

000370

КАНТОНА

28.324

V

Ветово

41.

10803.253.373

000373

КАНТОНА

17.09

VI

Ветово

42.

10803.269.403

000403

АКЧА АШЛЪК

35.796

IV

Ветово

43.

10803.253.406

000406

АКЧА АШЛЪК

4.099

VI

Ветово

44.

10803.291.407

000407

АКЧА АШЛЪК

31.175

IV

Ветово

45.

10803.247.415

000415

КАНТОНА

85.618

VI

Ветово

46.

10803.247.423

000423

ПИСАНСКИ КУМЛУК

58.665

VI

Ветово

47.

10803.247.426

000426

ПИСАНСКИ КУМЛУК

12.785

VI

Ветово

48.

10803.247.432

000432

КАНТОНА

10.775

IV

Ветово

49.

10803.247.433

000433

КАНТОНА

2.817

IV

Ветово

50.

10803.290.435

000435

ПИСАНСКИ КУМЛУК

3.636

VI

Ветово

51.

10803.290.445

000445

ПИСАНСКИ КУМЛУК

2.917

VI

Ветово

52.

10803.1.451

000451

АЙГЪР БАА

9.527

IV

Ветово

53.

10803.103.462

000462

КАЛЕНДЖИ КОРУ

1.835

IV

Ветово

54.

10803.3.483

000483

КАЛЕНДЖИ КОРУ

3.142

IV

Ветово

55.

10803.4.487

000487

КАЛЕНДЖИ КОРУ

4.786

IV

Ветово

56.

10803.107.491

000491

КАЛЕНДЖИ КОРУ

2.746

IV

Ветово

57.

10803.107.494

000494

КАЛЕНДЖИ КОРУ

1.204

IV

Ветово

58.

10803.226.504

000504

КАЛЕНДЖИ КОРУ

21.727

III

Ветово

59.

10803.236.543

000543

БИЮК АЛАН

4.529

IV

Ветово

60.

10803.234.544

000544

КЬОКЛЮЦИ

14.357

IV

Ветово

61.

10803.234.547

000547

КЬОКЛЮЦИ

5.186

IV

Ветово

62.

10803.236.548

000548

КЬОКЛЮЦИ

4.347

IV

Ветово

63.

10803.237.567

000567

БИЮК АЛАН

19.431

IV

Ветово

64.

10803.239.573

000573

БАШАКА

203.213

V

Ветово

65.

10803.239.576

000576

ПИСАНСКИ КУМЛУК

4.466

V

Ветово

66.

10803.271.590

000590

БАШАКА

21.153

V

Ветово

67.

10803.274.600

000600

БАШАКА

217.264

VI

Ветово

68.

10803.280.606

000606

БАШАКА

0.540

VI

Ветово

69.

10803.280.607

000607

БАШАКА

0.824

VI

Ветово

70.

10803.280.623

000623

БАШАКА

4.759

IV

Ветово

71.

10803.280.624

000624

БАШАКА

0.899

IV

Ветово

72.

10803.280.629

000629

БАШАКА

1.058

IV

Ветово

73.

10803.20.809

000809

ЯСАК

7.042

IV

Ветово

74.

10803.10.812

000812

ЯСАК

2.048

III

Ветово

75.

10803.167.855

000855

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

3.76

IV

Ветово

76.

10803.170.863

000863

ЧИРМАШЛЪКА 2

6.11

V

Ветово

77.

10803.280.878

000878

БАШАКА

28.765

IV

Ветово

78.

10803.281.879

000879

БАШАКА

0.544

IV

Ветово

79.

10803.270.881

000881

БАШАКА

1.291

III

Ветово

80.

10803.240.882

000882

ПИСАНСКИ КУМЛУК

1.336

IV

Ветово

81.

10803.247.883

000883

КАНТОНА

73.741

IV

Ветово

82.

10803.282.886

000886

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

22.566

V

Ветово

83.

10803.179.889

000889

ЧУКУР БУНАР

3.312

III

Ветово

84.

10803.280.890

000890

БАШАКА

2.966

VI

Ветово

85.

10803.16.5

016005

ЯСАК

3.873

IV

Ветово

86.

