backg h 420

Заповед № РД-1009/11.12.2023 г. относно търговията и употребата на пиротехнически изделия


ЗАПОВЕД

РД-1009

гр. Ветово, 11.12.2023 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 35, чл. 48, ал. 2, т. 1 и чл.60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), с цел недопускане на инциденти и злополуки по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, за осигуряване на спокойствие и сигурност на гражданите и опазване на околната среда в Община Ветово

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Търговията с пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които не са получили разрешение за търговия с такива изделия от  органите на МВР.

2. Продажбата на пиротехнически изделия, както следва:

            2.1. категория F1 (фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради) на и от лица под 12 години; 

            2.2. категория F2 (фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства) на и от лица под 16 години; 

            2.3. категория F3 (фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и нивото на шум не вреди на човешкото здраве) на и от лица под 18 години; 

3. Търговията на пиротехнически изделия с видимо повредена или разкъсана производствена опаковка, без сертификат за качество и без издадена от производителя инструкция на български език за употреба и безопасна работа с изделието.

4. Търговията на пиротехнически изделия в магазините и търговски обекти на открито, както и на места, където не се спазват изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно ЗОБВВПИ.

5. Употребата на:

- пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехнически изделия за превозни средства;

- пиротехнически изделия в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравните и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири;

- пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, в закрити помещения.

- пиротехнически изделия, застрашаващи живота и здравето на гражданите или нарушаващи спокойствието им на обществени места.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Районно управление – Ветово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Районно управление – Ветово за сведение и изпълнение и да се обяви на официалната интернет страница на Община Ветово и на информационните табла в Общината и кметствата.

ВЕНЦИСЛАВ ЧАВДАРОВ

Зам.-кмет на Община Ветово

(Съгласно Заповед №РД-978/28.11.2023г.)

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.