backg h 420

Защо трябва да събираш разделно отпадъците си?


 Картина8

Защо трябва да събираме разделно отпадъците си?

Знаете ли, че когато събираме разделно отпадъците си и ги рециклираме помагаме на природата около нас. Защо е така?

  • Спестяваме природни ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси.
  • Намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци.
  • С разделното събиране и рециклирането помагат да се отделят по-малко емисии СО2, което означава по-чист въздух, вода и почва.

Грижейки се за природата около нас, ние се грижим за здравето на всеки един човек и осигуряваме по-добро бъдеще на нашите деца.

Списъкът с причини защо да рециклираме може да бъде много по-дълъг, но и тези причини са напълно достатъчни, за да преосмисли навиците си и да започнем да полагаме грижа на природата и за нас самите. ЖИВЕЙ ЧИСТО! РЕЦИКЛИРАЙ!


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.