backg h 420

Полезни съвети за правилно рециклиране


Картина9

Няколко полезни съвета за правилно рециклиране

  • В дома си можете да обособите отделни кошчета за разделно събиране на различни видове отпадъци;
  • Важно е да знаете, че в съдовете за разделно събиране не се изхвърля храна и течности.
  • Преди да изхвърлите пластмасовите и стъклените опаковки за рециклиране ги изплакнете.
  • Не рециклирайте прибори за еднократна употреба.
  • Старайте се да намалите използването и генерирането на отпадъци от опаковки. Начините за това са много. Един от тях е като замените използването на пластмасови кутии и прибори за еднократна употреба със стъклени кутии и такива за многократна употреба.
  • Когато изхвърляте пластмасова бутилка, предварително я смачкайте и я затворете с капачката, за да не върне формата си обратно. Така се намаля обемът ѝ, което спестява място в контейнера и в камионите, с които се извозват. Така се намалява разходите за транспортиране, спестява се гориво и се намаляват вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.
  • Смачквайте кашоните и картонените кутии, за да добият компактен размер.
  • Не изхвърляйте за рециклиране мазни и мръсни хартиени опаковки, салфетки и санитарни материали.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.