Община Ветово уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен проект на план–сметка за разходите за управление на отпадъците за 2024 година и за средствата за тяхното финансиране.

    Проектът на план–сметката  на Община Ветово за 2024 г. може да бъде разгледан на официалната интернет страница на Община Ветовоvetovo.bg, както и в отдел „Общинска собственост и стопански дейности" при Община Ветово, адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март" № 2, стая № 3.
Писмени предложения и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в 30-дневен (тридесетдневен) срок от датата на уведомяването в деловодството на общинска администрация, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март" № 2, стая № 1 (нов корпус).

pdf  Предложение (в PDF формат)

pdf  Проект на решение

pdf  Приложение №1 (в PDF формат)