backg h 420

За какво се кафявите контейнери?

Картина11

За какво се кафявите контейнери

 Кафявите контейнери са предназначени за изхвърляне на биоразградими отпадъци, тоест тези които се разграждат сами с течение на времето. Това са хранителните и зелени отпадъци, както и хартия. Ето какво може да се изхвърля в контейнерите за биоразградими отпадци:

  • Плодове и зеленчуци или остатъци от тях, без значение дали за сурови, сготвени или сушени.
  • Останки от зърнени култури, бобови растения или зеленчуци. Също така няма значение дали са сготвени или в суров вид.
  • Черупки от яйца, месо, риба и миди.
  • Хляб, сладкиши и бисквитки и др. тестени изделя.
  • Утайка от кафе и чай.
  • Остатъци от резитба, растения, сухи листа, цветя и др.
  • Хартиени отпадъци, като кухненска хартия, салфетки и др.

Тези отпадъци съставят до 40% от отпадъка, които се генерира в едно домакинство. Чрез преработването им може да се получи компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия. Затова „Живей чисто! Рециклирай!“.


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.