Община Ветово подписа допълнително споразумение към Договор № BG05FMOP001-5.001-0018-C06, за удължаване на срока на проект „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Ветово“.

Финансирането е със средства по линия на REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Оперативна програма за храни и/или най-нуждаещите се лица, операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Изпълнението на проекта стартира на 04.01.2021 г. и се удължава до 30.06.2022 г.

Предоставянето на топъл обяд включва храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, на 840 лица, попадащи към целевите групи на процедурата.
Целеви групи на проекта са:
– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, които желаят да се включат в проекта, е необходимо да попълнят заявление - декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация в Община Ветово на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, стая №1. Лица, поставени под карантина, лица с увреждане и възрастни хора могат да заявят желанието си за получаване на топъл обяд в устна/писмена форма, чрез отправяне на искане до общината на телефон 0878363770 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Заявления се приемат всеки работен ден от 14.12.2020г. от 08:00 часа до 17:00 часа. до 30.06.2022 г.