backg h 420

СПИСЪК на заличените лица (по секции)


БЪРЗИ ВРЪЗКИ КЪМ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА НА ОТДЕЛНИТЕ СЕКЦИИ:

ГРАД ВЕТОВО - СЕКЦИЯ 1, СЕКЦИЯ 2СЕКЦИЯ 3СЕКЦИЯ 4СЕКЦИЯ 5СЕКЦИЯ 6

ГРАД ГЛОДЖЕВО - СЕКЦИЯ 7СЕКЦИЯ 8СЕКЦИЯ 9СЕКЦИЯ 10СЕКЦИЯ 11СЕКЦИЯ 12

СЕЛО КРИВНЯ - СЕКЦИЯ 13

СЕЛО ПИСАНЕЦ - СЕКЦИЯ 14

ГРАД СЕНОВО - СЕКЦИЯ 15СЕКЦИЯ 16СЕКЦИЯ 17

СЕЛО СМИРНЕНСКИ - СЕКЦИЯ 18СЕКЦИЯ 19СЕКЦИЯ 20СЕКЦИЯ 21


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 001 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Трети март №6, Ритуална зала

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕВГЕНИЙ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
ИВАЙЛО НЕДКОВ МУТАФОВ
ИВАН КОЛЕВ КУБРАТОВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА НОВАЧЕВА
ШЕМСИДИН АЛИ МУСТАФА
ЯВОР СЛАВОВ ПЕНКОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 002 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Трети март №3, Пенсионерски клуб I

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПАРУШЕВ ГЕОРГИЕВ
ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
МАРСЕЛО ИВАНОВ МАРТИНОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ТОДОРОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 003 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Васил Левски №3, Бивше Турско училище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛИНА НАУМОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ
ИРИНА НАУМОВА ВАСИЛЕВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ


 

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 004 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ №1, СУ "В. Левски" – основна сграда

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
КРАСИМИР ХАСАНОВ МАХМУД
МЕЛЕК ЮКСЕЛ ДАВИДОВА
НАТАЛИЯ СТИЛИЯНОВА КАЛЧЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МОТКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МОТКОВ
ФАТМЕ САЛИМОВА ЮСУФОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА


 

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 005 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“ №47, Клуб на ОФ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЕЛИЯ КАТЕВА АСЕНОВА
ГИНКА ЗЛАТКОВА АКЪН
ГЮЛСЕРЕН ИСМАИЛОВА ШЕРИФ
ЕМРЕ КОДЖАОСМАНОГЛУ
ИСКЕНДЕР ХАСАН ЗЕЙНАЛИ
МУСТАФА СЕЛАЙДИНОВ МУСТАФОВ
СЕВАЛ ХАЙРИЕВА ИБРИЯМОВА
СЕЛАЙДИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ
ТАТЯНА НЕДЯЛКОВА ДЕНЧЕВА
ХАЙРЕДИН НЕДЖМИ ШЕРИФ


 

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 006 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Дунав №1, Заседателна зала в Младежки дом

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗИС МУСТАФОВ ДЖИНОВ
ВИЛДАН САЛИЕВА ДЖИНОВА
ГЮНАЛ ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
ДАВИД ИСАЕВ ДАВИДОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
ИВЕЛИН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИЛИН НИКОЛОВ ПАНДЖАРОВ
ИСАЙ ДАВИДОВ ХАДЖИЕВ
ИСМАИЛ АДИЛОВ КАРААХМЕДОВ
ЛЕВЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
РОСИЦА НЕДЯЛКОВА ХАДЖИЕВА
РУМЕН НЕДЯЛКОВ ВЕЛЕВ
СЕВЕРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЙОЗТОПРАК
СТЕФАН МАРИНОВ СТЕФАНОВ
СЮРЕЯ РАМАДАНОВА ВЕЛЕВА
ФЕДАИЛ ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ХЮСНИЕ ХАДЖЪДАГЛЪ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 007 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, Училище – централен вход

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИ ХОДЖАЛАР
ГЮЛНАР МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ УГУР
ЕЛИЗ СЕЙФИДИН ГЕНДЖ
ФАРУК РИДВАН БЕЙТУЛА
ФИКРЕТ МЕХМЕД ЧИЛЛЕР


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 008 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. Димитър Благоев №75, Читалище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕДОВ РУФАДОВ
ГАЛЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ГЕНОВЕВА ЗАХАРИЕВА РАДОСТИНОВА
ФАТМЕ ШЕФКЕТ ФИКРЕТ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 009 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №103, магазин ЕТ „Юзеир Пашев“;

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
НАЧО МИХАЙЛОВ ГЕРАСИМОВ
НЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 010 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №40А, Клуб на пенсионера – център