10803.292.2

292002

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

4.542

V

Ветово

87.

10803.292.3

292003

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

11.588

V

Ветово

88.

10803.279.614

000614

БАШАКА

131.656

IV

Ветово

89.

10803.279.615

000615

БАШАКА

6.557

IV

Ветово

90.

10803.280.619

000619

БАШАКА

3.435

IV

Ветово

91.

10803.282.147

000147

ИЛАНЛЪКА

29.672

IV

Ветово

92.

10803.3.486

000486

КАЛЕНДЖИ КОРУ

11.165

IV

Ветово

93.

10803.282.887

000887

ИЛАНЛЪКА

31.859

III

Ветово

94.

10803.120.47

000008

КЕРЕЗ БАИР

2.22

VI

Ветово

95.

10803.124.28

000028

КЕРЕЗ БАИР

12.351

V

Ветово

96.

15151.4.42

004042

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

2.305

III

Глоджево

97.

15151.45.12

045012

АРПАЛЪК

2.081

III

Глоджево

98.

15151.55.26

055026

АСАРЛЪК

3.926

III

Глоджево

99.

15151.58.2

058002

ШАН ТАРЛА

14.969

III

Глоджево

100.

15151.60.22

060022

АДАЛАР

9.54

IV

Глоджево

101.

15151.61.38

061038

АДАЛАР

23.338

VI

Глоджево

102.

15151.61.70

061070

АДАЛАР

4.463

IV

Глоджево

103.

15151.69.1

069001

САЯ ОРМАН

2.621

IV

Глоджево

104.

15151.69.5

069005

САЯ ОРМАН

0.947

IV

Глоджево

105.

15151.69.6

069006

САЯ ОРМАН

3.972

IV

Глоджево

106.

15151.71.9

071009

САЯ ОРМАН

5.012

VI

Глоджево

107.

15151.77.84

077084

ТАШЛЪ ПАРА

14.403

VI

Глоджево

108.

15151.78.6

078006

ТАШЛЪ ПАРА

6.879

VI

Глоджево

109.

15151.79.36

079036

ТАШЛЪ ПАРА

0.906

IV

Глоджево

110.

15151.83.30

083030

УВА ТАРЛА

16.828

III

Глоджево

111.

15151.83.73

083073

УВА ТАРЛА

12.053

III

Глоджево

112.

15151.93.24

093024

КАРА СУЛУК

2.512

IV

Глоджево

113.

15151.96.36

096036

КОШУ ЙОЛ

0.986

III

Глоджево

114.

15151.105.12

105012

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

4.358

VI

Глоджево

115.

15151.107.11

107011

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

7.414

VI

Глоджево

116.

15151.107.12

107012

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

2.241

VI

Глоджево

117.

15151.108.9

108009

КАЙРАКА

3.626

VI

Глоджево

118.

15151.109.47

109047

КАЙРАКА

13.850

IV

Глоджево

119.

15151.110.49

110049

КАЙРАКА

1.958

IV

Глоджево

120.

15151.111.6

111006

АЙКАРЪ ЙОЛ

0.827

VI

Глоджево

121.

15151.118.22

118022

АЙКАРЪ ЙОЛ

4.607

VI

Глоджево

122.

15151.123.17

123017

САМАНЪ КУЛАК

3.982

VI

Глоджево

123.

15151.132.4

132004

КЮЛПЕРЕ

3.405

VI

Глоджево

124.

15151.135.18

135018

КЮЛПЕРЕ

2.683

IV

Глоджево

125.

15151.140.1

140001

ПАРА СЪРТ

2.802

VI

Глоджево

126.

15151.140.2

140002

ПАРА СЪРТ

1.959

VI

Глоджево

127.

15151.141.4

141004

ПАРА СЪРТ

9.826

VI

Глоджево

128.

15151.142.3

142003

ПАРА СЪРТ

1.245

III

Глоджево

129.

15151.142.23

142023

ПАРА СЪРТ

2.578

VI

Глоджево

130.

15151.142.24

142024

ПАРА СЪРТ

5.786

VI

Глоджево

131.

