backg h 420

Заповед РД-192/20.03.2023 г. за определяне на изборни секции и други мерки, позволяващи на хора с увредено зрение и затруднения в придвижването да гласуват


ЗАПОВЕД

№ РД-192

гр. Ветово, 20.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 1701-НС/23.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, по повод предстоящите на 02.04.2023 г. избори за народни представители

НАРЕЖДАМ:

1. Определям избирателни секции на територията на община Ветово, които са подходящи за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, както следва:

            - Секция №190500006, с адрес: град Ветово, ул. Дунав №1, Заседателна зала на Младежки дом;

            - Секция №190500007, с адрес: град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище-централен вход;

            - Секция №190500016, с адрес: град Сеново, ул. „Трети март“ №21А, пенсионерски клуб;

            - Секция №190500021, с адрес: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №10, нов пенсионерски клуб.

2.  Пред секциите по т.1 да се поставят обозначителни табели, указващи допълнителното им предназначение, да се осигури минимум 1(едно) паркомясто за автомобили, обслужващи избиратели по т.1, а вътрешното пространство на изборното помещение да се организира съобразно указанията в Решение № 1701-НС/23.02.2023 г. на Централната избирателна комисия.

3. За подаване на заявки от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за помощ и транспортиране в изборния ден до избирателна секция, определям безплатен телефон: 0 800 900 44 и служител, който да приема заявките: Силвия Генева – ст. спец. „Канцелария на кмета“;

4. Заявки за помощ по т.3 да се приемат от 08:00 до 17:00 часа в периода от 27.03.2023 г.(понеделник) до 31.03.2023 г.(петък).

5. Определям дежурен общински автомобил за транспортиране в изборния ден на подали заявки избиратели: Рено Канго с рег. № Р 5647 КН.

    Заповедта да се оповести на сайта на Община Ветово, да се постави на информационното табло пред Общината и да се изпрати на РИК-Русе, Районно управление на МВР-Ветово, кметовете на кметства, както и на председателите на съответните секционни избирателни комисии.

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.