backg h 420

Заповед №РД-95/10.02.2023 г. за образуване на избирателни сeкции на територията на община Ветово


 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 95

гр. Ветово, 10.02.2023 г.

            На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, във връзка с Указ №28 от 31.01.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.(oбн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Образувам 21 (двадесет и една) общи избирателни секции на територията на община Ветово за произвеждане на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.

2. Утвърждавам номерацията и адреса на избирателните секции(ИС) на територията на община Ветово, както следва:

ИС №190500001 - гр. Ветово, ул. Трети март №6, Ритуална зала;

ИС №190500002 - гр. Ветово, ул. Трети март №3, Пенсионерски клуб I;

ИС №190500003 - гр. Ветово, ул. Васил Левски №3, Бивше Турско училище;

ИС №190500004 - гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ №1, СУ "В. Левски" – основна сграда;

ИС №190500005 - гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“ №47, Клуб на ОФ;

ИС №190500006 - гр. Ветово, ул. Дунав №1, Заседателна зала в Младежки дом;

ИС №190500007 - гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, Училище – централен вход;

ИС №190500008 - гр. Глоджево, ул. Димитър Благоев №75, Читалище;

ИС №190500009 - гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №103, магазин ЕТ „Юзеир Пашев“;

ИС №190500010 - гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №40А, Клуб на пенсионера – център;

ИС №190500011 - гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – южен вход;

ИС №190500012 - гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – северен вход;

ИС №190500013 - с. Кривня, ул. „Александър Стамболийски“ №53, Читалище, клуб на пенсионера;

ИС №190500014 - с. Писанец, ул. „Трети март“ №55, читалище;

ИС №190500015 - гр. Сеново, ул. „Христо Ботев“ №1, бивша сладкарница;

ИС №190500016 - гр. Сеново, ул. „Трети март“ №21А, пенсионерски клуб;

ИС №190500017 - гр. Сеново, ул. „Александър Стамболийски“ №9А, клуб;

ИС №190500018 - с. Смирненски, ул. „Хан Крум“ №1;

ИС №190500019 - с. Смирненски, ул. „Дунав“ №7, бивш магазин;

ИС №190500020 - с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №11, училище;

ИС №190500021 - с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №10, нов пенсионерски клуб.

3. Утвърждавам обхвата на избирателните секции по т. 2 от настоящата заповед, както следва:

Избирателна секция №

Обхват на избирателната секция

Населено

място

Улица/пътна артерия

Номер и подномер

190500001

ГРАД ВЕТОВО

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 031, 033, 035, 045, 049

УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

001 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015

УЛ.БАЧО КИРО

001

УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010

УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ

001 , 004 , 006

УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 019 01 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064

УЛ.ДУНАВ

002, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 021, 022, 024, 026

УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

007 , 009 , 011 , 013 , 015

УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

001 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018

УЛ.КРАЛИ МАРКО

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025

УЛ.МЕСТА

001 , 002

УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 002 , 005 , 006 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017

УЛ.ПЕТКО КАРАВЕЛОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 , 015 , 018, 022, 024, 026, 028, 030, 032

УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 008

УЛ.СТРУМА

002, 004, 005, 006, 007, 008, 010

УЛ.САВА ОГНЯНОВ

001 , 003 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.СЛИВНИЦА

002, 004, 010, 012, 013, 014, 016

УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

УЛ.ФИЛИП ТОТЮ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024, 026, 028, 030, 036, 038, 040

УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

 

190500002

ГРАД ВЕТОВО

УЛ.КНЯЗ БОРИС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 019 , 020 , 024

УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 035 , 041 , 043 , 051 , 057 , 061

УЛ.БАБА ТОНКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030

УЛ.СИРМА ВОЙВОДА

007 , 008

УЛ.ТРЕТИ МАРТ

013 , 015 , 017 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 079 , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091 , 093 , 095 , 099

УЛ.ЕВТИМ АРСОВ

001, 002, 003, 005, 006, 007, 008

УЛ.ЦАР БОРИЛ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

УЛ.МАДАРА

001, 003, 004, 006, 007, 008,009, 010, 011, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 032, 033, 035, 037, 037А, 039, 041, 043, 045, 047