15151.161.17

161017

ХОШКОНДУ

7.13

V

Глоджево

132.

15151.182.3

182003

ЕСЕННИК

4.648

V

Глоджево

133.

15151.184.5

184005

ЕСЕННИК

34.006

V

Глоджево

134.

15151.184.6

184006

ЕСЕННИК

33.686

V

Глоджево

135.

15151.186.19

186019

ЧЕРЕШАКА

2.449

III

Глоджево

136.

15151.192.5

192005

ЧИЙ КОДЖА БАИР

2.434

III

Глоджево

137.

15151.213.31

213031

АРПАЛЪК

0.394

IV

Глоджево

138.

15151.218.1

218001

ТАБАК КОРУСУ

24.924

IV

Глоджево

139.

15151.218.3

218003

ТАБАК КОРУСУ

10.092

IV

Глоджево

140.

15151.229.1

229001

АШЛАМАЛЪК

4.669

IV

Глоджево

141.

15151.229.4

229004

АШЛАМАЛЪК

2.691

III

Глоджево

142.

15151.229.10

229010

АШЛАМАЛЪК

2.500

IV

Глоджево

143.

15151.229.11

229011

АШЛАМАЛЪК

2.350

IV

Глоджево

144.

15151.229.12

229012

АШЛАМАЛЪК

26.293

IV

Глоджево

145.

15151.91.7

091007

КАРА СУЛУК

13.581

VI

Глоджево

146.

15151.92.22

092022

КАРА СУЛУК

18.883

III

Глоджево

147.

15151.121.28

121028

ТОЗКОМПАРА

60.352

II

Глоджево

148.

39832.45.460

045460

БИРДЖИК

1.873

IV

Кривня

149.

39832.51.3

051003

ЧЕСНОВА

2.500

III

Кривня

150.

39832.95.296

095296

БИРДЖИК

20.387

III

Кривня

151.

39832.97.410

097410

БИРДЖИК

4.212

VI

Кривня

152.

39832.98.293

098293

БИРДЖИК

2.232

III

Кривня

153.

39832.109.420

109420

ЦЕРАКА

0.97

III

Кривня

154.

39832.114.457

114457

ЧЕСНОВА

0.596

IX

Кривня

155.

39832.115.400

115400

ЧЕСНОВА

1.554

III

Кривня

156.

39832.115.403

115403

ЧЕСНОВА

3.762

III

Кривня

157.

39832.119.395

119395

ЛИВАДИ

1.887

III

Кривня

158.

39832.120.205

120205

ОРТА ЕКЕНЛИК

1.490

III

Кривня

159.

39832.120.206

120206

ОРТА ЕКЕНЛИК

0.815

III

Кривня

160.

39832.120.207

120207

ОРТА ЕКЕНЛИК

0.634

III

Кривня

161.

39832.120.208

120208

ОРТА ЕКЕНЛИК

1.419

V

Кривня

162.

39832.124.14

124014

ДРИСЛЯ

3.923

V

Кривня

163.

39832.124.15

124015

ДРИСЛЯ

6.095

III

Кривня

164.

39832.126.129

126129

КАЛЕТО

2.122

V

Кривня

165.

39832.127.124

127124

КАЛЕТО

3.824

III

Кривня

166.

39832.111.433

111433

ЧЕСНОВА

31.649

IV

Кривня

167.

39832.94.9

094009

КЕЛЕМЛИК

31.991

IV

Кривня

168.

39832.93.14

093014

КЕЛЕМЛИК

13.104

IV

Кривня

169.

39832.101.18

101018

БИРДЖИК

84.412

IV

Кривня

170.

39832.101.21

101021

БИРДЖИК

21.877

V

Кривня

171.

39832.102.454

102454

ЕСКИ БАЛЪК

3.484

VI

Кривня

172.

39832.105.464

105464

ЦЕРАКА

18.863

IX

Кривня

173.

39832.106.466

106466

ЦЕРАКА

91.152

V

Кривня

174.

39832.113.445

113445

ЧЕСНОВА

8.163

IX

Кривня

175.

39832.118.24

118024

ЧЕСНОВА

130.51

V

Кривня

176.

