backg h 420

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.


БЪРЗИ ВРЪЗКИ КЪМ СПИСЪЦИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СЕКЦИИ:

ГРАД ВЕТОВО - СЕКЦИЯ 1, СЕКЦИЯ 2, СЕКЦИЯ 3, СЕКЦИЯ 4, СЕКЦИЯ 5, СЕКЦИЯ 6

ГРАД ГЛОДЖЕВО - СЕКЦИЯ 7, СЕКЦИЯ 8, СЕКЦИЯ 9, СЕКЦИЯ 10, СЕКЦИЯ 11, СЕКЦИЯ 12

СЕЛО КРИВНЯ - СЕКЦИЯ 13

СЕЛО ПИСАНЕЦ - СЕКЦИЯ 14

ГРАД СЕНОВО - СЕКЦИЯ 15, СЕКЦИЯ 16, СЕКЦИЯ 17

СЕЛО СМИРНЕНСКИ - СЕКЦИЯ 18, СЕКЦИЯ 19, СЕКЦИЯ 20, СЕКЦИЯ 21


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЕТОВО КМЕТСТВО ВЕТОВО СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция: гр. Ветово, ул. Трети март №6, Ритуална зала

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБДУЛА МУСТАФОВ ЧОРОВ
АБИБЕ АХМЕД ФАЗЛЪ
АДИЛ БАСРИЕВ ИНДЖЕВ
АЙДЪН ИБРЯМ СЕЛИМАН
АЙЛИН МАРИЯНОВА КАМБУРОВА
АЙЛИН РЕЙХАНОВА ЯНЪКОВА
АЙЛЯ АРУНОВА ХЕБИБОВА
АЙЛЯ РУКШЕНОВА РАШИДОВА
АЙСЕЛ БЕЙТУЛОВА КАМБЕРОВА
АЙТУН ИСМАИЛОВ ДАУДОВ
АЙШЕ АХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
АЙШЕ ЮСЕИНОВА САЛИАХМЕДОВА
АКГЮЛ ИСМАИЛОВА ИНДЖЕВА
АКИФ АХМЕДОВ РУСЧУКЛИЕВ
АКСИНИЯ ДИМИТРОВА СЪРТМАЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ДИЛЯНОВ СЪРТМАЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
АЛИЕ ЕБАЙЗЕР УЗУН
АЛИЕ НУРИ МУСТАФА
АЛИНА НЕВЕНОВА ИСАЕВА
АЛИСИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
АЛКИН РЕМЗИЕВ РУСЧУКЛИЕВ
АНАТОЛИ АНТОНОВ МАРИНОВ
АНГЕЛ АМИРАКОВ ГЕОРГИЕВ
АНДРИЯН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
АНЕЛИЯ НЕВЕНОВА ИСАЕВА
АНЕЛИЯ РАЙКОВА МАРИНОВА
АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНАКИЕВА
АНТОН ИВАНОВ РАЙЧЕВ
АНУШ РАЗМИКИ ДАНИЕЛЯН-ГЕОРГИЕВА
АНЧО КЮРАНОВ ПАВЛОВ
АПОСТОЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС МАРИНОВ ПЕТРОВ
АТАНАС ПАРУШЕВ ПЕТРОВ
АТАНАС РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА АНГЕЛОВА ЯНАКИЕВА
АТАНАСКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАСКА ДИМОВА ЯНАКИЕВА
АТИДЖЕ НЕВЗАТОВА ИБРЯМОВА
АТЧЕ МУХАРЕМОВА КАРААХМЕДОВА
АХМЕД АХМЕДОВ ЯНЪКОВ
АХМЕД СКЕНДЕР РУСЧУКЛИ
АХМЕТ КАМБЕРОВ ЯНЪКОВ
БАСРИ АДИЛОВ ИНДЖЕВ
БАХРИЕ ИСУФОВА БЕЙТУЛОВА
БАХТИШЕН БАХРИ КАРААХМЕДОВА
БАХТИШЕН ДАУДОВА БЕЙТУЛОВА
БАХТИЯР ЯШАРОВ МЕХМЕДОВ
БЕДИХА КЯШИФОВА САЛИЕВА
БЕЛЯН БИЛЯНОВ СИЛЯНОВ
БЕРАТ МУСТАФА ГАВА
БЕРКАЙ СЕЗГИНОВ РУЖДИЕВ
БЕРКАНТ НЕЖДЕТ КАРААХМЕД
БЕРКАНТ СЕРВЕТ ГАВА
БЕРРИН РЕФЪКОВА МУСОВА
БИЛГИН КАДИР УЗУН
БИЛЯН БИЛЯНОВ СИЛЯНОВ
БИЛЯН СИЛЯНОВ ДРУМЕВ
БИСЕР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
БИСЕР ИВАНОВ МАНОЛОВ
БИСТРА НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
БЛАГОСЛОВИЯ ИГНАТОВА КОЛЕВА
БОГАЧ ГЮЛЕР
БОЖИДАР НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
БОЙКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
БЮЛЕНТ ЛЮТФИЕВ ГАЙТАНОВ
ВАЛЕНТИН РАДКОВ КОЙЧЕВ
ВАЛЯ ПЕТРОВА ЧЕРВЕНСКА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ АМИРАКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕНЕВ ПЕНЕВ
ВАСИЛ ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЯНКОВ ДИМИТРОВ
ВЕДАТ НЕЖДЕТОВ КАРААХМЕДОВ
ВЕЖДИН НЕДЖМИЕВ САЛИЕВ
ВЕЛИКО МАРИНОВ ВЕЛИКОВ
ВЕЛИСЛАВ МИЛЧЕВ СПАСОВ
ВЕНЕТА КОНДЕВА КОЛЕВА
ВЕНЕТА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ВЕНКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ МАРИНОВ
ВЕСА АСЕНОВА АСЕНОВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТОНЧЕВА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА АЗИСОВА
ВЕСИЛЕ МУХАРЕМОВА ЯНЪКОВА
ВЕСИЛЕ МЮМЮНОВА РУСЧУКЛИЕВА
ВИКТОР МИТКОВ ВАСИЛЕВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ МАРКОВ
ВИКТОР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ВИЛДАН КАСИМОВА КУРУАЛИЕВА
ВИЛДАН ОСМАНОВА РУСЧУКЛИЕВА
ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА
ВИОЛИНА СВЕТЛИНОВА ДЪЛБОКОВА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
ВЯРА СТАНЧЕВА ДИМОВА
ВЯРКА СТАЙКОВА МУТАФОВА
ГАБРИЕЛА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА МАРИЕВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОЛОВ
ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
ГЕРГАНА ПАСКАЛЕВА АЛЕКСИЕВА
ГЕРГИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ГИНКА ПАСКАЛЕВА ХРИСТОВА
ГИНКА РУСЕВА ПЕНКОВА
ГИЧКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
ГЮЛБЕНУР САЛИМОВА МУРАДОВА
ГЮЛВЕР ШУКРИЕВА РУСЧУКЛИЕВА
ГЮЛХАН РЕМЗИЕВ КАМБЕРОВ
ГЮЛШЕН АХМЕД ХИЛМИ
ГЮНЕР ШИНАСИЕВ КАМБЕРОВ
ДАНКА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА
ДАНКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА
ДАУД ОСМАНОВ ХЕБИБОВ
ДАУД РАМАДАНОВ ГАЙТАНОВ
ДАФИНКА МИТКОВА ПЕНЧЕВА
ДАЯНА КРАСИМИРОВА СТАНЕВА
ДЕНА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ДЕНИС ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
ДЕНИЦА ЛЕВЕНОВА ДЖАН
ДЕНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ГАЛИНОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ИВАНОВА
ДЖАВИТ ЛЮТФИЕВ БЕЙТУЛОВ
ДЖАВИТ ШУКРИ ФАЗЛЪ
ДЖАН КАРААХМЕТОГЛУ
ДЖЕВАТ ИДИРИЗ КАМБЕР
ДЖЕВРИЕ САЛИЕВА ЯНЪКОВА
ДЖЕЙХАН НЕЖДИН РУСЧУКЛИЕВА
ДЖЕНГИЗ МЕХМЕД ЮМЕР
ДЖЕРЕН ДЖАН
ДЖОШКУН СЕЛЯЙДИНОВ ХЕБИБОВ
ДЖУНЕИТ СЕЛЯЙДИНОВ ХЕБИБОВ
ДЖУНЕЙТ ДЖАВИТОВ БЕЙТУЛОВ
ДЖУНЕТ НЕЙХАТОВ АЗИСОВ
ДИАНА ДИМИТРОВА БОНЕВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА ДЪЛБОКОВА
ДИАНА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА
ДИЛЯН НИКОЛАЕВ СЪРТМАЧЕВ
ДИЛЯН ПЛАМЕНОВ МАРКОВ
ДИМИТРА ЕНЧЕВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ЛЮЦКАНОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АМЕРАКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПАСКАЛЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ДИЯНА РУМЕНОВА БОРИСОВА
ДОБРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ДОБРИН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ДОБРОМИР ЧАВДАРОВ ДОБРЕВ
ДОНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА
ДОНКА ПЕНЕВА СТАНЕВА
ДОЧКА ЯНАКИЕВА НИКОЛОВА
ДРАГНА ДОЧЕВА ИВАНОВА
ДРАГОМИР МИЛЕНОВ ДРАГАНОВ
ДРАГОМИР НЕДКОВ МУТАФОВ
ДРАГОМИР ФИЛИПОВ ИВАНОВ
ДЮНЯМИ ДЖЕМАЛОВ ХАСАНОВ
ЕБАЙЗЕР АБДУЛОВ КАМБЕРОВ
ЕВГЕНИЙ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
ЕВШЕН ДАУДОВА ГАЙТАНОВА
ЕДА ЖАСМИНОВА КАМБЕРОВА
ЕКАТЕРИНА СЪБЕВА МИТЕВА
ЕКНУР МУСТАФА ГАЙТАН
ЕЛВИС ИЛХАН СИЛЯН
ЕЛВИС СЕДАТ КАМБЕРОВ
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА СЛАВОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА КОЙЧЕВА
ЕЛЕНКА КОСТОВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНКА НЕДЕЛЧЕВА ЦОНЕВА
ЕЛЕНКА ПЕНКОВА ЗЛАТЕВА
ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНКА СЪБОТИНОВА ПАНЧЕВА
ЕЛИС ЕКРЕМОВА ГАЙТАНОВА
ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ЕЛКА ПЛАМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
ЕЛКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
ЕЛХАН РАШИДОВ САЛИЕВ
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА
ЕМИЛИЯН РАДОСЛАВОВ КОЙЧЕВ
ЕМИНЕ МУХАРЕМОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ЕМРЕ ГАРИП
ЕМРЕ УЗУН
ЕНИС ЕКНУР СЕЙДОЛСКА
ЕРКИН НЕДРЕТОВ КАРААХМЕДОВ
ЕРХАН НЕВЗАТОВ КАРААХМЕДОВ
ЖЕАМАТИ САБРИ САЛИМОВ
ЖИВКО ГИНКОВ ХРИСТОВ
ЖУЛВЕН РЕЙХАНОВА ХЕБИБОВА
ЖЮЛИДЕ ЯНЪК
ЗИНЕБ ЮМЕР КЯЗИМ
ЗЛАТКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ЕНЕВА
ИБРЯМ ИСМАИЛ ХЕБИБ
ИБРЯМ ШЮКРЮ КАМБЕРОВ
ИВА МИЛЕНОВА ДРАГАНОВА
ИВАЙЛО НЕДКОВ МУТАФОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПИСАНОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
ИВАН ДИЧЕВ ЗАГАРОВ
ИВАН ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ПАНАЙОТОВ
ИВАН КОЛЕВ КУБРАТОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ
ИВАН РАЙЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ КОСТОВ
ИВАНА АНДРЕЕВА ВЪЛЧЕВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА МИТКОВА
ИВЕЛИНА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА
ИЗЗЕТ БАСРИЕВ ИНДЖЕВ
ИЛИН ДЕТЕЛИНОВ АЛИПИЕВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
ИЛКНУР МУСТАФОВА ЮМЕРОВА
ИЛХАН ГЮЛШЕН СИЛЯНОВ
ИЛХАН РИДЖАИЕВ ГАЙТАНОВ
ИНДЖИХАН МЕХМЕДОВА САЛИМОВА
ИСАЙ АСЕНОВ КАМБУРОВ
ИСКРА ПАСКАЛЕВА ПАСКАЛЕВА
ИСКРЕН АЛЦЕКОВ АНДРЕЕВ
ИСМАИЛ ДАУДОВ ЧОЛАКОВ
ИСМАИЛ ИБРЯМ ХЕБИБ
ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАНОВ ХЕБИБОВ
ЙОАНА ЙОРДАНОВА БОНЕВА
ЙОЗДЖАН ЯКУБ КАМБЕР
ЙОНА ДОЧЕВА СЛАВОВА
ЙОРДАН БОНЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ
ЙОРДАН СТОЙКОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА НОВАЧЕВА
КАДИР ХАЛИЛ УЗУН
КАДРИЕ ИБРЯМОВА КОДЖАБОЮКОВА
КАДРИЕ МАХРЯМОВА КОКОНОВА
КАДРИЕ РАМАДАНОВА КАМБЕРОВА
КАДРИЕ РАМАДАНОВА КАРААХМЕДОВА
КАМЕН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
КАНАРИЯ ШЕФКЪЕВА ЮСЕИНОВА
КАТЯ КОЛЕВА ВЪРБАНОВА
КЕМАЛЕТИН МАХМУДОВ ДАУДОВ
КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
КИНА ЕНЧЕВА РАЙЧЕВА
КОЛЬО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
КОЛЬО НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ
КРАСИМИР БОЯНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ НЕДЕВ
КРАСИМИР СТАНЕВ КОЛЕВ
КРАСИМИРА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ЛЕВЕН ИВАЙЛОВ КАМЕНОВ
ЛЕВЕНА ЕВТИМОВА ПАНДЖАРОВА
ЛЕВЕНТ АКИФОВ РУСЧУКЛИЕВ
ЛЕЙЛЯ АЗИСОВА КАБИЕВА
ЛИДИЯ ФИДАНОВА ЯНЪК
ЛИЛИ АЛЕКСИЕВА ДАНАИЛОВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ЧЕПАРОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
ЛЮБОМИР ДРАГОМИРОВ ФИЛИПОВ
ЛЮБОМИР ЗЛАТКОВ НИКОЛОВ
ЛЮТФИ МЕХМЕДОВ ГАЙТАНОВ
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА
МАРИЕТА МАРИНОВА ДРУМЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
МАРИЙКА МИЛАНКОВА МИХАЛЕВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ЦАНКОВА
МАРИН ДЕНКОВ ИЛИЕВ
МАРИН КАМЕНОВ МАРИНОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА ДОБРЕВА
МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
МАРИЯ ЯНАКЕВА ДИМИТРОВА
МАХМУД ДАУДОВ РЮСТЕМОВ
МАЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
МАЯ ПЛАМЕНОВА СТАМБОЛИЕВА-ПЕТРОВА
МЕДИНЕ МАХМУДОВА ХРИСТОВА
МЕДИНЕ ЮМЕРОВА ГАЙТАН
МЕЕМ КАМБЕРОВА ЯНЪКОВА
МЕЙЛИН СЮЛЕЙМАНОВА ЯНЪКОВА
МЕЛИКЕ ОСМАН ЯНЪК
МЕЛИС ИНДЖЕ
МЕЛИСА ОСМАН ЯНЪК
МЕЛИХА АКЪЕВА ХЕБИБОВА
МЕЛИХА ХАСАН САЛИЕВА
МЕЛИХА ЮЗЕИРОВА ГАЙТАНОВА
МЕРАЛ ШЕМСИДИН МУСТАФА
МЕРЕЛ ИСМАИЛ ХЕБИБ
МЕТИН РЕФЪКОВ РАМАДАНОВ
МЕФТУНЕ СКЕНДЕРОВА КАРААХМЕДОВА
МЕХИДИН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ КАМБЕРОВ
МЕХМЕД ОСМАНОВ КОКОНОВ
МЕХМЕД РАМАДАНОВ СЕФЕРОВ
МЕХМЕД ЮКСЕЛОВ СЕФЕРОВ
МЕХМЕДАЛИ МУСТАФОВ ИНДЖЕВ
МЕХНУР ИЛМЮЕВА УЗУН
МИЛЕН АТАНАСОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ДРАГАНОВ МАРИНОВ
МИЛКА ГИРГИНИНА ЗЛАТЕВА
МИЛКА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
МИННЕТ КАДИРОВА ГАЙТАНОВА
МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПАРУШЕВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВА ХРИСТОВА МАРИНОВА
МИТКО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
МИТХАТ ШЕФКЪЕВ ЮСЕИНОВ
МИХАИЛ ЕМИЛОВ ПАНДЖАРОВ
МИХАИЛ СИМЕОНОВ ВЕЛЕВ
МУСТАФА АДЕМ СЕИДКАЛИ
МУСТАФА МЕХМЕДОВ КАМБЕРОВ
МУСТАФА МЪСТЪНОВ ИНДЖЕВ
МУСТАФА ОСМАНОВ БЕЛБЕРОВ
МУСТАФА ХАСАНОВ ХЕБИБОВ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ИВАНОВА
НАЗИКЕ НЕДРЕТ ТАЛИГАДЖИ-СТЕФАНОВА
НАЙДЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НАЙДЕН ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
НАНСИ ЯНКОВА МИТКОВА
НАСКА ЗЛАТЕВА ИЛИЕВА
НЕБАХАТ МАХМУД НАСУФ
НЕБИЕ АДИЛОВА КАРААХМЕДОВА
НЕБИЕ АЛИ РЮСТЕМ
НЕБИЕ НИЯЗИ ХЕБИБ
НЕВБЕР ХЮСЕИН КАРААХМЕД
НЕВЕН ИСАЕВ ХАДЖИЕВ
НЕВЕН СИЛЯНОВ МАЛИНОВ
НЕВЗАТ ЕМУРЛОВ КАРААХМЕДОВ
НЕВЗАТ МАХМУДОВ ДАУДОВ
НЕВЗИЕ САЛИ ГАЙТАН
НЕВИН АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
НЕВИН МУРАДОВА ЮСЕИНОВА
НЕВИН ЮНАЛОВА ЮМЕРОВА
НЕВРИЕ АХМЕДОВА СЕФЕРОВА
НЕВРИЕ РАМАДАНОВА ЯНЪКОВА
НЕВЯНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
НЕГБЕР САЛИ ГЮЛЕР
НЕДЕЛЧО ВЕЛИКОВ ЦОНЕВ
НЕДЖИБ РЕЙХАНОВ ЯНЪКОВ
НЕДЖЛЯ ХАСАНОВА ХЕБИБОВА
НЕДЖМИЕ НУРИЕВА КАМБЕРОВА
НЕДКО ИВАНОВ МУТАФОВ
НЕДРЕТИН САДРЕТИНОВ ЯНЪКОВ
НЕЖДЕТ АДЕМОВ ХЕБИБОВ
НЕЖДЕТ ЕМУРЛА КАРААХМЕД
НЕЗИХА РАШИДОВА ХЕБИБОВА
НЕЙХАТ РАМАДАНОВ АЗИСОВ
НЕЛИ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА
НЕЛИ ВЕЛИКОВА СПАСОВА
НЕРМИН ЛЮТФИ ХЕБИБ
НЕСРИН НЕЖДЕТОВА КАРААХМЕДОВА
НЕСРИН СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
НЕХИР НЕВЗАТОВА МАХМУДОВА
НИКОЛА ПЕНЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СЪРТМАЧЕВ
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ ЗАХАРИЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОНЧЕВ
НИКОЛАЙ СТАНЕВ КОЛЕВ
НИКОЛЕТА ДРАГОМИРОВА ФИЛИПОВА
НИКОЛИНА БОРИСОВА ЗЛАТЕВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНКА ДАВИДОВА ЧОЛАКОВА
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
НИХАТ ШУКРИ ФАЗЛЪ
НОРА ДАВИДОВА МАЛИНОВА
НУРДЖИХАН ХЮСЕИНОВА ЯНЪКОВА
НУРИЕ ЗЕКЕРИЕВА КАРААХМЕДОВА
НУРТЕН ДЖЕВДЕТ ХАДЖИ
НУРХАН РЕМЗИЕВ КАМБЕРОВ
НЮЛЮФЕР МУСТАФОВА РАЙЧЕВА
ОКТАЙ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
ОСМАН МУСТАФОВ БЕЛБЕРОВ
ОСМАН РАМАДАНОВ ЯНЪКОВ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ПИСАНОВА
ПАМЕЛА НИКОЛОВА ПЕНЕВА
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ
ПАНЧО ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ
ПАРАШКЕВА ВАСИЛЕВА ПАСКАЛЕВА
ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА
ПЕНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА ГАНЕВА ВЪРБАНОВА
ПЕНКА ИВАНОВА КОСТОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ПЕНКА ПЪРВАНОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА ТОМОВА ДЖАМБАЗОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
ПЕНЮ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
ПЕРВИН ГЮРСЕЛОВА ЧОРОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНКА МАРТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ НЕДЕВ
ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ТОНЧЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
ПЕТЯ ИСКЪРОВА РАДОСЛАВОВА
ПЕТЯ ПАНЧЕВА МАРИНОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ДЕНКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЗЛАТКОВ
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
ПРЕСЛАВ СЛАВОВ ПЕНКОВ
РАДЕЛИНА ВЕЛИКОВА НЕДЕВА
РАДОСЛАВ РАДКОВ КОЙЧЕВ
РАДОСТИНА ИВАНОВА РАЙЧЕВА
РАЗИЕ ИСМАИЛОВА ХЕБИБОВА
РАМОН НИКЛАС ЙЪЛДЪРЪМ
РАНА БАШАРАН
РЕВАСИЕ ЮСЕИНОВА ГАЙТАНОВА
РЕЙХАН ИДИРИЗОВ ХЕБИБОВ
РЕЙХАН НЕДЖИБОВ ЯНЪКОВ
РЕМЗИ РИЗОВ КАМБЕРОВ
РЕМЗИ ЮСЕИНОВ РУСЧУКЛИЕВ
РЕМЗИЕ АЛИЕВА ЧАКЪРОВА
РЕНЕТА ЖЕКОВА ПЕТКОВА
РЕНЕТА ЛЕВЕНОВА МИНКОВА
РЕСМИЕ ЮМЕРОВА ФАЗЛОВА
РЕФЪК РАМАДАНОВ АЗИСОВ
РИДВАН АДЕМОВ УЗУНОВ
РИДЖАИ МЪСТЪНОВ ГАЙТАНОВ
РИФАИ ХАСАН ГАЙТАН
РИХАТ АБДУЛОВ ЧОРОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РОСИЦА ИВАНОВА МАРКОВА
РУЖДИ ЯШАРОВ АЛИЕВ
РУЗИЕ ИБРЯМ ГАЙТАН
РУМЕН СТОИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
РУМЯНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
РУМЯНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
РУМЯНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
РЮКИЕ КАДИРОВА ЧОЛАКОВА
САДРЕТИН САЛИЕВ ЯНЪКОВ
САМЕТ ФЕДАИЛ НАСУФ
СВЕТЛА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СВЕТЛИН НИКОЛОВ ДЪЛБОКОВ
СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
СЕБААТ АБДУЛОВА ЧОРОВА
СЕБАЕТ ЮМЕРОВА ГАЙТАНОВА
СЕБИЛЕ АЙДЪНОВА КАМБЕРОВА
СЕВГИН ТАХИРОВ ЯНЪКОВ
СЕВГИН ХАМДИЕВ БЕЛБЕРОВ
СЕВГИНАР АМИЛОВА ЕМИНОВА
СЕВГИНАР БАХРИЕВА ДАУДОВА
СЕВГИНАР САБРИЕВА ЯНЪКОВА
СЕВГЮЛ ТАХИРОВА АЗИСОВА
СЕВДА ДЕМИРОВА СИЛЯНОВА
СЕВДА ДЕМИРОВА СИЛЯНОВА
СЕВДАЛИНА ИСАЕВА КАМБУРОВА
СЕВДАЛИНА ИСАЕВА ХАДЖИЕВА
СЕВДАЛИНА МАРИНОВА ВЕЛЕВА
СЕВДАЛИНА МИХАЙЛОВА ЕМИЛОВА
СЕВДАЛИНА ОГНЯНОВА УЗУНОВА
СЕВДАЛИНА СИЛВИЕВА СТАНЕВА
СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
СЕВДАТ МУСТАФОВ КАМБЕРОВ
СЕВДЖИХАН МЕХМЕДОВА КУРУВЕЛИЕВА
СЕВИМ СЕЗАХИЕВА КАРААХМЕДОВА
СЕВИНЧ ДАУДОВА ГАЙТАНОВА-КЪР
СЕДАТ АХМЕДОВ КАМБЕРОВ
СЕДАТ БЕЙХАНОВ КАРААХМЕДОВ
СЕДАТ МЕХМЕДОВ КОКОНОВ
СЕЗГИН ИДИРИЗ КАМБЕР
СЕЗГИН РУЖДИЕВ ЯШАРОВ
СЕЛВИНАЗ СЮЛЕЙМАНОВА КАРААХМЕДОВА
СЕЛИН УЗУН
СЕЛЯЙДИН МУСТАФОВ ХЕБИБОВ
СЕМА ИБРЯМ ЮМЕР
СЕХЕР МЪСТЪНОВА КАМБЕРОВА
СИБЕЛ ИСМЕТОВА СЕЛИМАН
СИБИН СИДЕРОВ АЛИПИЕВ
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА
СИЛВИЯ ВИОЛИНОВА ЯНКОВА
СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ДРАЖЕВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА СЪРТМАЧЕВА
СИЛЯН МИРАНОВ СТОЯНОВ
СИЛЯНА МИРАНОВА ГАВА
СИМЕОН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ
СИНАН АХМЕДОВ ЯНЪКОВ
СИНАН ДЮНЯМИЕВ ДЖЕМАЛОВ
СИНАН СКЕНДЕР РУСЧУКЛИ
СКЕНДЕР АХМЕДОВ РУСЧУКЛИЕВ
СЛАВИ ПЕНКОВ СЛАВОВ
СОНЕР ЯНЪК
СОФКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
СТАНИМИР НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
СТАНЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
СТЕФАН МИТКОВ НИКОЛОВ
СТЕФАНКА МИТЕВА МИТКОВА
СТЕФАНКА РАДЕВА СТОЙКОВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
СТЕФКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ЮЛИЯНОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
СТОЙЧО ИВАНОВ ДАНЕВ
СТРЕЗИМИР РУМЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ
СУНАЙ ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
СЮЗАН СЮЛЕЙМАНОВА ЮСЕИНОВА
СЮЛЕЙМАН ОСМАНОВ ХАМЗОВ
ТАНЕР АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ТАНЖУ ТАНЕРОВ ЮСЕИНОВ
ТЕЗДЖАН РИДВАНОВА АДЕМОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ТЕННУР АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ТЕННУР РИДВАНОВ АДЕМОВ
ТЕОДОРА ЦАНКОВА ИЛИЕВА
ТЕФИК СЮЛЕЙМАНОВ ДУМАНЛИЕВ
ТУРГАЙ ТАХИРОВ ЯНЪКОВ
ФАТМЕ ЮСЕИНОВА КИРЕЗОВА
ФЕДАИЛ ИСМАИЛ НАСУФ
ФЕДЖРИЕ РИДЖАИЕВА ГАЙТАНОВА
ФИЙДЕС МЪСТЪНОВА БАЙРАМОВА
ФИЛИЗ БЕЙХАН ГАЙТАН
ФИЛИЗ ЗЕКИ МЕХМЕД
ФИЛИЗ ХАСАН МАХМУД
ФИЛИП ГОРИЦОВ РАЙКОВ
ФИЛИП ИВАНОВ ПЕНЕВ
ФИРДЕС ХАСАНОВА РУСЧУКЛИЕВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
ХАСАН МАХМУД МАХМУД
ХАТИДЖЕ МЕХМЕД МАХМУД
ХРИПСИМЕ СРАБ ИНДЖЕВА
ХРИСТИЯН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ АСЕНОВ
ХРИСТО МИТКОВ ВАСИЛЕВ
ХУВЗИЯ ЮМЕРОВА АЛИЕВА
ЦЕНКА ГЕНОВА ДОБРЕВА
ЦЕЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦОНИ КРЪСТЕВ ЦОНЕВ
ЦОНКА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
ЧАВДАР ДОБРЕВ ДОБРЕВ
ШАЗИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КОКОНОВА
ШАСИНЕ ЯКУБОВА КАМБЕРОВА
ШЕБНЕМ ШЕНАНОВА РАШИДОВА
ШЕМСИДИН АЛИ МУСТАФА
ШЕНАН ЕЛХАНОВ РАШИДОВ
ШЕНГЮЛ ЗЮЛФИЕВА ЯНЪКОВА
ШЕНГЮЛ РАШИДОВА ЯШАРОВА
ШЕНЕР СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ
ШЕНОЛ РИФАИ ГАЙТАН
ШУКРИ ШУКРИ ГАЙТАН
ШЮКРИЕ МЕХМЕДОВА ГАЙТАНОВА
ШЮКРЮ ИБРЯМОВ КАМБЕРОВ
ЮКСЕЛ МЕХМЕДОВ СЕФЕРОВ
ЮЛКЕР МЕХМЕДОВА ИНДЖЕВА
ЮМИТ МЕХМЕДАЛИ ИНДЖЕВ
ЮНАЛ ЕБАЗЕРОВ ЮМЕРОВ
ЮРИЙ ДАВИДОВ БЕЛБЕРОВ
ЮСНИЕ ХАСАНОВА КАРААХМЕДОВА
ЮСУФ НЕДРЕТОВ КАРААХМЕДОВ
ЮСУФ НИЯЗИЕВ КАРААХМЕДОВ
ЯВОР СЛАВОВ ПЕНКОВ
ЯКУБ НУВМАНОВ КАМБЕРОВ
ЯНИС ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
ЯНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНКО МИТКОВ НИКОЛОВ
ЯСЕМИН БАХТИЯРОВА ЯШАРОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЕТОВО КМЕТСТВО ВЕТОВО СЕКЦИЯ № 002
адрес на избирателната секция: гр. Ветово, ул. Трети март №3, Пенсионерски клуб I

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВГУСТИНА ВАСИЛЕВА ПАРУШЕВА
АЛЕКС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ДЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛИСИЯ АТАНАСОВА ПАРУШЕВА
АНАБЕЛА ВИОЛЕТОВА ДИМИТРОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ЦОНЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
АНЕЛИЯ ГИНКОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ ГИЧКОВА МИТКОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
АНЕЛИЯ ДИМОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ПАНАЙОТОВА ПЕНЕВА
АНЕЛИЯ ПЕНКОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ЯНАКИЕВА МИТКОВА
АНЕТА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА
АНЮТА ИЛИЕВА ТОНЕВА
АТАНАС АТАНАСОВ ИЛИЕВ
АТАНАС БОРИСОВ ПАСКАЛЕВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПАРУШЕВ
АТАНАС ГИЦКОВ ЛЮЦКАНОВ
АТАНАС ДАНАИЛОВ ПАРУШЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ БОРИСОВ
АТАНАС ДОБРЕВ ПАСКАЛЕВ
АТАНАС ЗЛАТЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ ХРИСТОВ
АТАНАС ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ
АТАНАС НИКОЛОВ МАРИНОВ
АТАНАС ПАРУШЕВ ЯНАКИЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
АТАНАСКА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА
АТАНАСКА КУНЕВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАСКА МАРИНОВА АТАНАСОВА
АТАНАСКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
АТАНАСКА НЕВЕНОВА ХРИСТОВА
АТАНАСКА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА
АТАНАСКА ПАСКАЛЕВА ВЪЛЕВА
АТАНАСКА ПАСКАЛЕВА ДИМИТРОВА
АТАНАСКА ТЕМЕНУЖКОВА ЯНАКИЕВА
АТАНАСКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАСКА ЦАНКОВА НИКОЛОВА
АТИКЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА
БЕРГЮЛ ЕЛКОВА НИКОЛОВА
БИСТРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
БИСТРА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА
БОГОМИЛ ПЕТРОВ КУЛЕВ
БОЖАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖАН МАРИЕВ ДИМИТРОВ
БОРИС ПАСКАЛЕВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ
БРАНКО РУСАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТАНЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕРИЯ ЕМИЛОВА ДАНАИЛОВА
ВАНЬО СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
ВАСИЛ ЗЛАТКОВ МАРТИНОВ
ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ПЕНЕВ
ВАСИЛ РУСАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТОЙКОВ МИТЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА СТЕФКОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ЦАНКОВА ТОДОРОВА
ВАСКО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ВЕНЦИСЛАВ САШЕВ ПЕТРОВ
ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА ЛЮБОМИРОВА
ВЕСА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
ВЕСКА ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА
ВЕСКА ПЕТРОВА РАЙКОВА
ВИКТОР ВАСИЛЕВ ЗЛАТКОВ
ВИКТОР СВИЛЕНОВ СТОЙКОВ
ВИЛИМИРА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ТОШЕВА ТОДОРОВА
ВИХРЕН ОГНЯНОВ КИРОВ
ВЯРКА СЛАВОВА ПАНАЙОТОВА
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА ЛЮБОМИРОВА
ГАБРИЕЛА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИН ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИНА АМЕРАКОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛИНА КЪНЧЕВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
ГАЛЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ВАСКОВА РУСЕВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДАКОВА
ГАНКА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
ГАНКА ГЕОРГИЕВА ДАНАИЛОВА
ГЕОРГИ БОЖАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЕКИШЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
ГЕОРГИ ДИМОВ ПАНТАЛЕЕВ
ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПАРУШЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ЗЛАТКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ГЕРГИНА ДИМИТРОВА МЕКИШЕВА
ГИНА ПЕНЕВА ЦОНЕВА
ГИНА ЦАНЕВА ДИМИТРОВА
ГИНКА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ГИНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ГИНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ГИНКА АТАНАСОВА ЛЮЦКАНОВА
ГИНКА ВАЛЕНТИНОВА ЛЕНКОВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ГИНКА ДИАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
ГИНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ГИНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
ГИНКА ПАНАЙОТОВА ПЕНЕВА
ГИНКА РАДЕВА АМЕРАКОВА
ГИНКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
ГИНКА ЯНАКИЕВА АТАНАСОВА
ГИРГИНА АТАНАСОВА КАЛЧЕВА
ГИРГИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ГИРГИНА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА
ГИЦА СТЕФАНОВА ПАСКАЛЕВА
ГИЦКА БОЖАНОВА ЛЮЦКАНОВА
ГИЧКА МИТКОВА ИЛИЕВА
ГЛОРИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ГОСПОДИН ЯНАКИЕВ ГОСПОДИНОВ
ГРАЦИЕЛА НАЙДЕНОВА ПАРУШЕВА
ГРАЦИЕЛА ПЛАМЕНОВА ЯНАКИЕВА
ГРАЦИЯ ГАЛИНОВА МИХАЙЛОВА
ДАНАИЛ ПАРУШЕВ ВАСИЛЕВ
ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА РУСАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
ДАЯНА ЕМИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА
ДЕЙВИД ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕНА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА
ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
ДЕНИЦА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ДЕНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА РАДКОВА ЛЮБОМИРОВА
ДИАНА ПЕТРОВА ПАНОВА
ДИЛБЕР АДЕМОВА СЕЙДАХМЕДОВА
ДИЛЯНА САШЕВА ЦАНКОВА
ДИМИТРАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА АМИРАКОВА
ДИМИТРИНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА КОСТОВА МИТЕВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА
ДИМИТРИЧКА ПЕТРОВА СТАНЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЯНАКЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ПАСКАЛЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАНТАЛЕЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЯКИМОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПАСКАЛЕВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ЯНАКИЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР МАРТИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МАРТИНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЦОНЕВ
ДИМИТЪР ПАСКАЛЕВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СОФИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
ДИМО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ДИМО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ДИМО ПАНТАЛЕЕВ ДИМИТРОВ
ДИЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ДИЯН ПЕТРОВ ДАКОВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ДИЯНА ПЕТРОВА ДИМОВА
ДОБРИ ПАСКАЛЕВ ДОБРЕВ
ДОБРИН КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
ДОБРИНКА МАВРОДИНОВА КОСТОВА
ДОБРИНКА РАДЕВА СЛАВЧЕВА
ДОБРИНКО ДОНЧЕВ СТОЯНОВ
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЯКИМОВ
ДОНЧО РАЧЕВ СТОЯНОВ
ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ДРАГОМИР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА КОСТОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНКА ЛЮЦКАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА НЕДЕЛЧЕВА ЖЕЧЕВА
ЕЛЕНКА РАДЕВА КЪНЧЕВА
ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ГОСПОДИНОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТИНОВА АТАНАСОВА
ЕМИЛ ДИАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ДАНАИЛОВ
ЕМИЛ МАРТИНОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОРГОВА
ЕНЧО АНДРЕЕВ ЕНЧЕВ
ЕНЧО ПЕТКОВ ЕНЧЕВ
ЕРДЕМ ГЮНАЙДЪН СЕЙДАХМЕДОВ
ЕРИК ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ЕСМЕРАЛДА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
ЖАНА ОГНЯНОВА МЛАДЕНОВА
ЖЕЛЯЗКА ЗЛАТЕВА АТАНАСОВА
ЖЕЛЯЗКА ЗЛАТЕВА НИКОЛОВА
ЖУЛИЕТА ЛЮЦКАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЖУЛИЕТА НАЙДЕНОВА ПАРУШЕВА
ЗВЕЗДЕЛИНА ЗЛАТЕВА ИЛИЕВА
ЗВЕЗДЕЛИНА СОФИЕВА ДИМИТРОВА
ЗДРАВКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ЗДРАВКА ПАСКАЛЕВА ПАНТАЛЕЕВА
ЗЛАТИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ЗЛАТИ ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
ЗЛАТКА ЗЛАТЕВА МАРТИНОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЗЛАТКА ЯНАКИЕВА ЦОНЕВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКО МАРИНОВ МАРТИНОВ
ЗЛАТЬО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО БОРЯНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ПАСКАЛЕВ
ИВАН БОРИСОВ ТОДОРОВ
ИВАН ИЛИЕВ ДАНАИЛОВ
ИВАН НЕДЕЛЧЕВ СТАНЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ГРЯХОВ
ИВАН ПЕТРОВ МИНЧЕВ
ИВАН ТОДОРОВ БОГДАНОВ
ИВАНКА АНДРЕЕВА МАРИНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ТРИФОНОВА РУСЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ИВО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВО ПЛАМЕНОВ РАДКОВ
ИГНАТ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ЦОНЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ГИНКОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ
ИЛИЯН ЦВЯТКОВ ИЛИЕВ
ИЛХАН ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ СТАНЕВ
ЙОРДАН МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
ЙОРДАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
КАЛИН КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
КАЛИН КРАСИМИРОВ СТОЙКОВ
КАЛОЯН ВАНЕВ ТРИФОНОВ
КАЛОЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА БОЖАНОВА
КАМЕН ЮЛИЯНОВ МЛАДЕНОВ
КАПКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
КАПКА КРАСИМИРОВА ЯНАКИЕВА
КАПКА МИТКОВА ПЕТРОВА
КАСАНДРА ЛИЛЯНОВА ДИМИТРОВА
КАТЕРИНА ГИНКОВА ДИМИТРОВА
КАТЯ АТАНАСОВА ЛЮБОМИРОВА
КЕРА СТЕФАНОВА ЛЮЦКАНОВА
КЕРАНКА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
КОЛЬО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
КОЛЬО ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
КОЛЬО ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
КОЛЮ АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
КОЛЮ РОСИЦОВ БОРИСОВ
КОРОНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР РАДЕВ СТОЙКОВ
КРАСИМИРА ГИЦКОВА ЛЮЦКАНОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА
КРАСИМИРА ПАРУШЕВА НИКОЛОВА
КРАСИМИРА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА
КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
КРЕМЕНА МАРИЕВА ДИМИТРОВА
КРИСТИНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
КРЪСТИНА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА
КРЪСТИНКА ПАСКАЛЕВА ПАРУШЕВА
КРЪСТИНКА СТОЯНОВА СТАНЕВА
КУНА КОЕВА ИВАНОВА
КЪНЧО ИЛИЕВ ПАСКАЛЕВ
КЮРАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЛЕВЕН ЮЛИЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЛИЛИ АТАНАСОВА ДИМОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛЮЦКАНОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛЮБОМИРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮЦКАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ
МАЛВИНА СВЕТЛОЗАРОВА КОСТОВА
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА
МАРГАРИТА РУСАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА БОЖАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
МАРИАНА ПАРУШЕВА ЯНАКИЕВА
МАРИАНА СТЕФАНОВА МАРТИНОВА
МАРИАНА ХРИСТОВА РУСАНОВА
МАРИЕЛА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА АМЕРАКОВА
МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА
МАРИЙКА КЪНЧЕВА СТАМАТОВА
МАРИЙКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ЦОНЕВА
МАРИЙКА ЯНКОВА ЦОНЕВА
МАРИН ДИМИТРОВ ДОНКОВ
МАРИН МИХАЙЛОВ ЗЛАТЕВ
МАРИНКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
МАРИО ДИМИТРОВ ЯКИМОВ
МАРИЯ АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ АМЕРАКОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА АМЕРАКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАРУШЕВА
МАРИЯ КУНЕВА КОЧ
МАРИЯ МАРИНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ МИТКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯНА ВЕНЕЛИНОВА ИНКОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА МАРТИНОВА
МАРИЯНА ЗЛАТЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
МАРСЕЛО ИВАНОВ МАРТИНОВ
МАУРИЦИО ЯНАКИЕВ КУНЕВ
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ЦОНЕВ НИКОЛОВ
МИЛЕНА ЕНЧЕВА КИРОВА
МИЛКА СТОЙЧЕВА СТЕФАНОВА
МИМА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
МИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МИНКО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВСКИ
МИТКО ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
МИТКО НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
МИТКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ
МИТКО ХРИСТОВ ДАКОВ
МИТЬО ПЕТРОВ МИТЕВ
МИХАЕЛА АЛЕКСИЕВА ПЕНЕВА
МИХАИЛ МИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЛЮЦКАНОВ
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ДОЧЕВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ЗЛАТЕВА АТАНАСОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЕЖДА РАДЕВА РАДЕВА
НАДКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
НАДКА ПЕНЧЕВА ДАНАИЛОВА
НАДКА СТЕФАНОВА ЯНАКИЕВА
НАЙДЕН ПАРУШЕВ ЯНАКИЕВ
НАЙДЕН ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ
НАСКА ДИМИТРОВА ЛЮЦКАНОВА
НАСКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
НАСКО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
НЕВЕНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
НЕЛИ КОЛЕВА МУТАФОВА
НЕЛИ КЪНЕВА СТОЙКОВА
НЕЛИ ХРИСТОВА СТОЙКОВА
НИКИТА ТАНЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ЯНАКИЕВ МАРТИНОВ
НИКОЛА ЯНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АМИРАКОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОРИСОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ МАРИАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ СТАНКОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ ТОНЕВ
НИКОЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА МИТКОВА ЯНАКИЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНКА АНДРЕЕВА ЙОВЧЕВА
НИКОЛИНКА АТАНАСКОВА МИТЕВА
НИКОЛИНКА ГИЧКОВА МИТКОВА
НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА МИНЧЕВА
НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА
ОГНЯН ВИХРЕНОВ КИРОВ
ОЛИВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПАВЕЛ РОСЕНОВ РУСАНОВ
ПАВЛИНА ДИМОВА АТАНАСОВА
ПАЛОМА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ПАЛОМА ПЕНКОВА ЗЛАТКОВА
ПАМЕЛА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
ПАМЕЛА ПЕТРОВА ДИМОВА
ПАНАЙОТ МАРИЕВ ВАСИЛЕВ
ПАРУШ ГЕОРГИЕВ ПАРУШЕВ
ПАРУШ ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
ПАСКА АТАНАСОВА ЦОНЕВА
ПАСКАЛ ДОБРЕВ ПАСКАЛЕВ
ПАСКАЛ ПАРУШЕВ ПАСКАЛЕВ
ПЕНА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
ПЕНА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ПЕНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА ЗЛАТКОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
ПЕНКА КРЪСТЕВА ДОНКОВА
ПЕНКА МАТЕЕВА ЗЛАТЕВА
ПЕНКА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
ПЕНКА ПЛАМЕНОВА ЯНАКИЕВА
ПЕНКА РУСАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА КЪНЕВА
ПЕНКО МАРИНОВ ПЕНКОВ
ПЕНЮ ПАНАЙОТОВ ПЕНЕВ
ПЕПА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
ПЕТКА МАРИНОВА ЦОНЕВА
ПЕТРА НЕДЕЛЧЕВА ПОПОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДИМОВ ПАНТАЛЕЕВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР РАЧЕВ ТОНЕВ
ПЕТЪР САШЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ
ПЕЦА КРЪСТЕВА МИТЕВА
ПЕШО СТЕФАНОВ МАРТИНОВ
ПИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПАРУШЕВ
ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПАРУШЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
ПЛАМЕН ДОБРЕВ ПАСКАЛЕВ
ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ВЪЛЕВ
ПЛАМЕН МАРИЕВ ЗЛАТЕВ
ПЛАМЕН МИТКОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН СТОЙКОВ ПЕЙЧЕВ
ПЛАМЕН ТОНЧЕВ РАДОЕВ
ПЛАМЕН ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
ПЛАМЕНА БИСЕРОВА ДИМИТРОВА
ПЛАМЕНА МИТКОВА ДАКОВА
ПОЛИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПРЕСИЯНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
РАДА АТАНАСОВА СТОЕВА
РАДА ЯНКОВА ВЪЛЕВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
РАДКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
РАДКА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА
РАДКА МАРИНОВА ПЕНКОВА
РАДКА ПАНАЙОТОВА ПЕНЕВА
РАДОСЛАВ ВИХРЕНОВ КИРОВ
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
РАДОСЛАВ ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
РАДОСТИН КРАСИМИРОВ СТОЙКОВ
РАЙНА АТАНАСОВА СТРАХИЛОВА
РЕДЖЕБИЕ МЕХМЕД ХАСАН
РОБЕРТО ПЛАМЕНОВ РАДКОВ
РОНАЛДО ЛИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
РОСЕН ИЛИЕВ ВЪЛЕВ
РОСЕН ПЕТКОВ РУСАНОВ
РОСЕН ЦАНКОВ ХРИСТОВ
РОСИЦА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
РОСИЦА ГИНКОВА АНГЕЛОВА
РОСИЦА МАРИНОВА РАШКОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
РОСТИСЛАВ РУМЕНОВ ПАНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ
РУМЕН ВЕЛКОВ НИКОЛАЕВ
РУМЕН ПАНЧЕВ ПАНОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РУСАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РУСКА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА
РУСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
САМАНТА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
САШО ИВАНОВ ЦАНКОВ
САШО ПЕТРОВ МАРИНОВ
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
СВЕТЛАНА ЦВЯТКОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛОЗАР ХРИСТОВ КОСТОВ
СВИЛЕН ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ
СИЕЛА КЪНЧЕВА ИЛИЕВА
СИЛВИ АНДРЕЕВ ЖЕЧЕВ
СИЛВИЯ ГАНЧЕВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ ГИНКОВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ КОЛЕВА БОРИСОВА
СИМОНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
СЛАВКА ТРОФИЛОВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
СОНЯ ДОНЕВА ЦАНКОВА
СОНЯ ДЯНКОВА ЯКИМОВА
СОФИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
СПАСКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
СТАЛИАНКА АТАНАСОВА БОРИСОВА
СТАНИМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ МАРТИНОВ
СТЕФАН МАРТИНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ
СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА ПАРУШЕВА
СТЕФКА МИТЕВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
СТИЛИЯН МАРИАНОВ ДИМИТРОВ
СТОИЛКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
СТОЙКА МИНЧЕВА БРАТОЕВА
СТОЙКО ПЕЙЧЕВ СТОЙКОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
СТОЯН КРАСИМИРОВ АМЕРАКИЕВ
СТОЯНКА ЯНАКИЕВА СТОЯНОВА
СЪБИ ПЕТКОВ ЕНЧЕВ
ТАНЯ ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
ТАНЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ТЕДИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ЕЛЕНОВА ПАРУШЕВА
ТЕМЕНУЖКА КУНЕВА ГЕОРГИЕВА
ТИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ТИХОМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ТОДОР МИНЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ДАКОВ
ТОДОРКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
ТОШО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ХРИСТАНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА
ХРИСТИНА РОСИЦОВА БОРИСОВА
ХРИСТИЯН МИТКОВ ДАКОВ
ХРИСТИЯН СВЕТЛОЗАРОВ КОСТОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦАНКОВ ХРИСТОВ
ЦАНКО ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
ЦВЕТЕЛИН ДРАГОМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦОНЮ НИКОЛОВ ЦОНЕВ
ЮЛИЯН КАРДАНОВ МЛАДЕНОВ
ЯВОР НАДЕЖДОВ АТАНАСОВ
ЯНАКИ АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
ЯНАКИ ГОСПОДИНОВ ЯНАКИЕВ
ЯНАКИ МИТКОВ ЯНАКИЕВ
ЯНИЦА ТОДОРОВА ДАКОВА
ЯНКА ГАТЕВА ДАКОВА
ЯНКА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА
ЯНКО ПАРУШЕВ ВАСИЛЕВ
ЯНКО ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНТРА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЕТОВО КМЕТСТВО ВЕТОВО СЕКЦИЯ № 003
адрес на избирателната секция: гр. Ветово, ул. Васил Левски №3, Бивше Турско училище

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЖДА АРУНОВА ТЕКЕР
АЙДЖАН СЕЗАИТОВ ШАБАНОВ
АЙДОАН РИДЖАИЕВ МОХАРЕМОВ
АЙДЪН АХМЕДОВ МЮМЮНОВ
АЙЛИН ИБАЙЗЕР ТАРАКЧИ
АЙЛЯН СЕЗАИТОВА ШАБАНОВА
АЙНУР ФИКРЕТОВА ГЮЛЕР
АЙТЯН ХАСАНОВА КЯШИФОВА
АЙХАН САЛИЕВ ХАСАНОВ
АЙШЕ МУСТАФОВА БЕЛБЕРОВА
АЛЕКС АНАСТАСОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ
АЛИЕ ШУКРЮ КАРТ
АМЕРАК ВАСИЛЕВ АМЕРАКОВ
АНАСТАС АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВ
АНАСТАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
АНАТОЛИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЕНЧЕВ
АНДРЕАН ХУБЕНОВ КОЕВ
АНДРЕЙ МИТЕВ ГЕРГАНОВ
АНДРИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРАКИЕВА
АНИФЕ МУСТАФА КАНАД
АНКА РАДЕВА БАНКОВА
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
АРУН ДАУДОВ ДАУДОВ
АСИЕ ЮСЕИНОВА ЧОЛАКОВА
АСЛЪ ЕКРЕМ МАХМУД
АТАНАС ВАСИЛЕВ АМЕРАКОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ РУСЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
АТАНАС ГОСПОДИНОВ АНГЕЛОВ
АТАНАС ДАНАИЛОВ АЛЕКСИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
АТАНАС ЗЛАТЕВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЦОНЕВ
АТАНАС ИЛИЯНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ КУМАНОВ
АТАНАС МАРИЙКОВ ФИЛИПОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС СТЕФКОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
АТАНАСКА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
АТАНАСКА ГОСПОДИНОВА ЯНАКИЕВА
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАСКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АТАНАСКА МАРИНОВА ЗЛАТЕВА
АТАНАСКА ПАСКАЛЕВА МАРИНОВА
АТАНАСКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
АТАНАСКА ЯНАКИЕВА НИКОЛОВА
АХМЕД САЛИЕВ ЕШРЕФОВ
АХМЕТ ЧОЛАКОГЛУ
АХМЕТ НЕДЖМИЕВ БЕЛБЕРОВ
БАХАР МЕХМЕДОВА АХМЕД
БАХАРЧИ ГЕРГИНОВА НИКОЛОВА
БЕЙНУР МЕТОДИЕВ ЯНКОВ
БЕКИР БЕКИРОВ ТАРАКЧИЕВ
БЕРКЕ БИЛГИНОВ ТАРАКЧИЕВ
БЕРНА ЮКСЕЛ ЮЗЕИР
БЕХАТ ХАСАН БЕЛБЕР
БИЛГИН БЕКИРОВ ТАРАКЧИЕВ
БИЛГИН ЮСЕИНОВ ЕБАЗЕРОВ
БИННАЗ ИСКЕНДЕРОВА ЛЕЙЛЕК
БИСЕР ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
БИСЕР ЕРМОВ РУСЕВ
БИСТРА РУМЕНОВА БОРИСОВА
БОЖИДАР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
БОЖИДАР ЛЮЦКАНОВ ДИМИТРОВ
БОРИС ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
БОРЬО АТАНАСОВ ИВАНОВ
БРАНИМИР МИЛКОВ ДИМОВ
БЮЛЕНТ ЮМЕРОВ ШАНТУРОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА НАУМОВА
ВАЛЕРИ ЯНКОВ МЕТОДИЕВ
ВАСИЛ АМЕРАКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЦАНКОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
ВАСИЛ ДИМОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ КОЛЕВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ПЕНКОВ МАРИНОВ
ВАСИЛ ПЕТРАКИЕВ ПАНАЙОТОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
ВАСИЛ РУСЕВ РУСКОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЯНАКИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЛЮЦКАНОВА
ВЕЛИЧКА ПАРУШЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЦЕСЛАВ ДИЧЕВ ПЕНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ЦОНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ПОПОВ
ВЕСЕЛИНА НАУМОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСИЛЕ РИЗАЕВА ЯНЪКОВА
ВИКТОР ВАСИЛЕВ АМЕРАКОВ
ВИКТОР ЕМИЛОВ КАДИШЕВ
ВИКТОР МАРИЕВ ФЕРДИНАНДОВ
ВИКТОР-ЕМАНУИЛ ЕВГЕНИЕВ БРАЙКОВ
ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА РУСЕВА
ВИОЛЕТА БОГДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ВИОЛЕТА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
ВЛАДИМИРКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИН ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ГАЛИН ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
ГАЛИН ПЛАМЕНОВ ПЪРВАНОВ
ГАЛИН РОСЕНОВ МУТАФОВ
ГАЛИНА ЗЛАТЕВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА КИРИЛОВА БАШКИЛОВА
ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
ГАЛЯ АНАНИЕВА АТАНАСОВА
ГАЛЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ГАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ГАНКА МИТЕВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АМЕРАКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПАРУШЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛЮЦКАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ПАНАЙОТОВ
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ КИРИЛОВ
ГЕОРГИ НАУМОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ИЛИЕВ
ГЕРГИНА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА
ГЕРГИНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ГЕРГИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ГИНА ВЕЛИКОВА ГАНЕВА
ГИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ГИНКА АТАНАСОВА РАДЕВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ХАСАН
ГИНКА ДАНАИЛОВА АЛЕКСИЕВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ГИНКА ДОБРИНОВА МАРТИНОВА
ГИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ГИНКА ПАРУШЕВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ПАРУШЕВА ИЛИЕВА
ГИНЬО ПЕТРОВ МАЛЧЕВ
ГИРГИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ГИРГИНА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
ГИРГИНА МАРТИНОВА ДИМИТРОВА
ГИРГИНА ПАСКАЛЕВА КАЛЧЕВА
ГИРГИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ГИРГИНА ФЕРДИНАНДОВА НИКОЛОВА
ГИРГИНА ЯНАКИЕВА МАРТИНОВА
ГИЧКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ГИЧКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГЛОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ГРАСИЕЛА ИЛИЯНОВА АТАНАСОВА
ГРАЦИЕЛА ИЛИЯНОВА МАРИНОВА
ГЮЛНАЗ МЕХМЕД ИСМАИЛОВА
ГЮЛНАЗИЕ САЛИ ЕМУРЛОВА
ДАВИД ЛЕВЕНОВ ИСАЕВ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ДАНИЕЛА ИЛКОВА СЛАВОВА
ДАНКА ДИМИТРОВА НИКОВА
ДАНКА КОЦЕВА ЦАНЕВА
ДАНЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕЙНИЗ ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДЕНИС ЛЕВЕНОВ ИСАЕВ
ДЕНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПОПОВА
ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДЕНКА ИВАНОВА ЦОНЕВА
ДЕРЯ ФЕДЖРИ БЕЛБЕР
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМОВА
ДЕТЕЛИНА ЮЛИЕВА ЯНКОВА
ДЕШКА ЕНЧЕВА МАЛЧЕВА
ДЖАВИД ХАСАНОВ БЕЛБЕРОВ
ДЖЕВРИЕ МАХМУД ЧАКАЛ
ДИДКА БИСЕРОВА ДИМИТРОВА
ДИЛЯНА СЛАВОВА ЦОКОВА
ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ДИМИТРИНА ПЕНКОВА ЗЛАТКОВА
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ЧЕРВЕНСКА
ДИМИТРИНА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА
ДИМИТРИНА ЯНКОВА НИКОЛАЕВА
ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ПАРУШЕВА
ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ЦОНЕВА
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ДИМИТРИНКА МАРИЕВА КОСТОВА
ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА МАРТИНОВА
ДИМИТРИНКА ЦАНКОВА МИТЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЦОНЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРИНОВ ЯНАКИЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИСКРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МИТКОВ ГЕРГАНОВ
ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАРИНОВ
ДИМИТЪР ПЕНЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТЕВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЯНЪКОВ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛАЕВ
ДИНО МИЛАНОВ ДАВИДОВ
ДИЯН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ДИЯН ПЕТРОВ ДИМОВ
ДИЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ДИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ДОНКА ВЕЛЕВА ХРИСТОВА
ДОЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ДРАГНА НИКОЛОВА ЦЕРОВСКА
ДРУМКА ПЕНЕВА РАДЕВА
ЕВА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЕВГЕНИЯ НЕШЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА СТАНЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ТРУФИЛОВА
ЕКРЕМ МАХМУД ТАРАКЧИ
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДАНАИЛОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕНКОВА
ЕЛЕНКА ПАНАЙОТОВА КЪНЧЕВА
ЕЛЕОНОРА БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА
ЕЛИС ТАНЕРОВА ХАДЖИДАХЛОВА
ЕЛКА МАНОЛОВА КАНАД
ЕЛКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ЕМЕЛ ИЛМИ ИЛЕРИ
ЕМЕЛ СЕБАЙДИН ЮМЕРОВА
ЕМЕЛ СЕЙФЕТИН ДЖЕСУР
ЕМЕЛ ТАНЕРОВА ХАДЖИДАХЛОВА
ЕМЕЛ ШЕНГЮНУЛОВА ХАНДЖИЕВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ПАНАЙОТОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЕМИНЕ МАХМУДОВА РЕДЖЕБОВА
ЕМИНЕ МОХАРЕМОВА ШАНТУРОВА
ЕМРЕ ЕКРЕМ ТАРАКЧИ
ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
ЖЕЛЯЗКА НИКОЛОВА МАРТИНОВА
ЖИВКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКА ДИМОВА МАРИНОВА
ЗЕЛИХА ХЮСНЮЕВА ЯРАР
ЗЕХРА НИХАТОВА ШАБАНОВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА КАЛЧЕВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА КЪНЧЕВА
ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЗЛАТКА ЯНАКЕВА ЖЕЛЕВА
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКО КОЛЕВ ЗЛАТЕВ
ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА КАДИШЕВА
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА ЯКУБОВА
ИВАЙЛО СТОЯНОВ КАЗАНОВ
ИВАЛИНА СВЕТЛОМИРОВА ПЕНКОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ИВАН ЙОВЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЛЮЦКАНОВ ЖЕЛЕВ
ИВАН МИНКОВ ИВАНОВ
ИВАН МИНЧЕВ АНДРЕЕВ
ИВАН НЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАНИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА ДИЧЕВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА КИРИЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА
ИВАНКА ЛЮЦКАНОВА НИКОЛОВА
ИВАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА НЕЙКОВА ГЕРГАНОВА
ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА
ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
ИВЕЛИНА ЦОНЕВА КОЛЕВА
ИЗЕЛ ЧАКАЛ
ИКРЕМ ХАМДИЕВ КАНАДОВ
ИЛИЯ ЦОНЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ГЕРГИНОВ АТАНАСОВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН НЕВЯНОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯН ПАВЛИНОВ МАРИНОВ
ИЛМИ САБРИ БЕЛБЕР
ИРИНА НАУМОВА ВАСИЛЕВА
ИСКРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИСКРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИСМЕН ДАУД БЕЛБЕР
ЙОВЧО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
ЙОРДАН КОЛЕВ КОШОВСКИ
ЙОРДАН КРАСИМИРОВ СТАНЧЕВ
ЙОРДАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ЙОРДАНКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА
КААН ГЮЛЕР
КАЙМЕТ ШАБАНОВА ЧОЛАКОВА
КАМЕЛИЯ ТАТЯНОВА ПЕТРОВА
КАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ
КАТЯ ДИМИТРОВА ГЕРГАНОВА
КАТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
КАТЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
КЕРИМЕ ИБРИЯМОВА СЬОЗЕР
КЕРИМЕ ШУКРИЕВА ЧОЛАКОВА
КЛАВДИЯ АТАНАСОВА РУСЕВА
КОЛЮ МАРТИНОВ ПЕНЕВ
КОЛЮ ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
КОРАЙ СЕБАХТИНОВ БЕКИРОВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР СНЕЖАНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ТОНЧЕВ ВЪРБАНОВ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
КРАСИМИРА ЛЮБОМИРОВА АТАНАСОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА МУТАФОВА
КРЕМЕНА КАЛЧЕВА КАЛЧЕВА
КРИСТИН ЮЛИЕВ ЯНКОВ
КРИСТИЯНА АНГЕЛОВА ВУТОВА
КРЪСТИНА РУСКОВА ДИМИТРОВА
КРЪСТИНКА ДИМОВА ПЕТРОВА
ЛЕВЕН ЛЕВЕНОВ ЛЕВЕНОВ
ЛЕВЕНТ МАХМУДОВ ХАНДЖИЕВ
ЛИДИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПАРУШЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛЮЦКАНОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ДАЦКОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ЛИЛЯНА МИТКОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ЛУСИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ЛЮЦКАНОВ
ЛЮТВИ НЕДЖИБОВ ИСУФОВ
ЛЮТФИ СКЕНДЕРОВ КАРТОВ
ЛЮЦКАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ЛЮЦКАН ДИМИТРОВ ЛЮЦКАНОВ
МАКСУД АХМЕДОВ СЕЛИМОВ
МАКСЮДЕ АХМЕД РАЗГРАДЛИЕВА
МАРГАРИТА МИНЧЕВА ДАМЯНОВА
МАРИАНА ИВАНОВА НЕШЕВА
МАРИАНА МАРТИНОВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА РУСКОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ЗЛАТЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА МИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ПАНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА РАЧЕВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА ФЕРДИНАНДОВА КОСТОВА
МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
МАРИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
МАРИНА ДОНЕВА РАДЕВА
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА
МАРИНЧО АНТОНОВ ДРАГАНОВ
МАРИЯ ЕНЧЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ИСКРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ЛЮЦКАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА КАЛЧЕВА
МАРИЯ СТОЙКОВА ЦОКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
МАРИЯ ФИЛИПОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ЛЮДСКАНОВА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ЛЮЦКАНОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
МАХМУД ДАУДОВ ТАРАКЧИЕВ
МАХМУД РАМАДАНОВ ХАНДЖИЕВ
МАЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
МЕДЖНУН АХМЕДОВ ЕШРЕФОВ
МЕДИХАТ ИДИРИЗОВА КАРТОВА
МЕЛИХА ХЮСЕИНОВА САЛИМОВА
МЕНА РАЙЧЕВА ХАДЖИЕВА
МЕРЕЛ МУЗАФЕРОВА БЕЛБЕРОВА
МЕТОДИ ЯНКОВ МЕТОДИЕВ
МЕХРИБАН БЕХРАМ БЕЛБЕР
МИГЛЕНА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА
МИГЛЕНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
МИЛЕН БЛАГОЕВ ИВАНОВ
МИЛЕН ГИРГИНОВ МАРТИНОВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕН ИЛИЕВ ЦЕРОВСКИ
МИЛЕН ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
МИЛЕН СЪБЕВ МИНЧЕВ
МИЛКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
МИЛКА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА
МИЛЧО АНЧЕВ МИРЧЕВ
МИМА ЛЮЦКАНОВА ДИМИТРОВА
МИНЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ
МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ИЛИЕВ
МИРОСЛАВ РУМЕНОВ БОРИСОВ
МИТКО АНГЕЛОВ ВУТОВ
МИТКО СТОЯНОВ ГЕРГАНОВ
МИТКО ХРИСТОВ МИТЕВ
МИТКО ЯНАКИЕВ НИКОЛОВ
МЛАДЕН СТАНЧЕВ ВЕЛИКОВ
МОХАМЕД ЮСЕИНОВ БЕЛБЕРОВ
МУСТАФА ХАМДИЕВ КАНАДОВ
НАДЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
НАДЯ ПЕТРОВА ТОНЕВА
НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
НАЙДЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НАЙДЕН РУСЕВ РУСКОВ
НАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
НАТАЛИ НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЗЛАТКОВА
НАУМ ВАСИЛЕВ НАУМОВ
НАШИТ ХЮСМЕН ОСМАН
НЕБИЕ АЗИСОВА КАМБЕРОВА
НЕВЕН МИЛАНОВ ДАВИДОВ
НЕВЕН СИБИНОВ НЕНОВ
НЕВИЕ МУСТАФОВА ХАНДЖИЕВА
НЕВЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕВЯНКА НИКОЛОВА ЗЛАТЕВА
НЕДЕЛЧО СТОЙКОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЖМИ АХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
НЕДРЕТ ДАУД БАЙРЯМ
НЕЖДЕТ САБРИЕВ БАЙРЯМОВ
НЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
НЕЛИ КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
НЕЛИ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
НЕРАЛ НЕДРЕТ БАЙРЯМ
НЕРМИН ЛЮТФИЕВА КАХРАМАНОЛУ
НЕФИЗЕ РАМАДАНОВА БАЙРЯМОВА
НЕФИЗЕ ЮСЕИНОВА ХАДЖИДАХЛОВА
НЕШЕ БЕДЖЕТОВА ТАРАКЧИЕВА
НЕШО ХРИСТОВ НЕШЕВ
НИКОЛА ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЦОНЕВ
НИКОЛА НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОСПОДИНОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЦЕРОВСКИ
НИКОЛАЙ ИЛКОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЮРИЕВ БРУДАР
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
НИНА ЛЕВЕНОВА АЛТЪНЕЛ
НУРАЙ ФИКРЕТОВА ИВАНОВА
НУРДЖИХАН МУРАДОВА ХАДЖИДАХЛОВА
НУРИЕ АХМЕД БАЙРЯМ
НУРИЯ ШУКРИЕВА ЕШРЕФОВА
НУРСЕЛ САЛИЕВ ХАСАНОВ
ОКТАЙ РИДЖАИЕВ МОХАРЕМОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ
ПАВЛИНА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА БРУДАР
ПАМЕЛА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА
ПАМЕЛА МАРИЕВА ВАСИЛЕВА
ПАМЕЛА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ПАНАЙОТ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПАНАЙОТ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
ПАРАШКЕВА АМИРАКОВА ВАСИЛЕВА
ПАУЛИНА ИВАНКОВА БОЙЧЕВА
ПЕНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ПЕНА МАРТИНОВА ДИМИТРОВА
ПЕНА СТОЙЧЕВА МАРИНОВА
ПЕНКА АТАНАСОВА ЛЮЦКАНОВА
ПЕНКА БОЖАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ЛЮЦКАНОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ЦОНЕВА
ПЕНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ПЕНКО ПЕТРОВ МАЛЧЕВ
ПЕТКА БОЖИНОВА МАЛЧЕВА
ПЕТРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ПЕТРАНКА ПЕНКОВА ЦЕРОВСКА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЪРВАНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ
ПЕТЪР ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЯ ИЛИЕВА СТАНЧЕВА
ПЕТЯ РУМЕНОВА БОРИСОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
ПЕШО ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПЕНКОВ
ПЛАМЕН АНДРЕЕВ ГОСПОДИНОВ
ПЛАМЕН ВЕЛЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ПЛАМЕН ГИНЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ВЪЛЕВ
ПЛАМЕН ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦЕРОВСКИ
ПРЕСЛАВА ЕЛЕНКОВА ДИМОВА
ПЪРВАН НИКОЛОВ ВЪЛЕВ
РАДА МИНКОВА ПАНАЙОТОВА
РАДКА КОСТОВА МАНОЛОВА
РАДКА МИТЕВА МАРИНОВА
РАДКА ПАРУШЕВА ЗЛАТЕВА
РАДКА ЯНАКИЕВА АТАНАСОВА
РАДОВАН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВ СТОЯНОВ РАДЕВ
РАДОСТИНА ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА
РЕЙХАН ЮЗЕИР ЛЕЙЛЕК
РЕНИ МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
РИДЖАИ МОХАРЕМОВ РЕДЖЕБОВ
РОСАЛИНДА КРАСИМИРОВА ЛЮБОМИРОВА
РОСАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
РОСЕН ДИМИТРОВ МУТАФОВ
РОСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН КОНДЕВ КОНДЕВ
РОСЕН РУСЕВ РУСКОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ПОПОВА
РУЖДИЕ ИСЛЯМОВА ХАДЖИДАХЛОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РУМЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
РУСАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
РУСАНКА ЛЮЦКАНОВА ЗЛАТЕВА
САБИХА САЛИЕВА ЕБАЗЕРОВА
САВА ДИМОВА РАДЕВА
САДИФЕ ФЕРАД ЛЕЙЛЕК
САЛИ САЛИЕВ ХАДЖИДАХЛОВ
САЛИ ХАСАНОВ ЕБАЗЕРОВ
САЛИМ МУСТАФА КАНАД
САНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СВЕТЛА АНТОНОВА ДОБРЕВА
СВЕТЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
СВЕТЛА СТОЙЧЕВА МИНКОВА
СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА РАШКОВА-СТОЯНОВА
СВЕТЛИН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
СВИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
СЕБАЙДИН ОСМАН АХМЕД
СЕБАХТИЕ МЕХМЕД БАЙРАМ
СЕБАХТИЕ ХАСАНОВА ДАУДОВА
СЕВДАЛИНА ФИЛИПОВА МАРИНОВА
СЕВДЖИХАН АДЕМОВА АБТИШЕВА-ЕБАЗЕРОВА
СЕВЕР МЕТОДИЕВ ЯНКОВ
СЕВЕРИНА ЮРИЕВА БАЙРАМ АСЛАНДОГАН
СЕЗАИТ АХМЕДОВ ШАБАНОВ
СЕЗГИН ИБРЯМОВ ЕМУРЛОВ
СЕЙФЕТИН САЛИЕВ ЯНЪКОВ
СЕЙФЕТИН ХЮСЕИН ЧАКАЛ
СЕЛВЕТ ДАУД ЧАКАЛ
СЕЛВИЕ АБДУЛОВА КАРТОВА
СЕЛВИНАЗ АХМЕДОВА ШАНТУРОВА
СЕЛИМ ДАУДОВ ШЕРИФОВ
СЕЛИМЕ БЕЙТУЛА РАШИД
СЕЛИМЕ ЗЕЙНУЛОВА БЕКИРОВА
СЕРКАНТ СЕЙФЕТИН КАНАД
СИЛВИЯ ДАМЯНОВА ЯННЕЛЛА
СИМОНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
СИНЕМ БЮЛЕНТОВА ШАНТУРОВА
СКЕНДЕР ЕБАЗЕРОВ ИБРЯМОВ
СЛАВИ ИЛИЕВ ЦОКОВ
СЛАВИ ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ
СНЕЖА СТЕФКОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНА БОРИСОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНА ПАНАЙОТОВА КАЛЧЕВА
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
СОНГЮЛ ЧЕТИНОВА ОСМАНОВА
СОНЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА
СОФИЯ АНГЕЛОВА КЪНЧЕВА
СОФИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
СОФИЯ ПАСКАЛЕВА ПАСКАЛЕВА
СОФИЯ ЯНАКИЕВА ГАВРАИЛОВА
СПАСКА СТОЙЧЕВА ТЕРЗИЕВА
СТАМЕН ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
СТАНИМИР ПАНАЙОТОВ СТОЯНОВ
СТАНКА ПАСКАЛЕВА ДИМИТРОВА
СТАНЧО АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
СТЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
СТЕЛА ЛИЛЯНОВА НИКОЛОВА
СТЕЛА НАУМОВА ПОПОВА
СТЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЦАНКОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ КЕРЧЕВ
СТЕФАН ЯКИМОВ МИТЕВ
СТЕФАНКА ПЕТРОВА БОШНАКОВА
СТЕФКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АМЕРАКОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕРГАНОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
СТЕФКО ИВАНОВ СТАНЕВ
СТОЙКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
СТОЙКА ИЛИЕВА КУМАНОВА
СТОЯН АСПАРУХОВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИТКОВ ГЕРГАНОВ
СТОЯН РАЧЕВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ИЛИЕВА АМЕРАКОВА
СУНАЙ ХЮСНЮЕВ ШУКРИЕВ
ТАМЕР КАЙМЕТОВ ШАБАНОВ
ТАМЕР РЕЙХАНОВ ЮЗЕИР
ТАНДЖУ РЕЙХАН ЮЗЕИР
ТАНЕР ДАУДОВ ХАДЖИДАХЛОВ
ТАТЯНА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА ПОПОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА
ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ТЕОДОРА КАТЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА НЕШЕВА ХРИСТОВА-ГЕОРГИЕВА
ТИХОМИРА АНЕТОВА КОЕВА
ТОДОР ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНСКИ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТКОВ САВОВ
ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА ЛАСКОВА
ТОТКА МАРТИНОВА ГОСПОДИНОВА
ТУГБА ТЕКЕР
ФАТМЕ ДАУДОВА ШЕРИФОВА
ФАТМЕ НЕДЖИБ БАЙРЯМ
ФАТМЕ РОЖДИЕВА МУРАД
ФАТМЕ ХАСАН БЕЛБЕР
ФЕДЖРИ ИСМЕН БЕЛБЕР
ФЕЙМЕ ДЖЕЛИЛ МЮМЮН
ФЕРАД МЕХМЕДОВ ЧОЛАКОВ
ФИКРИЕ ШАБАНОВА ЧОЛАКОВА
ФИКРИШ ХАМДИЕВА БЕЛБЕРОВА
ФИЛИП СИМЕОНОВ МАРИНОВ
ФИЛЬО САМУИЛОВ ЖИВКОВ
ХАМДИ АХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
ХАСАН ХАСАНОВ БЕЛБЕРОВ
ХРИСТАНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА НЕНОВА
ХРИСТИНА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ХАРИЗАНОВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
ХУБЕН ЙОРДАНОВ КОЕВ
ХЮЛИЯ МОХАМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ЕШРЕФОВ
ХЮСНЮ ШУКРИЕВ ЯКУБОВ
ЦАНКА ИВАНОВА КЕРЧЕВА
ЦАНКО ВАСИЛЕВ РАЙКОВ
ЦАНКО МИТЕВ ЦАНЕВ
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА СПАСОВА
ЦВЕТЕЛИНА КОСТОВА КАЗАНОВА
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
ЦЕНКА НИКОЛАЕВА КЕРЧЕВА
ЦЕЦА РАЧЕВА ПЕТРОВА
ЦОНКА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА
ЦОНЮ ИЛИЕВ ЦОНЕВ
ШАМСИЕ ИБРЯМОВА БЕЛБЕРОВА
ШАСИНЕ ШУКРИЕВА КАНАДОВА
ШЕНОЛ ХАСАНОВ ЕБАЗЕРОВ
ШУКРАН РУЖДИ ЛЕЙЛЕК
ЪЛМИЯ САЛИМОВА ШАБАНОВА
ЮКСЕЛ ЮЗЕИР ЛЕЙЛЕК
ЮКСЕЛ ЮКСЕЛ ЮЗЕИР
ЮЛВИЕ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
ЮЛИЯ ЯНКОВА МЕТОДИЕВА
ЮЛИЯН ТОДОРОВ ДАЦКОВ
ЮЛКЕР АХМЕД СЕЛИМ
ЮМЕР СЮЛЕЙМАНОВ ШАНТУРОВ
ЮНАЛ ИЛМИ БЕЛБЕР
ЯВОР АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ
ЯЛЧЪН ИБРЯМОВ ЕМУРЛОВ
ЯНАКИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЯНКА ВАСИЛЕВА БРАТОЕВА
ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНКО МАРТИНОВ ДИМИТРОВ
ЯНКО НИКОЛАЕВ МАРТИНОВ
ЯНКО ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЕТОВО КМЕТСТВО ВЕТОВО СЕКЦИЯ № 004
адрес на избирателната секция: гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ №1, СУ "В. Левски" – основна сграда