УЛ.ПЛИСКА

003 , 005

УЛ.ИВАЙЛО

001 , 003

УЛ.АНТОН СТРАШИМИРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 010

УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

003 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021

УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ

002 , 004 , 005 , 005 01 , 005 02 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 058 , 060 , 061 , 062 , 064 , 067 , 068 , 070 , 071 , 072 , 074 , 075 , 076 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 099

УЛ.КЛИСУРА

006

УЛ.ПРЕСЛАВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

УЛ.ВЕЛКО ДАЧЕВ ТИШЕВ

023

УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 012А , 014 , 016

УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ

082 , 088 , 092 , 094

УЛ.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011

УЛ.ЦАР САМУИЛ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

УЛ.ПЕТКО Д.ПЕТКОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021

 

190500003

ГРАД ВЕТОВО

УЛ.РУМЯНА ВОЙВОДА

001, 002, 003, 004, 005, 007, 009

УЛ.АСЕН И ПЕТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

УЛ.ЦАР СИМЕОН

004 , 008 , 010 , 012

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 014 , 016 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 034 , 036 , 038 , 040 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052

УЛ.СИРМА ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007

УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

001 , 002 , 004 , 006 , 008

УЛ.ИВАН ВАЗОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 021 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 032 , 033 , 038 , 041 , 043 , 047 , 051

УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 012

УЛ.ВЕЛКО ДАЧЕВ ТИШЕВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 026 , 028 , 030

УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 046 , 048 , 052 , 054 , 056 , 058 , 061 , 062 , 063 , 066 , 068 , 070 , 072 , 076 , 078 , 080 , 098

УЛ.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 023 , 027 , 029 , 033

УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

001 , 002

УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ

001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 015

УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013

УЛ.СТРАХИЛ ВОЙВОДА

001 , 002 ,003А, 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016, 018, 019, 020, 021, 022, 026

УЛ.Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 016 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 029 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049, 050, 051, 052, 053, 055, 061

УЛ.ХРИСТО Г.ДАНОВ

001, 002, 003, 004, 005, 006,007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

УЛ.ЦАР ИВАН ШИШМАН

001 , 002 , 004 , 006

УЛ.ТОДОР ВЛАЙКОВ

001 , 002 , 003

УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 013

УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ

001 , 002 , 002А , 003 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011

 

190500004

ГРАД ВЕТОВО

УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 024

УЛ.БАТАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 029

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

007 , 009 , 011 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 030 , 032 , 034 , 046

УЛ.ХАН ОМУРТАГ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025, 026, 028, 030, 033, 036, 040

УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 012

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012

УЛ.ВЛАДАЯ

002 , 004

УЛ.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ

001 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025

УЛ.ХАН КУБРАТ

002 , 006 , 008 , 010 , 012 , 016 , 018 , 020 , 024 , 026 , 028 , 032 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050

УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

001 , 002 , 004 , 006 , 015 , 016

УЛ.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 015 , 017 , 018 , 020 , 024 , 028 , 030 , 032 , 034 , 038 , 040

УЛ.КАЛОФЕР

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016

УЛ.КАРЛОВО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.КОПРИВЩИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016, 017, 018, 019, 020, 022, 024

УЛ.КЛИСУРА

004

УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ

006 , 008

УЛ.ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013

УЛ.СПАРТАК

002 , 004

УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.СОПОТ

001 , 006 , 009 , 011

УЛ.ТРАКИЯ

002 , 008 , 009 , 010 , 014

УЛ.ХАН КРУМ

002 , 004 , 005 , 007 , 011

УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012

УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013

УЛ.ЧИПРОВЦИ

001 , 002 , 004 , 006 , 007

 

190500005

ГРАД ВЕТОВО

УЛ.ВИТОША

001 , 003 , 004

УЛ.ВЕЖЕН

001 , 003

УЛ.ВИХРЕН

002 , 004 , 006 , 008 , 012

УЛ.ХАН КУБРАТ

003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069

УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 074

УЛ.ЛЮЛИН

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 011 , 013

УЛ.ЛОЗЕН ПЛАНИНА

002

УЛ.МУРГАШ

015 , 021 , 033

УЛ.МУСАЛА

001 , 003 , 006 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034

УЛ.ПИРИН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 015 , 017 , 025 , 029 , 031 , 033

УЛ.РИЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038

УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015, 016, 018, 020, 022, 026, 028