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН АЛИЕВА САКА
АНГЕЛ АСЕНОВ ЯНКОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ
БЛАГОВЕСТ АТАНАСОВ СОКОЛОВ
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА
ЛЕМАН ХАСАН АКЪН
ХРАНИСЛАВА ЩЕРЕВА КИРИЛОВА
ЩЕРЬО ЮЛИЯНОВ КИРИЛОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 011 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – южен вход

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ ВЕЛИЕВ ЯВАШЕВ
НЕСЛЯН ТАХИРОВА ЧАПАРОВА
СИДЕР СЕРАФИМОВ ЦЕКОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 012 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – северен вход

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА МЛАДЕНОВА АРСОВА
АСЕНКА МЛАДЕНОВА МИЛЕВА
ИВЕЛИН ОГНЯНОВ АРСОВ
МЕХМЕД АБТУЛА ГЕНДЖ
СЕВДА ИВАНОВА АРСОВА
СЕВЕРИН АСЕНОВ АРСОВ
СТОЯН ИВАНОВ СТАНКОВ
СУНАЙ РЕДЖЕБОВ ЮСУФОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 013 кметство КРИВНЯ населено място С.КРИВНЯ

адрес на избирателна секция: с. Кривня, ул. „Александър Стамболийски“ №53, Читалище, клуб на пенсионера

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ НИХАТОВА СЕЗГИН
ДИНКО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
СТОЯН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 014 кметство ПИСАНЕЦ населено място С.ПИСАНЕЦ

адрес на избирателна секция: с. Писанец, ул. „Трети март“ №55, читалище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЙОАНА ИВАНОВА КЪРДЖИЛОВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
НЕЛИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА МИЛЧЕВА
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
СТИЛИЯНА РУСИНОВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 015 кметство СЕНОВО населено място ГР.СЕНОВО

адрес на избирателна секция: гр. Сеново, ул. „Христо Ботев“ №1, бивша сладкарница

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
КАМЕЛИЯ ДЕНЕВА ЦОНЕВА
МАЙРЕМ МУСТАФОВ ЕМИНОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 016 кметство СЕНОВО населено място ГР.СЕНОВО

адрес на избирателна секция: гр. Сеново, ул. „Трети март“ №21А, пенсионерски клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ЗАКИРОВА МЕРАМ
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ЯЙХА ХАСАНОВ ЯЙХОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 017 кметство СЕНОВО населено място ГР.СЕНОВО

адрес на избирателна секция: гр. Сеново, ул. „Александър Стамболийски“ №9А, клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ НИКОЛОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 018 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Хан Крум“ №1

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТЪФ БАГЖЪ
ГЮЛА АРСОВА КОСАНОВА
ГЮЛСЮН ХАСАН АХМЕДОВА
ЛЕАТИВ ТАХИРОВ ЗЕКЕРИЕВ
НЕХРИДИН МЕХМЕД КАРАМАН
СЕВГИНАР СЕБАЙДИНОВА КАРАМАН


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 019 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Дунав“ №7, бивш магазин

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ САБРИ МУТАФ
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА АБАЗОВА
КУДРЕТ ИСМЕТ ДЖАМБАЗ
МАРИЯНА МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
МУРАД ХАЛИЛОВ АБАЗОВ


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 020 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №11, училище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АФЕТ ИСМАИЛ ТЕРЗИ
ГЮЛА КОЕВА ЯНКОВА
ЗАФИР ШИБИЛЕВ ИГНАТОВ
КЯЗИМ ОСМАНОВ АДЕМОВ
ОСМАН МЕХМЕД ТЕРЗИ
СИБИНА КОЕВА АВРАМОВА
ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ
ФАЗЛИЕ ТАХИРОВА МУХАРЕМОВА


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 021 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №10, нов пенсионерски клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙКУТ ТАНДОГАН
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КАРАМАНЕВ
БАРИЕ КЯЗИМОВА ОСМАНОВА
БЕЛГИН ЮМЕР СЕЛИМ
ВЕДАТ ХАСАНОВ ТОРЛАКОВ
ГЮЛТЕН САЛИ ИЛИЯЗ
ЕЛБЕРК ЕМИНОГЛУ
ЕМЕЛ ФЕЙЗУЛА АШИМ
ЗЕКИ РАМАДАН ФЕЙЗУЛА
ИЛИЯЗ ЕТЕМОВ МАХМУДОВ
ИЛИЯЗ МЕХМЕД ИЛИЯЗ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ИЛИЯЗОВ МУРАДОВ
НАТАЛИЯ ШИБИЛОВА КАЛАФАТ
НЕША ПЕТРОВА ТОРЛАКОВА
ПЕРВИН ХАЛИМОВА РЕДЖЕБОВА
СЕМРА ТАНДОГАН
СИЛЯН ЮЛИЯНОВ ИСАЕВ
ХАЛИМЕ АШИМ БИШИ
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ФЕЙЗУЛА
ШАБАН ИСЛЯМОВ ИДАЕТОВ
ШИБИЛ ИГНАТОВ СВИЛЕНОВ
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА СВИЛЕНОВА

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.