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБЕДИН СЕЛИМ КАКАЧ
АДИЛ ДАХИЛОВ АКИФОВ
АДРИАН НАСКОВ МАРИНОВ
АЙЖАН БИЛГИНОВА АХМЕДОВА
АЙЛИН ГЮЛХАНОВА ХЮСЕИНОВА
АЙНУР ИСМЕТОВА ДАУДОВА
АЙШЕ БЕЙТУЛОВА ЧАКЪРОВА
АКДЕНИС ИВАНОВ СИМЕОНОВ
АКСЕЛ БИРГЮЛОВ ФИКРЕТОВ
АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
АКСИНИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
АЛБЕНА АНГЕЛОВА СЪБЕВА
АЛДИН МИНЧЕВ ЮЛИЯНОВ
АЛДОМИР АТАНАСОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА КИМЧЕВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДРИЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КЬОСЕВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ КОНДЕВ
АНГЕЛ ГРИГОРОВ МИХОВ
АНДРЕЙ СЕВДОВ БОРИСОВ
АНДРЕЯН СЕРГЕЕВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ЕФТИМОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ САШЕВА ЕНЕВА
АНЕЛИЯ СЕВЕРИНОВА КОЧЕВА
АНЕТА НИКОЛАЕВА БРАТОЕВА
АНЕТА НИКОЛОВА ЧАВДАРОВА
АНИФЕ НАЗИФОВА САЛИЕВА
АНКА ЙОРДАНОВА СТАЛЕВА
АНКА ТОШКОВА СИМЕОНОВА
АННА НИКОЛОВА ЦАНЕВА
АНТОНИ РУМЕНОВ ПЕНЧЕВ
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
АНЧО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ
АРГИРО РИГА
АСЕН СЛАВОВ АСЕНОВ
АСЕН СТИЛИЯНОВ КАЛЧЕВ
АСИЕ СЕЛЯЙДИН ХАСАН
АСИЕ ХЮСЕИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
АСЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА
АСЯ КРАСИМИРОВА КОЙНОВА
АТАНАС ЗАПРЯНОВ МИРЧЕВ
АТАНАСКА КОЛЕВА ИВАНОВА
БАЙЗИД БАЙРИ АХМЕД
БЕДИХА СЮЛЕЙМАН ХАСАН
БЕДРИ ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
БЕЙХАН СЮЛЕЙМАНОВ ЧЕРИБАШИЕВ
БЕКЧЕТ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
БЕРЖИТА АДРИЯНОВА СТОИЛОВА
БЕРКАН БЕЙХАНОВ ЧЕРИБАШИЕВ
БЕХИДЖЕ БАКИР ХЕБИБОВА
БИЛГИН РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ
БИЛГИНАР РЕМЗИЕВА САЛИЕВА
БИРГЮЛ ФИКРЕТ АЛИ
БИСЕР АСЕНОВ АНЧЕВ
БИСЕР РУМЕНОВ РОМАНОВ
БИСЕРКА МАРИНОВА ДЕМИРЕВА
БИСТРА БОНЕВА КОШОВСКА
БЛАГОВЕСТ ГАЛИНОВ КРАСИМИРОВ
БЛАГОВЕСТ СВЕТОСЛАВОВ САШЕВ
БОЙКО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
БОРИСЛАВ СИБИНОВ БОЙКОВ
БУРЧИН ГЮНАЙДЪНОВА САЛИЕВА
БЮЛЕНТ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПОПОВА
ВАЛЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ СТАЛЕВ
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ МИТКОВ
ВЕЖДИН ЮЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
ВЕЛИ ЮСЕИН ИСМАИЛ
ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВЕЛИСЛАВА ВЕНЦЕСЛАВОВА БОНЕВА
ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ВЕНЕЛИН ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
ВЕНКО ЕВТИМОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦЕСЛАВ КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ХАРМАНДЖИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ЧАВДАРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ХАРАЛАНОВ МАРКОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ МАРТИНОВ
ВЕСКО НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ
ВИЖДАН БАСРИ ЙОРДАНОВА
ВИЖДАН ЯШАРОВА ШАНТУРЛИЕВА
ВИКТОР ДАНАИЛОВ ДЕМИРЕВ
ВИКТОР МИТКОВ МИТЕВ
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА
ВЛАДИМИР ЦОНЕВ ЦОНЕВ
ВЛАДИСЛАВА ТРИФОНОВА ВЕЛИКОВА
ГАЛИМЕ РУЖДИ САЛИ
ГАЛИН КОСТАДИНОВ ГЕЦОВ
ГАЛИНА ДОЧЕВА КРЪСТЕВА
ГАЛИНА КОНДЕВА ЛАЗАРОВА
ГАЛИНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА
ГАЛИНА НЕДКОВА ДЕМИРЕВА
ГАЛИНА ПЕНЕВА КОСТАДИНОВА
ГАЛЯ КОЛЕВА АХМАКОВА
ГАЛЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА
ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ГАНЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МОТКОВ
ГЕОРГИ НИХАТ МУСТАФА
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГИЗДА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
ГИНА ЦАНЕВА НИКОВА
ГИНКА ИВАНОВА УЗУНОВА
ГИНКА СЛАВОВА МАРИНОВА
ГИНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
ГИНКА ХРИСТОВА ЯНЧЕВА
ГОРКА КИРИЛОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ГРЕТА ФИДАНОВА РОМАНОВА
ГЮЛДЖАН МЕХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
ГЮЛЕЙМАН АЛИЕВА АХМЕДОВА
ГЮЛЕРДЖАН АДИЛОВ ДАХИЛОВ
ГЮЛСЕВЕР КЕМАЛОВА ХАСАНОВА
ГЮЛФИНАР РУЖДИЕВА МАДЖИРОВА
ГЮЛХАН ХЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
ГЮЛХАЯТ ГЮЛХАНОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛШЕН ДАХИЛОВА ЗЮЛЯМОВА
ГЮЛШЕН МЕХМЕД МАРИНОВА
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА РАСИМОВА
ГЮЛЮМСЕР САЛИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
ГЮНАЙДЪН САЛИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
ГЮРСЕЛ АРИФ УЗУН
ГЮРСЕЛ ЯШАРОВ ДАИЛОВ
ДАМЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ДАНИЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕНКОВ
ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
ДАНКА ЦОНЕВА МИНКОВА
ДАРИНА ТОДОРОВА РАДЕВА
ДАРИНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
ДАРИЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
ДЕВОРА ЗАПРЯНОВА МИРЧЕВА
ДЕВРАН ЕМИЛОВ АСЕНОВ
ДЕЛЯНА ИВАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ДЕНА МАРЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ДЕНИЗ АДИЛОВ ДАХИЛОВ
ДЕНИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ АВРАМОВ
ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ ПЕТРАКИЕВ
ДЕСИСЛАВА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ГИНЕВА ВАСИЛЕВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ПАНЧЕВА
ДЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЦАНКОВ
ДЖАН ЕМИЛОВ АНДРЕЕВ
ДЖАН ФЕДЖРИЕВ ХЕБИБОВ
ДЖАНЕР ЕРВИН МУСТАФА
ДЖЕНАН АДИЛОВ ДАХИЛОВ
ДЖЕНГИС АДИЛОВ ДАХИЛОВ
ДЖЕСИКА РОСИЦОВА РАДОСЛАВОВА
ДЖУНЕИД БАЙЗИД БАЙРИ
ДИАН СТОЙКОВ АТАНАСОВ
ДИАНА ДАНАИЛОВА УЗУНОВА
ДИАНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
ДИАНА ТОДОРОВА ДОЧЕВА
ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА
ДИМИТРИНКА ДОЧЕВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛЮСКАНОВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ МИХОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ДИМКА СТОЯНОВА КОНДЕВА
ДИМО ИВАНОВ ДЕМИРЕВ
ДИМО МАРИЕВ ФЕРДИНАНДОВ
ДИМО МАРИНОВ КОЛЕВ
ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ
ДИЯН НЕВЯНОВ ПЕТРОВ
ДИЯНА МЕТИНОВА ЮСЕИНОВА
ДОБРИН ПЕНЧЕВ ДОБРЕВ
ДОНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ДОНКА МАРИНОВА СТОЙКОВА
ДОНКА ПАНОВА ПЕНЕВА
ДОНЮ ТИЦОВ РАДЕВ
ДРАГОМИР ХРИСТОВ ДИНКОВ
ДУРХАН БАЙЗИД БАЙРИ
ДУРХАН СТОЯНОВ УЗУН
ЕВГЕНИ ДАНАИЛОВ АБАДЖИЕВ
ЕВЕЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА БАБЕКОВА
ЕЛЕОНОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕНКОВА
ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА ЕВЛОГИЕВА
ЕЛЗА АЛЕКСАНДРОВА МИТКОВА
ЕЛИС ЕЛИШАН АСАН
ЕЛИС ОРХАНОВА ЮСЕИНОВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА
ЕЛМАС САЛИМ УЗУНОВА
ЕЛМИРА РУМЕНОВА ЧАВДАРОВА
ЕМИЛ АНДРЕЕВ АСЕНОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ АНЧЕВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ СЪБЕВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ЧАВДАРОВ
ЕМИЛ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МАХМУДОВА
ЕМИЛИЯ СЪБЕВА ЗАХАРИЕВА
ЕРВИН ШЕНГЮНУЛОВ ЮСЕИНОВ
ЕРДЖАН САБРИ ЮСЕИН
ЕРОЛ САДЪКОВ ЕНВЕРОВ
ЕСВЕТ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
ЖАСМИН ИЛХАН ХАСАН
ЖЕНЯ СТЕФАНОВА СЛАВОВА
ЖЕСМИН ХИКМЕТОВА ЮСЕИНОВА
ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЖИВКО ГАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
ЗАПРЯН АТАНАСОВ МИРЧЕВ
ЗАПРЯН ЗАПРЯНОВ МИРЧЕВ
ЗЮЛКЯР МАХМУДОВ ИБРЯМОВ
ЗЮЛКЯР СЮЛЮМАНОВ РАСИМОВ
ЗЮЛФИЕ МАХМУДОВА ХЮСЕИНОВА
ЗЮЛФИЕ СЕВДАЛИНОВА СЕВЕРИНОВА
ЗЮХРИЕ ШЕВКЕД АЛИ
ЗЮХТИЕ ЗЮХТЮ ИЗЕТ
ИБРЯМ МАХМУДОВ ИБРЯМОВ
ИВА ХРИСТОВА МОТКОВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПЕНКОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ НЕЦОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ
ИВАЙЛО ЮЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
ИВАЙЛО ЯНКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМОВ ДЕМИРЕВ
ИВАН ДРУМЕВ ВЪЛКАНОВ
ИВАН ИВАНОВ СТОЙКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ МАРИНОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ПИСАНЦАЛИЕВ
ИВАН ПЕТРОВ КОЛЕВ
ИВАН ПЕТРОВ СЪБЕВ
ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦОНЕВ СИМЕОНОВ
ИВАНА НЕДЕВА КОШОВСКА
ИВАНИЧКА МИНКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА БОРИСОВА ПЕНКОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ЛАЛЕВА АСЕНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА РАДУЛОВА
ИВАНКА РУСЕВА АТАНАСОВА
ИВАНУШКА ЦОНЕВА НЕДЕВА
ИВЕЛИН ИВАНОВ НЕЧЕВ
ИВЕЛИН ПЕТКОВ АХМАКОВ
ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА ДИМОВА
ИВКА ДИМОВА МИРЧЕВА
ИЛИАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН КРАСИМИРОВ КОЙНОВ
ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
ИЛХАН ИСМАИЛОВ ДАУДОВ
ИПЕК БИЛГИНОВА АХМЕДОВА
ИРИНКА НЕДЕЛЧЕВА МОТКОВА
ИСКРА ХРИСТОВА ДОНЕВА
ИСКРЕНА ИВАНОВА КЬОСЕВА-ГЕОРГИЕВА
ИСМАИЛ ВЕЛИЕВ ЮСЕИНОВ
ИСМАИЛ ЮСУФОВ КАКАЧЕВ
ИСМЕТ ДАУДОВ ЧАКЪРОВ
ЙОАНА НИХАД МУСТАФА
ЙОАНА РАДОСЛАВОВА ДИМОВА
ЙОАННА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОВКА НЕДЕВА ДИНКОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ СТАЛЕВ
ЙОРДАН ДОЙЧЕВ БАБЕКОВ
ЙОРДАН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЕВСКА-ХАРМАНДЖИЕВА
ЙОРДАНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛКАНОВА
ЙОСКО СЕРГЕЕВ РОСЕНОВ
КАЛИНКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
КАТЯ РАДЕВА ИВАНОВА
КИМЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
КОНДЮ ГЕОРГИЕВ КОНДЕВ
КОСТАДИН ГЕЦОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ
КРАСИМИР ГРИГОРОВ МИХОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ
КРАСИМИР КИМЧЕВ ИВАНОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА ЛЮБОМИРОВА
КРАСИМИРА КЪНЕВА ПЛАЧКОВА
КРАСИМИРА МАРЕВА ГАНЧЕВА
КРАСИМИРА МИШЕВА МАРИНОВА
КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА ЗАХАРИЕВА
КРЕМЕН КРАСИМИРОВ КИМЧЕВ
КРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА КОЛЕВА
КРИСТИНА СВЕТЛОЗАРОВА СЪБЕВА
КУНА ПЕНЕВА МАРИНОВА
КЪНЧО СЪБЕВ ПОПОВ
ЛИДИЯ СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
ЛИЛИЯ ВЕНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ЦОНЕВ АНТОНОВ
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
ЛЮДМИЛА ВАНЕВА СТОЯНОВА
ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВА МАРИНЧЕВА
ЛЮТФИ ХАСАН ХЮСЕИН
МАГДАЛЕНА АСЕНОВА МАРКОВА
МАРГАРИТА НАЧЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИАН ДЕТЕЛИНОВ ЧЕРВЕНСКИ
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА ДРУМЕВА
МАРИАНА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
МАРИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРАКИЕВА
МАРИНА ШИШМАНОВА ЯНКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА СТАНЧЕВА
МАРКО СЪБЕВ ПАРАШКЕВОВ
МАРТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
МАРТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
МАРУСЯ СТЕФКОВА ВЕЛИКОВА
МАЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
МАЯ АСЕНОВА ЧЕРИБАШИЕВА
МЕДЖНУН ЮСЕИНОВ ШУКРИЕВ
МЕЙВА МУСТАФОВА ИВАНОВА
МЕЛЕК ЮКСЕЛ ДАВИДОВА
МЕЛЕН БЕДРИЕВ ХАСАНОВ
МЕЛИСА НИКОЛАЕВА ЮЛИЯНОВА
МЕЛИХА САЛИЕВА КАКАЧЕВА
МЕРГЮЛ ЗЮЛКЯР АХМЕД
МЕРЛИН НЕХАТОВА САШЕВА
МЕРЛИН РЕНГИНАР РУЖДИЕВА
МЕТИН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД НУРИ ШУКРИ
МИГЛЕНА ПЕТРОВА МИХНЕВА
МИГЛЕНА ЯСЕНОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
МИЛЕН НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
МИЛЕН СТЕФАНОВ ДЕМИРЕВ
МИЛЕНА АСЕНОВА МОРКОВА
МИЛЕНА ЦОНЕВА СИМЕОНОВА
МИНКА ИВАНОВА КОСТОВА
МИНКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
МИРЕНА БЕХЧЕТ АНДРЕЕВА
МИРОСЛАВ ДИМОВ КОЛЕВ
МИРОСЛАВ СЪБЕВ ЗАХАРИЕВ
МИРОСЛАВ ХРИСТОВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВА АНАТОЛИЕВА ДОНЧЕВА
МИТКО ЦВЕТАНОВ МИТЕВ
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МИХАИЛ ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
МИХРИБАН ЛЮТФИ ХАСАН
МЛАДЕН ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
МЛАДЕН ТОДОРОВ ПОПОВ
МУСТАФА СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
МЮБЕДЖЕР РАСИМ УЗУН
НАДЕЖДА АНЧЕВА ЧАВДАРОВА
НАДЕЖДА ДИЯНОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ЗИХНИ САЛИ
НАДЕЖДА САШЕВА АНЧЕВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ЧАВДАРОВА
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДЕМИРЕВА
НАДЖИЕ СЕЗГЮНОВА ИВАНОВА
НАДКА РАДЕВА АСЕНОВА
НАДКА ЦОНЕВА ПЕНЕВА
НАДЯ ТОДОРОВА СЪБЕВА
НАЗИФЕ ЯШАРОВА УЗУНОВА
НАИМ СЮЛЕЙМАНОВ УЗУНОВ
НАЙДЕН ВЕНЦИСЛАВОВ МАРКОВ
НАЙДЕН МИТКОВ АНГЕЛОВ
НАТАЛИЯ СТИЛИЯНОВА КАЛЧЕВА
НЕБИЕ ДАУДОВА БЕЛБЕРОВА
НЕВЯНКА ПАРУШЕВА ПЕТРОВА
НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ РАДУЛОВ
НЕДКО ДОНЕВ ЦАНЕВ
НЕДЯЛКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
НЕЛА МЛАДЕНОВА АНЧЕВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
НЕЛИ ДИЧЕВА БАБЕКОВА
НЕЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СЪБЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МОТКОВ
НИКОЛАЙ ЗИХНИ САЛИ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НЯГОЛОВ
НИКОЛАЙ МАРТИНОВ СТОИЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МОТКОВ
НИКОЛИНА АНДРЕЕВА РУЖИНОВА
НИКОЛИНА ВЕЛИКОВА ПЕТКОВА
НУРАЙ ДУРХАН УЗУН
НУРИ ШУКРИ НУРИ
НУРХАН БАЙЗИД БАЙРИ
НУРХАН НЕДЖМИ МЕХМЕД
ОКТАЙ ЯШАРОВ АХМЕДОВ
ОЛЕГ ИСАЕВ ИЛКОВ
ОЛЕГ СВЕТЛОЗАРОВ АВРАМОВ
ОНУР ЯШАРОВ АХМЕДОВ
ОРЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ ЧАВДАРОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПАВЕЛ НЕДКОВ ДОНЕВ
ПАВЕЛ СВИЛЕНОВ СЛАВОВ
ПАВЛИН ДОБРИНОВ ПЕНЧЕВ
ПАВЛИНКА НИКОЛОВА КЬОСЕВА
ПЕНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ПЕНА ИВАНОВА МИТЕВА
ПЕНА ИВАНОВА РУСЕВА
ПЕНКА ВЕЛИКОВА СТАНЧЕВА
ПЕТКО ИВАНОВ АХМАКОВ
ПЕТРАНКА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА
ПЕТРАНКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНКА ЯКИМОВА МИТЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ДОБРЕВА
ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ХАРМАНДЖИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ КОШОВСКИ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕНЕВ
ПЛАМЕН ЦАНКОВ ПЕНЕВ
ПЛАМЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА ВЕЛИКОВА
ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА СТАНЧЕВА
РАВИЕ ЮСУФ МУСТАФА
РАДА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА
РАДИ ИВАНОВ СТОЯНОВ
РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМОВ
РАДОСЛАВ СЛАВОВ СТОЯНОВ
РАЙНА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА
РАЛИЦА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА
РАМИЕ ИСУФОВА КАКАЧ
РЕМЗИ ИСМАИЛ КАНЕВ
РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
РЕНАТ БОЙКОВ ТОДОРОВ
РЕНГИНАР СЕЛИМ АЛИ
РОЗА АСЕНОВА МИХОВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
РОСЕН СЕРГЕЕВ РОСЕНОВ
РОСИНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
РОСИЦА АЛДИНОВА КОЙНОВА
РОСИЦА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
РОСМАРИ ПЕТКОВА АХМАКОВА
РУЗИЕ ИСМАИЛОВА КАИРОВА
РУЗИЕ ЯШАРОВА ЕЛВЕРОВА
РУМЕН ПАНЧЕВ СТАНЧЕВ
РУМЕН СТЕФАНОВ ПЕНЧЕВ
РУМЯНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
РУМЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ИВАНОВА МИХОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
САБРИ ЮСЕИН ЗЮЛЯМ
САБРИЕ ХАСАНОВА ЮСЕИНОВА
САДИЕ ИБРЯМОВА ДОБРЕВА
САДИФЕ АДИЛОВА ЮСЕИНОВА
САЛИ АСЕНОВ САШЕВ
САЛИ БИЛГИНОВ АХМЕДОВ
САЛИ ЮСЕИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
САЛИМ ИСМАИЛОВ ЮСУФОВ
САЛИМ ЮСУФ КАКАЧ
САМЕТ МУСТАФА АРИФ
САМЕТ САЛИМОВ ЮСУФОВ
САНДА КОЛЕВА ПЕТКОВА
САНИЕ АЛИ ИСМАИЛ
САШКА СВЕТОСЛАВОВА САШЕВА
САШО САШЕВ ДЕМИРЕВ
САШО ХРИСТОВ САШЕВ
СВЕТЛА ИВАНОВА НЯГОЛОВА
СВЕТЛА ЮЛИЯНОВА ХАРАЛАНОВА
СВЕТЛАНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛОЗАР КРАСИМИРОВ СЪБЕВ
СВЕТЛОМИРА ИЛИЕВА ДИМОВА
СВЕТОСЛАВ САШЕВ ДАВИДОВ
СВЕТОСЛАВ САШЕВ ИЛИЕВ
СВЕТОСЛАВА ГАЛИНОВА КРАСИМИРОВА
СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ
СВИЛЕН ВАСИЛЕВ СТАЛЕВ
СВИЛЕН ЕВГЕНИЕВ СТАНЧЕВ
СВИЛЕН ПЕНКОВ СЛАВОВ
СЕБИЛЕ СЮЛЕЙМАН АЛИ
СЕБИЛЕ ЮСЕИНОВА МУРАДОВА
СЕВГЮЗЕЛ ЗЮЛКЯРОВА СЮЛЮМАНОВА
СЕВДА АЛЕКОВА ИСАКОВА
СЕВДА БЕКЧЕТ МУСТАФА
СЕВДА ЕМИЛОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН САШЕВ ЧОБАНОВ
СЕВДАЛИНА ЖИВКОВА ХЮСЕИН
СЕВДИ СЕЛИМОВ ХЕБИБОВ
СЕВДИЕ АШИМОВА САЛИМ
СЕВЕРИН АЛДИНОВ МИНЧЕВ
СЕВЕРИН АНГЕЛОВ МИХОВ
СЕВЕРИН АСЕНОВ АСЕНОВ
СЕВЕРИНА АНГЕЛОВА СЪБЕВА
СЕВЖАН АХМЕДОВ АШИМОВ
СЕВИМ ФИКРЕТОВА ХАКЪЕВА
СЕВИНЧ САЛИМОВА ЮСУФОВА
СЕВНУР БИРГЮЛ ФИКРЕТ
СЕВХАН АХМЕД САЛИ
СЕДАТ МАЕВ АНГЕЛОВ
СЕЗАН СЮЛЕЙМАН УЗУН
СЕЛИМ САЛИМ КАКАЧ
СЕЛИМЕ АЛИЕВА АБДУЛОВА
СЕЛИМЕ ХАСАН КАКАЧ
СЕЛИМЕ ЮСЕИН САЛИ
СЕМА ХАСАН МУСТАФА
СЕРГЕЙ РОСЕНОВ СИМЕОНОВ
СИБЕЛ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
СИБЕЛ ФИКРЕТ КАЛАЙДЖИЕВА
СИБИН БОЙКОВ ТОДОРОВ
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ЧАВДАРОВА
СИЛВИЯ АСЕНОВА МОРКОВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА САЛИ
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ДЖАМБАЗОВА-ДЖАФЕРОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ЧАВДАРОВА
СИЛВИЯ СТИЛИЯНОВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ ЮЛИЯНОВА СЮЛЕЙМАН
СИЛВИЯН ИЛИЯНОВ КОСТОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
СЛАВИ АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
СЛАВИ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
СЛАВИ ПЕТРОВ СЛАВОВ
СЛАВКА ВЕЛИКОВА ЧАВДАРОВА
СЛАВКА МИХАЙЛОВА АХМЕД
СНЕЖА АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА
СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА АНГЕЛОВА
СНЕЖАНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
СОНЯ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
СОФКА РАНКОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
СТАНИМИР ИВАНОВ ДАЧКОВ
СТАНИМИРА КЪНЧЕВА ВАСИЛЕВА
СТАНИЯ ТОДОРОВА ДЖАМБАЗОВА
СТЕФАН ГАНЧЕВ СТАНЧЕВ
СТЕФАН РУМЕНОВ ПЕНЧЕВ
СТЕФАН СИМЕОНОВ ДЕМИРЕВ
СТЕФКА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
СТЕФКА ДИМОВА ТОДОРОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ДЕМИРЕВА
СТИЛИЯН АСЕНОВ КАЛЧЕВ
СТИЛЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
СТОЯН ГЕРГАНОВ РУСЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯНА ВЪЛЧЕВА РУСЕВА
СТОЯНА ПЕТКОВА ЧЕРВЕНСКА
СТОЯНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
СТРАХИЛ ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
СУЗАН ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
СУЗАНА ГИНЕВА ЮЛИЯНОВА
СУНАЙ НАЗИФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СЪБИ МАРКОВ ПАРАШКЕВОВ
СЪБИ СЪБЕВ ПАРАШКЕВОВ
СЪБИНА СЕРАФИМОВА МАРИНОВА
СЮЗАН ЮСУФОВА ШУКРИЕВА
СЮЛБИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ИБРЯМОВА
СЮЛЕЙМАН АРИФ УЗУН
СЮЛЕЙМАН ХАКЪЕВ ЮСЕИНОВ
ТАМАРА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ЦОНЕВА СТОЯНОВА
ТАНЯ ЮЛИЕВА СТОЯНОВА
ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
ТАТЯНА БРАТОЕВА КАЛЧЕВА
ТАТЯНА МИНКОВА ИВАНОВА
ТЕЗДЖАН ВЕЛИЕВ ЮСЕИНОВ
ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ КОШОВСКИ
ТИХОМИР НЕЙКОВ ТРИФОНОВ
ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТОНКА РУСЕВА ПОПОВА
ТРУФАНКА ЦОНЕВА ТОТЕВА
ТЮРКЯН АЙШЕЕВА ХАСАНОВА
ТЮРКЯН ЯШАРОВА ДАИЛОВА
ФАТМЕ САЛИМОВА ЮСУФОВА
ФЕДЖРИ МУСТАФОВ ХЕБИБОВ
ФЕРДИ ТЕЗДЖАН ЮСЕИНОВ
ХАСАН ЮСЕИНОВ АЛИЕВ
ХРИСТАНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
ХРИСТИНА ЛОЗАНОВА СИМЕОНОВА
ХРИСТО САШЕВ ЙОРДАНОВ
ХРИСТО СПИРДОНОВ ЛАЗАРОВ
ХРИСТОМИР ИВАНОВ ЦАНКОВ
ХРИСТОМИР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ХЮЛИЯ НАИМ УЗУН
ХЮСЕИН МУСТАФОВ МУСТАФОВ
ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНЕВ
ЦАНКО ПЛАМЕНОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТА КЪНЧЕВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА МИРЧЕВА
ЦВЕТЕЛИН ЛЮБОМИРОВ АНТОНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА МАРИНОВА
ЦЕНКА ПАВЛОВА ПАРАШКЕВОВА
ЦЕНКА ТОТЕВА СЛАВОВА
ЦОНИ АНТОНОВ РУСЕВ
ЦОНЬО НЕДКОВ ГЕОРГИЕВ
ЦОНЮ СИМЕОНОВ ЦОНЕВ
ЧАВДАР ЕМИЛОВ ЧАВДАРОВ
ШАХСИНЕ РЕМЗИ АНГЕЛОВА
ШЕНГЮНУЛ НУВМАНОВ ЮСЕИНОВ
ШЕНОЛ ИСМАИЛОВ ЮСУФОВ
ШЕНОЛ САДЪКОВ ЕНВЕРОВ
ШИРИН ЕНГИНАР СТОЯНОВА
ЮДЖЕЛ ЮКСЕЛ ЮСЕИН
ЮКСЕЛ ГЮРСЕЛОВ ЯШАРОВ
ЮКСЕЛ ЮСЕИН АЛИ
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА БОРИСОВА
ЮЛИЯ СЛАВОВА СТОЯНОВА
ЮЛИЯ СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
ЮЛИЯН ВЕЛИКОВ ЧАВДАРОВ
ЮЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ХАРАЛАНОВ
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЮМРАН ИБРЯМ ИЛЪК
ЮНЕР ЮКСЕЛ ЮСЕИН
ЯВОР МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
ЯВОР РОСЕНОВ СИМЕОНОВ
ЯНА ТИХОМИРОВА НЕЙКОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ЯНКА ДОБРЕВА НЕЙКОВА
ЯНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ЯНКО АНЧЕВ ЧАВДАРОВ
ЯСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЕТОВО КМЕТСТВО ВЕТОВО СЕКЦИЯ № 005
адрес на избирателната секция: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“ №47, Клуб на ОФ

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВИША МЕХМЕД МИЛКОВА
АДЕМ САБРИ АДЕМ
АДЖЕР КАДИРОВА НЕДЖИБОВА
АДРЕТИН КЕРИМОВ ЧОЛАКОВ
АЖДА ИЛХАНОВА МАЛТЕПЕЛЕР
АЗИЗЕ СЮЛЮШЕВА ХАСАНОВА
АЗИС ИДИРИЗОВ ОСМАНОВ
АЗМИ АДЕМОВ АЛИЕВ
АЙБЕНИС РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН
АЙДЖАН АЛДОМИРОВА САВКОВА
АЙЛИН АРИФ СЮЛЕЙМАН
АЙЛИН ИСКЕНДЕР ИСМАИЛ
АЙЛИН ФИКРЕТ АПТИ
АЙСЕЛ МУСТАФОВА ЙОЗСОЙ
АЙСУН АЛДИН КОСТОВА
АЙТЕН МОХАРЕМОВА ЮСЕИНОВА
АЙФЕР ХАЙРИЕВА АДЕМОВА
АЙШЕ АДЕМОВА РЕДЖЕБ
АЙШЕ АДИЛ АМИШ
АЙШЕ АКИФОВА САЛИЕВА
АЙШЕ ВЕЛИ САЛИ
АЙШЕ НАСУФОВА ВЕЛИЕВА
АЙШЕ РАМАДАНОВА ЮСЕИНОВА
АЙШЕ ХАСАН КАЛАЙДЖИ
АЙШЕ ХАСАН МУСТАФА
АЙШЕ ШАБАНОВА ЮСЕИНОВА
АЙШЕГЮЛ САБРИ МУСТАФА
АКСЕНИЯ СЕВЕРИНОВА ДЕМИРЕВА
АКШАН СЕЙФЕТИНОВА САБРИЕВА
АЛБЕНА АСЕНОВА ДАНАИЛОВА
АЛБЕНА ЯШАРОВА СЮЛЕЙМАНОВА
АЛДИН АНЧЕВ ХАРАЛАНОВ
АЛДИН КЕРИМОВ ЧОЛАКОВ
АЛДИН ХАСАН КАЛАЙДЖИ
АЛЕВ АЛЯЙДИН КЯЗИМ
АЛЕКС ГАЛИНОВ САШЕВ
АЛЕКС НЕВЯНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКС ТРАЯНОВ ЙОНКОВ
АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА ДЕНЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СЪБЕВ
АЛИ АДИЛОВ ЮМЕРОВ
АЛИ ИБРЯМОВ КАРАМАНОВ
АЛИ ЮСУФ АЛИ
АЛИМЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
АЛИНА ЛЕВЕНОВА ЕР
АЛПАЙ АЙХАНОВ ФАИКОВ
АЛПЕР ИСКЕНДЕР ИСМАИЛ
АЛПЕР СЮЛЕЙМАНОВ ЧОБАНОВ
АЛТАН ЮЗДЖАНОВ АБЛЕКИМОВ
АЛЯЙДИН КЯЗИМ МАДЖИР
АНА ЕМИЛОВА НУМАНОВА
АНДРЕЙ АСЕНОВ МАРИНОВ
АНЕЛ РИДВАН СЕИДКАЛИ
АНЕЛИЯ ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ СЕВДОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА БОГОМИЛОВА АСЕНОВА
АНЕТА ЯНКОВА КАМБЕРОВА
АНИФЕ АСЕНОВА САШЕВА
АНИФЕ МУСТАФОВА АШИМОВА
АНИФЕ МУСТАФОВА КАРААХМЕДОВА
АНКА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА
АНЧО ХАРАЛАНОВ МИРЧЕВ
АРЗУ АЙШЕ ХАСАН
АРИФ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
АРИФЕ АСАН САЛИМ
АСЕН САШЕВ ЙОРДАНОВ
АСИЕ НИЯЗИ КАРАМАНОВА
АСРЕТ МЕХМЕД АЛИ
АТАНАСКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
АТАНАСКА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
АТИДЖЕ ЮСЕИНОВА КАДИРОВА
АТИЛА АДРЕТИНОВ ЧОЛАКОВ
АТЧЕ АЛИ ДАУД
АТЧЕ МУСТАФА КАКАЧ
АФИЙЗЕ ЕШРЕФОВА ЕМИНОВА
АХМЕД ИДИРИЗОВ КАРААХМЕДОВ
АЧИЛИЯ СИНАН РУФАТ
АШИМ СЕВГИНОВ АШИМОВ
АШКЪН КАДИР АХМЕД
АШКЪН МЕХМЕД АЛИ
БАЙСЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
БАЙСЕ САЛИЕВА МАДЖИРОВА
БАРИЕ ЮСЕИНОВА ИСЛЯМОВА
БАСРИ ВЕЛИ АМИШ
БАХТИШЕН АКИФОВА СЕЛИАХМЕДОВА
БЕДЖЕТ ЯШАРОВ АЛИЕВ
БЕДРИЕ ИСМАИЛ ЕМУРЛА
БЕДРИЕ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
БЕДРИШ МАХМУДОВА ИБРЯМОВА
БЕЙГЮНАР БЕКИРОВ РАМАДАНОВ
БЕЙДЖАН БЕЙХАН АСЕНОВ
БЕЙНУР АБДУЛОВ АХМЕДОВ
БЕЙНУР СЕБАХТИН ХАКЪ
БЕЙНУР ХАСАН КАЗАК
БЕЙРИН БЕЙСИНОВА МАДЖИРОВА
БЕЙСИН АБДУЛОВ МАДЖИРОВ
БЕЙСИН БЕДЖЕТОВ ЯШАРОВ
БЕЙХАН КЯШИФ БЕЙТУЛА
БЕЙХАН СКЕНДЕРОВ КАРААХМЕДОВ
БЕЙХАН СЮЛЕЙМАНОВ РЕДЖЕБОВ
БЕЙХАН ЯКУБОВ ЯКУБОВ
БЕКИР ИСМАИЛ БЕКИР
БЕКИР РАМАДАНОВ МУСТАФОВ
БЕЛГИН АЗИСОВ ИДИРИЗОВ
БЕЛГИН АЗМИЕВ АДЕМОВ
БЕЛГИНАР БЕКИРОВА ИДИРИЗОВА
БЕНА ЧАВДАРОВА ЙЪЛДЪРЪМ
БЕНГЮН РУЖДИЕВ ДАИЛОВ
БЕРГИНАР СЕВДАЛИНОВА СИМЕОНОВА
БЕРК БИЛЕР ИКМЕТ
БЕРК МУАМЕРОВ МЕХМЕДОВ
БЕРКАНТ БЕЙХАНОВ БААРИЕВ
БЕСТЕ БЮЛЕНТОВА САЛИМОВА
БЕТИДЖЕ РЕДЖЕБОВА ЧОБАНОВА
БЕХАЙДИН КЕРИМОВ БЕЙТУЛОВ
БЕХАТ АЗМИЕВ АДЕМОВ
БЕХИДЖЕ ЗЮЛКЮФ АКИФОВА
БЕХРИН РУЖДИЕВ ДАИЛОВ
БЕЯЙДИН МЮЗЕКЯ СЕЛЯМ
БИЛЕН БЮРХАН САИД
БИЛЕН РИДВАН СЕИДКАЛИ
БИЛЕН РУЖДИ СЮЛЕЙМАН
БИЛЕР ИКМЕТОВ РЕДЖЕБОВ
БИЛЮР БЛАГОМИРОВА АСЕНОВА
БИРГЮЛ БИРДАЛОВА ЧОБАНОВА
БИРГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА АЛИ
БИРДАЛ КЯЗИМОВ ЧОБАНОВ
БИРДЖАН БИРОЛОВА САЛИЕВА
БИРДЖАН ХАСАН САЛИ
БИРОЛ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
БИРСЕЛ КАДИР АХМЕД
БИРСЕЛ ФИКРЕТ АЛИ
БИРСЕН АДЕМОВА САБРИЕВА
БИСЕР СЪБЕВ АЛЕКСАНДРОВ
БИСТРА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА
БЛАГОМИР РОСЕНОВ АСЕНОВ
БОГОМИЛ ВЕНЕЛИНОВ АСЕНОВ
БОГОМИЛ МИНКОВ МИЛКОВ
БОЖАНА ДИАНОВА АТАНАСОВА
БОЯН БОЖИДАРОВ ФИДАНОВ
БУКЕТ КЪЗЪЛОЛУ
БЮЛЕНТ АЙРИЕВ РЕМЗИЕВ
БЮЛЕНТ БЕЛГИНОВ ИДИРИЗОВ
БЮЛЕНТ ДИНЧЕРОВ АШИМОВ
БЮЛЕНТ РУФАТОВ САЛИМОВ
БЮРХАН ФАХРИ САИД
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛЕНА БОРИСОВА КАСАБОВА
ВАХИДЕ АХМЕД КАРАИБРЯМОВА
ВЕЙСИЛЕ ШУКРИЕВА ЧОЛАКОВА
ВЕЛИ АЛИ ВЕЛИ
ВЕЛИ БАСРИ ПЕТРОВ
ВЕЛИЗАР ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ
ВЕЛЯНА МАЛИНОВА КАРОВА
ВЕНЕЛИН АСЕНОВ ХРИСТОВ
ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ ДЕМИРЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИ БАСРИ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ АНДРЕЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ХАРАЛАНОВ
ВЕСИЛЕ БЕКИРОВА ЧОЛАКОВА
ВЕСИЛЕ ЧЕТИНОВА ОСМАНОВА
ВИЖДАН НЕДЖМИЕВА ИДИРИЗОВА
ВИЖДАН РИДВАНОВА КАРААХМЕДОВА
ВИЖДАН СЮЛЕЙМАН СЕЛИМ
ВИКТОР БЛАГОМИРОВ АСЕНОВ
ВИЛДАН АДИЛ БЕЙТУЛА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НАРЛИЕВА
ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ЯНКОВ
ГАЛИНА КОЛЕВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА САШЕВА СИМЕОНОВА
ГАЛИНА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛЯ РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРАСИМ ЧАВДАРОВ МОНЕВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАДИШЕВА
ГИЗЕМ ГЮЛЕР
ГИНКА ЗЛАТКОВА АКЪН
ГЬОРКЕМ ГЮНЕШ МУСТАФА
ГЮЛВЕР РАМАДАНОВА ФАЗЛОВА
ГЮЛДЖИХАН РЮСТЕМ ЦЕЛЕП
ГЮЛДЖИХАН ХЮСЕЙН ХЮСЕЙН
ГЮЛДЖИХАН ЮЗЕИР ЮСЕИН
ГЮЛЕР ХАЙРИЕВА АХМЕДОВА
ГЮЛСЕВИЛ СВЕТЛОЗАРОВА ИВЕЛИНОВА
ГЮЛСЕРЕН АЛИ ДЕРВИШ
ГЮЛСЕРЕН ИСМАИЛОВА ШЕРИФ
ГЮЛСЕХЕР ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
ГЮЛТЕН ИДАЕТОВА КАБИЕВА
ГЮЛХАЯТ СЕВДЖАН АКЕЛ
ГЮЛШЕН РУЖДИЕВА ДАИЛОВА
ГЮЛЮМСЕР МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВА
ГЮЛЮМСЕР НИЯЗИЕВА КАРАСАЛИЕВА
ГЮНАЙ ИБРЯМОВ СЕЙДАХМЕДОВ
ГЮНАЙДЪН ИБРЯМОВ СЕЙДАХМЕДОВ
ГЮНЕШ РАШКОВ СТЕФАНОВ
ГЮРСЕЛ САЛИМ АПТИ
ДАНИ МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ДАНКА АСЕНОВА КОСТАДИНОВА
ДАРИНА РАЧЕВА КАДИШЕВА
ДАРИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
ДАЯНА ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА
ДЕНИЗ СВЕТОСЛАВОВ СИМЕОНОВ
ДЕНИН СЕВГИНОВ СЕЗАХИЕВ
ДЕНИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ МАРИНОВ
ДЕНИСЛАВ ИЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
ДЕНИСЛАВ СЕРГЕЕВ ЮЛИЯНОВ
ДЕНИСЛАВА СЕРГЕЕВА ЮЛИЯНОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕРАСИМОВА СЮЛЕЙМАН
ДЕСИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА СИМЕОНОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ЦАНЕВА
ДЖАН ГЮНАЙ СЕЙДАХМЕД
ДЖАНСУ ИБРЯМОВА АДЕМОВА
ДЖЕЙЛЯН НИХАТОВА РАМАДАН
ДЖЕЙЛЯН ХАСАН БЕКИР
ДЖЕМИЛЕ НАСУФ БЕЙТУЛА
ДЖЕНГИС ЕРТАНОВ САБРИЕВ
ДЖУНЕЙТ ЕРДАЛОВ ВЕЛИЕВ
ДИАНА НИХАТОВА ГЮЛФИЕВА
ДИДЕМ ЯКУБОВА САБРИЕВА
ДИЛБЕР БЕЙТИЕВА БЕЙТУЛОВА
ДИЛЯН ИВЕЛИНОВ СИМОВ
ДИЛЯНА НАУМОВА ЕМИЛОВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА ПРОКОПИЕВА
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ПРОКОПИЕВ
ДИНЧЕР АШИМОВ АМИШЕВ
ДОБРИН ЕВГЕНИЕВ КАДИШЕВ
ЕБРУ ЕРВИН МИНЧЕВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ КАДИШЕВ
ЕВГЕНИ НЕВЕНОВ ЕМИЛОВ
ЕВЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА СЮЛЕЙМАН
ЕВИН ЕКРЕМОВА МОНЕВА
ЕКРЕМ ЕЮБОВ ЮСМЕНОВ
ЕЛВИ ЕМИЛОВ ВЕЛИКОВ
ЕЛВИС ЗОРАНОВ ДАВИДОВ
ЕЛЕОНОРА МЮРСЕЛ САЛИМ
ЕЛИС АХМЕД НАИМ
ЕЛИС РИБАИ СЕИДКАЛИ
ЕЛИС САЛИЕВА СИЛЯНОВА
ЕЛИЦА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА
ЕЛФИДА ЕРОЛОВА ИСМАИЛОВА
ЕЛШАН ДЖЕВДЕТОВ РАШИДОВ
ЕМБИЕ ХАСАН КАЗАК
ЕМЕЛ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ЕМИЛ БИЛЯНОВ ДАВИДОВ
ЕМИЛ ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ ШИБИЛЕВ
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ САБИНОВА МИЛКОВА
ЕМИЛИЯ ЦВЯТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА КАИРОВА
ЕМИНЕ ИБРЯМ ИБРЯМ
ЕМИНЕ МУСАЕВА АХМЕДОВА
ЕМИНЕ МУСТАФА ИБРЯМ
ЕМРЕ КОДЖАОСМАНОГЛУ
ЕМРЕ ЕРДИНЧ ДЖЕВДЕТ
ЕМРИДИН ХАСАНОВ КАДИРОВ
ЕНЬО ХРИСТОВ ЕНЕВ
ЕРАЙ ЕРГЮНОВ ЧАКЪРОВ
ЕРВИН ЗЕЙТИ ЮСЕИН
ЕРГЮЛ ЕРДИНЧЕВА ХАДЖИЮМЕРОВА
ЕРГЮН АРИФОВ ЧАКЪРОВ
ЕРДАЛ НУРИЕВ ВЕЛИЕВ
ЕРДИНЧ ДЖЕВДЕТ ЮСЕИН
ЕРДИНЧ ЗИЯЕВ САЛИМОВ
ЕРДОАН РИДВАНОВ КАРАМАНОВ
ЕРДОАН ХАЙДИНОВ ИСАЕВ
ЕРЕН ТУНАЛЪ
ЕРОЛ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
ЕРТАН ИСМЕТОВ ХАКЪЕВ
ЕРТАН САБРИЕВ МУСОВ
ЕРХАН ДЖЕВДЕТ ЮСЕИН
ЕСЕР ИСМАИЛ ИБРЯМ
ЕСРА АЙХАНОВА ФАИКОВА
ЕСРА ЯВОРОВА МИХАЙЛОВА
ЕЮБИН ЕКРЕМОВ ЕЮБОВ
ЖАНСУН ТЕЗЖАН ДЕМИРЕВА
ЖУЛИДЕ БЕХАЙДИНОВА КЕРИМОВА
ЖУЛИН СИВРИЕВА
ЖУМАСИЕ МЕХМЕДОВА БЕЙТУЛОВА
ЗВЕЗДА НЕДКОВА ГЮЛЕР
ЗВЕЗДАНА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
ЗДРАВКА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
ЗДРАВКО АЛЕКОВ ЗДРАВКОВ
ЗЕКИМ ХЮСЕИНОВ КАБИЕВ
ЗЕХРА САБРИЕВА СЕЛЯМ
ЗИНЕП МУСТАФА ИСМАЙЛ
ЗИХНИ ХАСАН САЛИ
ЗИЯ САЛИМОВ ЗИЯЕВ
ЗОРАН ДАВИДОВ КАФЕДЖИЕВ
ЗОРКА МИЛКОВА АШИМОВА
ЗОЯ САВОВА ЕВТИМОВА
ИБРЯМ РИЗАЕВ ТЕЙКОВ
ИБРЯМ СВЕТЛОЗАРОВ ИВЕЛИНОВ
ИБРЯМ СЕЙДАХМЕД ИБРЯМ
ИБРЯМ ХАЛИЛОВ КАРАМАНОВ
ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ КАДИШЕВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ИВАЙЛО НЕВЯНОВ АНГЕЛОВ
ИВАЙЛО СЕВЕРИНОВ АНГЕЛОВ
ИВАН КЛИМЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТРИФОНОВ ИВАНОВ
ИВАНИЧКА РУСЕВА АСЕНОВА
ИВАНКА ЯНКОВА МЛАДЕНОВА
ИДЖРЕЛ ИДЖЕТОВА КАРАДЖАЛЪ
ИЗЕЛ РЕЙХАН ХАБИЛ
ИКМЕТ РЕДЖЕБОВ ЮМЕРОВ
ИКСАН ИЛХАНОВ САЛИЕВ
ИЛИЯ МАРИНОВ ВЪРБАНОВ
ИЛИЯН ВЕНЕЛИНОВ ДЕМИРЕВ
ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ЧАВДАРОВ
ИЛИЯНА СТЕФКОВА ХРИСТОВА
ИЛКИН ИЛХАН ОСМАН
ИЛХАН ДЖЕВДЕТ РАШИД
ИЛХАН ОСМАН ЕМУРЛА
ИЛХАН САЛИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
ИЛХАН ФИКРИЕВ БЕЙТУЛОВ
ИМРЕН ШЕМСИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
ИНДЖИХАН МУХИДИНОВА МЕХМЕД
ИРЕНА ЕМИЛОВА ГЕРАСИМОВА
ИСКЕНДЕР ИСМАИЛ НАСУФ
ИСКЕНДЕР ХАСАН ЗЕЙНАЛИ
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА АМИШЕВА
ИСЛЯМ ИСМАИЛОВ КАРАИБРЯМОВ
ИСМАИЛ АЙШЕ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ БЕКИР ЗЕЙНАЛИ
ИСМАИЛ ДЖЕВДЕТ МУСТАФА
ИСМАИЛ ИСЛЯМ ИБРЯМ
ИСМАИЛ МУСТАФОВ КАЗЪЛОВ
ИСМАИЛ ФЕРАДОВ ХАСАНОВ
ИСМЕХАН МЕХМЕД КАДИР
ЙЪЛДЪЗ ЛЮТФИЕВА КАХВЕДЖИ
ЙЪЛДЪЗ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
КАДРИЕ ОСМАНОВА ЗИЯЕВА
КАДРИЕ ЮСЕИНОВА СЕЛИАХМЕДОВА
КАДРИШ МЕХМЕД БЕЙТУЛА
КАЛБИЕ МЕХМЕДОВА ИДИРИЗОВА
КАРДЕЛЕН СЕЗЕНОВА НЕДЖМИЕВА
КАЯ ЕРДАЛ
КЕЗБАН РАМИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
КЕРИМ ШАБАНОВ ЧОЛАКОВ
КЕРИМАН МЕХМЕДОВА
КЕРИМЕ МУСТАФОВА ХАСАНОВА
КЛИМЕНТИН ИВАНОВ СТОЙКОВ
КОРНЕЛИЯ КАМЕНОВА КАФЕДЖИЕВА
КРАСИМИР ИЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
КРЕМЕН ЗОРАНОВ ДАВИДОВ
КРЕМЕНА МИШЕВА АСЕНОВА
КЪЙМЕТ МИРЕМОВА МИТКОВА
КЯЗИМ МЕХМЕДОВ МАДЖИРОВ
КЯМИЛ КЯЗИМОВ ЧОБАНОВ
КЯМИЛ ХАЛИЛ ИБРЯМ
ЛАЗАР ВЕСЕЛИНОВ КОЛЕВ
ЛЕВЕН АЛДИНОВ АСЕНОВ
ЛЕВЕН ИСАЕВ КАРОВ
ЛЕВЕН СИДЕРОВ СИЛЯНОВ
ЛЕВЕНТ ЗЕКИМОВ ХЮСЕИНОВ
ЛЕВЕНТ МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
ЛЕДА АЛДИНОВА МИХАЙЛОВА
ЛЕЙЛЯ ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ЛЕМАН АХМЕДОВА ЮЗЕИРОВА
ЛИЛЯНА РУСЕВА ЧЕРИБАШИЕВА
ЛЮБЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЛЮТФИ САБРИЕВ ЮЗЕИРОВ
МАГДАЛЕНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАЙКЪЛ КРИС ТЕОФИЛ
МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙКОВА
МАРИЕТА МИЛКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИО ТОДОРОВ МИНЧЕВ
МАРИЯНА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
МАРЛЕНА ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА
МАРТИН НЕВЕНОВ АБГЕЛЛЕР
МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
МАХМУД ХАСАНОВ АЗМИЕВ
МАЯ ИСАЕВА ЧОЛАКОВА
МАЯ НЕВЕНОВА ЕМИЛОВА
МЕВКЮРЕ КАДИР БЕЙТУЛА
МЕДЖНУН ЯШАРОВ ХАДЖИЮМЕРОВ
МЕДИХА ДЖЕВДЕТ КАРААХМЕТОГЛУ
МЕДИХА РИЗАЕВА ПАНДЖАРОВА
МЕЙВА АКИФ ХАДЖИЕВА
МЕЙВА ИБРЯМОВА РАШИДОВА
МЕЙЛИН ИБРЯМОВА ТЕЙКОВА
МЕЛЕК БЕЙНУРОВА КАЗАКОВА
МЕЛЕК БЕЙХАНОВА БААРИЕВА
МЕЛЕН ЕРДОАНОВ ХАЙДИНОВ
МЕЛИС БЕЙСИНОВА МАДЖИРОВА
МЕЛИСА ЕРДИНЧ ДЖЕВДЕТ
МЕЛИСА ХРИСТОВА САШЕВА
МЕЛИХ АДРЕТИНОВ КЕРИМОВ
МЕЛИХА АРИФ АЛИ
МЕЛЯТ ДЖЕВАТ РЕМЗИЕВА
МЕРВЕ МЕТИН КАРААХМЕТОГЛУ
МЕРГЮЛ РАХМИЕВА МОХАРЕМОВА
МЕРГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА ШЕРИФОВА
МЕРДАЛ МЕТИНОВ ШЕФКЪЕВ
МЕРЕЛ АЙРИЕВА ВЕЛИЕВА
МЕРЕЛ МЕХМЕДОВА ИСАЕВА
МЕРИЛИН МЕЛЕНОВА СИВРИЕВА
МЕРСИН ЕНВЕРОВ ХАЛИЛОВ
МЕРСИН НЕДРЕТ МЕХМЕД
МЕРТ БЕЙНУРОВ КАЗАКОВ
МЕТИН ОСМАН КАРААХМЕД
МЕФТЮНЕ ХЮСЕИНОВА ВЕЛИЕВА
МЕХМЕД ИБРЯМОВ КОДЖАБОЮКОВ
МЕХМЕД МОХАРЕМОВ КАРТОВ
МЕХМЕД ЯШАРОВ МЕХМЕДОВ
МЕХТИЕ МЕТИНОВА ШЕФКЪЕВА
МИГЛЕНА ЖИВКОВА ДАМЯНОВА
МИЛДА МАЛИНОВА ЕНВЕРОВА
МИЛЕН ИВАНОВ СТОЙКОВ
МИНЕТ АЛИЕВА СЕЛИМОВА
МИНКА КАМЕНОВА ИВЕЛИНОВА
МИРЕМ ШЕФКЕТ ХАЛИЛ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ АНДРЕЕВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ МИЛКОВ
МИРОСЛАВ МИЛКОВ АНЧЕВ
МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
МИТКО БОРИСОВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ МИТКОВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ ЯШАРОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МОХАРЕМ ЮСЕИНОВ ЗЕЙНАЛИЕВ
МУАМЕР САДЪКОВ МЕХМЕДОВ
МУЗАФЕР ХАСАНОВ АХМЕДОВ
МУРАД КЯЗИМОВ ЧОЛАКОВ
МУСТАФА МУСТАФОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА СЕЛАЙДИНОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ШЕМСИДИН МУСТАФА
МЮБЕРА МУСОВА АЛИЕВА
МЮЖГЯН МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
МЮНЕВЕР АХМЕДОВА КАБИЕВА
МЮРВЕН МУЗАФЕРОВ ХАСАНОВ
МЮРСЕЛ НЕДРЕТ МЕХМЕД
МЮРСЕЛ САЛИМ АПТИ
НАДЕЖДА БОРИСОВА БОРИСЛАВОВА
НАДЕЖДА СТЕФКОВА ХРИСТОВА
НАДЕЖДА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
НАДЖИЕ ЮЗЕИРОВА МАДЖИРОВА
НАДКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
НАЗИФЕ БЕЯЙДИН СЕЛЯМ
НАЗИФЕ НУВМАНОВА ЮМЕРОВА
НАЗЛЪ АЛИ АЛИ
НАЗМИЕ МУСТАФА КАКАЧ
НАЗМИЕ РЕДЖЕБОВА ОСМАНОВА
НАЗЪМ ЕНВЕРОВ КАИРОВ
НАЙДЕН АНДРЕЕВ АСЕНОВ
НАЙДЕН ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ
НАЙДЕНА НАЙДЕНОВА АНДРЕЕВА
НАРИН ФИКРЕТОВА КАРААХМЕДОВА
НАТАЛИЯ КАЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАТАЛИЯ ЛЕВЕНОВА АЛДИНОВА
НАТАЛИЯ НЕВЕНОВА АЛДОМИРОВА
НЕБАХАТ ИСМАИЛОВА АЗМИЕВА
НЕВБЕР ФЕЙМИЕВА ХАНДЖИЕВА
НЕВДЖИХАН АЛИЕВА ИСМАИЛ
НЕВЕ РОСЕНОВА АБГЕЛЛЕР
НЕВЕН АЛДИНОВ КАРАМАНОВ
НЕВЕН ЕМИЛОВ НАУМОВ
НЕВЕН ИСАЕВ ПАНДЖАРОВ
НЕВЕН ЛЕВЕНОВ ИСАЕВ
НЕВЕН НИХАТ ЮСЕИН
НЕВЕН РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН
НЕВЕНА МЛАДЕНОВА СТЕФАНОВА
НЕВЕНА НИКИФОРОВА МИЛОВАНОВА
НЕВИМ РУЖДИЕВ ЯШАРОВ
НЕВИН НЕДЖМИЕВА САЛИМОВА
НЕВЯНА АЛДОМИРОВА ДЕМИРЕВА
НЕВЯНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
НЕДЖБЕТИН САЛИЕВ ИНДЖЕВ
НЕДЖИЛЕ ЕМИНОВА ХАСАНОВА
НЕДЖМИ НАСУФОВ КАЗАКОВ
НЕДЖМИ ШЕРИФ БЕЙТУЛА
НЕДЖМИЕ АХМЕДОВА ЮСЕИН
НЕДЖМИЕ ЕЮБОВА ЯХЙОВА
НЕДЖМИЕ ИБРЯМ ИБРЯМ
НЕДЖМИЕ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
НЕДЖМИЕ ШАБАНОВА КАЗАК
НЕДИМ МЕХМЕДОВ ИСЛЯМОВ
НЕДРЕТ МЕЙСУДОВ ХАСАНОВ
НЕДЯЛКО ВЛАДОВ ДЕНЧЕВ
НЕЖДЕТ ЕЮБ КАФЕДЖИ
НЕЖДИН АХМЕД МЕХМЕД
НЕЗИХА РЕМЗИЕВА БЕЙТУЛОВА
НЕЗИХА ФИКРЕТ КАФЕДЖИ
НЕЛИ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
НЕРГЮЗЕЛ БИРОЛОВА САЛИЕВА
НЕРИМАН АЛИЕВА ХАБИЛ
НЕРМИЕ БЕЙХАНОВА ИСМАИЛ
НЕРМИН ИБРЯМОВА КАРАМАНОВА
НЕРМИН МАХМУДОВА КАФЕДЖИЕВА
НЕСРИЕ РЕМЗИ ЕМУРЛА
НЕСРИН ЕРДУХАН МЕХМЕД
НЕФИЗЕ СЕЛИМОВА ЮСМЕН
НЕХАЙДИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
НЕШАТ ЕМРЕДИНОВ ХАСАНОВ
НИГЯР АХМЕДОВА МУРАДОВА
НИЛЕЙ НЕЖДИН АХМЕД
НИНА МАРИНОВА ДЖАМБАЗОВА
НИХАТ САЛИ ЮСЕИН
НИХАТ ХАСАН МУСТАФА
НУРГЮЛ БИЛЯЛ КАЗАКОВА
НУРГЮЛ ХАСАНОВА МУСОВА
НУРЕЛ МУСТАФОВА ТАНЙЕЛИ
НУРИ ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ
НУРХАН НЕДЖМИЕВ КАЗАКОВ
ОГНЯН СИЛВИЕВ СИМЕОНОВ
ОКАН АВДЖЪ
ОКТАЙ ЕЛШАНОВ ДЖЕВДЕТОВ
ОКТАЙ МЕСРЕДИН АЛИЕВ
ОРАЛ ИЛХАН ОСМАН
ОРХАН НЕДЖМИЕВ КАЗАКОВ
ОСМАН НУРИЕВ МУСТАФОВ
ПАКИЗЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЯШАРОВА
ПАТРИЦИЯ СНЕЖАНОВА АСЕНОВА
РААМИ НУРИЕВ ОРОЗОВ
РАДОМИР МАРИНОВ АНДРЕЕВ
РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
РАЗИЕ ИБРЯМОВА ДЖЕЛИЛОВА
РАЗИЕ МЕХМЕД САЛИ
РАЗИЕ САДЪКОВА ХАСАНОВА
РАЗИЕ ЯШАРОВА ХАДЖИЮМЕРОВА
РАЙМЕ ДАХИЛОВА КАРААХМЕДОВА
РАМАДАН ЕТЕМОВ АШИКОВ
РАМИЕ ЯШАРОВА АДЕМ
РАХМИ МОХАРЕМОВ СЕЛИМОВ
РЕВИН РЕЙХАНОВ ФАЗЛОВ
РЕДЖЕБИЕ ИЛИЯЗОВА КАДИРОВА
РЕЙХАН АХМЕД ХАБИЛ
РЕЙХАН РЕЙФИКОВ ФАЗЛОВ
РЕЙХАН РУЖДИЕВ МЕХМЕДОВ
РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
РЕМЗИЕ ЕЮБОВА МУСТАФОВА
РЕМЗИЕ ЗЕКЕРИЕВА ИБРЯМОВА
РЕМЗИЕ САБРИЕВА АЛИЕВА
РЕНЕЛ РЕЙХАН ХАБИЛ
РЕНИ ГАЛИНОВА САШЕВА
РЕНИ СТЕФАНОВА САЛИЕВА
РЕСМИЕ АХМЕДОВА КАРААХМЕДОВА
РЕСМИЕ ИСОВА АДЕМОВА
РЕФИЕ МЕХМЕДОВА ВЕЛИЕВА
РЕФИК РЕФИКОВ МУХАРЕМОВ
РИДВАН ХАЛИЛОВ КАРАМАНОВ
РИДВАН ЯШАР СЕИДКАЛИ
РОЗИЕ МЮМЮНОВА ИСУФОВА
РОСЕН САШЕВ АНДРЕЕВ
РУВЕЙДЕ МУСТАФА ЗЕЙНАЛИ
РУЖДИ АРИФ СЮЛЕЙМАН
РУЖДИ ДАИЛОВ ЮСЕИНОВ
РУЖДИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
РУЖДИ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
РУКШЕН МЮЗЕКИЕВ БЕЙТУЛОВ
РУМЕН КАМЕНОВ МИНКОВ
РУМЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
РЮКИЯ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
СААДЕТ ШУКРИЕВА ИСМАИЛОВА
САБИН ЛЮБЕНОВ ДАНАИЛОВ
САБРИ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
САБРИ МУСОВ БЕКИРОВ
САБРИ САЛИМ СЕЛИМ
САБРИ ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
САБРИ ШАМСИ САБРИ
САБРИЕ САБРИ АСЕНОВА
САДЖИДЕ АБДУРАХМАНОВА ХАСАНОВА
САДИФЕ АЛИЕВА ЮСЕИНОВА
САДРИЕ АКИФОВА КАИРОВА
САДЪК МЕХМЕДОВ КАМБУРОВ
САКИНЕ АХМЕДОВА КАРАМАНОВА
САЛИ РУЖДИЕВ ДАИЛОВ
САЛИ ЮСУФОВ ЮСЕИНОВ
САЛИМ АПТИ МЕХМЕД
САМЕТ ИСМЕТОВ ИДИРИЗОВ
САМЕТ СЕБАХТИН РАМАДАН
САМЕТ ЯШАРОВ ХАДЖИМУРАДОВ
САМИ ГЮРСЕЛОВ ИСМАИЛОВ
САМИ САЛИЕВ ТАРАКЧИЕВ
САНУРЕ БЕЙТИ РАМАДАН
САФИЕ ИСМАИЛОВА ОСМАНОВА
САШО МИХОВ ВЪРБАНОВ
СВЕТЛА БЕЛЧЕВА ДАВИДОВА
СВЕТЛА ЛЕВЕНОВА МАКСИМОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА ДЖАМБАЗОВА
СВЕТЛА НАЙДЕНОВА МИТКОВА
СВЕТЛА РОСЕНОВА САЛИ
СВЕТЛА САШЕВА ДАНАИЛОВА
СВЕТЛАНА САШЕВА МИХОВА
СВЕТЛОЗАР ИВЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
СВЕТОЗАР МИХАЙЛОВ МИТКОВ
СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ МИТКОВ
СВЕТОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
СВЕТОСЛАВ РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
СВОБОДА НЕДЕВА ЧАВДАРОВА
СЕБАХАТ ЕМИН ФАЗЛОВА
СЕБАХТИН РАМАДАН РАИФ
СЕБАХТИН ХАКЪЕВ ЧЕРИБАШИЕВ
СЕВАЛ ХАЙРИЕВА ИБРИЯМОВА
СЕВГИН АШИМОВ АРСЛАНОВ
СЕВГИН САЛИМОВ КАДИРОВ
СЕВГИН СЕЗАХИЕВ КЮСЕБОВ
СЕВГИН СЮЛЕЙМАНОВ ЧОБАНОВ
СЕВГИНАР САЛИЕВА ЧАКЪРОВА
СЕВГЮЛ ЮСЕИН САЛИ
СЕВДА БЕДРИЕВА АСЕНОВА
СЕВДА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕЛИКОВА
СЕВДА МУСТАФА САБРИ
СЕВДА НИНОВА МИХАЙЛОВА
СЕВДА СЕВЕРИНОВА АНГЕЛОВА
СЕВДАЛИН АСЕНОВ МАРИНОВ
СЕВДАЛИН СЪБЕВ КОЧЕВ
СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА НАУМОВА
СЕВДАЛИНА ЗАХАРИЕВА БЕЛЧЕВА
СЕВДАЛИНА ЙОСИФОВА КАРОВА
СЕВДАЛИНА ЛЕВЕНОВА ХАДЖЪОГЛУ
СЕВДИЕ АХМЕДОВА ТАРАКЧИЕВА
СЕВДИЕ НЕДЖИПОВА МЕЙСУДОВА
СЕВДИЕ НИЯЗИ КАРАИСЛЯМ
СЕВЕР АЙДЪН ЮСЕИН
СЕВЕРИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СЕВЕРИН БИСЕРОВ МАРИНОВ
СЕВЕРИН СЕВДОВ АНГЕЛОВ
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ АНГЕЛОВ
СЕВЕРИН СЪБЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СЕВЕРИН ФИДИЛОВ БЕЛЧИКОВ
СЕВЕРИНА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА
СЕВИМ РУЖДИЕВА МЕХМЕДОВА
СЕВИНЧ АЛИЕВА АБЛЕКИМОВА
СЕВИНЧ НИАЗИЕВА БАШАТ
СЕВИНЧ САЛИЕВА ЧОБАНОВА
СЕДЕФКА СЕРАФИМОВА АНГЕЛОВА
СЕЗАХИ АБДУЛОВ КЮСЕБОВ
СЕЗГИН НАЗЪМОВ ЕНВЕРОВ
СЕЗГИН САЛИМ АРСЛАН
СЕЗГИН ЯШАР АЛИ
СЕЗГИН ЯШАР ИСМАИЛ
СЕЗДЖАН ИСМЕТ РЕДЖЕБ
СЕЗЕН НЕДЖМИЕВ ШЕРИФОВ
СЕЗЕН ЮМЕРОВА ТЕЙКОВА
СЕЗЕР ИСМЕТ РЕДЖЕБ
СЕЙДЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
СЕЛАЙДИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ
СЕЛВЕТИН ТАСИМ САБРИ
СЕЛДЖАН СЕВДЖАН ДЕРВИШ
СЕЛИМ ЯШАР АСЛАН
СЕМИЕ АШИМ РАИФ
СЕМИР ЕРГЮНОВ ЧАКЪРОВ
СЕНИХА РАМАДАНОВА ТЕЙКОВА
СЕРАФИМ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ АСЕНОВ
СЕРГЕЙ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
СЕРГЮН ЮСЕИН САЛИ
СЕРДАР ЕНВЕРОВ ХАЛИЛОВ
СЕХЕР ИДРИЗ АНГЕЛОВА
СЕЧКИН ИСМЕТ РЕДЖЕБ
СИБЕЛ СУНАЕВА ЯКУБОВА
СИБИЛА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
СИБИН ИСАЕВ АДРИАНОВ
СИДЕР АЙДЪН ЮСЕИН
СИДЕР КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
СИДЕР НЕВЕНОВ АЛДИНОВ
СИЛВАНА МИНЧЕВА ЮЛИЯНОВА
СИЛВЕНА ВЕНЕЛИНОВА ДЕМИРЕВА
СИЛВИЯ АСЕНОВА СЪБЕВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
СИЛВИЯ ИСАЕВА КАРОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
СИЛВИЯ КЮРАНОВА ЕЛИСЕЕВА
СИЛВИЯ САШЕВА МИХОВА
СИЛЯН НАЙДЕНОВ АНДРЕЕВ
СИЛЯН РУЖДИ СЮЛЕЙМАН
СИМАР СЕВЕРИНОВ БИСЕРОВ
СИНАЙ АХМЕД СОЛАКОВ
СИНАН ГЮРСЕЛОВ ИСМАИЛОВ
СИНАН НЕДЖБЕТИНОВ САЛИЕВ
СИНАН РУФАТ САЛИМ
СИНАН ШАМСИ САБРИ
СИНЕЛ ИБРЯМОВ ТЕЙКОВ
СИНЕЛ СУНАЕВ ЯКУБОВ
СНЕЖА ХАРАЛАНОВА КАРАМАНОВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА АНДРЕЕВА
СНЕЖАНА КИМЧОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА НИКОЛАЕВА ВЪРБАНОВА
СОНЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА
СОНЯ МАРИНОВА ЧОБАНОВА
СТЕФАН ЦАНЕВ ПЕНЕВ
СТЕФКА КРАСИМИРОВА СЪБЕВА
СТЕФКА РЕНКОВА ХАРАЛАМПИЕВА
СТЕФКА ХРИСТОВА АНТОНОВА
СТОЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СТОЯН АНЧЕВ КОСТАДИНОВ
СТОЯН СЕРГЕЕВ АСЕНОВ
СУЗАН ЕЛШАНОВА ФИДАНОВА
СУЗАН СЮЛЕЙМАН ХАКЪ
СУНАЙ ЯКУБОВ АКИФОВ
СУРАЙ ФИКРЕТОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СЪТКЪ ГЮЛЕР
СЮЗАН ЗИЯЕВА СИВРИЕВА
СЮЗАН ИСМАИЛ БЕКИР
СЮЛБИЕ ИЛХАНОВА ИСМАИЛОВА
СЮЛЕЙМАН САЛИЕВ МАХМУДОВ
СЮЛЕЙМАН ФИКРЕТОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ТАМАЙ МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ
ТАМЕРЛАНД СИНАН РУФАТОВ
ТАНЕР БЕХАТОВ АЗМИЕВ
ТАНЕР ЯШАРОВ ИСМАИЛОВ
ТАНСУ АЙШЕ ХАСАН
ТАНЯ ФИЛИПОВА СИМЕОНОВА
ТАСИМ САБРИ КАЛАЙДЖИ
ТАТЯНА НЕДЯЛКОВА ДЕНЧЕВА
ТЕЗДЖАН ЕРЖАН ЮМЕР
ТЕЗДЖАН ХАМИДОВА АНГЕЛОВА
ТЕНЗИЛЕ ЮСЕИН МЕХМЕД
ТЕННУР МУХАРЕМОВА МЕХМЕД
ТЕОДОРА ИВАНОВА ХИЙЛИ
ТЕСЛИМЕ ЕМИНОВА АЗМИЕВА
ТОГАЙ ЧЕТИНОВ ОСМАНОВ
ТОЛГА ШЕНОЛ ЧИЛХАСАН
ТРАЯН ЙОНКОВ ДЕМИРЕВ
ТУАНА МИЛЧЕВА АНГЕЛОВА
ТУГАЙ АЛЯЙДИН КЯЗИМ
ТУНЧЕР ЯШАР ИСМАИЛ
ТЮНЮЛ МУСТАФОВА ЗДРАВКОВА
ТЮРКЯН ЕРДЖАН ЮМЕР
ТЮРКЯН ЯШАРОВА ЧИЛХАСАН
УМУТ ЧЕТИНОВ ОСМАНОВ
УРИЕ ДАУДОВА КАРАМАНОВА
УРИЕ ЕНВЕРОВА ЯКУБОВА
УРИЕ ИСМАИЛОВА ЯХЙОВА
УРФАН ИСМАИЛ ДЖЕЛИЛ
ФАИК ЕНВЕРОВ КАИРОВ
ФАТМА ЯШАР
ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
ФАТМЕ ЕЮБОВА КОДЖАБОЮКОВА
ФАТМЕ ХАСАН ОРОЗ
ФАТМЕ ХАСАНОВА ЗИЯЕВА
ФАТМЕ ЧЕТИНОВА ОСМАНОВА
ФАТОШ АХМЕДОВА АСЕНОВА
ФЕИМЕ МЕДЖИТОВА ЕМИРОВА
ФЕРГИТ БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД
ФЕРДИ СЕБАХТИН РАМАДАН
ФЕРИХАН БАЙРЯМАЛИ МАДЖИР
ФИДАНКА ЮЛИЯНОВА ШИБИЛЕВА
ФИКРЕТ АЛИ САЛИ
ФИКРЕТ АПТИ МЕХМЕД
ФИКРЕТ БИРСЕЛ ФИКРЕТ
ФИКРЕТ МЪСТЪНОВ КАРААХМЕДОВ
ФИКРЕТ СЮЛЕЙМАНОВ АЛИЕВ
ФИКРИЕ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
ФИКРИЯ ХЮСЕИН АМИШ
ФИЛДЕС АЛИ АШИМ
ФИЛИЗ РЕМЗИЕВА ХАКЪЕВА
ФИЛИП БИСЕРОВ СЪБЕВ
ХАЙДИН ИСАЕВ ЯХЙОВ
ХАЙРЕДИН НЕДЖМИ ШЕРИФ
ХАЙРИ ИСОВ ЯХЙОВ
ХАЛИМЕ АХМЕД АЛИ
ХАЛИМЕ САМИ ТАРАКЧИЕВА
ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА КАРААХМЕДОВА
ХАМДИ САБРИЕВ КАРААХМЕДОВ
ХАМИД НИЯЗИ ЯКУБ
ХАСАН АЛДИН ХАСАН
ХАСАН АХМЕД КАЛАЙДЖИ
ХАСАН АХМЕДОВ ЮМЕРОВ
ХАСАН БЕХАТОВ САЛИЕВ
ХАСАН МУСТАФА ЮСМЕН
ХАСАН САЛИ САЛИ
ХАСАН ЮСЕИН КАЗАК
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА МУРАДОВА
ХАЯТ ХАЙРЕДИН СЮЛЕЙМАН
ХЕРДИНЧ НИАЗИЕВ АДЕМОВ
ХРИСТО ЕНЕВ ЯНЕВ
ХРИСТО МЛАДЕНОВ САВОВ
ХРИСТО СТАНЧЕВ КОСТАДИНОВ
ХЮРЕМ МЕХМЕДОВА СЕЛИАХМЕДОВА
ХЮРСЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА ЯКУБОВА
ХЮСЕИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ КАБИЕВ
ХЮСЕИН ЗЕКИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕЙН ИБРЯМ ХЮСЕЙН
ЦАНА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА
ЧАВДАР МОНЕВ ДЖАМБАЗОВ
ЧЕТИН ШЕВКЪЕВ ОСМАНОВ
ЧЕХРЕГЮЛ РОЗИЕВА МЮЙМЮНОВА
ШАМСИ САБРИ САЛИМ
ШАМСИДИН ХАСАН КАДИР
ШАМСИЕ АХМЕДОВА ЮСМЕНОВА
ШАСИНЕ ШАБАНОВА ЧОЛАКОВА
ШЕМСИЕ ИСАЕВА КЮСЕБОВА
ШЕМСИЕ МАХМУДОВА МУХАРЕМОВА
ШЕМСИЕ САБРИ САЛИМ
ШЕНАЙ ЕБАЗЕРОВА САБРИЕВА
ШЕНАЙ ШАМСИ САБРИ
ШЕНАЙ ШАМСИДИН КАДИР
ШЕНАН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
ШЕНАСИ АЛДИНОВ МЛАДЕНОВ
ШЕНАСИ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
ШЕНЕР НЕДЖМИЕВ ЕЮБОВ
ШЕНЕР ШАМСИДИН КАДИР
ШЕНЕР ШЕНОЛОВ ЧИЛХАСАН
ШЕРИФЕ ИБРЯМ СЕИДКАЛИ
ШЕРМИН НИАЗИЕВА КАРААХМЕДОВА
ШЕФКЪ МЕТИНОВ ШЕФКЪЕВ
ШИБИЛ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ШИРИН АХМЕД КАЛАЙДЖИ
ШИРИН СЮЛЕЙМАН АЛИ
ШИРИН ФЕДЖРИЕВА ЮСЕИН
ЮЗДЖАН АБДУЛОВ АБЛЕКИМОВ
ЮЗЛЕМ ИСМЕТОВА КАДИР
ЮКСЕЛ ЮСУФОВ МЕЙСУДОВ
ЮЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЧОБАНОВА
ЮЛИЯН АЛДИНОВ АНЧЕВ
ЮЛИЯН ХАРАЛАНОВ МАРКОВ
ЮНЗИЛЕ ЮСЕИН КАЛАЙДЖИ
ЮРИЙ ИВАНОВ СЛАВОВ
ЮСЕИН САЛИ КАКАЧ
ЮСМЕН ДЖЕВДЕТОВ АХМЕДОВ
ЮСНИЕ МЕХМЕДОВА КАБИЕВА
ЮСУФ МЕЙСУДОВ ХАСАНОВ
ЯВОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЯНИТА АНАТОЛИЕВА МУСТАФА
ЯШАР ИСМАИЛ ДЖЕЛИЛ
ЯШАР МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ЯШАР МУСТАФОВ ХАДЖИЮМЕРОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЕТОВО КМЕТСТВО ВЕТОВО СЕКЦИЯ № 006
адрес на избирателната секция: гр. Ветово, ул. Дунав №1, Заседателна зала в Младежки дом