39832.121.1

121001

БЪЗОВЕЦ

7.82

V

Кривня

177.

39832.121.26

121026

ЛИВАДИ

37.68

III

Кривня

178.

39832.122.35

122035

БЪЗОВЕЦ

76.334

IV

Кривня

179.

39832.122.129

122129

БЪЗОВЕЦ

25.192

IV

Кривня

180.

39832.122.134

122134

БЪЗОВЕЦ

4.665

V

Кривня

181.

39832.122.220

122220

БЪЗОВЕЦ

26.979

III

Кривня

182.

39832.122.223

122223

БЪЗОВЕЦ

30.879

IV

Кривня

183.

39832.51.5

051005

ЧЕСНОВА

6.333

III

Кривня

184.

39832.91.93

091093

КЕЛЕМЛИК

2.732

III

Кривня

185.

39832.97.407

097407

БИРДЖИК

2.583

III

Кривня

186.

39832.97.408

097408

БИРДЖИК

8.69

III

Кривня

187.

39832.97.409

097409

БИРДЖИК

7.779

VI

Кривня

188.

39832.100.17

100017

БИРДЖИК

7.086

III

Кривня

189.

39832.114.447

114447

ЧЕСНОВА

2.553

III

Кривня

190.

39832.117.396

117396

ЧЕСНОВА

2.565

III

Кривня

191.

39832.117.397

117397

ЧЕСНОВА

7.726

III

Кривня

192.

39832.118.426

118426

ЧЕСНОВА

7.081

III

Кривня

193.

39832.119.3

119003

ЛИВАДИ

4.926

III

Кривня

194.

39832.120.209

120209

ОРТА ЕКЕНЛИК

1.106

IV

Кривня

195.

39832.121.133

121133

ЛИВАДИ

2.532

III

Кривня

196.

39832.122.217

122217

БЪЗОВЕЦ

4.533

IV

Кривня

197.

39832.125.127

125127

КАЛЕТО

6.191

III

Кривня

198.

39832.89.89

089089

ЕСЕННИ КУЛАК

38.385

III

Кривня

199.

39832.95.146

095146

БИРДЖИК

4.447

III

Кривня

200.

39832.95.147

095147

БИРДЖИК

6.102

IV

Кривня

201.

39832.97.301

097301

БИРДЖИК

23.267

IV

Кривня

202.

39832.102.21

102021

ЕСКИ БАЛЪК

10.724

V

Кривня

203.

39832.107.472

107472

ЦЕРАКА

5.003

III

Кривня

204.

39832.109.27

109027

ЦЕРАКА

47.581

III

Кривня

205.

39832.110.428

110428

ЦЕРАКА

8.406

VI

Кривня

206.

39832.111.432

111432

ЧЕСНОВА

13.662

VI

Кривня

207.

39832.111.439

111439

ЧЕСНОВА

23.063

IV

Кривня

208.

39832.112.430

112430

ЧЕСНОВА

8.156

IX

Кривня

209.

39832.116.456

116456

ЕСКИ БАЛЪК

8.045

III

Кривня

210.

39832.121.136

121136

ЛИВАДИ

33.557

IX

Кривня

211.

39832.123.13

123013

БЪЗОВЕЦ

23.804

III

Кривня

212.

39832.128.40

128040

ЛИВАДИ

49.43

IX

Кривня

213.

39832.128.176

128176

ЛИВАДИ

8.645

IX

Кривня

214.

39832.128.194

128194

ЛИВАДИ

1.61

IX

Кривня

215.

39832.128.195

128195

ЛИВАДИ

10.385

III

Кривня

216.

39832.128.196

128196

ЛИВАДИ

2.152

VI

Кривня

217.

56441.39.37

000006

ПОПОВА КОРИЯ

3.327

III

Писанец

218.

56441.114.39

000039

ТАБАЧИЦА

3.841

VI

Писанец

219.

56441.114.41

000041

ТАБАЧИЦА

7.013

VI

Писанец

220.

56441.114.42

000042

ТАБАЧИЦА

3.293

VI

Писанец

221.

56441.114.43

000043

ТАБАЧИЦА

1.775

VI

Писанец

222.

