backg h 420

Заповед за извършване преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ветово


ЗАПОВЕД

№ РД-1001

гр. Ветово, 22.12.2022 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ветово до 31.01.2022 г.
  2. Преброяването  се възлага на служителите на Общинска администрация както следва: Димитрина Червенска - специалист „КОР“; Севдие Мейсудова - специалист „ ОМП и УК“; Красимир Стойков- Изпълнител - автомеханик

3. Кметове и кметски наместници да оказват необходимото съдействие при осъществяване на преброяването в съответните населени места.

4. Преброяването да се извърши по методика, посочена в Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, като за критерий се използва броя на улиците.

5. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик и се отчитат приблизителна възраст, пол, здравословно състояние и наличие или липса на видима маркировка за извършена кастрация.

6. След приключване на преброяването да се състави общ протокол  за безстопанствените кучета на територията на общината в срок от 20 работни дни, който да бъде предоставен на ОДБХ Русе до 01.03.2023г.

Контрол по настоящата заповед ще изпълнявам лично.

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Ветово за сведение на обществеността.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.