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБДУЛА СЕЗГИНОВ ШАБАНОВ
АБДУЛА ШУКРИ САЛИМ
АВА МЕХМЕДОВА ДАУДОВА
АДЕВИЯ МЕХМЕДОВА БЕКИРОВА
АДЕЛА АДЕМОВА ПАНДЖАРОВА
АДЕМ АДЕМОВ ПАНДЖАРОВ
АДЕМ МУЗАФЕРОВ АДЕМОВ
АДЕМ РААМИЕВ УЗУНОВ
АДЕМ РЮСТЕМОВ САЛИЕВ
АДЕМ ЮСУФ ДЕЛИЮСЕИН
АДИЛ АЙРИЕВ КЬОМЮРДЖИЕВ
АДИЛ МОХАРЕМОВ КАРААХМЕДОВ
АЖДАН СЕЗГИНОВ ШАБАНОВ
АЖЛЯН ДЖЕВДЕТОВА ПЕХЛИВАНОВА
АЗИС МУСТАФОВ ДЖИНОВ
АЗИС НЕДЖМИ ДЖЕФЕР
АЗИС ХАСАНОВ КАМБЕРОВ
АЙГЮЛ ЮСЕИНОВА ПАНДЖАРОВА
АЙДЖАН АЙДЪНОВ ХАСАНОВ
АЙДЪН КУРТУЛАН
АЙДЪН ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
АЙЛИН МУСТАФА УЗУНОВА
АЙЛИН НУРХАНОВА ИСМАИЛОВА
АЙЛИН РУШЕНОВА КЬОМЮРДЖИЕВА
АЙНУР ИСМЕТ ИСАЕВА
АЙНУР САБРИ ЧАЙЪР-ПЪТЪРЛЪОГЛУ
АЙНУР ТЕФИКОВА ИНДЖЕВА
АЙСЕЛ ИБРЯМ УЗУН
АЙСЕЛ ИСЛЯМОВА ХАСАНОВА
АЙСЕЛ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
АЙТЕН ХАСАНОВА УЗУНОВА
АЙХАН АХМЕД АЛИ
АЙШЕ АХМЕДОВА ЗЕКЕРИЕВА
АЙШЕ АХМЕДОВА ТЕЙКОВА
АЙШЕ ЕБАЗЕР КАРТОВА
АЙШЕ ЗЕЙНАЛИЕВА ХАСАНОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ДЖИН
АЙШЕ МУСТАФОВА ПЕХЛИВАНОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА ЯКУБОВА
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ИВАНОВ
АЛИ ЕБАЗЕРОВ ЧАКЪРОВ
АЛИ ИЛХАНОВ ИБРЯМОВ
АЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ШАНТУРОВ
АЛИ ХАМДИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
АЛИДЖАН ДЕНИЗ
АЛИЕ ЕБАЗЕР ЧАЙЪР
АЛИЕ МУСТАФОВА ХАМЗОВА
АЛИМЕ МЕХМЕДОВА ЧАИРОВА
АЛИНА НЕВЕНОВА ИСАЕВА
АЛИПИ РАЙЧЕВ КАМБУРОВ
АЛПАЙ ШАНТУРОВ
АЛПЕР СЕВИНЧ
АЛПЕР ТЕФИКОВ КЪЗЪЛОВ
АЛПЕРЕН АХМЕД ХАЛИЛ
АЛТАН ХАЙРИ МОЛЛОВ
АМЕР ИДИРИЗОВ ПАНДЖАРОВ
АНА АРСОВА АНГЕЛОВА
АНА ЛЕВЕНОВА ДЖАН
АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА ИГНАТОВА
АНЕС КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕТА ЮЛИЯНОВА СИМОВА
АНИ РУКШЕНОВА МЮЗЕКИЕВА
АНИФЕ РАМАДАНОВА КАМБЕРОВА
АНИФЕ ЮМЕРОВА ХАЛИЛОВА
АНТИМ ЛЕВЕНОВ НЕВЕНОВ
АРЗУ АХМЕДОВА БЕКИРОВА
АРЗУ БЕЙСИН АХМЕД
АРЗУ РААМИЕВА ИГНАТИЕВА
АСЕН СТОЯНОВ АСЕНОВ
АСЕНИЕ ТАСИМОВА СИБРАЛИЕВА
АСЕНКА ЮРИЕВА ФИЛИПОВА
АСИЕ ДЖЕФЕРОВА КАМБЕРОВА
АСПАРУХ ДЕМИРЕВ АСПАРУХОВ
АСЯ АДРИАНОВА КАРАСАЛИ
АСЯ ДЕМИРЕВА КАРОВА
АСЯ ИСАЕВА КАМБУРОВА
АСЯ ФИДАНОВА ДЬОКЕН
АТАНАС ДИМИТРОВ ГАРВАЛОВ
АТИДЖЕ ЕБАЗЕР КАРАПАНЛИ
АТИДЖЕ МОХАРЕМОВА РЕДЖЕБОВА
АТИДЖЕ СЮЛЕЙМАН МАХМУД
АФИЗЕ РЕЙХАНОВА ПЕХЛИВАНОВА
АФИЗЕ ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН
АФФЕ СЮЛЕЙМАНОВА СЕЛИМОВА
АХМЕД АБДУЛОВ ПАНДЖАРОВ
АХМЕД АЛИ АХМЕД
АХМЕД ИСМАИЛОВ ДАЙОЛУ
АХМЕД МЕХМЕД УЗУН
АХМЕД МУСТАФОВ КЪЗЪЛОВ
АХМЕД МЪСТЪНОВ БЕЛБЕРОВ
АХМЕД НУРИЕВ ТЕЙКОВ
АХМЕД РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД САБРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
АХМЕД ХАЛИЛ ЮСЕИН
АХМЕТ ДЖАН ПАНДЖАР
АХМЕТ МУСТАФОВ ДЖЕФЕРОВ
БАРЪШ УЗУН
БАРЪШ БИЛЕНТ МЕХМЕДАЛИ
БАСРИ ХАКЪЕВ ПЕХЛИВАНОВ
БАХАР ИСМАИЛОВА НЕДЖИБОВА
БАХРЕДИН МАХМУДОВ БЕЙТУЛОВ
БАХРИ ЕНВЕРОВ СЕЛИМОВ
БАХРИЕ ЮМЕРОВА ЮСЕИНОВА
БАХТИЕ НУРИЕВА ОСМАНОВА
БЕДРИ МУСТАФА МУРАД
БЕДРИЕ НЕВЗАТ ДЕЛИЮСЕИН
БЕДРИЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА
БЕДРИШ ЯХЙОВА САЛИЕВА
БЕЙЗАТ СЕВИНЧ
БЕЙРИН АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
БЕЙРИН ЮСУФОВА МУРАДОВА
БЕЙСИН АХМЕД АХМЕД
БЕЙСИН НИЯЗИЕВ МЕХМЕДОВ
БЕЙТИЕ БЕЙТИЕВА ОСМАН
БЕЙТУЛА БАСРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
БЕЙТУЛА СКЕНДЕРОВ БЕЙТУЛОВ
БЕЙХАН АХМЕД ГАЙТАН
БЕЙХАН МОХАРЕМОВ ПАНДЖАРОВ
БЕКИР ЮСЕИНОВ ЗЕКЕРИЕВ
БЕЛИЗ ЧЕЛИК
БЕЛИН НАУМОВ АСЕНОВ
БЕЛИН СЕВЕРИНОВ РАЙЧЕВ
БЕРДАН ЮСУФОВ НИАЗИЕВ
БЕРНА БАХРЕДИНОВА МАХМУДОВА
БЕРНА СЕДАТОВА НИЯЗИЕВА
БЕРНА ХАСАН УЗУН
БЕХИДЖЕ МЕХМЕДОВА ШЕРИФОВА
БЕХЧЕТ АДЕМ ХЕБИБ
БИЛГИН САЛИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
БИЛЕНТ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
БИЛЯН СЕВЕРИНОВ КАРТОВ
БИННУР ШАБАН ХЕБИБ
БИРГЮЛ ЮСЕИНОВА НИАЗИЕВА
БИРДЖАН КАХРАМАН
БИРОЛ СКЕНДЕРОВ КАРТОВ
БИРОЛ ШЕНОЛОВ ЮСЕИНОВ
БИРСЕН БЕЙХАНОВА ПАНДЖАРОВА
БИРСЕН ЛЮТФИЕВА СЕВИНЧ ТОМБУЛОЛУ
БИСЕР РАЙЧЕВ ТЕЙКОВ
БИСЕР РОМАНОВ БИСЕРОВ
БИСЕРА АСЕНОВА ТЕЙКОВА
БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА БОЖАНОВА
БУРАК БЕЙТУЛА ПЕХЛИВАНОВ
БЮЛЕНТ ЛЮТФИЕВ КЪРДЖАЛИЕВ
БЮЛЕНТ РЕМЗИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
БЮЛЕНТ ЮСНИЕВ САБРИЕВ
ВАЖИБ МЮМЮНОВ ИДИРИЗОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ВАСВИЕ ДЖЕФЕРОВА КАРААХМЕДОВА
ВАСВИЕ СЕЗАИ ШЕФКЪ
ВАСИЛА НЕДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ
ВЕСИЛЕ АБДУЛОВА ШАНТУРОВА
ВЕСИЛЕ НЕВРИН РУСЧУКЛИЕВА
ВИЖДАН ГЮРСЕЛОВА КАРАПАНЛИЕВА
ВИЛДАН КЕМАЛ
ВИЛДАН МЕХМЕДОВА МАХМУДОВА
ВИЛДАН САЛИ ГАЙТАН
ВИЛДАН САЛИЕВА ДЖИНОВА
ВИОЛЕТА САШЕВА ДАРАКЧИЕВА
ВИРГИНИЯ ЗАФИРОВА ШЕНТЮРК
ГАЛИМИР МАРИНОВ ДИМОВ
ГАЛИН БОЯНОВ СЕМОВ
ГАЛИНА ДАНАИЛОВА ПИРЕ
ГАЛЯ ОРЛИНОВА МЕТОДИЕВА
ГАМЗЕ КЬОМЮРДЖЮ
ГАМЗЕ СЕЗГИНОВА ИНДЖЕВА
ГЕНОВЕВА ДАНАИЛОВА ЮЛИЯНОВА
ГИЗЕМ КАМБЕРОГЛУ
ГИЗЕМ КЬОМЮРДЖЮ
ГИЗЕМ НИХАТОВА МОХАРЕМОВА
ГЬОКСУ ЙЪЛДЪЗ
ГЬОКХАН ЙЪЛДЪЗ
ГЬОНЮЛ БЕЙХАН МЕХМЕДОВА
ГЮЛА ИВАНОВА ПАНДЖАРОВА
ГЮЛБАХАР МЕХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
ГЮЛВЕР МУСТАФОВА ДЖЕФЕРОВА
ГЮЛВЕР РЕМЗИЕВА СЕИДОВА
ГЮЛВЕР САЛИЕВА КЬОМЮРДЖИЕВА
ГЮЛДЖИХАН САЛИЕВА НИЯЗИЕВА
ГЮЛЕЙМАН АХМЕДОВА СИБРАЛИЕВА
ГЮЛЕР ИСМЕТ ДАУД
ГЮЛЕР РЕДЖЕБОВА ЮМЕРОВА
ГЮЛНАС СЮЛЕЙМАНОВА ЮМЕРОВА
ГЮЛСЕВИН ШАБАНОВА АХМЕД
ГЮЛТЕН НЕДЖИБОВА ДУВАДЖИЕВА
ГЮЛФИНАР БАХРИ ДЖЕФЕР
ГЮЛХАН ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
ГЮЛХАН МУХАМЕРОВА АНГЕЛОВА
ГЮЛШЕН ДАУД ПЕХЛИВАНОВА
ГЮЛШЕН ТАХИРОВА УЗУНОВА
ГЮЛЮМСЕР РАИМОВА ЮМЕРОВА
ГЮНАЙ ВАЖИБОВ ИДИРИЗОВ
ГЮНАЙДЪН ХАСАНОВ ПИРЕВ
ГЮНЕР ВАЖИБОВ ИДРИЗОВ
ГЮНЕР ДАУДОВ ХАСАНОВ
ГЮРАЙ МЕХМЕДОВ ХАМДИЕВ
ГЮРО ОЛЕГОВ АДРИАНОВ
ДАВИД ИСАЕВ ДАВИДОВ
ДАВИД МАРИНОВ ЯНЪКОВ
ДАВИД СИДЕРОВ КАМБУРОВ
ДАНАИЛ АНТОНОВ АСЕНОВ
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ДАНИЕЛ ДЕЛЯНОВ ВАСИЛЕВ
ДАНКА ПЕТРОВА БАЛКАНДЖИЕВА
ДАРИН ЮРИЕВ УЗУНОВ
ДАРИНА ПАНАЙОТОВА ДОБРЕВА
ДАРИЯ ЙОРДАНОВА МАНОЛОВА
ДАУД ИЛКЕРОВ ДАУДОВ
ДАУД МУСТАФОВ ЮСЕИНОВ
ДАУД НУРИ МАХМУД
ДАУД ХАСАНОВ САЛИЕВ
ДЕЛЯН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ДЕМИР ДЕМИРЕВ ЖЕЛЕВ
ДЕНИЗ ЙЪЛМАЗ
ДЕНИЗ БЕЙХАН ПЕХЛИВАНОВА
ДЕНИЗ НЕДЖМЕДИНОВ НЕДЖМИЕВ
ДЕНИЗ СЕВЕРИНОВ ФИДИЛОВ
ДЕНИС НЕДЖМЕТИНОВ ИБРЯМОВ
ДЕНКА МАРИНОВА ПАНДЖАРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ЙЪЛДЪЗ
ДЕТЕЛИНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖАНЕР СЕВИНЧ
ДЖАНЕР БЕЙСИН МЕХМЕДОВ
ДЖАНЕР ВАСВИДИНОВ ШЕВКЪЕВ
ДЖАНСЕЛ БЕЙТУЛОВА БЕЙТУЛОВА
ДЖАНСУ БЕЙХАН ГАЙТАН
ДЖАНСУ БИЛЕНТОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
ДЖАФЕР СЕЗАИМОВ ДЖАФЕРОВ
ДЖЕВДЕТ БАСРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ДЖЕВДЕТ САБРИЕВ БАЙРЯМОВ
ДЖЕВИДЕ ИСМАИЛОВА ХАМЗОВА
ДЖЕЙДА ТУНЧЕЛ РЕФЪК
ДЖЕЙДА ЮСУФОВА НИАЗИЕВА
ДЖЕЙКЪН ДЖУНЕЙТОВ РАШИДОВ
ДЖЕМ СЕВХАНОВ ТЕЙКОВ
ДЖЕНГИС НАЗЪМОВ МУСТАФОВ
ДЖУМАСИЕ БЕДРИ АХМЕДОВА
ДЖУНЕЙТ БЕЙСИН МЕХМЕДОВ
ДЖУНЕЙТ РАШИДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ДЖЮНЕЙТ ФЕДАИЛОВ МЮМЮНОВ
ДИДЕМ НАЗ ДЬОКЕН
ДИЛБЕР ДЕМИР ЕНВЕРОВА
ДИНЧЕР ЮСНИЕВ САБРИЕВ
ДОАН ТАНЕР ДУВАДЖИ
ДУРГУТ РУЖДИЕВ ЯШАРОВ
ДУРХАН МАХМУДОВ ЮСМЕНОВ
ДУРХАН СЮЛЕЙМАНОВ ЧАКЪРОВ
ЕВА СИДЕРОВА БАГДЖЪЛАР
ЕДА ГЮНЕРОВА ДАУДОВА
ЕДЖЕ ХАМЗАОГЛУ
ЕДИЗ СЕВХАНОВ ТЕЙКОВ
ЕДИС СЕЛЯЙДИНОВ КЯЗИМОВ
ЕЗГИ ДЮЛГЕР
ЕЗГИ СЕЛЕЙДИНОВА КЯЗИМОВА
ЕЛВАН КЯЗИМОВА НУРИЕВА
ЕЛЕНА АСЕНОВА ЖЕЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА АНТОНОВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА АСЕНОВА
ЕЛИЗ ИДИРИЗОВА АЗИСОВА
ЕЛИН АЛИПИЕВ РАЙЧЕВ
ЕЛИС МУТАЛИБОВА КАМБУРОВА
ЕЛИФ СЕЛЕЙДИНОВА КЯЗИМОВА
ЕЛКА МИЛАНОВА ВАСИЛЕВА
ЕМБИЕ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
ЕМЕЛ ЕМРЕДИНОВА БЕКИРОВА
ЕМЕЛ САБРИЕВА ПЕХЛИВАНОВА
ЕМИЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ СЕВДАЛИНОВ АНТОНОВ
ЕМИЛИЯ БЕЛИНОВА СЛАВЧЕВА
ЕМИНЕ ЗЕКЕРИЕВА БЕЛБЕРОВА
ЕМИНЕ МУСОВА КЪЗЪЛОВА
ЕМИНЕ РЕДЖЕБ ЮСЕИН
ЕМИНЕ САЛИЕВА ПЕХЛИВАНОВА
ЕМИНЕ ХАМДИ МУРАД
ЕМИНЕ ЮСУФОВА ДЖИНОВА
ЕМИНЕ ЯХЙОВА КАРААХМЕДОВА
ЕМРЕ ЕКРЕМОВ ЮСУФОВ
ЕМРЕ РИБАИ УЗУНОВ
ЕМРЕДИН БЕЙТУЛОВ БЕКИРОВ
ЕМРИЕ ХАМДИЕВА ЮМЕРОВА
ЕНГИН КАНБЕРОГЛУ
ЕНГИН ИСМЕТОВ КАМБЕРОВ
ЕРАЛ ЕРДАЛОВ БЕКИРОВ
ЕРВИН ХАСАН УЗУН
ЕРДАЛ ЮСУФОВ БЕКИРОВ
ЕРДЖАН АЗИСОВ УЗУНОВ
ЕРДИН ЕМИНОВ ВЕТОВАЛИЕВ
ЕРЕН НЕЖДЕТОВ ИБРЯМОВ
ЕРКАН ЕРДАЛОВ БЕКИРОВ
ЕРКАН ЕРХАНОВ САЛИЕВ
ЕРКИН НУРЕТИНОВ УЗУНОВ
ЕРМА АЛИПИЕВА ТОПЧИЕВА
ЕРМА ЛЕВЕНОВА ГЮНЕР
ЕРОЛ ЗЕЙТИ ЮСЕИН
ЕРОЛ ЛЮТФИ ШЕФКЪ
ЕРОЛ РЕЙХАНОВ КАМБУРОВ
ЕРСИН ЕКРЕМОВ ЮСУФОВ
ЕРСИН ЕРОЛ ХАСАНОВА
ЕРСИН ФИДАНКОВ АТАНАСОВ
ЕРТАН МАХМУТ КАРТ
ЕРТАН САЛИЕВ ТЕЙКОВ
ЕРТЕН ХЮСЕИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
ЕРХАН ФАХРИЕВ САИДОВ
ЕСЕЛ СКЕНДЕРОВА ДЖЕСУР
ЕСИН РИДЖАИ КАДИР
ЕСИН СЕВГИН АСЕНОВА
ЕФРУЗИЕ ЮСЕИНОВА ХАМЗОВА
ЕФРУМИЕ НИАЗИЕВА АРУНОВА
ЕХЛИМАН ХАСАНОВА АХМЕДОВА
ЕШРЕФ ЮНУЗОВ РЕДЖЕБОВ
ЗАФИР ЛЕВЕНОВ ЛЕВЕНОВ
ЗЕЙНЕБ ИБРАХИМОВА БАЛСАМАДЖИЕВА
ЗЕЙРА АЛИ ЕШРЕФ
ЗЕКЕРЕ МАХМУДОВ КАМБЕРОВ
ЗЕКЕРИЕ ИСЛЯМОВ ПАНДЖАРОВ
ЗЕХРА КУРТУЛАН
ЗЕХРА АХМЕД ПАНДЖАРОВА
ЗЕХРА БЕЙТУЛОВА КАМБЕРОВА
ЗЕХРА САЛИЕВА МЮМЮНОВА
ЗЕХРА ЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА
ЗИНА НЕВЕНОВА МАНОВА
ЗИНА НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА
ЗИНЕГЮЛ ИСОВА АЛИЕВА
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА РАШИДОВА
ЗЮЛФИЕ МЕХМЕД ЕШРЕФ
ЗЮЛФИЯ НУРИЕВА БЕЙТУЛОВА
ЗЮМРЮТ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
ЗЮХАЛ ИБРЯМ ПЕХЛИВАНОВА
ЗЮХРЕ АХМЕДОВА ПАНДЖАРОВА
ЗЮХТИЕ ИДИРИЗОВА КАМБЕРОВА
ИБРАХИМ САБРИЕВ ПАНДЖАРОВ
ИБРЯМ АХМЕД АЛИ
ИБРЯМ ЛЯТИФ КАСИМ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ БАЛКАНДЖИЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА КАТЕВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ЯНКОВА
ИВЕЛИН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИДИРИЗ АЗИСОВ ИДИРИЗОВ
ИДИРИЗ МОХАРЕМОВ ПАНДЖАРОВ
ИДИРИС МУСТАФОВ ДЖИНОВ
ИЛДЪЗ ХАСАНОВА КАМБУРОВА
ИЛИН НИКОЛОВ ПАНДЖАРОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯН ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ
ИЛКАЙ КАРТАЛ
ИЛКАЙ САЙЪН
ИЛКЕР ДАУДОВ ХАСАНОВ
ИЛКИЗ ИСМЕТОВА МЕРКИТ
ИЛКИН ИЛХАНОВ РУСЧУКЛИЕВ
ИЛКИН ИСМЕТОВ ЧАИРОВ
ИЛКНУР ИСМЕТОВА РЕДЖЕБОВА
ИЛМИ ШУКРИ САЛИМ
ИЛХАН АЛИЕВ ИБРЯМОВ
ИЛХАН ИЛМИ АХМЕД
ИЛХАН ИСМАИЛОВ РУСЧУКЛИЕВ
ИЛХАН ОРХАН СЕДКАЛИ
ИМРЕН ЕНВЕРОВ СЕЛИМОВ
ИМРЕН НАЗЪМОВ ЕНВЕРОВ
ИНДЖИХАН ОРХАН СЕДКАЛИ
ИПЕК НИХАТОВА МОХАРЕМОВА
ИРЕМ БИЛИР
ИРЕМ НЕЖДЕТОВА ИБРЯМОВА
ИСАЙ АЛИПИЕВ ИСАЕВ
ИСАЙ ДАВИДОВ ПАНДЖАРОВ
ИСАЙ ДАВИДОВ ХАДЖИЕВ
ИСАЙ ЛЕВЕНОВ ДЕМИРЕВ
ИСАЙ ФИДАНОВ ИСАЕВ
ИСАЙ ЮРИЕВ ЧАВДАРОВ
ИСКРА ПАНАЙОТОВА ДОЧЕВА
ИСКРЕН НЕВЕНОВ СЕВДАЛИНОВ
ИСЛЯМ ЗЕКЕРИЕВ ПАНДЖАРОВ
ИСМАИЛ АДИЛОВ КАРААХМЕДОВ
ИСМАИЛ БЕХЧЕТ ХЕБИБ
ИСМАИЛ ДЖЕФЕРОВ КАРАПАНЛИЕВ
ИСМАИЛ ИДИРИЗОВ МАХМУДОВ
ИСМАИЛ САЛИЕВ КАРАМАНОВ
ИСМАИЛ ФИКРЕТ ЧАКЪР
ИСМАИЛ ХАСАНОВ ЯХЙОВ
ИСМЕТ ПИРЕ
ИСМЕТ АЗИСОВ КАМБЕРОВ
ИСМЕТ ИДИРИЗОВ МАХМУДОВ
ИСМЕТ КАДИРОВ ЧАИРОВ
ИСМЕТ ХАЛИЛОВ ЧАИРОВ
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
КАДРИЕ МЕХМЕДОВА АШИМОВА
КАДРИЕ НУРЕТИНОВА УЗУНОВА
КАДРИЕ ХАЛИЛОВА РИЗАЕВА
КАДРИЕ ЯШАРОВА ПИРЕВА
КАДРИШ САЛИМОВА КАРААХМЕДОВА
КАЙМЕТ ДАУДОВА КАДИРОВА
КАЛИНА СИМЕОНОВА ВЕЛЕВА
КАМБЕР СЮЛЕЙМАН КАМБЕР
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
КАТИ ТОДОРОВ КАТЕВ
КЕНАН МУСТАФОВ АЗИСОВ
КЕНАН САЛИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА
КЪНА АЛИПИЕВА ИСАЕВА
КЯМИЛ МЕХМЕДОВ КАМБУРОВ
КЯФИЕ ЕБАЗЕРОВА ПАНДЖАРОВА
ЛЕВЕН ДАВИДОВ АЛИПИЕВ
ЛЕВЕН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
ЛЕВЕН ЗАФИРОВ КАРОВ
ЛЕВЕН ЗАХАРИЕВ БАЛСАМАДЖИЕВ
ЛЕВЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЛЕВЕН КАМЕНОВ ХРИСТОВ
ЛЕВЕН НЕВЕНОВ ИВАНОВ
ЛЕВЕН ЮРИЕВ ЧАВДАРОВ
ЛЕВЕН ЯВОРОВ ИВАНОВ
ЛЕВЕНА ДАВИДОВА БИЛИР
ЛЕЙЛЯ АДЕМОВА ПЕХЛИВАНОВА
ЛЕЙЛЯ ЕМИН БАТЪР
ЛЕМАН АЛИ АХМЕД
ЛЮТФИ МАХМУДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ЛЮТФИ ЮСЕИНОВ ЛЮТФИЕВ
ЛЯМИХА СЮЛЕЙМАНОВА ПИРЕВА
ЛЯТИФ РИЗА КАСИМ
МАЛИН ЛЕВЕНОВ ДАВИДОВ
МАЛИН МЛАДЕНОВ ХАРАЛАНОВ
МАЛИНА БЕЛЧИНОВА АСЕНОВА
МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА ЦАНЕВА
МАРИН СЪБЕВ ДИМОВ
МАРИНА ДЕЛЯНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯН ИСАЕВ КАМБУРОВ
МАХМУД ДАУДОВ СИБРАЛИЕВ
МАХМУД ЗЕКЕРИЕ КАМБЕР
МАХМУД МЕХМЕДОВ КЬОМЮРДЖИЕВ
МАХМУРЕ РИЗАЕВА ХАЛИИБРЯМОВА
МЕДИНЕ БЕЙТУЛОВА ПИРЕВА
МЕДИНЕ ХАСАН ЕШРЕФ
МЕЖДНУН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕЙЛИН КЯМИЛОВА КАМБУРОВА
МЕЙЛИН ЛЮТФИЕВА ДЖЕФЕРОВА
МЕЙРЕМ ШЕФКЕТОВА МЕХМЕДОВА
МЕЛЕК ДЖУМАЛЪ
МЕЛИНДА ДУРХАНОВА МАХМУДОВА
МЕЛТЕМ АЙЙЪЛДЪЗ
МЕЛТЕМ РЕМЗИЕВА ЧАИРОВА
МЕНЕКСЕР ТАСИМОВА ЮСЕИНОВА
МЕНСИЕ ИСМАИЛОВА БЕЙТУЛОВА
МЕРВИН МУСТАФОВА ДАУДОВА
МЕРГЮЛ ЗЮЛКЯРОВА ДЖАФЕРОВА
МЕРГЮЛ САБРИЕВА ЕШРЕФОВА
МЕРЕЛ ФЕЙМИЕВА ТЕЙКОВА
МЕРЛИН МУЗАФЕРОВА КУРТУЛАН
МЕРСИН СКЕНДЕРОВА КАРААХМЕТ ПИРЕ
МЕРТ ЕРТЮРК
МЕРТ ОРОЗ
МЕСТАН САИДОВ ХАЛИИБРЯМОВ
МЕТИЕ МЕХМЕДОВА ДЕЛИЮСЕИНОВА
МЕТИН МОХАРЕМОВ КАРТОВ
МЕТИН РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
МЕХМЕД ИБРЯМОВ ДАУДОВ
МЕХМЕД НЕДЖИАТИЕВ АХМЕДОВ
МЕХМЕД ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД РЕМЗИЕВ ЧАИРОВ
МЕХМЕД ХАМДИЕВ ЮМЕРОВ
МЕХМЕД ШЮКРИ МЕХМЕД
МЕХМЕД ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕТ КАРАТАЙ
МЕХНУР МЕТИН ОСМАН
МЕХРИБАН МЮМЮНОВА ЮСЕИНОВА
МИРАЙ ЕРГИНОВА РЕДЖЕБОВА
МИРАН МИРАНОВ ДЕМИРЕВ
МИРЕЙ ИМРЕНОВА ЕНВЕРОВА
МИРЕНА АЛДОМИРОВА ТЕЙКОВА
МИРЕНА АНГЕЛОВА РАДОСЛАВОВА
МИРЕНА РОМАНОВА ДЮЛГЕР
МИРСАТ БЕРКАНТОВ ЕНВЕРОВ
МИРЯМ КАДИРОВА АЛИЕВА
МИРЯН ЛЕВЕНОВ ДАВИДОВ
МИТХАТ АХМЕД ИБРЯМ
МИТХАТ СИНАНОВ МУСТАФОВ
МИХРИБАН ДУРХАНОВА ЕШРЕФОВА
МОХАРЕМ МЕХМЕДОВ КАРТОВ
МОХАРЕМ РЮСТЕМОВ САЛИЕВ
МОХАРЕМ СЮЛЕЙМАНОВ КАРАМЕХМЕДОВ
МУЗАФЕР АДЕМ ДАУД
МУКАДЕР АДЕМОВА ДЕЛИСАЛИЕВА
МУРАТ БЕДРИ МУРАД
МУСТАФА АЗИСОВ АБДУЛОВ
МУСТАФА АХМЕД ГАЙТАН
МУСТАФА АХМЕДОВ КЪЗЪЛОВ
МУСТАФА МОХАРЕМОВ ВИВИКОВ
МУСТАФА ХАМДИЕВ МУРАДОВ
МУХАРЕМ БЕЙХАНОВ ПАНДЖАРОВ
МУХАРЕМ ИСМАИЛ ХАМЗА
МЮБЕРРА ПИРЕ
МЮВЕДИН АХМЕДОВ ИДИРИЗОВ
МЮЖГЯН СЮЛЕЙМАНОВА ХЮСМЕНОВА
МЮЖДАТ КЕМАЛ
МЮЖДАТ ЕМРЕДИНОВ БЕКИРОВ
МЮНЕВЕР ХАЛИЛ САИД
МЮРВЕН КЯМИЛОВ КАМБУРОВ
МЮХТЕБЕР МЕДИ КАРТОГЛУ
НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА МАКСИМОВА
НАДЖИЕ ОСМАНОВА САДУЛОВА
НАДКА ПАВЛОВА ДИМОВА
НАДЯ РУМЕНОВА БЕЛБЕРОВА
НАЗАН БЕЙХАНОВА ШАБАНОВА
НАЗАН ИСМАИЛ САИД
НАЗИФЕ ИСМАИЛОВА ИЗЕТ
НАЗМИЕ ХАМДИЕВА ЕШРЕФ
НАЙЛЯН ЛЯТИФ КАСИМ
НАЙЛЯН НЕВИМОВА ЯШАРОВА
НАРГИС САДУЛОВА СЕЛИМОВА
НАХИДЕ АХМЕД АХМЕД
НЕБИЕ ЕТЕМОВА ЯКУБОВА
НЕБИЕ НИЯЗИ ДАУД
НЕБИЕ ХАЛИЛ БЪЙЪКЛЪ
НЕВДЖИХАН СЮЛЕЙМАНОВА ТЕЙКОВА
НЕВЕН НЕВЕНОВ ИСАЕВ
НЕВЕН СМИЛОВ МАРИНОВ
НЕВЕНА БЕРИМИРОВА МИЛЕНОВА
НЕВЕНА ЛЕВЕНОВА ЕРТЮРК
НЕВЗИЕ АХМЕДОВА БЕКИРОВА
НЕВЗИЕ РАМАДАНОВА ЯНЪКОВА
НЕВЗИЕ ХАМДИЕВА ИДИРИЗОВА
НЕВИМ ФЕИМОВА ХЮСЕИНОВА
НЕВИН ЛЮТФИЕВА АЗИСОВА
НЕВИН НЕДРЕТОВА ШАНТУРОВА
НЕВРИЕ БЕЙТУЛОВА КЪЗЪЛОВА
НЕВРИЕ НУРИЕВА КАРТОВА
НЕВРИЕ НУРИЕВА ПАНДЖАРОВА
НЕВРИЕ РАМАДАНОВА ШАНТУРОВА
НЕВРИЕ ФЕРАДОВА КЪРДЖАЛИЕВА
НЕВРИЕ ЮСУФОВА ПИРЕВА
НЕДЖБЕТИН ШУКРИЕВ ВИВИКОВ
НЕДЖИБ АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
НЕДЖЛЯ МЕХМЕД ГАЙТАН
НЕДЖЛЯ САЛИМ ХАМЗА
НЕДЖМЕДИН НЕДЖМИЕВ ШЕРИФОВ
НЕДЖМЕТИН ИБРЯМОВ АХМЕДОВ
НЕДЖМИ АДИЛОВ КАРААХМЕДОВ
НЕДЖМИ АЗИС ДЖЕФЕР
НЕДЖМИ АХМЕДОВ ДЕЛИСАЛИЕВ
НЕДЖМИЕ ИСМАИЛОВА ПАНДЖАРОВА
НЕДЖМИЕ МЕХМЕДОВА БЕЙТУЛОВА
НЕДЖМИЕ МУСАЕВА САЛИЕВА
НЕДЖМИЕ САЛИЕВА ШАНТУРОВА
НЕДРЕТ ИЛМИЕВ АХМЕДОВ
НЕДРЕТ ЯШАР КАМБУР
НЕЖДЕТ АХМЕДОВ ТЕЙКОВ
НЕЗИХА РАМАДАНОВА ТЕЙКОВА
НЕЛА КУБРАТОВА АСПАРУХОВА
НЕЛИ ЛЕВЕНОВА КОЧАНОВА
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
НЕЛЯЙ НЕВЗАТ ЮСЕИН
НЕМЗИЯ БЕКИРОВА ПАНДЖАРОВА
НЕНКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
НЕРИМАН СЮЛЕЙМАНОВА ЯНЪКОВА
НЕРИМАН ХАЛИЛОВА КАРТОВА
НЕСЛИХАН НУРХАНОВА РАХМИСОВА
НЕСРИН НЕДЖМИЕВА АХМЕДОВА
НЕСРИН ТЕФИКОВА АЙДОГАН
НЕСРИН ШУКРИЕВА РЕДЖЕБОВА
НЕСРИН ЮСЕИНОВА ТЕЙКОВА
НЕФИЗЕ МЕХМЕДОВА РУСЧУКЛИЕВА
НЕФИСЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЮСЕИНОВА
НИКОЛАЙ ДРУМЕВ БОЖАНОВ
НИКОЛИНКА ИСАЕВА ЧОЛАКОВА
НИЛГЮН АЛИТОВА ВИВИКОВА
НИНА ДАВИДОВА КАРТОВА
НИНА МАРИНОВА ЧАЛЪКОВА
НИНА МИНКОВА МИНКОВА
НИНА РОСЕНОВА КАМБЕРОГЛУ
НИНА ХАРИЗАНОВА МИЛЕНОВА
НИХАЛ ЮМЕРОВА ХАРАЛАНОВА
НИХАН ЕДА ДЬОКЕН
НИХАТ МОХАРЕМОВ СЮЛЕЙМАНОВ
НИХАТ НИЯЗИ МЕХМЕД
НИХАТ САЛИЕВ УЗУНОВ
НИЯЗИ МЕХМЕДОВ БЕЙТУЛОВ
НОРА ЙОРДАНОВА КАРОВА
НУРАЙ РЕДЖЕБОВА ФЕРАДОВА
НУРАЛ МУСТАФОВ НУРИЕВ
НУРАН ЖАМАТИ САБРИ
НУРДЖИХАН АЛИТОВА ИДИРИЗОВА
НУРДЖИХАН ИСМАИЛ ХАМЗА
НУРДЖИХАН МУРАДОВА АЗИСОВА
НУРДЖИХАН САЛИЕВА МОХАРЕМОВА
НУРЕТИН МОХАРЕМОВ УЗУНОВ
НУРИ КУРУВЕЛИ
НУРИЕ ИБРЯМ ГАЙТАН
НУРСЕВИМ НУРАН САБРИ
НУРСЕЛ НУРАН ДЖЕЛИЛ
НУРХАН АХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
НУРХАН РАХМИСОВ ИСМАИЛОВ
НУРХАН СЮЛЕЙМАНОВ ЧАКЪРОВ
НЮЛГЮН РЕДЖЕБОВА ФЕРАДОВА
ОКТАЙ РЕДЖЕБОВ ЮМЕРОВ
ОЛДЖАЙ ДЖЕВДЕТОВ БАЙРЯМОВ
ОНУР ШЕНТЮРК
ОНУР КЕНАНОВ МУСТАФОВ
ОНУР СЕЗЕРОВ ХАСАНОВ
ОРХАН ЯШАР СЕДКАЛИ
ОРЧУН СЕЗЕРОВ ХАСАНОВ
ОСМАН АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
ОСМАН ДАУДОВ КАРТОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ГАРВАЛОВ
ПАКИЗЕ ДАУДОВА АДИЛОВА
ПЕНКА СТОЙКОВА ЗАХАРИЕВА
ПЕРВИН РЕМЗИЕВА ПЕХЛИВАНОВА
ПЕТРАНКА СЛАВОВА СТОЙКОВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ПОЛАТ РЕЙХАНОВ ЧАКЪРОВ
ПОЛИНА МАРИНОВА ДИМОВА
ПРЕСИЯН ДЕЛЯНОВ ВАСИЛЕВ
РААМИ АДЕМОВ УЗУНОВ
РАБИЕ АЛИЕВА УЗУН
РАЗИЕ РЕДЖЕБОВА ДЕЛИЮСЕИНОВА
РАЛИН ЗАФИРОВ КАРОВ
РАМАДАН ХАСАНОВ САЛИЕВ
РАМЗИЕ ЗЕКЕРИЕВА УЗУНОВА
РАМИЕ МОХАРЕМОВА ЧАКЪРОВА
РАСИМ ПЪТЪРЛЪОГЛУ
РАФИЕ ЮМЕРОВА САЛИЕВА
РАШИД МЕХМЕДАЛИ СЮЛЕЙМАН
РЕВЗИЕ РЕДЖЕБОВА ДЕЛИЮСЕИНОВА
РЕДЖЕБ ФЕРАДОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ ХАМДИЕВ ЮМЕРОВ
РЕЙХАН АЛИТОВ ИДИРИЗОВ
РЕЙХАН ДАУД НИЯЗИ
РЕЙХАН ЛЮТФИЕВ ЮСЕИНОВ
РЕЙХАН ТАХИРОВ ЧАКЪРОВ
РЕЙХАН ЯШАРОВ КАМБУРОВ
РЕЙХАНЕ РАШИДОВА МУРАД
РЕМЗИ АХМЕДОВ БЕЙТУЛОВ
РЕМЗИ БЕЙТУЛОВ ПИРЕВ
РЕМЗИ ИБРЯМ КАРАПАНЛИ
РЕМЗИ ИБРЯМОВ ЧАИРОВ
РЕМЗИ САЛИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
РЕМЗИЕ АЗИСОВА ЛЕЙЛЕКОВА
РЕМЗИЕ АЛИТОВА ЧАИРОВА
РЕМЗИЕ АХМЕД МУСТАФА
РЕМЗИЕ АХМЕДОВА ИНДЖЕВА
РЕМЗИЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
РЕМЗИЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ
РЕНГИНАР НЕДЖМЕТИНОВА ВАСВИ
РЕНГИНАР РИЗОВА ПЕХЛИВАНОВА
РЕНГИНАР СЕЛИМОВА ХЕБИБОВА
РЕНГИНАР ХАСАНОВА ВИВИКОВА
РЕНГИНАР ШЕАЗИЕВА ПИРЕВА
РЕНЕЛ РАСИМОВА БЕЙТУЛОВА
РЕНЕТА ЙОРДАНОВА ДЕЛИСАЛИЕВА
РЕНИ ДЕНЧЕВА КАМБУРОВА
РЕНИ НЕВЕНОВА ВЕЛИКОВА
РЕСМИЕ АДЕМ ВОДИЦАЛИ
РЕСМИЕ ДЖАФЕРОВА МУСТАФА
РЕСМИЕ САЛИ КАРАПАНЛИ
РЕСМИЕ ХАСАНОВА АХМЕД
РЕШАТ РАШИДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
РЕШАТ СЕБАХТИНОВ КАРААХМЕДОВ
РИБАИ АДЕМОВ УЗУНОВ
РИДЖАИ БИЛЯЛОВ КАДИРОВ
РОСЕН АНЧЕВ БЕЛБЕРОВ
РОСИЦА НЕДЯЛКОВА ХАДЖИЕВА
РУЖДИ ИБРЯМ ЧАИР
РУЖДИ ЮСЕИНОВ ИНДЖЕВ
РУЖДИЕ РАМАДАНОВА КЬОМЮРДЖИЕВА
РУЖДИЕ САИДОВА ЮЗЕИР
РУЖИН НАУМОВ АСЕНОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
РУМЕН НЕДЯЛКОВ ВЕЛЕВ
РУМЯНА РУСАНОВА МИЛАНОВА
РУФИ ШАБАНОВ АБАЗОВ
РЮКИЕ САЛИЕВА ПЕХЛИВАНОВА
САБИХА БЕЙТУЛОВА ЧАИРОВА
САБРИ АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
САБРИ ЕМИНОВ КАМБЕРОВ
САБРИ НЕДЖМИЕВ КАМБЕШЕВ
САБРИ САЛИЕВ КАРАПАНЛИЕВ
САБРИ СЮЛЕЙМАН ЧАЙЪР
САБРИ ХАСАНОВ ПАНДЖАРОВ
САБРИЕ НУРИЕВА КАРТОВА
САБРИЕ РАМАДАНОВА КАСИМОВА
САБРИЕ ХАЛИЛОВА КЪЗЪЛОВА
САДИФЕ САЛИЕВА БЕКИРОВА
САЙМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХАСАНОВА
САЛИ АЛИЕВ ШАНТУРОВ
САЛИ МОХАРЕМОВ ХАМЗОВ
САЛИ НУРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
САЛИ РАМАДАНОВ ТЕЙКОВ
САЛИ ТАХИРОВ ХЮСЕИНОВ
САЛИ ЯХЙОВ ЮМЕРОВ
САЛИХ РЕМЗИЕВ ПИРЕВ
САЛИХА ЗЕВДЖЕДОВА АНГЕЛОВА
САМЕТ АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
САМЕТ АХМЕДОВ УЗУНОВ
САМЕТ САБРИЕВ КАРАПАНЛИЕВ
САШО АНТОНОВ ДЕМИРЕВ
СВЕТЛА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
СВЕТЛАНА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА
СВЕТЛОЗАР ЮЛИЯНОВ НИКОЛОВ
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
СВИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
СЕБАХТИЕ СЕБАЙДИНОВА ИСМАИЛОВА
СЕБАХТИН АДЕМОВ КАРААХМЕДОВ
СЕБИЛЕ АЛИЕВА ЧАКЪРОВА
СЕБИЛЕ ИБРЯМ НАСУФ
СЕВГИ АЙДОГАН
СЕВГИН ЕБАЗЕР ДЖИН
СЕВГИН ИСМЕТОВ ИДИРИЗОВ
СЕВГИН НУВМАНОВ ЮМЕРОВ
СЕВГИН РААМИЕВ РЕЙФИКОВ
СЕВГИН СКЕНДЕРОВ ЕБАЗЕРОВ
СЕВГИНАР РЕШАД СЕЙРУЛАХ
СЕВГИНАР САБРИЕВА БАСРИЕВА
СЕВГЮЛ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
СЕВДА АЛЕКСАНДРОВА ДЕМИРЕВА
СЕВДА МАРТИНОВА ХАМЗАОГЛУ
СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИН РАЛИНОВ ЗАФИРОВ
СЕВДАЛИНА БИСЕРОВА РАЙЧЕВА
СЕВДАЛИНА ДАВИДОВА ЮСЕИНОВА
СЕВДАЛИНА ЗЛАТКОВА КАРАТАШ
СЕВДАЛИНА ИСАЕВА ДАВИДОВА
СЕВДАЛИНА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
СЕВДЕНА ЕВТИМОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЕВДЕНА ИСАЕВА ДАВИДОВА
СЕВДЕНА ИСАЕВА КАМБУРОВА
СЕВДЕНА НЕДКОВА САВОВА
СЕВДЕТ МЮРСЕЛ ЕШРЕФ
СЕВДЖАН БЕХРЕМ ИНДЖЕВА
СЕВДЖАН ХЮСЕИН КАРТ
СЕВДЖИХАН ДЖАХИТ ИНДЖЕГЬОЛ
СЕВДЖИХАН ИСМАИЛ ХАМЗА
СЕВДИЕ САЛИ ЧАИР
СЕВДИМ СЕБАХАТИНОВА ДАУДОВА
СЕВЕРИН РАЙЧЕВ ТЕЙКОВ
СЕВЕРИН РАЛИНОВ ЗАФИРОВ
СЕВЕРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
СЕВЕРИНА СИБИНОВА ЕФТИМОВА
СЕВИЛ МАХМУДОВА ПЕХЛИВАНОВА
СЕВИМ БАХРЕДИНОВА МАХМУДОВА
СЕВИМ ЕБАЗЕРОВА КАМБЕШЕВА
СЕВИМ ИБРЯМ ДУВАДЖИ
СЕВИМ САБРИЕВА УЗУНОВА
СЕВИМ СЕБАХТИНОВА СЕВИМ
СЕВИНЧ ОСМАНОВА БЕЙТУЛОВА
СЕВИНЧ РЕДЖЕБОВА КАРАПАНЛИЕВА
СЕВНУР СЕВДЕТ ЕШРЕФ
СЕВХАН САЛИЕВ ТЕЙКОВ
СЕДА ЙОНГАДЖЪ
СЕДАТ ДАУДОВ НИЯЗИЕВ
СЕДЕФКА МИРАНОВА КАРАТАЙ
СЕЗГИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
СЕЗГИН РУЖДИЕВ ИНДЖЕВ
СЕЗГИН ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ
СЕЗГИН ШАБАНОВ ХЮСМЕНОВ
СЕЗЕР РАМАДАНОВ ХАСАНОВ
СЕЙДЕ ФЕВЗИЕВА ЕНВЕРОВА
СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ
СЕЛВИЕ САЛИЕВА ЮМЕРОВА
СЕЛВИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КАРТОВА
СЕЛВИНАР ЮСЕИНОВА ДЖЕФЕР
СЕЛДА ЙОНГАДЖЪ
СЕЛЕЙДИН ЗЕЙНУЛОВ КЯЗИМОВ
СЕЛЕН НИХАТОВА УЗУНОВА
СЕЛИАДЕ ЗЕКЕРИЕВА ХАЛИЛОВА
СЕЛИМ ОСМАНОВ ХЕБИБОВ
СЕЛИМЕ ДАУДОВА ШЕНТЮРК
СЕЛИМЕ ХАЛИЛОВА УЗУНОВА
СЕЛИМЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
СЕЛИМЕ ХАСАНОВА ЯХЙОВА
СЕЛЙАДЕ МЕХМЕТ КАРТ
СЕЛМИЕ САДУЛОВА АБДУЛОВА
СЕЛЯЙДИН КЯЗИМОВ МАДЖИРОВ
СЕМИЕ АКИФОВА КАМБУРОВА
СЕМИЕ КЯМИЛ СЮЛЕЙМАН
СЕМИЕ ХАЛИЛОВА ИДИРИЗОВА
СЕМИЯ НИЯЗИЕВА ПЕХЛИВАНОВА
СЕМРА АЛИЕВА КАХРАМАН
СЕМРА ИСМАИЛОВА ИДИРИЗОВА
СЕНИХА АХМЕДОВА ДЕЛИСАЛИЕВА
СЕРАЙ БЕЙТУЛОВА БЕЙТУЛОВА
СЕРАЙ СЕВДЕТ ЕШРЕФ
СЕРДАЛ СЮЛЕЙМАН ДЖИН
СЕРДАР РЕЙХАНОВ НИЯЗИЕВ
СЕРКАН КАРТОГЛУ
СЕРКАН НИХАТОВ УЗУНОВ
СЕРКАН СЕВДЕТ ЕШРЕФ
СЕРТАН КАРААХМЕТОГЛУ
СЕРТАЧ МЕТИН УЗУН
СЕХАРЕ ИСМЕТ АСАН
СИБЕЛ АХМЕД ЧАКЪРОВА
СИБЕЛ БАХРИЕВА ШЕНТЮРК
СИБЕЛ МУТАЛИБ ДАУД
СИБЕЛ РАИМОВА ЮСЕИН
СИБЕЛ РУФИЕВА АБАЗОВА
СИБЕЛ ШУКРИЕВА МУСТАФОВА
СИБЕЛ ЮСУФ КЕСЕР
СИВИЛДЖАН МУСТАФА ПАНДЖАРОВА
СИДЕР МИРАНОВ ДЕМИРЕВ
СИЛВИЯ АСЕНОВА ПАНДЖАРОВА
СИЛВИЯ БИСЕРОВА РАЙЧЕВА
СИЛВИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЙОЗТОПРАК
СИЛВИЯ МАЛИНОВА ИСАЕВА
СИЛВИЯ МИРАНОВА ПАМПУРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА ЮНУЗ
СИЛВИЯ ЯНКОВА ХРИСТОВА
СИЛЯН БЕРИМИРОВ ИСАЕВ
СИМОНА МИТКОВА СПАСОВА
СИМОНА СИМЕОНОВА ДОБРЕВА
СИНАН АЛИЕВ ЧАКЪРОВ
СИНАН БАХРИЕВ ЕНВЕРОВ
СИНАН МУСТАФОВ АЗИСОВ
СИНАН РУЖДИЕВ ИНДЖЕВ
СИНАН САБРИ ЧАЙЪР
СИНАН СЕБАХТИНОВ КАРААХМЕДОВ
СИНАН СЕЗГИНОВ ЕШРЕФОВ
СИНЕМ КАМБЕРОГЛУ
СИНЕМ РАМИСОГЛУ
СИНЕМ СЕБАХАТИН МУСТАФОВА
СКЕНДЕР СКЕНДЕРОВ ЮСЕИНОВ
СМИЛ СМИЛОВ МАРИНОВ
СНЕЖАНА МАРИНОВА КАМБУРОВА
СОНЯ САШЕВА СИЛЯНОВА
СТЕФАН МАРИНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНКА КОСЕВА СТОЙКОВА
СУЗАН МЕХМЕДОВА ЧАИРОВА
СЮЛБИЕ АБДУЛОВА АХМЕДОВА
СЮЛЕЙМАН БЕКИРОВ ЧАИРОВ
СЮЛЕЙМАН ДАУДОВ КАМБЕРОВ
СЮЛЕЙМАН МОХАРЕМОВ ЯНЪКОВ
СЮЛЕЙМАН ШАБАНОВ ШАНТУРОВ
СЮРЕЯ АХМЕД САЛИ
СЮРЕЯ РАМАДАНОВА ВЕЛЕВА
СЮРЕЯ САЛИ КАМБЕР
СЮРИЕ АХМЕДОВА ХАМЗОВА
ТАМЕР ИЛКЕРОВ ДАУДОВ
ТАНЕР АЙРИ ДУВАДЖИ
ТАНЖУ РЕЙХАНОВ ИДИРИЗОВ
ТАНСЕР РЕЙХАНОВ ЛЮТФИЕВ
ТАТЯНА ДИМЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ТАХИР АХМЕДОВ ЧАКЪРОВ
ТАХИР РЕЙХАНОВ ЧАКЪРОВ
ТЕЗГЮЛ НЕДЖМИ ЮМЕРОВА
ТЕФИК АХМЕДОВ ПАНДЖАРОВ
ТЕФИК МУСТАФОВ КЪЗЪЛОВ
ТОЛГА РЕЙХАНОВ ИДИРИЗОВ
ТУНДЖАЙ НЕДРЕТ КАМБУР
ТУНДЖАЙ САЛИЕВ ХАМЗОВ
ТЮЛИН САЛИЕВА ТАХИРОВА
ТЮРКЯН БЕХАЙДИНОВА ИДИРИЗОВА
ТЮРКЯН ЮМЕРОВА ТЬОРЕН
УМУТ ИЛХАН ИЛМИ
УРДЖАН БЕРБЕР
УРИЕ ЮСУФОВА АБАЗОВА
ФАИК КАРАТАЙ
ФАКИЕ ЕБАЗЕРОВА ИБРЯМОВА
ФАНА КОЛЕВА ХАРИЗАНОВА
ФАНКА АЛИПИЕВА СЪБЕВА
ФАТМА РИЗА ХАСАНОВА
ФАТМЕ АХМЕДОВА ПИРЕВА
ФАТМЕ ДЖАФЕРОВА КЪЗЪЛОВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КАМБУРОВА
ФАТМЕ МЮМЮНОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ РААМИЕВА КАДИРОВА
ФЕДАИЛ АХМЕДОВ МЮМЮНОВ
ФЕДАИЛ ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ФЕДЖРИЕ РЕДЖЕБОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ФЕРАЙ КАРТОГЛУ
ФЕТИЕ ХАЛИДОВА ПАНДЖАРОВА
ФИДАН СЕВЕРИНОВ РАЙЧЕВ
ФИДАНА СЕВДАЛИНОВА САЛИМ
ФИДАНКА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
ФИЙДЕС АХМЕДОВА НИЯЗИЕВА
ФИКРИЕ РАФЕТОВА ПАНДЖАРОВА
ФИКРИЯ ДАУДОВА ГАРЕЛОВА
ФИЛИЗ ЕМИЛОВА КЪНЪКЛЪ
ФИСУН БЕДРИ КАМБЕРОВА
ХАБИБЕ МЕТИНОВА ПАНДЖАРОВА
ХАВА АХМЕДОВА ЧАКЪРОВА
ХАВА НУРИЕВА ОСМАНОВА
ХАВА ЮМЕР СЕДКАЛИ
ХАЙРИ АХМЕД БЕЙТУЛА
ХАЙРИ СЮЛЕЙМАН ЧАИР
ХАЛИЛ ШЕНТЮРК
ХАЛИЛ ИСМЕТОВ ЧАИРОВ
ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН ХАМЗА
ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ
ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ТЕЙКОВА
ХАМДИ АЛИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ХАМДИ МЕХМЕДОВ ЮМЕРОВ
ХАРИКА ХАЙРЕДИН ХЕБИБ
ХАСАН АБДУЛОВ ПИРЕВ
ХАСАН АЗИС УЗУН
ХАСАН ЯХЙОВ ЮМЕРОВ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ШЕВКЪЕВА
ХАТИДЖЕ КАДИРОВА АЛИЕВА
ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА УЗУНОВА
ХАФИЗЕ СЕЙФЕТИН ПЕХЛИВАНОВА
ХАФИЗЕ ХАСАН КАРААХМЕДОВА
ХЕРСАН ХАСАН ЕШРЕФ
ХОШГЮН АХМЕД НАСУФ
ХЮЛИЯ САБРИЕВА МАДЖИРОВА
ХЮЛИЯ ФЕВЗИ ХАМЗА
ХЮЛИЯ ХОШГЮН ПИРЕВА
ХЮСЕИН АХМЕД ЮСЕИН
ХЮСНИЕ ХАДЖЪДАГЛЪ
ХЮСНИЕ БАСРИЕВА САЛИЕВА
ЦОНКА СПАСОВА ЯКИМОВА
ЦОНЮ СЛАВОВ СТОЯНОВ
ШАБАН СЮЛЕЙМАНОВ ШАНТУРОВ
ШАЗИЕ ЗЕКЕРИЕВА ШЕРИФОВА
ШАЗИЕ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
ШАКИР ДЕРВИШОЛУ
ШЕМСИ МЕХМЕД АШИМ
ШЕМСИЕ ИДИРИЗОВА КАМБУРОВА
ШЕНАЙ АХМЕДОВА КЪЗЪЛ ТУНЧЕЗ
ШЕНЕР НЕДРЕТ КАМБУР
ШЕНОЛ НУВМАНОВ ЮСЕИНОВ
ШЕХРИБАН ЮСЕИНОВА ЮСЕИНОВА
ШИРИН ЮДЖЕЛ РАЙЧЕВА
ШИРИН ЯКУБОВА МАХМУДОВА
ШУКРИ НУРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ЪЛГЪН ТУНАЙ
ЮЗГЕ НЕЖДЕТОВА УЗУН
ЮЗДАЛ НЕДЖМИ ДЖЕФЕР
ЮЗЛЕМ ДЕРВИШОЛУ
ЮЗЛЕМ ЮСЕИНОВА ЛЮТФИЕВА
ЮЗЛЯМ БЕХЧЕТОВА ХЕБИБОВА
ЮЗЛЯМ НУРИДИНОВА КЯЗИМОВА
ЮКСЕЛ МУСТАФОВ КАРТОВ
ЮКСЕЛ ЮСЕИНОВ ДЕЛИСАЛИЕВ
ЮЛВИЕ ЕРДИНОВА УЗУНОВА
ЮЛИЯН РОМАНОВ АНТОНОВ
ЮЛКЕР АЛИЕВА ХАСАНОВА
ЮЛКЯН АСАНОВА ИМАМОГЛУ
ЮМЕР ИСМАИЛ ЮМЕР
ЮМЕР САБРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ЮМЕР ЮМЕРОВ КАРААХМЕДОВ
ЮМЕР ЮМЕРОВ ЧОЛАКОВ
ЮММЮХАН СЕРТТАШ
ЮМЮГЮЛ ЯХЙОВА ПЕХЛИВАНОВА
ЮСЕИН ЛЮТФИЕВ ЮСЕИНОВ
ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ЮСЕИН МУСТАФОВ ДЕЛИСАЛИЕВ
ЮСЕИН НУВМАНОВ КАРААХМЕДОВ
ЮСНИЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
ЮСНЮ САБРИ ЮЗЕИР
ЮСУФ АХМЕДОВ ХАМЗОВ
ЮСУФ БЕКИРОВ ЧАИРОВ
ЮСУФ ДАУДОВ НИАЗИЕВ
ЮСУФ СЕЙФЕТИНОВ ПИРЕВ
ЮСУФ СКЕНДЕРОВ ДЕЛИЮСЕИНОВ
ЯКУБ ИСМАИЛОВ ЯКУБОВ
ЯНА НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
ЯНА СТОЯНОВА САЛАБАШЕВА
ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ АБЛЕНКОВ
ЯХИЯ РУЖДИ ЧАИР
ЯХИЯ САЛИЕВ ЮМЕРОВ
ЯХИЯ ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
ЯШАР ИСМЕТОВ ЯШАРОВ
ЯШАР РЕЙХАНОВ КАМБУРОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛОДЖЕВО КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО СЕКЦИЯ № 007
адрес на избирателната секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, Училище – централен вход

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБТУЛА МАХМУД КАРАОСМАН
АБТУЛА НЮСХЕТОВ ГЕНДЖЕВ
АБТУЛА ХАСАН АБТУЛА
АДЕМ МЕХМЕДОВ КЪРСЪТЛИЕВ
АДЕМ ШЮКРЮ БЕЛБЕР
АЗИМЕ ДАВУДОВА ПАРСОВА
АЙДЖАН АХМЕДОВ ЧИЛЕВ
АЙДЪН ИБРАХИМ МЕХМЕД
АЙДЪН РИЗОВ ИСМАИЛОВ
АЙДЪН ШИНАСИ МАХМУД
АЙЛИН КУШЧУ
АЙЛИН СЮЛЕЙМАН СЕЙДОЛСКИ
АЙЛИН ХЮСЕИН МОМАШЕВА
АЙЛИН ХЮСЕИНОВА САРАВЕЛИ
АЙЛЯ МЕХМЕДОВА ДАЛКАРАНОВА
АЙНУР РЕДЖЕБ САКА
АЙСЕЛ АХМЕДОВА САКОВА
АЙСУН БАХАДИНОВА МАХМУД
АЙСУН ИБРАХИМ АБТИХОДЖА
АЙХАН МЕХМЕДОВ МОМАШЕВ
АЙШЕ АХМЕД ХАСАН
АЙШЕ ДАУДОВА БАЙРАКТАРОВА
АЙШЕ ХАСАН ТАРАКЧИ
АКИФ АХМЕДОВ ЧОЛАКОВ
АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
АЛЕВ ГЮНЧЕР АЛИ
АЛЕВ СЕЗГИНОВА ЧАКЪРОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
АЛИ ВЕЛИЕВ САКОВ
АЛИ ИБРЯМ АХМЕД
АЛИ МЕХМЕД ИСЛЯМ
АЛИ САЛИ ТИРАКИ
АЛИ СЕЛИМОВ МЕХМЕДОВ
АЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАМУСТАФОВ
АМЗА ЮЗДЖАН ТИРАКЪ
АНА ФИЛИПОВА ХАДЖИХАФУЗ
АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА ХРИСТОВА
АНЪЛ ТАРАКЧЪ
АСЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
АТИДЖЕ МЕТИН ЮНУЗ
АТИДЖЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
АФИЗЕ АХМЕДОВА ИСЛЯМОВА
АХМЕД АЛИ ЮМЕРГЮВЕ
АХМЕД АЛИЕВ САКОВ
АХМЕД АХМЕД ХОДЖА
АХМЕД БЕЙТУЛА СОФТА
АХМЕД ИСМАИЛ БЕКИР
АХМЕД ИСМАИЛ САКА
АХМЕД ИСМАИЛОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
АХМЕД МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
АХМЕД МЕХМЕДОВ КАРАХЮСЕИНОВ
АХМЕД ХАЛИЛОВ ИСЛЯМОВ
АХМЕД ХЮСЕИН ПАРСА
АХСЕН БЕХТИ СОЛАКОВА
БАСРИ МАХМУДОВ АБТИХОДЖЕВ
БАСРИ МЯСТАНОВ ХОДЖОВ
БАСРИ ЮМЕРОВ МАХМУДОВ
БАХРИЕ АЛИОСМАН ТАРАКЧЪ
БАХТЕГЮЛ ШУКРИЕВА КЪРСАТЛА
БАХТИШАН МЕХМЕДОВА МИНДЖИРОВА
БАХТИШЕН БАСРИ МАХМУДОВА
БЕДРИЕ МЕХМЕДОВА КУЛАКЛИЕВА
БЕЙНУР АЛИЕВ САКОВ
БЕЙХАН АХМЕД СОФТА
БЕЙХАН ИСМЕТОВ БЕКИРХОДЖЕВ
БЕЛГИН ФЕЙЗУЛОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
БЕРКАНТ ДЕМИРДЖИ
БЕРКСАН МАХМУД УЗУН
БЕХРИН МУСТАФОВ НУМАНОВ
БЕХТИ НЕДЖИБ МУТАЛИБ
БИЛГИН БИЛЯЛ СОФТА
БИЛЯЙ СЕМА ГАДЖАЛ
БИЛЯЛ ХАСАНОВ ПАРСОВ
БИЛЯН МИХАЙЛОВ ЦЕКОВ
БИЛЯНА СЕРАФИМОВА ОРЛИНОВА
БИНКА МОНЕВА НЕДЕЛЧЕВА
БИСТРА СИМЕОНОВА ГЕНЧ
БОЖАНКА ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА
БОЖИДАР ИВАНОВ СТОЯНОВ
БОЖИДАР МИТЕВ ИВАНОВ
БЮЛЕНТ АХМЕДОВ САКОВ
БЮНЯМИ МЕХМЕДОВ ЗАБУНОВ
БЮРХАН АХМЕДОВ ЧОЛАКОВ
ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
ВАСИЛКА СТОЙКОВА ЦОНЕВА
ВЕДЖИХИН ИЗЗЕТОВ ТАРАКЧИЕВ
ВЕЛЕТ ВЕЛИ АЛИ
ВЕЛИ ХОДЖАЛАР
ВЕЛИ АЛИ ИСЛЯМ
ВЕЛИ АЛИ ЮМЕРГЮВЕ
ВЕЛИ МАХМУД ИСЛЯМ
ВЕЛИ СЕЛЯЙДИНОВ ХОДЖЕВ
ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ ТИРАКИЕВ
ВЕЛИЧКА ДИМОВА МИТЕВА
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ДИМОВ
ВЕСИЛЕ ИБРАХИМ САКА
ВЕСКА СТАНЧЕВА МАРИНОВА
ВИЛДАН АЛИ МЕХМЕД
ВИЛДАН СКЕНДЕРОВА ХОДЖА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТАНЕВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОСИФОВ
ГРЕТА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА
ГЬОКХАН АЙДЪН МАХМУД
ГЬОНЮЛ МАХМУД ЕТЕМОВА
ГЮЛБИЕ МУСТАФОВА БАЙРАКТАРОВА
ГЮЛБИЕ НИЯЗИ ЧИЛЕВА
ГЮЛДЕН ХЮСЕИНОВА СОФТОВА
ГЮЛДЖАН ЕРДИНЧ БЕЛБЕРОВА
ГЮЛДЖИХАН АЗИС БЕЛБЕР
ГЮЛДЖИХАН АХМЕД МАХМУД
ГЮЛДЖИХАН КЯМИЛ ЮМЕРГЮВЕ
ГЮЛДЖИХАН ХАСАН КАРАСЮЛЕЙМАН
ГЮЛЕЙМАН МУСТАФОВА КАРАХЮСЕИНОВА
ГЮЛНАЗ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
ГЮЛНАЗИЕ ИСМАИЛ ГЕНДЖ
ГЮЛНАР ИБРАХИМОВА КУЛАКЛИЕВА
ГЮЛНАР МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ УГУР
ГЮЛСЮМ ХЮСЕИНОВА МУСА
ГЮЛСЮН РЕМЗИЕВА ХАСАНОВА
ГЮЛТЕН АЛИЕВА ГЕНДЖЕВА
ГЮЛТЕН МЕХМЕДОВА КЪРСЪТЛИЕВА
ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА СОФТОВА
ГЮЛТЮН ХАЛИЛ ИСЛЯМ
ГЮЛФЕР ЗЮЛКЮФОВА МАРТИНОВА
ГЮЛХАН РЕЙХАН ИСЛЯМ
ГЮЛШЕН ОСМАН КЪРСЪРТЛЪ
ГЮЛШЕН ХАСАНОВА БАКОВЛУЕВА
ГЮЛЯЙ МЕТИНОВА КАРАСЮЛЕЙМАН
ГЮНЧЕР АЛИ КАБИШ
ГЮРЖАН АХМЕД САКА
ДАУД МАХМУД ГАЗИ
ДАУД ШИНАСИЕВ МАХМУДОВ
ДЕНИС СЮЛЕЙМАН ХАСАН
ДЕСИСЛАВА СИЛВИЕВА ДОБРИНОВА
ДЖАНАН ХАСАНОВА ЧИРИШЛИ
ДЖАНСЕЛ МЕХМЕД БАКОВЛУЕВА
ДЖАНСУ ХАСАНОВА ЧИРИШЛИЕВА
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА ГАЗИ
ДЖЕНГИС ШЕМСИДИН КЪРСЪТЛЪ
ДЖЕФЕР ИБРЯМОВ КОДЖАБЕКИРОВ
ДИАН НИКОЛАЕВ СТАНКОВ
ДИЛЕК СЕБАХТИН БЕЛБЕР
ДИЛЯН МАЛИНОВ ШИШМАНОВ
ДИМИТРИНА МАРИНОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДЕВ
ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
ДОАН ДАУДОВ МАХМУДОВ
ДОАН МЕТХАН ХАТИБ
ЕДИЕ АДЕМОВА СЕЙДОЛКЬОВЛЮ
ЕКРЕМ РИДВАН БЕЛБЕР
ЕЛДА ЕРТАН ЕТЕМОВА
ЕЛИЗ АЛИ СЮЛЕЙМАН
ЕЛИЗ СЕЙФИДИН ГЕНДЖ
ЕЛИС АЛИ ИСЛЯМ
ЕЛИС АЛИ ИСМАИЛОВА
ЕЛИС НЕЖДЕТОВА СОФТА
ЕЛИС РИДВАНОВА ЗИЯЕВА
ЕЛИС СЮЛЕЙМАН ХАСАН
ЕЛМИРАН АЙДЪНОВА МЕХМЕДОВА
ЕЛНАР ШАКИРОВА КУЛАКЛИЕВА
ЕМБИЯ ХАСАНОВА ИСЛЯМОВА
ЕМЕЛ ДАУД ДЕЛИХАСАНОВА
ЕМЕЛ ИЛИЯЗОВА КЪСА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА СТОЯНОВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ ХАДЖИВЕЛИ
ЕМИНЕ МЕХМЕД ТАРАКЧИ
ЕМИНЕ СЕБАХАТИН МОМАШЕВА
ЕМИНЕ СЕЙФИДИНОВА БАКОВЛУЕВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА АБТИХОДЖЕВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИН
ЕМИНЕ ЮЗДЖАН ТИРАКЪ
ЕМИНЕ ЮСУФОВА СОФТОВА
ЕМИР ТАРАКЧЪ
ЕМИР ЕРТАН СОФТА
ЕМРЕ ЕКРЕМ БЕЛБЕР
ЕМРУЛА ИСМАИЛ БЕКИР
ЕНГИН КЮТЮКЧЮ
ЕНГИН ВЕЛИЕВА ТИРАКИЕВА
ЕНГИНАР ФАХРИЕВА БАКОВЛУЕВА
ЕРАЙ ГЮЛТЮН ИСЛЯМ
ЕРВИН ФИКРЕТ ИСЛЯМ
ЕРОЛ МЮЗЕЛИФОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ЕРТАН МЕХМЕД СОФТА
ЕРТАН НИЯЗИЕВ ЕТЕМОВ
ЕРХАН АЛИ ИСЛЯМ
ЕСИН МАХМУД ТАРАКЧЪ
ЕСРА РЕЙХАН ИСЛЯМ
ЕСРА СУНАЕВА ДАУДОВА
ЕСТЕЛ АХМЕДОВА КАРАХЮСЕИНОВА
ЕФРАИМ ХЮСЕИНОВ ХАТИБОВ
ЖАНЕТ МЕХМЕДОВА ХАДЖИМЕХМЕДОВА
ЖАСМИН АХМЕДОВА ХАДЖИМЕХМЕДОВА
ЖУЛВЕНТ ЛЮТФИ ЮНУЗ
ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД БАЙРАКТАРОВА
ЗЕЙНЕБ САЛИМ НУМАН
ЗЕЛИХА АБТУЛОВА ДАУДОВА
ЗЕЛИХА БАСРИЕВА СОФТОВА
ЗЕЛИХА МАХМУД КЪРСЪТЛЪ
ЗЕЛИХА САДЪКОВА КАБИШ
ЗЕЛИХА ФЕДАИЛ ИСЛЯМ
ЗЕЛКИФ ИБРАХИМОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ЗЕХРА ИБРЯМ ХАДЖИВЕЛИ
ЗЕХРА МЕХМЕДОВА БИЛЯЛОВА
ЗЕХРА ХЮСЕИН БЕЛБЕР
ЗИЯ МАХМУД КАРАСЮЛЕЙМАН
ЗИЯ РУФАДОВ ЗИЯЕВ
ЗЮЛЕЙХА РАМАДАНОВА ЙОСИФОВА
ЗЮЛКЮФ ИБРАХИМОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ЗЮЛКЮФ МУХАРЕМОВ ГЕНДЖЕВ
ЗЮЛФИЕ ЗЕКЕРИЕ ТОМАШ
ЗЮЛФИЕ СКЕНДЕРОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
ЗЮМРЮД ЗИЯ КАРАСЮЛЕЙМАН
ИБРАХИМ ЗЮЛКЮФОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОСИФОВ СТОЯНОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ МИТЕВ
ИВАН МЕТОДИЕВ ОГНЯНОВ
ИВАНИЧКА ДИМОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ДИМОВА МАРИНОВА
ИВАНКА ЯНКОВА ИВАНОВА
ИГЛИКА ЗВЕЗДЕВА ДЕМИРДЖИ
ИДАЕТ СЕВДЖАНОВ БАКОВЛУЕВ
ИЗЗЕТ САЛИМ ТАРАКЧИ
ИЛДЖАН БЕЙНУРОВ САКОВ
ИЛИЯН ЕФТИМОВ ЙОСИФОВ
ИЛИЯН ИСКРЕНОВ ТРАЙКОВ
ИЛКАЙ БЕЙХАНОВ БЕКИРХОДЖЕВ
ИЛКАЙ ИЛХАНОВ АБТИХОДЖЕВ
ИЛХАН БАСРИЕВ АБТИХОДЖЕВ
ИЛХАН ИБРАХИМОВ СОФТОВ
ИЛХАН СЕВДЖАНОВ ИДАЕТОВ
ИНДЖИХАН ШАБАН ЙОЗГЮЛ
ИСКРЕН ОГНЯНОВ ЧАВДАРОВ
ИСМАИЛ АХМЕД САКА
ИСМЕТ БЕЙХАНОВ БЕКИРХОДЖЕВ
ИСМЕТ ИБРАХИМ ТАРАКЧЪ
ИСМЕТ ОСМАНОВ ИСЛЯМОВ
ЙОЗГЕ КЮТЮКЧЮ
ЙЪЛМАЗ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
КАТЯ БОРИСОВА ЧАВДАРОВА
КАТЯ ИСКРЕНОВА ЧАВДАРОВА
КЕМАЛ НЕЖДЕТ СОФТА
КРАСИМИРА ПЕПОВА МАРИНОВА
КЪЙМЕТ ХАЛИЛОВА БЕЛБЕРОВА
КЯМИЛЕ ИСМАИЛ ТАРАКЧЪ
КЯМРАН ОСМАН ХАДЖИВЕЛИ
ЛЕЙЛЯ ФИКРЕТОВА ИСЛЯМ
ЛЮТФИ МЕХМЕД ИСЛЯМ
МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
МАЖИДЕ ЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАХМУД МАХМУД КАРАСЮЛЕЙМАН
МАХМУД МУСТАФА ГАЗИ
МАХМУД РЕДЖЕБ КЪРСЪТЛА
МАЯ ВЕЛЕВА ХУБАНОВА
МЕДЖБУРИЕ ЮСЕИНОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
МЕЙЛИН ЕРТАН СОФТА
МЕЛИС МУСТАФА САБРИЕВА
МЕЛИХА АХМЕДОВА ЙЪЛМАЗ
МЕЛИХА НИЯЗИЕВА АСЕНОВА
МЕЛИЯН ИЛХАН ТАРАКЧИ
МЕЛЯТ МЮЗЕЛИФОВА СОФТА
МЕМИШ АХМЕД ТОМАШ
МЕРГЮЛ МЕХМЕД ИСЛЯМ
МЕРИЯМ АБТУЛА МУСТАФОВА
МЕРИЯМ ХАШИМОВА КЪРСЪТЛИЕВА
МЕТИН МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕТИН ХЮСЕИНОВ МУТАЛИБОВ
МЕТИН ШЮКРИЕВ ТАРАКЧИЕВ
МЕТХАН ХЮСЕИНОВ ХАТИБОВ
МЕХМЕД АДЕМОВ КЪРСЪТЛИЕВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ АБТИХОДЖЕВ
МЕХМЕД МАХМУД МЕХМЕД
МЕХМЕД МАХМУДОВ КАРАОСМАНОВ
МЕХМЕД МЕХМЕД ХОДЖА
МЕХМЕД РЕМЗИ ГАЗИ
МЕХМЕД СЕЙХАНОВ БАКОВЛУЕВ
МЕХМЕД ФЕЙЗУЛОВ ИБОШЕВ
МЕХМЕД ФИКРЕТ ИСЛЯМ
МЕХМЕД ФИКРЕТ ТАРАКЧИ
МЕХМЕД ХАСАНОВ АБТИХОДЖЕВ
МЕХМЕД ХАСАНОВ МОМАШЕВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СОФТА
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ КУЛАКЛИЕВ
МЕХНУР МЕТИН МЕХМЕД
МИЛЕН МИТЕВ СТАНКОВ
МИРОСЛАВА БОЖИДАРОВА МИТЕВА
МИТЬО БОЖИДАРОВ МИТЕВ
МИХАИЛ АСЕНОВ ЦЕКОВ
МОМЧИЛ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
МУАЗЗЕС АХМЕД СОФТА
МУСТАФА ИСМАИЛ НУМАН
МУСТАФА МЕХМЕД ХЮСЕИН
МУСТАФА МУХАРЕМОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ЮСУФОВ ЯКУБОВ
МУТАЛИБ ХЮСЕИНОВ МУТАЛИБОВ
МУХАРЕМ МУСТАФОВ МУХАРЕМОВ
МУХАРЕМ САЛИЕВ ХОДЖЕВ
МЮБЕЖДА САЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
МЮДЖАИТ МЮЗЕЛИФОВ ДЕЛИХАСАНОВ
МЮЗЕЙЕН ХАСАНОВА ИСЛЯМ
МЮЗЕЛИФ ИБРАХИМОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
НАДЖИЕ САЛИ ТИРАКИ
НАДИХА ЕЮБОВА ГЕНДЖЕВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА АБТИХОДЖИЕВА
НАЗЕНДЕ ЕФРАИМОВА ИСМАИЛОВА
НАЗИФЕ АХМЕДОВА САКОВА
НАЗИФЕ НАЗИФОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
НАРГИС НУРИЕВА ТАРАКЧЪ
НЕВЕН АЛИПИЕВ МИЛЕВ
НЕВЕН СЪБИНОВ ХУБАНОВ
НЕВЕНА АСЕНОВА ЦЕКОВА
НЕДЖМИ СЮЛЕЙМАНОВ БАЙРАКТАРОВ
НЕДЖМИЕ СЮЛЕЙМАНОВА БАЙРАКТАРОВА
НЕДРЕТ АДЕМОВ БАЙРАКТАРОВ
НЕДРЕТ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА СТАНКОВА
НЕЖДЕТ ХИДАЕТ СОФТА
НЕРГЮЗЕ МЕХМЕДОВА ДАЛКАРАНОВА
НЕРИМАН РАИМОВА БЕКИР
НЕРИМАН ХАЛИЛ КОДЖАБЕКИР
НЕСРИН АДЕМ КУЛАКЛИЕВА
НЕФИЗЕ АЙСЕЛ СТОЯНОВА
НЕФИЗЕ ИБРЯМОВА СОФТОВА
НЕФИЗЕ ИСМЕТОВА НУМАНОВА
НЕФИЗЕ ОСМАН ПАРСА
НЕФИЗЕ ХАЛИЛОВА САКОВА
НИКОЛА СТАНЕВ РАДЕВ
НИКОЛАЙ БАНЧЕВ СЛАВЧЕВ
НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ ГЕОРГИЕВ
НИЛГЮН ЯКУБОВА ИБОШ
НИЛЯЙ ОРХАНОВА ЯКУБОВА
НИЯЗИ ХЮСЕИНОВ БИЛЯЛОВ
НУРИ ДАУД КЪРСЪТЛИ
НУРТЕН МЕХМЕДОВА САКОВА
НУРХАН ОСМАНОВ САКОВ
ОГНЯН АСЕНОВ АСЕНОВ
ОГНЯН ИСКРЕНОВ ТРАЙКОВ
ОГНЯН РАДЕВ ИГНАТОВ
ОЗАН ХАСАН КЪРСЪТЛИ
ОКТАЙ ДЕМИРДЖИ
ОЛЧАЙ ОРХАН ИСЛЯМ
ОРЛИН СЕРАФИМОВ ОРЛИНОВ
ОРХАН ИБРАХИМ ИСЛЯМ
ОРХАН ОСМАНОВ САКОВ
ОРХАН ХАСАН ИБОШ
ОСМАН АХМЕДОВ ИСЛЯМОВ
ОСМАН ДАВУД ХАДЖИВЕЛИ
ОСМАН МЕХМЕДОВ САКОВ
ПЕНКА ВЪРБАНОВА ДИМОВА
РАБИЕ РИДВАН ХАЛИЛГЮВЕЕВА
РАВИЕ АХМЕДОВА СОФТА
РАВИЕ МЕХМЕДОВА АБТИХОДЖЕВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАДЕВ
РАЗИЕ ИЗЗЕТ ГАДЖАЛ
РАЙМЕ МАХМУД ВЕЛИ
РАЙМЕ МАХМУДОВА КАРАОСМАН
РАЙМЕ САЛИМОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
РАЙМЕ САМИЕВА ГАРИБОВА
РЕВАЙСЕ АХМЕД ХОДЖА
РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
РЕЙХАН МЕХМЕДОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
РЕЙХАН РАИМ ИСЛЯМ
РЕМЗИ ИДРИЗ ИБОШ
РЕМЗИ ИСМАИЛ БАКОВЛУ
РЕМЗИ МЕХМЕД ГАЗИ
РЕМЗИ РЕДЖЕБОВ МАХМУДОВ
РЕМЗИЕ РЕМЗИЕВА ЮНУЗОВА
РЕСМИЕ РАХМИЕВА БЕЛБЕРОВА
РЕФИЕ АХМЕДОВА ЧОТУКОВА
РЕФИЕ ВЕЛИ ИСЛЯМ
РИДВАН АХМЕД БЕЛБЕР
РИЗА АЙДЪНОВ ИСМАИЛОВ
РУЖДИ АХМЕД ГАДЖАЛ
РУЖДИ САЛИМ ГЕНЧ
РУЖДИ ЮСУФОВ АБТУЛОВ
РУМЕН ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ
РУМЯНА ЩЕРЕВА ГЕНЧЕВА
РУФАД ЗИЯЕВ РУФАДОВ
РУФАТ СЕЙХАНОВ БАКОВЛУЕВ
САДИЕ АДЕМОВА БАКОВЛУ
САДИФЕ МЕХМЕДОВА АБТИХОДЖЕВА
САЛИ АЛИ ТИРАКИ
САЛИМ ВЕЛИ САРАВЕЛИ
САЛИМ РАИМОВ ГЕНДЖЕВ
САЛИХА ГЮЛЕРДЖАН
САЛИХА БЕЙТУЛОВА КОЧЕВА
САМЕТ ОСМАН КОДЖАБЕКИР
САМИ ФЕЙЗУЛОВ АБТИХОДЖЕВ
САМИР САЛИМ САРАВЕЛИ
САНИЕ МЕХМЕД ХОДЖА
СВЕТЛА ИСКРЕНОВА ЧАВДАРОВА
СЕБИЛЕ ДЖАВИД ПАРСА
СЕБИЛЕ ИСМАИЛ САКА
СЕБИЛЕ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
СЕБИЛЕ СЕЛИМОВА ЗАБУНОВА
СЕВГИ СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
СЕВГИНАР АДЕМОВА МУТАЛИБ
СЕВГИНАР РЕЙХАН САКОВА
СЕВГЮЛ ГЮЛДЖИХАНОВА АЛИОСМАНОВА
СЕВДЖАН ИДАЕТОВ БАКОВЛУЕВ
СЕВДЖИХАН БАСРИЕВА РУФАДОВА
СЕВДЖИХАН ХЮСЕИНОВА ЮМЕРГЮВЕ
СЕВДИЕ МЕХМЕД ИСЛЯМ
СЕВИМ АДЕМ ЧИРИШЛИЕВА
СЕВИМ ИСМАИЛ ХАЛИЛГЮВЕЕВА
СЕДАТ САМИЕВ АБТИХОДЖИЕВ
СЕЗГИН БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
СЕЗГИН РУЖДИЕВ БЕЛБЕРОВ
СЕЗЕЛ ШАМСИЕВА АЛИ
СЕЗЕР МЮЗЕЛИФОВ ЮНУЗОВ
СЕЗЕР РУЖДИЕВ БЕЛБЕРОВ
СЕЗЕР ХЮСЕИН СЕФЕР
СЕЗЕРГЮЛ ОСМАН СОФТОВА
СЕИД ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
СЕЙФИДИН ВЕЛИ ИСЛЯМ
СЕЙХАН ИДАЕТОВ БАКОВЛУЕВ
СЕЛИМЕ АХМЕД СЕФЕР
СЕЛИМЕ АХМЕД ЮНУЗ
СЕЛИМЕ ВЕЛИ МАХМУД
СЕЛИМЕ ВЕЛИЕВА ИБОШЕВА
СЕЛИМЕ ОСМАНОВА САКОВА
СЕЛИМЕ РЕМЗИЕВА ИБОШЕВА
СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН АБТИХОДЖА
СЕЛИМЕ ХАШИМ КЪРСЪТЛЪ
СЕЛИМЕ ХЮСЕИН СЕЙДОЛКЮВЛЮ
СЕЛИН ГЮЛЕРДЖАН
СЕЛИН КУЛАКЛЪ
СЕЛИН БЕЙХАН СОФТА
СЕЛЧУК АЙДЪН МЕХМЕД
СЕЛЯЙДИН ВЕЛИ ХОДЖА
СЕМРА ИБРЯМ СЕФЕР
СЕМРАН ШЕНОЛ СЕФЕР
СЕНИХА МУХИДИНОВА ИБОШЕВА
СЕРКАН МУСТАФОВ ЯКУБОВ
СЕРКАН СЕДАТОВ АБТИХОДЖЕВ
СЕХЕР СЮЛЕЙМАНОВА БЕРБЕР
СЕЧГЮЛ РУЖДИ КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
СИДИКА АДЕМОВА АБТИХОДЖЕВА
СИЛВИЯ ЗАХАРИЕВА ШИШМАНОВА
СИЛВИЯ ИСКРЕНОВА ЧАВДАРОВА
СОНЕР СЮЛЕЙМАН КЪРСАТЛА
СТАНИМИР НИКОЛОВ СТАНЕВ
СТАНЮ ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ
СУЗАН НЕБИЕВА МУХАРЕМОВА
СУНАЙ ДЖЕФЕРОВ КОДЖАБЕКИР
СЮЗАН МАХМУД БЕЛБЕР
СЮЛБИЕ САЛИЕВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
СЮЛБИЕ ХАСАНОВА АБТУЛОВА
СЮЛБИЕ ХЮСЕИН СОФТА
СЮЛЕЙМАН АХМЕД СЕЙДОЛКЮВЛЮ
СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ БАЙРАКТАРОВ
СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ ДАЛКАРАН
СЮЛЕЙМАН МАХМУДОВ КЪРСЪТЛИЕВ
СЮЛЕЙМАН ХАСАН КЪРСЪТЛЪ
СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН КЪРСАТЛА
ТЕРЕЗА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТУНДЖАЙ АХМЕДОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ТУНДЖАЙ МЮДЖАИТОВ ДЕЛИХАСАНОВ
ТУРГАЙ АХМЕД ЮМЕРГЮВЕ
ТЮЛЯЙ АЛТАН ДАЛКАРАН-ЕРДЖИЛИ
ФАРУК РИДВАН БЕЙТУЛА
ФАТМЕ ИСМАИЛ КАРАОСМАН
ФАТМЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КАРАОСМАНОВА
ФАТМЕ ОСМАНОВА АБТИХОДЖЕВА
ФАТМЕ РУЖДИ ИСЛЯМ
ФАТМЕ ХАСАН КЪРСЪТЛИ
ФАТМЕ ХАСАНОВА МОМАШЕВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ТИРАКИЕВА
ФАТМЕ ШУКРИЕВА ХАТИБОВА
ФЕЙЗУЛА МЕХМЕДОВ ИБОШЕВ
ФЕЙЗУЛА СЮЛЕЙМАНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ФЕРАД АБТУЛА КОДЖАБЕКИР
ФИКРЕТ ИБРАХИМ ТАРАКЧИ
ФИКРЕТ МЕХМЕД ИСЛЯМ
ФИКРЕТ МЕХМЕД ЧИЛЛЕР
ФИКРЕТ ХАЛИЛОВ ИСЛЯМОВ
ФИКРИЕ ХЮСЕИНОВА МАХМУДОВА
ФИЛИЗ РУФАДОВА РУФАДОВА
ФИРДЕВС МУСТАФОВА МИЛЕВА
ХАВА АХМЕД ТОПАЛАХМЕД
ХАВА АХМЕД ЮМЕРГЮВЕ
ХАВА МЕХМЕДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
ХАЗЕЛ СЕЛИМАНОВА ИБОШЕВА
ХАЙРИЕ ЕЮБ САКА
ХАЛИМЕ АДЕМОВА КЪРСЪТЛИЕВА
ХАЛИМЕ БИЛЯЛ АТАЛАЙ
ХАЛИМЕ ИБРАХИМ ЯКУБОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА САКОВА
ХАСАН АДЕМОВ СОФТОВ
ХАСАН ИДРИЗ ИБОШ
ХАСАН МЕХМЕДОВ МОМАШЕВ
ХАСАН НУРИ КЪРСЪТЛИ
ХАСАН САЛИМОВ АБТИХОДЖЕВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ЧИРИШЛИЕВ
ХАСАН ЮСЕИН ХАСАН
ХАСИБЕ ИСМАИЛ КЪРСЪТЛИ
ХАТИДЖЕ АДЕМОВА ИСЛЯМОВА
ХАТИДЖЕ АХМЕД САКА
ХАФИЗЕ ЕЮБОВА ХАСАНОВА
ХАФИЗЕ ЪРФАН БЕКИРХОДЖЕВА
ХЕЛИАН ХЮСЕИН ХАСАН
ХИДАЕТ ХЮСЕИНОВ СОФТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ХЮЛЕЯ ВИДАТ ИБОШ-САКОВА
ХЮСЕИН АДЕМОВ СОФТОВ
ХЮСЕИН ДЖАВИД ПАРСА
ХЮСЕИН ИБРЯМ ХАТИБ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ КУЛАКЛИЕВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ХЮСЕИН МУТАЛИБОВ МАХМУДОВ
ХЮСЕИН НИЯЗИЕВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ШАКИРОВ КУЛАКЛИЕВ
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ АРИФОВ
ХЮСНИЕ АЛИ СОФТА
ХЮСНИЕ ХЮСЕИНОВА ДАЛКРАН
ЧАВДАР ЕМЕЛОВ САЛИМОВ
ЧИДЕМ ИЛХАНОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
ШАБАН ЕРДИНЧ АБТИХОДЖА
ШАЗИЕ БЕЙТУЛА ИСЛЯМ
ШАЗИЕ ЕБАЗЕР САРАВЕЛИ
ШАЗИЕ ИДАЕТОВА МАХМУДОВА
ШАКИР ХЮСЕИНОВ КУЛАКЛИЕВ
ШАСИНЕ АХМЕДОВА МАХМУДОВА
ШАФИЕ МАХМУДОВА ТИРАКИЕВА
ШЕБНЕМ ШЕМСИДИН КЪРСЪТЛЪ
ШЕМСИДИН МУХАРЕМ КЪРСЪТЛЪ
ШЕМСИЕ РЕДЖЕБ ИБОШ
ШЕНГЮЛ АБТУЛОВА САКОВА
ШЕНГЮЛ ШЕНОЛ ГЮЛЕР
ШЕНОЛ МУХАРЕМ СЕФЕР
ШЕФКЕТ МЕХМЕДОВ КАРАОСМАНОВ
ШИНАСИ МАХМУДОВ ДАУДОВ
ШУКРИ МЕМИШ ТОМАШ
ШЮКРЮ ОСМАН ТОПАЛАХМЕД
ШЮКРЮ ХЮСЕИНОВ ТАРАКЧИЕВ
ЪРФАН МАХМУДОВ КЪРСЪТЛИЕВ
ЮЗДЖАН ХАМЗОВ ТИРАКИЕВ
ЮЗЛЕМ ИБРЯМ ИСЛЯМ
ЮЛМИЕ ЕБАЗЕР ХЮСЕИН
ЮМГЮЛ ХЮСМЕНОВА КЪРСЪТЛИЕВА
ЮМЕР АРИФОВ ТИРАКИЕВ
ЮРКЕ ЮСУФ МЕХМЕД
ЮРКЮШ КАДРИЕВА ГЕНДЖЕВА
ЮСУФ МАХМУД КАРАСЮЛЕЙМАН
ЯНА ПЕНЕВА МОНЕВА
ЯНКА СТАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛОДЖЕВО КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО СЕКЦИЯ № 008
адрес на избирателната секция: гр. Глоджево, ул. Димитър Благоев №75, Читалище