56441.51.50

000045

ТАБАЧИЦА

11.04

V

Писанец

223.

56441.11.47

000047

ТАБАЧИЦА

31.07

III

Писанец

224.

56441.75.79

000054

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

0.299

V

Писанец

225.

56441.52.66

000056

ТАБАЧИЦА

6

IV

Писанец

226.

56441.77.66

000057

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

0.423

V

Писанец

227.

56441.33.59

000059

МОГИЛИТЕ

18.555

VI

Писанец

228.

56441.54.61

000061

ВЕТОВСКИ ПЪТ

0.760

V

Писанец

229.

56441.82.13

000062

ГИМЛИЙЦА

1.135

V

Писанец

230.

56441.83.67

000067

МЕШЕЛИКА

10.968

V

Писанец

231.

56441.59.68

000068

ОРМАНДЖИКА

59.001

III

Писанец

232.

56441.65.69

000069

ШУМНИЦА

89.576

V

Писанец

233.

56441.109.72

000072

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0.849

VI

Писанец

234.

56441.59.73

000073

ВЕТОВСКИ ПЪТ

23.146

III

Писанец

235.

56441.54.74

000074

ОРМАНДЖИКА

0.917

III

Писанец

236.

56441.109.75

000075

ТЕТОВСКИ ПЪТ

21.323

IX

Писанец

237.

56441.53.76

000076

ВЕТОВСКИ ПЪТ

95.979

IX

Писанец

238.

56441.54.80

000080

ВЕТОВСКИ ПЪТ

5.728

III

Писанец

239.

56441.36.81

000081

ТЕТОВСКИ ПЪТ

37.354

VI

Писанец

240.

56441.36.84

000084

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0.241

VI

Писанец

241.

56441.131.92

000092

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0.880

VI

Писанец

242.

56441.132.100

000100

ГИМЛИЙЦА

6.464

IX

Писанец

243.

56441.9.102

000102

ТАБАЧИЦА

0.610

III

Писанец

244.

56441.1.103

000103

ДИМАН ЧАИР

7.375

III

Писанец

245.

56441.33.125

000125

МОГИЛИТЕ

3.519

VI

Писанец

246.

56441.36.132

000132

МОГИЛИТЕ

1.723

IX

Писанец

247.

56441.36.133

000133

МОГИЛИТЕ

1.225

IX

Писанец

248.

56441.38.141

000141

МОГИЛИТЕ

20.374

V

Писанец

249.

56441.39.145

000145

ПОПОВА КОРИЯ

5.046

V

Писанец

250.

56441.39.148

000148

ПОПОВА КОРИЯ

8.758

III

Писанец

251.

56441.41.150

000150

ПОПОВА КОРИЯ

2.407

III

Писанец

252.

56441.41.152

000152

ПОПОВА КОРИЯ

0.984

III

Писанец

253.

56441.42.155

000155

ПОПОВА КОРИЯ

18.302

V

Писанец

254.

56441.113.165

000165

ПОПОВА КОРИЯ

26.941

V

Писанец

255.

56441.113.166

000166

ПОПОВА КОРИЯ

37.085

V

Писанец

256.

56441.113.168

000168

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

80.544

V

Писанец

257.

56441.104.188

000188

ДИМАН ЧАИР

9.155

III

Писанец

258.

56441.106.190

000190

ДИМАН ЧАИР

4.226

VI

Писанец

259.

56441.106.192

000192

ДИМАН ЧАИР

1.316

VI

Писанец

260.

56441.57.199

000199

ВЕТОВСКИ ПЪТ

0.617

IX

Писанец

261.

56441.58.211

000211

ОРМАНДЖИКА

10.266

V

Писанец

262.

56441.54.212

000212

ОРМАНДЖИКА

1.946

V

Писанец

263.

56441.57.215

000215

ОРМАНДЖИКА

5.156

V

Писанец

264.

56441.57.235

000235

ОРМАНДЖИКА

1.477

V

Писанец

265.

56441.57.236

000236

ОРМАНДЖИКА

3.341

V

Писанец

266.

56441.58.237

000237

ОРМАНДЖИКА

2.29

IV

Писанец

267.

