backg h 420

Как рециклираната пластмаса работи за нас?


 Картина3

Защо и как да рециклираме пластмасови отпадъци?

Повече от половин век пластмасата е сред най-използваните материали в бита като заместител на голяма част от използваните дотогава материали като стъкло, дърво, метал и други.

пластмасите (полимери) притежават редица предимства като висока якост, добри електроизолационни свойства, водоустойчивост, голяма химическа устойчивост, термоустойчивост.

Ползите от рециклирането на пластмаса са свързани най-вече с безопасността за екосистемите и със здравето и живота на планетата. 


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.