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБТУЛА АБТУЛА ПАЛАЗ
АБТУЛА РЕДЖЕБОВ ТЕТАВАЛЪЕВ
АДЕМ АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ
АДЕМ БИЛЯЛОВ ГЕНДЖЕВ
АДЕМ ОСМАНОВ АДЕМОВ
АДЕМ СЕЗЕР СЕЙДОЛСКИ
АДЕМ ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
АЙГЮЛ ОСМАНОВА САРМАДЖИЕВА
АЙДЪН АХМЕДОВ РУФАДОВ
АЙДЪН МЕХМЕД ХАДЖИХЮСЕИН
АЙЗЕЛ РЕДЖЕБОВА ЗВЪНОВА
АЙЛИН МЕХМЕД КЪСАВЕЛИ
АЙЛИН МЕХМЕД ЧАПРАЗ
АЙНУР МЕСУТОВ АРУНОВ
АЙНУР НЕДЖИАТИНОВА ТЕТАВАЛЪЕВА
АЙНУР СЕБАЙДИНОВА ДЖИНИЕВА
АЙРУЛА АХМЕДОВ ТАТАРОВ
АЙСЕЛ НАЗЪМ ЧАВДАРОВА
АЙСЕЛ ФАХРИДИНОВА ИСУФОВА
АЙСЕЛ ХЪЛМИ СОФТА
АЙТЕН ИБРЯМ ХЮСЕИН
АЙХАН СЕИДМЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
АЙХАН ХАСАНОВ ШУКРИЕВ
АЙШЕ АДЕМ ЧАЛЪК
АЙШЕ АЛИ ЮСУФ
АЙШЕ ЕРОЛ СОЛАКОВА
АЙШЕ МАХМУД ГАЗИ
АЙШЕ МЕХМЕД ГАНИ
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
АЙШЕ МУСТАФОВА ГАНИЕВА
АЙШЕ САЛИЕВА БАКОВЛУЕВА
АЙШЕ САЛИМОВА ЗВЪНОВА
АЙШЕ ШЕФКЕДОВА ТИРАКИЕВА
АЙШЕН НИХАТОВА ТЕЙФЪКОВА
АКСЕЛ ОСМАНОВ ЮМЕРГЮВЕЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРГОВ АВРАМОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
АЛЕКСЕЙ МАРИНОВ ХРИСТОВ
АЛИ АЛИ МАХМУД
АЛИ СЕВДЖАН ХАТИБ
АЛИ ХЮСЕИНОВ ГАНИЕВ
АЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАИСМАИЛОВ
АЛКИН МЕХМЕДАЛИЕВ ИСЛЯМОВ
АЛПАЙ СЕВИНЧ КАСИМ
АЛТАН МЕХМЕД ДАЛКАРАН
АЛТАН МУСТАФА ЮМЕР
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
АНТОН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
АПТУЛА БАСРИЕВ ЧАЛЪКОВ
АРИФ ИЛХАН КЕХАЯ
АСЕНЕ ХЮСЕИНОВА ГАНИЕВА
АСИЕ МЕМИШ УЗУН
АФИЗЕ ЛЕВЕНТ ХЮСЕИНОВА
АХМЕД АЙРУЛА ТАТАР
АХМЕД АЛИ САЛИГЮВЕ
АХМЕД ВЕЛИЕВ ЧИЛХАСАНОВ
АХМЕД МЕХМЕД ГАНИ
АХМЕД НЕДЖБИДИН ЧАКЪР
АХМЕД НЕДЖИБ ИБРЯМ
АХМЕД ОСМАН ЧИЛХАСАН
АХМЕД ОСМАНОВ ТОПАЛОВ
АХМЕД ХЮСЕИН ЗВЪНА
БАРИЕ ХЮСЕИНОВА ГЕНДЖЕВА
БАСРИ АБДУЛА ЧАЛЪК
БАСРИ КАМБЕРОВ КАМБЕРОВ
БЕДРИ ВЕЛИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
БЕДРИЕ ФЕЙЗУЛОВА САРМАДЖИЕВА
БЕЛГИН АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
БЕЛГИН АХМЕД ЧИЛХАСАН
БЕЛГИН БАСРИЕВ ДЖИНИЕВ
БЕЛКАЙ БЕЛГИНОВ ДЖИНИЕВ
БЕРКАНТ АДЕМ СЕЙДОЛСКИ
БЕРНА НЕБИЕВА ГЕНДЖЕВА
БЕРНА РЕЙХАНОВА АБТИХОДЖЕВА
БЕХЧЕТ АХМЕД САРМАДЖИ
БЕХЧЕТ ИСМЕТ КАРАСЮЛЕЙМАН
БИЛГЮЛ РУЖДИ ГАЗИ
БИЛЯЛ АДЕМ ГЕНДЖЕВ
БИРГЮЛ ОСМАНОВА САРМАДЖИЕВА
БИРСЕН МЕХМЕДОВА ИСЛЯМ
БИСЕР МИЛЧЕВ ПЕЕВ
ВЕДАТ ВЕЛИЕВ ИСЛЯМОВ
ВЕЛИ АЛИ ИСЛЯМ
ВЕЛИ АХМЕДОВ ЧИЛХАСАНОВ
ВЕЛИ МЕХМЕДОВ КЪСАВЕЛИЕВ
ВЕЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ГЕНДЖЕВ
ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ВЕЛИЧКА ЕНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ВЕНЕЛИН АЛИПИЕВ ЧАВДАРОВ
ВЕСКА МИТЕВА КОСТОВА
ВИЛДАН ЕМИН КАРАСЮЛЕЙМАН
ВИЛДАН ИСМАИЛОВА САРМАДЖИЕВА
ВИЛДАН ХАСАН ЗВЪНА
ГАЛЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ГАНИМЕ МЕХМЕДОВА КРАНЧЕВА
ГЕНОВЕВА ЗАХАРИЕВА РАДОСТИНОВА
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
ГЬОКАН АБТУЛА ПАЛАЗ
ГЬОКСЕЛ АПТУЛА ТЕТАВАЛЪЕВ
ГЮЛБАХАР ХАСАН СЕФЕР
ГЮЛБЕЯЗ РУЖДИЕВА ЯХЯ
ГЮЛВЕР МЮСАЕВА ДАВУЛДЖИЕВА
ГЮЛДЖАН АЛКИН ЮМЕРГЮВЕ
ГЮЛДЖИХАН КАДИР АШЪК
ГЮЛЕР НЕДЖАТИЕВА МЛАДЕНОВА
ГЮЛНАЗ РЕМЗИ ЧАЛЪК
ГЮЛШЕН ИСМЕТ АБИДИНОВА
ГЮЛШЕН МЕХМЕДОВА ДЖУРУШЕВА
ГЮЛЮМСЕР КЯШИФОВА БАКОВЛУЕВА
ГЮЛЮМСЕР РАИМОВА УЗУН
ГЮЛЯЙ ГЮНАЙ БАКОВЛУЕВА
ГЮНАЙ АХМЕДОВ ЗВЪНОВ
ГЮНАЙ ФЕВЗИЕВА СЕЙДОЛСКА
ГЮНАЙ ХАСАНОВ СОЛАКОВ
ГЮНАЙ ХЮСЕИНОВ БАКОВЛУЕВ
ГЮНЕР РАМИС ТАТАРОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ВАЛЕНТИНОВА КОЧЕВА
ДАУД МАХМУДОВ КАРАИСМАИЛОВ
ДАУД МЕХМЕД ТЕТАВАЛЪ
ДЕНИЗ АРИФ ДЕНИЗЛИ
ДЕЯН АЛИПИЕВ КОСТОВ
ДЕЯН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
ДЖАНАН САКА
ДЖАНСЕЛ ИЛХАН САЛИЕФЕНДИ
ДЖЕМ РЕЙХАН ХАДЖИОГЛУ
ДЖЕНГИЗ АХМЕД ГАНИ
ДЖЕНГИЗ СЮНЧЕР КАРАОСМАНОВ
ДЖУНЕЙТ САЛИЕВ ГАНИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
ДИМО АЛЕКОВ ЦЕКОВ
ДИНЧЕР ВЕЛИЕВ ГЕНДЖЕВ
ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ДОБРИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ДОРОТЕЯ ДИМОВА СЕЗГИН
ДУЙГУ НЕДЖБИДИН ЧАКЪР
ЕДА НУР ЙОКМЕН
ЕМЕЛ АДЕМ ПИЛЯСЛЪ
ЕМЕЛ ШЕФКЕТОВА ЗВЪНОВА
ЕМЕЛ ЮЗЕИРОВА МАНАФОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА КАМЕНОВА
ЕМИН АБТУЛА ЧАЛЪК
ЕМИН ШЕФКЕТ ИСЛЯМ
ЕМИН ШЕФКЕТОВ ТИРАКИЕВ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ЧАКАЛОВА-ПИЛАСЛИЕВА
ЕМРАХ АЙЗЕЛ РЕДЖЕБ
ЕМРАХ ИДАЕТ УЗУН
ЕРАЙ ФИКРЕТ ПОМАКОВ
ЕРГИН ХЮСЕИН ХАСАН
ЕРДЖАН САБРИ ЧАПАР
ЕРДИНЧ СЮЛЕЙМАНОВ ИСУФОВ
ЕРДИНЧ ХЮСЕИН ПИЛЯСЛЪ
ЕРЗИН ЮСУФ УЗУН
ЕРСИН ЕРГИНОВ ХЮСЕИНОВ
ЕРХАН ЕРДИНЧ ПИЛЯСЛЪ
ЕСВЕТ АХМЕДОВА ДАВУЛДЖИЕВА
ЕСИН ФИКРИ АЙДОГДУ
ЕСИН ХЮСЕИН МАХРЯМ
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ВУЧКОВ
ЗАЙДЕ АДЕМОВА ГАНИЕВА
ЗЕЙНЕБ АХМЕДОВА ЗВЪНОВА
ЗЕЙНЕБ ХАЛИЛОВА МЕХМЕДОВА
ЗЕЙНИШ РЕДЖЕБОВА МАНУШЕВА
ЗЕХРА РИДВАНОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
ЗЕХРА РЮСТЕМОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
ЗЮЛФИЕ АЛИЕВА САВОВА
ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛ ЮМЕРГЮВЕ
ЗЮЛФИЕ МЕХМЕД ЧАЛЪК
ЗЮЛФИЕ СЮЛЕЙМАН ГЕНДЖ
ЗЮЛФИЕ ХАСАН АЛЪРЪН
ИБРАХИМ ИЛХАН КАРАБАДЖАК
ИБРАХИМ РИДВАН БЕЙТУЛА
ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ ДЖУРУШЕВ
ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН ГАГАЛЪ
ИБРЯМ ХАСАНОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
ИБРЯМ ХЮСЕИН ЮМЕРГЮВЕ
ИВАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ИВАНИЧКА НИКОЛОВА ДИМОВА
ИВЕЛИН ИСКРЕНОВ АСЕНОВ
ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
ИДАЕТ БАСРИ УЗУН
ИЖЛЯН МЕЙСУТОВА ПИЛАСЛИЕВА
ИЛХАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ
ИЛХАН АРИФ КЕХАЯ
ИЛХАН ХАСАНОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
ИЛХАН ШАБАНОВ ХАТИПОГЛУ
ИСМАИЛ АБТУЛОВ ПОМАКОВ
ИСМАИЛ ИБРАХИМОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ МАХМУД РАХМАН
ЙОЗЛЕМ ФЕДЖРИДИН АКПЪНАР
ЙОРДАН ДЕЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН МАРИНОВ МАРИНОВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
КАМЕН БОРИСЛАВОВ СПАСОВ
КЕНАН ФИКРЕТОВ ЮМЕРГЮВЕЕВ
КЕРИМЕ МАКБУЛИЕВА ЮМЕРГЮВЕЕВА
КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
КРЪСТИНА НЕЦОВА ДИМИТРОВА
КЯМИЛЕ РАИМ ТАИР
КЯНИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ТИРАКИЕВА
ЛЕВИЕ ЕМИНОВА ЮСЕИН
ЛЕМАН САМЕТ АЛИ
МАГБУЛЕ МЕХМЕДОВА ЯХЯ
МАРИНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
МАРИНКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА
МАРТИН АСЕНОВ ГАНЕВ
МАХМУД ИДАЕТОВ УЗУНОВ
МЕЛВИН МЕХМЕДОВ СЕЙДОЛКЮВЛЮЕВ
МЕЛДА НИХАТОВА БАКОВЛУЕВА
МЕЛЕГБЕР РУШИД КЪСАВЕЛИ
МЕЛЕКБЕР НЕДРЕТ ЗВЪНОВА
МЕЛИС АЛИЕВА ГАНИЕВА
МЕЛИСА БЕРКАНТ СЕЙДОЛСКА
МЕЛИХ СЕВГИН ДАУД
МЕЛИХА ОСМАН КАРАБАДЖАК
МЕЛОДИ НИЛАЙ ГЕНДЖ
МЕНЗИЕ ШАБАН ИСЛЯМ
МЕРДЖАН ДАИЛ КАРАБАДЖАКОВА
МЕРСИН МУСТАФОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
МЕТИН МЕХМЕДАЛИЕВ ИСЛЯМОВ
МЕТИН МУСТАФА ГЕНДЖ
МЕХМЕД АЛИ СЕЛИМ
МЕХМЕД АХМЕД КЪСАВЕЛИ
МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИХЮСЕИН
МЕХМЕД ВЕЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
МЕХМЕД ГЮНЕРОВ ЧОБАНОВ
МЕХМЕД ИБРЯМОВ ДЕМИРАНОВ
МЕХМЕД РЕДЖЕБОВ ЗВЪНОВ
МЕХМЕД РИДВАНОВ СЕЙДОЛКЮВЛЮЕВ
МЕХМЕД СЕВИНЧ КАСИМ
МЕХМЕД ФИКРИЕВ УЗУНОВ
МЕЯМ РАМИ ТАХИР
МЕЯМ ХЮСЕИН ГАНИ
МУРАД ФЕИМОВ РИЗОВ
МУСТАФА ИБРЯМ ЧАЛЪК
МУСТАФА МЕХМЕД ЮМЕР
МУСТАФА САЛИ КОЧ
МУСТАФА СЮЛЕЙМАН ГАГАЛЪ
МЮЗЕЯМ ДАУДОВА ЧИВГЪНОВА
МЮЗЕЯМ ДЖЕЛИЛ ЗВЪНА
МЮХТЕБЕР МЕХМЕД АХМЕД
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
НАДЖИЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
НАДЖИЕ МУХАРЕМОВА АБТИХОДЖЕВА
НАДЯ АСЕНОВА ХУБЕНОВА
НАЗАР АЛЕКСЕЕВИЧ ХРИСТОВ
НАЗМИЕ БИЛЯЛОВА ЧИЛХАСАНОВА
НАЗМИЕ ЯХОВА ЮСЕИН
НАЙДЕН АСЕНОВ МАНУШЕВ
НЕБИ ХАСАНОВ ГЕНДЖЕВ
НЕВЕН ЩЕРЕВ ЧАВДАРОВ
НЕВИН АДЕМ АХМЕД
НЕВИН ФИКРЕТОВА САРОСМАНОВА
НЕВРИЕ ХЮСЕИН РАХМАН
НЕДАФЕТ ШЕФКЪЕВА РИЗОВА
НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ДРУМЕВ
НЕДЖАТ САБРИЕВ ХАТИБОВ
НЕДЖБИДИН АХМЕД ЧАКЪР
НЕДЖЛЯ МУРАДОВА РИЗОВА
НЕДЖМИЕ ХАСАН ЧАПРАЗ
НЕДРЕТ АЛИЕВ АКИФОВ
НЕЖДЕТ РЮСТЕМОВ БАКОВЛУЕВ
НЕЗИХА ШУКРИЕВА КОЧЕВА
НЕЙЗЕТ ХАЛИЛОВ ПИЛАСЛИЕВ
НЕЙЛЮФЕР БЕЙТУЛОВА КЪСАВЕЛИЕВА
НЕЛВИН БЕРКАНТ СЕЙДОЛСКИ
НЕРИМАН ХЮСЕИНОВА ШУКРИЕВА
НЕРМИН САЛИ КАТРАНДЖИ
НЕСЛЯН ОСМАН АБТИХОДЖА
НЕСРИН ИБРЯМОВА СОЛАКОВА
НЕСРИН МУСТАФОВА ГЕНДЖ
НЕСРИН ХИКМЕТОВА УЗУНОВА
НЕФИЗЕ ЛЯТИФОВА КЕХАЯ
НЕШЕ ВЕЛИЕВА ПОМАКОВА
НЕШЕ ФИКРЕТОВА СЕЙДОЛКЮВЛЮЕВА
НИАЗИ ДАВУД АШЪК
НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ВУЧКОВА
НИЛИФЕР БЕЛГИН СЕФЕРОВА
НИЛЯЙ БЕХТИЕВА ГАНИ
НИХАТ БАСРИЕВ КАМБЕРОВ
НИХАТ РЕМЗИЕВ КОЧЕВ
НИХАТ РЮСТЕМОВ БАКОВЛУЕВ
НИХАТ ФИКРЕТОВ САРОСМАНОВ
НОРА ЩЕРЕВА ЙОСИФОВА
НУРАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
НУРДЖИХАН ЕМИНОВА ИСЛЯМ
НУРИЕ ХЮСЕИНОВА ДЕМИРАНОВА
НУРТЕН АХМЕДОВА МАХМУД
НЮСРЕТ ИБРЯМОВА АКИФОВА
ОГНЯН ИСКРЕНОВ МИХАЙЛОВ
ОГЮН ОСМАНОВ ДАВУЛДЖИЕВ
ОКТАЙ АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ
ОЛДЖАЙ НЕЖДЕТОВА АКИФ
ОНУР БЕДРИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ОРХАН ИЛХАНОВ КАРАБАДЖАКОВ
ОРХАН САЛИЕВ ГАНИЕВ
ОСМАН АДЕМОВ АДЕМОВ
ОСМАН АХМЕДОВ ДАВУЛДЖИЕВ
ОСМАН ИСМАИЛОВ ХАТИБОВ
ОСМАН МЕХМЕД СЮЛМАН ГЕНДЖЕВ
ОСМАН ФЕЙЗУЛОВ ХАФУЗОВ
ОСМАН ФИКРЕТОВ МАНАФОВ
ОСМАН ХАСАН ЮМЕРГЮВЕ
ПАВЛИНА АВРАМОВА НЕДКОВА
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
РАБИЕ МЕХМЕДОВА СЕЙДОЛКЮВЛУЕВА
РАВИЕ СЕЙФЕТИНОВА ЮМЕР
РАИМ МЕХМЕД КЪСА
РАМИЗ ОСМАНОВ КРАНЧЕВ
РЕДЖЕБ АБТУЛОВ САЛАТОВ
РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ ЗВЪНОВ
РЕЙХАН ЕМИН ШУКРИ
РЕЙХАН ИБРЯМОВ АБТИХОДЖЕВ
РЕЙХАН ИСУФ МАХРЯМ
РЕЙХАН ХАЛИЛ ПИЛЯСЛЪ
РЕЙХАН ХЮСЕИНОВ ХАДЖИОГЛУЕВ
РЕКШАН БЕЙХАН ВЕЛИЕВА
РЕМЗИ АХМЕДОВ КОЧЕВ
РЕНГИНАР ФИКРЕТОВА ИСЛЯМОВА
РЕФИЕ МЕХМЕДОВА ЧАЛЪКОВА
РЕФИЕ ОСМАНОВА ХАТИБОВА
РЕФИКА МАХМУД УЗУН
РИДВАН ЮДЖЕЛ ЮСЕИН
РОСИЦА ПЕНЧЕВА РАШКОВА
РУВЕЙДЕ МЕТИНОВА ИСЛЯМОВА
РУЖДИ МЕХМЕД ГАЗИ
РУЖДИ НАСУФ УЗУН
РУМЕН МАКСИМОВ МЛАДЕНОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
РУШИД АХМЕДОВ КЪСАВЕЛИЕВ
СААДЕТ ЗЕЛКИФОВА ЧАКЪР
САБРИЕ ВЕЛИЕВА БАКОВЛУЕВА
САДИЕ МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
САДИФЕ ЮСУФ ЮМЕРГЮВЕ
САЛИ МУХАРЕМ ХОДЖА
САЛИ ХАСАНОВ ГАНИЕВ
САЛИМ РАИМОВ КЪСОВ
САЛИМ ХЮСЕИН СОФТА
САМИР ОСМАНОВ ВЕЛИЕВ
САНИЕ ШЮКРИ САЛИГЮВЕ
САФЕТ АДЕМОВА ИСЛЯМОВА
СВЕТОСЛАВ МАРТИНОВ КОЙЧЕВ
СЕБАХАТИН ХЮСЕИН СОЛАК
СЕВГИН ДАУД ТЕТАВАЛЪ
СЕВГИНАР ЗЮЛКЮФ БАКОВЛУЕВА
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КАРАИСМАИЛОВА
СЕВГЮЛ НЕДЖАТОВА САБРИЕВА
СЕВДА СЮНЧЕР КАРАОСМАНОВА
СЕВДЖАН АЛИ ХАТИБ
СЕВДЖАН МЕХМЕД ХЮСЕИН
СЕВДЖИХАН АДЕМ ХАДЖИХЮСЕИН
СЕВДЖИХАН ИБРЯМ УЗУН
СЕВДЖИХАН ИСМАИЛ ТЕТАВАЛЪ
СЕВДИЕ АДЕМ ЮМЕР
СЕВДИЕ АЗИЗОВА ГАНИЕВА
СЕВДИЕ МЕХМЕД МАНАФ
СЕВДИЕ ФЕРАДОВА АДЕМОВА
СЕВДИЕ ХЮСЕИН ТЕТАВАЛЪ
СЕВДИШ НАСЪФОВА ЗВЪНОВА
СЕВИЛЯЙ МУСТАФА ПАША
СЕВИМ АХМЕДОВА УЗУНОВА
СЕВИНЧ МЕХМЕДОВА КАСИМОВА
СЕВИНЧ НУРИЕВА ГЕНДЖ
СЕВИНЧ САЛИ ХОДЖА
СЕДАТ РЕМЗИЕВ КОЧЕВ
СЕЗАЙ СЕЗГИН СОФТА
СЕЗГИН ДАВУДОВ КАРАИСМАИЛОВ
СЕЗГИН САЛИМ СОФТА
СЕЗЕН РЕЙХАНОВА АБТИХОДЖЕВА
СЕЗЕР АДЕМ СЕЙДОЛСКИ
СЕИДМЕХМЕД АХМЕДОВ САЛИЕВ
СЕЙДЕ АЛИ РАШИД
СЕЙДЕ АХМЕД ХАТИБ
СЕЙДЕ ВЕЛИ САРОСМАН
СЕЙДЕ ШАКИРОВА КЕЛОСМАНОВА
СЕЙХАН МЕХМЕДОВ САРМАДЖИЕВ
СЕЛИМ ХЪЛМИЕВ ЧЪВГЪНОВ
СЕЛИМЕ АДЕМОВА ГЕНДЖЕВА
СЕЛИМЕ АХМЕД ЮМЕРОВА
СЕЛИМЕ ДАУДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
СЕЛИМЕ КАМБЕРОВА ХЮСЕИН
СЕЛИМЕ СЕЛИМ ХЮСЕИН
СЕЛЧУК СЕВДЖАН ХЮСЕИН
СЕРКАН АХМЕД ЗВЪНА
СЕРКАН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
СЕХЕР СЮЛЕЙМАНОВА ГЕНДЖЕВА
СИБЕЛ НЕЖДЕТОВА ЧИЛХАСАНОВА
СИБЕЛ СЕЛИМОВА ДЕМИРЯН
СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ХАФУЗОВА
СИНАН ФИКРЕТ ЮМЕРГЮВЕ
СЛАВЧО ДИМОВ ДОБРЕВ
СНЕЖАНКА РАДЕВА ЕНЧЕВА
СОТИРКА МЕНДОВА СТЕФАНОВА
СТАНИСЛАВ ДЕЯНОВ ЙОРДАНОВ
СТАНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
СТАНЮ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ДОБРЕВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
СУНАЙ АЛИ ХАТИБ
СУНАЙ АХМЕДОВ ЗВЪНОВ
СУНАЙ ХАСАНОВ СОЛАКОВ
СУРАЙ НЕЙЗЕТОВ ПИЛАСЛИЕВ
СЮЛБИЕ АДЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
СЮЛБИЕ ЕНВЕРОВА ФУЧИДЖИЕВА
СЮЛБИЕ МАХМУД ЧАПАР
СЮЛБИЕ САЛИМ ТЕТАВАЛЪ
СЮЛЕЙМАН ГЮНАЙ
СЮЛЕЯ САЛИ ЕСКИДЖИ
ТАЙБЕ ШУКРИ ЧАЛЪКОВА
ТАНЕР ХАСАНОВ ЗВЪНОВ
ТЕЗГЮЛ НОВМАНОВА РЕДЖЕБОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
ТОДОРКА МИЛКОВА СТОЙЧЕВА
ТУРАЙ НЕЙЗЕТОВ ПИЛАСЛИЕВ
ТУРГАЙ ИСМАИЛОВ ГЕНДЖЕВ
ТЮРКЕН АХМЕД НЕДЖИБ-ОРУЧ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ЗВЪНОВА
ФАТМЕ ВЕЛИ СИДОЛКЮЛЮ
ФАТМЕ МЕЙСУТОВА ПИЛЯСЛЪ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ЧЪВГЪНОВА
ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
ФАТМЕ ШЕФКЕТ ФИКРЕТ
ФЕВЗИЕ МЕХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
ФЕЙМЕ ИЛИХАНОВА САРМАДЖИЕВА
ФЕРИДЕ МУСТАФОВА ПИЛЯСЛЪЕВА
ФЕРИДЕ САЛИМ КЪСАВЕЛИЕВА
ФИДЕС РАИМОВА КЪСОВА
ФИЙДЕС ЕЮБ КЪСАВЕЛИ
ФИЙДЕС СЮЛЕЙМАН ГЕНДЖ
ФИЙДЕС ХАСАН СЕФЕР
ФИЙДЕС ХАСАНОВА ХАТИБОВА
ФИКРЕТ АЗИЗОВ ПОМАКОВ
ФИКРЕТ ХАСАН ЮМЕРГЮВЕ
ФИКРИ НАСУФОВ УЗУНОВ
ФИКРИ САЛИЕВ ДЖИНИЕВ
ХАБИБЕ МЕХМЕД УЗУНОВА
ХАВА ФАЗЛИЕВА ХАДЖИОГЛУЕВА
ХАЗЕЛ КАСИМОВА ЧИЛХАСАН
ХАЛИЛ ИБРЯМОВ ДЕМИРАНОВ
ХАЛИЛ РЕЙХАНОВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИЛ ХЮСЕИН СОФТА
ХАЛИМЕ АБТУЛА СОЛАК
ХАЛИМЕ АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
ХАЛИМЕ АХМЕД ЧАКЪР
ХАЛИМЕ ИДРИЗОВА КОЧЕВА
ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА СЕЙДОЛСКИ
ХАСАН ОСМАНОВ ТОПАЛОВ
ХАСАН ФЕВЗИ ЕСКИДЖИ
ХАСАН ШУКРИЕВ ТАРАКЧИЕВ
ХАСАН ШУКРИЕВ ХАДЖИОВЛУЕВ
ХАТИДЖЕ АЛИ УЗУН
ХАТИДЖЕ ХАСАН ЧИЛХАСАН
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА ТОПАЛОВА
ХАФИЗЕ ХЮСЕИН ИБРЯМ
ХАШИМ САЛИМОВ ТАРАКЧИЕВ
ХИКМЕТ ИБРЯМОВ УЗУНОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХЮСЕИН АЛИЕВ ГАНИЕВ
ХЮСЕИН ЕРДИНЧ ИСУФ
ХЮСЕИН ИСМАИЛ АХМЕД
ХЮСЕИН СЕВДЖАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ШУКРИЕВ ХАДЖИОВЛУЕВ
ХЮСНИЕ АБТУЛА ХОДЖА
ХЮСНИЕ АХМЕД ЮМЕРГЮВЕ
ЧИЛЕР ТУНЖЕР ХАТИПОГЛУ
ЧИСЕЛ ИСКЕНДЕР ГЕНДЖЕВА
ШАЗИЕ МАХМУД СОФТА
ШАЗИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ТЕТАВАЛЪЕВА
ШАСИНЕ МУСТАФА ГАНИЕВА
ШЕМСИДИН МЕХМЕД ТОМАШ
ШЕНАЙ ИСМЕТОВА ИСЛЯМОВА
ШЕНГЮЛ САЛИМ ХЮСЕИН
ШЕФКЕТ АРИФОВ ТИРАКИЕВ
ШЕФКЕТ МАХМУД ИСЛЯМ
ШИНАСИ ТАХИР ГЕНДЖ
ШЮКРИЕ АДЕМОВА ЧЕТИН
ЩЕРЮ ФИЛИПОВ ЧАВДАРОВ
ЮДЖЕЛ ЮСЕИН МАХМУД
ЮКСЕЛ ЮДЖЕЛ ЮСЕИН
ЮЛИЯНА РАДОСЛАВОВА ЦЕКОВА
ЮМГЮЛ ИСМАИЛ ПАЛАЗ
ЮМГЮЛ МЮЗЕКЯЕВА АБТИХОДЖЕВА
ЮМГЮЛСЮН МЕХМЕДОВА ЗВЪНОВА
ЮМИТ ОСМАНОВ САРМАДЖИЕВ
ЮСУФ ЮМЕР ТЕТАВАЛЪ
ЮСУФ ЮСУФ УЗУН
ЯЛЧИН РУЖДИ ГАЗИ
ЯСМИН БЕЛГИН КАРАСЮЛЕЙМАН

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛОДЖЕВО КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО СЕКЦИЯ № 009
адрес на избирателната секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №103, магазин ЕТ „Юзеир Пашев“;

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБДУЛЛА ХЮСЕИН ЗВЪНА
АБТУЛА АЛИ ТОМАШ
АБТУЛА АХМЕДОВ ЧЪРАКОВ
АБТУЛА ДЖЕФЕРОВ КОДЖААЛИЕВ
АБТУЛА МЕХМЕД АХМЕД
АБТУЛА ОСМАН КАТРАНДЖИ
АДЕМ АХМЕД ЧИЛХАСАН
АДЕМ МЕХМЕДОВ СОЛАКОВ
АДЕМ МУСТАФА ХАСАН
АДЕМ МУСТАФОВ АДЕМОВ
АДЕМ САЛИ БЕЙТУЛА
АДИЛ ЗЮЛКЮФ СОЛАК
АДИЛ САЛИЕВ АДИЛОВ
АДИЛ ХЮСЕИН ЧОБАН
АДИЛ ХЮСЕИНОВ АДИЛОВ
АДИЛЕ САФЕТ ТОМАШ
АЖДА БЮРХАН ТЮЛЕОГЛУЕВА
АЗИЙЗЕ ЕШРЕФОВА ПАШЕВА
АЙДЪН АЛЯЙДИНОВ ДЖИНИЕВ
АЙДЪН РАИМОВ МЕХМЕДОВ
АЙДЪН РЕДЖЕБОВ ГАЗИЕВ
АЙКУТ АХМЕД ЯВАШ
АЙЛИН РИДВАНОВА ЕБАЗЕРОВА
АЙЛЯ САФЕТ ТОМАШ
АЙЛЯН НЕДЖБИДИН ТЮЛЕОВЛУЕВА
АЙНУР АХМЕДОВА ШАКИРОВА
АЙСЕЛ БЕЙТУЛОВА МАНДАЖИЕВА
АЙСЕЛ ЗЮЛКЮФ ПАШЕВА
АЙСЕЛ ИБРЯМОВА КАТРАНДЖИ
АЙСЕЛ ИСМАИЛ САРОСМАН
АЙСЕЛ РУЖДИЕВА КЪРОВА
АЙСЕЛ ФИКРЕТ КЕЛОСМАНОВА
АЙТЕН АХМЕДОВА АБТИХОДЖЕВА
АЙТЕН РАМАДАН ЧИЛХАСАНОВА
АЙТЕН ФИКРЕТОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ АХМЕД КАТРАНДЖИ
АЙШЕ АХМЕДОВА ДЖЕФЕР
АЙШЕ ВЕЙСЕЛОВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ ИБРАХИМОВА ТЮЛОГЛУЕВА
АЙШЕ ИСМАИЛОВА УЗУНХАСАНОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ТОМАШЕВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
АЙШЕ САЛИ ПАША
АЙШЕ САЛИЕВА МИЙРЕМОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА МАНАФ
АЙШЕ ХАШИМ АБТИХОДЖА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕД
АЙШЕ ЮМЕРОВА ТЮЛЕОВЛУ
АЙШЕ-МЕЛЕК ЮМЕР ДЖЕСУР
АЙШЕГЮЛ ЕЮБОВА АДИЛОВА
АЙШЕГЮЛ САЛИ ЧОБАН
АЛЕКО МИЛЕНОВ СИМЕОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
АЛИ АБТУЛА ТОМАШ
АЛИ АДЕМОВ ДЖАМБАЗОВ
АЛИ РАИФ ДАУЛДЖИ
АЛИ САЛИМОВ ГЕНДЖЕВ
АЛИ ТЕФИКОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
АЛИЕ МАХМУД СОЛАК
АЛИЕ ХАШИМОВА ПАШЕВА
АЛТАН ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
АНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
АНА БОЯНОВА ИВАНОВА
АНА ДЕНЕВА МИЛАНОВА
АНАНИ АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ
АНАНИ ОГНЯНОВ АСЕНОВ
АНДРЕЙ ЙОСИФОВ БРАТОЕВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ФИЛИПОВА
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КАРАЬОЗ
АНИФЕ СЕЛИМОВА МУСТАФОВА
АПТУЛА ХАСАН КАРАОСМАН
АРЗУ МЕТИНОВА ГАДЖАЛОВА
АРЗУ САЛИ ДЖАМБАЗ
АСЕН АСЕНОВ ЕМИЛОВ
АСИЕ ИСМАИЛ АМУДЖА
АСИЕ ХЪЛМИЕВА АХМЕД
АСЛЪ АХМЕД КЪСА
АТАБЕРК ГЮНЕР
АТАБЕРК ШАХИН
АХМЕД АБТУЛОВ ЧЪРАКОВ
АХМЕД АДЕМОВ ДЖАМБАЗОВ
АХМЕД АДЕМОВ ТЕТАВАЛЪЕВ
АХМЕД БЕЙХАН ЯВАШ
АХМЕД БЕКИРОВ МАНДАЖИЕВ
АХМЕД ВЕЛИ КЕЛЕШ
АХМЕД ГЮНАЙ МАНДАЖИЕВ
АХМЕД ИСУФОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МУХАРЕМ ПАША
АХМЕД НЕДЖБИДИН КАСПЕР
АХМЕД ХЮСЕИН ЧИЛХАСАН
АХМЕД ХЮСЕИН ЯВАШ
АХМЕД ЮМЕРОВ СОЛАКОВ
АХСЕН АЙДЪНОВ ДЖИНИЕВ
БАКИ БАСРИ СОЛАК
БАСРИ АХМЕД СОЛАК
БАСРИ СЮЛЕЙМАН ТОМАШ
БАХАР ЕНВЕРОВА ЕФРАИМОВА
БЕДИХА МЕХМЕДОВА РАХМАН
БЕЙСИМ АЛИ ВЕЛИ
БЕЙТИ САЛИ БЕЙТУЛА
БЕЙХАН ИСКЕНДЕРОВ КЕЛЕШЕВ
БЕЙХАН МУСТАФА ЯВАШ
БЕЙХАН САБРИЕВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
БЕРКАЙ РАМИЗ РАМИЗ
БЕРНА БЕЙСИМ ВЕЛИ
БЕХТИ МЕХМЕД ЧИЛХАСАН
БЕХТИ ЮСУФОВ АХМЕДОВ
БИЛЯНТ ОСМАН АХМЕД
БИРНУР АДЕМОВА МЕХМЕДОВА
БИРСЕН ЕНВЕРОВА ЕФРАИМОВА-ДАНАДЖИ
БИРСЕН МУСТАФОВА СЕРАФИМОВА
БУРДЖУ ЕРКАНТ ТЪКЪЗОВА
БУРХАН КЪЗЪЛАСЛАН
БЮЛЕНТ РУЖДИ ЮМЕР
ВАСФИЕ САЛИЕВА ТАРАКЧИ
ВЕЖДИ ВЕЛИ ПАША
ВЕЛИЗАР РАДЕВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛКА ТЕМЕНУГОВА СОЛАК
ВЕСИЛЕ ИСМАИЛ ГАДЖАЛ
ВЕСИЛЕ КЯЗИМ БЕЙТУЛА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА ПИЛАСЛЪ
ВИЛДАН АХМЕДОВА МАНАФОВА
ВИЛДАН БЕЙТУЛА КАСПЕР
ВИЛДАН ЗЕКЕРИЕВА ПАША
ВИЛДАН МЕХМЕД АДЕМ
ВИЛДАН ХЮСЕИНОВА СЕФЕР
ВИЛДАН ШАБАНОВА АПАЗ
ГЬОКТУ АХМЕДОВ ПАШЕВ
ГЬОКХАН МЕХМЕДОВ СЕФЕРОВ
ГЮЛВЕР МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ
ГЮЛДЖАН ХАМИД АХМЕДОВА
ГЮЛДЖИХАН ШУКРИЕВА КЕЛЕШЕВА
ГЮЛЕЙМАН ОСМАНОВА САЛАТОВА
ГЮЛЕР ЮМЕРОВА СОЛАКОВА-АДЕМОВА
ГЮЛЗАДЕ ШЮКРИЕВА ГАЗИЕВА
ГЮЛЗАР ИСМЕТОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
ГЮЛНАЗ АЛИ АБТИШ
ГЮЛНАЗИЕ ХАСАН ХАДЖИХАЛИЛОВА
ГЮЛСЕВЯН ХЮСМЯН ФУЧИДЖИ
ГЮЛТЕН АДЕМОВА ТЪКЪЗОВА
ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА КОЧСАЛИЕВА
ГЮЛЧАЙ БЕХТИ ЧИЛХАСАН
ГЮЛЧЕХРЕН МУСИН КЕЛОСМАН
ГЮЛШЕН АХМЕД МАНДИК
ГЮЛШЕН КЯШИФОВА МУСОВА
ГЮЛШЕН ХАСАН ЧИЛХАСАН
ГЮЛЯЙ ФЕРЗУ ЧОБАНОВА
ГЮНАЙ ВАТАН
ГЮНАЙ АХМЕДОВ МАНДАЖИЕВ
ГЮНЕЙТ ИСМЕТОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
ГЮНЕЛ ФЕВЗИ КЪР
ГЮНЕР АХМЕДОВ ПАШЕВ
ГЮНЧЕР АХМЕДОВ МАНДАЖИЕВ
ДАВИД АЛИПИЕВ ДАВИДОВ
ДЖАНСУ ШЕНТЮРК
ДЖАНСУ БЕХТИ ЧИЛХАСАН
ДЖЕЙЛЯН ТАЛЯТОВА КЪРОВА
ДЖЕЙСУН ТАЛЯТОВА ДАНАДЖИ
ДЖЕЛИЛ АДИЛОВ КОЧСАЛИЕВ
ДЖЕМИЛЕ ХАСАНОВА ДАУЛДЖИ
ДЖЕНАН НЕВЗАТ КАРАШАНОВА
ДЖЕФЕР ИБРАХИМ ПАША
ДИЛЕК БЕЙДЖАН СОЛАКОВА
ДИЛЯН ВЕЛИЗАРОВ РАДЕВ
ДИМИТРИЧКА МИТЕВА ХРИСТОВА
ЕБРУ МЕТИНОВА ГАДЖАЛОВА
ЕДИС МЕХМЕДОВ ЧИРАКОВ
ЕДИС ХАСАНОВ КАРАШАНОВ
ЕЛВИДЕ ЮЗЕИР САЛАТ
ЕЛЖБЕР АЙДЪН ПАША
ЕЛМАН МУСТАФОВ КЕЛОСМАНОВ
ЕЛНАР ФИКРЕТОВА ЯВАШ
ЕМБИЯ АХМЕДОВА ЯВАШ
ЕМЕЛ РУЖДИ КОДЖААЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ФИДАНОВА ПАВЛОВА
ЕМИНЕ АПТУЛА МАНАФОВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ ГАДЖАЛОВА
ЕМИНЕ ЙЪЛМАЗ ДЕМИРДЖИ
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЧИРАКОВА
ЕМИНЕ ФИКРЕТОВА ЗВЪНА
ЕМИНЕ ХАСАН СОЛАК
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ДОБРУДЖАЛИЕВА
ЕМИНЕ ЮСУФ ПАША
ЕМИР РЕЙХАН МАХМУД
ЕНГЮЛ САЛИМОВА КАСПЕРОВА
ЕНЕС БИЛЯЛ МЕХМЕД
ЕНИС АЛИЕВ ГЕНДЖЕВ
ЕНЧО ЕМИЛОВ ЙОСИФОВ
ЕРГЮЛ ГЮЛТЮН МИЙРЕМОВА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛОВ МАНАФОВ
ЕРКАНТ РУЖДИЕВ ТЪКЪЗОВ
ЕРСИН ХЮСЕИНОВ МАНДАЖИЕВ
ЕРХАН САБРИЕВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
ЕСИН ОСМАНОВА ГЕНДЖЕВА
ЖУЛВЕН БЕЙХАНОВА КЕЛЕШЕВА
ЖУРВЕН ХАСАНОВ ПАШЕВ
ЗАФИРА ФИЛИПОВА ДАВИДОВА
ЗЕЙНЕБ АДЕМ ЧИЛХАСАН
ЗЕЙНЕБ РУЖДИЕВА ТЪКЪЗОВА
ЗЕКИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЕЮБОВА
ЗЕЛИХА ИБРЯМ ТЪКЪЗОВА
ЗЕХРА ВЕЛИЕВА ЮМЕРОВА
ЗЕХРА ИБРЯМОВА ХАЛИБОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ТОМОВА
ЗЮЛКЮФ АХМЕД СОЛАК
ЗЮЛФИЕ АХМЕД АБТИШ
ЗЮЛФИЕ САЛИМОВА АПАЗ
ЗЮЛФИЕ ЮМЕРОВА КОЧСАЛИЕВА
ИБРАХИМ ШЕФКЕТОВ МАНАФОВ
ИБРЯМ АБТУЛА СЕФЕР
ИБРЯМ АХМЕД ХАДЖИХАЛИЛ
ИБРЯМ МЕХМЕД ТОМАШ
ИБРЯМ МЕХМЕДОВ КЕКЕРОВ
ИБРЯМ ОСМАН КАТРАНДЖИ
ИБРЯМ ФЕВЗИ ЕСКИДЖИ
ИБРЯМ ФЕРАДОВ КОДЖААЛИЕВ
ИБРЯМ ХАСАНОВ КАРАШАНОВ
ИЛИЯЗ ОСМАНОВ МУСОВ
ИЛКЕР РУЖДИЕВ САЛИЕФЕНДИЕВ
ИМРЕН ХАСАН ГАДЖАЛ
ИНДЖИГЮН РУЖДИЕВА САЛИЕФЕНДИЕВА
ИСКЕНДЕР ИСКЕНДЕРОВ КЕЛЕШЕВ
ИСМАИЛ ИСМЕТ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ОРХАНОВ ТАХИРОВ
ИСМАИЛ ОСМАНОВ МАНАФОВ
ИСМАИЛ РАШИДОВ РАШИДОВ
ИСМЕТ ИСМАИЛОВ ТОМАШЕВ
ИСМЕТ САЛИЕВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
ИСМЕТ ФИКРЕТОВ МАНАФОВ
ИСМЕТ ХЮСЕИНОВ ТЪКЪЗОВ
ЙОЗГЮЛ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
ЙОЗЛЕМ ЙЪЛДЪРЪМ
ЙОСИФ ТАНЕВ БРАТОЕВ
ЙЪЛМАЗ АДЕМ АБТИШ
ЙЪЛМАЗ ЯКУБ АМУДЖА
КАДРИЕ ИЛХАНОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
КЕНАН РАИМОВ АБТИШЕВ
КЕНАН ЮКСЕЛ АХМЕД
КОЛЬО КРЪСТЕВ КОЛЕВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
КЯШИФ ОСМАНОВ МУСОВ
ЛЕМАН МЕХМЕД ХАЛАДЖОВА
ЛЕНАР НЕЖДЕТОВА ХАЛАДЖОВА
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ГЕНЧЕВ
ЛЮТФУЛА ЛЮТФУЛА БЕЙТУЛА
ЛЯТИФ ШЕФКЪЕВ МИЙРЕМОВ
МАГБУЛЕ РУЖДИ ТИРАКИ
МАГБУЛЕ СЮЛЕЙМАН КАСПЕР
МАРИНЕЛА ДРАГОМИРОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ БОЯНОВА ГЕНДЖ
МАРИЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
МАХМУД ОСМАНОВ АБТИХОДЖЕВ
МАХМУД СЕЛИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
МАХМУД ХАСАН МАХМУД
МАХМУД ХЮСЕИН КАТРАНДЖИ
МЕЛДЖАН МЕХМЕД ЯВАШ
МЕЛЕК СУНАЙ РУФАТ-ТЮЛЕОГЛУЕВА
МЕЛИС ОСМАН РАХМАН
МЕЛИХА ХЪЛМИ ИБРЯМ
МЕЛИХА ХЮСЕИН ПАША
МЕМДУХА АБТУЛОВА КОДЖААЛИЕВА
МЕНУРЕ ИСМЕТ РАХМАН
МЕРИЯМ МЕХМЕДОВА КАРАОСМАН
МЕРЛИН МУХАРЕМ МАХМУД
МЕСУТ ИСМЕТОВ САРОСМАНОВ
МЕТИН АХМЕДОВ ИСУФОВ
МЕТИН ИБРЯМ СЕФЕР
МЕТИН ХАШИМ АЛИ
МЕТИН ХЮСЕИНОВ ГАДЖАЛОВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ КУРУЕВ
МЕХМЕД ВЕЛИ ПАША
МЕХМЕД ИБРЯМ АБТУЛА
МЕХМЕД МЕХМЕД ГАДЖАЛ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ КОЧЕВ
МЕХМЕД НЕДЖИБ ИБРЯМ
МЕХМЕД ОСМАН РАХМАН
МЕХМЕД РИДВАН КЕРИМ
МЕХМЕД ХАСАН КЕЛОСМАН
МЕХМЕД ХЮСЕИН ЯВАШ
МЕХМЕД ЮМЕРОВ СЕФЕРОВ
МЕХНУР ХЮСЕИНОВ КАТРАНДЖИЕВ
МЕЯМ АЛИОСМАНОВА МАНАФОВА
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА КАМЕНОВА
МИЛЕН АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ
МИРЕНА РАДОСЛАВОВА ГЮНЕР
МУСИН РАИМОВ МЕХМЕДОВ
МУСТАФА ЕШРЕФОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ЗЕКЕРИЕ МУСТАФА
МУСТАФА ИЛИЯЗОВ ПАРСОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ГАДЖАЛ
МУСТАФА МЕХМЕД КЕЛОСМАН
МУСТАФА САЛИ ЯХЯ
МУСТАФА ЮМЕР ЯВАШ
МУТАЛИБ ИБРЯМОВ КАРАШАНОВ
МУХАРЕМ ТЕЙФИКОВ ХАЛИБОВ
МЮКЕРЯМ МЕХМЕД ПАША
МЮМИН МУТЛУ
МЮНЕВЕР ЮМЕРОВА ГАДЖАЛОВА
МЮСЕБИЕ АЛИЕВА ГАЙТАНОВА
НАДЖИЕ АЗИС ЯВАШ
НАДИЕ ЕФРАИМОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
НАЗИФ АХМЕД ГАРИБ
НАЗИФ ХАЛИЛ ПИЛАСЛЪ
НАЗЛЪ ВЕЛИЕВА АЛИТОВА-ЗВЪНА
НАЗМИЕ МЕХМЕДОВА КОДЖААЛИЕВА
НАЗМИЕ ОСМАНОВА ТОМАШЕВА
НАЗМИЕ РАМИСОВА УЗУНХАСАНОВА
НАЗМИЕ ЯКУБОВА СЕФЕРОВА
НАЙДЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
НАРГИС ИСМАИЛОВА ВЕЛИ
НАРГИХАН НИЯЗИЕВА КЯШИФ
НАУМ НАЧЕВ ГЕРАСИМОВ
НАЧО МИХАЙЛОВ ГЕРАСИМОВ
НЕБИЕ АЛИ ГАЙТАН
НЕВГИН РАШИДОВ ШАКИРОВ
НЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА
НЕВРИЕ МЕХМЕД РАХМАН
НЕДЖБИДИН АХМЕД КАСПЕР
НЕДЖБИДИН МЕХМЕД ЯШАР
НЕДЖВАН МЕХМЕД ХЮСЕИН
НЕДЖГЮЛ АХМЕДОВА ГАДЖАЛ
НЕДЖМИЕ АХМЕД ПАША
НЕДРЕТ СЮЛЕЙМАН ПАША
НЕЖДЕТ МУХАРЕМОВ ХАЛАДЖОВ
НЕЗИХАТ ШАКИРОВА ДЖАМБАЗОВА
НЕЙЛИН НЕДЖМИДИНОВА КАСПЕР
НЕРМИ ФЕИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
НЕРМИН КЕМАЛ КЯШИФ
НЕСИМ АБТУЛОВ ТОМАШЕВ
НЕФИЗЕ МЕХМЕД ЮМЕР
НЕХАР СЕЛИМАН ГАДЖАЛ
НИАЗИ АХМЕД КАСПЕР
НИЛГЮН СЮЛЕЙМАНОВА ХАДЖИХАЛИЛ
НОРА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
НУРГЕН АКИФОВА ПАША
НУРДЖИХАН ШАБАНОВА САЛАТОВА
НУРСЕН ЛЯТИФОВА ГЕНДЖЕВА
ОКАН АДЕМОВ СОЛАКОВ
ОКСИН РИЗАЕВ УЗУНХАСАНОВ
ОНУР РУЖДИЕВ ГЕНДЖЕВ
ОРЛИН ДАВИДОВ АЛИПИЕВ
ОРХАН ОСМАНОВ АБТИХОДЖЕВ
ОРХАН ХАСАНОВ САЛИЕВ
ОСМАН БИЛЯНТ АХМЕД
ОСМАН ИБРЯМОВ МУСОВ
ОСМАН МЕХМЕД РАХМАН
ОСМАН МЕХМЕДОВ СЕФЕРОВ
ОСМАН ОРХАНОВ АБТИХОДЖЕВ
ОСМАН ХАСАН АПАЗ
ОСМАН ХАСАНОВ ЧИЛХАСАНОВ
ПАКИЗЕ АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
ПЕНКА ДЕНЕВА ВЕЛИКОВА
ПЕРВИН БЕХАТОВА ИДАЕТОВА
РАБИЕ ХАСАНОВА БАЙРАКТАР
РАВИЕ МАХМУДОВА ПИЛЯСЛЪЕВА
РАИМ ХАСАНОВ АБТИШЕВ
РАИФ АЛИЕВ ДАУЛДЖИЕВ
РАЙМЕ АБТУЛОВА КУРУЕВА
РАМИЗ ЮСЕИНОВ РАМИЗОВ
РЕВАСИЕ РАМАДАН ЧИЛХАСАНОВА
РЕЙХАН РИДВАН МАХМУД
РЕФИЕ АДЕМ ЯШАР
РЕФИЕ ИБРАХИМОВА АХМЕД
РЕФИЕ ХЮСЕИН РАХМАН
РЕФИКА АРИФОВА МЮСТЕДЖЕБОВА
РИДВАН МЕХМЕД КЕРИМ
РИДВАН ХАЛИЛ ПАША
РИДВАН ХАСАН СЕФЕР
РИФАН ОСМАН ГАДЖАЛ
РУЖДИ АХМЕДОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
РУЖДИ ХАСАНОВ ТЪКЪЗОВ
САБИН САБИНОВ АЛИПИЕВ
САБРИ САЛИ ТЮЛЕОВЛУ
САБРИЕ АЛИ БАЙРАКТАР
САБРИЕ РЕДЖЕБ МУСОВА
САДИЕ ДЖЕФЕР САРОСМАН
САДИЕ САМИЕВА СОЛАКОВА
САДИФЕ МАХМУДОВА СОЛАКОВА
САЛИ АДИЛ ДЖАМБАЗ
САЛИ АДИЛОВ ЧОБАНОВ
САЛИ АХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
САЛИ МАХМУД КАТРАНДЖИ
САЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ТЮЛОГЛУЕВ
САЛИ ХАСАН САЛИ
САЛИХА МУСТАФА КЕРИМ
САЛИХА СЕБАХАТИН МУСТАФА
САМЕТ ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
САФЕТ АДЕМ ТОМАШ
САФИЕ АХМЕДОВА РАХМАН
СВЕЖА ИСКРЕНОВА ФИДАНОВА АЛИПИЕВА
СВЕТЛОЗАР ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ
СЕБАЙДИН ВЕЛИЕВ МАНДИКОВ
СЕБАХАТИН РАИМ ФУЧИДЖИ
СЕБИЛЕ ХАСАН ГАЗИ
СЕБИЛЕ ХАСАН КАСПЕР
СЕВГИН ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
СЕВГЮЛ ХАСАНОВА ТЪКЪЗОВА
СЕВГЮЛ ШАБАН ЯХЯ
СЕВДА НАУМОВА РОМАНОВА
СЕВДА ЮРИЕВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ РОМАНОВ
СЕВДАЛИНА СЕВДАЛИНОВА РОМАНОВА
СЕВДЖИХАН РЕДЖЕБОВА РАШИДОВА
СЕВДИЕ БИЛЯЛ ЯХЯ
СЕВДИМ АЙДЪНОВА СЕФЕРОВА
СЕВИЕ АДИЛ СОЛАК
СЕВИЕ ИБРАХИМОВА САЛИЕВА
СЕВИМ НЕЗАМЕДИН ПАШЕВА
СЕВИНЧ ДАВУД ВАНОГЛУ
СЕЗГИН ХЮСЕИН ЮМЕР
СЕЙДЕ НЕВГИНОВА ШАКИРОВА
СЕЙРАНИ АЛИ ДЖЕФЕР
СЕЙФИДИН АДЕМОВ ТЕТАВАЛЪЕВ
СЕЙФИДИН ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
СЕЛИМ ЮМЕР САРОСМАН
СЕЛИМЕ АЛИ СЕФЕРОВА
СЕЛИМЕ АХМЕД ЮМЕР
СЕЛИМЕ МЕХМЕД ТОМАШЕВА
СЕЛИМЕ САБРИЕВА АБТИШ
СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН СОЛАК
СЕЛИМЕ ФЕДАИЛ ЧАГЛАЯН
СЕЛИМЕ ХЮСЕИН КАСИМ
СЕМА РУЖДИ ГАДЖАЛ
СЕМИХ ХАСАН ЮМЕР
СЕМРА ЮМЕРОВА ДЖИНИЕВА
СЕНИХА ХАСАНОВА КЪЗЪЛАСЛАН
СЕНИХА ШАКИР ЯХЯ
СЕРКАЙ СЕБАЙДИНОВ МАНДИКОВ
СИБЕЛ НЕДРЕТОВА АБТИХОДЖЕВА
СИДИКА СЕИДОВА КЕЛЕШЕВА
СИДИКА ХАШИМ КЪР
СИЛВИЯ ВЕЛИЗАРОВА РАДЕВА
СИЛВИЯ РУМЕНОВА ПАНОВА
СИНАН АДЕМ ВАНОГЛУ
СЮЛБИЕ ИСМАИЛ ЮМЕР
СЮЛБИЕ МЕХМЕДОВА МАНДАЖИЕВА
СЮЛБИЕ НИЯЗИЕВА МАНАФОВА
СЮЛЕЙМАН АДЕМ ПАША
СЮЛЕЙМАН БАСРИ ТОМАШ
СЮЛЕЙМАН НИЯЗИЕВ КАСПЕРОВ
СЮЛЕЙМАН РЮСТЕМОВ ПАШЕВ
СЮЛЕЯ МЕХМЕДОВА КОЧЕВА
СЮЛЕЯ ХАСАН СЕФЕР
СЯРГЕН СЕВДЖАНОВ ДЖУРУШЕВ
ТАЛЯТ МЕХМЕДОВ КЪРОВ
ТАНЕР БАСРИ ТОМАШ
ТАНЕР МЕХМЕДОВ ЧИЛХАСАНОВ
ТАНСЕЛ БАКИЕВ СОЛАКОВ
ТЕЙФИК АЗИСОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
ТЕЙФИК МУХАРЕМОВ ХАЛИБОВ
ТИХОМИР ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ
ТУГУНАЙ СЕЙРАНИ АЛИ
ТУНДЖАЙ ИБРЯМ ХАДЖИХАЛИЛ
ТУРГАЙ СЕЙРАНИ АЛИ
ФАТМЕ ЗЕЛКИФОВА МУСОВА
ФАТМЕ ИБРЯМ ЕСКИДЖИ
ФАТМЕ ХАЛИЛ ПАША
ФАТМЕ ХАСАН РАХМАН
ФАТМЕ ХАСАНОВА ХАСАН
ФАТМЕ ХАСАНОВА ЯВАШ
ФЕВЗИ ХАСАН ЕСКИДЖИ
ФЕВЗИ ХЪЛМИ КЪР
ФЕИМ АРИФОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ФЕРДИ МУСТАФА ГАДЖАЛ
ФЕРДИ ФЕИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ФЕРИДЕ АПТУЛОВА ШАХИН
ФЕРИДЕ ИБРЯМ ДЖУРУШ
ФИДАНКА АВРАМОВА ЧАНКОВА
ФИДЕС ВЕЛИЕВА ТОМАШ
ФИКРЕТ ВЕЛИЕВ САЛАТОВ
ФИКРЕТ ХЮСЕИНОВ МАНАФОВ
ФИКРИЕ АХМЕД АБТИШ
ХАВА ИСМАИЛ ЮМЕР
ХАВА ХАСАН ОСМАН
ХАВВА НУР ФЪЧЪДЖЪЛАР
ХАЙРИЕ ЮМЕРОВА КОЧЕВА
ХАКАН БЕЙХАНОВ КЕЛЕШЕВ
ХАКЪ ХАСАНОВ КАРАШАНОВ
ХАЛИЛ ИБРАХИМОВ САРОСМАНОВ
ХАЛИМЕ АБДУЛЛА ЗВЪНА
ХАЛИМЕ АКИФ ТЮЛЕОВЛУ
ХАЛИМЕ ВЕЛИЕВА АКЪН
ХАЛИМЕ МУСТАФА ГАДЖАЛ
ХАЛИМЕ ОСМАНОВА КАСИМОВА
ХАСАН АХМЕД МАНДАЖИ
ХАСАН ИБРЯМОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
ХАСАН ИСМАИЛ АПАЗ
ХАСАН МАХМУД РАХМАН
ХАСАН МЕХМЕД ГАДЖАЛ
ХАСАН ОСМАН АПАЗ
ХАСАН ХАКЪЕВ КАРАШАНОВ
ХАСАН ЮЗЕИР ЮМЕР
ХАТИДЖЕ АБТУЛА САРОСМАН
ХАТИДЖЕ АЛИЕВА ШАХИНОВА
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ДЖАМБАЗОВА
ХАТИДЖЕ ВЕЛИ СОЛАК
ХАТИДЖЕ ИБРАХИМ ПАША
ХАТИДЖЕ КЕРИМОВА ТОМАШЕВА
ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
ХАТИДЖЕ РЕДЖЕБ ТОМАШ
ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА КАРАШАНОВА
ХАФИЗЕ МЕХМЕД ЯВАШ
ХАФИЗЕ НИАЗИ ТЮЛЕОВЛУ
ХЪЛМИ МУСТАФА СОЛАК
ХЮСЕИН БАЙРАКТАР
ХЮСЕИН АБТУЛА ЗВЪНА
ХЮСЕИН АДИЛОВ КОЧСАЛИЕВ
ХЮСЕИН АДИЛОВ ЧОБАНОВ
ХЮСЕИН АХМЕД ЗВЪНА
ХЮСЕИН АХМЕД ПАША
ХЮСЕИН АХМЕДОВ ГАДЖАЛОВ
ХЮСЕИН ИСМЕТ ТЪКЪЗ
ХЮСЕИН МАХМУД КАТРАНДЖИ
ХЮСЕИН МЕХМЕД ЯВАШ
ХЮСЕИН САЛИ ЧИЛХАСАН
ХЮСЕИН ХАСАН БАЙРАКТАР
ХЮСЕИН ХАСАН МАНДАЖИ
ХЮСЕИН ХАСАН СОЛАК
ХЮСМЕН СЕБАХАДИН ФУЧИДЖИ
ХЮСНИЕ АБТУЛОВА АПАЗОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА РАДЕВА
ЧИЙДЕМ ХАСАН МАХМУД
ШАБАН АБТУЛА САЛАТ
ШАБАН САЛИ ЯХЯ
ШАЗИЕ МАХМУДОВА ЕМИНОВА
ШЕНАЙ ТЕЙФИКОВА ГЮРБЮЗ
ШЕРМИН БЕХЧЕТ ШЕФКЪ-АХМЕД
ШЕФКЕТ ХЮСЕИНОВ МАНАФОВ
ШЕФКЪ ЛЯТИФОВ МИЙРЕМОВ
ЮЗЕИР АДЕМОВ ПАШЕВ
ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД
ЮМГЮЛ ИСМЕТ ТАХИРОВА
ЮМГЮЛ ОСМАНОВА ДЖЕФЕР
ЮМЕР АХМЕД СОЛАК
ЮМЕР АХМЕД ЯВАШ
ЮМЕР СЕЛИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ЮМЕР ХАЛИЛ САРОСМАН
ЮМРАН АХМЕДОВА ПАШЕВА
ЮСУФ РАИМОВ АБТИШЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛОДЖЕВО КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО СЕКЦИЯ № 010
адрес на избирателната секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №40А, Клуб на пенсионера – център

