Изпълнението на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Ветово“, който стартира на 04.01.2021 г.  се удължава до 31.08.2022 г. Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. 

Услугата се осъществява чрез възлагане на изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП и е с капацитет 840 крайно нуждаещи се лица от следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Топлият обяд включва: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Стойност на проекта:981 193,84лв.