backg h 420

Как да събираме разделно?


 Картина5

Как да събираме разделно?

В сините контейнери се събират хартиени и картонени опаковки, като:

 • Вестници и списания;
 • Празни кутии от сокове и мляко;
 • Кашони;
 • Други хартиени и картонени опаковки;
 • Картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
 • Хартиени торбички и чували.

В жълтите контейнери се събира пластмаса и метал, като се включват следните видове отпадъци:

 • Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
 • Кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
 • Туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
 • Пластмасови чаши и тарелки (почистени от остатъците от храна), палета и каси;
 • Метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
 • Капачки от буркани и бутилки;
 • Найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.

В зеления контейнер изхвърляме стъклени отпадъци, например:

 • стъклени бутилки от всеки вид и цвят;
 • стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
 • буркани от всякакъв вид храни.

Кафявите контейнери са предназначени за изхвърляне на биоразградими отпадъци, като:

 • Хранителни отпадъци;
 • Остатъци от резитба, растения, сухи листа, цветя и др.
 • Хартиени отпадъци, като кухненска хартия, салфетки и др.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.