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБТУЛА АХМЕДОВ ТАТАРОВ
АБТУЛА САМИЕВ ГАРИБОВ
АДЕМ АХМЕДОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
АДЕМ ДАХИЛОВ МАНДИКОВ
АДЕМ ИСЛЯМ АЛАДЖА
АДЕМ МАХМУД ТОРЛАК
АДЕМ ТЕЙФИКОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
АДЕМ ХЮСЕИНОВ КУНДАКСЪЗОВ
АДНАН АХМЕД ТОРЛАК
АЗИМЕ МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
АЙГЮЛ АДЕМОВА ШАБАНОВА
АЙГЮЛ РЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА
АЙДЪН НИАЗИЕВ КАСИМОВ
АЙЛЯ АХМЕДОВА ДЕМИРАН
АЙЛЯ КЯЗИМОВА ТАТАРОВА
АЙЛЯ НУРИДИНОВА ХАКЪЕВА
АЙНУР БЕХЧЕТ ГАРИБОВА
АЙНУР САБРИ ЧИРАК
АЙСЕЛ АХМЕДОВА КУНДАКСЪЗОВА
АЙСЕЛ ИБРЯМ ХАДЖИОВЛУ
АЙСЕЛ МЕХМЕД КЕРИМ
АЙСЕЛ НЕБИЕВА ДЕМИРАНОВА
АЙСЕЛ РЕФЕТОВА ХАДЖИОВЛУ
АЙСУН ГЮРГОВА ШАЛЛАКОВА
АЙСУН СЕЙФЕТИНОВА ТЮЛЕОЛУ
АЙТЕН АЛИЕВА САКА
АЙТЕН АХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
АЙТЕН ЗЮЛКЯРОВА СОЛАКОВА
АЙТЕН МЕХМЕД ТОРЛАК
АЙФЕР РЕДЖЕБОВА СЕФЕРОВА
АЙШЕ АДЕМОВА СОЛАК
АЙШЕ МАХМУД ТОРЛАК
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ НЕДЖБИДИН ТЮЛЕОВЛУЕВА
АЙШЕ РЕДЖЕБОВА СЕЛИМАНОВА
АЙШЕ САЛИЕВА ДЖИННИЕВА
АЙШЕ САМИЕВА ГАРИБОВА
АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА ИСМАИЛОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН ГАРИБ
АЙШЕ ХЮСЕИН ДЕМИРАНОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН СЕЛИМАН
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ГАРИП
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ПОМАКОВА
АЙШЕ ШЮКРИЕВА ЮНУЗОВА
АКИФ ЗАКИФОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
АЛЕФ АРИФ КОДЖАБАШ
АЛИ АХМЕД КАБИШ
АЛИ АХМЕД КУРУ
АЛИ ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
АЛИ ЗЕКЕРИЕ АЛИ
АЛИ ОСМАНОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ-СЕФЕРОВ
АЛИ СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН
АЛИ ФЕЙЗУЛА ДЖЕФЕР
АЛИНА МИХАЙЛОВА ДЖУРОВА
АЛТАН СЕДАТ КЕРИМ
АЛТАН ЯХИЯ МУСТАФА
АЛТАНАЙ АХМЕД КАРАХАФУЗ
АЛЯЙДИН ИСКЕНДЕРОВ ДЖИНИЕВ
АНА ИЛИНОВА АНТОНОВА
АНГЕЛ АСЕНОВ ЯНКОВ
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА АСПАРУХОВА
АНЕЛИЯ МИЛЕНОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА СПИРОВА
АНИ ФИЛИПОВА ДАМЯНОВА
АНИФЕ АКИФОВА БЕЙТУЛОВА
АНТОН МАРТИНОВ СОКОЛОВ
АРИФ МЕХМЕД ГАЗИ
АРИФ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ
АСЕН АНТОНОВ АНТОНОВ
АСЕН СЕВЕРИНОВ СЕВЕРИНОВ
АСЕН ЯНКОВ АСЕНОВ
АСЕНКА АСЕНОВА КИРИЛОВА
АСИЕ САЛИ АБТУЛА
АСЯ АСЕНОВА САИТОГЛУ
АТИДЖЕ ЛЯТИФОВА СОЛАКОВА
АТЧЕ МУСТАФОВА СЕФЕРОВА
АФФЕ ИСКЕНДЕР ХАДЖИОВЛУ
АХМЕД АБТУЛА ТАТАР
АХМЕД АДЕМ ТЮЛЕОВЛУ
АХМЕД БЮРХАНОВ ПОМАКОВ
АХМЕД ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
АХМЕД ИБРЯМ ДЕМИРЯН
АХМЕД МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
АХМЕД МЕХМЕД ЧОБАН
АХМЕД МУСА ХАДЖИОВЛУ
АХМЕД МУСТАФОВ ЧЪРАКОВ
АХМЕД ОСМАН ГАРИБ
АХМЕД РАМИСОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
АХМЕД РЕЙХАНОВ СЕЛИМОВ
АХМЕД СЕИДМЕХМЕДОВ САЛИЕВ
АХМЕД ХАЛИЛОВ ДЖИНИЕВ
АХМЕД ХАСАН ЧИЛ
АХМЕД ХЮСЕИН ГЕНДЖ
АЧЕЛИЯ АХМЕД ХАДЖИОВЛУ
БАСРИ МУХАРЕМОВ ХАСАНОВ
БАСРИ НЕЖДЕТОВ СЕЛИМАНОВ
БАСРИ РАМАДАН ЧИРАК
БАСРИ ХЮСЕИН ПОМАК
БАХРИ АДНАН ТОРЛАК
БАХРИ БАСРИ ТЮЛЕОВЛУ
БАХРИЕ ТАХИР МУСТАФА
БАХТЕГЮЛ БАХТИЯРОВА КАСПЕРОВА
БАХТИШЕН ТАСИН БЕЛБЕРОВА
БАХТИЯР СЕЛИМОВ КАСПЕРОВ
БЕДИХА ХАШИМОВА ТЮЛЕОВЛУ
БЕДРИ ВЕЛИЕВ МАДЖАРОВ
БЕДРИЕ ЕМИНОВА УЗУНХАСАНОВА
БЕДРИЕ МУХАРЕМОВА ГАЗИ
БЕЙНУР МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
БЕЙХАН ОСМАНОВ ДЕМИРАНОВ
БЕКИР ХАСАНОВ СОЛАКОВ
БЕЛГИН АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
БЕЛИН МИЛКОВ СЯРОВ
БЕРАЙ СЕЗГИН ТЮЛЕОЛУ
БЕРКАЙ ЮСУФ БЕКИР
БЕРКАНТ ХАЛИЛ ЮСЕИН
БЕРКАНТ ХЮСЕИНОВ ТОРЛАКЛИЕВ
БЕРНА ЕРДЖАН МАНАФ
БЕРРА СЕФЕР
БЕХАТ АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
БЕХТИ РУШИДОВ МАНДИКОВ
БЕХЧЕТ ХЮСЕИНОВ ТОРЛАКОВ
БИЛСЕР ИБРЯМ МЕХМЕД
БИННАЗ ЮМЕРОВА ДЕМИРАН
БИРГЮЛ БАХТИЯРОВА КАСПЕРОВА
БИРГЮЛ МЕХМЕД МАНДИКОВА
БИРДЖАН НЕЖДЕТОВА СЕЛИМАНОВА
БИРСЕЛ ИСКЕНДЕР КЕЛОСМАН
БИСЕР МИЛКОВ СЯРОВ
БЛАГОВЕСТ АТАНАСОВ СОКОЛОВ
БОЯН СЕРГЕЕВ СЕРГЕЕВ
БОЯНА ГЕРАСИМОВА КЕРАНОВА
БУРАК ВУРАЛ
БУРЧИН БЮНЯМИНОВА ДЖИНИЕВА
БУСЕ БЕХАТОВА СЕФЕРОВА
БЮНЯМИН БАСРИЕВ ДЖИНИЕВ
БЮРХАН МЕХМЕД ПОМАК
БЮШРА ХЮДАИНОВА ДЖИНИЕВА
ВАСВИЕ ФЕЙЗУЛОВА МУСТАФОВА
ВАСВИЕ ХЮСЕИН АХМЕДОВА
ВАСВИЕ ЮКСЕЛ КАДИР-СОЛАКОВА
ВЕЛИ БЕЙТУЛА СОФТА
ВЕЛИ ВЕЛИ МАДЖАР
ВЕЛИ ГЮНАЕВ РЕДЖЕБОВ
ВЕСИЛЕ ДАУД ДЖЕФЕР
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА АМИШЕВА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА ЧАПАРОВА
ВЕСИЛЕ ОСМАНОВА ЮСУФОВА
ВЕСИЛЕ ФЕРАДОВА СЕФЕРОВА
ВИЖДАН ХЮСЕИН АБТУЛА
ГАЛИН СЕРАФИМОВ АСПАРУХОВ
ГАЛИНА СЕРАФИМОВА СЕРГЕЕВА
ГАНИМЕ ИДРИЗОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
ГЬОКМЕН КЕМАЛ ТОРЛАК
ГЬОРКЕМ САИТОГЛУ
ГЮЛБАХАР АХМЕД КУНДАКСЪЗ
ГЮЛБИЕ АХМЕДОВА ПОМАК
ГЮЛБИЕ ЕШРЕФ ЧЪРАКОВА
ГЮЛВЕР АХМЕД ЮНУЗ
ГЮЛДЖАН ИСМАИЛОВА РАМАДАН
ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА ПОМАК
ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
ГЮЛДЖИХАН РИЗАЕВА ХАСАНОВА
ГЮЛЕР РЕДЖЕБОВА КАДИРОВА
ГЮЛЗАР ХАЛИЛОВА ЮНУЗОВА
ГЮЛНАЗИЕ МУСТАФОВА БЕЛБЕР
ГЮЛНАЗИЕ ШУКРИЕВА САКОВА
ГЮЛТЕН МЕХМЕД КУНДАКСЪЗ
ГЮЛТЕН САБРИ ХАЛАДЖА
ГЮЛЧИН ИБРАХИМОВА КАСПЕРОВА
ГЮЛШЕН АЛИЕВА СОЛАКОВА
ГЮЛЯЙ ИСЛЯМОВА МАДЖАР
ГЮНАЙ ВЕЛИ СОФТА
ГЮНАЙ РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
ГЮНЕР РАКИФ АКИФ
ГЮНТЕР САЛИЕВ СЕФЕРОВ
ГЮРАЙ НУРУЛА КАМБЕР
ГЮРДЖАН ГЮНТЕРОВ СЕФЕРОВ
ГЮРКАН САБРИ ЧИРАК
ГЮРСЕЛ ТУНАЙ МЕХМЕД
ДАМЛА ХАСАН ХАСАН
ДАНИЕЛ БИСЕРОВ СПИРОВ
ДАУД МАХМУДОВ ПАШЕВ
ДАУД ХАСАН ГАРИБ
ДАУД ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
ДАФИНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА
ДЕНИЗ СОФТА
ДЕНИЗ АДЕМОВ МАНДИКОВ
ДЕНИЗ КЯМИЛ СОЛАК
ДЕНИС БАХРИ ТЮЛЕОВЛУ
ДЕНИС ВЕЛИЕВ ГЕНДЖЕВ
ДЖАНЕР ИБРЯМ ИБРЯМОВ
ДЖАНСЕВ ЕРДИНЧЕВА КАСИМОВА
ДЖАНСЕЛ ЙЪЛМАЗ
ДЖАНСЕЛ РЕЙХАН ЗЮЛКЮФ
ДЖАНСУН ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
ДЖЕВАДИЕ ИДИРИЗОВА ЮНУЗОВА
ДЖЕВРИЕ ЛЮТФУЛОВА ГАЗИ
ДЖЕМ МЕТИНОВ КАМБЕРОВ
ДЖЕНГИЗ ЕРДИНЧЕВ КАСИМОВ
ДЖЕНГИЗ РЕЙХАН ЗЮЛКЮФ
ДЖУНЕЙТ МУХАРЕМОВ СЕФЕРОВ
ДЖУНЕЙТ НИХАТ ЮСУФ
ДЖУНЕЙТ ШАКИРОВ ФЕРАДОВ
ДИЛБЕР ЛЮТФИЕВА КАСИМОВА
ДИЛЕК КЯМИЛОВА ХАСАНОВА
ДИЛЯМ БЕЙНУР ТЮЛЕОВЛУ
ЕДА АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
ЕЛИС ЛЮТФИ МЕХМЕДАЛИЕВА
ЕЛИС СЕБАЙДИНОВА КАСПЕРОВА
ЕЛИС ХЮСЕИНОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
ЕЛНАР ХЮСЕИНОВА ГЕРГИНОВА
ЕЛЯМЕ НИХАТОВА ИЛЛЯЗОВА
ЕМЕЛ БЕКИРОВА КОЧ
ЕМЕЛ ДЖЕФЕРОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМИЛ МИЛКОВ СЯРОВ
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА
ЕМИН ЗЮЛКЮФОВ ХАЙРУЛОВ
ЕМИНЕ АБТУЛОВА КАСПЕРОВА
ЕМИНЕ АДЕМОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА УЗУНХАСАНОВА
ЕМИНЕ БИЛЯЛОВА ТЮЛЕОЛУ
ЕМИНЕ ВЕЛИЕВА ГАРИБОВА
ЕМИНЕ ЕМИНОВА СЕЛИМАНОВА
ЕМИНЕ МЮЗЕКЯЕВА ДЕМИРАНОВА
ЕМИНЕ САЛИМ МАДЖАР
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
ЕМИНЕ ХАШИМ СЕФЕР
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ДЖИНИЕВА
ЕМИР АРМАН КЪРАНТЕПЕ
ЕМРАХ ЕНВЕР ДЖЕБЕ
ЕМРЕ АЛИ СЮЛЕЙМАН
ЕНВЕР МАХМУД ГАРИБ
ЕНВЕР МЕХМЕД ДЖЕБЕ
ЕНВЕР РЕДЖЕБОВ ХАДЖИОГЛУЕВ
ЕРГЮНАР ШЕФКЕТ МАНДИКОВА
ЕРДЖАН ИСМАИЛОВ МАНАФОВ
ЕРДЖАН РУЖДИ СЕФЕР
ЕРДЖАН РУЖДИ ХАДЖИОВЛУ
ЕРДЖАН СЕЛИМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ЕРДИНЧ ИБРАХИМ АБТИХОДЖА
ЕРДИНЧ МЕХМЕДОВ КАСИМОВ
ЕРДУАН РЕЙХАН ХАДЖИОВЛУ
ЕРЕН МУТЛУ
ЕРЕН ВЕЛИЕВ ЕЮБОВ
ЕРКАН РЕЙХАН ХАДЖИОВЛУ
ЕРСИН АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ЕРХАН БЕКИРОВ ХАСАНОВ
ЕРХАН НЕЙЗЕТОВ ХАСАНОВ
ЕСЕР РЕМЗИ БЕЛБЕР
ЕСИН БЕХТИЕВА ЯКУБОВА
ЕСРА МУСТАФОВА ДЕМИРАНОВА
ЕСРА НЕРМИН ТОРЛАК
ЕСРА РЕМЗИ БЕЛБЕР
ЕФАКАТ СЕЙФИДИН КУНДАКСЪЗОВА
ЖУЛВЕН ОСМАНОВА ХЮСЕИНОВА
ЗАКИФ АКИФОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ЗВЕЗДА ФИЛИПОВА ДЖУРОВА
ЗЕЙНЕБ РЕДЖЕБ ХАДЖИМУСТАФОВА
ЗЕЙНЕБ СЮЛЕЙМАНОВА БЕЛБЕРОВА
ЗЕЙНЕБ ХАЛИЛ ТОРЛАК
ЗЕЙНЕП АЙТАН
ЗЕКИЕ ЗЮЛКЮФ ХАЛИЛ
ЗЕКИМ АЛИ СЕФЕР
ЗЕЛИХА АЛИЕВА СЕФЕРОВА
ЗЕЛИХА САЛИ ХАДЖИОВЛУ
ЗЕЛИХА ХЮСЕИН СОЛАК
ЗЕЛИХА ЮМЕРОВА БЕЛБЕР
ЗЕХРА АБТУЛА ХАДЖИОВЛУ
ЗЕХРА АХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
ЗЕХРА ХАШИМОВА ЧИЛЕВА
ЗИЙНЕБ АЛИ ЧОБАН
ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛОВА СОЛАКОВА
ЗЮЛФИЕ НУРИЕВА ШАЛАКОВА
ЗЮЛФИЕ ХАСАН ХАДЖИОВЛУ
ЗЮЛФИЕ ХАСАН ЧАПАР
ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИНОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
ЗЮЛФИЕ ЮМЕРОВА ЮСУФ
ЗЮЛЮФЕР ХАШИМ ДЖЕБЕ
ИБРЯМ МЕХМЕДОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
ИБРЯМ ЮМЕРОВ ИБРЯМОВ
ИБРЯМ ЮСУФОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ИВЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ТРАЙКОВ
ИДАЕТ ЮСМЕНОВА СЕФЕРОВА
ИЛКСЕН ФИКРЕТ САЛИЕФЕНДИ
ИМРЕН ХАСАНОВА КУНДАКСЪЗ
ИНДЖИХАН ЮКСЕЛ СОЛАКОВА
ИСКЕНДЕР АХМЕД КЕЛОСМАН
ИСМАИЛ САЛИМОВ ДЕМИРАНОВ
ИСМЕТ МЕХМЕД ХАЛИЛГЮВЕ
ИСМЕТ МУСТАФОВ СЕФЕРОВ
ИСМЕТ ХАСАНОВ ЯКУБОВ
ИСМИХАН ХАСАНОВА КАРАХЮСЕИНОВА
ЙЕШИМ ДЕМИРХАН
ЙЪЛМАЗ АХМЕД САЛИМ
КАДЕР РЕХАН
КАДРИЕ АЛИЕВА СЕФЕРОВА
КАДРИЕ БЕКИРОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
КЕМАЛ КЯШИФ ТОРЛАК
КЕНАН МЕТИНОВ ТАРАКЧИЕВ
КЕНАН САБРИЕВ СОЛАКОВ
КЕНИЯ ШУКРИЕВА ХАДЖИОГЛУЕВА
КОРНЕЛИЯ САБИНОВА ДАМЯНОВА
КОРНЕЛИЯ ФИЛИПОВА ДАМЯНОВА
КЯЗИМ ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
КЯФИЕ МУХАРЕМ ХАДЖИОВЛУ
ЛЕЙЛЯ ГАНИМЕЕВА СЕФЕРОВА
ЛЕЙЛЯ ШИНАСИЕВА ДЖИНИЕВА
ЛЕМАН САЛИЕВА ЮСЕИН
ЛЕМАН ХАСАН АБТИХОДЖА
ЛЕМАН ХАСАН АКЪН
ЛЮТФИ ХЮСЕИН АБТУЛА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ДРАЖЕВА
МАХМУД АХМЕДОВ ЗВЪНОВ
МАХМУД ЕНВЕР ГАРИБ
МАХСУН РУМЕНОВ КРУМОВ
МАЯ АСЕНОВА МИРОНОВА
МЕЖДНУН ХАКЪЕВ ШАЛЛАКОВ
МЕЛЕГБЕР АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
МЕЛЕК МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕЛЕК РЕМЗИ ЯКУБ
МЕЛЕХАТ МЕХМЕДОВА ЯКУБ
МЕЛИН ШЕФКЪ МЕХМЕДОВА
МЕЛИС МЕТИНОВА МУРАФОВА
МЕЛИС ОРХАНОВА РИЗАЕВА
МЕЛИХА РУШИДОВА ЯКУБОВА
МЕМДУХА ХАСАНОВА ПАРСОВА
МЕРГЮЛ ИБРАХИМ ЮСЕИН
МЕРГЮЛ МЕХМЕД КАРАХАФУЗ
МЕРДИЕ ЮСЕИН КАРАХАФУЗ
МЕРДИН ХАСАНОВ КУНДАКСЪЗОВ
МЕРИЯМ МЕХМЕД АЛАДЖА
МЕРЛИН ЮСЕИН КАРАХАФУЗ
МЕРСИН АХМЕД КУНДАКСЪЗОВА
МЕРТ МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕТИН МЕХМЕДОВ КАМБЕРОВ
МЕТИН МУХАРЕМ АБТИХОДЖА
МЕТИН ЮМЕР ОСМАН
МЕФТУН АХМЕДОВ ХАЛИЛОВ
МЕХМЕД АЛИЕВ БЕЛБЕРОВ
МЕХМЕД АХМЕД КАРАХАФУЗ
МЕХМЕД АХМЕД СОЛАК
МЕХМЕД ИДИРИЗОВ КАМБЕРОВ
МЕХМЕД МЕТИН АБТИХОДЖА
МЕХМЕД ОСМАНОВ ГАРИБОВ
МЕХМЕД РАМИСОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД
МЕХМЕД ХАСАН ЧОБАН
МЕХМЕД ХАСАНОВ АМИШЕВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН ДЖИНИ
МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД
МЕХМЕД ХЮСЕИН ТАРАКЧИ
МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАСАН
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
МЕХМЕД ЮМЕРОВ СЕФЕРОВ
МЕХНУР МЕХМЕДОВ СОЛАКОВ
МЕЯМ ХАСАНОВА ТАТАРОВА
МИЛЕН ОГНЯНОВ СИМЕОНОВ
МИРОН МИРОНОВ МИРОНОВ
МИТХАТ МЕХМЕДОВ КАМБЕРОВ
МИХАИЛ АЛЕКОВ ДЖУРОВ
МИХРИБАН МЕТИНОВА ЮСУФ
МЛАДЕН ВЕЛИНОВ ГАВРИЛОВ
МЛАДЕН САБИНОВ ДАМЯНОВ
МУКАДЕР ОСМАНОВА МИЙЗИНОВА
МУКАДИС БАСРИЕВА МИЙЗИНОВА
МУСА СЮЛЕЙМАН ХАДЖИОВЛУ
МУСАФЕ ХЮСЕИН ТАТАР
МУСТАФА ИБРЯМОВ ДЕМИРАНОВ
МУСТАФА ИСМАИЛ ДЕМИРАН
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ КАДИРОВ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ НИЗАМОВ
МУХАММЕД ЕМИН РЕХАН
МУХАРЕМ ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
МУХАРЕМ ХАСАН КУНДАКСЪЗ
МУХАРЕМ ЮМЕР СЕФЕР
МУХИДИН МЕХМЕДОВ ПОМАКОВ
МЮВЕДЕТ АХМЕД САЛИМ
МЮЖГЯН АДЕМОВА МАНДИКОВА
МЮЖГЯН МЕХМЕД КАМБЕР
МЮЙМЮНЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
МЮРВЕТ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
МЮХТЕБЕР МЮРСЕЛ АМУДЖА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЙОЗТЮРК
НАДЯ ЕМИЛОВА СОКОЛОВА
НАЗЕНДЕ ОСМАНОВА ТЮЛЕОВЛУ
НАЗИКЕ ВЕЛИЕВА СЕФЕРОВА
НАЗИЛЕ БЕЙТУЛА УЗУНХАСАНОВА
НАЗИФЕ АЛИЕВА САРОСМАНОВА
НАЗИФЕ ЗЮЛКЮФОВА АДЕМОВА
НАЗИФЕ ФЕЙЗУЛА ТОРЛАК
НАЗИФЕ ХАСАНОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
НАТАЛИЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
НЕБИ АЛИ ХАЛАДЖА
НЕБИ ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
НЕБИХАН ЗАИД ТОРЛАК
НЕВБЕНУР ИДАЕТОВА СОЛАК
НЕВЕН ФИДАНОВ ДЖУРОВ
НЕВИН ВЕЛИЕВА ОМУР
НЕВРИЕ АЛИ КУНДАКСЪЗ
НЕДЖБИДИН РАИМ ФУЧИДЖИ
НЕДЖИАТИ СУРАЙ АДЕМ
НЕДЖЛЯ АХМЕДОВА ТОРЛАКЛИЕВА
НЕДРЕТ МУХАРЕМОВ ХАЛАДЖОВ
НЕЖБИДИН АХМЕД ЧИЛ
НЕЖДЕТ БАСРИЕВ СЕЛИМАНОВ
НЕЗИХА ИСМАИЛ ПОМАК
НЕЗИХА МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
НЕЗИХА НЕЗИР СЕФЕРОВА
НЕЗИХА ХЮСЕИНОВА ХАЛАДЖОВА
НЕЙЗЕТ ХАСАНОВ СОЛАКОВ
НЕЛЯЙ АДЕМОВА ЗВЪНОВА
НЕРГИН ИБРЯМ ГАРИБ
НЕРГИН НЕБИЕВ ХАДЖИМУСТАФОВ
НЕРГИС ИБРЯМ ЮСУФ
НЕРИМАН ФИКРЕТ ЧИРАКОВА
НЕРМИ МЕРДИНОВ КУНДАКСЪЗОВ
НЕРМИН ИБРЯМ ГАРИБ
НЕСИБЕ ИБРЯМОВА ХАСАН
НЕСРИН ГЮНАЕВА КАБИШ
НЕСРИН СЮЛЕЙМАНОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
НЕСРИН ХАЛИЛ НИЗАМОВА
НЕСРИН ЮСУФ ОСМАН
НЕФИЗЕ САБРИ ЧИРАК
НЕХИДЕ ХАСАН ЧИРАК
НИГЕР АКИФОВА ХАЛИЛОВА
НИКОЛАЙ ВЕНКОВ ХРИСТОВ
НИЛИФЕР ХАСАНОВА ТОРЛАК
НИЛЯЙ НЕРГИНОВА ХАДЖИМУСТАФОВА
НИРСЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
НИХАТ АБТУЛА ЮСУФ
НУРАЙ ВЕЛИ СОФТА
НУРАЙ НУРУЛА КАМБЕР
НУРТЕН ОСМАН ХАСАН
НУРУЛА ФЕЙЗУЛА КАМБЕР
НУРХАН АХМЕДОВ АЛИОСМАНОВ
НУРХАН МЕХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
НУРХАЯТ НУРИДИН ХЮСЕИНОВА
ОГНЯН РУСЛАНОВ ГЕНЧЕВ
ОНУР ЪШЪК
ОРХАН БАСРИ РАМАДАН
ОРХАН РИЗАЕВ УЗУНХАСАНОВ
ОРХАН СЕБАХАТИН ЧАПАР
ОРХАН ХАСАН БЕЛБЕР
ОСМАН АХМЕДОВ ГАРИБОВ
ОСМАН АХМЕДОВ ДЕМИРАНОВ
ОСМАН ВЕЛИ ГОГА
ОСМАН ОСМАНОВ ЮСУФОВ
ОСМАН РИДВАНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ОСМАН ХАСАНОВ ЪШЪК
ОСМАН ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
ОСМАН ХЮСЕИНОВ ДЖИНИЕВ
ПЕНЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
РАВИЕ АХМЕД АРИФ
РАДОСТИНА ЕМИЛОВА ДАМЯНОВА
РАЙМЕ АХМЕДОВА ДЖЕБЕЕВА
РАКИБ САЛИЕВ УЗУНОВ
РАКИФ АКИФ ХАСАН
РАМИЕ МЕХМЕДОВА КУРУ
РАХИМЕ ЯХЙОВА КЕХАЙОВА
РАШИД ХЮСЕИНОВ КАДИРОВ
РЕДЖЕБ САМИЕВ ГАРИБОВ
РЕДЖЕБ ХЮСЕИНОВ КАДИРОВ
РЕЙХАН ДАУД ХАДЖИОВЛУ
РЕЙХАН ЗЮЛКЮФ ДЖЕБЕ
РЕМЗИ САБРИЕВ БЕЛБЕРОВ
РЕМЗИ ХЮСЕИН ЯКУБ
РЕМЗИЕ АХМЕД СЕФЕР
РЕМЗИЕ САЛИЕВА МЕХМЕДАЛИЕВА
РЕНГИНАР АЛИЕВА АХМЕДОВА
РЕНГИНАР ОСМАНОВА ЧИЛЕВА
РЕФИЕ ЕМИНОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
РЕФИЕ ХАСАН ЧИЛ
РЕФИЕ ХАСАНОВА ЮСУФОВА
РЕФИЕ ЯШАР ДЖИННИ
РИДВАН ОСМАНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
РИЗА ИСМАИЛОВ УЗУНХАСАНОВ
РОСИЦА АСЕНОВА ЪШЪК
РУЖДИ ЕРДЖАНОВ ХАДЖИОГЛУЕВ
РУЖДИ ХАСАН СЕФЕР
РУЖДИ ЮКСЕЛ РУЖДИ
РУЗИЕ РУШИДОВА КАДИРОВА
РУМЕН ЕМИЛОВ НЕСТОРОВ
РУМЕН ЦОНЕВ КРУМОВ
РУШИД ИСМЕТОВ ЯКУБОВ
РЮКЕ ХАМЗА СЕФЕР
САБИНА СТОЯНОВА КАМЕНОВА
САБРИ МЕХМЕДОВ ЧИРАКОВ
САДЕТИН СЕЛИМ КАСПЕР
САДИЕ МЕСУТОВА САРАОСМАНОВА
САДИФЕ АДЕМОВА ДЖЕБЕЕВА
САДИФЕ БАСРИ ГАРИБ
САДКЪ АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
САИМЕ ХАСАНОВА МУСТАФА
САЛИ МЕХМЕДОВ ЧАКЪРОВ
САЛИ РЕМЗИ ЯКУБ
САЛИ ХЮСЕИН ДЕМИРАН
САЛИМ ВЕЛИ МАДЖАР
САЛИМ ИСМАИЛ ДЕМИРАН
САЛИХА АДЕМОВА ЮСУФ
САМИ АБТУЛОВ ГАРИБОВ
САФИЕ АБТУЛОВА ДЖИНИ
САФИЕ ИБРЯМОВА МИЙЗИНОВА
СВИЛЕН МИРОНОВ МИРОНОВ
СЕБАЙДИН СЕЛИМОВ КАСПЕРОВ
СЕБАХАТИН ЕНВЕР ДЖЕБЕ
СЕБАХАТИН ЯКУБОВ АМУДЖА
СЕБИЛЕ НУРИ ХАДЖИОВЛУЕВА
СЕВГИН ХАСАН БЕЛБЕР
СЕВГИН ШАКИРОВ ХАДЖИОВЛУ
СЕВГИНАР АЛИЕВА АХМЕДОВА
СЕВГИНАР ХЮСЕИН АЛИОСМАНОВА
СЕВГИНАС ФЕИМ АРИФОВА
СЕВГЮЛ МЮЗЕЛИФОВА ХАДЖИОВЛУ
СЕВГЮЛ СЕВГИН ЯКУБОВА
СЕВДА КАМЕНОВА ХРИСТОВА
СЕВДАЛИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА АТАНАСОВА
СЕВДЖАН ОСМАНОВ МИЙЗИНОВ
СЕВДЖАН ЮСУФОВА СОЛАКОВА
СЕВДЖИХАН ОСМАН СЕФЕРОВА
СЕВДЖИХАН ХАСАНОВА КЪРАНТЕПЕ
СЕВДИЕ ХЮСЕИН ТЮЛЕОГЛУЕВА
СЕВДИЕ ХЮСМЕН АБТИХОДЖА
СЕВЕМГЮЛ ЕРГИН ПОМАКОВА
СЕВИНАР ШАКИРОВА ХАЛИЛОВА
СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА ПОМАКОВА
СЕДАТ ФЕРАД КЕРИМ
СЕЗГИН АХМЕДОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
СЕЗГИН МЕХМЕД ТЮЛЕОЛУ
СЕЗДЖАН ИСМЕТОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
СЕЗЕН ФИКРЕТ ЧАПАР
СЕЗЕН ХАСАН ЙОЗМАН
СЕЗЕР БАСРИЕВ ПОМАКОВ
СЕЗЕР ДЖЕВДЕТОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
СЕЗИН ШЕЗАИН ДЖИННИ
СЕЙДЕ АДЕМОВА СЕФЕРОВА
СЕЙНУР ЙЪЛМАЗ АХМЕД
СЕЙФИДИН ХЮСЕИН КУНДАКСЪЗ
СЕЙХАН ХЮСЕИНОВ УЗУНХАСАНОВ
СЕЛВИЕ НЕЙЗЕТОВА ТАТАРОВА
СЕЛВИНАС ИСМЕТ СЕФЕР
СЕЛДА АДЕМОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
СЕЛИМ ЕТЕМ РАСИМ
СЕЛИМ СЕЛИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
СЕЛИМЕ АБТУЛА ГОГА
СЕЛИМЕ АДЕМ ТЮЛЕОЛУ
СЕЛИМЕ АЛИ АМИШ
СЕЛИМЕ АХМЕД КАМБЕР
СЕЛИМЕ АХМЕД ЧИЛ
СЕЛИМЕ ЕНВЕРОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
СЕЛИМЕ ИСЛЯМОВА УЗУНХАСАНОВА
СЕЛИМЕ МЕХМЕДОВА СЕФЕРОВА
СЕЛИМЕ ОСМАН КУНДАКСЪЗ
СЕЛИМЕ ХЮСЕИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
СЕЛИМЕ ШЕФКЕТОВА МЕХМЕД
СЕЛИЯ ХАЙРИЕВА КАРАШАН
СЕМИХА РАСИМОВА КРАСЕНОВА
СЕМРА РЕЙХАН ТОРЛАК
СЕНЕМ БЕХТИЕВА МАНДИКОВА
СЕНИЕ ЕРКИН КАРАХАФУЗ
СЕНИХА АЛЯЙДИНОВА ДЖИНИЕВА
СЕРАЙ ОСМАН ГАРИБОВА
СЕРАФИМ АСПАРУХОВ АТАНАСОВ
СЕРВЕТ ДЕМИРХАН
СЕРИН СЕЗГИН ТЮЛЕОЛУ
СЕРКАН ХАМДИ СОЛАК
СЕХЕР ХЮСЕИН ДЖЕБЕ
СИБЕЛ ШЕЗАИРОВА АКДОГАН
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА СОЛАК
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЧЕТИН
СИЛЯЙ НУРХАН АЛИОСМАНОВА
СИНАН ФИКРЕТОВ КУНДАКСЪЗОВ
СИНЕМ СЕЛИМ ТЮЛЕОГЛУ-ГЕНДЖ
СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
СУБХИ АХМЕД ГЕНДЖ
СУНАЙ НЕДРЕТОВ ХАЛАДЖОВ
СУРАЙ ЛЮТФИ АБТУЛА
СУРАЙ НЕДЖИАТИНОВ АДЕМОВ
СЪДИКА ХАСАН ЯВАШОГЛУ
СЮЛБИЕ АДЕМ АЛАДЖА
СЮЛБИЕ АЛИЕВА ДЕМИРАНОВА
СЮЛБИЕ АЛИЕВА ХАЙРУЛОВА
СЮЛБИЕ ЕНВЕРОВА РЕДЖЕБОВА
СЮЛБИЕ МУСТАФОВА ЧАКЪРОВА
СЮЛБИЕ САЛИЕВА ДЖИНИЕВА
СЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА ТОМАШЕВА
СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛОВ САРОСМАНОВ
СЮЛЕЯ ХЮСЕИН АЛАДЖА
СЮЛЕЯ ХЮСЕИНОВА ДЖИНИЕВА
ТАМЕР РАМАДАН СЕФЕР
ТАНЕР ХАСАНОВ САКОВ
ТАНСЕЛ ТАХСИН ГАРИБОВА
ТЕЗГЮЛ ФИКРЕТ ЧОБАН
ТЕЙФИК МЕХМЕДОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ТУНАЙ МЕХМЕДОВ АРИФОВ
ТУНДЖАЙ САЛИЕВ ЧАКЪРОВ
ТУРСЕЛ КАДРИ ПОМАКОВА
ТУРХАН МЕХМЕДОВ ГОГОВ
ТЮНЧЕР ШЕФКЪЕВ ЮНУЗОВ
ФАЗИЛЕТ АХМЕДОВА САЛИЕВА
ФАТМЕ АДИЛОВА ПОМАКОВА
ФАТМЕ АХМЕД НИЗАМ
ФАТМЕ АХМЕД РЕМЗИЕВА
ФАТМЕ АХМЕД ЧИЛ
ФАТМЕ ДАУДОВА ГАРИБОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА КАСИМ
ФАТМЕ МЕХМЕД ДЕМИРАН
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА МУТАЛИБОВА
ФАТМЕ САЛИ НИЗАМ
ФАТМЕ СЕЙФИДИН КУНДАКСЪЗ
ФАТМЕ ХАЛИДОВА ШАБАНОВА
ФАТМЕ ЮСУФОВА БЕЛБЕРОВА
ФЕЙЗУЛА КАМБЕР КАМБЕР
ФЕРДИ МЕХМЕД СОЛАК
ФЕРДИ МЕХМЕДОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
ФЕРИДЕ АХМЕД ГЕНДЖ
ФЕРИХА СЮЛЕЙМАНОВА РАСИМ
ФЕРУЗЕ ДЖЕВДЕТОВА ХЮСЕИНОВА
ФЕРХАТ ФИКРЕТОВ КУНДАКСЪЗОВ
ФЕТИЕ ИБРЯМОВА ТОРЛАКЛИЕВА
ФИДАН ЙОСИФОВ ЯСЕНОВ
ФИЙДЕС АБТУЛОВА КРУМОВА
ФИЙДЕС АХМЕД СОФТА
ФИЙДЕС ХАЛИЛ ТЮЛЕОВЛУ
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
ФИКРЕТ ФЕРАД КУНДАКСЪЗ
ФИКРЕТ ХАСАН САЛИЕФЕНДИ
ФИКРИЕ МУСТАФОВА КАДИРОВА
ФУРКАН КОРАЙ ЧЕТИН
ХАБИБЕ АХМЕДОВА ДЖИНИЕВА
ХАВА РЕДЖЕБ КРУМОВА
ХАВА РЕДЖЕБОВА ЗВЪНОВА
ХАЙРИЕ АЗИЗОВА ФЕЙЗУЛОВА
ХАЙРИЕ ИСМАИЛОВА АБТИШЕВА
ХАЙРИЕ ШЕЗАИРОВА ГЕНЧЕВА
ХАЛИД АДЕМ МУСТАФА
ХАЛИЙСЕ ФЕРАДОВА ЯВАШЕВА
ХАЛИЛ БЕРКАНТ ХАЛИЛ
ХАЛИМЕ АЛАДЖА
ХАЛИМЕ ИБРЯМ ТЮЛЕОЛУ
ХАЛИМЕ МЕХМЕД СОЛАКОВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ДЖУРОВА
ХАЛИМЕ ТАХИРОВА ЧИЛЕВА
ХАЛИМЕ ХАСАН МУСТАФА
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА ПАШЕВА
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА РАДЕВА
ХАМДИ АРИФ СОЛАК
ХАМДИ АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
ХАСАН САИТОГЛУ
ХАСАН АХМЕДОВ ЧИЛЕВ
ХАСАН ИБРЯМ КУНДАКСЪЗ
ХАСАН ИСМАИЛ ЮСУФ
ХАСАН ИСМАИЛОВ УЗУНХАСАНОВ
ХАСАН МЕХМЕД АБТИХОДЖА
ХАСАН МЕХМЕД НИЗАМ
ХАСАН МЕХМЕДОВ САКОВ
ХАСАН НЕВРИЕ ХАСАН
ХАСАН САЛИЕВ МАДЖАРОВ
ХАСАН ХЮСЕИН ЮСУФ
ХАСАН ЮСУФ БЕЛБЕР
ХАТИДЖЕ ОСМАНОВА ИСМАИЛ
ХАФИЗЕ ВЕЛИЕВА СЕФЕР
ХАФИЗЕ ЕМИН КЕЛОСМАН
ХАФИЗЕ ЛЮТФУЛОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
ХАФИЗЕ МУСТАФОВА ДЕМИРАНОВА
ХАФИЗЕ ОСМАН ЮСУФ
ХАФИЗЕ СЕЛИМОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
ХАФИЗЕ ХЮСЕИНОВА ТОРЛАКЛИЕВА
ХАФИЗЕ ЮМЕР ДАУДОВА
ХЕЛИЯН МУХАРЕМОВА СЕФЕРОВА
ХРАНИСЛАВА ЩЕРЕВА КИРИЛОВА
ХЮДАИН ФИКРЕТОВ ДЖИНИЕВ
ХЮНЕР МЕХМЕД МЕХМЕД
ХЮСЕИН АХМЕД ГЕНДЖ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ СОЛАКОВ
ХЮСЕИН ИБРЯМ АМИШ
ХЮСЕИН ИСМЕТОВ ТОРЛАКЛИЕВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД НИЗАМ
ХЮСЕИН МЕХМЕД ТАРАКЧИ
ХЮСЕИН МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН МУХИДИНОВ ПОМАКОВ
ХЮСЕИН ОСМАНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ХЮСЕИН ОСМАНОВ ХАСАНОВ
ХЮСЕИН САДКЪЕВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН САЛИЕВ МАДЖАРОВ
ХЮСЕИН СЕЙФИДИН КУНДАКСЪЗ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
ХЮСЕИН ШЕЗАИН ДЖИННИ
ХЮСНИЕ ИБРЯМОВА ДЖИНИЕВА
ШАБАН ХЮСЕИНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ШАЗИЕ АДЕМ СЕФЕРОВА
ШАЗИЕ МУСТАФОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
ШАКИР ХАЛИЛ ХАДЖИОВЛУ
ШЕЗАИН ФИКРЕТ ДЖИННИ
ШЕЗАИР АДЕМОВ АБТИШЕВ
ШЕЙНУР РАКИБОВА ХАЛАДЖОВА
ШЕЙНУР ШЕРИФ КУНДАКСЪЗ
ШЕМСИДИН ВЕЛИЕВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
ШЕНГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА САРОСМАНОВА
ШЕРИФ МЕХМЕД КУНДАКСЪЗ
ШЕФКЕТ ДЖЕВДЕТОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
ШЕФКЪ ШУКРИЕВ ЮНУЗОВ
ШУКРИЕ МЕХМЕД ХАЛИЛГЮВЕ
ШУКРИЕ НУРИЕВА ШАЛЛАКОВА
ШЮКРИ ШУКРИЕВ ЮНУЗОВ
ЩЕРЬО ЮЛИЯНОВ КИРИЛОВ
ЪРФАН ЮСУФ ХАЛИЛ
ЮЗЛЕМ ЮЗДЖАНОВА КУНДАКСЪЗОВА
ЮКСЕЛ ИБРЯМ ДЕМИРАН
ЮКСЕЛ РУЖДИ МУСТАФА
ЮКСЕЛ ФЕЙЗУЛА ПОМАК
ЮЛМИЕ МЕХМЕД КАБИШ
ЮМГЮЛ АРИФОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
ЮМГЮЛ АХМЕД ЧИРАК
ЮМГЮЛ АХМЕДОВА КАСПЕРОВА
ЮМЮГЮЛСЮН САЛИМОВА АМИШЕВА
ЮРКЕ ШАКИР КУНДАКСЪЗ
ЮСЕИН МЕХМЕД КАРАХАФУЗ
ЮСУФ БЕКИР ИСМАИЛ
ЮСУФ ИСМЕТОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ЮСУФ ОСМАНОВ ДЕМИРАНОВ
ЮСУФ ЪРФАН ХАЛИЛ
ЯКУБ ИСМЕТОВ ЯКУБОВ
ЯНИЦА ЖИВКОВА ТОНЧЕВА
ЯХИЯ ЯХИЯ МУСТАФА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛОДЖЕВО КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО СЕКЦИЯ № 011
адрес на избирателната секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – южен вход

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБИБЕ ФИКРЕТОВА ПЕХЛИВАНОВА
АБИЛ ОСМАН ЧАПАР
АВА ШЕВКА КОДЖААЛИ
АДЕВИЕ РЕДЖЕБОВА ЧЕТИНОВА
АДЕЛИНА КОЛЕВА МАНУШЕВА
АДЕМ АЛИЕВ ДЕМКЕШЕВ
АДЕМ ВЕЛИ СЕФЕР
АДЕМ МЕХМЕД ДЕМИРАН
АДЕМ НАИМОВ ДЕМИРАНОВ
АДЕМ РИЗА КЪРСЪТЛЪ
АДЕМ ХЮСЕИНОВ ХАДЖИМЕМИШЕВ
АЗИМЕ АДЕМОВА ГЕНДЖЕВА
АЙГЮН ЛЮТФИ ЕМИНОВА
АЙДЖАН БЕРКАНТ ИСМАИЛ
АЙДЖАН ИБРЯМ ДЕМИРАН
АЙДЖАН САФЕТ АДИЛ
АЙДЪН ЕЮБ ЯШАР
АЙЛЯ НЕДРЕТОВА ПАРСА
АЙНУР МУХАРЕМ ЕСКИДЖИЕВА
АЙРИЕ ЙОНУЗОВА КАРАХЮСЕИНОВА
АЙРУЛА СЮЛЕЙМАНОВ КАСИМОВ
АЙСЕЛ АДЕМ САЛИЕВА
АЙСЕЛ АДЕМОВА ДАНАДЖИЕВА
АЙСУН АЛИЕВА ДЕМИРАН
АЙТЕН КЯЗИМОВА МУСТАФОВА
АЙТЕН РИЗАЕВА ШАКИРОВА
АЙХАН ХЮСЕИНОВ САРОВ
АЙШЕ АХМЕДОВА МАНДИКОВА
АЙШЕ ДАУДОВА КАСИМОВА
АЙШЕ МЕХМЕД ДАУД
АЙШЕ НУРИЕВА ЕШРЕФОВА
АЙШЕ ОСМАН СЕФЕР
АЙШЕ РАКИБОВА ДАНАДЖИЕВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ДЕМИРАНОВА
АЛБЕН ЩИЛИЯНОВ ЕМИЛОВ
АЛЕКО АНТОНОВ АЛЕКОВ
АЛЕКСАНДЪР АНЧЕВ СТЕФАНОВ
АЛИ ВЕЛИ ДЕМКЕШ
АЛИ ВЕЛИЕВ ЯВАШЕВ
АЛИ ИЛХАНОВ ДАНАДЖИЕВ
АЛИ ИСМАИЛОВ ДАНАДЖИЕВ
АЛИ РИЗАЕВ КОДЖААЛИЕВ
АЛИ ФАХРИЕВ РАЛЕВ
АЛИ ЮМЕРОВ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВ
АЛИЕ АДИЛ СЕФЕР
АЛКАН ХОДЖАОГЛУ
АЛКИН МЕХМЕД ДАУД
АЛПЕР МУХАРЕМОВ КАСИМОВ
АНА ЧАВДАРОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ЕМИЛОВА
АНИФЕ ИБРАХИМОВА КАРАХАФУЗОВА
АРЗУ ЕМРУЛОВА ПОМАКОВА
АРИФ ФЕЙЗУЛА КЕХАЯ
АСЕН МАРИНОВ ДАВИДОВ
АСИЕ МУСТАФА МЕХМЕДОВА
АСИЕ РАМАДАНОВА СЕИДОВА
АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
АТЧЕ ЮМЕР ТОПАЛ
АФРЕТ ДАУДОВ ДАУДОВ
АХМЕД АЛИ ДАНАДЖИ
АХМЕД АХМЕД КЪСА
АХМЕД ИБРЯМ КАБИШ
АХМЕД ИСМЕТОВ КАРАХЮСЕИНОВ
АХМЕД МУСТАФА БЕЛБЕР
АХМЕД МУХАРЕМОВ ПЕХЛИВАНОВ
АХМЕД ОСМАНОВ РАМИСОВ
АХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ПОМАКОВ
АХМЕД ХАСАНОВ КЪСОВ
АХМЕД ШАРАФЕТ ХАЛИЛГЮВЕ
АХМЕД ЮМЕРОВ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВ
БАХАДИН МЕХМЕДОВ БЕКИРХОДЖЕВ
БАХРИ БАСРИЕВ АБИЛОВ
БАХРИЕ МУСТАФА ХАЛИЛГЮВЕ
БАХТИШЕН ШЕВКЪ АБТИШ
БАХТИЯР ЕЮБОВ ЯШАРОВ
БЕЙНУР АХМЕДОВ КАЙНАКЧЪ
БЕЙХАН ВЕЛИЕВ ЧИЛХАСАНОВ
БЕЛГИН ШЕМСИДИНОВ ДАНАДЖИЕВ
БЕХРИН ШЕМСИДИНОВ ДАНАДЖИЕВ
БЕХТИ ИСМЕТОВ БЕКИРХОДЖЕВ
БЕХТИ САДУЛОВ АХМЕДОВ
БИЛЯЛ АХМЕДОВ ДАНАДЖИЕВ
БУКЕТ ЮСУФ АЛТЪНБАШ
БЮЛЕНТ ХАСАН ЧАПАР
БЮЛЕНТ ШУКРИЕВ АЛИЕВ
ВЕСЕЛИНА АНТОНОВА МАРИНОВА
ВЕСИЛЕ ИСУФОВА ИСМАИЛ
ВЕСИЛЕ МАХМУДОВА КАСИМОВА
ВЕСИЛЕ РАХМИЕВА ЧАКЪР
ВЕСКА ДИМИТРОВА МОЛЛОВА
ВИЖДАН АХМЕД ДЖИННИ
ВИЖДАН МЕХМЕДОВА ЕШРЕФОВА
ВИЛДАН МЕХМЕД РАШИД
ВИЛДАН ХАСАНОВА КЕРИМОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
ГАЛИНА ФИЛИПОВА АЙДОГАР
ГАНИМЕ АДИЛОВА ПОМАКОВА
ГАНИМЕ ХЮСЕИН ПЕХЛИВАН
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУЦАРОВ
ГОРИЦА АЛДИНОВА ХАЛИБ
ГЬОКСЕЛ МУЗАФЕРОВ ДЕЛИХАСАНОВ
ГЮЛБЕН САДУЛОВА ЧЕТИНОВА
ГЮЛВЕР НЕДЖАТИЕВА СОЛАКОВА
ГЮЛДЖАН ДЖЕВДЕТОВА ЧАКЪРОВА
ГЮЛДЖИХАН МЕХМЕДОВА ДАНАДЖИЕВА
ГЮЛДЖИХАН МЕХМЕДОВА КЪРСЪТЛЪ
ГЮЛДЖИХАН САЛИ ПОМАКОВА
ГЮЛЕЙМАН БАСРИЕВА ДАНАДЖИЕВА
ГЮЛЕР РЕМЗИ КАБИШ
ГЮЛЕР ХЮСЕИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
ГЮЛНАЗИЕ ЮМЕР ЧАПАР
ГЮЛСЕВЕР ХАСАНОВА КАБИШЕВА
ГЮЛТЕН АЛИ ДЕМКЕШ
ГЮЛТЕРИЕ ФЕВЗИ ЧАКЪР
ГЮЛЧИН ВЕЛИЕВА МУСТАФА
ГЮЛШЕН АДЕМОВА ФЕЙЗУЛОВА
ГЮЛЮМСАР АДЕМ ЧАПАР
ГЮНАЙ МУХАРЕМОВ ПЕХЛИВАНОВ
ГЮНГЬОР САЛИМ ЧАПА
ГЮНЕР ГЮРСЕЛОВ СЕФЕРОВ
ГЮНЕР ДЖЕВДЕТОВ КАРАБАДЖАКОВ
ГЮНЮЛ МУЗАФЕРОВА МЮЗЕЛИФОВА
ГЮРДЖАН АДЕМ ДЕМИРАН
ГЮРСЕЛ ХЮСЕИН СЕФЕР
ДАЛИЯ ГЮНГЬОР ЧАПА
ДАУД АФРЕТОВ ДАУДОВ
ДЕНИЗ АЙДЪНОВА ЯШАРОВА
ДЕНИСЛАВ АРСЕНОВ ЛАТИНОВ
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ЛАТИНОВА
ДЖАНЕР ИСЛЯМ ИСМАИЛ
ДЖАНСУ ИСЛЯМ КАРСЪЗ
ДЖЕВАТ ХАЙРИЕВ СЕИДОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРАХИМОВ КАРАБАДЖАКОВ
ДЖЕВРИЕ ЮСУФ ЕШРЕФ
ДЖЕЙСУН ХЮСЕИНОВА СЕФЕР
ДЖЕФЕР РИЗАЕВ КОДЖААЛИЕВ
ДЖИХАН РЕЗВАН МУСТАФА
ДИЛБЕР ДАУДОВА ЮСЕИНОВА
ДИЛЯРА ТУРАЛ КОЧ
ДИНЧЕР ОСМАНОВ ВЕЛИЕВ
ДУРУ ГЮНАЙ
ЕВДОКИ МАРТИНОВ ГАНЕВ
ЕВДОКИЯ САБИНОВА ГАНЕВА
ЕДЖЕВИТ ИСМАИЛ ЯКУБ
ЕДИС КЯМИЛОВ КАСИМОВ
ЕДИС МЕХМЕД ЧАПАР
ЕЙЛЮЛ РЕДЖЕПОГЛУ
ЕКШЕН ЕРДИНЧ РАЛЕВА
ЕЛВИН СЕВИМОВ СОЛАКОВ
ЕЛВИС КЕНАНОВА АЗИСОВА
ЕЛЕНКА АСЕНОВА ХАСАНОВА
ЕЛИЗ БАХАДИН САРОВА
ЕЛИС ФИКРЕТОВА АДЕМ
ЕЛИСЕЙ МАРТИНОВ ГАНЕВ
ЕЛИЦА АЛЕКСИЕВА ЧАЛЪШКАН
ЕМИЛ РАДАНОВ МИШЕВ
ЕМИЛИЯ АВРАМОВА МАНУШЕВА
ЕМИЛИЯ ДЕНИСЛАВОВА ЛАТИНОВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
ЕМИНЕ МАХМУД АБТИШ
ЕМРАН ИСМЕТОВА КЪСОВА
ЕМУРЛА ХЮСЕИНОВ ПОМАКОВ
ЕНГИН ЕДЖЕВИТ ЯКУБ
ЕРАЙ МЕХМЕД ЧАПАР
ЕРВИН ХАСАН КАРАСЮЛЕЙМАН
ЕРДАЛ НЕЖДЕТ КАДЪКЛИ
ЕРДЖАН ФЕРАДОВ МУРАДОВ
ЕРЕН СИНАН ЧАКЪР
ЕРКАН БАХТИЯРОВ ЯШАРОВ
ЕСЛИН МУТАЛИБОВА КАРАШАНОВА
ЕСРА РЕЙХАН ДАНАДЖИЕВА
ЗАФЕР ОРХАН ИСМАИЛ
ЗЕЙНЕП КАЙНАКЧЪ
ЗЕКИЕ НИЯЗИ ХАЛИБ
ЗЕЛИХА ИБРЯМ АРЕТЛИК
ЗЕЛИХА САДУЛА КУРТУЛУШ
ЗЕХРА ОСМАНОВА КЪСОВА
ЗЕХРА ФЕДАИЛОВА СОЛАК
ЗИНА ОГНЯНОВА ДИКСИРЕК
ЗИНЕБ МЕХМЕД АЛИКУЗУ
ЗЮЛКЮФ НАИМ ДЕМИРАН
ЗЮЛКЮФ ФЕРАД КОДЖААЛИ
ЗЮЛФИЕ МАХМУДОВА ЧИЛХАСАНОВА
ЗЮЛФИЕ ОСМАНОВА КЪСОВА
ЗЮЛФИЕ РАМАДАНОВА БИЛЯЛОВА
ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИНОВА ХАДЖИМЕХМЕДОВА
ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИНОВА ХАШИМОВА
ЗЮХРЕ АДЕМ КЕХАЯ
ЗЮХРЕ АХМЕДОВА ЧИЛХАСАНОВА
ЗЮХРЕ ДАУДОВА ЯШАРОВА
ИБРАХИМ АРИФ КЕХАЯ
ИБРАХИМ РЕЙХАН ЕФЕНДИ
ИБРЯМ АДЕМОВ ДЕМИРАНОВ
ИВАН ЦОЕВ КЕРЧЕВ
ИВЕЛИНА ФИЛИПОВА ЙОКМЕН
ИКЛИМА САЛИ МАДЖАР
ИЛАЙДА ПЕХЛИВАНОГЛУ
ИЛДЪЗ САДУЛА СОЛАК
ИЛКЕР КЯМИЛОВ СЕФЕРОВ
ИСКЕНДЕР АБТУЛОВ ДАНАДЖИЕВ
ИСКРА ФИЛИПОВА МОЛЛОВА
ИСЛЯМ АДЕМ АЛАДЖА
ИСЛЯМ АХМЕД ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ДАУД МУСТАФА
ИСМЕТ АЗИЗОВ КАРАХЮСЕИНОВ
ИСМЕТ НАСУФОВ БЕКИРХОДЖЕВ
ИСМЕТ ХЮСЕИН ХАДЖИПЕХЛИВАН
ИСМИГЮЛ ИСМАИЛ ДЕЛИХАСАН
ЙОЗЛЕМ ШАКИР ЧАКЪРОВА
ЙЪЛДЪЗ ШЕРИФОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
КААН ДИКСИРЕК
КЕМИЛЕ ЯНУЗОВА ХАЛИБОВА
КЕМРАН САДУЛОВ КАСИМОВ
КЯМИЛ САДУЛОВ КАСИМОВ
ЛЕВЕНТ БИЛЯЛОВ МУСТАФОВ
ЛЕМАН РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
ЛЮТФИ АХМЕДОВ КЕНЕЛИЕВ
МАГДАЛЕНА ФИЛИПОВА ТОРУН
МАРИЯ РАДЕВА КЕРЧЕВА
МАРТИН АНДРЕЕВ БОРИСОВ
МАХМУД НЕДРЕТ ПАША
МАЯ ОГНЯНОВА ХИНЧЕВА
МЕЛИС МЕТИНОВА ЧАКЪР
МЕЛИХ МЕТИНОВ ТЕЙФЪКОВ
МЕЛИХА РЕДЖЕБОВА ЯВАШЕВА
МЕЛИХА ШУКРИ ЯШАР
МЕЛИЯН ИБРЯМОВА ДЕМИРАНОВА
МЕРГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА ПАШЕВА
МЕРЕЛ ХЮСЕИНОВА АЛИКУЗУ
МЕРИЯМ ШУХАИБОВА МАНДИКОВА
МЕРЛИН МУТАЛИБ ЕШРЕФОВА
МЕРСИН БЕХТИЕВА ДАНАДЖИЕВА
МЕРТ АЛИЕВ КОДЖААЛИЕВ
МЕСРУРЕ ДЖЕВДЕТОВА ДЕЛИХАСАНОВА
МЕТИН ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК
МЕТИН МАХМУД ЧАКЪР
МЕТИН ТЕЙФЪКОВ ЮСЕИНОВ
МЕТИН ХЮСЕИНОВ КАБИШЕВ
МЕТИН ШЕРИФ ИСМАИЛ
МЕХМЕД АЛИ ЕЗЕРЧЕЛИ
МЕХМЕД ИБРЯМОВ ДЖИНИЕВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ
МЕХМЕД РАГУБОВ ЕШРЕФОВ
МЕХМЕД РУЖДИЕВ КЪСОВ
МЕХМЕД САБРИ ДЕМКЕШ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАЛИБОВ
МЕХМЕД ШЕРИФ ИСМАИЛ
МЕХМЕД ЮМЕР КАРАХЮСЕИН
МЕХМЕД ЮМЕР ЧАПАР
МЕХНУР МЕХМЕДОВ ШУКРИЕВ
МЕХНУР РУЖДИЕВ КЪСОВ
МЕЯМ ИБРЯМОВА ДАНАДЖИЕВА
МИГЛЕНА ФИЛИПОВА МАНУШЕВА
МИЛЕН СТАНЕВ МАРИНОВ
МИЛЧО КАЛИНОВ ПЕЕВ
МИХАТ САДУЛОВ ЧЕТИНОВ
МУЗАФЕР МЮЗЕЛИФОВ ДЕЛИХАСАНОВ
МУРАД РЕДЖЕБОВ МУРАДОВ
МУРАД САБРИЕВ МЕХМЕДОВ
МУСТАФА АХМЕД ДАНАДЖИ
МУСТАФА ЗЕКЕРИЕВ ДАНАДЖИЕВ
МУТЛУ СИНАН АБТИШ
МУХАРЕМ АХМЕД ПЕХЛИВАН
МУХАРЕМ КАСИМОВ ЧАПАРОВ
МУХАРЕМ ХАСАН СЕФЕР
МЪСТЪН СЮЛЕЙМАНОВ КАРАХАФУЗОВ
МЮЗЕЛИФ АХМЕДОВ ДЕЛИХАСАНОВ
МЮЗЕЯМ ХАСАНОВА САРОВА
МЮКЕРЯМ МЕХМЕДОВА ЯШАРОВА
МЮМЮНЕ МЕХМЕДОВА КЪСОВА
НАЗАН АБТУЛОВА КУРЕВА
НАЗИДЕ ЮМЕРОВА АДИЛ
НАЗИФЕ ДАУД ПАША
НАЗИФЕ ДЖЕВАТОВА ТОПАЛОВА
НАЗИФЕ МЕХМЕД ДАНАДЖЪ
НАЗИФЕ РАИМ ДЕМКЕШ
НАЗМИЕ ХАСАН ЧАПАР
НАЗЪМ СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ
НАЛЯН ЮМЕР АХМЕД
НЕВЕН АСЕНОВ МАНУШЕВ
НЕВРИЕ ЮМЕР СЕФЕР
НЕДЖАТИ МЕХМЕДОВ ЯШАРОВ
НЕДЖАТИ СЮЛЕЙМАНОВ ХАШИМОВ
НЕДЖМИЕ ЕМИНОВА ДАУД
НЕДИМ АДЕМ ЧИЛХАСАН
НЕДРЕТ АДЕМОВ ЧИЛХАСАНОВ
НЕДРЕТ ИСМЕТОВ КАРАХЮСЕИНОВ
НЕДРЕТ СЮЛЕЙМАН КЕНЕЛИ
НЕЖДЕТ МЮЗЕКЯ ПОМАК
НЕЗАМЕДИН ХАШИМ АЛИКУЗУ
НЕЗИДЕ АДЕМ КЪРСЪТЛЪ
НЕРИМАН РИДВАН КАСИМОВА
НЕРИМАН ХАСАНОВА КОДЖААЛИЕВА
НЕСЛЯН АХМЕД АБИЛОВА
НЕСРИН САЛИ БЕКИРХОДЖЕВА
НЕФИЗЕ МЕХМЕДОВА ДАНАДЖИЕВА
НЕШЕ МУТЛУ
НИГБЕР РИЗАЕВА СЕИДОВА
НИЛГЮН БЕХТИЕВА БЕКИРХОДЖЕВА
НИЛГЮН ФЕРДИН МАДЖАР
НИЛЮФЕР МУСТАФА ИСМАИЛ
НИЛЮФЕР ФЕРАДИН САБИ
НУРДЖИХАН МЕХМЕДАЛИ ХАДЖИМЕМИШЕВА
НУРДЖИХАН МЕХМЕДОВА БЕКИРХОДЖЕВА
НУРДЖИХАН ХЮСЕИНОВА ДАНАДЖИЕВА
НУРИЕ МЕХМЕД КЪСА
НУРСЕЛ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
НУРХАН НЕДЖАТИЕВ ЯШАРОВ
ОЛДЖАЙ ЗИЯ КАДЪКЛИ
ОЛДЖАЙ МИХАТОВ ЧЕТИНОВ
ОРХАН ЗАФЕР ИСМАИЛ
ОРХАН ФИКРЕТОВ ЕМИНОВ
ОСМАН АДЕМ ДАНАДЖИ
ОСМАН АЛИЕВ ЕЗЕРЧЕЛИЕВ
ОСМАН БЕЙТУЛА МАНАФ
ОСМАН ВЕЛИЕВ ЯВАШЕВ
ОСМАН САЛИЕВ СЕФЕРОВ
ОСМАН ФЕЙЗУЛОВ САРОВ
ОСМАН ФИКРЕТОВ ЧЕТИНОВ
РАВИЕ АХМЕД ЕФЕНДИ
РАГУБ МЕХМЕДОВ ЕШРЕФОВ
РАЙМЕ АЛИ ЮСУФ
РАЙМЕ АХМЕДОВА ДЖИНИЕВА
РАЙМЕ РУФИ ДАНАДЖИЕВА
РЕВЗИЕ ХАСАНОВА КАБИШЕВА
РЕДЖЕБ БЕЙСИМОВ ХАЛИЛОВ
РЕДЖЕБ ФЕРАДИН САБИТ
РЕЗВАН МУСТАФА АЛИ
РЕЙХАН ИБРАХИМ ЕФЕНДИ
РЕМЗИЕ ИБРЯМОВА ЧЕТИНОВА
РЕМЗИЕ МАХМУДОВА ЧИРАКОВА
РЕМЗИЕ МУХАРЕМ ЧАКЪР
РЕМЗИЕ РАМИ САЛИЕВА
РЕМЗИЕ РЕДЖЕБОВА ЯВАШЕВА
РЕФИЕ ЕМИНОВА ЧАКЪР
РЕФИЕ ХИДАЕТОВА РАЛЕВА
РЕФИКА АХМЕД СЕФЕР
РЕШАД ФЕРАДОВ КЕРИМОВ
РИЗА ДЖЕФЕРОВ КОДЖААЛИЕВ
РИЗА ШАКИРОВ ШЮКРИЕВ
РОЗА ЕМИЛОВА КАЙНАКЧЪ
РУЖДИ МЕХМЕДОВ КЪСОВ
САДУЛА АХМЕДОВ САДУЛОВ
САДУЛА СЮЛЕЙМАНОВ КАСИМОВ
САЛИ ЕЮБ ХАДЖИМУСТАФА
САЛИ ОСМАНОВ СЕФЕРОВ
САЛИ РИЗАЕВ КОДЖААЛИЕВ
САЛИХА ДАУД ЧАПАР
САНЕМ АФРЕДОВА КОРКМАЗ
САФИЕ НУВМАНОВА ИБРАИМОВА
САФИНАС ДАУД ЧАПАР
СВЕТЛИН МАРИНОВ МАРИНОВ
СЕБАХАДИН ХЮСЕИНОВ ЧАПАРОВ
СЕБИЛЕ АХМЕДОВА АКИФОВА
СЕБИЛЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
СЕВГИН РЕШАДОВ КЕРИМОВ
СЕВГЮЛ МЮЗЕКЯЕВА ПОМАКОВА
СЕВГЮЛ ОСМАН КЕХАЯ
СЕВДА СЕРАФИМОВА ЧАВДАРОВА
СЕВДАЛИН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ПЕЕВА
СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
СЕВИЛ АДНЯН АХМЕД
СЕВИЛ ДАУДОВА ЧАПА
СЕВИМ ФИКРЕТОВ СОЛАКОВ
СЕДА ТАХИРОВА ЧАПАРОВА
СЕДАТ ЮМЕРОВ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВ
СЕЗГИН АЛИ АЛИКУЗУ
СЕЗГИН РЕШАДОВ КЕРИМОВ
СЕЗГЮН ХЮСЕИН СЕФЕР
СЕИД МЕХМЕДОВ СЕИДОВ
СЕЙДЕ ОСМАНОВА ХАЛИБОВА
СЕЙДЕ ЮСУФ ДАНАДЖИ
СЕЛДА САФЕТ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВА
СЕЛИМ АХМЕДОВ ЧИРАКОВ
СЕЛИМЕ АДЕМОВА ПЕХЛИВАНОВА
СЕЛИМЕ ИЛХАНОВА АБТИШ
СЕЛИМЕ ИСМАИЛОВА САРОВА
СЕЛИМЕ ОСМАН КАБИШ
СЕЛИМЕ САЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕЛИН МУТАЛИБОВА
СЕМРА НЕЗАМЕДИНОВА АЛИКУЗУЕВА
СЕМРА ЮМЕР КАРААСЛАН
СЕНАЙ МЕХМЕДОВА КЕНЕЛИ
СЕРХАТ БЮЛЕНТ ЧАПАР
СЕХЕР МУСА ИСМАИЛ
СИБЕЛ АДЕМ КЪРСЪТЛЪ
СИБЕЛ МУСТАФОВА ИСМАИЛ
СИБЕЛ СЕБАХАДИНОВА МАХМУД
СИБЕЛ ШЕФКЕТОВА ЧАПАР
СИБЕР ОСМАНОВА ДАНАДЖИЕВА
СИДЕР СЕРАФИМОВ ЦЕКОВ
СИДИКА САЛИМОВА МУТАЛИБОВА
СИЛВИЯ МАНОЛОВА ЙОСИФОВА
СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ДАВИДОВА
СИЛВИЯ ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА
СИНАН МЮЗЕКЯ ПЕХЛИВАН
СИНАН РЕДЖЕБОВ МУРАДОВ
СИНАН САЛИМ ЧАКЪР
СИНАН ХЮСЕИН АБТИШ
СЛАВКА НИКОЛОВА КУЦАРОВА
СТАНЮ МАРИНОВ МИТЕВ
СУНАЙ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
СЪДКЪ ФЕИМ ЕСКЕДЖИЕВ
СЮЗАН ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
СЮЛБИЕ АДЕМ ИСМАИЛ
СЮЛБИЕ АХМЕД ЕШРЕФ
СЮЛБИЕ МУСТАФА АЛАДЖА
СЮЛБИЕ ФЕДАИЛ ЧАКЪР
СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ МУСОВ
СЮЛЕЙМАН НАЗИФОВ ЧАКЪРОВ
ТАЙБЕ САЛИЕВА ДЕМКЕШЕВА
ТАЙБЕ ФИКРЕТОВА ПЕХЛИВАНОВА
ТАНЕР ХЮСЕИН ДАНАДЖИ
ТАНЖУ ОСМАНОВ ДАНАДЖИЕВ
ТАНЖУ ЮСУФ ДАНАДЖИ
ТАХИР БАСРИЕВ ЧАПАРОВ
ТУНДЖЕР МАХМУДОВ РЕМЗИЕВ
ТУРГУТ НАЗИФ ЧАКЪР
ТЮРКЯН ЗЕЛКИФОВА КЪСОВА
ФАЙЗЕ АХМЕДОВА МУСОВА
ФАТМЕ АДЕМОВА СЕФЕРОВА
ФАТМЕ МЕХМЕД ДЕМИРАН
ФАТМЕ МЕХМЕД ЧАКЪР
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КАДЪКЮВЛЮЕВА
ФАТМЕ МУСТАФОВА ДАНАДЖИЕВА
ФАТМЕ МЮЗЕКЯ ПЕХЛИВАН
ФАТМЕ НИЯЗИЕВА САРОВА
ФАТМЕ РАХМИЕВА ЧИЛХАСАНОВА
ФАТМЕ САДЪКОВА КАБИШЕВА
ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА КАБИШЕВА
ФАТМЕ ШЕРИФОВА ЯКУБ
ФАТМЕ ЮМЕРОВА ДЕЛИХАСАНОВА
ФАХРЕДИН АХМЕДОВ ДЕЛИХАСАНОВ
ФАХРИ АЛИЕВ РАЛЕВ
ФЕДАИ МЕХМЕДОВ ИБРАИМОВ
ФЕИЗ МЕХМЕД ХАЛИБ
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕСКИДЖИЕВ
ФЕЙМЕ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА
ФЕРДИ ИСКЕНДЕРОВ ДАНАДЖИЕВ
ФЕРИДЕ АБТУЛОВА МАНДИКОВА
ФЕРИХА БАСРИЕВА КАРАБАДЖАКОВА
ФЕХРИДИН МЕХМЕДОВ ДАНАДЖИЕВ
ФИЙДЕС САЛИЕВА БЕРГМАН
ФИКРЕТ АЗИС КАРАХЮСЕИН
ФИКРЕТ ДАУД ХАДЖИМУСТАФА
ФИКРЕТ ХЮСЕИН ПЕХЛИВАН
ФИКРЕТ ХЮСЕИНОВ ЧЕТИНОВ
ФИКРЕТ ЮСУФ ЧАПАР
ФИЛИП СИМЕОНОВ МАНУШЕВ
ФИРДЕВС ДАУДОВА АЛТЪНБАШ
ХАБИБЕ ДЖЕФЕРОВА ХАЛИБОВА
ХАБИБЕ ХЮСЕИНОВА ДАНАДЖИЕВА
ХАВА ИСМЕТОВА ДАУДОВА
ХАВА НЕЗАМЕДИН КОДЖААЛИ
ХАЙРИЕ АХМЕД ГАРИБ
ХАЙРИЕ САЛИЕВА ХАЛИБОВА
ХАКАН ЯВАШОЛУ
ХАКАН ШЕРАФЕТ ХАЛИЛГЮВЕ
ХАЛИМЕ АЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
ХАЛИМЕ АХМЕД ПЕХЛИВАН
ХАЛИМЕ ВЕЛИ ДАНАДЖИ
ХАЛИМЕ ВЕЛИ ЧЕТИН
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА КАРАХЮСЕИН
ХАЛИМЕ НАИМОВА ФЕРАДОВА
ХАЛИМЕ ОСМАН КОДЖААЛИ
ХАЛИМЕ ХЪЛМИ ЧАПАР
ХАСАН АРИФОВ СОЛАКОВ
ХАСАН БАСРИ ЕШРЕФ
ХАСАН ИБРЯМ МУСТАФА
ХАСАН МЕХМЕДОВ БИЛЯЛОВ
ХАТИДЖЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
ХАТЧЕ АХМЕД ДЕМКЕШ
ХАТЧЕ МЕХМЕД ДАНАДЖЪ
ХАФИЗЕ ИБРЯМ КАРАХАФУЗ
ХАФИЗЕ СЕЛИМОВА АХМЕДОВА
ХАФИЗЕ ФАХРИ ЧЕТИНОВА
ХЮСЕИН АДЕМОВ ХАДЖИМЕМИШЕВ
ХЮСЕИН ИСМЕТ ХАДЖИПЕХЛИВАН
ХЮСЕИН МАХМУДОВ САРОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД КЪСА
ХЮСЕИН МЕХМЕД ЧЕТИН
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХАЛИБОВ
ХЮСЕИН МУХАРЕМОВ ХАЛИБОВ
ХЮСЕИН САЛИ СЕФЕР
ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН ДАНАДЖЪ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ
ХЮСНИЕ СЕЙДАЛИЕВА ЧАПАРОВА
ЧАВДАР МАРТИНОВ БОРИСОВ
ШАЗИЕ ИСМАИЛОВА ЕШРЕФОВА
ШАКИР ФЕРАД ДЖИННИ
ШАКИР ШЮКРИЕВ ШАКИРОВ
ШАСИНЕ ВЕЛИЕВА ДЕМИРАНОВА
ШЕМСИДИН АДЕМОВ ДАНАДЖИЕВ
ШЕРИФ ЕЮБОВ ДАНАДЖИЕВ
ШЕРИФ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ШЕФИЕ АЛИ АЛИКУЗУ
ШИРИН БЕХТИ КАСИМОВА
ШУКРИЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
ШУКРИЕ ХАСАН ДАУД
ЮМГЮЛ МУСТАФОВА КЕРИМОВА
ЮМГЮЛ ШЕРИФОВА ЯШАРОВА
ЮМЕР МЕХМЕД КАРАХЮСЕИН
ЮМЕР МЕХМЕД ХАЛИБ
ЮСУФ АХМЕД ДАНАДЖИ
ЮСУФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ
ЯСЕМИН БЮЛЕНТОВА МУСТАФОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛОДЖЕВО КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО СЕКЦИЯ № 012
адрес на избирателната секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – северен вход

