backg h 420

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация