backg h 420

Заповед РД-188/18.03.2023 г. за образуване на подвижни избирателни секции


ЗАПОВЕД

№ РД – 188

гр. Ветово, 18.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 от Изборния кодекс, т.III.7 от Решение №1738-НС/06.03.2023 г. на Централната избирателна комисия и Решение №64-НС/17.03.2023 г. на Районна избирателна комисия-Русе, във връзка с чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс

 

НАРЕЖДАМ:

I. Образувам 2(две) секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Ветово за произвеждането на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

II. Утвърждавам номерата на подвижните секции, определям обхвата им и помещенията за работата на подвижните секционни комисии, както следва:

1. Секция № 190500022, с обхват територията на с. Смирненски, община Ветово, и работно помещение на съответната подвижна секционна комисия: стая №1 в сграда тип „барака“, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2;

2. Секция №190500023, с обхват територията на гр. Глоджево, гр. Ветово, гр. Сеново, с. Кривня и с. Писанец, съобразно подадени в срок заявления, и работно помещение на съответната подвижна секционна комисия: стая №2 в сграда тип „барака“, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2;

III. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Ветово и информационното табло, а копие от нея да се изпрати на Районна избирателна комисия-Русе, Областен управител на област Русе, ТЗ „ГРАО“- Русе и Районно управление на МВР – гр. Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Димитров, секретар на Община Ветово.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.