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБТУЛА ИБРЯМ ДЖИНИ
АБТУЛА МЕХМЕДОВ ДЖИНИЕВ
АБТУЛА ОСМАНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
АБТУЛА ХЮСЕИН ДЖИННИ
АДЕМ БИЛЯЛ ИБОШ
АДЕМ БИЛЯЛОВ ХАСАНОВ
АДЕМ МУСТАФОВ ХАЛИБОВ
АДИЛ БОГАЧХАН АТАМАН
АДИЛ СЕРДЖАНОВ КАБИЛОВ
АДНАН АЛИ ТИРЯКИ
АЗИЗЕ МУХАРЕМОВА ПАРСОВА
АЙГЮЛ ИБРАИМОВА ХАДЖИВЕЛИ
АЙГЮЛ САЛИЕВА САЛИЕВА
АЙДЪН КЕРИМОВ МЕХМЕДОВ
АЙДЪН МЕХМЕД ДЖИНИ
АЙДЪН РАИМ ДЖИНИ
АЙКУТ АКСЕЛ ИБРЯМ
АЙЛИН АЙШЕЕВА КРАНЧЕВА
АЙЛИН АЛИ КАРАКУШ
АЙЛЯ СЮЛЕЙМАН ЮНУЗОВА
АЙСЕЛ АХМЕДОВА ДЖИНИЕВА
АЙСУН АДНАН ТИРЯКИ-РАСИМ
АЙТЕН ИСМЕТОВА РАМИЗ
АЙШЕ РАФЕТ ХАЛИБОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА ДЕМКЕШЕВА
АЙШЕ ХЮСЕИН НЕБОВЛУ
АКСЕЛ ИБРЯМ МУСТАФА
АЛБЕН АЛЕКСИЕВ КРУМОВ
АЛЕФ АЛИ АЛИ
АЛИ БАСРИ ГЕНДЖ
АЛИ БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
АЛИ ХЕБИБ АЛИ
АЛИ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
АЛИНА ФИДАНОВА МУТЛУ БУЛУТ
АЛП ТУГАЧХАН АТАМАН
АЛПЕР ХАСАНОВ ВЕЛИЕВ
АНА МЛАДЕНОВА АРСОВА
АНГЕЛ МАРИНОВ ГАТЕВ
АРЗУ НЕДЖИБОВА МУТАЛИБОВА
АСЕН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ
АСЕН МАРИНОВ ГАТЕВ
АСЕНКА МЛАДЕНОВА МИЛЕВА
АХМЕД МАХМУД КАРАОСМАН
АХМЕД МЕХМЕД МУСА
АХМЕД ЮМЕРОВ НЕБОГЛУЕВ
АХМЕТ БАЙСАН
БАСРИ ИБРАХИМ ГЕНДЖ
БАСРИ ИСМАИЛ АРЕТЛИК
БАХТИЯР САБРИЕВ ГЕНДЖЕВ
БЕДРИ ВАСВИЕВ ЧАПАРОВ
БЕЙЗАТ ХЮСЕИН АЛИКУЗУ
БЕЙХАН ИБРАХИМ МУСТАФА
БЕХРАН НЕДЖБИДИНОВ КЪРСЪТЛИЕВ
БЕХТИ ФЕВЗИЕВ ЧОЛАКОВ
БИЛГИН РИДВАН АБТИШ
БИЛЯЛ ИСМАИЛОВ ИБОШЕВ
БИРСЕН МУЗАФЕРОВА ДЕМКЕШЕВА
БИСЕР РАДЕВ СТАНЕВ
БОЖАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
БОЖАНКА ИВАНОВА ЯНКОВА
БОЯН КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ
БОЯН СТАНЕВ БОЖАНОВ
БУРЧИН МУЗАФЕР ТИРЯКИЕВА
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ДОБРЕВ
ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА РУСЕВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ СИМЕОНОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ РАДЕВ
ВЕДА БЕЛИНОВА ДАВИДОВА
ВЕЛИ АБТУЛОВ НЕБОВЛУ
ВЕЛИ ЙЪЛМАЗ КЪРСЪТЛЪ
ВЕЛИ МЕХМЕД РЮСТЕМ
ВЕЛИ МУСТАФОВ ИДРИЗОВ
ВЕЛИ МУТАЛИБ ИБОШ
ВЕЛИ ОСМАН ЮНУЗ
ВЕЛИЗАРА СТАНЕВА СТАНЕВА
ВЕЛИКО ДОНЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ДИМОВА
ВЕНЦЕСЛАВ ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦЕСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
ВЕСИЛЕ АБТУЛОВА ХАЛИБОВА
ВЕСИЛЕ АХМЕДОВА ЧАПАРОВА
ВЕСКА ВЕЛИКОВА РАДЕВА
ВЕХБИ АХМЕДОВ ПАРСОВ
ВИДАТ АДЕМ ИБОШ
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА РАДЕВА
ВИОЛЕТА КОЛЕВА РАДЕВА
ВЯРА СТОЯНОВА МИЛЕВА
ГАЛИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ГАЛИН СЕРГЕЕВ ДАМЯНОВ
ГАНИМЕ АХМЕД ДАС
ГАНИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ГЕНДЖЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РАДЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ГЕРГАНА КАМЕНОВА САПУНДЖИЕВА
ГИНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
ГИРГИНА БАНЧЕВА ЕНЧЕВА
ГЛОРИЯ ИВАНОВА
ГРАЦИЕЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГРЕТА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ГЬОНЮЛ ИБРЯМ ЧОЛАК
ГЬОРКЕМ МУТЛУ
ГЬОХАН МАКСУД МАКСУД
ГЮЛБЕЯЗ АЛИЕВА ХАЛИБОВА
ГЮЛВЕР ЕНВЕР ХАЛИБОВА
ГЮЛЕР АДЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
ГЮЛЕРЮЗ ХАСАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ГЮЛЗАЙДЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
ГЮЛТЕН ЮМЕР МЕХМЕДАЛИЕВА
ГЮЛХАН АЛИ АБТИХОДЖЕВА
ГЮЛШЕН ИСМАИЛ ХАДЖИОВЛУ
ГЮЛШЕН МЮЗЕКЯЕВА БЕЙТУЛОВА
ГЮЛШЕН ХАСАНОВА ЮНУЗ
ГЮНАЙ АЙХАНОВ ТИРЯКИЕВ
ГЮНАЙ МЕХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
ГЮНАЙ ХАЛИЛОВ АБТИХОДЖЕВ
ГЮНАЛ МУСТАФА БАКОВЛУ
ГЮРХАН КЕМАЛ ТОРЛАК
ДАВУД ЮКСЕЛ ГЕНДЖ
ДАНИ СТОЙКОВ БОЖАНОВ
ДАУД АЛИЕВ КАСИМОВ
ДАЯНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
ДЕНИЗ АЙДЪН ДЖИННИ
ДЕНИЗ БЕЙНУР РЮСТЕМ
ДЕНИЗ ГЮНАЕВ АБТИХОДЖЕВ
ДЕНИС АЙХАНОВ ТИРЯКИЕВ
ДЕНИС СЕВГИН ГЕНДЖ
ДЕНКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВ СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
ДЖАН ОСМАНОВ КРАНЧЕВ
ДЖАНСУ ЕНВЕР КАРАОСМАН
ДЖЕВАД НИЯЗИ ИБОШ
ДЖЕВДЕТ ФАХРИЕВ ХАДЖИОГЛУЕВ
ДЖЕВДЕТ ХЮСЕИНОВ МУСОВ
ДЖЕЙЛЯН ГЮНЧЕРОВА КЪРСЪТЛИЕВА
ДЖЕНГИЗ ИСКЕНДЕР МУСА
ДЖУНЕЙТ ДАУДОВ КАСИМОВ
ДЖУНЕЙТ ОСМАНОВ ГЕНДЖЕВ
ДЖУНЕЙТ ФИКРЕТОВ ПАРСОВ
ДИЛБЕР АЛИЕВА ХАЛИБОВА
ДИЛБЕР МЮСАЕВА МУСТАФА
ДИЛЕМ МЕХМЕД ДЖИНИ
ДИЛЯНА СЛАВЧЕВА ДИМОВА
ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ СТАНЕВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР СТАНЕВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ТЕМЕНУГОВ ДИМИТРОВ
ДИЯНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ДОНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ДОНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
ЕДА СЕВДЖАНОВА ХАЛИБОВА
ЕКРЕМ ИДРИЗ КАРАСЮЛЕЙМАН
ЕЛЕНА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЕЛИНА АНЧЕВА ГЕНДЖЕВА
ЕЛИС АХМЕДОВА КЪРСЪТЛИЕВА
ЕЛИС ИЛХАНОВА МУСОВА
ЕЛНАР ОСМАН ГЕНДЖЕВА
ЕМЕЛ ФИКРЕТ ИБОШ
ЕМЕЛ ФИКРЕТОВА МЕХМЕД
ЕМИЛ ЗДРАВКОВ ДАВИДОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА КЪРАНТЕПЕ
ЕМИН ШУКРИЕВ БЕЛБЕРОВ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ЧАКЪРОВА
ЕМИНЕ СЕБАЙДИНОВА ГЕНДЖ
ЕМИНЕ ХАСАНОВА БАКОВЛУЕВА
ЕМИНЕ ХАСАНОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
ЕМРАХ ХАСАН ХАДЖИВЕЛИ
ЕНИСЕ ХАСАН ГЕНДЖ
ЕРАЙ СЕРДЖАНОВ КАБИЛОВ
ЕРАЙ ШЕНОЛ ДЖИННИ
ЕРВИН АБТУЛОВ ОСМАНОВ
ЕРГИН ХАСАНОВ ХАЛИБОВ
ЕРМА ЛОЗЕВА ЛАТИНОВА
ЕРСИН БАСРИ ИСМАИЛ
ЕРСИН ЕКРЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
ЕРТАН АБТУЛОВ ОСМАНОВ
ЕРТАН АЙДЪНОВ КЕРИМОВ
ЕСЕН МЕХМЕДОВА ИДРИЗОВА
ЕСИН АБТУЛА ДЖИННИ
ЕСИН НИАЗИ МЕХМЕДОВА
ЕСИН СЕВГИНАР ЮНУЗ
ЕСМА ОРХАН АХМЕД
ЕЮБ ИБРАХИМОВ КЕРИМОВ
ЕЮБ ИСМАИЛОВ ПАРСОВ
ЕЮБ ХАСАНОВ ХАЛИБОВ
ЗАФЕР РИЗА ИСМАИЛ
ЗАФИР ДАВИДОВ ДАВИДОВ
ЗДРАВКО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
ЗЕЙНЕБ ДАУДОВА ГЕНДЖЕВА
ЗЕЙНЕБ МАХМУДОВА ИБРЯМОВА
ЗЕЛИХА АБТУЛА ГЕНДЖ
ЗЕЛИХА АБТУЛОВА ДЕЛИХАСАНОВА
ЗЕЛИХА ДАУД АБТИШ
ЗЕЛИХА РАМАДАНОВА КЕРИМОВА
ЗЕЛИХА ЮСУФОВА ТОПАЛАХМЕДОВА
ЗЕХРА ЗЕКЕРИЕВА МЕХМЕДОВА
ЗЕХРА МЕХМЕДОВА ГЕНДЖ
ЗЕХРА ОСМАН ДЖИНИ
ЗИЯ КЯЗИМОВ ГЕНДЖЕВ
ЗЮЛКЮФ ИБРЯМОВ ДЕЛИХАСАНОВ
ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛОВА ГЕНДЖЕВА
ЗЮЛФИЕ ОСМАН АЛИ
ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИН ЮНУЗ
ЗЮЛФИЕ ШАКИР ХАЛИД
ЗЮХТИЕ ЮМЕРОВА КЕНЕЛИЕВА
ИБРАХИМ БЕЙХАН ИБРАХИМ
ИБРЯМ АДЕМОВ ДЖИНИЕВ
ИБРЯМ РАМИСОВ ДЖИНИЕВ
ИБРЯМ РИЙЗА ЧОЛАК
ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ БОЖАНОВ
ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
ИВАН БОЖАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ РАДЕВ
ИВАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ
ИВАН ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ
ИВАНИЧКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА МИТЕВА ГОСПОДИНОВА
ИВАНКА МИТЕВА МИТЕВА
ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
ИВЕЛИН ОГНЯНОВ АРСОВ
ИВЕЛИНА СТАНЕВА МИТЕВА
ИДРИЗ САЛИМОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ИЛАРИОН КОЛЕВ МИЛЕВ
ИЛИЯ РАДЕВ РАДЕВ
ИСКЕНДЕР ОСМАН МУСА
ИСМАИЛ МУХАРЕМ ГЕНДЖ
ИСМЕТ МЕХМЕДОВ МУСОВ
ЙОЗНУР ДЖЕВДЕТ ХАДЖИОГЛУ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНА СТОЙКОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЙОРДАНКА ДИМОВА СТАНЕВА
КАДРИЕ КЯШИФ ИСЛЯМ
КАМЕЛИЯ ГЮНАЛ БАКОВЛУ
КЕНАН НЕЙЗЕТ ГЕНДЖ
КОЛЬО ЮЛИЯНОВ МИЛЕВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РАДЕВ
КРЪСТИНА ДАНАИЛОВА КРЪСТЕВА
КЯЗИМ ЗИЯЕВ ГЕНДЖЕВ
КЯФИЕ ЮЗЕИР ТОПАЛАХМЕД
ЛЕЙЛЯ ХЪЛМИЕВА ИБОШЕВА
ЛЕМАН ДЖЕЛИЛ МУСОВА
ЛЕМАН ИЗЕТ ДЖИННИ
ЛЕМАН МАХМУДОВА ЙОНУЗОВА
ЛЕМАН МУХАРЕМ КАРАОСМАН
ЛЕМАН САЛИ ИБОШ
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛЮТФИ САЛИМОВ АХМЕДОВ
ЛЮТФИЕ ОСМАН МАКСУД
МАВЛИНА СТАНКОВА РУСЕВА
МАГБУЛЕ АХМЕД ХАСАНОВА
МАГБУЛЕ ИБРЯМОВА ГЕНДЖЕВА
МАГДАЛЕНА МИТКОВА КОСТАДИНОВА
МАЗЛУМ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
МАКСУД ДАУД МАКСУД
МАКСУМ РЕМЗИ ГАЗИ
МАЛВИНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАНЕВА
МАРИН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
МАРИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ РАДЕВА РАДЕВА
МАРИЯНА ХРИСТОВА ЧАНКОВА
МАХМУД ВЕЛИ ЮНУЗ
МАХМУД ИБРЯМОВ ГЕНДЖЕВ
МАХСУН МУСТАФОВ ХАЛИБОВ
МЕЛДА СОФТА
МЕЛЕК ФИКРЕТ АЛ-ХАМУИ
МЕЛТЕМ НЕДРЕТОВА ИБРЯМ
МЕРДЖАН АЙШЕ РЕМЗИ
МЕРДИН ДЖЕВДЕТОВ МУСОВ
МЕТИН ДЖЕВДЕТОВ МУСОВ
МЕТИН РИЗАЕВ ИБРЯМОВ
МЕХМЕД АБТУЛА ГЕНДЖ
МЕХМЕД ИБРЯМ ДЖИНИ
МЕХМЕД ОСМАНОВ ИБОШЕВ
МЕХМЕД СЕЗГИН РЮСТЕМ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
МЕХМЕД ЮМЕРОВ НЕБОГЛУЕВ
МИГДАТ МЕХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА СЕРГЕЕВА ТЕКИНЕР
МИЛЕН БОЖАНОВ ГОСПОДИНОВ
МИЛЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН СТАНЕВ АРСОВ
МУЗАФЕР ХАСАНОВ ДЕМКЕШЕВ
МУСАМЕДИН АЛИ МЕХМЕД
МУСТАФА АДЕМОВ ХАЛИБОВ
МУСТАФА АЛИ БАКОВЛУ
МУСТАФА АЛИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
МУСТАФА ШУКРИЕВ ИДРИЗОВ
МУСТАФА ЮСЕИН АЛИКУЗУ
МУТАЛИБ МЕХМЕД ИБОШ
МУХАРЕМ ЕЮБОВ ХАЛИБОВ
МУХАРЕМ ЗЕКЕРИЕ ПАРСА
МЮБЕДЖЕЛ ИСМАИЛ ГЕНДЖ
МЮВЕДИН АДЕМ ХАСАН
МЮВЕДИН АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
МЮЖГЕН ОСМАНОВА КАСИМОВА
МЮЖГЯН МУСТАФА АЛИКУЗУ
МЮЖГЯН САЛИ ЮНУЗ
МЮЗЕЯМ АХМЕД МУСА
МЮЗЕЯМ ХЮСЕИНОВА ИБОШ
МЮКЕРЯМ ЮМЕРОВА ИБОШ
МЮСА ХАЛИЛОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
НАДЖИЕ ХАСАНОВА ЧОЛАКОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
НАДЯ ИВАНОВА СТРАТУЛАТ
НАДЯ ОГНЯНОВА МИЛЕВА
НАЗИЛЕ РИЗАЕВА ХАДЖИОГЛУЕВА
НАЗИМ ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
НАЗИФЕ АДЕМ МЕХМЕД
НАЗИФЕ АДЕМОВА ХАЛИБОВА
НАЗМИ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
НАЗМИЕ НУРИДИНОВА ЧАКЪРОВА
НЕБИ МУТЛУ
НЕВИН АЙМАН АЛ-ХАМУИ КАДИР
НЕДЖБИДИН МУХАРЕМОВ КЪРСЪТЛИЕВ
НЕДЖИБ АБТУЛА АХМЕД
НЕДЖИБ МУТАЛИБ НЕДЖИБ
НЕДЖМИЕ АКИФ КЕНЕЛИ
НЕДКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
НЕДРЕТ АЛИ АЛИ
НЕДРЕТ АХМЕДОВ МУСОВ
НЕДРЕТ РЮСТЕМОВ БАКОВЛУЕВ
НЕДЯЛКА ИЛИЕВА СТАНЕВА
НЕЖДЕТ ШЮКРЮ КАДЪКЮВЛЮ
НЕЖИЛЯ ЯКУБОВА ЙОСИФОВА
НЕЙЗЕТ ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
НЕЛА МЛАДЕНОВА ФИЛИПОВА
НЕСИБЕ НААИТОВА АБТИШ
НЕСИБЕ НЕДЖАТИ КАДЪКЮВЛЮ
НЕСРИН АХМЕДОВА АХМЕД
НЕСРИН БЕХТИЕВА УЗУН
НЕФИЗЕ ЕЮБОВА ЧОЛАКОВА
НЕФИЗЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
НЕФИЗЕ ТАМЕР ХАДЖИОГЛУ
НЕФИЗЕ ЮСУФ МУСТАФА
НИАЗИ ИДРИЗ ИБОШ
НИГБЕР НИЯЗИ ХАДЖИВЕЛИ
НИГЯР МЮВЕДИН КАРАСЮЛЕЙМАН
НИЛГЮЛ ИСМЕТОВА ИСМАИЛ
НИЛЮФЕР НИХАТ КАБИЛОВА
НИЛЯЙ АЙДЪН ПАША
НИНА СТАНЕВА БОЖАНОВА
НУРАЙ НУРХАН ИСМАИЛ
НУРДЖИХАН ВАСВИЕВА ЧАПАРОВА
НУРЕДИН ХАСАНОВ ГЕНДЖЕВ
НУРИДИН АХМЕДОВ ЧАКЪРОВ
НУРСЕЛ ХЮСЕИН ЮСУФОВА
НУРТЕН АХМЕДОВА ИБОШЕВА
НУРТЕН ЯКУБОВА ЙОНУЗОВА
НУРХАН ЗАФЕР ИСМАИЛ
НУРХАН ХАСАН ХАЛИЛГЮВЕ
НЮЛФЕР РЕЙХАН ТОРЛАК
НЮСХЕТ МЕХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
ОЗАН ЙОЗКЪЛЪЧ
ОКТАЙ МАЗЛУМОВ МЕХМЕДОВ
ОНУР ДЖЕВДЕТ ХАДЖИОГЛУ
ОРХАН АХМЕД ЮНУЗ
ОРХАН ЗЮЛКЮФОВ ТОПАЛАХМЕДОВ
ОРХАН ОСМАНОВ ГЕНДЖЕВ
ОРХАН РЮСТЕМ АХМЕД
ОСМАН ДАУДОВ КАСИМОВ
ОСМАН ИСМАИЛ АЛИКУЗУ
ОСМАН РАМИЗОВ КРАНЧЕВ
ОСМАН СИНАН МЕХМЕД
ОСМАН ХАСАНОВ САЛИЕВ
ОСМАН ШАКИРОВ ГЕНДЖЕВ
ПАВЛИНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА
ПЕРУЗА АРИФОВА ДЕЛИХАСАНОВА
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ АРСОВ
РАВИЕ ИБРЯМОВА ГЕНДЖЕВА
РАДИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
РАДКА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
РАДКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСЛАВ МАРИНОВ АСЕНОВ
РАЙМЕ АБТУЛОВА ДЖИНИЕВА
РАЙМЕ АЛИЕВА ЮСУФОВА
РАЙМЕ ИБРЯМ БАКОВЛУ
РАМИЗ ОСМАНОВ КРАНЧЕВ
РЕВАСИЕ ХАСАН ХАДЖИПЕХЛИВАН
РЕВАСИЕ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
РЕЙХАН НЕДЖБИДИНОВ КЪРСЪТЛИЕВ
РЕЙХАН СЕЗГИН РЮСТЕМ
РЕСМИЕ АХМЕДОВА АЛАДЖОВА
РЕФИЕ АДЕМ ГЕНДЖ
РИДВАН АХМЕДОВ ХАЛИБОВ
РИДВАН ХЮСЕИН АБТИШ
РИЗА ИБРАХИМОВ КЕНЕЛИЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
РЮСТЕМ АХМЕД ИСЛЯМ
СААДЕТ ИСМАИЛОВА ДЖИНИ
САБИНА ВЕЛЕВА ДАВИДОВА
САБРИ ИБРАХИМ ГЕНДЖ
САБРИЕ ХЮСЕИН ДЕМКЕШ
САДИЕ ЮНУЗОВА МУСА
САЛИМ АЛИ ГЕНДЖ
САЛИХА АЛИ ГЕНДЖ
САЛИХА ИСМАИЛ КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
САНИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЙОНУЗОВА
САНИЕ ХЪЛМИЕВА ГЕНДЖ
СЕБАЙТЕ ЮМЕР МУСА
СЕБАХАТИН МЕХМЕД МУСА
СЕБИЛЕ ВЕЛИЕВА ДЖИНИЕВА
СЕБИЛЕ ВЕЛИЕВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
СЕБИЛЕ ИСКЕНДЕР МУСА
СЕБИЛЕ НЕДЖБИДИН ИБРЯМОВА
СЕБЛЕ КЕМАЛ МУСОВА
СЕВГИ БАХАЙДИН ХАДЖИВЕЛИ
СЕВГИН БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
СЕВГИН РАИМОВ ГЕНДЖЕВ
СЕВГИНАР ВЕЛИ КАХРАМАН
СЕВГЮЛ АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕВДА АСЕНОВА БАЙСАН
СЕВДА АСЕНОВА КРУМОВА
СЕВДА ИВАНОВА АРСОВА
СЕВДА ФИДАНОВА ТОЙГАР
СЕВДАЛИНА ИВЕЛИНОВА ОГНЯНОВА
СЕВДЖАН МУХАРЕМОВ ХАЛИБОВ
СЕВДЖАН РИДВАН АБТИШ
СЕВДЖИХАН АХМЕД ЧАКЪРОВА
СЕВДЖИХАН ИБРЯМОВА ТИРЯКИ
СЕВЕН СЕВИНЧ КЕНЕЛИ
СЕВЕРИН АСЕНОВ АРСОВ
СЕВИЕ НИЯЗИЕВА ГЕНДЖ
СЕВИНЧ ИСМАИЛ КЕНЕЛИ
СЕВИНЧ МЕХМЕД ГЕНДЖЕВА
СЕВИНЧ РЕДЖЕБОВА МУСОВА
СЕДАТ СЮЛЕЙМАНОВ ЙОНУЗОВ
СЕЗАН АЛИ АЛИ
СЕЗГИН ВЕЛИ МЕХМЕД
СЕЗГИН РЕДЖЕБОВ ЮСУФОВ
СЕЗИН СЕЗГИНОВА РЕДЖЕБОВА
СЕЙДЕ ИБРЯМ ХАСАН
СЕЙФИДИН ХАСАН ГЕНДЖ
СЕЙХАН АДИЛОВА ХАЛИБОВА
СЕЙХАН АЛИ ГЕНДЖ
СЕЛИМЕ АХМЕД ИБОШ
СЕЛИМЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
СЕЛИМЕ МУХАРЕМ ХАСАН
СЕЛИМЕ ТЕЗДЖАНОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
СЕЛИН ТАНЕРОВА ГЕНДЖЕВА
СЕМА МЕХМЕД ДЖИНЛИ
СЕМИЛ НАЗИФ КАДЪКЮВЛЮ
СЕМРА МУРАДОВА ПАРСОВА
СЕРДЖАН АДИЛОВ КАБИЛОВ
СЕРПИЛ ТЕЗДЖАН ДАГДАШ
СЕРПИЛ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛ
СЕРХАТ ВЕХБИЕВ ПАРСОВ
СЕХЕР ФЕВЗИЕВА ПЕЕВА
СЕХЕР ХЮСЕИН ГЕНДЖ
СИБЕЛ ВЕЛИЕВА КЕРИМОВА
СИБЕЛ СЕВГИН КАРАСЮЛЕЙМАН
СИБЕЛ СЕВИНЧ АБТИШ
СИБЕЛ ФИКРЕТ ГЬОЧ
СИЛВИЯ КИРИЛОВА МИНКОВА
СИЛВИЯ РУМЕНОВА МИТЕВА
СИМОНА НЕДЯЛКОВА ИЛИЕВА
СИНАН ВЕЛИ МЕХМЕД
СИНАН ЗЮЛКЮФОВ ДАУДОВ
СИНЕМ ОРХАН АХМЕД
СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
СТАНКА ИВАНОВА РУСЕВА
СТАНЧО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
СТАНЮ МИТЕВ СТАНЕВ
СТЕЛА МИРЧЕВА СТАНЕВА
СТЕЛА ЮЛИАНОВА ИВАНОВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФКА КОЛЕВА МИЛЕВА
СТОЙКО БОЖАНОВ ГОСПОДИНОВ
СТОЯН ДОНЕВ ВАСИЛЕВ
СТОЯН ИВАНОВ СТАНКОВ
СУНАЙ АЛИ ХЮСЕИН
СУНАЙ РЕДЖЕБОВ ЮСУФОВ
СЮЛБИЕ АЛИЕВА ЧАПАРОВА
СЮЛЕЙМАН АБТУЛОВ ЙОНУЗОВ
СЮЛЕЙМАН АЛИ ХАДЖИПЕХЛИВАН
СЮЛЕЯ МУСТАФОВА НЕБОВЛУ
СЮЛЕЯ ФЕРАДОВА ИДРИЗОВА
ТАНДЖУ НУРИДИНОВ ЧАКЪРОВ
ТАНЕР МИРОСЛАВОВ РАШКОВ
ТАНЕР САЛИМОВ ГЕНДЖЕВ
ТАНЖУ НЕДРЕТОВ БАКОВЛУЕВ
ТАНЖУ ХЮСЕИН ПАША
ТЕЗДЖАН ИБРЯМ РАМИЗ
ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ТУНЧЕР ДАВУДОВ ХАТИБОВ
ТЮРКЯН ДАУДОВА ГЕНДЖЕВА
УЛБИЕ ХЮСЕИН ИБОШ
ФАТМА ЙЪЛДЪРЪМ
ФАТМЕ АХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ АХМЕД ЧОЛАК
ФАТМЕ АХМЕДОВА ХАЛИБОВА
ФАТМЕ ИБРЯМ ТИРЯКИЕВА
ФАТМЕ МУСТАФОВА ЧАПАР
ФАТМЕ МУТАЛИБОВА МАКСУД
ФАТМЕ НАСУФ НЕДЖИБ
ФАТМЕ ХАСАНОВА ДЖИНИЕВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАДЖИХЮСЕИНОВА
ФАТМЕ ЮСУФ МЕХМЕД
ФЕВЗИ ЗЕКЕРИЕВ ПАРСОВ
ФЕВЗИ ИСМАИЛОВ БАКОВЛУЕВ
ФЕВЗИЕ ИБРЯМ ГЕНДЖ
ФЕЙЗУЛА АЛИ КАДЪКЮВЛЮ
ФЕЙМЕ ЕМИНОВА ГЕНДЖЕВА
ФЕРИДЕ ЕНВЕРОВА ДЖИНИ
ФЕРИШ ИБРАХИМ ЧОЛАК
ФИДАН АРСЕНОВ ЛАТИНОВ
ФИДЕС МЕХМЕДОВА ИБОШЕВА
ФИЙДЕС ХЮСЕИН АХМЕД
ФИКРЕТ АХМЕД ГЬОЧ
ФИКРЕТ САДУЛОВ ПАРСОВ
ХАВА АЗИЗОВА КЪРСЪТЛИЕВА
ХАВА АЛИЕВА АХМЕДОВА
ХАЙРИЕ АКСЕЛ ИБРЯМ
ХАКАН АЛИ ГЕНДЖ
ХАЛИМЕ АЛИЕВА ИБОШЕВА
ХАЛИМЕ БЕЙХАН ИБРАХИМ
ХАЛИМЕ МЕХМЕД ГЕНДЖ
ХАЛИМЕ РУЖДИ СОЛАК
ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАН КАРАСЮЛЕЙМАН
ХАЛИМЕ ХАСАН АБТУЛА
ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ГЕНДЖЕВА
ХАСАН АЛИ ДЕМКЕШ
ХАСАН ИСМАИЛ АХМЕД
ХАСАН МУЗАФЕРОВ ДЕМКЕШЕВ
ХАСАН НИЯЗИ ХАДЖИВЕЛИ
ХАСАН РАИМОВ АБТИШЕВ
ХАСАН ХАСАН ХАЛИЛГЮВЕ
ХАТИДЖЕ ИДРИЗ СОФТА
ХАТИДЖЕ РИЙЗА ЧОЛАК
ХАТИДЖЕ ЮМЕР ИСЛЯМ
ХАФИЗЕ ИБРАХИМ ГЕНДЖ
ХАФИЗЕ ИБРЯМОВА ГЕНДЖЕВА
ХАФИЗЕ ХАСАНОВА БАКОВЛУЕВА
ХАФИЗЕ ХИДАЕТОВА НЕБОГЛУЕВА
ХАШИМ ИБРЯМ ДЖИНЛИ
ХЪЛМИЕ ИСМАИЛОВА АБТИШЕВА
ХЮСЕИН АБТУЛОВ ХАЛИБОВ
ХЮСЕИН ИБРЯМОВ ГЕНДЖЕВ
ХЮСЕИН МЮВЕДИН КАРАСЮЛЕЙМАН
ХЮСЕИН СЕЛИМАНОВ ГЕНДЖЕВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
ШАЗИЕ ХАСАН ХАЛИЛГЮВЕ
ШАЗИЕ ЮЗЕИР РЮСТЕМ
ШЕНГЮЛ ФЕРАДОВА ТИРЯКИЕВА
ШЕНОЛ МУТАЛИБ ДЖИННИ
ШЕНОЛ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
ШЕРИФЕ АХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
ШЕРМИН КАСИМ ИБОШ
ШЕФИКА ЕФРАИМ ДЖИННИ
ШЕФКЕТ АДЕМ СОЛАК
ШЮКРИЕ ХЮСЕИНОВА ПАРСОВА
ШЮКРЮ АЙДЪНОВ КЕРИМОВ
ШЮКРЮ МУСТАФОВ ИДРИЗОВ
ШЮКРЮ НЕЖДЕТ КАДЪКЮВЛЮ
ЮКСЕЛ ДАУД ГЕНДЖ
ЮКСЕЛ ИСМАИЛ ГЕНДЖ
ЮЛИАН ИВАНОВ СТАНЕВ
ЮЛИЯН АЛЕКОВ ХУБАНОВ
ЮЛФЕТ БУРДЖУ ДЖИНЛИ
ЮРКЕ АДЕМОВА ГЕНДЖЕВА
ЮРКЕ ЮСЕИН АЛИКУЗУ
ЮСЕИН БЕЙЗАТ АЛИКУЗУ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРИВНЯ КМЕТСТВО КРИВНЯ СЕКЦИЯ № 013
адрес на избирателната секция: с. Кривня, ул. „Александър Стамболийски“ №53, Читалище, клуб на пенсионера

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДЕВИШ НАЗИФОВА ИБРЯМОВА
АДЕМ АКОВ АДЕМОВ
АДРИЯНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
АЙДОВАН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
АЙДЪН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
АЙЛИН АЛИЕВА НИАЗИЕВА
АЙЛИН СЕЛЯЙДИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
АЙЛЯН МИНЕВЕРОВА ХАСАНОВА
АЙСЕЛ АЛИЕВА МУСТАФОВА
АЙСУН МИТКОВА КРЪСТЕВА
АЙХАН ДИНЧЕРОВ АЛИЕВ
АЙШЕ МУСТАФОВА КЯШИФОВА
АЙШЕ НИХАТОВА СЕЗГИН
АЙШЕ ОСМАНОВА КЬОСЕИБИШЕВА
АКСЕЛ ГЮРСЕЛОВ ХАСАНОВ
АКСЕЛ СТЕФАНОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА АНДРЕЕВА ХРИСТОВА
АЛБЕНА АСЕНОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА
АЛБЕРТ РУСЕВ АНГЕЛОВ
АЛЕКО ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
АЛИ ИДИРИЗОВ РАИМОВ
АЛИ МЕМИШЕВ ЮСЕИНОВ
АЛИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
АЛИ ЯШАРОВ АХМЕДОВ
АЛТЪНАЙ ХАШИМОВ ХЮСЕИНОВ
АЛЬОША АНАСТАСИЕВ АСЕНОВ
АЛЯЙДИН СЮЛЕЙМАНОВ АЛИЕВ
АНА ГОРИЦОВА РАЙКОВА
АНА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
АНА ОРЛИНОВА РАШКОВА
АНАСТАСИЯ КИРИЛОВА АВКАТОВА
АНДРЕЙ ИСАЕВ ЙОРДАНОВ
АНЕЛИЯ ВИТАНОВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
АНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕТА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
АНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА СТОИЛОВА ДАМЯНОВА
АНТОН РУСЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АСАН АСАНОВ АВКАТОВ
АСАН МЕМИШЕВ ЮСЕИНОВ
АСЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ
АСЕН КИРИЛОВ АСЕНОВ
АСЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
АСИБЕ АЛИЕВА ЯНКОВА
АТАНАСА ИВАНОВА МУТАФОВА
АТИДЖЕ ИНДЖИХАН ХЮСЕИНОВА
АТИЖЕ ВЕЙСАЛОВА АЛИЕВА
АФИЗЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
АХМЕД АХМЕДОВ ХАСАНОВ
АХМЕД НЕДЖМИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД ОСМАНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД СЕЛИМОВ МЕХМЕДОВ
АШМЕ МЕМИШЕВА ХАСАНОВА
БАХТИШЕН САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
БЕЙТИ ЙОМЕРОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙХАН ХАСАНОВ ШАВКОВ
БЕЛА НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА
БЕХЧЕТ АЛИШЕВ МУХАРЕМОВ
БИЛЯНА ПЕТРОВА ЗАХПАЗАРИДИ
БИЛЯНА ТОДОРОВА ХАМИДОВА
БОЙКА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА
БОРИС СТЕФАНОВ ТАБАКОВ
БОЯН СТЕФКОВ МИТКОВ
БУРЧИН СЕЛЯЙДИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВЪЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ВЕНЕЛИН ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНЦЕСЛАВ СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАЛИЦОВ СТЕФАНОВ
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
ВЛАДИМИР РУСЕВ ВЛАДИМИРОВ
ВЪРБИНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
ГАБРИЕЛА АСЕНОВА АСЕНОВА
ГАЛИН АЛБЕНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИН МАРТИНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИНА МАРТИНОВА ХРИСТОВА
ГАНА КИРИЛОВА ВЪРБАНОВА
ГЕНО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ХРИСТОВ
ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
ГИНА СТОЯНОВА МАРКОВА
ГИНКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
ГИНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ГРЕТА ИЦКОВА АСЕНОВА
ГРИГОР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЮЛБАХАР АСАН МЕМИШ
ГЮЛВЕР РАМАДАНОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛЕЙМАН ХАВА МУСТАФА
ГЮЛЗАР АЛИЕВА ХАСАНОВА
ГЮЛЛИЕ РАМАДАНОВА АХМЕДОВА
ГЮЛНАС ХАВА АХМЕД
ГЮЛСЕВИМ НЕДЖАТИЕВА ХЮСЕИНОВА
ГЮНАЙ НЕДЖИБОВ РАШИДОВ
ГЮНАЙДЪН НАДЖМИЕВ МУСТАФОВ
ГЮРСЕЛ АЛИЕВ ХАСАНОВ
ДАНИЕЛ ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
ДАРИНКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ДЕНИСЛАВ МЛАДЕНОВ СТЕФАНОВ
ДЕСИСЛАВ МЛАДЕНОВ СТЕФАНОВ
ДЕЯН АНДРЕЕВ КРАСИМИРОВ
ДЖАНСЕЛ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
ДЖЕВРИЕ ХАСАНОВА КАСИМОВА
ДЖЕЙЛЯН НЕЖДИН МЕХМЕДОВА
ДЖЕМ ЕМИЛОВ ДАНАИЛОВ
ДЖУЛИЯ ЕМИЛОВА ДАНАИЛОВА
ДЖУМАЗИЕ ЯШАРОВА ХАСАНОВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМКА ДИМИТРОВА ГЬОКОВА
ДИМКА МАРИНОВА СЪБЕВА
ДИНКО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
ДИНЧЕР АЛИЕВ ХАСАНОВ
ДИЯНА РУСЕВА КОСТАДИНОВА
ДОБРИ МИНКОВ ПАНОВ
ДОБРИ ПЕТРОВ ДОБРЕВ
ДОБРИ СТОЙЧЕВ СТАНЧЕВ
ДОБРОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ДОЦКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ДРАГАН ВЕЛИКОВ АСЕНОВ
ЕВГЕНИ СЪБЕВ ГАНЕВ
ЕДИЕ РАМАДАНОВА ВЕЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА МИРОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕОНОРА САШЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛИНА ХАШИМОВА ШАВКОВА
ЕЛИЦА АНДРИАНОВА КРАСИМИРОВА
ЕМИЛ СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ЯНКОВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
ЕМИНЕ НАЗИФОВА ХАСАНОВА
ЕМИНЕ СЮЛЮШЕВА МЕМИШЕВА
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМРЯН САБРИЕВ ВИКРЕТОВ
ЕРГИН БЕХЧЕТОВ АЛИШЕВ
ЕРМА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
ЕРПИН ЛЮДМИЛОВ МИТКОВ
ЕРСИН ХЮСЕИНОВ ШАВКОВ
ЗЕЙНЕБ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
ЗЕХРА ОСМАНОВА ЙОЗГЬОКЧЕ
ЗЮЛФИЕ ЮСУФОВА ЯХОВА
ИБРЯМ СЕЛИМАН ИСУФ
ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН МИНКОВ МИНКОВ
ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЯКИМОВ КОСТАДИНОВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ИВАНКА МАРИНОВА ПЕЕВА
ИВАНКА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
ИВО ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ РУСЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
ИСМАИЛ ОСМАН АХМЕД
ЙОВКА ЦОНЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЯКИМОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
КАДРИЕ ЮСЕИН ДАИЛ
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
КАЛИНКА РАДЕВА АНГЕЛОВА
КАЛОЯН СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ
КИРИЛ РУСЕВ АНГЕЛОВ
КОСТАДИН ДОБРОМИРОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТАНЕВ
КРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ АНГЕЛОВ
КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
КРЪСТЮ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
ЛОЗАНА ГЕОРГИЕВА МАРЧЕВА
ЛЮБКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЛЮДМИЛА МИТКОВА СТЕФАНОВА
МАГДА БОГДАНОВА СТАНЧЕВА
МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА РУСЕВА
МАРИАН СЪБЕВ ГАНЕВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
МАРИН НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
МАРТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
МЕЙСУТ РЕДЖЕБОВ АЛИЕВ
МЕЛИСА ОРХАН ГЕОРГИЕВА
МЕЛИХА ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
МЕРГЮЛ ЮМЕРОВА МЕХМЕДОВА
МЕРДЖИХАН АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
МЕХМЕД АЛИЕВ МУХАРЕМОВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
МЕХМЕД НЕДЖАТИЕВ РЕДЖЕБОВ
МЕХМЕД СЕЛИМОВ МЕХМЕДОВ
МИГЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ЮРИЕВА
МИЛКА НАСКОВА ТОДОРОВА
МИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
МИНЕВЕР ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
МИНКО КИРИЛОВ АСЕНОВ
МИНКО ФЕНЕВ КРАСИМИРОВ
МИНЧО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВА СЕРГЕЕВА АЛИЕВА
МИРЯМ ЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
МИТКО СТЕФКОВ МИТКОВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН АНТОНОВ ПЕЕВ
МЛАДЕН СТЕФКОВ МИТКОВ
МУКСИН АЙШЕЕВ КЯШИФОВ
МУСТАФА ЯШАРОВ МУСТАФОВ
МЮЖГЯН АХМЕДОВА АЛИЕВА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
НАДЖИЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
НАДЖИЕ ХАСАНОВА СТЕФАНОВА
НАДКА МАРИНОВА АСПАРУХОВА
НАДКА НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА
НАЙДЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
НАЙЛЕН ХАСАНОВА ЮСЕИНОВА
НАКИЕ МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
НАСКА КИРИЛОВА АСЕНОВА
НАТАША ДИНКОВА ДОБРЕВА
НЕВЗАТ САЛИМОВ АХМЕДОВ
НЕВИН НЕДЖАТИЕВА РЕДЖЕБОВА
НЕДЕЛЧО ИЛИЕВ ИЛИЕВ
НЕДЕЛЧО ИЛИЕВ ПЕЕВ
НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ МИХНЕВА МИНКОВА
НЕДЖАТИ РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
НЕДЖАТИ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
НЕДЖАТИН МУСТАФА ХАСАН
НЕДЖИБ РАШИД НЕДЖИБ
НЕДЖМИ АХМЕД ДАИЛ
НЕДЖМИЕ МУСТАФОВА ХАСАН
НЕДЖМИЕ ОСМАН АХМЕД
НЕДКА ЙОРДАНОВА ПАНОВА
НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ
НЕЖДА АХМЕДОВА ОСМАНОВА
НЕЖДЕТ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
НЕЙКА ЦОНЕВА ВАСИЛЕВА
НЕЛИ РОЗОВА ТОДОРОВА
НЕЛЛИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
НЕРГИС ФИКРЕТОВА САБРИЕВА
НЕРМАН МЕХМЕДАЛИ АШИМ
НЕСЛЯН ХАСАН РАШИДОВА
НИКОЛА ИРИНЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ
НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА АСПАРУХОВА
НИЯЗИ ХЮСЕИНОВ ЯХОВ
НУРСЕС ОРХАНОВА ФИКРЕТОВА
НУСРЕТ СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ
ОРХАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
ОРХАН ФИКРЕТОВ САБРИЕВ
ПЕНА АНГЕЛОВА МАНДЕВА
ПЕНА ДОБРЕВА МИНКОВА
ПЕНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ЯНКОВА
ПЕНЧО ДОБРЕВ ПЕТРОВ
ПЕТКО АСПАРУХОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА АТАНАСОВА КЕРЧЕВА
ПЕТРАНКА ДОБРЕВА ПАВЛОВА
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ МАРИНОВ
РАЙКО ДЕЧКОВ ДОНЧЕВ
РАМАДАН ХАСАНОВ ОСМАНОВ
РЕДЖЕБ АДЕМОВ АКОВ
РЕДЖЕБ МЕЙСУТОВ РЕДЖЕБОВ
РЕЙХАН РАМАДАНОВ ХАСАНОВ
РЕНГИНАР АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
РЕШИДЕ ХРИСТЕМОВА ЮСЕИНОВА
РОСЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН АНТОНОВ РУСЕВ
РОСИЦА СЕРАФИМОВА МИХАЙЛОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА
РУЖАНА ЛАТИНОВА МИТКОВА
РУМЯНА БОРИСОВА ЙОНКОВА
РУМЯНА МИНЧЕВА ХРИСТОВА
РУСА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
РУСИ РАДЕВ АНГЕЛОВ
САБРИЕ ВИКРЕТОВА СЮЛЕЙМАНОВА
САВКА ХАРАЛАМБЕВА ХРИСТОВА
САДИЕ ХРИСТЕМ АЛИ
САЛИ ХАСАНОВ ЯШАРОВ
САЛИМ АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
СВЕТЛИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СВЕТЛИН ЕВГЕНИЕВ ГАНЕВ
СВЕТЛОЗАР СЕЗГИНОВ ХЮСЕИНОВ
СВЕТОЗАР СИМЕОНОВ ХРИСТОФОРОВ
СЕВГИ ГЮЛНАС ХАВА
СЕВДА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
СЕВДЖАН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
СЕВДИН ХЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ
СЕВДИШ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
СЕДАТ МУСТАФОВ ЯШАРОВ
СЕЗГИН САЛИМОВ АХМЕДОВ
СЕЗГИН ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
СЕЙХАН ДИНЧЕРОВ АЛИЕВ
СЕЙХАН ШАМСИНОВ ХАМИДОВ
СЕЛЯЙДИН СЮЛЕЙМАНОВ АЛИЕВ
СЕМА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
СЕМО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
СЕНГЮЛ СЕВДИМ КАДИР
СЕРКАН СЕЗГИН ХЮСЕИНОВ
СЕХЕР АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
СИБИН АСЕНОВ ХРИСТОВ
СИДЕР САЛИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
СИМЕОН ХРИСТОФОРОВ ИЛИЕВ
СНЕЖАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА АЛИЕВА
СОНЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ
СТАНКА БОЦЕВА АНГЕЛОВА
СТАНКА ДОБРЕВА ПЕНЧЕВА
СТАНЧО ТРУФАНОВ СТАНЧЕВ
СТЕФАН АСЕНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
СТЕФАНКА АНГЕЛОВА ХИНКОВА
СТЕФАНКА БАНЕВА ДОБРЕВА
СТЕФКО МИТКОВ ЯНКОВ
СТЕФКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
СТОЙКА НЕДЕЛЧЕВА ХАРИЗАНОВА
СТОЙКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
СТОЯН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
СТОЯНКА АЛЕКСИЕВА НЕДЕЛЧЕВА
СТРАХИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
СУНАЙ СЮЛЕЙМАНОВ АЛИЕВ
СЪБКА КРЪСТЕВА ВЕЛИЕВА
СЮЛЕЙМАН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
ТИНКА НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА
ТОДОР АЛЬОШЕВ АВКАТОВ
ТОДОР ВЕНКОВ ВЕЛИКОВ
ТОДОР ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
ТУНДЖАЙ СУНАЙ ШЕФКЕТ
ФАТМЕ АЛИЕВА МЕМИШЕВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
ФАТМЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
ФАТМЕ ХАШИМОВА ДАИЛ
ФЕДАИШ ЙОМЕРОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
ФЕРДИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
ФЕРИХА ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
ФИДАНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ХАВА МУСТАФА ХАСАН
ХАВА НИЯЗИЕВА ХАСАНОВА
ХАЛИМЕ ИСМЕТОВА ХАСАНОВА
ХАСАН МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
ХАСАН РАМАДАНОВ ХАСАНОВ
ХАШИМ ХЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
ХРИСКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
ХРИСТИНА ЛЮДМИЛОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ХРИСТО РУСЕВ РАДЕВ
ХЮСЕИН ЗЕЛКИФОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН САЛИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ЯШАРОВ МУСТАФОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИНА АЛЬОШЕВА ГОЛЕМАНОВА
ШАМСИ АМИДОВ ХАСАНОВ
ШАМСИЕ АЛИЕВА ИДИРИЗОВА
ШАМСИЕ АЛИЕВА РАШИДОВА
ШАХВЕР АХМЕДОВА БОРИСОВА
ШЕРАФЕТ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ЮЛИ ИГНАТОВ АСЕНОВ
ЮЛИАНА ЮЛИАНОВА АСЕНОВА
ЮНАЛ МУРАДИНОВ МУХАРЕМОВ
ЯКИМ ИВАНОВ ЯКИМОВ
ЯНКА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА
ЯНКА ИВАНОВА ВЛАДОВА
ЯНКО МИНКОВ АСЕНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПИСАНЕЦ КМЕТСТВО ПИСАНЕЦ СЕКЦИЯ № 014
адрес на избирателната секция: с. Писанец, ул. „Трети март“ №55, читалище

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНАСТАСИЯ НЕДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
АНГЕЛ САШЕВ АНГЕЛОВ
АНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
АНТОН ЙОРДАНОВ АНТОНОВ
АНТОНИЯ НАЦОВА ШМЕЛ
АНУШ АГОП АРТЮНЯН
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
АТАНАС ЛАЗАРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
БИЛЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
БОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТАНЕВ
ВАСКО АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
ВЕЛИКО КИРИЛОВ ВЕЛИКОВ
ВЕЛИСЛАВА ЙОРДАНОВА БОТЕВА
ВЕНЕТА ЖЕКОВА ИВАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСКА АНГЕЛОВА КАНЕВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ПОМЕТКОВА
ВЕСКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИНЕВА
ВИКТОРИЯ НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
ВИЛИАН РАЙКОВ КАЧАУНОВ
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА МИНЕВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВЛАДИМИР ЗДРАВКОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ТОТЕВ ТОТЕВ
ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ГАЛИНА ДОЧЕВА КОЛЕВА
ГАЛИНА МИНЧЕВА ЦВЕТАНОВА
ГАНА ДОЧЕВА КОЛАРОВА
ГАНКА ГАНЕВА КОЛАРОВА
ГАНКА ЙОРДАНОВА ДОЧЕВА
ГАНКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БАНКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ЖЕКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РУСИНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ТАСКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИЛЕВ
ГИНКА ДИМИТРОВА КУТИНЧЕВА
ГИНКА ИЛИЕВА МАРКОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ДЕВЕДЖИЕВА
ДАНКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ДАРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ДАЯНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ДАЯНА ЮЛИАНОВА ПЕТРОВА
ДЕНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ПЕНЕВ
ДЕНИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ДИНЕВА
ДИАНА СТЕФАНОВА РАДКОВА
ДИМИТРА ДИМОВА СТОЯНОВА
ДИМИТРАНКА ПЕТКОВА ТОМОВА
ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА САВОВА
ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ТИХОЛОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИЯН РУМЕНОВ РУСЕВ
ДИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ДОНКА АНГЕЛОВА ВЪЛКАНОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА
ДОНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
ДОНКА СТОИЛОВА ДОЧЕВА
ДРАГОМИР ТОНЕВ ДРУМЕВ
ДРАГОСТИНА РУМЕНОВА НИКОЛАЕВА
ЕМИЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛИЯ ПЕНКОВА ДЕНЕВА
ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕКОВ
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ БОТЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЖИВКОВ ЖЕКОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ОГНЯНОВ БЕЛЕВ
ИВАН РАЙКОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ КЪРДЖИЛОВ
ИВАНКА ДРУМЕВА СТАНЕВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ИВЕЛИН ВАНЕВ ДИМИТРОВ
ИВЕЛИН ИВАЛИНОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИНА АНТОНОВА ЙОРДАНОВА
ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА БЯНОВА
ИВЕЛИНА СТАНЕВА СТАНЕВА
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
ИЛИЯНА ЛЮДМИЛОВА ЛАЗАРОВА
ИРЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ДОБРОМИРОВА ИВАНОВА
ЙОАНА ИВАНОВА КЪРДЖИЛОВА
ЙОВКА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА
ЙОВКА НИКОЛОВА ПЕНЕВА
ЙОРДАН БОТЕВ САВОВ
ЙОРДАН БОЯНОВ ЦАНЕВ
ЙОРДАН МАРИНОВ КАНЕВ
КАТЯ РУМЕНОВА МАНОЛОВА
КИНКА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА
КИНКА ИВАНОВА КАРАГАНЕВА
КОЛЬО ИВАНОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР ВЕЛИКОВ СИМЕОНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАНЕВ
КРЪСТИНКА ДЕНЕВА ДЕНЕВА
КУЗМАН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ЛИЛЯНА ИВАНОВА КОЛЕВА
ЛИЛЯНА МАРКОВА МИНЧЕВА
ЛОРЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
МАРГАРЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КАНЕВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
МАРИАНА ДЯКОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЙКА ПЕТРАКЕВА ТИХОЛОВА
МАРИН РАДЕВ МАРКОВ
МАРИЯ ДИМИТРОВА РАДКОВА
МАРИЯ ДОНЕВА ГАНЧЕВА
МАРИЯ КАМЕНОВА ДАНОВА
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН МИРОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЕНА ВЕНЕЛИНОВА ВЕНКОВА
МИЛЕНА ДРАГАНОВА ГРОЗЕВА
МИЛЕНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
МИЛКА МИНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
МИЛКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
МИЛКО СТОЙКОВ САВОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИТКА НЕЙКОВА МИЛЧЕВА
МИТКА РАДЕВА СТОЙКОВА
МЛАДЕН МИХАЙЛОВ ДЕНЕВ
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА
НАДКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
НАЙДЕН МАРИНОВ НЕДЕВ
НАЙДЕН ПЕТРОВ НЕДКОВ
НЕДА КЪНЕВА ИВАНОВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА НЕНОВА
НЕЛИ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
НЕЛИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
НЕНО ЙОРДАНОВ РАДЕВ
НИКОЛА КИРИЛОВ МИТКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛАЙ ЖЕКОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ НЕНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА
ОВАГИМ СЕТРАК АРТЮНЯН
ПАВЛИНА СТОЯНОВА МИЛЧЕВА
ПЕНКА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА ВАЛЕНТИНОВА ПЕЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕНКА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
ПЕТКО РАДЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР РУСЕВ НИКОЛАЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ГАНЧЕВ
ПЕТЪР ЮЛИАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА ДЕНЕВА
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ПЛАМЕН ЦАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ПЛАМЕНА ВАНЕВА ДИМИТРОВА
РАДОСЛАВ ДОЧЕВ ПЕТРОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РАДКОВ
РАЛИЦА ГЕЦОВА МИХАЙЛОВА
РЕНЕТА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
РОСЕН АСЕНОВ ФИЛИПОВ
РОСЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
РОСЕН ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ
РОСИНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
РОСИЦА МАРИНОВА РУСЕВА
РОСИЦА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
РОСИЦА СЛАВЧЕВА АНТОНОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ДОБРЕВА
РУМЕН ДОЧЕВ РУСЕВ
РУМЕН НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ
РУМЕН ТОДОРОВ ТРУФАНОВ
РУМЯНА ВЕЛИКОВА НЕДЕЛЧЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА ЧОПЛЕВА
РУСИН ЙОРДАНОВ МИЛЧЕВ
РУСКА КЪНЧЕВА ИВАНОВА
СВЕТЛА СТОЯНОВА ДЕЧЕВА
СВЕТЛА ЦАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА
СВЕТОСЛАВ СПИРДОНОВ ТАСКОВ
СВИЛЕН ВЕЛИКОВ СИМЕОНОВ
СВИЛЕН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СЕМОВ
СИМЕОН КРАСИМИРОВ БОРИСОВ
СЛАВЧО ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
СЛАВЯН СВЕТОСЛАВОВ ТАСКОВ
СТАНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ПЕНЕВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ГАРВАНЧЕВ
СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
СТАНКА ПЕНЕВА БЪРБАРИКОВА
СТЕЛА ИЛИЕВА ДИНЕВА
СТЕФАН АСЕНОВ ФИЛИПОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН РАДКОВ ДАМЯНОВ
СТЕФАНКА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА ДИМОВА
СТЕФКО ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
СТИЛИАН БОТЕВ САВОВ
СТОИЛА РАЙКОВА РАЧЕВА
СТОЙКА РАДЕВА РАЧЕВА
СТОЯН ГЕНОВ ДОНЧЕВ
СТОЯН ТРИФОНОВ ДРУМЕВ
СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЦАНКОВА
СТОЯНКА НЕНОВА МАРИНОВА
СТОЯНКА ХРИСТОВА НЕДЕВА
ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ДРАГОМИРОВ ДРУМЕВ
ТИХОМИР ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
ТОДОР ДРАГОЗОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИЛИЕВ ЙОТОВ
ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА
ТОДОРКА ТОНЕВА САВОВА
ТОНКА ГЕЦОВА ДАМЯНОВА
ХРИСТО ДОНЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ИБРИШИМОВ
ЦАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦАНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЦАНКО ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ
ЦАНЮ ПЕНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ЦВЕТАНКА СЛАВКОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦАНЕВА ДИНЕВА
ЦВЕТИНА БОЯНОВА ЦАНЕВА
ЦЕНЮ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
ЦОНА ЦАНЕВА ВЕЛИКОВА
ЮЛИАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЯКО ЛИПАТОВ ГЕРАСИМОВ
ЯНИ ИВАНОВ ЯНКОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА БОНЕВА
ЯНКА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА
ЯНКА МАРИНОВА РАЙКОВА
ЯНКА НИКОЛОВА ЦОНЕВСКА
ЯНКА СТЕФАНОВА ЯНКОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СЕНОВО КМЕТСТВО СЕНОВО СЕКЦИЯ № 015
адрес на избирателната секция: гр. Сеново, ул. „Христо Ботев“ №1, бивша сладкарница

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКО ПЛАМЕНОВ ГРИГОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
АНДРЕЙ СЪБЕВ АНГЕЛОВ
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
БОГОСЛОВ ХРИСТОВ БОГОСЛОВОВ
БОЖАНКА ЕНЕВА КАЛЧЕВА
БОЙКА СТОЯНОВА БОБЕВА
БОРИСЛАВ КОЦЕВ БЕЛЧЕВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЯНКОВ БУРГУДЖИЕВ
ВЕЛИЧКА КЪНЧЕВА ЦОНЕВА
ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА СТАНЧЕВА
ВЕЛИЧКО КАЛЧЕВ ВЕЛИКОВ
ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ СТАНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
ВИКТОРИЯ ПЕНЕВА РИЗОВА
ВОЛЕНА МИЛЕНОВА МИНЧЕВА
ГАЛИМ ЗАКИР ХЮСЕИН
ГАЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ГАЛЯ КРЪСТЕВА МАТЕВА
ГЕНЧО ДЕЧЕВ ТОНЕВ
ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ЙОРГОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОЦЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ГИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ГИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГИРГИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ГИРГИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
ДАМЯН ПЕТРОВ САМУИЛОВ
ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА РУСЕВА
ДАФИН КОЛЕВ ПЕТРОВ
ДАФИНКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА
ДЕНКА КОЦЕВА СИМЕОНОВА
ДЕНКА МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА
ДЕНЮ ВЕЛИКОВ ЦОНЕВ
ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ДРУМЕВ
ДЕСИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ДЕЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ПЕНЕВА ДОБРЕВА
ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЕВА
ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА
ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
ДИМИТРИЧКА ИЦКОВА СПАСОВСКА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ДИМКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ДИЯНА СТИЛИЯНОВА КАЛЧЕВА
ДОБРИ ПЕНЕВ ДОБРЕВ
ДОЧО МИЧЕВ ДОЧЕВ
ДУШКО БЛАГОЕВ СПАСОВСКИ
ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЕРГУН МУСТАФОВ ХАМЗОВ
ЗОРНИЦА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ
ИВАН БОРИСОВ БОРИСОВ
ИВАН ДРУМЕВ ИВАНОВ
ИВАН ИСКРЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАНИЧКА КОЛЕВА РАДЕВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА КОЛЕВА МИНКОВА
ИВАНКА РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИН БОГОСЛОВОВ ХРИСТОВ
ИННА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИЦКО ДИМИТРОВ ИЦКОВ
ИЦКО СТОЯНОВ ИЦКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ КОЛЕВ
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ПЕНЕВА
ЙОСИФ МАРИЯНОВ ПАРИГВОЗДЕВ
КАЛОЯН ЦЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
КАМЕЛИЯ ДЕНЕВА ЦОНЕВА
КЕРА СПАСОВА ИВАНОВА
КЕРЧО ИВАНОВ КЕРЧЕВ
КИРИЛ ВАЧКОВ ИЛИЕВ
КИРИЛ НЕДЕЛЧЕВ КИРИЛОВ
КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
КОНСТАНТИН КОЛЕВ СТОЯНОВ
КОЦИ БЕЛЧЕВ КОЦЕВ
КРАСА БАХНЕВА РАЧЕВА
КРАСЕН ДЕЧКОВ КЪНЕВ
КРАСИМИР ДАНКОВ СТОЙКОВ
КРАСИМИР ФАНКОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА КОЦЕВА
КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ЛАЗАРИНА ВАСИЛЕВА КОЦЕВА
ЛИЛЯНА ПЕЕВА СТАНЧЕВА
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
МАИЛ СЪДЪК ИСУФ
МАЙРЕМ МУСТАФОВ ЕМИНОВ
МАЛИНА СТОЯНОВА МАРКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ЗАХАРИЕВА КРЪСТЕВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
МАТЮ РАЙЧЕВ РУСЕВ
МЕЛИС СТОЯНОВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
МИГЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МИЛЕН СТЕФАНОВ МИНЧЕВ
МИЛЕНА БОЙКОВА ХРИСТОВА
МИНКА КЪНЧЕВА ХРИСТОВА
МИНКА СТАНЧЕВА КОСТАДИНОВА
МИНКО ПЕТРОВ МИНКОВ
МЛАДЕН ВАСИЛЕВ МАТЕВ
НАТАЛИЯ ОТИЛИЕВА НИКОЛОВА
НЕВИН ОСМАН ИСМАИЛ
НЕВЯНКА РАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПЕТКОВА
НЕДЕЛЧО ДЕЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЧО ДРУМЕВ НЕЦОВ
НЕДЕЛЧО ЦАНЕВ СТОЯНОВ
НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ДОЧЕВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ПАРИГВОЗДЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА
НИКОЛАЙ РУСЕВ РАЙЧЕВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ПЕНА НИКОЛОВА РУСЕВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА СЪБЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ПЕНКА ТОДОРОВА БЕЛЕВА
ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
ПЕНЬО РУСЕВ ПЕНЕВ
ПЕНЮ ДОБРЕВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ МАРЕВА КЮРАНОВА
ПЕТЯ МИНКОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
РАДА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
РАДИ ТОДОРОВ КОЛЕВ
РАДКА БОБЕВА ЙОРДАНОВА
РАДКА ГАНЕВА БОНЕВА
РАЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РАЙЧО ИВАНОВ РАЙЧЕВ
РАЙЧО РАДЕВ РАДЕВ
РЕНИ МИНКОВА ПЕТРОВА
РОЗА САШЕВА ИЛИЕВА
РОСЕН ИВАНОВ РАЙЧЕВ
РУМЕН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН ПЕНЕВ РУСЕВ
РУМЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
РУСКА ГЕОРГИЕВА БОГОСЛОВОВА
РУСКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА
САБИХА ЮСУФОВА САЛИЕВА
СВЕТЛА СТОЙЧЕВА СПАСОВА
СЕБАТ МУСТАФОВА ЯШАРОВА
СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
СИМЕОН ДАМЯНОВ САМУИЛОВ
СИМИОНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
СЛАДУНА СТОЯНОВА САМУИЛОВА
СТАНКА СТАНЧЕВА ПАРИГВОЗДЕВА
СТЕФАНКА АСПАРУХОВА ГЕОРГИЕВА
СТИЛИЯН ИСКРЕНОВ РАЙЧЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН МИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
СТОЯНКА ГАНЕВА КОЛЕВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
СТОЯНКА МИЧЕВА ПЕТКОВА
СТОЯНКА ПЕНЧЕВА КИРИЛОВА
СТОЯНКА ЯНЕВА ЦОНЕВА
ТАНЬО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ТАНЯ СТОЯНОВА МИНЧЕВА
ТАТЯНА НЕДЕЛЧЕВА КОЦЕВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ФАНКА СТОЯНОВА АСЕНОВА
ФЕРИДЕ АДЕМОВА ХАСАНОВА
ХРИСТИЯН ДРАГОМИРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДЕЧКОВ КЪНЕВ
ХРИСТО ДЕЯНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТЕЛИН ДРУМЕВ НЕЦОВ
ЦЕЦА ДИМИТРОВА НЕЦОВА
ЦОНКА ЙОРДАНОВА ИЦКОВА
ЦОНЬО МАРТИНОВ ЦОНЕВ
ЯНКА МИНКОВА КОЛЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СЕНОВО КМЕТСТВО СЕНОВО СЕКЦИЯ № 016
адрес на избирателната секция: гр. Сеново, ул. „Трети март“ №21А, пенсионерски клуб

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДЕМ МАХМУДОВ АДЕМОВ
АДИЛ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
АДРИАНА РАДКОВА ГЕРМАНОВА
АЙБЕНИС АЙДОВАНОВА ЮСЕИНОВА
АЙГЮЛ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА
АЙГЮНЕШ АХМЕДОВА МАНДАЖИЕВА
АЙДЖАН САФИЕВА ХЮСЕИНОВА
АЙЛИН АНГЕЛОВА АСЕНОВА
АЙЛИС МЕХМЕДОВА БЕЙТУЛОВА
АЙЛЯН АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА
АЙСЕЛ КЯМИЛ ХАСАНОВА
АЙСЕЛ ОСМАНОВА АЛИЕВА
АЙСУН АЙНУРОВА АХМЕДОВА
АЙСУН АХМЕД АРИФ
АЙСУН МЕХМЕДОВА БЕЙТУЛОВА
АЙХАН ДАВУДОВ ГРОПОВ
АЙХАН МЕХМЕДОВ ИСУФОВ
АЙШЕ ВИОЛЕТОВА ЮРИЕВА
АЙШЕ ЗАКИРОВА МЕРАМ
АЙШЕ РОСЕНОВА ХРИСТОВА
АЙШЕ ХАСАН АХМЕД
АЙШЕ ХЮСЕИН АХМЕД
АЙШЕ ЮСЕИН АРИФ
АКСЕЛ ХАСАН АЛИ
АКСЕНИЯ ВЕРГИЛОВА ХУБЕНОВА
АЛБЕНА АСЕНОВА МИЛКОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
АЛДОМИР СВЕТЛИНОВ КРЪСТЕВ
АЛДОМИР ХУБЕНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕВ АЛБЕНОВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДРА АСПАРУХОВА АНТОНОВА
АЛЕКСАНДРА СЕВГИНАРОВА САБРИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МИЛКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ ГЕРМАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СЕВГИНАРОВ САЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХУБЕНОВ АНГЕЛОВ
АЛИ РАМАДАНОВ АЛИЕВ
АЛИ ХЮСМЕН АЛИ
АЛИ ХЮСМЕНОВ АРИФОВ
АЛИСЕ НАИТОВА ИДАЕТОВА
АЛПЕР КАМБЕРОВ ВЕЛИЕВ
АМИДЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
АНА АСПАРУХОВА АНТОНОВА
АНА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
АНАСТАСИЯ БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛ ЛЮДМИЛОВ РУСЕВ
АНГЕЛ СЕВДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛИНА ХАРИЗАНОВА АСЕНОВА
АНДОН АНАСТАСОВ РАДЕВ
АНДРЕЙ АСПАРУХОВ АНТОНОВ
АНЕЛИ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АНЧЕВА
АНЕТА АНДРЕЕВА СЪБЕВА
АНЕТА АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА
АНЕТА ИЛИЕВА РАДЕВА
АНЕТА ЦОНЕВА АНЧЕВА
АНИФЕ ЗЕХРА АЛИЕВА
АНКА ВАЛЕНТИНОВА ДУРБАК
АНКА ЕЛИСЕЕВА ХРИСТОВА
АНКА САВКОВА ДАНЕВА
АНКА ХРИСТОВА МОМКОВА
АННА БИСТРОВА ТАФЛАН
АНТОАНЕТА ДРАГНЕВА ИВАНОВА
АНЧО РАКОВ РАДЕВ
АНЧО САВКОВ СТЕФАНОВ
АРИФ МУСТАФА АКИФ
АСАН ХАСАН РИЗА
АСЕН АЛЕКОВ САМУИЛОВ
АСЕН АСЕНОВ МИЛКОВ
АСЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
АСЕН МИЛКОВ МАРИНОВ
АСЕН ФИЛЕВ САМУИЛОВ
АСЕНКА АСЕНОВА ЙОСИФОВА
АСИЕ БЕЙХУРОВА ЮСЕИНОВА
АСПАРУХ АНТОНОВ ХАРИТОНОВ
АСЯ ДАВИДОВА БОЦЕВА
АСЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
АСЯ МИТКОВА АНГЕЛОВА
АТАНАС ХРИСТОВ СТОЯНОВ
АТАНАСА СПИРДОНОВА ПЕТРОВА
АТИНАЙ РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
АТЧЕ АХМЕД ИБРЯМ
АТЧЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА
АХМЕД АРИФ ХЮСЕИН
АХМЕД РИЗА ХАСАН
АХМЕД ХАСАН АХМЕД
АХМЕД ЯШАРОВ МАНДАЖИЕВ
БАРЪШ ЕРСИН КЪРОЛУ
БАСРИ ИСМАИЛ АЛИ
БЕЛЧИН ЙОРДАНОВ ХАРИЗАНОВ
БЕХИЧЕ ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАНОВА
БИЛЯНА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
БИЛЯНА ПЕТКОВА ДАНЕВА
БИЛЯНА ХРИСТОВА МИТКОВА
БИРГЮЛ МАХМУД МУСТАФА
БИРГЮЛ САЛИ ХАСАН-ИБРЯМ
БИРСЕН СЕВЕН ШЕМСИДИН
БИРСЕН ХЮСЕИН МЕТОДИЕВА
БИСЕРКА БЕЛЧИНОВА ЙОРДАНОВА
БИСЕРКА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА
БИСТРА ВЕЛИКОВА АНДРЕЕВА
БЛАГА ПЕНКОВА ЙОСИФОВА
БОБИ СТАНЧЕВ БОБЕВ
БОЖИДАР ИВАНОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
БОРИСЛАВ МИРОСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
БОРИСЛАВ ЯНКОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ЯНКОВА
БЮЛЕН СЕРГЕЕВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ЛИКОВ
ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ РУСЕВ
ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА АТАНАСОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА МИНЧЕВА
ВАЛЕРИ МАРТЕВ ЯНКОВ
ВАСИЛ РАДЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИКО АЛЕКСАНДРОВ ХУБЕНОВ
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
ВЕНЕЛИНА ЗАФИРОВА МАРИНОВА
ВЕНЕТА АНЧЕВА АСЕНОВА
ВЕНЕТА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ АЛЕКОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ СВЕТЛОВ РОСЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ САВКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ МАРИНОВ
ВЕРГИЛ ХАСАН ИБРЯМ
ВЕРЖИНИЯ РУМЕНОВА АНЧЕВА
ВЕРОНИКА ВЕЛИКОВА АНДРЕЕВА
ВЕСЕЛИНА АСПАРУХОВА АНТОНОВА
ВЕСИЛЕ ИЛМИ ИБРЯМОВА
ВЕСКА АНДРЕЕВА ХАРИТОНОВА
ВЕСКА РАЙКОВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
ВЛАДИСЛАВ РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
ВЯРА ХУБЕНОВА АНГЕЛОВА
ГАБРИЕЛА ТРИФОНОВА ЛИКОВА
ГАЛИН ГАЛИНОВ ЛИКОВ
ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕЦОВ
ГАЛИНА АНДРЕЕВА ЛИКОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛИКОВА
ГАЛЯ МИРОСЛАВОВА МЛАДЕНОВА
ГАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ГАНКА ЛАЛЕВА СТОЯНОВА
ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ЦАНЕВ
ГЕОРГИ ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ГИНКА СТАНЧЕВА МАРИНОВА
ГРЕТА МИХАЙЛОВА РАДЕВА
ГЮЛБАХАР АХМЕДОВА ШУКРИЕВА
ГЮЛБЕНУР ШЮКРИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
ГЮЛБИЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА
ГЮЛБИШ ХЮСМЕН МУСТАФА
ГЮЛВЕР САЛИ АЛЕКСИЕВА
ГЮЛДЖАН САЛИМ АНГЕЛОВА
ГЮЛСЕРЕН ФИКРЕТОВА ИБРАИМОВА
ГЮЛЯЙ ГЬОНЮЛОВА СТЕФАНОВА
ГЮЛЯЙ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
ГЮНАЙДЪН ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ГЮНЕР САЛИ МУСТАФА
ДАМЯН ВЕНЦЕСЛАВОВ ВЕСЕЛИНОВ
ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЦАНЕВ
ДАНИЕЛА КОЛЕВА ГОЦЕВА
ДЕНИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА РУСЕВА
ДЕНИЦА ГАЛИНОВА НЕЦОВА
ДЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ДЖАН НЕДЖИБ РАМАДАН
ДЖАНАН ХАСАН МЕХМЕД
ДЖАНСЕР ХАСАНОВ МАНДАЖИЕВ
ДЖИНГИС ХАСАНОВ ЯШАРОВ
ДЖОШКУН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ
ДЖУЛИЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ДРАГНИ АНТОАНЕТОВ ИВАНОВ
ДРАГНИ ПЕНКОВ ЙОСИФОВ
ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ
ЕВГЕНИ СВЕТЛОЗАРОВ ЛАЛЕВ
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ МИТКОВ
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛОЗАРОВА ГАНЧЕВА
ЕВЕЛИН БИСТРОВ ВЕЛИКОВ
ЕДАВИЕ ЛЮТФИЕВА ОСМАНОВА
ЕЛИМАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕЛИН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ
ЕЛКА САМУИЛОВА КОЦЕВА
ЕЛМАС ШЕРИФ АРИФ
ЕЛМИРА НИКОЛАЕВА СТАНЧЕВА
ЕМАНУИЛ НАЙДЕНОВ ЙОСИФОВ
ЕМЕЛ ГЮНАЙДЪН ХЮСЕИН
ЕМИЛ АНЧЕВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ
ЕМИЛ СТОЯНОВ МАРИНОВ
ЕМИЛИЯ МИЛЕНОВА САФКОВА
ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА САВКОВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ АХМЕД АЛИ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА СЕЛИМОВА
ЕМИНЕ ИБРАХИМОВА ИДИРИЗОВА
ЕНИСЕ МЕХМЕД ХАСАН
ЕРВАН ЮСМЕН МАНДАЖИ
ЕРДИНАЙ ЕМИЛОВ АНЧЕВ
ЕРДИНЧ ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
ЕРЖО АЛБЕНОВ АСЕНОВ
ЕРКАН ГЮНАЙДЪН ХЮСЕИН
ЕРКАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ЕРСИН ИСМАИЛ КЪРОЛУ
ЖАНА РУМЕНОВА АЛЕКОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА ЗАХАРИЕВА АСЕНОВА
ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ ГОЦЕВ
ЗЕХРА АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ЗИЙНЕП ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ЗЛАТИНА ХРИСТОВА АСЕНОВА
ЗЛАТКА МЛАДЕНОВА КОЦЕВА
ЗОРКА СЕВДАЛИНОВА АЛИЕВА
ИБРАХИМ ИДИРИЗОВ ИБРЯМОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИЦКОВ
ИВАН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА
ИВЕЛИН АНЧЕВ РАКОВ
ИВЕЛИН АСЕНОВ МАРИНОВ
ИВЕЛИНА СЕВДОВА ЮЛИЯНОВА
ИВО АЛЕКОВ АВРАМОВ
ИГНАТ ОРЛИНОВ ЧАВДАРОВ
ИДИРИЗ ИБРАХИМОВ ИДИРИЗОВ
ИЛИАНА АНЧЕВА ДИМИТРОВА
ИЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ХРИСТОВ АНЧЕВ
ИЛКЯН АЙДЪНОВА ИВАНОВА
ИЛМИЕ ЕМИН ХЮСЕИН
ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
ИСМАИЛ МУСТАФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ИЦКО АСЕНОВ МИТКОВ
ИЦКО ИЦКОВ АСЕНОВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НЕЦОВА
ЙОРДАНКА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА
КАДЕР ЮСУФ АХМЕДОВА
КАДРИЕ ШУКРИ АРИФ
КАЛОЯН АСЕНОВ МИЛКОВ
КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА НЕДЕЛЧЕВА-КУШЧУ
КАТЯ БОЖКОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ САМУИЛОВА АНГЕЛОВА
КЕМАЛ КРЕМЕНОВ КРАСИМИРОВ
КОЛЮ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР АСЕНОВ МИТКОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ НЕДЕЛЧЕВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
КРЕМЕНА КРАСИМИРОВА НЕДЕЛЧЕВА
КРЕМЕНА ХРИСТОВА ЛИКОВА
КРИСТИЯН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
ЛЕЙЛЯ СЮЛЮМАН УЗУН
ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ПОМАКОВА
ЛЮБЕН МАРИНОВ АТАНАСОВ
ЛЮДМИЛ МИТКОВ СТЕФАНОВ
ЛЮДМИЛ СТЕФКОВ МИТКОВ
МАГДАЛЕНА РУСЕВА ТОДОРОВА
МАКСУМ НЕДЖМИЕВ ХЮСЕИНОВ
МАНУИЛ КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА РЕДЖЕБОВА
МАРИЕЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛИКОВА
МАРИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА
МАРТА ЯНКОВА МЕТОДИЕВА
МАХМУД АДЕМОВ МАХМУДОВ
МАЯ САШЕВА РУСЕВА
МЕДИХА АЛИОСМАНОВА ОСМАНОВА
МЕЛАТ БОРИСЛАВОВА ОСМАН
МЕЛИС НИКОЛАЕВА АНЧЕВА
МЕЛИХА АРИФ АЛИ
МЕЛИХА АХМЕДОВА МУХАРЕМОВА
МЕНЕВША ОСМАН ХАСАН
МЕТИН ДЖЕВАТОВ ЕМИНОВ
МЕТИН СЕЙФУЛА МЕХМЕД
МЕХМЕД БЕЙТУЛОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ИСУФОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД СЕЙФУЛА МЕХМЕД
МЕХМЕД СИМЕОНОВ МАРИНОВ
МЕХМЕД ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ХАСАНОВ МУХАРЕМОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХРИБАН АХМЕД МЕХМЕД
МИГЛЕНА АСЕНОВА РУСЕВА-ТОДОРОВА
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЕРДОГАН
МИГЛЕНА МИТКОВА БОЖКОВА
МИГЛЕНА МИШЕВА АНДРЕЕВА
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА СЪБЕВА
МИГЛЕНА ОГНЯНОВА ЕЛИСЕЕВА
МИГЛЕНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА
МИЛЕН ДОБРЕВ ПЕНЕВ
МИЛЕН МИТКОВ БОЖКОВ
МИЛЕН МИХАЙЛОВ ГОЦЕВ
МИЛЕН МИШЕВ АНДРЕЕВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
МИЛЕНА МИРОСЛАВОВА АНДРЕЕВА
МИЛЕНА МИТКОВА ТОДОРОВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА
МИНЕТ ДЖУВАТОВА МАРИНОВА
МИНКА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
МИРОСЛАВ ДОБРЕВ ПЕНЕВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ АНДРЕЕВ
МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ РАДЕВ
МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ХРИСТОВ
МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА АНДРЕЕВА
МИРОСЛАВА НАЙДЕНОВА РУМЕНОВА
МИРСЕЛ ХАСАН АЛИ
МИТКО СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
МИШО МИЛЕНОВ МИШЕВ
МЛАДЕН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
МОНИКА ГЕНЮЛ АХМЕДОВА
МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВ МУСТАФОВ
МУХАММЕТ БОРА МЕРАМ
МЮЖГЕН РЕМЗИ СТОЯНОВА
МЮЗЕЯМ МЕХМЕДОВА САХЛИМОВА
МЮЗЕЯМ ОСМАНОВА ОСМАНОВА
НААИТ ИДАЕТОВ ОСМАНОВ
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА РАЙКОВА
НАДЕЖДА ХУБЕНОВА ДИМИТРОВА
НАДЖИЕ РАМАДАН ХАСАН
НАДЖИЕ ЯШАРОВА АЛИЕВА
НАДКА РАКОВА ИЛИЕВА
НАДЯ ВЕСЕЛИНОВА АСПАРУХОВА
НАДЯ СПАСОВА СТЕФАНОВА
НАЙДЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ РАДЕВ
НАЙДЕН НИНОВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН РУМЕНОВ СТАНЧЕВ
НАЙЛЕ ЯЙХОВА РЕДЖЕБОВА
НАРГЮЛ НИКОЛАЕВА ХУБЕНОВА
НАТАЛИЯ ХРИСТОВА СИНАПОВА
НЕВЕЛИН ЯНКОВ НАЙДЕНОВ
НЕВЕЛИНА НЕВИНОВА ОСМАН
НЕВИН АХМЕДОВА ДУРБАК
НЕВИН НЕДЖАТИЕВА ДИМИТРОВА
НЕВЯНА ЧУДОМИРОВА АЛИЕВА
НЕДЕЛЧО МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЧО ПЕЕВ РАЙЧЕВ
НЕДЖИБ ХАЗИМОВ РАМАДАНОВ
НЕДЖМИ ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА БОБЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
НЕЖАТИН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
НЕЙКА АЛБЕНОВА ИВАНОВА
НЕЛА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
НЕЛИ ЯНКОВА АЛЕКОВА
НИВЕЛИНА АНЧОВА ХАСАН
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ СЪБЕВ
НИКОЛАЙ АНЧЕВ АНДРЕЕВ
НИКОЛАЙ НИВЕЛИНОВ АНЧОВ
НИКОЛАЙ СЕВЕРИНОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ХАРИЗАНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛИНКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
НИНА НАЙДЕНОВА ЙОСИФОВА
НУРЕДИН МЪСТЪНОВ РЕДЖЕБОВ
НУРЕДИН САДЕТИНОВ МЕХМЕДОВ
НУРИЕ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
НЮЛФЕР НУРЕДИНОВА МЪСТЪНОВА
ОГНЯН НАЙДЕНОВ СТАНЧЕВ
ОКТАЙ АЙДЪНОВ ХАСАНОВ
ОЛГА ОГНЯНОВА НАЙДЕНОВА
ОСМАН АЛИЕВ ОСМАНОВ
ОСМАН ЕРДЖАН ОСМАН
ПАНО ДАНЕВ БОЦЕВ
ПЕНКА ГОЦЕВА МИТКОВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ ДАНЕВ
ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТРА МАРКОВА ХРИСТОВА
ПЕТРАНКА ЖЕЛЕВА РУСЕВА
ПЕТРАНКА ЛАЛЕВА СТОЯНОВА
ПЕТЪР ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН РУСЕВ ИЛИЕВ
РАДА РАКОВА ДИМОВА
РАДИНА ВАЛЕНТИНОВА БЪЧВАРОВА
РАДКА МАРИНОВА ХРИСТЕМОВА
РАДКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
РАДКА ЦАНКОВА СТОЯНОВА
РАДОМИР РОСЕНОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ АТАНАСОВ РАДЕВ
РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ РУСЕВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВА РУМЕНОВА ДЕЧЕВА
РАКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
РАШКО АНТОАНЕТОВ ИВАНОВ
РЕДЖЕБ ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
РЕЙХАН НЕЖАТИНОВ ХЮСЕИНОВ
РЕМЗИ АХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
РЕФИЕ ОСМАНОВА ЕМИНОВА
РЕФИЯ НЕЖАТИН САЛИ
РИЗА АЛИ АРИФ
РОЗА КИРИЛОВА МЕХМЕДОВА
РОЗА РУСЕВА ХАРИЗАНОВА
РОЗАЛИН РУМЕНОВ ИВАНОВ
РОКСАНА МАЕВА ХУБЕНОВА
РОСЕН МИТКОВ БОЖКОВ
РОСЕН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ
РОСИЦА АСЕНОВА АНТОНОВА
РОСИЦА РУСЕВА МЕТОДИЕВА
РУЗИЕ ЯШАРОВА АХМЕДОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ДЕЧЕВ
РУМЕН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ПЕЕВ РУСЕВ
РУМЕН РАКОВ РАДЕВ
РУМЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
РУМЯН СПИРДОНОВ ПЕТРОВ
РУМЯНА ИВАНОВА ДЕЧЕВА
РУМЯНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА
РУСА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
РУСА РУСЕВА ИЛИЕВА
РУСАН ВАНЕВ ЛАЛЕВ
РУСИ ВЕЛИКОВ РУСЕВ
РУСИ РАДЕВ АНГЕЛОВ
РУСИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
РУСКА ТОДОРОВА ЦАНЕВА
РУСКА ЦАНЕВА ИВАНОВА
САЛИ ГЮНЕР САЛИ
САМЕТ АЛПЕРОВ КАМБЕРОВ
САМИР АХМЕД АРИФ
САРА СЕРГЕЕВА КРЪСТЕВА
САРА СЕРГЕЕВА САШЕВА
САШО СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ
САШО СЕРГЕЕВ САШЕВ
СВЕТЛА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
СВЕТЛА МИТКОВА БОЖКОВА
СВЕТЛА РОСЕНОВА БОРИСОВА
СВЕТЛА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА
СВЕТЛА СЕВДАЛИНОВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛАН НУРЕДИНОВ САДЕТИНОВ
СВЕТЛАНА ЯНКОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛИН АНЕВ АСПАРУХОВ
СВЕТЛИН ВАНЕВ ГАНЧЕВ
СВЕТЛИН СИМЕОНОВ КОЛЕВ
СВЕТЛИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
СЕВГИ СЕВГЮЗЕЛ ХЮСЕИН
СЕВГИНАР САБРИ САЛИ
СЕВГЮЗЕЛ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
СЕВДА АЛДИНОВА МИНЧЕВА
СЕВДА ПАНОВА ДАНЕВА
СЕВДА ЮЛИЯНОВА ХАРАЛАНОВА
СЕВДАЛИН МЛАДЕНОВ АСЕНОВ
СЕВДАЛИН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
СЕВДАЛИН СУНАЙ ХАСАН
СЕВДАЛИНА АЛБЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЕВДАЛИНА БЕКЧЕТ МУСТАФА
СЕВДАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА АТАНАСОВА
СЕВДАН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЕВДЖАН АЛИ АРИФ
СЕВДИЕ МЕХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
СЕВЕР ХЮСЕИН ХЮСЕИН
СЕВЕРИН АСЕНОВ ХАРИЗАНОВ
СЕВЕРИН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ МЛАДЕНОВ
СЕВЕРИН ЯНКОВ АСЕНОВ
СЕВЕРИНА СЕРГЕЕВА АЛИ
СЕВИЛА СЕВЕРИНОВА СИМЕОНОВА
СЕВИМ ФИКРЕТ ИБРЯМ
СЕЗГИН ХАСАН РИЗА
СЕЛЕЙДИН РАМАДАНОВ АЛИЕВ
СЕЛИМ ХАРИЗАНОВ АСЕНОВ
СЕЛИМ ХЮСЕИН АРИФ
СЕМА МИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СЕНАЙ АЛПЕР КАМБЕРОВА
СЕНИХА СВЕТЛАНОВА КРЪСТЕВА
СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИЛИЕВ
СЕРГЕЙ КОЦЕВ СТОЯНОВ
СЕРГЕЙ КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
СЕРГЕЙ МАРГАРИТОВ АНТОНОВ
СЕРГЕЙ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
СЕРГЕЙ САШЕВ АЛЕКСИЕВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ ИВАНОВ
СЕРКАН СЕРГЕЕВ МЛАДЕНОВ
СЕРКАН ХАСАН РИЗА
СЕРТАН НЕЛОВ ГАНЧЕВ
СЕРХАТ АКИЛДЪЗ
СЕХЕР ЕРДЖАН КЕМАЛ-САВКОВА
СЕЧКИН ЮКСЕЛОВ МУСТАФОВ
СИБЕЛДЖАН ХАРИЗАНОВА АСЕНОВА
СИДИКА ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
СИЛВЕНА ЛЮБЕНОВА РАДЕВА
СИЛВИЯ АСЕНОВА ХАРИЗАНОВА
СИЛВИЯ БИСЕРОВА СТАНЧЕВА
СИЛВИЯ ИВАЙЛОВА АНТОНОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
СИМЕОН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ
СИМОНА АЛБЕНОВА АСЕНОВА
СИНАН АХМЕД ХАСАН
СЛАВЧО АНДРЕЕВ ЛИКОВ
СЛАВЧО САВКОВ ХРИСТОВ
СОФКА ПЕНЧЕВА ПЕЕВА
СТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
СТАНЧО МИНКОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН АНГЕЛОВ РУСЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТЕФКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
СТЕФКА МИТКОВА БОЖКОВА
СТИЛЯН НИВЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
СТИЛЯН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИЛЕНОВ САФКОВ
СТОЯН СВЕТЛИНОВ СТОЯНОВ
СТОЯНА ПЕТКОВА ГОГОШЕВА
СТОЯНКА АЛДИНОВА МИНЧЕВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
СУЗАНА СЕВЕРИНОВА РУСЕВА
СУНАЙ АХМЕД ХАСАН
СЪБКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
СЪБКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА
СЮЛБИЕ САЛИЕВА АКИФ
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СЮЛЕЙМАН МУСТАФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ТАНЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОР АСЕНОВ ЛИКОВ
ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР САШЕВ ИВАНОВ
ТОДОРКА АЛЕКСИЕВА АНЧЕВА
ТРИФОН МИТКОВ ЛИКОВ
ТЮРКАН АХМЕД АРИФ
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ ЕМИЛОВА СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА РАШИДОВА
ФАТМЕ ХАСАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ФЕРДИ ФИКРЕТ ИБРЯМ
ФЕТИЕ ГЮНЕР САЛИ
ФИДАНКА ВАСИЛЕВА ЛИКОВА
ФИКРЕТ ИБРЯМ МЕХМЕД
ХАДЖЕР АРИФОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ХАРИЗАН АСЕНОВ ХАРИЗАНОВ
ХАСАН АЛИ ХАСАН
ХАСАН МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
ХАСАН РИЗА ХАСАН
ХАСАН СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ
ХАСАН ЯШАРОВ МАНДАЖИЕВ
ХАТИДЖЕ СВЕТЛОЗАРОВА ИВАНОВА
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ХАФИЗЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
ХРИСТЕМ ЯШАРОВ ХРИСТЕМОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ХРИСТО МИТКОВ ЛИКОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ЕНЧЕВ
ХЮЛИЯ ЗЕЛКИФОВА ХРИСТОВА
ХЮЛИЯ НУРИ РУСЕВА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ХЮСЕИН НЕДЖМИЕВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН САДКОВ ХЮСЕИНОВ
ЦАНКА НЕДЕЛЧЕВА ДЕЧЕВА
ЦОНКА РУСЕВА ДЖУРОВА
ШЕНГЮЛ ЕМИНОВА ХАСАНОВА
ЮКСЕЛ МУСТАФОВ АЛИЕВ
ЮКСЕН СЕВГЮЗЕЛОВ ХЮСЕИН
ЮЛИЯН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯНА РУСЕВА ИЛИЕВА
ЮЛИЯНА СЪБЕВА МИХАЙЛОВА
ЮЛКА ИВОВА САБИНОВА
ЮЛКА САВКОВА ХРИСТОВА
ЮМИГЮЛ САЛИ МАНДАЖИ
ЮМИЕ ЕНВЕРОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ЮРКИЕ АХМЕД МУХАРЕМ
ЮРКИЯ НЕЖАТИН САЛИ
ЮСМЕН ЯШАРОВ МАНДАЖИ
ЯЙХА ХАСАНОВ ЯЙХОВ
ЯНКО НАЙДЕНОВ СТАНЧЕВ
ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СЕНОВО КМЕТСТВО СЕНОВО СЕКЦИЯ № 017
адрес на избирателната секция: гр. Сеново, ул. „Александър Стамболийски“ №9А, клуб

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АГРЕСИЯ ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
АДРИАНА МАРИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЙДОАН АЗИС МУСТАФА
АЙДЪН СЕЙФУЛОВ АХМЕДОВ
АЙНУР АХМЕД РАМАДАН
АЙШЕ ЕРОЛ ЗЕНГИН
АЙШЕ НАСУФОВА ХЮСЕИНОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА ШАВКОВА
АЛЕКС АТАНАСОВ ХРИСТОВ
АНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
АНКА КОЦЕВА ВАСИЛЕВА
АНКА КЪНЧЕВА КОЛЕВА
АННА МАТЕЕВА АНГЕЛУШЕВА
АНТОНИО СЕРГЕЕВ ТОДОРОВ
АСИЕ ФИКРЕТОВА МЕХМЕДОВА
АТАНАС ЦАНЕВ АТАНАСОВ
АХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
АХМЕД ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
БАЙСИЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
БЕЙТИ СЕВДОВ ХРИСТОВ
БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ
БОРИС КОЛЕВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОЦЕВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ КОЛЕВ
БОРЯНА БАЙРЯМАЛИЕВА МИТКОВА
БОСИЛКА СПИРОВА ВЕЛЕВА
БОЯН НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
БОЯНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИН МИТКОВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕНТИНА ЦАНКОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ ХРИСТОВ ДИЛКОВ
ВАСИЛКА КОЛЕВА БОЖАНОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
ВАСФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА АХМЕДОВА
ВЕЛКА КИРИЛОВА БОБЕВА
ВЕЛЧО ЦОНЕВ ВЕЛЧЕВ
ВЕРОНИКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ВИЛДАН ИЛИЯЗОВА ИСМАИЛОВА
ВИОЛЕТКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВИРГИНИЯ НЕДЯЛКОВА СТОИЛОВА
ВЛАДИСЛАВ ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ
ВЪРБА ЯНКОВА ЕНЧЕВА
ГАЛИНА АНТОНОВА РУСЕВА
ГАЛИНА БОГДАНОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ГАЛЯ ДЖУРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИНЧЕВ МИНЧЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ГИНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ГИРГИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ГЮЛТЕН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛФИЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ДАНИЕЛ СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
ДАРИНКА ИГНАТОВА ДЖУРОВА
ДАРИНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ДЕВОРА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
ДЕНИС ГЮРСЕЛОВ БЕЙТУЛОВ
ДЕНИС ИСМАИЛОВ ИЛИЯЗОВ
ДЕНИСЛАВ ЦЕНКОВ ПЕТРОВ
ДЕНКА ИВАНОВА БОРИСОВА
ДЕНЮ ТИХОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВ ОЛЕГОВ КИРИЛОВ
ДЕСИСЛАВ РОСЕНОВ ХИНКОВ
ДЕЧО НЕДЕЛЧЕВ ПЕНЧЕВ
ДЕЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДЖЕЛИЛ ЗЮЛКЯР ХАЛИЛ
ДЖУРО ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ
ДИМИТРА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ДИМИТРАНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНА ХРИСТОСОВА ЦАНКОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМО РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
ДИМЧО РОСЕНОВ ДИМОВ
ДОЦКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
ДРУМИ ГЕОРГИЕВ ДРУМЕВ
ЕВГЕНИЯ БЕЛЧЕВА КОСТОВА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ГЕРОЕВА
ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА МАНДАЖИЕВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ЕЛИЗАБЕТА ФИЛИПОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ АСЕНОВ ЛИКОВ
ЕМИЛ ОГНЯНОВ ЕЛИСЕЕВ
ЕМИЛ СНЕЖАНОВ СТЕФАНОВ
ЕМИЛ СЪБЕВ ИЛИЕВ
ЕМИЛИЯ ПЕНКОВА ХРИСТОВА
ЕМИНЕ МУСТАФОВА АДЕМОВА
ЕСЕНГЮЛ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
ЗИЙНЕП ЕМИНОВА ХЮСЕИНОВА
ЗИХНИ ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
ЗЮЛЕЙХАН ХАСАНОВА ЕЛИСЕЕВА
ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ РУСЕВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ЦОНЕВ
ИВАН ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ДОБРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ КАРАИЛИЕВ
ИВАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ
ИВАН МИНКОВ РАЙЧЕВ
ИВАН РАЙЧЕВ РУСЕВ
ИВАН СТАНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ГРОЙЧЕВ
ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА БЕЛЧЕВА КОЦЕВА
ИВАНКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
ИВАНКА ДОБРЕВА КОЛЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ИВАНКА КРУМОВА ГРОЙЧЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
ИВАНКА РУСЕВА ПЕТРОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА
ИВАНКА ТАНЕВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ЯНКОВА ИЛИЕВА
ИВЕЛИН РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
ИВЕЛИН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
ИВО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИЛИАНА ГАНЕВА КОЛЕВА
ИЛИЙКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ИЛИЙЧО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИСКРА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ИСКРА ЦЕНКОВА ТОДОРОВА
ИСМАИЛ ИЛИЯЗОВ ИСМАИЛОВ
ИСМЕТ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА
КАЛОЯН КОЦЕВ ИВАНОВ
КИНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
КИРАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
КОЛЮ АНТОНОВ КОЛЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КОЛЕВ
КРЕМЕНА АТАНАСОВА ЦАНЕВА
КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТАНЧЕВА
КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
КРЪСТИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
КЪНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
КЮРАНКА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
КЮРАНКА СТАНЧЕВА ДОНЕВА
КЯСИМ ИЛИАСОВ ЯХИОВ
ЛАЗАР СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
ЛЮДМИЛ ВАЛЕНТИНОВ МИТКОВ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА
МАРГАРИТА БОНЧЕВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА ГАНЕВА СТАНЧЕВА
МАРГАРИТА МИНКОВА ТОДОРОВА
МАРИН СТОЯНОВ КОЦЕВ
МАРИНКА РАДЕВА БЕЛЕВА
МАРЧЕЛО СВЕТОСЛАВОВ СТОИЛОВ
МЕЛЕК ЕРДЖИНОВА ФЕИМОВА
МЕРДИН ЕМИЛОВ АСЕНОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА ЙОРДАНОВА
МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
МИЛЕНА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА МАРТИНОВА
МИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МИНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА
МИНКО ТОДОРОВ МИНКОВ
МИНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ
МИРОСЛАВ ОГНЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
МИРОСЛАВ ПАНОВ ДЕНЕВ
МИТКО РАДЕВ ИВАНОВ
МЛАДЕН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
МОНИКА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
МОНИКА МИТКОВА КУЛЕВА
НАДЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
НАЗИФЕ АЛИЕВА ХАЛИЛ
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
НЕВЯНКА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА
НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НЕДЕЛЧО МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ ИВАНОВА СТАНЧЕВА
НЕДЕЛЯ СТИЛИЯНОВА КЪНЧЕВА
НЕДКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
НЕДЯЛКА МИНКОВА БОГОСЛОВОВА
НЕЙКА МАРИНОВА ЦАНКОВА
НЕЛИ СИБИНОВА АСЕНОВА
НЕЛИ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
НЕФИЗЕ ШЮКРИЕВА МЕХМЕДОВА
НЕХРИН НУРДЖИХАНОВ СЕИДОВ
НИКОЛА ПЕЕВ КОЛЕВ
НИКОЛА ТОДОРОВ БОБЕВ
НИКОЛАЙ НЕЛЕВ СИБИНОВ
НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ
НИКОЛИНКА ЦОНЕВА ПЕТРОВА
НИНА ЙОРДАНОВА БОЦЕВА-КОЛЕВА
ОГНЯН ЕЛИСЕЕВ ХРИСТОВ
ОРХАН ИСМЕТОВ МУСТАФОВ
ПАВЕЛ ЕМИЛИЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ ТОДОРОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ПАУНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ПЕНКА ДЕНЕВА ЦОНЕВА
ПЕНКА МАРКОВА ИЛИЕВА
ПЕНКО ПЕНЕВ МАНДАЖИЕВ
ПЕНЧО СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ПЕНЮ ХАРИЗАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО КОЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МИНЧЕВ КОЦЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЦАНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЦЕНКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН КРУМОВ ПЕНЧЕВ
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
РАБИЕ ХЮСЕИН ХАСАНОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ДРУМЕВА
РАДКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
РАДКА ТОДОРОВА СТОЕВА-КИРИЛОВА
РАДОСТИН МИНКОВ РАЙЧЕВ
РАДОСТИНА ИЛИАНОВА ГЕРОЕВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА
РАЙНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА-ИКБАЛ
РОСА БЕЛЕВА СТОЯНОВА
РОСЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
РОСЕН ДИМОВ ЙОРДАНОВ
РОСЕН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
РОСИЦА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА
РУМЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
РУМЕН ЕНЧЕВ СТОЯНОВ
РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
РУСАН МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
РУСИ ИЛИЕВ РУСЕВ
РУСИ МАРИНОВ НИКОЛОВ
РУСИ РАЙЧЕВ РУСЕВ
РУСКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
САБРИ АЗИС МУСТАФА
САЛИ СЮЛЕЙМАНОВ САЛИЕВ
САША СТАНЧЕВА РУСЕВА
СВЕТЛОЗАРА ХРИСТОВА КОЦЕВА
СВЕТОСЛАВ МАРКОВ СТОИЛОВ
СВИЛЕН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
СЕВДИЕ АХМЕДОВА КЮЧЮКОВА
СЕВИЛ ФЕВЗИЕВА АХМЕДОВА
СЕЙФУЛА АЙДЪНОВ СЕЙФУЛОВ
СЕЙХАН МУСТАФОВ ИБРЯМОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ
СЕРГЕЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ
СИБЕЛ АЙДЪНОВА СЕЙФУЛОВА
СИЛВАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
СИНАП ХАСАН МУСТАФА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
СТАНИСЛАВ СЕВЕРИНОВ ФЕИМОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТАНЧЕВ
СТАНКА ДРАГАНОВА КРУМОВА
СТАНКА ИВАНОВА ЯКИМОВА
СТАНКА НИКОЛОВА ЕНЧЕВА
СТАНКА ПЕТРОВА ДЖУРОВА
СТАНЧО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ЦОНЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНКА СИМЕОНОВА КОЦЕВА
СТИЛЯН ЖЕЛЕВ РУСЕВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН ДЕЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ПЕНКОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН СТАНЧЕВ СТОЯНОВ
СТОЯНА КОЦЕВА МИТЕВА
СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
СТОЯНКА СТИЛИЯНОВА СТОЯНОВА
СУНАЙ ХАСАН МУСТАФА
ТАТЯНА СВЕТЛОЗАРОВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАЙЛОВА НАЙДЕНОВА
ТЕОДОРА АНТОНОВА МИНЧЕВА
ТИНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ТИХОМИР РОСЕНОВ РУСЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ТОДОР МИНКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ЕНЧЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ТОШО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ТРУФАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ФАТМЕ АЙНУР АХМЕД
ФАТМЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ КЯСИМОВА ЯХИОВА
ФЕТА СОКРАТОВА СЛАВОВА
ФИКРЕТ ИСУФОВ МЕХМЕДОВ
ХАВА АХМЕД МУСТАФА
ХАРИЗАН ПЕНЕВ ХАРИЗАНОВ
ХАРИЗАН ПЕТРОВ ХАРИЗАНОВ
ХАРИЗЕНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ХАСАН АДЕМ МУСТАФА
ХРИСА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ХРИСТИНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
ХРИСТО СНЕЖАНОВ СТЕФАНОВ
ХРИСТО ЦЕНКОВ БОГОСЛОВОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ШАБАНОВ АДЕМОВ
ЦАНКО ПЕТРОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТА ДИМИТРОВА СТИЛЯНОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
ЦЕНКА ПЕНЕВА КОЦЕВА
ЦЕНКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЦЕНКО ПЕТРОВ ЦАНКОВ
ЦЕНКО СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ
ЦЕНКО ХРИСТОВ БОГОСЛОВОВ
ЦОНИ КОЛЕВ РАЙЧЕВ
ЦОНИ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЦОНЮ ПАВЛОВ ТОДОРОВ
ШАБАН АДЕМОВ ХАСАНОВ
ШАФИЕ ВАЛЕНТИНОВА МИТКОВА
ШЕФИКА МЕХМЕД ОСМАН
ЮРКЮШ НИХАДОВА МУСТАФА
ЯВОР БОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЯКИМ КОСТАДИНОВ ЯКИМОВ
ЯНИТА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ЯНКА АНАСТАСОВА ТОДОРОВА
ЯНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СМИРНЕНСКИ КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ СЕКЦИЯ № 018
адрес на избирателната секция: с. Смирненски, ул. „Хан Крум“ №1

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДЕВИЕ КЯШИФОВА КАРАМАН
АДНАН ЧОБАНОЛУ
АЖЛЯН МУРАДОВА УЗУНОВА
АЗИС ЕБАЗЕРОВ МУХАРЕМОВ
АЗМИ ОСМАНОВ АЗИСОВ
АЙГЮЛ ИСМЕТОВА КАРАМАНОВА
АЙГЮЛЕР ТАХИРОВА НЕДЖИБОВА
АЙГЮН АЙНУРОВ ДАУДОВ
АЙГЮНЕР ШУКРИЕВА АБИЛОВА
АЙДИН НЕДЖИБОВ ЗЕКЕРИЕВ
АЙДЪН ЕМИНОВ АХМЕДОВ
АЙЛИН БЕЙХАТОВА ОСМАНОВА
АЙЛИН ЕМИНОВА ХАЛИЛОВА
АЙЛИН КЕМАЛОВ ХАЛИЛОВ
АЙНУР ШУКРИЕВ ДАУДОВ
АЙСЕЛ МЮЗЕКЯ САТЪЕВА
АЙСЕЛ РИДВАНОВА АДЕМОВА
АЙХАН АХМЕДОВ МАХМУДОВ
АЙШЕ АЗИСОВА ЧОБАНОВА
АЙШЕ ВИЛДАНОВА ХРИСТОВА
АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
АЙШЕ СКЕНДЕРОВА ПОМАКОВА
АЙШЕ ХАСАНОВА КАРАМАНОВА
АЙШЕГЮЛ ЕМИНОВА КАРАМАНОВА
АЙШЕГЮЛ СЕБАЙДИНОВА САБРИЕВА
АЙШЕГЮЛ ХАСАН КОЧАН
АКИФ АХМЕДОВ АКИФОВ
АКСЕЛ МЕХМЕДОВА САЛИ
АКЪ РИДВАНОВ ХАЛИБОВ
АЛАЙДИН НЕДЖИБ ЗЕКЕРИЕ
АЛЕВ ЮСНЮ МЮМЮН
АЛЕКСЕЙ СЪБЕВ ДИМОВ
АЛИ МЕХМЕДОВ ХАЛИЛОВ
АЛИ РЕДЖЕБ САЛИ
АЛИМ НАЗМИ РЕДЖЕБ
АЛИМЕ ДАУДОВА НЕДЖИБОВА
АЛПЕР ОРХАН ХАЛИТ
АНАСТАС ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
АНГЕЛ ДИМОВ СТАНЕВ
АНГЕЛ МИТЕВ ДИМОВ
АНГЕЛИНА СТАНЕВА СТАНЕВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
АНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
АСИЕ ИБРЯМОВА ЧИНАРОВА
АСЯ ШИБИЛОВА ЙОРДАНОВА
АТЪФ БАГЖЪ
АФИЗЕ АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
АФИЗЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕД
АХМЕД АКИФОВ РЕДЖЕБОВ
АХМЕД БАСРИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД ДУРХАНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МУСТАФОВ МУСТАФОВ
АХМЕД РЕДЖЕБ АХМЕД
АХМЕД СЕЙФЕТИНОВ ДУРАЛИЕВ
АХМЕД ХАСАНОВ КАРАМАНОВ
АЧЕЛИЯ АЙХАНОВА МАХМУДОВА
БАЙЗИД НУРИЕВ АДЕМОВ
БАРИЕ СЕИДОВА СЪРТМАЧЕВА
БАСРИ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
БАХРИ ХАЛИЛ КОЧАН
БАХТЕГЮЛ ЮСЕИН ЧИНАР
БАХТИЯР ХАКЪ МЮМЮН
БЕДИРХАН ХАЛИТ КЯШИФ
БЕДИХА МУСТАФОВА КАРАМАНОВА
БЕДРИЕ ХАСАНОВА ЮСМЕНОВА
БЕЙКАМИ ХАЛИЛ КОЧАН
БЕЙХАН РАМИСОВ ЧОБАНОВ
БЕКИР АБТУЛОВ ГАДЖАЛОВ
БЕЛГИН НЕДЖМИЕВ АБИЛОВ
БЕНА БАНИЛОВА КАРАМАНЕВА
БЕРК ЙЪЛДЪРЪМ
БЕРКАНТ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
БЕРНА ХАСАНОВА ХАЛИЛОВА
БЕХАТ БАХРИЕВ КОЧАНОВ
БЕХАТ МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ
БЕХАТ ОСМАНОВ КАРАМАНОВ
БЕХАТ РАМАДАНОВ ИСМАИЛОВ
БЕХЧИЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
БИЛНАЗ ХАМДИ КАРАМАНОВА
БИЛЯНА МИТКОВА ХРИСТОВА
БИНГЮЛ МУСТАФОВА СТЕФАНОВ
БИРСЕН БЕХАТОВА ИСМАИЛОВА
БЛАГОВЕСТ ЛЮБЕНОВ АНТОНОВ
БЛАГОМИР МАРИНОВ ДОБРЕВ
БОРИС ДОЧЕВ БОРИСОВ
БУРАК МУРАДОВ НЕДЖМИЕВ
БУРЧИН РЕДЖЕБОВА ЮСНИЕВА
БЮРХАН ИСМАИЛОВ САТЪЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ БАНКОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ
ВАЛЕНТИН ЯНОВ ТОДОРОВ
ВАСВИЕ ЮСЕИНОВА КАРАМАНОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА МИРЧЕВА
ВАСФИ ЮМЕРОВ ЗЕКЕРИЕВ
ВАСФИЕ ХАЛИЛОВА КАРАМАНОВА
ВАСФИЕ ШАБАН ИЛИЯЗОВА
ВЕДИХАТ ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ
ВЕЛИ АЛИТОВ ВЕЛИЕВ
ВЕЛИЧКА МИРЧЕВА МАРИНОВА
ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА СТАНЕВА
ВЕСЕЛИН БЛАГОМИРОВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСИЛЕ ИСМАИЛОВА ЗЕКЕРИЕВА
ВЕСИЛЕ СЕЛИМ НЕДЖИБ
ВИЛДАН АДЕМОВА АДЕМОВА
ВИОЛЕТА СТАНЕВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ЮСЕИНОВА
ГАЛИНА БОЖАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ГАЛИНА МИТЕВА ДИМОВА
ГАНИМЕ АЛИЕВА РАХВАЛИЕВА
ГАНИМЕ ЕТЕМОВА РЕДЖЕБОВА
ГАНИМЕ МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕВА
ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ГРЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЮЛА АРСОВА КОСАНОВА
ГЮЛБАХАР ЕМИНОВА КАРАМАНОВА
ГЮЛВЕР МЕХМЕД ОСМАН
ГЮЛВЕР ШЕФКЪЕВА КОЧАН
ГЮЛДЖАН МУСТАФОВА МЮМЮН
ГЮЛЕЙМАН МУСТАФА МУСТАФОВА
ГЮЛЕЙМАН ФЕДАИЛ ДАУДОВА
ГЮЛЗАР ФАХРИДИНОВА КАРАМАНОВА
ГЮЛНАЗ ХАЛИЛОВА ДУРАЛИ
ГЮЛСЕР БЛАГОВЕСТОВ АНТОНОВ
ГЮЛСЮН ХАСАН АХМЕДОВА
ГЮЛТЕН БАЙЗИДОВА АДЕМОВА
ГЮЛТЕН МЕХМЕДОВА ВЕЛИЕВА
ГЮЛТЕН РЕДЖЕБОВА ХАЙРУЛОВА
ГЮЛТЕН ХАЛИЛ БАГЖЪ
ГЮЛФИЕ ХАЛИЛОВА ОСМАНОВА
ГЮЛХАН ТАХИРОВА ЗЕКЕРИЕВА
ГЮЛШЕН ХЪЛМИЕВА ХАЛИЛОВА
ГЮНАЙ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ
ГЮНЕР МЕХМЕДОВ ЧОБАНОВ
ДАВИД ИСАЕВ БЕЛБЕРОВ
ДЕБОРА ГРЕТЕВА ИВАНОВА
ДЕНА МИТЕВА ИВАНОВА
ДЕНИЗ РУШАН САЛИ
ДЕНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
ДЕРИЯ ДОРГУТ ЮСЕИН
ДЕСИСЛАВА РАНГЕЛОВА СЪРТМАЧЕВА
ДЕЯН ИВАНОВ СТАНЕВ
ДЖАН АЛЕВ ЮСНЮ
ДЖАНЕР ЕМИНОВ ХАЛИЛОВ
ДЖАНСЕР РЕДЖЕБОВ ЮСНИЕВ
ДЖЕВРИЕ ШУКРИЕВА САЛИЕВА
ДЖЕЙХАН АХМЕДОВ ЧОБАНОВ
ДЖЕМИЛ ШАБАН КАРАМАН
ДЖЕМИЛЕ ИСЛЯМОВА ИСМАИЛОВА
ДЖЕМИЛЕ НАЗИФОВА ИДАЕТОВА
ДЖЕНАМ БЕЛГИНОВА КОЧАН
ДЖЕРЕН АКЪНАН
ДЖУМАЗИЕ МЕХМЕДОВА ХАСАН
ДЖУНЕЙТ СЕЙФЕТИНОВ ДУРАЛИЕВ
ДИАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДИЛБЕР РАИМОВА САЛИЕВА
ДИЛМАН НЕЖАТОВ НЕДЖИБОВ
ДИЛЯРА АЙДЪН ЕМИН
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА
ДИМИТРИЧКА СПАСОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР ГИНКОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КАСАБОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
ДИМЧО МИТЕВ ДИМОВ
ДОБРИ ДОБРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРИНА ДОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ДОБРИНА СТОЙЧЕВА ДОБРЕВА
ДОРГУТ ЮСЕИН ХАСАН
ДОЧКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
ДУРХАН АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
ЕБРУ БЕЙНУРОВА АБИЛОВА
ЕВШАН ШАБАНОВ МУСТАФОВ
ЕДЖЕ ЕРДЖАНОВА ЮСНИЕВА
ЕДИЕ РАМАДАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ЕДИЕ ХАЛИЛОВА КАМБЕРОВА
ЕЗГИ ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
ЕКРЕМ МУРАДОВ ЮМЕРОВ
ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА МИРЧЕВА
ЕЛЕНА КОЛЕВА МИНКОВА
ЕЛИС БЕЙСИМОВА РЕДЖЕБОВА
ЕЛИС ЗЮХТЮЕВА ИСМАИЛОВА
ЕЛИФ РЕЙХАНОВА КАРАМАНОВА
ЕЛМАЗ ХАМДИЕВА МУХАРЕМОВА
ЕЛЧИН МИТХАТОВА ЧОБАН
ЕМЕЛ ИБРИЯМОВА ХАСАНОВА
ЕМИЛИЯ ДЕЯНОВА УГУР
ЕМИЛИЯ ДИЛЯНОВА ИСАЕВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЧОБАНОВА
ЕМИН МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ЕМИН ХАЛИЛОВ ОСМАНОВ
ЕМИН ХЪЛМИ САЛИ
ЕМИНЕ ВИЛДАНОВА КАДИРОВА
ЕМИНЕ МЮМЮН МУРАДОВА
ЕМИНЕ САДУЛОВА ГЬОНЕНЛЕР
ЕМРАХ МУСТАФОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
ЕМРЕ ЧЪНАР
ЕМРЕ ЕРДИНЧ НАЗИФ
ЕМРИДИН ЮСЕИНОВ ЧОБАНОВ
ЕНВАРИЕ МЕХМЕД ШАБАН
ЕНЧО ДЕМИРЕВ КОСАНОВ
ЕРДЖАНТ ЮСНИЕВ РАМАДАНОВ
ЕРДИНЧ РЕДЖЕБОВ НАЗИФОВ
ЕРОЛ ЕРОЛОВ САЛИМОВ
ЕРОЛ САЛИМОВ НЕДЖИБОВ
ЗВЕЗДАЛИН ЮРИЕВ СЪРТМАЧЕВ
ЗЕЙНЕП НЕДРЕТОВА ИСМАИЛОВА
ЗЕКИЕ ХАЛИЛОВА МАХМУДОВА
ЗЕЛИХА МУСТАФОВА ШАБАНОВА
ЗЕРДА ШЕНЕР ИСМАИЛ
ЗЕРРИН ИСМАИЛОВА КЯЗИМ
ЗЮБЕЙДЕ САДУЛОВА ИБРИЯМ
ЗЮЛКЯР БЕКИРОВ АБТУЛОВ
ЗЮЛКЯР ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
ЗЮЛФИЕ АКИФОВА МУРАДОВА
ЗЮЛФИЕ АЛИТОВА АНТОНОВА
ЗЮМРЮТ ЕМИНОВА КАРАМАНОВА
ЗЮМРЮТ ИСМАИЛОВА САЛИЕВА
ЗЮМРЮТ МЕДЖИТОВА ОСМАНОВА
ЗЮХТЮ САЛИЕВ НЕДЖИБОВ
ИБРИЯМ АЛИЕВ АХМЕДОВ
ИБРИЯМ НЕДЖИБ ИБРИЯМ
ИБРИЯМ РЕДЖЕБОВ САЛИЕВ
ИБРИЯМ СЮЛЕЙМАНОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
ИБРЯМ АБТУЛОВ ЧОБАНОВ
ИБРЯМ ЛЮТФИ ХАСАН
ИБРЯМ МУСТАФОВ ИБРЯМОВ
ИБРЯМ САБРИЕВ ОСМАНОВ
ИБРЯХИМ НЕДРЕТ ТАЛИГАДЖИ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ЛОЗАНОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ИДАЕТ МУСТАФОВ МАХМУДОВ
ИДЖРЕТ ХАЙРИЕВ АХМЕДОВ
ИЛИАНА АНАСТАСОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ИЛЙАС РАМАДАН ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
ИЛХАН АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
ИНДЖИХАН ИБРИЯМ ИБРИЯМ
ИСАЙ АВРАМОВ ЧОБАНОВ
ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ МУРАД ИСМАИЛ
ИСМАИЛ САЛИЕВ АХМЕДОВ
ИСМАИЛ САЛИЕВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ САЛИЕВ САЛИЕВ
ИСМАИЛ ШУКРИЕВ ИСМАИЛОВ
ИСУФ КАДИРОВ СЪРТМАЧЕВ
ИСУФ СЕЗГИНОВ ИСУФОВ
ЙОМЕР БАГДЖЪ
ЙОНА ЦОНЕВА МАРИНОВА
ЙОНКА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ЙОРДАН ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАНИС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА
КАДИР МУСТАФОВ САЛИЕВ
КАДРИЕ РЕМЗИ АЛИ
КАМБЕР АДЕМОВ КЮЧУКОВ
КАТЕРИНА СТАНЧЕВА ДОЧЕВА
КАТЯ КАЛИНОВА КАРАМАНЕВА
КЕАМИЛЕ ХАЛИЛОВА ЮМЕРОВА
КЕМАЛ ХАЛИЛОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
КИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КЯЗИМ АХМЕДОВ АБАЗОВ
КЯЗИМ РЕДЖЕБОВ САЛИЕВ
КЯЗИМ РЕМЗИ КАРАМАН
КЯФИЕ НАЗИФОВА АХМЕДОВА
КЯШИФ САДУЛОВ КЯШИФОВ
КЯШИФ ХАЛИДОВ КЯШИФОВ
ЛЕАТИВ ТАХИРОВ ЗЕКЕРИЕВ
ЛЕАТИФЕ ТАИР КАРАМАН
ЛЕЙЛЯ РЕДЖЕБОВА ДУРАЛИЕВА
ЛЕЙЛЯ ЮСЕИНОВА НЕДЖИБОВА
ЛЕМАН СЕБАЙДИНОВА КАРАМАНОВА
ЛОРА ВЕРГИЛОВА ЕЛМАДЖЪ
ЛЮТФИ ОСМАНОВ КАРАМАНОВ
ЛЮТФИ ХАСАН БАБОВЛИ
МАГБУЛЕ ИБРАИМОВА ХАЙРУЛОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
МАРИЕТА РАДЕВА СЪРБУ
МАРИН АТАНАСОВ МАРИНОВ
МАРИН СТАНЕВ КОСТОВ
МАРИН ТОДОРОВ ЕНЕВ
МАРТИН ОРЛИНОВ РУСАНОВ
МАХРЕМ ЮСЕИНОВ КЪСАОЛУ
МАЯ СИМЕОНОВА ТЮТЮНДЖИЕВА
МЕДИНЕ АКИФОВА КАРАМАНОВА
МЕДИНЕ АЛИ СОЛМАЗОВА
МЕДИНЕ МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ
МЕЛИКЕ АХМЕДОВА ИСУФОВА
МЕРАЛ ХЮСНЮ КЮЧУК-МЮМЮН
МЕРГЮЛ АДЕМОВА ШАБАНОВА
МЕРГЮЛ ЯХИЯ СЪРТМАЧЕВА
МЕРЛИН ВЕДИХАТ ШАБАН
МЕРТ ЗЕКЕРИЕ
МЕТИН ИСМАИЛОВ ИБРЯМОВ
МЕХМЕД ГЮЛВЕДИН ИДАЕТ
МЕХМЕД ИСМАИЛОВ МЕКИШЛИЕВ
МЕХМЕД ЛЮТФИЕВ ОСМАНОВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ МАХМУДОВ
МЕХМЕД НЕХРИДИН КАРАМАН
МЕХМЕД ХАЛИЛОВ РЕДЖЕБОВ
МЕХМЕД ШАБАН ЧИНАР
МЕХМЕТ КААН ЙЕНИДЖИ
МИЛЕН АЛБЕНОВ КАРАМАНЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ АЛБЕНОВ
МИЛЕН ИВЕЛИНОВ ПЕНЕВ
МИЛКА БОГДАНОВА ДОНЧЕВА
МИЛЧО СТОЯНОВ МИРЧЕВ
МИННЕТ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
МИРКА МАРИНОВА СТАНЕВА
МИРКА МИТЕВА СТАНЕВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ МИТЕВ
МИТКА ЛЮБЕНОВА РУСЕВА
МУРАД ИСМАИЛОВ МУРАДОВ
МУРАД НЕДЖМИЕВ МУРАДОВ
МУРАД ХАЛИЛ КАРАМАН
МУСТАФА АХМЕДОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ИДАЕТОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА САЛИЕВ МУСТАФОВ
МУСТАФА САЛИЕВ СЪРТМАЧЕВ
МУСТАФА СЮЛЮМАНОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
МУСТАФА ФЕВЗИЕВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ЮСЕИН КАРАМАН
МУТАЛИБ САЛИЕВ МАНАФОВ
МУХАРЕМ МУХАРЕМОВ МЕХМЕДОВ
МУХАРЕМ ЮЗЕИРОВ МУРАДОВ
МЮЖГЕН КАДИР МУРАДОВА
МЮЖЕТИН ЕРДИНЧ НАЗИФ
МЮЗЕЙЕМ ЕМРИДИНОВА ЙОЗЧЕЛИК
МЮЗЕЛИФ ХАЛИЛ ЗЕКЕРИЕ
МЮКЕРЕМ ШАБАНОВА АСАН
МЮКЕРЯМ ХАМДИЕВА ДУРАЛИЕВА
МЮРВЕН МЕТИНОВ ИСМАИЛОВ
МЮРВЕТ АКБУЛУТ
МЮХТЕБЕР ЯШАРОВА НАЗИФОВА
МЮШЕРЕФ САЛИЕВА ИСУФОВА
НАДЕЖДА РАЧЕВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА ФИЛИПОВА СТОЯНОВА
НАДЖИ ИЛИЯЗОВ МУРАДОВ
НАДЖИ НЕДЖМИЕВ НАДЖИЕВ
НАДЖМИЕ ХАСАНОВА ТАЛИГАДЖИЕВА
НАЗИФЕ АЗИСОВА ЕБАЗЕРОВА-САЛАТОВА
НАЗИФЕ МУСТАФА ЮСЕИН
НАЗМИ ХАЛИМ РЕДЖЕБ
НАЗМИШ ВЕЙСАЛОВА ДУРАЛИЕВА
НАЙДЕН РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА ЗЕКЕРИЕВА
НЕБАХАТ ХАСАН ИСМАИЛ
НЕВИМ РАМИС ЧОБАН
НЕВРИЕ НЕДЖМИДИНОВА ЧОБАНОВА
НЕВХСЕН НАЗМИ ДУРАЛИЕВА
НЕДЕЛЧО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
НЕДЕЛЧО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
НЕДЕЛЯ КОСТОВА СТАНЕВА
НЕДЖБУРИЕ ЗЮЛКЯРОВА ИСМАИЛОВА
НЕДЖИБ ИБРАИМ НЕДЖИБ
НЕДЖМИ МУРАДОВ ПОМАКОВ
НЕДЖМИ НАДЖИЕВ ИЛИЯЗОВ
НЕДКО ВИХРЕНОВ МУКОВ
НЕДРЕТ ИБРИЯМОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
НЕДРИЕ САБРИЕВА СЪРТМАЧЕВА
НЕДЯЛКО КИРИЛОВ КИРИЛОВ
НЕЖАТ НЕДЖИБОВ ЗЕКЕРИЕВ
НЕЗИН НАДЖИЕВ ХАЙРИЕВ
НЕЗИХА ЗЮЛКЮФОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
НЕЗИХЕ НАДЖИЕВА ЙЕНИДЖИ
НЕИМЕ САЛИЕВА АЗИСОВА
НЕЛА РАДОМИРОВА ЧОБАНОВА
НЕЛИ БИСЕРОВА ДЖАН
НЕЛИ ТОДОРОВА КАРАМАН
НЕЛИНА АНАСТАСОВА ИВАНОВА
НЕЛИНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
НЕРГЮЛ ЛЮТФИЕВА МУРАДОВА
НЕРМИН РЕДЖЕБОВА РАХВАЛИЕВА
НЕСИБЕ ГЮРДЖАНОВА САЛИЕВА
НЕСРИН БАЙЗИДОВА АДЕМОВА
НЕФИЗЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
НЕФИЗЕ ЗЮЛКЯРОВА САЛИЕВА
НЕХАТ РАМАДАНОВ САЛИЕВ
НЕХИРЕ МЕХМЕДОВА МАХМУДОВА
НЕХРИДИН МЕХМЕД КАРАМАН
НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ
НИЛГЮН МУХАРЕМОВА НАЗИФОВА
НИЛЯЙ НЕДРЕТОВА ИСМАИЛОВА
НИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
НИНА ЩЕРЕВА МАРТИНОВА
НИХАЛ ЗЕЙНУЛОВА АБТУЛОВА
НИХАЛ РУЖИНОВА КЕСИДЖИ
НИХАТ ХАЙРИЕВ АХМЕДОВ
НИЯ НЕДКОВА МИЛЕНОВА
НУРАЙ РУЖИНОВА МУХТАРОГЛУ
НУРДЖАН ИБРИЯМ ИБРИЯМ
НУРДЖИХАН ЗЮЛКЯРОВА ГАДЖАЛОВА
НУРДЖИХАН РАФЕТ ЮСЕИНОВА
НУРДЖИХАН ЮСЕИН КАРАМАН
НУРСЕН НЕХАТОВА САЛИЕВА
НУРФЕН ЕМИНОВ МЕХМЕДОВ
НЮСРЕТ ШАБАНОВА ЮСЕИНОВА
ОРХАН БЕХАТОВ КАРАМАНОВ
ОРХАН МУРАДОВ КАРАМАНОВ
ОРХАН ХАЛИТОВ КЯШИФОВ
ОСМАН СЮЛЕЙМАНОВ КАРАМАНОВ
ОСМАН ХАЛИЛОВ ОСМАНОВ
ПАВЛИНА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
ПЕРИХАН МААРЯМ КЮЧУК
ПЕТРАНА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДИМОВ
РАВИЕ ЕРДИНОВА КОЧАН
РАВИЕ ХАСАНОВА ЧИНАРОВА
РАЙМЕ МЕХМЕДОВА КАРАМАНОВА
РАЙМЕ МЕХМЕДОВА ПОМАКОВА
РАЙФЕ АЗИС РЕДЖЕБОВА
РАМАДАН ИЛИАЗОВ НЕДЖИБОВ
РАМАДАН САЛИЕВ ЧИНАРОВ
РАМАДАН СЕЛАЙДИНОВ ЧОБАНОВ
РАМИС НЕВИМ ЧОБАН
РЕВГИН АЙДЪНОВ ЗЕКЕРИЕВ
РЕВИНЧ РЕЙХАНОВА КАРАМАНОВА
РЕДЖЕБ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
РЕДЖЕБ ГЮНЕРОВ ЧОБАНОВ
РЕДЖЕБ ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ РЯХВАЛИЕВ
РЕДЖЕБ НАЗИФОВ МЮМЮНОВ
РЕДЖЕБ САЛИ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ СЕВДЖАНОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ ЮСНИЕВ МУРАДОВ
РЕЙХАН МУСТАФОВ РЕДЖЕБОВ
РЕМЗИ ШАБАН КАРАМАН
РЕМЗИЕ РЕДЖЕБОВА МУРАДОВА
РЕНИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
РЕСМИЕ АХМЕД ИСМАИЛОВА
РЕСМИЕ НЕДЖИБОВА МЮМЮНОВА
РЕФИЕ БЕДРИЕВА МУСТАФОВА
РИДВАН АДЕМОВ САЛИЕВ
РОСИЦА СТАНЕВА АТАНАСОВА
РУЖДИЕ МЕХМЕДОВА ИДАЕТОВА
РУЖИН ЕМИЛОВ ИСАЕВ
РУЗИЕ РУЖДИ ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
РУМЕН ГРЕТОВ ИВАНОВ
РУМЕН НЕДЕЛЧЕВ МИРЧЕВ
РУМЕН РАЧЕВ НИКОЛОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
РУМЯНА ДИМОВА МИРЧЕВА
РУМЯНА РАДЕВА ДИМОВА
РУМЯНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
РУМЯНКА СТАНКОВА МИРЧЕВА
РУШАН ШЕЗАИРОВ ЮСЕИНОВ
РЮКИЕ АШИМОВА БАБОВАЛИЕВА
РЯМЗИ КЯЗИМ КАРАМАН
САБИХА ШУКРИЕВА НЕДЖИБ
САБРИ АХМЕДОВ МУСТАФОВ
САБРИ АХМЕДОВ ОСМАНОВ
САДИФЕ СЕБАТИН КОЧАН
САДУЛА КЯШИФОВ ИСУФОВ
САЛИ ЗЮЛКЮФОВ САЛИЕВ
САЛИ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
САЛИ МУТАЛИБОВ САЛИЕВ
САЛИ ОСМАНОВ САЛАТОВ
САЛИ УРФАНОВ МАНДАЛИЕВ
САЛИ ФИКРЕТОВ СЪРТМАЧЕВ
САЛИ ХАСАН ИБРЯМ
САЛИ ШАБАН ЗЕКЕРИЕ
САЛИМ ДАВИДОВ БЕЛБЕРОВ
САЛИХ ЗЮХТЮЕВ САЛИЕВ
САМЕТДИН ЮМЕР КОЧАН
САНИЕ АКИФОВА ЮЗЕИРОВА
САНИЕ КЯШИФ НЕДЖИБ
САНИЕ ХАСАНОВА КАРАМАНОВА
САФЕД ИЛИЯЗОВА КАРАМАНОВА
САФИЕ КЯШИФОВА ОСМАНОВА
САФИЕ МЪСТЪН РЕДЖЕБ
СВЕТЛА МАРИНОВА ЕКЕР
СВИЛЕН СТАНЧЕВ КИРИЛОВ
СЕБАЙДИН САБРИЕВ ХАЙРУЛОВ
СЕБАХАТ АЛИЕВА АХМЕДОВА
СЕБИЛЕ ИЛИЯЗОВА САЛИЕВА
СЕБИЛЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
СЕБИЛЕ НЕДЖМИЕВА ЮСЕИНОВА
СЕБИЛЕ САЛИЕВА ИБРЯМОВА
СЕБИЛЕ ФИКРЕТ АБТУЛОВА
СЕВГИ СЕВГИНОВА САЛИЕВА
СЕВГИНАР САМИЕВА ХАСАНОВА-САЛИЕВА
СЕВГИНАР СЕБАЙДИНОВА КАРАМАН
СЕВГЮЛ РЕДЖЕБОВА САЛИЕВА
СЕВГЮНЕР ЕКРЕМОВА МУРАДОВА
СЕВГЮНЕР ХАКИДОВА САЛИЕВА
СЕВДАЛИНА НЕДКОВА ЧЪНАР
СЕВДЖАН РЕДЖЕБОВ НЕДЖИБОВ
СЕВДИЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
СЕВИЛДЖАН РАИМ НЕДЖИБ
СЕВИМ БЕХАЙДИНОВА САЛИЕВА
СЕВИМ ЗЮХТЮЕВА ШАКИРОВА
СЕВИМ МУРАДОВА ИСМАИЛОВА
СЕВИНЧ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА
СЕВИНЧ ЮМЕРОВА МАНАФОВА
СЕЗГИН ИСУФОВ КАДИРОВ
СЕЗГИН РАМАДАН ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
СЕЗГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА РАМАДАНОВА
СЕЗЕР МУРАД ИСМАИЛ
СЕЙДЕ ИСМАИЛОВА ОСМАНОВА
СЕЙФЕТИН САБРИ ДУРАЛИ
СЕЛАЙДИН РАМАДАНОВ ЧОБАНОВ
СЕЛВЕТ ШЕФКЪЕВА ИСМАИЛОВА
СЕЛВИНАЗ ИБРИЯМОВА КЮЧУКОВА
СЕЛИМ РЮСТЕМ ИБРЯМ
СЕЛИМЕ ИСМАИЛОВА ЗЕКЕРИЕВА
СЕЛИМЕ РЕМЗИЕВА КАРАМАНОВА-АХМЕДОВА
СЕЛИМЕ ФЕЙЗУЛОВА ЧОБАНОВА
СЕЛИМЕ ЮМЕРОВА НЕДЖИБОВА
СЕЛИН ВЕДИХАТ ШАБАН
СЕЛЧУК КОЧАН
СЕЛЯЙДИН РЕДЖЕБ АХМЕД
СЕМА ИСАЕВА ДЖАМБАЗ
СЕМРА САМИ АХМЕДОВА
СЕМРА ФАХРИЕВА МУСТАФОВА
СЕМРА ХАСАНОВА ИБРЯМ
СЕНАИ РУШАН САЛИ
СЕНИЕ МЕТИНОВА АХМЕД
СИДЕР ЕНЧЕВ КОЧАНОВ
СИЛВЕН ЯЛЧЪН КАРАМАН
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА АКЪНАН
СИНАН ИБРЯМОВ АБТУЛОВ
СИНАН ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
СИНАН ЮМЕРОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СИНЕМ ШЮКРИЕВА САЛИЕВА
СОНЕР САМЕТДИН КОЧАН
СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТАНЕВ
СТАНИМИР ПАНЧЕВ СТАНЕВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БАНКОВ
СТЕФКА РАЙНОВА ДИМИТРОВА
СУНАЙ АСИЕВ ШАКИРОВ
СУНАЙ МУСТАФОВ САЛИЕВ
СЮЛБИЕ АКИФОВА КАРАМАНОВА
СЮЛБИЕ МЮЗЕЛИФ КАМБЕШ
СЮЛБИЕ НИЯЗИ КОЧАНОВА
СЮЛБИЕ ОСМАНОВА ЗЕКЕРИЕВА
СЮЛБИЕ РАМИСОВА ЮСЕИНОВА
СЮЛБИЕ ХАСАНОВА ТЕРЗИЕВА
СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ТЕНЗИЛЕ МЕХМЕДОВА КАРАМАНОВА
ТОЛГА ИСМАИЛОВ ШУКРИЕВ
ТОМА АВРАМОВ ЧОБАНОВ
ТУНДЖАЙ НЕДЖМИЕВ НАДЖИЕВ
ТУНДЖЕЛ СЕЗГИНОВ АБИЛОВ
ТЮРКЯН РЕДЖЕБОВА КАДИРОВА
ФАРИЕ АЛИЕВА МЮМЮНОВА
ФАТИМЕ НЕЖДЕТОВА САЛИЕВА
ФАТМАГЮЛ ШАБАНОВА КАРАМАН
ФАТМЕ МЪСТЪНОВА ИНДЖЕВА
ФАТМЕ РАМИСОВА ТАЛИГАДЖИЕВА
ФАТМЕГЮЛ САЛИЕВА ЕМИНОВА
ФАТМЕГЮЛ ШАБАН ЧОБАН
ФАХРИ МУСТАФОВ НАЗИФОВ
ФАХРИЕ АШИМ АШИМ
ФЕВЗИ МУСТАФОВ ЗЕКЕРИЕВ
ФЕВЗИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ТАЛИГАДЖИЕВА
ФЕВЗИЕ ФЕЙЗУЛОВА НАЗИФОВА
ФЕМИЕ САЛИЕВА ЧОБАНОВА
ФЕРИДЕ АСАНОВА ИСМАИЛ
ФИГЕН ХАСАНОВА ХАЛИЛОВА
ФИКРЕТ ОСМАНОВ КАРАМАНОВ
ФИКРЕТ САЛИЕВ СЪРТМАЧЕВ
ФУЛИН МУСТАФА КАРАМАН
ХАВА ОРЛИНОВА РУСАНОВА
ХАЙРИ АХМЕДОВ ЕМИНОВ
ХАКЪ НУРИДИНОВ ХАКЪЕВ
ХАЛИЛ КАРАМАН
ХАЛИЛ КЕМАЛОВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИЛ МУРАДОВ КАРАМАНОВ
ХАЛИМЕ ВЕЛИЕВА НЕДЖИБОВА
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА ИСМАИЛОВА
ХАЛИМЕ ОСМАНОВА АБАЗОВА
ХАЛИМЕ САЛИЕВА ТАЛИГАДЖИЕВА
ХАЛИМЕ ХАЛИЛОВА АКИФОВА
ХАЛИМЕ ХАМДИЕВА ХАСАН
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА НЕДЖИБОВА
ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ЮСЕИНОВА
ХАМИТ АХМЕДОВ КАРАМАНОВ
ХАРИ БЕЛИНОВ ХАРИЕВ
ХАСАН ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
ХАСАН ШУКРИЕВ ЮСЕИНОВ
ХАСАН ЮСЕИНОВ ШАКИРОВ
ХЕДИЕ МУХАРЕМОВА ИСМАИЛОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ХЪКЛИМЕ АХМЕД КАРАМАН
ХЪЛМИ ИБРИЯМОВ СЪРТМАЧЕВ
ХЪЛМИ САЛИ ОСМАН
ХЮСНИЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА
ХЮСНЮ ЛЮТФИ ХАСАН
ЧАВДАР ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ШАБАН АДЕМОВ АЛИОСМАНОВ
ШАБАН МУСТАФОВ НЕДЖИБОВ
ШАБАН РАМАДАНОВ ЧИНАРОВ
ШАБАН САЛИ ЗЕКЕРИЕ
ШАСИНЕ ШЕНАСИ КАРАМАН
ШЕЗАИР ИСМАИЛОВ ЮСЕИНОВ
ШЕМСИЕ АКИФОВА АБТИЕВА
ШЕНАЙ КАМБЕРОВА ИСМАИЛОВА
ШЕНАЙ ХАЙРИЕВА КАРАМАНОВА
ШЕНЕР ИСМАИЛОВ МУРАДОВ
ШЕНОЛ МЕХМЕД АХМЕД
ШЕФКИЕ СЕЛИМОВА МЕКИШЛИЕВА
ШЕФКИЕ ФАХРИДИНОВА ДУРАЛИЕВА
ШУКРИ ИСМАИЛОВ ДУРАЛИЕВ
ШУКРИ КЯШИФОВ ИСУФОВ
ШУКРЮ АЙНУРОВ ДАУДОВ
ШЮКРИЕ РАМАДАНОВА СЪРТМАЧЕВА
ШЮКРЮ ХАСАНОВ КАРАМАНОВ
ЮДЖЕЛ РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
ЮЗЕИР МУХАРЕМОВ МУРАДОВ
ЮЛИЯ ЗВЕЗДЕЛИНОВА ЕМИЛИЯНОВА
ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА КАРАМАНЕВА
ЮЛФЕД ИБРИЯМОВА ОСМАНОВА
ЮМГЮЛ САЛИЕВА КАРАМАНОВА
ЮМГЮЛСЮН ВЕЛИЕВА МАНДАЛИЕВА
ЮМГЮЛСЮН ИСМАИЛОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ЮМЕР ВАСФИЕВ ЮМЕРОВ
ЮМЕР МУСТАФОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
ЮМЕР САМЕТДИН КОЧАН
ЮРМЮЗ ИДАЕТОВА СЪРТМАЧЕВА
ЮСЕИН ДАУД ЮСЕИН
ЮСЕИН МУСТАФОВ КАРАМАНОВ
ЮСЕИН САБРИЕВ КАРАМАНОВ
ЮСНИ РАМАДАНОВ ИСМАИЛОВ
ЮСНИЕ АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
ЮСНИЕ СЕЛИМОВА САЛИЕВА
ЮСНЮ МУРАДОВ ПОМАКОВ
ЯНА НЕДЕЛЧЕВА ДАСКАЛОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СМИРНЕНСКИ КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ СЕКЦИЯ № 019
адрес на избирателната секция: с. Смирненски, ул. „Дунав“ №7, бивш магазин

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДЕВИЕ МЕХМЕДОВА ТОРЛАКОВА
АДЕМ ХЪЛМИЕВ ЧОЛАКОВ
АДЖЕРЕ МУСТАФОВА ТАКОВА
АДИЛ АЛИ ФЕЙЗУЛА
АДНАН АВНИЕВ БУГАЧКИ
АДНАН ЗЕККИЕВ АБАЗОВ
АДНАН НЕДЖИБОВ АХМЕДОВ
АЗИЗ ОСМАНОВ ЧОЛАКОВ
АЗИС ФАЙКОВ МУСТАФОВ
АЙБЕНИЗ ЗЮХТИ МУТАФ
АЙБЕНИЗ ИЗЕТОВА ФЕРАД
АЙГЮНЕР КАДИРОВА САБРИЕВА
АЙЛИН ХАСАНОВА ЛЮТФИЕВА
АЙЛЯ ЮСЕИНОВА ЧОЛАКОВА
АЙСЕЛ БЕХАТОВА АБАЗОВА
АЙСУН ЕРКИН ХАЛИЛ
АЙСУН КУДРЕТ ДЖАМБАЗ
АЙСУН ФИКРЕТОВА ХАЛИТОВА
АЙТЕКИН ЗЮХТИЕВ АХМЕДОВ
АЙТЕН АЗИСОВА ЮНУЗОВА
АЙТЕН БАСРИЕВА ЮМЕРОВА
АЙТЕН КЯЗИМОВА МАДАНОВА
АЙХАН ЕМИНОВ АХМЕДОВ
АЙШЕ ИСМАИЛОВА МАДАНОВА
АЙШЕ КУДРЕТ САЪМ
АЙШЕ САБРИ МУТАФ
АЙШЕ ХЕБИБОВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ ШЮКРИЕВА АБИЛОВА
АЙШЕН НИЯЗИЕВА ТЕФУКОВА
АКСЕЛ РЕВАЙЕВА ИСМАИЛОВА
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
АЛЕКСЕЙ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
АЛИ ДЖЕЛИЛ ПОМАК
АЛИ ЛЮТВИ АДИЛ
АЛИ ТЕФУК ДАС
АЛИЕ НЕДЖИБ МУХАРЕМОВА
АЛИМЕ САБРИЕВА ЧОЛАКОВА
АЛИНА ИСАЕВА КАХРАМАНОЛУ
АЛТЕН РЕВАЙЕВА КОБАК
АМДИЕ ФЕРАДОВА МЕХМЕДОВА
АНА ЮРИЕВА АНТОНОВА
АНАТОЛИ НЕВЕНОВ АДРИАНОВ
АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ДАМЯНОВ ГОСПОДИНОВ
АНГЕЛ РАДЕВ ДОБРЕВ
АНГЕЛ СТАНКОВ ЙОРДАНОВ
АНЕТА ИВАНОВА МИТЕВА
АНИС ФИКРЕТОВА НУВМАНОВА
АНКА ПЕТКОВА СТАНКОВА
АНТО АНТОВ МИЛАНОВ
АНТОН ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
АНЪЛ КАХРАМАНОЛУ
АСИЕ РИДВАНОВА АБАЗОВА
АСЯ СЛАВОВА ЮЛИЯНОВА
АТАНАС РАДЕВ ДОБРЕВ
АТАНАСКА ДАМЯНОВА ГОСПОДИНОВА
АФИЗЕ БЕЙТИЕВА ИДАЕТ
АФИЗЕ СЮЛЕЙМАН АБАЗ
АХМЕД ХАЛИЛОВ ЧОБАНОВ
БАЛИН БАЛИНОВ ХИНОВ
БАЛИН ХИНОВ ХАДЖИЕВ
БАРЪШ ИЛИЯЗОВ ЮМЕРОВ
БАСРИ АХМЕД АБАЗ
БАСРИ МЕХМЕДОВ ЕМИНОВ
БАХТЕГЮЛ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
БАХТИШЕН МЕХМЕДОВА МАДАНОВА
БЕДРИ ХАЛИТОВ ФЕРМАНОВ
БЕЙЗАТ АЗИСОВ МАДАНОВ
БЕЙЗАТ ОСМАН ЮМЕР
БЕЙЗАТ САЛИ ДУРАЛИ
БЕЙХАТ ШЕФКЪЕВ МАДАНОВ
БЕЛМА ХЮСНЮ КЮЧУК
БЕРКАНТ ЕНВЕРОВ АХМЕДОВ
БЕРНА АЛИЕВА ХАДЖИЛАР
БЕХИЕ ИБРИЯМОВА ХЮСМЕНОВА
БЕХИЕ ОСМАН МУТАФ
БИРОЛ НАИЛ ФЕРАД
БИРСЕН БАСРИЕВА МИНЧЕВА
БИРСЕН БИЛГИНОВА АБАЗ
БИСЕР СЛАВЕЙКОВ ТАКОВ
БИСЕР ТОДОРОВ КЮРАНОВ
БОЖАН МИТКОВ БОЖАНОВ
БОРИСЛАВ МИТКОВ БАНКОВ
БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА БАНКОВА
БУРАК ХАСАН МАДАНОВ
БЮЛЕНТ ЗЮХТИЕВ ЮНУЗОВ
ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ СТАНЕВ
ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА КОСТОВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ БАНЧЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТАНКОВ ЙОРДАНОВ
ВАСИЛ СТЕФЧЕВ СТАНКОВ
ВАСИЛА СТАНЕВА РАДЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА РАДЕВА
ВАСИЛКА ЦВЯТКОВА ИВАНОВА
ВАХИДЕ РЕМЗИЕВА КАРОВА
ВЕЛИКА МИТЕВА МИРЧЕВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
ВЕЛИЧКА СТАНЕВА СТАНЕВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН КОСТОВ ДИМОВ
ВЕСЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КОСТОВА
ВЕСИЛЕ БЕКИРОВА АБТУЛОВА-СЕЛЯМ
ВЕСИЛЕ ХЪЛМИ ХАДЖИЛАР
ВИЖДАН НЕДЖИБ ФЕЙЗУЛА
ВИЛДАН ШАБАН ОСМАН
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВИТЛЕЕМ СТОЯНОВ СТАНЧЕВ
ВЛАДИМИР ДИМОВ ДИМИТРОВ
ВЪЛЧО СЪБИНОВ ШИБИЛОВ
ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
ГАБРИЕЛА ДИМОВА МИТЕВА
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ГАЛИНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА БОЖАНОВА
ГАМЗЕ НУРФИДИНОВА АДЕМОВА
ГАНИМЕ МУХАРЕМОВА СЕЛЯМОВА
ГАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ МИТКОВ БОЖАНОВ
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ МИРЧЕВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ СТАНЕВ ГОСПОДИНОВ
ГЕРГАНА ЦВЯТКОВА ГАРИПОВА
ГЕРГИНА ЛИЛЯНОВА ДИМИТРОВА
ГИНКА МИТЕВА КОСТОВА
ГОРЧО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
ГОРЧО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ГЮЛБАХАР АХМЕД АХМЕДОВА
ГЮЛБИЕ АСАНОВА ХАДЖИЕВА
ГЮЛВЕР РАМИСОВА ТЕФУКОВА
ГЮЛЕЙМАН МУХАРЕМОВА ЮМЕРОВА
ГЮЛНАЗ ИСМАИЛОВА ФЕРМАНОВА
ГЮЛНАЗ ХАЛИТОВА АБАЗОВА
ГЮЛСЮН ИЛИЯЗОВА СЕЛЯМОВА
ГЮЛСЮН ОРХАНОВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛТЕКИН РЕМЗИЕВ ЧОЛАКОВ
ГЮЛФИНАС ШАБАНОВА МУСТАФОВА
ГЮЛХАН ДУРГУТ АБАЗ
ГЮЛЧОХРАН ЮМЕР ИСМАИЛ
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА АБАЗОВА
ГЮЛШЕН ХАСАНОВА АХМЕДОВА
ГЮНАЙДИН АЛИ ПОМАК
ГЮНЕЛ ШУКРИЕВ ЕТЕМОВ
ГЮРДЖАН ХАСАНОВ ЯКУБОВ
ГЮРСЕЛ МЕХМЕДОВ ГАДЖАЛОВ
ДАВИД СЕРАФИМОВ КАРАМАНЕВ
ДАМЯН ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
ДАНАИЛА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДАФИНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ДЕНА ГОСПОДИНОВА НИКОЛОВА
ДЕНА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
ДЕНИЦА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
ДЕРИЯ ГЮЛХАН ЕМИН
ДЖАВИДЕ ХАСАНОВА БУГАЧКИ
ДЖАВИТ ХАСАНОВ БЕЙТУЛОВ
ДЖАИТ ХАСАНОВ ЯКУБОВ
ДЖАНАН САЛИ ЧОЛАКОВА
ДЖАНЕР СЮЛЕЙМАНОВ ГАДЖАЛОВ
ДЖАНСУ НАЗИФОВА МЮСТЕДЖЕБОВА
ДЖЕВАТ ОСМАНОВ МАДАНОВ
ДЖЕРЕН ДЖАМБАЗ
ДЖЕФЕР СЮЛЕЙМАНОВ ГАДЖАЛОВ
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИТЕВ
ДИМКА БОРИСОВА ДИМОВА
ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
ДИМО СТАНЕВ МИРЧЕВ
ДИМО СТЕФАНОВ МИТЕВ
ДИМЧО СТОЯНОВ ДИМОВ
ДИМЧО СТОЯНОВ МИТЕВ
ДИЯНА СТАНЕВА СТОЯНОВА
ДОБРИН ЕНЧЕВ ДОБРЕВ
ДОБРИН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ДОБРИНКА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА
ДОБРИНКА РАДЕВА ДОБРЕВА
ДОБРИНКА ТОДОРОВА МИТЕВА
ДОБРОМИР СТЕФАНОВ МИТЕВ
ДОНКА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА
ДРАГОМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
ЕВИН ЕРОЛ АХМЕДОВА
ЕДЖАБИ ЮСЕИН ХАЛИЛ
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
ЕЛИС БИРДЖАН МАДАНОВА
ЕЛИСАВЕТА БОГОМИЛОВА РАДЕВА
ЕМЕЛ ГЮЛЧОХРАН АХМЕДОВА
ЕМЕЛ ИДАЕТОВА ЕМИН
ЕМЕЛ ИСМЕТОВА НЕДЖИБ
ЕМЕЛ РЕМЗИЕВА МЕХМЕДОВА
ЕМИЛ АНТОНОВ ХАДЖИЕВ
ЕМИН АЙХАН ЕМИН
ЕМИН ЗАКИФ ЕМИН
ЕМИНЕ ДЖЕФЕРОВА ДЖЕФЕРОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД ХЕБИБ
ЕМИНЕ САБРИЕВА ХАЙРИДИН
ЕМНЕ ЮСЕИНОВА ФЕРМАНОВА
ЕМРА ЕРХАН РУЖДИЕВ
ЕМРЕ ЕМИН ЗАКИФ
ЕМРИЕ ЕЮБОВА ЕМИНОВА
ЕРДАЛ ОСМАН ЧОЛАК
ЕРДЖАН ЕРХАН РУЖДИ
ЕРДЖАН ОРХАНОВ МЕХМЕДОВ
ЕРДЖАН ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ
ЕРДИНЧ АЛИЕВ ТЕФУКОВ
ЕРДИНЧ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
ЕРКИН АДИЛ ФЕЙЗУЛА
ЕРКИН БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ
ЕРОЛ САЛИ ХАДЖИЛАР
ЕРТАН БЕЙХАТОВ МАДАНОВ
ЕРХАН ЕРТАН ЕМИН
ЕРХАН РУЖДИЕВ АХМЕДОВ
ЕТЕМ ЛЮТФИ ОСМАН
ЕТЕМ РЕДЖЕБОВ ХАДЖИЛАРОВ
ЗАКИФ ЕМИН ХЕБИБ
ЗАФЕР ЕМИН ЗАКИФ
ЗАФИР МОСКОВ ЮЛИЯНОВ
ЗЕЙНЕП РЕФИКА АЙДЪН
ЗЕКИ АДНАНОВ АБАЗОВ
ЗЕКИ ЗЮХТИЕВ ЮНУЗОВ
ЗЕККИ МЕХМЕДОВ АБАЗОВ
ЗИНАИДА МИЛЕНОВА ОСМАНОВА
ЗОЯ ИСАЙЕВА ДЖАМБАЗ
ЗЮЛКЮФ ЗЮХТИЕВ ИДАЕТОВ
ЗЮЛКЯР РУЖДИ ЗЮЛКЯР
ЗЮЛХАН ИСМАИЛ ХАДЖЪЛАРЪН
ЗЮМРУТ РУЖДИ ЗЮЛКЯР
ЗЮМРЮТ НЕДЖИБОВА ХАДЖИЛАРЪН
ЗЮРЕ ИБРЯМОВА ЧОЛАКОВА
ЗЮХТЮ ЮНУЗОВ РАМАДАНОВ
ИБРЯМ АЛИОСМАН ИСМАИЛ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КОЛЕВ
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО НАДЕЖДОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КОСТОВ
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ БАНЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
ИВАН ДОБРЕВ ДИМОВ
ИВАН ДОБРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ИВАН КОЛЕВ КОЛАРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ МИРЧЕВ
ИВАН МАРИНОВ АТАНАСОВ
ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН МИТКОВ БАНКОВ
ИВАН НИКОЛОВ РАДЕВ
ИВАН РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ДОБРЕВА БАНКОВА
ИВАНКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА МИТЕВА
ИВЕЛИН СТАНЕВ ГОСПОДИНОВ
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ВАСИЛЕВА
ИДАЕТ ГЮЛВЕДИН ИДАЕТ
ИЗАБЕЛ-ХАЛИМЕ СЕЛИМОВА РАСИМОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯЗ РУХШЕНОВ МАНДИКОВ
ИЛИЯЗ РЮСТЕМ КОБАК
ИЛИЯЗ ЮМЕРОВ ЮМЕРОВ
ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА БОЖАНОВА
ИЛКАЙ ГЮЛНАСОВА ТАХИРОВА
ИЛКЕР ТУНАБОЙУ
ИЛКЕР ЗЮЛХАНОВ ХАДЖЪЛАРЪН
ИЛКНУР ТУНАБОЙУ
ИЛМАЗ ЕТЕМ ХАДЖИЛАРЪН
ИЛХАН ХЮСНЮ МЮМЮН
ИЛЯ ГЮНАЛОВИЧ БАШАРАН
ИРЕНА СТЕФАНОВА ЯНЕВА
ИСКРА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
ИСМАИЛ МУРАДОВ АБАЗОВ
ИСМАИЛ МУСТАФОВ ТОРЛАКОВ
ИСМАИЛ ОСМАН ИСМАИЛ
ИСМЕТ ЕДЖАБИ ХАЛИЛ
ЙОЗАЙ ДЖАМБАЗ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН КОЛЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН СТАНЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА СТЕЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
КАДРИЕ ИБРИЯМОВА ГАДЖАЛОВА
КАДРИЕ МЕХМЕДОВА ЮНУЗОВА
КАДРИЕ СЮЛЕЙМАНОВА СЕЛЯМОВА
КАДРИЕ ФАЙК ИСМАИЛ
КАЛБИЕ МУТАХЕРОВА ОСМАНОВА
КАЛИНКА ИВАНОВА СТАНЕВА
КЕНАН МЕХМЕД СЕЛЯМ
КЕНАН СЕЙФИ ЛЮТФИ
КЕРИМ БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
КУДРЕТ ИСМЕТ ДЖАМБАЗ
КЯЗИМ ТУНЧЕРОВ КЯЗИМОВ
КЯМИЛ РЯМЗИ МУТАФ
ЛЕЗИЕ АХМЕД ГАДЖАЛОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА КОСТОВА
ЛЮТФИ АДИЛ ФЕЙЗУЛА
МАГДАЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
МАКСУМ ЛЕМАНОВ МЕХМЕДОВ
МАНЧО БИСЕРОВ САВОВ
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
МАРИАНКА ИЛИЕВА МИРЧЕВА
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
МАРИН ИВАНОВ МИТЕВ
МАРИН СТАНЕВ СТЕФАНОВ
МАРИНА КОСТАДИНОВА ПАРУШЕВА
МАРИНКА ИВАНОВА ДИМОВА
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ДОБРЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
МАРИЯНА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
МАРТИН ЕНЧЕВ ДОБРЕВ
МАРТИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
МАРЧЕЛА ДАМЯНОВА ЙОРДАНОВА
МАХМУРЕ БАСРИ ЙОРДАНОВА
МЕДЖИТ РИДВАН МЕДЖИТ
МЕДИНЕ АЛИЕВА ЧОБАНОВА
МЕДИНЕ ОСМАНОВА РАМАДАНОВА
МЕДИНЕ РАСИМОВА ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
МЕЙЛИН МЕТИНОВА ЕНВЕРОВА
МЕЛИЗАР ЛЕВЕНТОВА ЧОБАНОВА
МЕЛИС ЕРДИНЧЕВА МЕХМЕДОВА
МЕЛИС РЕВИНОВА МЕДЖИТ
МЕЛИХА АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
МЕРТ БЕРКАНТ ЕНВЕРОВ
МЕТЕ РЕДЖЕБОВ ОСМАНОВ
МЕХМЕД ГЮРСЕЛОВ ГАДЖАЛОВ
МЕХМЕД ЗЕККИЕВ АБАЗОВ
МЕХМЕД ИСМАИЛОВ ФЕЙЗУЛОВ
МЕХМЕД МЮЗЕКЯ СЕЛЯМ
МЕХМЕД ОСМАНОВ САДУЛОВ
МЕХРИЕ САЛИЕВА ЧОЛАКОВА
МИГЛЕНА МАРИНОВА СТАНЕВА
МИЗИЯ АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
МИЛЕН ГОРЧЕВ МАРИНОВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
МИМИ МОСКОВА АЙДЪН
МИРАЛИН РУЖДИ МЕХМЕДОВ
МИРБАН БЕДРИ ФЕРАД
МИРОСЛАВА БОЖАНОВА МИТКОВА
МИРЧО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
МИТА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
МИТА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
МИТКО БАНКОВ ИВАНОВ
МИХРИ МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ
МИХРИБАН РИДВАН МЕДЖИТ
МОСКО ЮЛИЯНОВ МАДАНОВ
МУРАД ХАЛИЛОВ АБАЗОВ
МУХАРЕМ ГЮНАЙДЪНОВ МУХАРЕМОВ
МУШАРЕФ ЗАКИФОВА ИДАЕТОВА
МЮБЕДЖЕЛ РЕДЖЕБОВА РЕДЖЕБОВА
МЮЖГЕН ХАЛИЛОВА АХМЕДОВА
МЮЖГЯН ФАХРИЕВА ЧЕРКЕЗОВА
МЮЗЕЙЕН ЛЮТФИ АДИЛ
МЮКЕРЕМ РЕДЖЕБОВА ХАДЖИЛАРОВА
МЮЛТЕБЕР ХАЛИЛОВА АБАЗОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
НАДЖИ НУРЕДИНОВ АДЕМОВ
НАДЖИЕ АЗИЗОВА МАНДИКОВА
НАДЖИЕ СЕИДОВА САЛИМОВА
НАИЛ ШАБАН ФЕРАД
НАРГЮЛЕР ИСМЕТ ХАЛИЛ
НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВА ДИМОВА
НЕВЕН НЕВЕНОВ АДРИАНОВ
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
НЕВИН ИСМАИЛОВА ХАДЖИЛАРЪН
НЕВИН НЕРМИНОВА НУРИЕВА
НЕВРИЕ НЕДЖИБОВА СЕЛЯМОВА
НЕВРИН НЕДЖИБ ИБРИЯМ
НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА
НЕДЖИБ ИСМЕТ ИЛИЯЗ
НЕДЖИБ НЕВРИН НЕДЖИБ
НЕДЖМИ СЕЗГИНОВ АБИЛОВ
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
НЕДЯЛКА ДИМОВА ДИМОВА
НЕДЯЛКА РАДЕВА НЕДЕЛЧЕВА
НЕЖДЕТ МУРАДОВ ЧОЛАКОВ
НЕЗИХА АХМЕДОВА ЧОЛАКОВА
НЕЗИХА ИДИРИЗ ДЖАМБАЗ
НЕЗИХА МУХАРЕМОВА ДАСОВА
НЕНКА СТОЯНОВА МИТЕВА
НЕРГИС ХЪЛМИЕВА МАДАНОВА
НЕРИМАН АЛИ ДАУДОВА
НЕРИМАН АХМЕДОВА АХМЕДОВА
НЕФИЗЕ ФЕДАИЛ ПОМАК
НИКОЛА ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
НИКОЛЕТА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
НИЯЗИ НУРФЕТИНОВ НИЯЗИЕВ
НУВМАН ФИКРЕТОВ НУВМАНОВ
НУРАЙ БЕДРИЕВ ГАЛИБОВ
НУРАЙ НУРИДИНОВ ЧЕРКЕЗОВ
НУРИ СЕЗГЮНОВ НУРИЕВ
НУРИДИН АДЕМОВ ЧОЛАКОВ
НУРИДИН МЕХМЕДОВ ХАДЖИЛАРОВ
НУРИЕ ЮСУФ ИСМАИЛ
НУРСЕЛ ЮСЕИНОВА ЧОЛАКОВА
НУРФЕТИН НИЯЗИЕВ ИСМАИЛОВ
НУРШАН ШЕРАФЕДИНОВА ХАДЖИЛАР
ОЗАН ИСМАИЛОВ АБАЗОВ
ОКТАЙ ИЛМАЗ ХАДЖИЛАРЪН
ОКТАЙ ЮСЕИНОВ ЧОЛАКОВ
ОРХАН МЕХМЕДОВ СЕЛЯМОВ
ОСМАН АЗИСОВ ЧОЛАКОВ
ОСМАН БЕХАТОВ КАРАМАНОВ
ОСМАН ЮСЕИНОВ СЕЛЯМОВ
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ПАУНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПЕНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
ПЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ДИМОВА
ПЕНКА ДИМОВА СТАНКОВА
ПЕТРА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЕВА
ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА БАНКОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
ПЛАМЕНА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА БОРИСОВА
РАДА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
РАДИ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ
РАДИ СТЕФАНОВ РАДЕВ
РАДКА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
РАДКА КОЛЕВА ДОЧЕВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
РАДОСЛАВ МАРИНОВ ТОНЕВ
РАДОСЛАВ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСТИН ВИТЛИЕМОВ СТАНЧЕВ
РАИМ МЕХМЕДОВ ЕМИНОВ
РАЙМЕ ДЖЕФЕРОВА ГАДЖАЛОВА
РАЙМЕ ЕКРЕМОВА ТЕРЗИЕВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
РАСИМ СЕЛИМОВ РАСИМОВ
РЕВАЙ ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ
РЕДЖЕБ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
РЕДЖЕБИЕ ГЮНАЙДИН ПОМАК
РЕДЖЕБИЕ НАЗИФОВА ОСМАН
РЕДЖЕБИЕ НЕДЖАТИЕВА МЕХМЕДОВА-ЮМЕРОВА
РЕЙХАН МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ
РЕМЗИ ГЮЛТЕКИНОВ ЧОЛАКОВ
РЕМЗИЕ АЛИЕВА КАРАМАНОВА
РЕНЕТА МАЛИНОВА ЗЮЛКЯР
РЕНЕТА СТОЯНОВА МАРИНОВА
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
РЕФИЕ ИСМАИЛОВА ФЕРМАНОВА
РИДВАН ИСМАИЛОВ БЕКИРОВ
РИДВАН МЕДЖИТ ЗЕКЕРИЕ
РИЗА МЕХМЕДОВ ГАДЖАЛОВ
РОСЕН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
РОСИЦА МАРИНОВА АТАНАСОВА
РУЖДИ ЗЮЛКЯР ДАС
РУЖДИ СЕЙФЕТИНОВ САБРИЕВ
РУЖДИЕ АХМЕДОВА ТОРЛАКОВА
РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ БАНЧЕВ
РУМЕН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
РУМЯНА БОРИСОВА БАНКОВА
РУСАЛИЯ ЗАФИРОВА МАДАНОВА
РУХШЕН ЮСЕИНОВ БЕЙТУЛОВ
САБИНА ЗАФИРОВА ХАДЖИЕВА
САБИХА КЯМИЛ СЕЛЯМ
САБИХА МУСТАФОВА РАМАДАНОВА
САБРИ АХМЕДОВ ДАСОВ
САЛИ РЕДЖЕБОВ МАНДИКОВ
САЛИ СЕВГЮНОВ МАНДИКОВ
САЛИМ СЕБАЙДИНОВ АХМЕДОВ
САЛИХ КАХРАМАНОЛУ
САНИЕ ОСМАНОВА ОСМАНОВА
САФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА АБАЗОВА
СВОБОДА ИЛИЯНОВА АТАНАСОВА
СЕБАЙДИН СЕБАЙДИНОВ АХМЕДОВ
СЕБАХАТ АХМЕДОВА МАНДИКОВА
СЕБИЛЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА
СЕБИЛЕ ЮМЕРОВА БЕЙТУЛОВА
СЕБЛЕ ГЮНАЙДИН ГАКЧИЕВА
СЕВГЮЛ ИБРИЯМ ЕМИН
СЕВГЮН САЛИЕВ МАНДИКОВ
СЕВДАЛИНА ИВАНОВА МЮМЮН
СЕВДЖАН ЮМЕРОВ ФЕЙЗУЛОВ
СЕВДИЕ РУХШЕНОВА БЕЙТУЛЛОВА
СЕВИЛ АМИТОВА АХМЕДОВА
СЕВИМ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
СЕВИНЧ РАМИ НИЯЗИЕВА
СЕЗГИН НЕДЖМИЕВ АБИЛОВ
СЕЗГИН РЕМЗИ САЛИ
СЕЗГЮН НУРИЕВ РЕДЖЕБОВ
СЕЗЕН ТУНЧЕРОВА КЯЗИМОВА
СЕЙФЕТИН РУЖДИЕВ САБРИЕВ
СЕЙФИ ЛЮТФИ ОСМАН
СЕЙХАН ЕЮБ ФЕЙЗУЛА
СЕЛИМЕ БЕКИРОВА ХАСАНОВА
СЕЛИМЕ ДЖЕСУР ЮРТСЕВЕР
СЕЛИМЕ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА
СЕЛИМЕ ОСМАНОВА АРИ
СЕМАНУР АЙДЪН ЧЕТИН
СЕНИЕ ИСМАИЛОВА МЕКИШЛИЕВА
СЕНИЕ ЛЮТФИЕВА КАРАМАНОВА
СЕНИЕ СЮЛЮМАН ФЕЙЗУЛА
СЕНУР ВАДЕТОВА ХАДЖЪЛАРЪН
СИБЕЛ ДЖЕВДЕТОВА АХМЕДОВА
СИБИН ДАВИДОВ СЕРАФИМОВ
СИБИНА РАФАИЛОВА КАМЕНОВА
СИВИЛ ДАВИДОВ СЕРАФИМОВ
СИЛВИЯ АЛЕКСЕЕВА СТАНЕВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
СИМЕОН СПАСОВ СИМЕОНОВ
СИНАН СЕБАЙДИНОВ АХМЕДОВ
СИНАН СЕЙФИЕВ ЛЮТФИЕВ
СИНЕМ ЗЕКИЕВА ЗЮХТИЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА МИТЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА МИТЕВА
СТАНИМИР ДРАГАНОВ АТАНАСОВ
СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
СТАНКА ДИМОВА СТАНЕВА
СТАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
СТАНКА КИРИЛОВА СЪБЕВА
СТАНКА МИТЕВА СТАНЕВА
СТАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
СТАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
СТАНЬО БАНКОВ ИВАНОВ
СТАНЬО БОЖАНОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНЬО ГОСПОДИНОВ СТАНЕВ
СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ
СТЕЛИЯН БОЖАНОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ДИМОВ МИТЕВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАН МИНЧЕВ МИТЕВ
СТЕФАН РАДЕВ НИКОЛОВ
СТЕФАНА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
СТЕФАНА ЮЛИЕВА СТОЯНОВА
СТЕФЧО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ
СТИЛИЯН ДИМОВ МИРЧЕВ
СТИЛИЯН ДИМЧЕВ СТОЯНОВ
СТИЛЯН ДИМКОВ БОРИСОВ
СТОЯН ДИМОВ МИТЕВ
СТОЯН ИЛИЯНОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
СЮЛБИЕ НАИМ ЗЕКЕРИЕ
СЮЛБИЕ НЕДЖИБОВА АБАЗОВА
СЮЛЕЙМАН АБТУЛОВ ГАДЖАЛОВ
ТАТЯНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕЗДЖАН РЕМЗИЕВ ЮСЕИНОВ
ТЕОДОРА ИВАНОВА МИТЕВА
ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ТИБЕТ ТУНАБОЙУ
ТОДОР ДИМИТРОВ КОСТОВ
ТРИФОН ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ТУНАЙ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ
ТУНЧЕР ГЮНАЙДЪНОВ МУХАРЕМОВ
ТУНЧЕР КЯЗИМОВ ЮМЕРОВ
ТЮРКЯН АЗИСОВА ЮМЕРОВА
ТЮРКЯН БЕЛГИНОВА ХАДЖИЛАРЪН
УМУТ НУРАЙ НУРИДИН
УРАЛ ТУНАБОЙУ
ФАИК ШЕМСИЕВ ЗЮЛКЯРОВ
ФАЙК АЗИСОВ МУСТАФОВ
ФАКИЕ ХАСАН ИБРИЯМ
ФАТМАГЮЛ РУХШЕНОВА ЮСЕИНОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ЕМИНОВА
ФАТМЕ НЕДЖИПОВА ИВАНОВА
ФАТМЕГЮЛ АХМЕД ЮСЕИНОВА
ФЕВЗИЕ АХМЕДОВА ЧОЛАКОВА
ФЕВЗИЕ МЕХМЕДОВА ГАДЖАЛОВА
ФЕВЗИЕ МУРАДОВА ЧОЛАКОВА
ФЕВЗИЕ ХАЛИЛОВА БИЛЯЛОВА
ФЕРИДЕ НАДЖИ ДАС
ФЕРИХА ХАСАНОВА ЕМИНОВА
ФИДАНКА БАЛИНОВА ДЕНИЗ
ФИДЕС РЕДЖЕБОВА ЧОЛАКОВА
ФИКРЕТ НУВМАНОВ ЮМЕРОВ
ФИКРИЕ АЗИЗОВА МАДАНОВА
ФИЛИЗ ИСМАИЛОВА ГАЛИБОВА
ХАБИБЕ ЮСЕИНОВА ОСМАНОВА
ХАЙРИЕ ШЕМСИЕВА ЗЮЛКЯРОВА
ХАКАН АВНИЕВ БУГАЧКИ
ХАЛИЛ АХМЕДОВ ЧОБАНОВ
ХАЛИЛ МАХМУДОВ ИДАЕТОВ
ХАЛИЛ МУРАДОВ АБАЗОВ
ХАЛИМЕ АХМЕД ФЕРМАН
ХАЛИМЕ ДЖЕВАТОВА МАДАНОВА-ХЮСЕИН
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА РАСИМОВА
ХАЛИМЕ РЕДЖЕБ АЛИОСМАН
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА ТАХИРОВА
ХАЛИТ АДЕМОВ ФЕРМАНОВ
ХАЛИТ БЕДРИЕВ ХАЛИТОВ
ХАМДИ ХАМДИ АДЕМ
ХАСАН БЕЙЗАТОВ МАДАНОВ
ХАСАН ГЮРДЖАНОВ ЯКУБОВ
ХАСАН ДЖАВИДОВ ХАСАНОВ
ХАСАН ШУКРИЕВ ДАУДОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХУРИЕ ГЮКМЕНОВА БЕЙТУЛОВА
ХЪКЛИМЕ ЮНУЗОВА САДУЛОВА
ХЪЛМИ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЛАРЪН
ХЮЛИЯ ДЖАВИТОВА БЕЙТУЛОВА
ХЮСЕИН ЕДЖАБИ ХЮСЕИН
ШЕМСИ ЗЮЛКЯР ИСМАИЛ
ШЕНОЛ НАИЛ ФЕРАД
ШЕНОЛ РУМЕНОВ ПОМАКОВ
ШУКРЮ ХАСАНОВ ТЕРЗИЕВ
ЪЛМИЕ ЛЮТФИ ИСМАИЛ
ЮЛИЯН АСЕНОВ ТАШЕВ
ЮЛИЯН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
ЮМГЮЛ ЕМИНОВА АХМЕДОВА
ЮМЕР ИЛИЯЗОВ ЮМЕРОВ
ЮМЕР ЮРФАНОВ ЮМЕРОВ
ЮСЕИН МУРАДОВ ЧОЛАКОВ
ЯШАР МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СМИРНЕНСКИ КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ СЕКЦИЯ № 020
адрес на избирателната секция: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №11, училище

