backg h 420

Какво се изхвърля в съдовете за пластмасови и метални опаковки

Картина10

Как да използваме правилно контейнерите за пластмасови и метални опаковки

Какво може да изхвърляме в съдовете за пластмасови и метални опаковки:

 • Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
 • Кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
 • Туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
 • Пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
 • Метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
 • Капачки от буркани и бутилки;
 • Найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.

Какво НЕ може да изхвърляме в съдовете за пластмасови и метални опаковки:

 • Блистери от лекарства опаковки от капки и други лекарства;
 •  Туби от масла и други вредни вещества;
 • Домакински електроуреди, авточасти и др.;
 • Отпадъци, които не са пластмасови.

Пластмасовите отпадъци се разгражда с години и замърсява много природата! Затова „Живей чисто! Рециклирай!“.


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.