УЛ.РОЖЕН

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 012

УЛ.САКАР ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

УЛ.СРЕДНА ГОРА

002 , 004 , 006 , 014

УЛ.СЪРНЕНА ГОРА

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 036

УЛ.СТРАНДЖА ПЛАНИНА

003

УЛ.ЧАТАЛДЖА

002 , 004 , 005

УЛ.ШИПКА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021

 

190500006

ГРАД ВЕТОВО

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

026 , 028 , 032 , 036 , 040

УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

002 , 004 , 006 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046

УЛ.БЕЛИ ЛОМ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

УЛ.ВОЛГА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 044 , 046 , 048

УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069

УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

УЛ.ИСКЪР

002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020

УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

УЛ.КАМЧИЯ

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.МАРИЦА

001 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 035 , 036 , 038 , 041 , 051 , 053

УЛ.МЕСТА

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026

УЛ.ОКОЛЧИЦА

004 , 008

УЛ.РОПОТАМО

001 , 002 , 003 , 007 , 011

УЛ.РИБАРИЦА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

УЛ.ТУНДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

УЛ.ЧЕРНО МОРЕ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016

УЛ.ЧЕРНИ ЛОМ

001 , 002

УЛ.ЯНТРА

002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

 

190500007

ГРАД ГЛОДЖЕВО

УЛ.АБРИТУС

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.БЕЛИ ЛОМ

001 , 002 , 004 , 006 , 007

УЛ.БАТАК

001 , 002 , 003

УЛ.ГЕО МИЛЕВ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

УЛ.ГАТЮ СТАНЧЕВ

001, 002, 002А, 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

УЛ.ТРАКИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

001 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053, 055, 057, 059, 061, 063, 065

УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 023 , 024 , 025, 026, 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033

УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

УЛ.ПРЕСЛАВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

УЛ.СТАНКА НИКОЛИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 001А , 002 , 003 , 004, 005, 006 , 008 , 010 , 011 , 015 , 017

УЛ.ХАН КУБРАТ

004 , 005

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029

УЛ.ЦАР СИМЕОН

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028

УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН

002 , 004 , 010 , 012 , 014

 

190500008

ГРАД ГЛОДЖЕВО

УЛ.БЕЛИ ЛОМ

012 , 014 , 016 , 020 , 026

УЛ.ВИТОША

012

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 006 , 006А , 007 , 009 , 011, 012, 013, 015, 016, 017, 019

УЛ.ВЕЛА ПИСКОВА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 011 , 013

УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016, 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067, 069, 069А, 075 , 077 , 079 , 083

УЛ.ВИТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014

УЛ.ТРАКИЯ

010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 023А , 024 , 025 , 027 , 028 , 029  030 , 031 , 031А , 033 , 035 , 037, 039

УЛ.ДОБРУДЖА

001 , 002 , 004 , 006

УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

067 , 071 , 073 , 076 , 077 , 079 , 081 , 085, 085А, 087

УЛ.ДРАВА

014 , 018

УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 004 , 006

УЛ.КОСТА МОМЧИЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014

УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 012

УЛ.ЛЮЛЯК

001 , 002 , 004 , 005 , 006

УЛ.МУСАЛА

001 , 006

УЛ.МАРИЦА

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 004

УЛ.ОСМИ МАРТ

005 , 007

УЛ.ПЛИСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014

УЛ.ПЕРУЩИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011

УЛ.СТРАНДЖА

001, 002, 004, 005, 006, 008, 010

УЛ.ЯНТРА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025

 

190500009

ГРАД ГЛОДЖЕВО

УЛ.АДАЛБЕРТ АНТОНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 013

УЛ.БАЧО КИРО

001 , 001А , 003 , 005 , 007 , 009, 011 , 013 , 015

УЛ.БИСТРИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016

УЛ.ВИТОША

001, 002, 003, 004, 006, 008, 010

УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

040 , 042 , 044 , 048 , 050 , 052 , 058 , 060

УЛ.ВОЛГА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

УЛ.ГЕОРГИ ФИЛИПОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 008 , 009

УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 007 , 009 , 013

УЛ.ДЯНКО СТЕФАНОВ

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027

УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 078 , 080 , 082 , 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 099 , 101 , 103 , 105 , 107 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119

УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 003 , 005 , 010

УЛ.ИВАЙЛО

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013

УЛ.КАМЧИЯ

001 , 002 , 004 , 005 , 006, 006А, 008 , 009 , 010 , 011 , 012, 013 , 013А , 015 , 016 , 017 ,019, 021 , 023, 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 035 , 037 , 039 , 041

УЛ.ОБОРИЩЕ

003 , 005 , 006 , 008

УЛ.ПЕРУЩИЦА

006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019

УЛ.СРЕДНА ГОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014

УЛ.ТУНДЖА

002, 003, 004, 005, 006, 008, 016

УЛ.ЧЕРНО МОРЕ

004 , 008

УЛ.ЯНТРА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 020

 

190500010

ГРАД ГЛОДЖЕВО

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

005 , 007 , 009 , 017

УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 022

УЛ.АНГЕЛ ГЕЦОВ

001 , 003 , 005

УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 009 , 010

УЛ.АНТОН ИВАНОВ

002 , 004 , 008 , 010

УЛ.АНТОН ПОПОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

УЛ.БАБА ТОНКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032

УЛ.БАЧО КИРО

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 023

УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011

УЛ.ГЕН.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 029А , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053

УЛ.ДЯНКО СТЕФАНОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

044 , 046

УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029

УЛ.ИВАЙЛО

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 035 , 037 , 039

УЛ.ИСКЪР

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

УЛ.ЛУДОГОРИЕ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 018 , 019 , 020 , 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027

УЛ.ЦАРЕВЕЦ

001, 002, 003, 004, 005, 007, 009

 

190500011

ГРАД ГЛОДЖЕВО

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

002 , 002 01 , 002 02 , 002 03 , 004 , 004 01 , 006 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030

УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 012

УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 003 , 004 , 006 , 010 , 014

УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008

УЛ.ГЕН.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

020 , 022 , 024 , 026 , 028

УЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ

009

УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012

УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020

УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043

УЛ.КРАЛИ МАРКО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ

001, 002, 003, 005, 007, 009, 011

УЛ.МАДАРА

001 , 002 , 003 , 005

УЛ.МАРШАЛ ТОЛБУХИН

001 , 001А , 003 , 004 , 006 , 008, 010 , 012 , 014

УЛ.НАЙДЕН КИРОВ

001 , 002

УЛ.НЕЙКО БУХТЕВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 026

УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013

УЛ.ПЕТЪР ГЕНОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

 

190500012

ГРАД ГЛОДЖЕВО

УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

УЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 010

УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 034 , 036

УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

009 , 011 , 013 , 015

УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012

УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ

004 , 006 , 008 , 010 , 013 , 015 , 019 , 023 , 025 , 027

УЛ.НЕЙКО БУХТЕВ

009

УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

002 , 004 , 006 , 008

УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005, 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028

УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 030

УЛ.СТОЯН ИВАНОВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016

УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

002, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 010А , 012, 013

УЛ.ТАНЮ ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 019А , 021 , 022 , 025

УЛ.ТОДОР БУХТЕВ

001 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014

УЛ.ХАН КРУМ

003 , 006

УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

УЛ.ХАН АСПАРУХ

001, 002, 003, 006, 007, 008, 009

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

001

 

190500013

СЕЛО КРИВНЯ

УЛ.БЕЛАСИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

УЛ.БЕЛИ ЛОМ

001 , 003 , 005 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 042 , 044 , 048 , 050 , 052 , 060 , 064 , 066 , 070

УЛ.БИСТРИЦА

002 , 004

УЛ.ВИТОША

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017

УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ

002 , 004 , 008 , 010 , 012

УЛ.ГЕНЕРАЛ РАДЕЦКИ

001 , 002 , 004 , 006

УЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 032 , 034

УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008

УЛ.ДОБРУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 022 , 026

УЛ.ДЯДО НЕДЕЛЧО КОМИТАТА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 022 , 024 , 026 , 030

УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН

004 , 008 , 012 , 014 , 020

УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 022

УЛ.ИВАЙЛО

002 , 003 , 005 , 006 , 008

УЛ.ИСКЪР

002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 012 , 016 , 018

УЛ.ИЛЬО ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

003

УЛ.ЛЮЛИН ПЛАНИНА

001 , 002 , 004

УЛ.МУСАЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025

УЛ.МЕСТА

001 , 003 , 005

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 048 , 050 , 051 , 052 , 054 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091

УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011

УЛ.ОСЪМ

004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 020 , 022 , 023

УЛ.ПИРИН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011

УЛ.ПЛИСКА

001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 013 , 014 , 015

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001, 002, 003, 004, 005, 007, 009

УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

002 , 004 , 006 , 010

УЛ.РИЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 009 , 010

УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

УЛ.РОСИЦА

001 , 002 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.РОПОТАМО

001

УЛ.РЕПУБЛИКА

001 , 002 , 003 , 005 , 007

УЛ.СРЕДНА ГОРА

002 , 004

УЛ.СТРАНДЖА

001 , 002 , 003 , 006

УЛ.СИН ГРАД

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 003 , 005

УЛ.ТИЧА

001 , 002

УЛ.ТРАПЕЗИЦА

001 , 002 , 004

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035, 037, 039, 040, 041, 043, 045

УЛ.ТАНЬО ВОЙВОДА

004 , 006 , 007 , 008

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

003 , 005

УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

 

190500014

СЕЛО ПИСАНЕЦ

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 043

УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.БАБА ТОНКА

002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 022 , 025 , 026 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 , 049 , 053 , 054 , 056 , 057 , 058 , 062 , 063 , 064 , 070

УЛ.БЕЛИ ЛОМ

005 , 006

УЛ.БАЛКАНДЖИЙСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 008 , 009 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 024 , 025 , 029 , 031 , 032 , 033

УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

УЛ.ВИТОША

003 , 005 , 006 , 007 , 014

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 015

УЛ.ВИХРЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 009 , 010 , 012

УЛ.ЦАР АСЕН

001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041

УЛ.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

УЛ.ГЕНЧО ДРЯНКОВ

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 020 , 022

УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 014

УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 015 , 016 , 017 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 036 , 039 , 040 , 043 , 045 , 047 , 048 , 050 , 051 , 052 , 054 , 056

УЛ.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 005 , 007

УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

001 , 003

УЛ.ИСКЪР

002 , 003 , 005 , 007

УЛ.ИЛЬО ВОЙВОДА

001, 002, 003, 004, 007, 013, 017

УЛ.АПРИЛЦИ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014, 015, 017, 023, 027, 029, 031

УЛ.КОПРИВЩИЦА

002 , 004 , 006 , 008

УЛ.ЛЮЛИН

004 , 006 , 007 , 008 , 010

УЛ.ЛОЗЕН ПЛАНИНА

001 , 003

УЛ.ЛЮЛЯК

001

УЛ.МУСАЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 023 , 024 , 025 , 026

УЛ.МЛАДОСТ

001 , 003 , 006 , 008 , 010 , 014

УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023

УЛ.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ

001 , 003 , 006

УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012А , 014 , 015, 016 , 019 , 020 , 022

УЛ.РИЛА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 015

УЛ.РОСИЦА

001 , 004 , 006 , 012 , 014

УЛ.РОПОТАМО

002 , 003 , 004 , 006 , 008

УЛ.РУСЕ

003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 015

УЛ.РУЕН

001, 002, 004, 005, 006, 007, 008

УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013 , 014 , 015 , 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031

УЛ.СТРУМА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

УЛ.СИДЕР ВОЙВОДА

002 , 003 , 005

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 019 , 023 , 024 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 040

УЛ.ХАН КРУМ

002 , 003 , 004 , 005

УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

УЛ.ЧЕРНИ ЛОМ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ

003 , 004 , 005 , 006 , 010 , 012 , 013 , 016

УЛ.ХАН АСПАРУХ

002, 003, 004, 006, 007, 008, 010

УЛ.ЯНТРА

001 , 002 , 003 , 004

 

190500015

ГРАД СЕНОВО

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.ЮРИЙ ВЕНЕЛИН

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032, 034, 036, 038, 040, 042, 044

УЛ.ГЕО МИЛЕВ

001 , 002 , 004 , 006 , 010 , 012 , 013 , 014

УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001, 003, 004, 005, 007, 008, 009

УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 018 , 020 , 022 , 024

УЛ.КЛИСУРА

001 , 002 , 004 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013

УЛ.ЦАР АСЕН

003 , 004 , 005 , 012 , 014 , 016 , 018 , 022 , 026 , 028

УЛ.МАДАРА

001 , 003 , 007

УЛ.ОБОРИЩЕ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 044 , 050

УЛ.ПРЕСЛАВ

001 , 002

УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА

002 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 018 , 019 , 021 , 022

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018

УЛ.СЛИВНИЦА

001 , 002 , 003 , 006

УЛ.СПАРТАК

002 , 004 , 006

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 059 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 067 , 070 , 071 ,073, 075 , 079 , 080 , 083 , 084 , 085 , 087 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 103 , 105 , 107 , 111 , 113 , 115 , 117, 119 , 120 , 121 , 122, 124 , 124А, 126 , 127 , 135 , 136 , 137, 138 , 139 , 141 , 145 , 147 , 149 , 151 , 153, 157, 159, 161, 163, 167, 173

УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 004 , 005

УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 003

УЛ.ЦАРЕВЕЦ

002 , 004 , 007

УЛ.ШЕЙНОВО

001 , 002 , 003 , 004 , 007 , 008

 

190500016

ГРАД СЕНОВО

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 059А , 061 , 063 , 086 , 088 , 090, 092 , 094 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108

УЛ.БАЙКАЛ

001 , 002 , 002А , 003 , 004, 005, 005А , 006 , 007 , 008 , 009, 010, 011 , 012 , 014

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 043 , 045, 046, 047, 048, 050, 052, 054

УЛ.ТРЕТИ МАРТ

017 , 019 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 043А , 044 , 045 , 046, 047, 048 , 049 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 061А , 062 , 063 , 064, 065, 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 071А , 072 , 073 , 073А , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 089 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110

УЛ.ДРАГОМАН

001 , 002 , 003 , 005 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036

УЛ.ЛИЛИЯ

002 , 003 , 004 , 005

УЛ.МИНЬОР

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 037

УЛ.ОГОСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 016

УЛ.РОДИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025

УЛ.РЕПУБЛИКАНЕЦ

002 , 004 , 006 , 008

 

190500017

ГРАД СЕНОВО

УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 002 01 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 052 , 054 , 056 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 068А, 070, 072, 074, 076, 078, 080, 082, 084

УЛ.БОРОВЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 023 , 025 , 029 , 031 , 033

УЛ.ГЕН.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

001 , 001 01 , 001 02 , 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038

УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 008 01 , 009 , 010 , 010 01 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А , 036 , 038, 040 , 042

УЛ.ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 010А , 011, 012, 013 , 014 , 016 , 016А , 017, 018, 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038

УЛ.ДЪБРАВА

001 , 004 , 006 , 008 , 008 01 , 008А

УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013

УЛ.ОХРИД

001 , 003

УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН

001 , 003 , 005 , 007

 

190500018

СЕЛО СМИРНЕНСКИ

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 009 , 010 , 011 , 012 , 014, 015 , 020

УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

УЛ.ПРЕСЛАВ

003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001, 003, 005, 007, 009, 011, 012

УЛ.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030 , 030А , 030Б

УЛ.ПЛИСКА

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038

УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

001 , 002 , 004

УЛ.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

001 , 002

УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025

УЛ.ИВАЙЛО

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005, 007 , 010

УЛ.ИЛЮ ВОЙВОДА

002

УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 045 , 048 , 051 , 054 , 056

УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

002 , 002А , 002Б , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ

001 , 002 , 002А

УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013, 014 , 016 , 018

УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ

001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004, 005, 006, 007, 008, 009, 012

УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011, 012 , 013 , 015

УЛ.СТРАХИЛ ВОЙВОДА

001 , 003 , 004

УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

001, 002, 003, 004, 004А, 005, 006

УЛ.ФИЛИП ТОТЮ

001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004А, 005, 006 , 006А , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 029 , 031 , 032 , 033 , 033А , 033Б , 035 , 036 , 037 , 038 , 039, 041 , 042 , 044 , 046

УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

002 , 004 , 006 , 008 , 010

УЛ.ЧАВДАР ВОЙВОДА

002 , 004

 