56441.80.255

000255

КАШЛАТА

154.009

IX

Писанец

268.

56441.123.260

000260

КАШЛАТА

3.669

IX

Писанец

269.

56441.80.268

000268

КАШЛАТА

2.876

VI

Писанец

270.

56441.80.269

000269

ВЕТОВСКИ ПЪТ

10.288

VI

Писанец

271.

56441.132.273

000273

ТЕТОВСКИ ПЪТ

2.594

IV

Писанец

272.

56441.108.275

000275

ТЕТОВСКИ ПЪТ

9.812

VI

Писанец

273.

56441.108.289

000289

ТЕТОВСКИ ПЪТ

111.821

VI

Писанец

274.

56441.36.286

000286

ТЕТОВСКИ ПЪТ

52.626

IX

Писанец

275.

56441.36.291

000291

МОГИЛИТЕ

24.01

V

Писанец

276.

56441.82.319

000319

ГИМЛИЙЦА

2.471

IV

Писанец

277.

56441.82.321

000321

ГИМЛИЙЦА

236.194

V

Писанец

278.

56441.132.330

000330

ТЕТОВСКИ ПЪТ

0.214

IV

Писанец

279.

56441.82.332

000332

ГИМЛИЙЦА

9.329

IV

Писанец

280.

56441.133.333

000333

ГИМЛИЙЦА

9.571

IV

Писанец

281.

56441.78.341

000341

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

9.9

IV

Писанец

282.

56441.76.345

000345

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

1.340

IV

Писанец

283.

56441.62.348

000348

ЧАСТНИ ЛОЗЯ

5.992

VI

Писанец

284.

56441.62.349

000349

БАЛИЙЦА

2.971

VI

Писанец

285.

56441.125.350

000350

БАЛИЙЦА

5.461

VI

Писанец

286.

56441.127.353

000353

КАШЛАТА

4.759

VI

Писанец

287.

56441.62.362

000362

БАЛИЙЦА

4.87

VI

Писанец

288.

56441.125.369

000369

КАШЛАТА

11.603

VI

Писанец

289.

56441.125.371

000371

КАШЛАТА

9.844

VI

Писанец

290.

56441.80.376

000376

КАШЛАТА

22.046

IX

Писанец

291.

56441.80.377

000377

КАШЛАТА

9.81

IX

Писанец

292.

56441.80.387

000387

КАШЛАТА

27.879

IX

Писанец

293.

56441.80.395

000395

КАШЛАТА

7.836

IX

Писанец

294.

56441.112.421

000421

ПОПОВА КОРИЯ

5.407

V

Писанец

295.

56441.80.434

000434

КАШЛАТА

5.538

V

Писанец

296.

56441.80.437

000437

КАШЛАТА

4.461

V

Писанец

297.

56441.62.498

000498

КУМНИЦА

36.914

V

Писанец

298.

56441.62.501

000501

КУМНИЦА

8.309

VI

Писанец

299.

56441.63.510

000510

БАЛИЙЦА

7.04

V

Писанец

300.

56441.62.519

000519

КУМНИЦА

38.668

V

Писанец

301.

56441.82.548

000548

ГИМЛИЙЦА

13.537

IX

Писанец

302.

56441.82.561

000561

ГИМЛИЙЦА

4.352

IV

Писанец

303.

56441.65.598

000598

ШУМНИЦА

3.966

V

Писанец

304.

56441.133.599

000599

ГИМЛИЙЦА

2.351

IV

Писанец

305.

56441.132.951

000951

ГИМЛИЙЦА

6.82

VI

Писанец

306.

56441.132.952

000952

ГИМЛИЙЦА

3.53

IV

Писанец

307.

56441.123.961

000961

ВЕТОВСКИ ПЪТ

180.378

IV

Писанец

308.

56441.56.962

000962

ВЕТОВСКИ ПЪТ

182.518

IV

Писанец

309.

56441.56.963

000963

ВЕТОВСКИ ПЪТ

139.422

IV

Писанец

310.

56441.82.970

000970

ГИМЛИЙЦА

21.505

V

Писанец

311.

56441.108.973

000973

ТЕТОВСКИ ПЪТ

54.09

V

Писанец

312.

