backg h 420

Какво се изхвърля в съдовете за стъкло


 Картина7

Как да използваме правилно контейнерите за стъкло

Важно е да знаем, че Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва. Камъните и порцелана пречат при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите. Затова не трябва да допускаме в контейнерите за стъкло да попадат такива отпадъци. Също важно е да знаем, че преди да изхвърлим стъклените опаковки трябва да капачките и тапите, да ги изпразим от съдържанието им и при възможност да ги изплакнем. 

Какво може да изхвърляме в съдовете за стъклени отпадъци от опаковки:

  • Бутилки от всякакъв вид и цвят;
  • Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
  • Буркани от всякакви храни.

Какво НЕ може да изхвърляме в съдовете за стъклени отпадъци от опаковки: 

  • Счупени чаши и чинии;
  • Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
  • Крушки и луминесцентни лампи;
  • Стъкло от прозорци и огледала;
  • Автомобилни стъкла.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

 

 

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.