190500019

СЕЛО СМИРНЕНСКИ

УЛ.ВЪЧА

001 , 003 , 005

УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019

УЛ.МАДАН

001, 003, 005, 006, 007, 008, 010

УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

001 , 001А , 003 , 005

УЛ.ХАН КУБРАТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

УЛ.ПРЕСЛАВ

001 , 004 , 006 , 008 , 010 , 014 , 016 , 018 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036, 036А, 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 046А, 047, 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 058 , 059 , 060 , 061

УЛ.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ

002, 004, 006, 008, 010, 012, 014

УЛ.ЦАР АСЕН

013

УЛ.ХАН КРУМ

003 , 007 , 009 , 009А , 011 , 013

УЛ.КАЛЕТО

001,002,003,004, 005, 006, 006А

УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 018 , 020 , 022

УЛ.ДУНАВ

001 , 003 , 005 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 054

УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

УЛ.ЮНДОЛА

002 , 006

УЛ.БУЗЛУДЖА

009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026

УЛ.ПЕТКО КАРАВЕЛОВ

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

УЛ.СЛИВНИЦА

033

УЛ.МАДАРА

001 , 002 , 003 , 005

УЛ.КАЛИАКРА

002

УЛ.ХРИСТО Г.ДАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

 

190500020

СЕЛО СМИРНЕНСКИ

УЛ.ВЪЧА

002 , 004

УЛ.БЕЛИ ЛОМ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 014 , 016 , 018

УЛ.МАДАН

002 , 004

УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011

УЛ.РОСИЦА

001 , 003 , 005 , 008 , 010

УЛ.ЦАР АСЕН

015 , 015А , 017 , 019 , 021, 023, 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039

УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

001, 003, 004, 005, 007, 008, 009

УЛ.ЦАР КАЛОЯН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018

УЛ.ШАБЛА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014

УЛ.ДУНАВ

006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020

УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

009, 010, 011, 012, 013, 014, 018

УЛ.АРДА

001 , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 006 , 007 , 009 , 011

УЛ.МАРИЦА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005, 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016

УЛ.МЕСТА

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.БИСТРИЦА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 016А

УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036, 037, 038, 039, 040, 042, 044

УЛ.ЮНДОЛА

003 , 005 , 009 , 011

УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

УЛ.РОПОТАМО

001 , 002

УЛ.ОСЪМ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

УЛ.СТРУМА

001 , 002 , 003 , 005 , 007

УЛ.СЛИВНИЦА

005

УЛ.ТУНДЖА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 012 , 014 , 016

УЛ.ШЕЙНОВО

001 , 002 , 004 , 006 , 010 , 012

 

190500021

СЕЛО СМИРНЕНСКИ

УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014, 015, 015А , 016 , 016А , 017 , 018 , 019, 020, 021 , 022 , 022А, 023, 024 , 025 , 026 , 027 , 028, 028А, 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034, 035, 036 , 037 , 038 , 039 , 039А, 040, 042 , 044 , 046 , 046А

УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010, 010А, 011, 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 027, 028, 030

УЛ.ВИТОША

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

УЛ.ВЕЖЕН

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

УЛ.ВИХРЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

УЛ.ЦАР АСЕН

004 , 006 , 008 , 016 , 020 , 020А, 022 , 024 , 024А , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036

УЛ.ПЛИСКА

001 , 003 , 007 , 009 , 013 , 015 , 021 , 023 , 031

УЛ.ИСКЪР

001 , 003 , 004 , 006

УЛ.КАЛОФЕР

001 , 002 , 004

УЛ.КАРЛОВО

001 , 002 , 003 , 004, 006

УЛ.ЛЮЛИН

001 , 002 , 003 , 005

УЛ.МУРГАШ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

УЛ.МУСАЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

УЛ.СЛАВЯНСКА

002

УЛ.ПИРИН

001 , 002 , 004 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

УЛ.РИЛА

001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 015 , 017

УЛ.СРЕДНА ГОРА

002 , 003 , 005

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А, 011, 012 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 020А , 022 , 024

УЛ.СОПОТ

001 , 002

УЛ.ЯНТРА

001 , 003 , 003А , 004 , 006

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областен управител на област Русе, ТЗ “ГРАО” – Русе, РИК - Русе, Районно управление на МВР - Ветово, да се обяви на информационните табла в съставните кметства, както и да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването ѝ пред областния управител на област Русе, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.