56441.107.993

000993

ВЕТОВСКИ ПЪТ

37.111

III

Писанец

313.

56441.107.994

000994

ВЕТОВСКИ ПЪТ

4.539

III

Писанец

314.

56441.114.1

114001

ТАБАЧИЦА

2.790

VI

Писанец

315.

56441.120.1

120001

ВЕТОВСКИ ПЪТ

63.083

III

Писанец

316.

56441.121.4

121004

ВЕТОВСКИ ПЪТ

7.69

III

Писанец

317.

56441.133.2

133002

ТЕТОВСКИ ПЪТ

9.213

IV

Писанец

318.

56441.117.977

000977

КАШЛАТА

0.772

VI

Писанец

319.

56441.62.503

000503

БАЛИЙЦА

112.528

VI

Писанец

320.

56441.80.380

000380

КАШЛАТА

146.435

VI

Писанец

321.

56441.82.566

000566

ГИМЛИЙЦА

43.485

IV

Писанец

322.

56441.113.1

113001

ДИМАН ЧАИР

4.846

V

Писанец

323.

56441.113.2

113002

ДИМАН ЧАИР

87.861

V

Писанец

324.

56441.113.3

113003

ДИМАН ЧАИР

25.117

VI

Писанец

325.

56441.113.4

113004

ДИМАН ЧАИР

121.527

VI

Писанец

326.

56441.116.2

116002

ДИМАН ЧАИР

305.123

V

Писанец

327.

66229.4.1

004001

КОНЧАПАРА

10.617

III

Сеново

328.

66229.4.2

004002

КОНЧАПАРА

22.545

III

Сеново

329.

66229.8.2

008002

КОНЧАПАРА

37.305

V

Сеново

330.

66229.21.9

021009

ГЬОБЕКЛИ

2.396

VI

Сеново

331.

66229.30.12

030012

АШЛАМАЛЪК

7.104

III

Сеново

332.

66229.44.5

044005

ЮРТЛУК

1.288

III

Сеново

333.

66229.49.6

049006

ЮРТЛУК

0.204

III

Сеново

334.

66229.54.56

054056

АКБУБА

15.206

X

Сеново

335.

66229.54.57

054057

АКБУБА

34.271

VI

Сеново

336.

66229.58.11

058011

КАЛЕТО

26.557

III

Сеново

337.

66229.59.121

061021

КАЛЕТО

12.018

III

Сеново

338.

66229.61.22

061022

КАЛЕТО

7.251

IV

Сеново

339.

66229.62.31

062031

КАЛЕТО

25.80

IV

Сеново

340.

66229.69.18

069018

ЗЕЛЕНЧУКОВИ ГРАДИНИ

9.44

III

Сеново

341.

66229.71.2

071002

ПОЛЯНСКИ НИВИ

73.808

III

Сеново

342.

66229.71.11

071011

ПОЛЯНСКИ НИВИ

1.454

III

Сеново

343.

66229.72.2

072002

ПОЛЯНСКИ НИВИ

9.87

III

Сеново

344.

66229.73.2

073002

ПОЛЯНСКИ НИВИ

20.332

III

Сеново

345.

66229.74.1

074001

ПОЛЯНСКИ НИВИ

195.442

IX

Сеново

346.

66229.74.5

074005

ПОЛЯНСКИ НИВИ

21.705

IX

Сеново

347.

66229.76.1

076001

ПОЛЯНСКИ НИВИ

22.969

IV

Сеново

348.

66229.77.4

077004

БИРДЖИК

8.593

IV

Сеново

349.

66229.77.5

077005

БИРДЖИК

6.597

IV

Сеново

350.

66229.77.6

077006

БИРДЖИК

42.661

IV

Сеново

351.

66229.80.1

080001

ГАРАТА

2.308

IV

Сеново

352.

66229.80.2

080002

ГАРАТА

16.074

IV

Сеново

353.

66229.80.25

080025

ГАРАТА

7.001

IV

Сеново

354.

66229.80.26

080026

ГАРАТА

2.142

IV

Сеново

355.

66229.87.7

087007

КАЛЕТО

102.959

IV

Сеново

356.

66229.57.1

057001

КАЛЕТО

8.887

III

Сеново

357.

66229.57.3

057003

КАЛЕТО

53.459

V

Сеново

358.

66229.58.8

058008

КАЛЕТО

29.619

V

Сеново

359.

66229.87.5

087005

КАЛЕТО

114.907

X

Сеново

360.

67578.49.26

000007

АРПАЛЪКА

1.782

III

Смирненски

361.

67578.71.15

000015

АША ОРМАН

2.12

III

Смирненски

362.

67578.68.33

000033

КАРШЪ ЯСАК

5.271

III

Смирненски

363.

67578.10.50

000050

АЛАНДЖИКА

5.066

III

Смирненски

364.

67578.11.53

000053

АЛАНДЖИКА

9.865

III

Смирненски

365.

67578.11.54

000054

АЛАНДЖИКА

0.125

III

Смирненски

366.

67578.15.96

000096

БААЛЪК АЛТЪ

2.813

IV

Смирненски

367.

67578.15.99

000099

БААЛЪК АЛТЪ

4.54

III

Смирненски

368.

67578.96.107

000107

КАРШИ ЯСАК

5.261

III

Смирненски

369.

67578.80.117

000117

КАНАЛЪ БОСТАН

0.405

III

Смирненски

370.

67578.80.635

000118

КАНАЛЪ БОСТАН

7.429

III

Смирненски

371.

67578.80.636

000118

КАНАЛЪ БОСТАН

4.835

III

Смирненски

372.

67578.80.652

000118

КАНАЛЪ БОСТАН

0.38

III

Смирненски

373.

67578.25.123

000123

ЕСКИ БАЛЪК

0.294

III

Смирненски

374.

67578.4.146

000146

СИВРИ ЯСАК

0.119

III

Смирненски

375.

67578.27.180

000180

АРПАЛЪКА

78.972

VI

Смирненски

376.

67578.63.182

000182

ПАРАДЖИКА

3.82

III

Смирненски

377.

67578.27.186

000186

ПАРАДЖИКА

7.89

III

Смирненски

378.

67578.63.191

000191

АРПАЛЪКА

5.79

VI

Смирненски

379.

67578.63.194

000194

КЬОРДЕРЕ

77.387

VI

Смирненски

380.

67578.46.198

000198

АРПАЛЪКА

3.060

VI

Смирненски

381.

67578.67.253

000253

АРПАЛЪКА

0.513

III

Смирненски

382.

67578.36.256

000256

ФЪНДЪКЛИЯТА

37.147

III

Смирненски

383.

67578.80.639

000282

КАНАЛЪ БОСТАН

8.236

III

Смирненски

384.

67578.80.642

000282

КАНАЛЪ БОСТАН

2.348

III

Смирненски

385.

67578.68.1

000364

МАЛЕ АРДЪ

0.802

III

Смирненски

386.

67578.69.492

000492

АРПАЛЪКА

9.604

III

Смирненски

387.

67578.80.632

000495

КАНАЛЪ БОСТАН

2.171

III

Смирненски

388.

67578.80.434

000495

КАНАЛЪ БОСТАН

0.312

III

Смирненски

389.

67578.6.509

000509

МАЛЕ АРДЪ

16.09

IV

Смирненски

390.

67578.96.510

000510

КАНАЛЪ БОСТАН

4.626

III

Смирненски

391.

67578.86.728

000728

АША ОРМАН

0.661

III

Смирненски

392.

67578.63.212

000212

КЬОРДЕРЕ

10.733

IX

Смирненски

393.

67578.63.211

000211

КЬОРДЕРЕ

80.478

VI

Смирненски

394.

67578.63.214

000214

КЬОРДЕРЕ

17.013

IX

Смирненски

395.

67578.55.204

000204

АРПАЛЪКА

25.267

IV

Смирненски

396.

67578.63.185

000185

АРПАЛЪКА

24.07

IX

Смирненски

 

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 21.07.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 28.07.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на Община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.07.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.07.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от отдел „Общинска собственост“.

VIII. Заявления за участиеподават се само от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 20.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.07.2023 г.