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДЕМ МЕХМЕД СКЕНДЕР
АДРИАН СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОВ
АЗИЗ ЮМЕР СИПАХИ
АЗИМЕ АХМЕДОВА КАМБЕШЕВА
АЗИМЕ МУХАРЕМОВА КЮЧУКОВА
АЗИС АКИФОВ АЗИСОВ
АЗМИ МЕТИНОВ АЗМИЕВ
АЙГЮЛ МЕХМЕДОВА ШУХ
АЙДИН ЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
АЙЛИН ИЛХАНОВА ПОМАКОВА
АЙЛЯ РЕМЗИЕВА ЮСМЕНОВА
АЙНУР МУРАД ЮСЕИН
АЙРИШ БЕКИР ЮСЕИН
АЙСЕЛ БЕЙЗАТОВА ТЕРЗИ
АЙСЕЛ ШАБАНОВА СКЕНДЕРОВА
АЙТЕКИН ШЕФКЕТ СЕЛИМ
АЙХАН ЕРДЖАН ТОРЛАК
АЙШЕ АХМЕДОВА АДИЛОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА ТОРЛАКОВА
АЙШЕ БЕХАТОВА ТЕРЗИЕВА
АЙШЕ ДАУДОВА КАМБЕШЕВА
АЙШЕ ИБРИЯМОВА СИВРИЕВА
АЙШЕ ИСЛЯМ ХАЛИЛ
АЙШЕ ИСМАИЛОВА ДАСОВА
АЙШЕ ОСМАН САДУЛА
АЙШЕ САЛИ ТОРЛАК
АЙШЕ ХАМДИЕВА КАМБЕШЕВА
АЙШЕГЮЛ ШАБАНОВА КАМБЕШЕВА
АЙШЕН АЛИЕВА ДЖЕЛИЛОВА
АКИФ АЗИСОВ АКИФОВ
АКИФ АЗИСОВ АКИФОВ
АКИФ БЮРХАНЕДИНОВ САТЪЕВ
АКИФ ЗЮЛФИЕВ СИВРИЕВ
АКИФ МЕХМЕДОВ САТЪЕВ
АКИФ РЕДЖЕБ МАДАН
АКСЕН МЕХМЕДОВ КАМБЕШЕВ
АЛИ ХЪЛМИЕВ АЛИЕВ
АЛИЕ МЕХМЕДОВА СПАХОВА
АЛИЕ МЕХМЕДОВА ФЕРАДОВА
АЛИТ АХМЕД ТАХИР
АЛЯЕТТИН АКИФОВ АЗИСОВ
АЛЯЙДИН ЗИЯЙДИН РЕДЖЕБ
АМИДЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
АНЕЛИЯ МИЛЕНОВА КАМБЕР
АНЕТА СЕРГЕЕВА ДЕМИРЕВА
АНИФЕ ГЮНЯР ХАЛИЛОВА
АНИФЕ САЛИМОВА ЮСЕИНОВА
АРЗУ СЕВДЖАНОВА АХМЕДОВА
АСЕН ОРЛИНОВ ТОРЛАКОВ
АСЕН СЕВДАЛИНОВ КИТАНОВ
АСИЕ АЛЯЕТТИНОВА АКИФОВА
АСИЕ НАЗИФОВА ТОРЛАК
АСИЕ РАМАДАНОВА АЛИЕВА
АСИЕ СЮЛЮМАНОВА АКИФОВА
АСИЕ ХАСАН САТЪ
АСЛЪ ЗИХНИ КАМБЕШ
АСЛЪ МЕТИНОВА КОДЖАОСМАНОВА
АСЯ ДЕМИРЕВА ОГНЯНОВА
АСЯ МИЛЕНОВА КИТАНОВА
АТИДЖЕ ЮСЕИНОВА САТЪЕВА
АТИЛЛА ЗЕХТИ РЕДЖЕБ
АТЧЕ ХЮСЕИНОВА НАЗБЕРОВА
АФЕТ ИСМАИЛ ТЕРЗИ
АФИЗЕ АЗИС ЮМЕРОВА
АФИЗЕ АХМЕДОВА ФЕРАДОВА
АФИЗЕ ЗЮХТЮЕВА ФЕРАДОВА
АФИЗЕ ИСМЕТ ТОРЛАКОВА
АХМЕД АЛИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД ВАХИДИН АХМЕД
АХМЕД ИСМЕТОВ ЗЕКЕРИЕВ
АХМЕД КЯЗИМ ХАЛИЛ
АХМЕД КЯЗИМОВ ФУЧИДЖИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
АХМЕД МУСТАФОВ ТОРЛАКОВ
АХМЕД НИЯЗИЕВ АРИФОВ
АХМЕД САБРИЕВ ДАСОВ
АХМЕД ХАЛИЛОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ХАСАНОВ ТЕРЗИЕВ
АХМЕД ХЕБИБОВ ТОРЛАКОВ
БАЙСЕ СЮЛЕЙМАНОВА ФУЧЕДЖИЕВА
БАНИЕ РУЖДИЕВА САТЪЕВА
БАРЪШ КАМБЕР
БАСРИ ЛЮТФИЕВ ШАКИРОВ
БАСРИ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
БАХАР БЕХРЕДИНОВА МАДАНОВА
БАХРИ АХМЕДОВ КЯЗИМОВ
БАХТИГЮЛ МЕХМЕД САТЪ
БЕДРИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
БЕЙСИМ ХАСАНОВ ТАХИРОВ
БЕЙТИ ЗЕКЕРИЕВ КАМБЕШЕВ
БЕЙТИ ИСМАИЛОВ МАДАНОВ
БЕЙТИ ШЕФКИЕВ ГАДЖАЛОВ
БЕНА АСЕНОВА ЧАКЪРОВА
БЕРГЕН БЕЙНУРОВА ИСМАИЛОВА
БЕРКАЙ КАХРАМАН
БЕРНА РИДВАН МУСТАФА
БЕРХАНТ ЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ
БЕХИДЖЕ АХМЕДОВА КАМБЕШЕВА
БЕХИЕ ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ
БЕХИЕ РИЗАЕВА ФЕРАД
БИЛГИН САЛИЕВ АДЕМОВ
БИЛГИН СЕБАЙДИНОВ МУХИДИНОВ
БИЛЯЛ ЮСЕИН ТЕРЗИ
БИННАЗ БИЛГИНОВА САТЪЕВА
БИРДЖАН БЮЛЕНТ ИЛИЯЗГЮЛЕР
БИРОЛ МУХАРЕМОВ ТОРЛАКОВ
БИРСЕН БАСРИЕВА АЛИЕВА
БИСЕРКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
БИСТРА ИСАЕВА АЛДИНОВА
БОЙКО ИСАЕВ ЧОБАНОВ
БУРАК АЙНУР МУРАД
БЮЛЕНТ ШАБАНОВ ЮСЕИНОВ
БЮРХАН ИБРЯМ ИСМЕТ
ВАСФИ МУСТАФА СИВРИ
ВАСФИ ШАБАН РЕДЖЕБ
ВАСФИЕ ХАККЪ МЕХМЕД
ВАХИДИН РЕДЖЕБ АХМЕД
ВЕЙСАЛ ИБРЯМОВ КАМБЕШЕВ
ВЕСИЛЕ ГЮЛЧОХРАН КАМБЕШ
ВЕСИЛЕ ЮСЕИН АХМЕД
ВИЛДАН АБДИЛ АЛИ
ВИЛДАН АЛЕЙДИН ЗИЯЙДИН
ВИЛДАН МЕХМЕД СИВРИ
ВИОЛЕТА ДЕЛЧЕВА КОЙЧЕВА
ГАБРИЕЛА ИГНАТОВА КЬОСЕГИЛ
ГАЛИМЕ МЕХМЕДОВА АБТУЛОВА
ГАЛЯ НИВЕЛИНОВА ВЕРАДИНОВА
ГАМЗЕ НЕХАТОВА КАМБЕШЕВА
ГАНИМЕ АЛИЕВА ДЖЕЛИЛОВА
ГАНИМЕ ЕХЛИМАНОВА СИВРИЕВА
ГИЗЕМ ШЕФКЕТОВА ИСМАИЛОВА
ГЬОКХАН ИЛИЯНОВ БЪЧВАРОВ
ГЬОКХАН РИДВАН МУСТАФА
ГЮЗЮДИЕ СЮЛЕЙМАНОВА САТЪЕВА
ГЮЛА КАЛИНОВА КАМБЕШЕВА
ГЮЛА КОЕВА ЯНКОВА
ГЮЛБЕН НЕДРЕТ ИСМАИЛ
ГЮЛБИЕ АДЕМ ЗЕКЕРИЕ
ГЮЛБИЕ АХМЕД МАДАН
ГЮЛБИЕ БЕЛГИНОВА ЗЕКЕРИЕВА
ГЮЛБИЕ НЕДЖДЕТ ЗЕКЕРИЕ
ГЮЛБЮШ СЮЛЕЙМАНОВА ТЕРЗИЕВА
ГЮЛДЖАН ГЮЛХАНОВА АЛИТОВА
ГЮЛДЖАН НУВМАНОВА СИВРИЕВА
ГЮЛДЖИХАН ИЛИЯЗ ТОРЛАК
ГЮЛДЖИХАН РАМАДАН ТОРЛАКОВА
ГЮЛЕЙМАН КЯЗИМ РАХМАН
ГЮЛЕЙМАН ОСМАНОВА САЛИЕВА
ГЮЛЕР МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
ГЮЛЕР ХАЛИЛОВА РАИМОВА
ГЮЛЗАР МУСТАФА ЧОКЕР
ГЮЛНАЗ АКИФОВА АЗИСОВА АКОДА
ГЮЛНАЗИЕ ШЕФКЕТОВА САДУЛОВА
ГЮЛНЕР ХАЛМИ САЛИЕВА
ГЮЛНИХАЛ ДУРГУТОВА МУХИДИНОВА
ГЮЛНУР МЮРДЖЕЛ ПИРЕВА
ГЮЛСЕРЯН ШАБАНОВА АДЕМОВА
ГЮЛТЕКИН ЮСЕИНОВ НУРИЕВ
ГЮЛТЕРИЕ ЮСЕИН ЕМИН
ГЮЛФИЕ АЛИТОВА САБРИЕВА
ГЮЛХАН ХАЛИТОВ АХМЕДОВ
ГЮЛХАН ЮСЕИНОВ САТЪЕВ
ГЮЛЧИН СЕБАХТИН АХМЕД
ГЮЛШАН АБИЛОВА ФЕЙЗУЛОВА
ГЮЛШАХ СЕВДЖАНОВА ЯВАШ
ГЮЛШЕН МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА
ГЮЛШЕН ОСМАНОВА АХМЕДОВА
ГЮЛЯЙ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ГЮНАЙ ГЮНАЙДЪНОВ КАДИРОВ
ГЮНЕЛ НЕВЗАТ МЕХМЕД
ГЮНЕЛ НЕДЖМИЕВ КАМБЕШЕВ
ГЮНЕЛ РАМАДАН ОСМАН
ГЮНЕЛ СЮЛЕЙМАНОВ СПАХОВ
ГЮРСЕЛ МУСТАФА АДЕМ
ДАМЛА АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
ДЕНИЗЕЛ ГЮНАЙДЪНОВА КАМБЕШЕВА
ДЕНИС ШЕНЕЛОВ АБИЛОВ
ДЖАН ШЕНОЛ РЮСТЕМ
ДЖАНЕТ ИЛХАНОВА КАРАМАНОВА
ДЖАНЕТ ТЕЗДЖАНОВА АДЕМОВА
ДЖАНСЕЛ МЕХМЕД АХМЕД
ДЖАНСЕР РЕЙХАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ДЖЕВАТ ЮМЕРОВ ФУЧИДЖИЕВ
ДЖЕФЕР ХАСАНОВ ДЖЕФЕРОВ
ДЖУМАЗИЕ СЕЛИМОВА ТОРЛАКОВА
ДЖУНЕЙТ ИБРЯМ МАДАН
ДЖЮНЕЙТ ЗИАЕДИНОВ ТОРЛАКОВ
ДИДЕМ ИСАЕВА АЛДИНОВА
ДИЛАРА ЙОЗТЮРК
ДИЛБЕР ТЕЙФЪКОВА ИСМАИЛОВА
ДИЛБЕР ШАБАН ФЕЙЗУЛОВА
ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ
ДУРХАН САЛИЕВ МАНДАЛИЕВ
ДЮНЙЯ ИЛХАНОВА МАНДИКОВА
ЕБАЗЕР ЕМИНОВ САТЪЕВ
ЕБРУ ИХСАНОВА ДЖАНФЕРОВА
ЕДА АХМЕДОВА ФУЧИДЖИЕВА
ЕДИП ФАХРИ МАДАН
ЕЛВИН ГЮНАЙ МУСТАФОВА
ЕЛИЗ ЕБАЗЕР
ЕЛИНА ЛЕВЕНОВА ДЕМИРЕВА
ЕЛИС ЮКСЕЛ МУТАФ АРСЛАН
ЕМА СИЛЯНОВА МАНАСИЕВА
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЧАВДАРОВ
ЕМИЛИЯ КОЕВА ЧОБАНОВА
ЕМИН ИСМАИЛ СИВРИ
ЕМИН МУСТАФОВ ТОРЛАКОВ
ЕМИН РИДВАНОВ МАДАНОВ
ЕМИНЕ АДЕМОВА НЕДЖИБОВА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ФЕРАДОВА
ЕМИНЕ БАХРИ РАМИСОВА
ЕМИНЕ РЮСТЕМОВА МУРАДОВА
ЕМИНЕ ХАЛИТ АЗИСОВА
ЕМНЕ СЕЛИМОВА ДАСОВА
ЕМНЕ ЮМЕР АРИФ
ЕМРЕ МЕТИН ФЕРАД
ЕНВЕР МЕХМЕД ЕМИН
ЕНВЕР ХЪЛМИЕВ АХМЕДОВ
ЕРДАЛ ИБРЯМ ТОРЛАК
ЕРДЖАН ИБРИЯМ ТОРЛАК
ЕРДИНЧ РЯМЗИЕВ КАМБЕШЕВ
ЕРОЛ ЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
ЕСИН ХЪЛМИ САЛИ
ЖУЛИДЕ САБРИЕВА САТЪЕВА
ЖУЛИДЕ ХАМДИЕВА МАДАНОВА-РЕДЖЕБОВА
ЗАФИР ШИБИЛЕВ ИГНАТОВ
ЗЕКЕРИЕ ВЕЙСАЛОВ КАМБЕШЕВ
ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ
ЗЕКИЯ ЮСЕИН ЮСЕИН
ЗЕЛИХА ИСМАИЛ КОБАК
ЗЕРИХАН КЯЗИМ ОСМАНОВА
ЗЕХТИ РЕДЖЕБОВ ДЖЕЛИЛОВ
ЗИАЕДИН МЕХМЕД ТОРЛАК
ЗИЯФЕТ ХАСАНОВ ТАХИРОВ
ЗЮЛЕЙХА ТЮРХЕТИНОВА РЕДЖЕБОВА
ЗЮЛФИ АКИФОВ СИВРИЕВ
ЗЮЛФИЕ МАХМУД МЕХМЕД
ЗЮМРЮТ КЯШИФОВА КАМБЕШЕВА
ЗЮРЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
ЗЮХТЮ ИБРИЯМОВ РЕДЖЕБОВ
ЗЮХТЮ МУСТАФОВ НЕДЖИБОВ
ИБРАХИМ ДЖУНЕЙТ МАДАН
ИБРАХИМ МУСТАФА СИВРИ
ИБРИЯМ ЮМЕРОВ ИБРИЯМОВ
ИБРЯМ ВЕЙСАЛОВ КАМБЕШЕВ
ИБРЯМ МУСТАФОВ АКИФОВ
ИБРЯМ НУРДЖАНОВ ФУЧИДЖИЕВ
ИБРЯМ ХЕБИБ МАДАН
ИВАЙЛО ЛЕВЕНОВ ИВАЙЛОВ
ИДАЕТ НЕДЖМИЕВ МУСТАФОВ
ИКЛИМЕ АЛИЕВА ТОРЛАКОВА
ИЛДЪЗ ШАМСИДИН ЯВАШ
ИЛИЯЗ ГЮНЕЛОВ КАМБЕШЕВ
ИЛИЯЗ САЛИЕВ ТЮЛЕВ
ИЛИЯН ЮРИЕВ БЪЧВАРОВ
ИЛКНУР ИСЛЯМОВА ИСМАИЛОВА
ИЛКНУР КЯЗИМОВА ТОРЛАКОВА
ИЛКНУР ШАБАНОВА ТОРЛАК
ИЛМАЗ ШЕМСИДИН РАХМАН
ИЛХАН МУХАРЕМОВ ПОМАКОВ
ИЛХАН МЮЗЕКЯЕВ КАРАМАНОВ
ИНДЖИГЮЛ ЕМИН СИВРИ
ИНДЖИГЮЛ ХАЛИЛОВА ТАХИРОВА
ИПЕК ЪШЪК
ИРФАН МУСТАФА ЯВАШ
ИСАЙ МИРАНОВ КАМБЕШЕВ
ИСЛЯМ ВЕЙСАЛОВ КАМБЕШЕВ
ИСЛЯМ СЮЛЮМАНОВ ФЕЙЗУЛОВ
ИСЛЯМ ТЕЗДЖАНОВ ИСЛЯМОВ
ИСМАИЛ БЕЙТИЕВ МАДАНОВ
ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ
ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ
ИСМАИЛ ЛЮТФИЕВ САДУЛОВ
ИСМАИЛ НЕЖДЕТ ЗЕКЕРИЕ
ИСМАИЛ ОСМАНОВ САДУЛОВ
ИСМАИЛ СЕДАТИНОВ ЧОБАНОВ
ИСМАИЛ СКЕНДЕРОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАНОВ ПИРЕВ
ИСМАИЛ ТАСИМ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ХАЯТИЕВ СИВРИЕВ
ИСМАИЛ ХЪЛМИЕВ ФЕРАДОВ
ИСМЕТ ДЖАМБАЗ
ИСМЕТ РУШИДОВ МЕХМЕДОВ
ИСМИГЮЛ РЕДЖЕБОВА САЛИЕВА
ИСМИГЮЛ ЮМЕР ЗЕКЕРИЕ
ИСМИГЮЛ ЮМЕРОВА ХАЛИЛОВА
ИХСАН ЕНВЕРОВ МЕХМЕДОВ
ЙОЗДЖАН ВЕЖДИЕВ ЕТЕМОВ
ЙЪЛДЪЗ АДЕМ ПИРЕВА
КАДЕР ЕМИНОВА МАДАН
КАДИР ИСМАИЛОВ ФУЧЕДЖИЕВ
КАДИР НУРФИДИНОВ КАДИРОВ
КЕЗБАН МУСТАФОВА АЛИЕВА
КЕРИМЕ ОСМАНОВА АКИФОВА
КЪЙМЕТ АЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
КЪЙМЕТ ЮСЕИНОВА КАМБЕШЕВА
КЯЗИМ АШИМОВ ЮСЕИНОВ
КЯЗИМ ОСМАНОВ АДЕМОВ
КЯЗИМ ХАЛИЛ АХМЕД
КЯЗИМ ХАСАН РЕДЖЕБ
КЯМИЛЕ АДИЛОВА ТОРЛАКОВА
ЛЕВЕН ДЕМИРЕВ ДЕМИРЕВ
ЛЕВЕН НЕЗЕНКОВ КАМБЕШЕВ
ЛЕВЕНТ ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
ЛЕЙЛЯ СЕБАЙДИНОВА ИСМАИЛ
ЛЮТФИ ИСМАИЛОВ САДУЛОВ
ЛЮТФИ СЕЛЯЙДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ЛЮТФИ ШАКИРОВ ЮСЕИНОВ
ЛЯТИМЕ ИБРЯМ ЯВАШ
МАРИКА СИБИЛОВА ТАСКОВА
МАРТИН ДАНЧЕВ МАКСИМОВ
МЕДИНЕ НЕДЖИБОВА ИДАЕТОВА
МЕДИНЕ ЮСЕИНОВА МАДАНОВА
МЕЛАНХАД ИБРАХИМОВА КАРАМЕШИНОВА
МЕЛДА АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
МЕЛЕКБЕР ИБРАХИМ ДЖЕЛИЛОВА
МЕЛЕКБЕР САЛИ СЕЛИМ
МЕЛЕН ВАСФИЕВ СИВРИЕВ
МЕЛЕН ЮМЕРОВ ДЖЕЛИЛОВ
МЕЛИСА БЕРХАНТОВА ЮМЕРОВА
МЕЛИХА КЯШИФОВА ДЖЕЛИЛОВА
МЕЛИХА СЮЛЕЙМАНОВА АКИФОВА
МЕЛИХА ХЮСЕИНОВА СЕЛИМОВА
МЕРДАЛ ЮСЕИНОВ КЮЧУКОВ
МЕРДИН МУХАРЕМ СЕФЕР
МЕРЕЛ ГЮНЕЛ МЕХМЕД
МЕРИ ОРЛИНОВА КАХРАМАН
МЕРИЙЕМ САМИЕВА ТЕРЗИЕВА
МЕРЛИН ИЛМАЗ ШЕМСИДИН
МЕРЛИН ИРФАН ЯВАШ
МЕРТ ДЖУНЕЙТ МАДАН
МЕТЕ НЕДЖИБ ТОРЛАК
МЕТЕ ЮСЕИНОВ КЮЧУКОВ
МЕТИН АЗМИЕВ ОСМАНОВ
МЕТИН РЕМЗИ ФЕРАД
МЕТИН ХАКЪЕВ СИВРИЕВ
МЕХМЕД ГЮНЕЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД ДЖЕМАЛ АХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕД РУШИД
МЕХМЕД МЮЗЕЛИФ КАМБЕШ
МЕХМЕД РАМИСОВ ХАЛИЛОВ
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН ХАСАН
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ЧАТЪЕВ
МЕХМЕД ФИКРИЕВ ТОРЛАКОВ
МЕХМЕД ЮСЕИН ТЕРЗИ
МЕХМЕТ ОСМАН ТЕРЗИ
МЕЧБУРИЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
МИЛЕН АСЕНОВ ТОРЛАКОВ
МИЛЕН КИТАНОВ ЧАКЪРОВ
МИЛЕН САЛИЕВ СЕИДОВ
МИЛЕНА ОРЛИНОВА ТОРЛАКОВА
МИРАН ИСАЕВ МИРАНОВ
МУРАД ИЛИЯЗОВ КАМБЕШЕВ
МУРАД СЕЙФЕТИНОВ КАМБЕШЕВ
МУРАТ АЙНУР МУРАД
МУСТАФА АДЕМ АДИЛ
МУСТАФА АХМЕДОВ ТОРЛАКОВ
МУСТАФА ИРФАН ЯВАШ
МУСТАФА ЮМЕРОВ МУСТАФОВ
МУТАХЕР КЯЗИМОВ САЛИЕВ
МУХАДИН САМИЕВ ХАСАНОВ
МУХАРЕМ ИЛХАНОВ ПОМАКОВ
МУХАРЕМ ОСМАНОВ РЕДЖЕБОВ
МЮЖГЕН АЛИЕВА АХМЕДОВА
МЮЖГЕН РЕДЖЕБОВА ИСМАИЛОВА
МЮЖГЕН РУЖДИЕВА КАМБЕШЕВА-ДЖЕЛИЛОВА
МЮЗЕЯМ АЗИЗ АХМЕД
МЮЗЕЯМ ЮМЕРОВА СИВРИЕВА
МЮЗЕЯН СЮЛЕЙМАНОВА ОСМАНОВА
МЮРВЕТ ЕМИНОВА АДЕМОВА
МЮРВЕТ ХАЛИЛОВА КАМБЕШЕВА
МЮРДЖЕЛ ИСМАИЛОВ ПИРЕВ
МЮРШЕН САЛИЕВА АЗИСОВА
МЮСЕБИЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
НАДЖИ ЗЮХТИЕВ МУСТАФОВ
НАЗИКЕ ХАЛИЛОВА ЮСЕИНОВА
НАЗИФ ФИКРЕТОВ КАМБЕШЕВ
НАРИН НУВМАНОВ САЛИЕВ
НЕВДЖИХАН ФИКРЕТОВА ЙОЗДОГАН
НЕВЕН ИСАЕВ САВОВ
НЕВРИЕ ЮСЕИНОВА ДЖЕЛИЛОВА
НЕГБЕР АХМЕДОВА ПОМАКОВА
НЕДЖДЕТ НЕДЖИБОВ ЗЕКЕРИЕВ
НЕДЖЕТ РЕДЖЕБОВ СЕЛИМОВ
НЕДЖИАТИ РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
НЕДЖИБ ИБРЯМ ТОРЛАК
НЕДЖИБ ИСМАИЛ ЗЕКЕРИЕ
НЕДЖИБЕ МЕХМЕД ФИКРИ
НЕДЖМИ ГЮНЕЛ КАМБЕШ
НЕДЖМИ ИЛИЯЗОВ КАМБЕШЕВ
НЕДЖМИЕ ХАСАНОВА ФЕРАДОВА
НЕДРЕТ КАДИРОВ ИСМАИЛОВ
НЕДРЕТ НЕДЖИБ ИСМАИЛ
НЕЖДЕТ ЕМИНОВ САЛИЕВ
НЕЙВЕР РУЖДИЕВА СИВРИЕВА
НЕЛИ АСЕНОВА ТОДОРОВА
НЕРИМАН МЕХМЕД ДУМАН
НЕРИМАН РАМИСОВА МУРАД
НЕРМИН МЕТИНОВА КЯЗИМОВА
НЕСРИЕ МЕЙСУД МЕХМЕДОВА
НЕФИЗЕ ЮМЕРОВА САТЪЕВА
НЕХАТ ЕМИНОВ ТОРЛАКОВ
НЕХИРЕ ШАБАНОВА МАДАНОВА
НЕШКА СЪБИНОВА СЮЛЮМАНОВА
НИХЕДИМ ШАБАН САТЪ
НУВМАН ЮМЕРОВ КАМБЕШЕВ
НУРДАН ИСМЕТОВА ЗЕКЕРИЕВА
НУРДЖАН ИБРИЯМОВ ФУЧИДЖИЕВ
НУРТЕН САБРИЕВА ЮСЕИНОВА
НУРФИДИН КАДИРОВ ИСМАИЛОВ
НУРХАН НАИМ ИСМАИЛ
НУРХАН ХАМДИ ТЕРЗИ
НЮЛГИН СЕЛЕЙДИНОВА ТАХИРОВА
НЮРГЯН СЕЛЕЙДИНОВА ШЕФКЕТ
ОКТАЙ ЕНВЕРОВ МЕХМЕДОВ
ОКТАЙ ОСМАНОВ РЕДЖЕБОВ
ОРХАН БЕЙНАБИЕВ МЮЗЕЛЕБОВ
ОСМАН БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ
ОСМАН МЕХМЕД ТЕРЗИ
ОСМАН РЕДЖЕБОВ ОСМАНОВ
ПЛАМЕН СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОВ
РАИМ ХАЛИЛОВ РАИМОВ
РАЙМ РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ
РАЙМЕ ИЛИЯЗОВА МЕХМЕДОВА
РАМАДАН ГЮНЕЛ ОСМАН
РАМАДАН ОСМАН САДУЛА
РАМАЗАНИЕ МЕХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
РАМИЕ ОСМАНОВА СЕЛИМ
РАМИЕ СЕЗГИНОВА ИСМАИЛОВА
РАМИС МЕХМЕДОВ РАМИСОВ
РЕВАЗИЕ ЮМЕР ТЕРЗИ
РЕГИНА КЕРЧЕВА МАДАНОВА
РЕДЖЕБ АКИФ МАДАН
РЕДЖЕБ ИБРЯМОВ КАМБЕШЕВ
РЕДЖЕБ ТЮРХЕТИН РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ЮМЕРОВ ДЖЕЛИЛОВ
РЕДЖЕБ ЯКУБОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБИЕ МУСТАФОВА ДЖЕФЕРОВА
РЕЙХАН ИБРЯМОВ КАМБЕШЕВ
РЕЙХАН ХЪЛМИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ
РЕМЗИЕ ИСМАИЛОВА ФЕЙЗУЛОВА
РЕМЗИЕ САБРИЕВА ТОРЛАКОВА
РЕНГИНАР ХЪЛМИЕВА НУРИЕВА
РЕСМИЕ РЕЙХАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
РЕСМИЕ САЛИ ДЖЕФЕР
РЕСМИЕ ШАБАНОВА АДЕМОВА
РЕФИЕ ЗЮХТИ ОСМАН
РЕФИЕ САЛИЕВА ТОРЛАКОВА
РИДВАН ЕМИНОВ МАДАНОВ
РИДВАН МУСТАФА ЯВАШ
РУЖДИ ХАЯТИЕВ СИВРИЕВ
РУЖДИЕ АХМЕДОВА САДУЛОВА
РУЖДИЕ ВЕЙСАЛОВА АДЕМОВА
РУЖДИЕ СЮЛЕЙМАНОВА САТЪЕВА
РУШЕН ЮМЕРОВ СЪРТМАЧЕВ
САБИХА ИСМАИЛОВА ПОМАКОВА
САБРИ СКЕНДЕРОВ ИСМАИЛОВ
САБРИЕ РУЖДИЕВА КЯЗИМОВА
САБРИЕ ХЪЛМИЕВА АЛИЕВА
САДРИЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
САЛИ КЯЗИМ САЛИ
САЛИ ХЪЛМИЕВ АЛИЕВ
САЛИ ШУКРИЕВ САЛИЕВ
САЛИХ ЕМИН СИВРИ
САМЕТ НЕДЖМИ КАМБЕШ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТЕВ
СЕБАЙДИН ИСМАИЛОВ ИСЛЯМОВ
СЕБАЙДИН МУХИДИНОВ ПОМАКОВ
СЕБАХАТ САЛИ ЗЕКЕРИЕВА
СЕБАХТИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
СЕБИЛЕ ЕТЕМ АХМЕД
СЕБИЛЕ ЗАКИФОВА АБИЛОВА
СЕБИЛЕ ЗЮЛКЯРОВА КАМБЕШЕВА
СЕБИЛЕ МЕХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
СЕБИЛЕ НЕДЖИБ ЧОБАНОВА
СЕБИЛЕ ОСМАНОВА ТЕРЗИЕВА
СЕБИЛЕ ОСМАНОВА ТЮЛЕВА
СЕБИЛЕ СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕД
СЕБИЛЕ ШЕФКЪЕВА АКИФОВА
СЕБИЛЕ ЮМЕР ФЕРАД
СЕВГИ БЕЙТИЕВА КАМБЕШЕВА
СЕВГИ СЕВГИН АКИФОВА
СЕВГИ СЕРВЕТОВА САБРИЕВА
СЕВГЮНЕР КЯЗИМ ОСМАН
СЕВДА НЕЗЕНОВА ЙОГДЕМ
СЕВДА РАДОСЛАВОВА КАРАИВАНОВА
СЕВДАЛИН ШИБИЛОВ ИГНАТОВ
СЕВДАН СЕВДАЛИНОВ ЧАКЪРОВ
СЕВДЖАН АХМЕДОВ АЛИЕВ
СЕВДЖАН МУРАДОВ КАМБЕШЕВ
СЕВДЖИХАН ЛЮТФИЕВА КАМБЕШ
СЕВДИМЕ САБРИ МУТАФ
СЕВЕН БЕДРИ АХМЕД
СЕВЕРИНА ИГНАТОВА БЪЧВАРОВА
СЕВИНЧ САДРЕТИНОВА ЯНЪКОВА
СЕВИНЧ САЛИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА
СЕЗГИН СЕБАЙДИНОВ МУХИДИНОВ
СЕЗГИН СЕЛИМОВ ЮМЕРОВ
СЕЗГИН ХАСАНОВ ТЕРЗИЕВ
СЕЗГИН ЮМЕРОВ МУСТАФОВ
СЕЗДЖАН БЕЙНАБИЕВ МЮЗЕЛЕБОВ
СЕЗЕР АХМЕДОВ ТОРЛАКОВ
СЕЗИН СЕЗГИНОВА ЮМЕРОВА
СЕЙФЕТИН МУРАДОВ КАМБЕШЕВ
СЕЙХАН АХМЕДОВ ДАСОВ
СЕЛВЕТ МУСТАФОВА ТОРЛАКОВА
СЕЛИМ АЙТЕКИН ШЕФКЕТ
СЕЛИМ НЕЖДЕТОВ РЕДЖЕБОВ
СЕЛИМЕ АКИФ СИВРИ
СЕЛИМЕ АКИФОВА САТЪЕВА
СЕЛИМЕ АХМЕДОВА ГАДЖАЛОВА
СЕЛИМЕ ИБРЯМОВА РЕДЖЕБОВА
СЕЛИМЕ ИЛИЯЗОВА РЕДЖЕБ
СЕЛИМЕ ИСМАИЛОВА МАДАН
СЕЛИМЕ МЕХМЕДОВА ФУЧИДЖИЕВА
СЕЛИМЕ МУСТАФА СИВРИ
СЕЛИМЕ МУСТАФОВА ЮСЕИНОВА
СЕЛИМЕ РЕДЖЕБОВА КОЧАНОВА
СЕЛИМЕ РЮСТЕМОВА ТОРЛАКОВА
СЕЛИМЕ ХАЛИЛОВА КАМБЕШЕВА
СЕЛИМЕ ШАБАНОВА КАМБЕШЕВА
СЕЛЯАДЕ ЮСЕИНОВА САТЪЕВА
СЕЛЯЙДИН АХМЕДОВ ХАЛИЛОВ
СЕЛЯЙДИН ХАСАНОВ ТЕРЗИЕВ
СЕМРА НЕДЖМИЕВА САТЪ
СЕМРА РЕМЗИ ХАЛИЛОВА
СЕНЕМ СЕЗГИНОВА СЕЛИМОВА-АХМЕДОВА
СЕРДАЛ УРФАНОВ МАНДАЛИЕВ
СЕРКАН СЕВДЖАНОВ КАМБЕШЕВ
СЕСИЛ МИЛЕНОВА АКСЬОЗ
СЕХЕР МАХМУД САТЪ
СИБЕЛ ГЮРСЕЛОВА КАМБЕШЕВА
СИБЕЛ ХЪЛМИЕВА ИСМАИЛ
СИБЕЛ ШАМСИЕВА ТЕРЗИ
СИБИН ДЕМИРЕВ ОГНЯНОВ
СИБИНА КОЕВА АВРАМОВА
СИЛВЕН САЛИЕВА КЯЗИМ
СИЛВИЯ ДЕМИРОВА ОГНЯНОВА ДАВИДОВА
СИЛВИЯ ЛЕВЕНОВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ МИЛЕНОВА ЙОЗТЮРК
СИЛВИЯ ТАШЕВА ТОРЛАКОВА
СИМАЙ ЙОЗТЮРК
СИНАН АХМЕД КЯЗИМ
СКЕНДЕР ИСМАИЛОВ САБРИЕВ
СОНЕР ЮМЕРОВ ИДАЕТОВ
СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ
СУДЕ НАЗ ЙОГДЕМ
СУНАЙ НУВМАНОВ КАМБЕШЕВ
СЮЛЕЙМАН ГЮНЕЛОВ СПАХОВ
СЮЛЕЙМАН КЯЗИМОВ САТЪЕВ
СЮРЕЯ БАСРИЕВА МЮЗЕЛЕБОВА
ТАНЖУ ЕДЖАБИЕВ ЮМЕРОВ
ТАСКО ИСАЕВ ТАСКОВ
ТАСКО ТАСКОВ ИСАЕВ
ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ
ТЕЗДЖАН ИСЛЯМОВ ФЕЙЗУЛОВ
ТЕНЗИЛЕ ЗАКИФОВА ЮМЕРОВА
ТЕННУР ШУКРИЕВА ЮМЕРОВА
ТЕФУК ШЕФКЕТОВ ДАСОВ
ТЮРКЯН АХМЕДОВА АХМЕД
ТЮРКЯН ЕХРИДИН КАМБЕШЕВА
ТЮРХЕТИН РЕДЖЕБОВ ОСМАНОВ
УРФАН САЛИЕВ МАНДАЛИЕВ
ФАЗЛИЕ ТАХИРОВА МУХАРЕМОВА
ФАТМЕ АЗИСОВА ФУЧИДЖИЕВА
ФАТМЕ БЮРХАНЕДИНОВА ИГНАТОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА СИВРИЕВА
ФАТМЕ МУСТАНОВА ОСМАНОВА
ФАТМЕ ОСМАН ИБРЯМ
ФАТМЕ ФАХРИДИНОВА СЮЛЮМАНОВА
ФАТМЕ ФЕЙЗУЛОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ЮМЕРОВА КОБАКОВА
ФАТМЕГЮЛ ДЖЕВДЕТОВА КАМБЕШЕВА
ФАТМЕГЮЛ ИСМАИЛОВА ДАСОВА
ФАТМЕГЮЛ СЕЛИМОВА РЕДЖЕБОВА
ФАХРИ ИБРЯМ МАДАН
ФЕВЗИЕ АСАНОВА АХМЕДОВА
ФЕДЖРИ АБИЛОВ РИЗАЕВ
ФЕРИДЕ БАСРИЕВА ЮСЕИНОВА
ФЕРИДЕ МУСТАФОВА ЧАТЪЕВА
ФИДАНКА СВИЛЕНОВА ИГНАТОВА
ФИЙДЕС РЕДЖЕБОВА СКЕНДЕРОВА
ФИКРЕТ НАЗИФОВ КАМБЕШЕВ
ФИКРИЕ САБРИЕВА ДЖЕЛИЛОВА
ФИЛИЗ МЕХМЕД ФИКРИ
ХАБИБЕ АКИФОВА СЪРТМАЧЕВА
ХАБИБЕ АХМЕД ЮСЕИНОВА
ХАВА АЛИЕВА ТОРЛАКОВА
ХАВА ИСМАИЛОВА МАНДАЛИЕВА
ХАВА СЮЛЮМАН МАДАН
ХАВА ЮНУЗ МЕХМЕД
ХАЙРИ САЛИЕВ СЕИДОВ
ХАЙРИЕ БАСРИ КАМБЕШ
ХАЙРИЕ ХАСАНОВА ИДАЕТОВА
ХАКИД АХМЕДОВ СИВРИЕВ
ХАЛИЛ РАИМОВ РЕДЖЕБОВ
ХАЛИЛ РУЖДИЕВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИМЕ ГЮЛХАНОВА АЛИТОВА
ХАЛИМЕ ЕБАЗЕРОВА ФУЧИДЖИЕВА
ХАЛИМЕ ИСМАИЛ МЕХМЕДОВА
ХАЛИМЕ САЛИЕВА АДЕМОВА
ХАЛИМЕ САЛИЕВА ХАЛИЛОВА
ХАЛИМЕ ФЕТХОВА ХАСАН
ХАЛИМЕ ШАКИРОВА ПИРЕВА
ХАЛИМЕ ЮСЕИНОВА ТЕРЗИ
ХАМДИ ХАКАН МУТАФ
ХАМДИ ХЕБИБОВ МАДАНОВ
ХАСАН БЕЙСИМОВ ТАХИРОВ
ХАСАН ЕБАЗЕР САТЪ
ХАСАН ЗЮЛКЮФОВ ХАСАНОВ
ХАСАН ИСМАИЛОВ АДИЛОВ
ХАСАН РЕДЖЕБ ОСМАН
ХАСАН ХАСАНОВ ТАХИРОВ
ХАСАН ЮМЕРОВ СЪРТМАЧЕВ
ХАТИДЖЕ ШИНАСИДИНОВА ЮСЕИН
ХАФИЗЕ МЕХМЕДОВА МУХИДИНОВА
ХАФИЗЕ ХЪЛМИЕВА МЕХМЕДОВА
ХЪВЗИЕ БЕЙТИЕВА КАМБЕШЕВА
ХЪЛМИ АЛИЕВ АХМЕДОВ
ХЪЛМИ АХМЕДОВ ТОРЛАКОВ
ХЪЛМИЕ ИСМАИЛОВА РИЗАЕВА
ХЮЛИЙЯ МУСТАФА МАДАН
ХЮЛИЯ МУХАДИНОВА ИЛИЯЗГЮЛЕР
ХЮНАЛ ХАСАНОВ САТЪЕВ
ХЮРМЮЗ ЕМИНОВА МЕХМЕДОВА
ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ
ХЮСНИЕ РУФАТ РУШИД
ЧИСЕЛ КАХРАМАН
ШАБАН АКИФОВ САТЪЕВ
ШАБАН ЕБАЗЕРОВ ЮСЕИНОВ
ШАБАН НИХЕДИМ САТЪ
ШАБАН РЕДЖЕБ ЮСЕИН
ШАБАН САЛИЕВ КАМБЕШЕВ
ШАБАН СЕВДЖАНОВ КАМБЕШЕВ
ШАМСИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
ШЕЗЕР ШУКРИЕВ САЛИЕВ
ШЕНАЙ АКИФОВА АДЕМ
ШЕНАЙ МУХАРЕМОВА ОСМАНОВА
ШЕНГЮЛ ШИНАСИДИНОВА ФЕРАДОВА
ШЕНДЖАН ВАСВИЕВ АДЕМОВ
ШЕНЕЛ ТЕФУКОВА ДАСОВА
ШЕНЕЛ ФЕДЖРИЕВ АБИЛОВ
ШЕНОЛ РЮСТЕМ МУРАД
ШЕНОЛ ХАКИДОВ СИВРИЕВ
ШЕРМИН ТАХИРОВА АРИФОВА
ШЕФКЕТ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ
ШЕФКЕТ СЕЛИМОВ АБТУЛОВ
ШЕФКЪ БЕЙТИЕВ ГАДЖАЛОВ
ШИНАСИДИН АЛИЕВ ФЕРАДОВ
ШИРИН МЕХМЕДОВА МЮЗЕЛЕБОВА
ШУКРИ АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ШУКРИ САЛИЕВ ХАЛИЛОВ
ШУКРИЕ ДЖАФЕРОВА ХАСАНОВА
ШУКРИЕ ШУКРИЕВА КЮЧУКОВА
ШЮКРИЕ ШАБАНОВА КОБАКОВА
ШЮКРЮ ОСМАН ТЕРЗИ
ЪШЪЛ ДЖАМБАЗ
ЮКСЕЛ ХАМДИ МУТАФ
ЮМГЮЛ МЕХМЕДОВА ХАМЗАОГЛУ БАЛ
ЮМЕР ЕДЖАБИЕВ ЮМЕРОВ
ЮМЕР ИДАЕТОВ ЮМЕРОВ
ЮМЕР СЕБАЙДИНОВ ИСМАИЛОВ
ЮМЕР ЮМЕРОВ ДЖЕЛИЛОВ
ЮММЮ ИСМАИЛ МАДАН
ЮМЮГЮЛ МЕХМЕДОВА СИВРИЕВА
ЮНАЛ ИБРЯМОВ АКИФОВ
ЮНЕР ЮМЕРОВ ДЖЕЛИЛОВ
ЮСЕИН АЗМИЕВ ОСМАНОВ
ЮСЕИН АЙДИНОВ ЮСЕИНОВ
ЮСЕИН ЕБАЗЕРОВ САТЪЕВ
ЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ
ЮСЕИН ЮМЕРОВ ФЕРАДОВ
ЮСКАН ВАСВИЕВ АДЕМОВ
ЮСМЕН ОСМАН ФЕРАД
ЮСНИЕ ЕФРАИМОВА СЪРТМАЧЕВА
ЮСУФ НИХАТ ПЕХЛИВАНОГЛУ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 19 - РУСЕНСКИ
ОБЩИНА ВЕТОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СМИРНЕНСКИ КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ СЕКЦИЯ № 021
адрес на избирателната секция: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №10, нов пенсионерски клуб

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБИБЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
АБТУЛА БИЛГИНОВ АБТУЛОВ
АБТУЛА ИСМАИЛОВ ГАДЖАЛОВ
АДЕМ ИСМАИЛ АДЕМ
АДЕМ КЯЗИМОВ МЕХМЕДОВ
АДЕМ НОРФЕНОВ МИНДЖИРОВ
АДЕМ ХАСАНОВ ШУКРИЕВ
АЖДА ЮСЕИНОВА ИСМАИЛ
АЗИМЕ МУСТАФОВА РИЗАЕВА
АЗИМЕ ТЮРХЕТИНОВА ШУКРИЕВА
АЗИС НЕВЗАТОВ МАДАНОВ
АЙГЮН ИБРАХИМОВ КЮЧУКОВ
АЙГЮН ФАИКОВ РАМАДАНОВ
АЙДЪН ФАИКОВ РАМАДАНОВ
АЙДЪН ХАЛИЛОВ ИБИШЕВ
АЙДЪН ЮМЕРОВ ХАЛИЛОВ
АЙКУТ ТАНДОГАН
АЙЛИН ФЕЙЗУЛА АШИМ
АЙЛЯН ИСМАИЛ РАМАДАНОВА
АЙСУН ИСМАИЛОВА ТАХИРОВА
АЙТЕН РАИМ КЮЧУК
АЙТЕН РУЖДИ РАМАДАНОВА
АЙТЕН ХАСАНОВА ИБИШЕВА
АЙХАН ЕРОЛОВ ТЕФЪКОВ
АЙХАН ИСЛЯМОВ ХАСАНОВ
АЙШЕ АДЕМОВА АБТУЛОВА
АЙШЕ БЕЙХАТОВА ТЕФЪКОВА
АЙШЕ ИСМАИЛ ХАСАН
АЙШЕ КЯШИФОВА АБТУЛОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ШАКИРОВА
АЙШЕ НИХЕДИМ АШИМ
АЙШЕ ОСМАН НЕДЖИБ
АЙШЕ ОСМАНОВА АЛИЕВА
АЙШЕ САЛИЕВА КОДЖАОСМАНОВА
АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЕМИНОВА
АЙШЕ ФЕРАД ИБИШ
АЙШЕ ФИКРЕТ ХАЛИЛ
АЙШЕ ХАЛИЛОВА АКИФОВА
АЙШЕ ХАЛИЛОВА МИНДЖИРОВА
АЙШЕ ХАСАН ЕМИН
АЙШЕ ШЮКРЮЕВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ ЮМЕР КОЧАН
АЙШЕГЮЛ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕГЮЛ ЮСНИЕВА САЛИЕВА
АКИФ БЕРКАНТОВ МУРАДОВ
АКИФ ЕМИНОВ ШАБАНОВ
АКИФ МЕХМЕДОВ КОЧАНОВ
АКИФ МУРАД ЕМИН
АКИФ РЕДЖЕБОВ МИНДЖИРОВ
АКИФ ХАСАНОВ ГАДЖАЛОВ
АЛЕЙНА ИЗЕТОВА ЮСЕИНОВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КАРАМАНЕВ
АЛЕКСИ ЮЛИЯНОВ МАНОЛОВ
АЛИ АХМЕДОВ РИЗАЕВ
АЛИ БЕЙТУЛОВ ХАЛИЛОВ
АЛИ НЕДЖИБ АДЕМ
АЛИ НЕДРЕТОВ КЮЧУКОВ
АЛИ РЕДЖЕБОВ АШИМОВ
АЛИ САЛИЕВ ГАДЖАЛОВ
АЛТАН МАХМУДОВ ЕМИНОВ
АЛЦЕК АЛЦЕКОВ СИБИНОВ
АРИФ НЕДЖМИЕВ ЮСЕИНОВ
АСЕН ВЕЛИНОВ ТОРЛАКОВ
АСЕН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АСЕНИЕ ЗААКИФ ТЕФУКОВА
АСИЕ АДЕМ ИСМАЕЛ
АСИЕ ГЮКМЕНОВА ГАДЖАЛОВА
АСИЕ МЮЗЕКЯЕВА ЕМИНОВА
АСЛЪ ХАСАНОВА РЕДЖЕБОВА
АТАКАН ИСАЙЕВ НЕВЕНОВ
АФЕТ ХАСАНОВА РЕДЖЕБОВА
АФИЗЕ ЗИЯФЕТОВА ИСМАИЛОВА
АФИФЕ ЮМЕР КЮЧУК
АХДЕР ВААДЕТ ХАЛИД
АХМЕД АДЕМ ГАДЖАЛ
АХМЕД ИБРИЯМОВ САЛИЕВ
АХМЕД САБРИЕВ ДАСОВ
АХМЕД ХЮСМЕНОВ НУРИЕВ
БАЙСЕ АДЕМОВА МИНДЖИРОВА
БАНКО ГОРЧЕВ БАНКОВ
БАРИЕ ИСЛЯМОВА СОЛМАЗОВА
БАРИЕ КЯЗИМОВА ОСМАНОВА
БАРИЕ САБРИ ЮМЕР
БАСРИ ИБРЯМОВ ГАДЖАЛОВ
БАСРИ ХАСАН МЕХМЕД
БАСРИ ХАСАНОВ ИБИШЕВ
БАХРИ ВАСВИ ФЕИМ
БАХРИ ИБРЯМ ЮСЕИН
БАХРИЕ НЕЯЗИ КИРЕЗОВА
БАХРИЕ РАСИМОВА ТАХИРОВА
БАХТИШЕН САЛИЕВА МАДАНОВА
БЕДРИЕ АБТИШЕВА ГАДЖАЛОВА
БЕДРИЕ МЕНДУХОВА РАМАДАНОВА
БЕИШ САЛИЕВА КАМБЕШЕВА
БЕЙСИМ ЕМИНОВ ЕМИНОВ
БЕЙСУН СЕВАР АХМЕД
БЕЙТИ ЯМЕНОВ ШАКИРОВ
БЕЙТУЛА БАСРИ МЕХМЕД
БЕЙТУЛА ХАЛИЛОВ АХМЕДОВ
БЕЙХАН МЕХМЕДОВ КАРААХМЕДОВ
БЕЙХАН МУСТАФОВ ОСМАНОВ
БЕЛГИН ЮМЕР СЕЛИМ
БЕЛКИЕ ЮМЕРОВА НАСЪФОВА
БЕРКАЛ БЮНЯТОВ БЕХЧЕТОВ
БЕРКАНТ АКИФОВ МУРАДОВ
БЕРКАНТ ЗАКИФОВ БЕЙТУЛОВ
БЕРКАНТ ХАЛИЛОВ ЧОБАНОВ
БЕХАТ НЕХАТОВ КОДЖАОСМАНОВ
БЕХИДЖЕ АБТУЛОВА ФЕЙЗУЛОВА
БЕХИДЖЕ РУШИДОВА ДАУДОВА
БЕХТИЕ БЕЙТУЛОВА САЛИ
БЕХЧЕТ БЮНЯТОВ БЕХЧЕТОВ
БЕХЧЕТ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
БИЛГЕ СЕЗГИНОВА СЕЛИМОВА
БИЛГИН АБТУЛОВ МЕХМЕДОВ
БИНГЮЛ МЕХМЕД КЮЧУКОВА
БИРГЮЛ РЕМЗИЕВА ИБИШЕВА
БИРДЖАН СЕЗГИНОВ ХЪЛМИЕВ
БИРСЕН ИСКЕНДЕР ЮСЕИН
БИРСЕН НЕХАТОВА КОДЖАОСМАНОВА
БЮНЯТ БЕХЧЕТОВ ИСМАИЛОВ
БЮРХАН СЮЛЕЙМАНОВ АПТИЕВ
ВААДЕТ ЖЕВЖЕТ ХАЛИД
ВАДЕТ НЕДЖМИ СЮЛЕЙМАН
ВАДЕТ ХАСАН ТОРЛАК
ВАЛЕНТИНА ГОРЧЕВА БАНКОВА
ВАСВИЕ ИБРИЯМОВА СЪРТМАЧЕВА
ВАСФИДИН ЕНВЕР ХАСАН
ВАХИДЕ СЕЛИМ МЕХМЕД
ВЕДАТ НЕДЖМИ СЮЛЕЙМАН
ВЕДАТ ХАСАНОВ ТОРЛАКОВ
ВЕЛИ НЕДЖМИ СЮЛЕЙМАН
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИНОВ ТОРЛАКОВ
ВЕРОНИКА ПАУЛИНОВА ХРИСТОВА
ВЕСИЛЕ ИДИРИЗ АЗИС
ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА КАРАМАНОВА
ВЕСКА ИСКРЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ВЕСЛЕ ХАСАНОВА ТАХИРОВА
ВИЖДАН РЕШАТ МЕХМЕД
ВИЛДАН ДЖЕВДЕТОВА ЮСЕИНОВА
ВИЛДАН ХАЛИЛОВА ГАДЖАЛОВА
ВИЛДАН ШИНАСИЕВА СЕЛИМ
ВИЛДЖИХАН МАХМУДОВА МУРАДОВА
ВИОЛЕТА СВЕТОСЛАВОВА ИСКРЕНОВА
ГАЛИМЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
ГАМЗЕ СЕЛИМОВА РАМАДАНОВА
ГАНИМЕ ИСМАИЛОВА ТАХИРОВА
ГАНИМЕ ХЪЛМИЕВА ХАСАНОВА
ГЮЛА ВЕЛЕВА ИСАЕВА
ГЮЛБАРИЕ САЛИЕВА СОЛМАЗОВА
ГЮЛБАТ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА
ГЮЛБАХАР ИБРИЯМ МЕХМЕД
ГЮЛБАХТИН САБРИ ТАХИР
ГЮЛВЕР АЗИСОВА АЛИЕВА
ГЮЛДЖАН АЙДЪНОВА ХАЛИЛОВА
ГЮЛДЖИНАР ЗЕИДОВА КЮЧУКОВА
ГЮЛЕР ГЮРСЕЛ КЯЗИМ
ГЮЛЕР ШАБАНОВА ГАДЖАЛОВА
ГЮЛЕХБЕР САЛИЕВА МИНДЖИРОВА
ГЮЛЖИХАН ЮСУФОВА ЮНУЗОВА
ГЮЛЗАДЕ НИРВАН ЧОЛАК
ГЮЛЗАРИЕ АШИМОВА ИБИШЕВА
ГЮЛНУР РАМАДАНОВА ЕМИНОВА
ГЮЛТЕН НУРИЕВА ЧАВУШ
ГЮЛТЕН САЛИ ИЛИЯЗ
ГЮЛХАН РЮСТЕМ КЮЧУК
ГЮЛЮМСЕР МУСТАФОВА МЕХМЕД
ГЮЛЮМСЕР ТАХИРОВА АДЕМОВА
ГЮНАЙ ГЮРСЕЛ КЯЗИМ
ГЮНАЙ РАМИСОВ СОЛМАЗОВ
ГЮНАЙ ХАСАНОВ АДЕМОВ
ГЮНАЙДЪН РАМАДАНОВ МЕХМЕДОВ
ГЮНАЙДЪН РЮСТЕМ КЮЧУК
ГЮНЕЙТ РУЖДИЕВ КАМБЕШЕВ
ГЮРАЙ СЕЛИМОВ ИБИШЕВ
ГЮРДЖАН РАМАДАНОВ ГАДЖАЛОВ
ГЮРСЕЛ КЯЗИМ ЕМИН
ДЖАНСЕЛ БЕРКАНТОВА БЕЙТУЛОВА
ДЖЕВАТ РЕДЖЕБ СЕЛИМ
ДЖЕЙКАН ДЖЕВАТ СЕЛИМОВ
ДЖЕЙЛЯН НАЗМИ ЕНВЕР
ДЖЕМ АТЛАМЪШ
ДЖЕМИЛЕ АРИФОВА АЛИОСМАНОВА
ДЖОШКУН ГЮНАЙДЪН КЮЧУК
ДЖУНЕЙТ АДЕМОВ КЯЗИМОВ
ДЖУНЕЙТ НЕДЖМИ КАМБЕШ
ДИЛБЕР НЕДЖИБОВА ЮСЕИНОВА
ЕДИП БЕЙТУЛОВ ХАЛИЛОВ
ЕЛБЕРК ЕМИНОГЛУ
ЕЛВИН РАФИЕВА ХАСАН
ЕЛИЗ КЯШИФ АЛТЪНКЕС
ЕЛИС РУЖДИЕВА ИСМАИЛОВА
ЕЛИФ ХИДЖРЕТОВА МУРАДОВА
ЕМЕЛ КЯМИЛОВА ЧОБАНОВА
ЕМЕЛ ФЕЙЗУЛА АШИМ
ЕМЕЛ ХЮСНИЕВА АЛИОСМАНОВА
ЕМИЛ НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
ЕМИН АДЕМОВ ЕМИНОВ
ЕМИН АШИМОВ ЕМИНОВ
ЕМИН ЗАКИФОВ РЕДЖЕБОВ
ЕМИН МАХМУДОВ ЕТЕМОВ
ЕМИН ШАБАНОВ ФЕРАДОВ
ЕМИНЕ АДЕМ ИСЛЯМ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ИДАЕТОВА
ЕМИНЕ АШИМ КЮЧУК
ЕМИНЕ БИЛГИНОВА МАНДАЛИЕВА
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА СОЛМАЗОВА
ЕМИНЕ ХАЛИЛОВА КЮЧУК
ЕМНЕ АХМЕДОВА МАНДАЛИЕВА
ЕМРАН КЯМРАН КЯЗИМ
ЕМРАН ХАМИД ЮСЕИН
ЕНВЕР НИРВАН ЕНВЕР
ЕНГИН РАМАДАНОВ МЕХМЕДОВ
ЕНИС ЕМИНОГЛУ
ЕРГЮЛ ТЕФУКОВА СОЛМАЗОВА
ЕРДАЛ ХАМИД ЮСЕИН
ЕРДИНЧ КЯШИФОВ КОЧАНОВ
ЕРЕДЖЕБ САЛИМОВ АПТУЛОВ
ЕРОЛ ТЕФЪКОВ ИСМАИЛОВ
ЕРОЛ ЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
ЕРСИН ДЖАВИТ ИБИШ
ЕРСИН ЮКСЕЛОВ МАНДАЛИЕВ
ЕРТАН БАСРИЕВ ГАДЖАЛОВ
ЕСРА СЕВГИН СЕЛИМОВА
ЕСТЕЛ ТЮРХАН ШЕВКЕД
ЕХЛИМАН ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ
ЖУЛВЕН ИБРАХИМОВА ЮСЕИН
ЖУЛИДЕ ЕМИНОВА ДЖЕЛИЛОВА
ЖЮЛВЕН НИЯЗИЕВ ТЕФУКОВ
ЗАИД НЕДРЕДОВ КЮЧУКОВ
ЗАКИФ МЕТИНОВ ТЕФИКОВ
ЗАКИФ РЕДЖЕБОВ ЕМИНОВ
ЗАКИФ ХАЛИЛОВ БЕЙТУЛОВ
ЗВЕЗДЕЛИН СВЕТОСЛАВОВ ИСКРЕНОВ
ЗЕКЕРИЕ ФЕВЗИ ЗЕКЕРИЕ
ЗЕКИ РАМАДАН ФЕЙЗУЛА
ЗЕКИЕ ЗАИР ЮСЕИН
ЗЕКИЕ МЕХМЕДОВА СОЛМАЗОВА
ЗЕРИН ЗЮЛКЮФОВ ЗЮЛКЯРОВ
ЗЮЛКЮФ ИДАЕТОВ МИНДЖИРОВ
ЗЮЛКЯР ЗЮЛКЮФОВ ЗЮЛКЯРОВ
ЗЮЛФИЕ АКИФ ИСЛЯМОВА
ЗЮМРЮД ХАЙРУЛОВА МИНДЖИРОВА
ЗЮМРЮТ КЯМИЛОВА МЕХМЕДОВА
ЗЮХТЮ ЮСЕИН АЗИС
ИБРАХИМ АХМЕДОВ КЮЧУКОВ
ИБРИЯМ САЛИЕВ КЮЧУКОВ
ИБРИЯМ САЛИЕВ МАНДАЛИЕВ
ИБРЯМ БАХРИ ИБРЯМ
ИБРЯМ ХАСАН МИНДЖИР
ИБРЯМ ЮКСЕЛОВ МАНДАЛИЕВ
ИВАН МИХНЕВ ИВАНОВ
ИВАНА НЯГОЛОВА ЙОВЕВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ПАНЧЕВА АНГЕЛОВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
ИГБАР ЮСЕИНОВА ГАДЖАЛОВА
ИЗЕЛ РЕМЗИ РАМАДАН
ИЗЕТ АЗИСОВ ЮСЕИНОВ
ИЗЕТ ИСМЕТОВ АХМЕДОВ
ИКБАЛ ЮСЕИНОВА ГАДЖАЛОВА
ИЛИЯЗ ЕТЕМОВ МАХМУДОВ
ИЛИЯЗ ИБРИЯМ КЮЧУК
ИЛИЯЗ МЕХМЕД ИЛИЯЗ
ИЛИЯЗ САЛИЕВ ИЛИЯЗОВ
ИЛИЯЗ ТЮНАЕВ СОЛМАЗОВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИЛХАН ХЪЛМИЕВ АХМЕДОВ
ИЛЯЙДА ИСМАИЛ СЕЛИМ
ИНДЖИХАН МУРАДОВА САЛИЕВА
ИПЕК ЕНГИНОВА РАМАДАНОВА
ИСАЙ НЕВЕНОВ ИСАЕВ
ИСМАИЛ АБТУЛОВ ГАДЖАЛОВ
ИСМАИЛ АДЕМ КАРАМАН
ИСМАИЛ ДЖЕВАТ СЕЛИМ
ИСМАИЛ ЕХЛИМАНОВ ДЖЕЛИЛОВ
ИСМАИЛ МЮЗЕКЯЕВ КАРАМАНОВ
ИСМАИЛ ХАМЗОВ ТАХИРОВ
ИСМАИЛ ШЮКРИ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ШЮКРИЕВ КЯШИФОВ
ЙЪЛДЪЗ КЯШИФОВА ИСМАИЛ
КАДИР МЕХМЕД КОЧАН
КАДРИЕ МЕХМЕДОВА МАНДАЛИЕВА
КАДРИЕ МУРАД АБТИ
КАДРИЕ ЮКСЕЛ РАМАДАН
КЕНАН КЯМИЛОВ ЧОБАНОВ
КЕНАН ФИКРЕТ ЧАУШ
КЪЙМЕТ ОСМАНОВА ГАДЖАЛОВА
КЪЙМЕТ СЮЛЕЙМАН ГАДЖАЛ
КЯЗИМ АБТУЛОВ ЧОБАНОВ
КЯМИЛ КЯЗИМОВ МЕХМЕДОВ
КЯМИЛ КЯЗИМОВ ЧОБАНОВ
КЯМИЛ ЮМЕРОВ ХАСАНОВ
КЯНИЕ МЕХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
КЯШИФ МЕХМЕДОВ КОЧАНОВ
КЯШИФ САБРИЕВ НЕДЖИБОВ
КЯШИФ ХАСАНОВ ХАЛИЛОВ
ЛЕВЕНТ ИСМАИЛОВ ИСЛЯМОВ
ЛЕВХИЕ ХАСАНОВА МИНДЖИРОВА
ЛЕЙЛЯ НААЗИЕВА ИБИШЕВА
ЛЕЙЛЯ РЕДЖЕБОВА САЛИЕВА
ЛЮТФИ ИДАЕТОВ ИСЛЯМОВ
ЛЮТФИЕ АХМЕДОВА НАСЪФОВА
МАРГАРИТА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ НЕДЕЛЕВА ИВАНОВА
МАХМУД ЕТЕМОВ ЕМИНОВ
МЕДЖИТ СЕЛИМОВ САЛИЕВ
МЕДЖНУН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
МЕДИНЕ АДЕМОВА САЛИЕВА
МЕДИНЕ КЯШИФОВА КЮЧУКОВА
МЕДИНЕ ХАСАНОВА ДАСОВА
МЕЛИКЕ ВАСФИДИН ХАСАН
МЕЛИН ЯХЯ РАМАДАНОВА
МЕЛИС МЕХМЕД КЮЧУК
МЕЛИХА АЛИЕВА МАДАНОВА
МЕНДУХ РАМАДАНОВ ГАДЖАЛОВ
МЕРДАН САЛИ ИСЛЯМ
МЕРЛИН ИЛХАНОВА МАДАНОВА
МЕРТ БЕЙХАНОВ МУСТАФОВ
МЕРТ ОСМАН САБРИ
МЕРТ СЕВДЖАНОВ ДАУДОВ
МЕРТ ТЕЗДЖАНОВ АКИФОВ
МЕТИН ТЕФИКОВ РЕДЖЕБОВ
МЕТИН ШЕФКЪЕВ ГАДЖАЛОВ
МЕТИН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХЛИБАР МЕДЖИТОВА ИСМАИЛОВА
МЕХМЕД ИБРЯМОВ КЮЧЮКОВ
МЕХМЕД ИЛИЯЗОВ МУРАДОВ
МЕХМЕД КЯШИФОВ КОЧАНОВ
МЕХМЕД РЕДЖЕБОВ МИНДЖИРОВ
МЕХМЕД ЮКСЕЛ РАМАДАН
МЕХМЕД ЮСЕИНОВ ЧАТЪЕВ
МЕХМЕД ЯХОВ ТАХИРОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ БАНКОВ
МИХРИБАН ВАСФИДИН ЕНВЕР-ТАХИР
МИХРИБАН РУШЕНОВА МИНДЖИРОВА
МУАЗЕС ШЕВКЪЕВА САЛИЕВА
МУРАД БЕРКАНТОВ МУРАДОВ
МУРАД САЛИЕВ МУХИДИНОВ
МУСТАФА ОСМАНОВ КЮЧУКОВ
МУСТАФА РУЖДИЕВ ОСМАНОВ
МУСТАФА САЛИ АДЕМ
МУХАРЕМ МЕХМЕДОВ НАСЪФОВ
МУХАРЕМ РИЗАЕВ АЛИЕВ
МЮБЕРА ХАМЗОВА СОЛМАЗОВА
МЮЖДАТ ДЖЕМАЛ МЕХМЕД
МЮЗЕКЯ ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
МЮКЕРЕМ ХАСАНОВА ХАЛИЛОВА
МЮНЕВЕР РАФИ РАМАДАНОВА
МЮРВЕН АЛИЕВ МАНДАЛИЕВ
МЮРВЕН КАДИР КОЧАН
МЮРВЕТ ТАХИРОВА МЕХМЕДОВА
МЮСЕБЕР ХАСАНОВА КЮЧУКОВА
МЮХИДИЕ ЯМЕН ГАДЖАЛ
НАЗИКЕ СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕД
НАЗИФ ФЕЙЗУЛОВ ХАСАНОВ
НАЗИФЕ МУХАРЕМОВА ХАСАНОВА
НАЗМИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КЮЧУКОВА
НАЙЛЕ КЯЗИМОВА МИНДЖИРОВА
НАРГЮЛ НЕДРЕТОВА ГЕНДЖЕВА-КЮЧУК
НАСКО ЕМАНУИЛОВ АТАНАСОВ
НАТАЛИЯ САШЕВА МАНОЛОВА
НАТАЛИЯ ШИБИЛОВА КАЛАФАТ
НЕБИЕ АДЕМОВА ГАДЖАЛОВА
НЕВДЖИХАН РЕМЗИЕВА МАНДАЛИЕВА
НЕВЗАТ АЗИСОВ МАДАНОВ
НЕВЗАТ АЛИ ИБИШ
НЕВИН ХЮСЕИНОВА ГАДЖАЛОВА
НЕВРЕТ РЕМЗИЕВ СОЛМАЗОВ
НЕВРИЕ АХМЕД ОСМАН
НЕВРИЕ ЗАКИФОВА РЕДЖЕБОВА
НЕВРИЕ МЕХМЕДОВА НЕДЖИБОВА
НЕВРИН НЕДЖМИДИНОВ РАМАДАНОВ
НЕДЖИБ КЯШИФОВ НЕДЖИБОВ
НЕДЖИБ МЕХМЕДОВ НЕДЖИБОВ
НЕДЖИБ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН
НЕДЖЛЯ БЕЙХАНОВА АЯЗ
НЕДЖМИ НЕВРИНОВ НЕДЖМИДИНОВ
НЕДЖМИ СЮЛЕЙМАНОВ АДЕМОВ
НЕДЖМИ ХАСАНОВ ИБИШЕВ
НЕДЖМИ ЮСЕИНОВ КОБАКОВ
НЕДЖМИЕ АЛИ ИСЛЯМОВА
НЕДЖМИЕ БЕЙХАНОВА МЕХМЕДОВА
НЕДЖМИЕ МУРАДОВА САЛИЕВА
НЕДРЕТ ХАЛИЛОВ КЮЧУКОВ
НЕДЯЛКА ИВАНОВА БАНКОВА
НЕЖДЕТ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
НЕЖЛЯ РЕДЖЕБОВА ИСЛЯМОВА
НЕЛИН АЙРЕДИНОВА ГАДЖАЛОВА
НЕРМИН ИСМАИЛ СЕЛИМ
НЕСИБЕ АЛИОСМАН ИСЛЯМ
НЕСИБЕ ГЮРАЙЕВА ГЮЧЛЮ
НЕСИБЕ ИСМАИЛ МИНДЖИР
НЕСИБЕ ЮНУЗОВА ТЕФЪКОВА
НЕСИН НЕЖДЕТОВ ИСМАИЛОВ
НЕСРИН ВАХИДИН АХМЕД-КАРА
НЕСРИН РУЖДИЕВА ЕМИНОВА
НЕФИЗЕ НИАЗИЕВА КАРАМАНОВА
НЕФИСЕ АДЕМ ИСМАИЛ-ЮСЕИНОВА
НЕХАТ САЛИЕВ КОДЖАОСМАНОВ
НЕША ПЕТРОВА ТОРЛАКОВА
НИГЯР ЗАКИФОВА ИБИШЕВА
НИГЯР ХАЛИЛОВА МЕХМЕДОВА
НИКОЛА ЕМИЛОВ НЕДЯЛКОВ
НИЛГЮН МУСТАФОВА СЕИДОВА
НИЛЮФЕР МУСТАФОВА ЕТЕМОВА
НИЛЯЙ СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕД
НИЛЯЙ ХАСАН ЧАВУШ
НИРВАН ЕНВЕР НЕДЖИБ
НИХАТ САБРИЕВ СОЛМАЗОВ
НИЯЗИ ТЕФУКОВ РЕДЖЕБОВ
НОРФЕН АДЕМОВ МИНДЖИРОВ
НУРГЮЛ МУХАРЕМОВА РИЗАЕВА
НУРГЮЛ РАМАДАНОВА ЧИНАРОВА
НУРЖИХАН АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
НУРИ ХЮСМЕНОВ НУРИЕВ
НУРИЕ САЛИЕВА АКИФОВА
НУРТЕН БЕЙТУЛОВА БЕЙТУЛОВА
НУРХАН АДЕМОВ КЯЗИМОВ
ОНУР АХМЕДОВ ИБРЯМОВ
ОРХАН РЕФЕТОВ КИРЕЗОВ
ОРХАН ФАХРЕДИНОВ АХМЕДОВ
ОСМАН ЕМИНОВ ШАБАНОВ
ОСМАН РЕДЖЕБОВ ШАКИРОВ
ОСМАН САБРИ ОСМАН
ОСМАН ХАСАНОВ КЮЧУКОВ
ПАВЛИНКА ИВЕЛИНОВА СТАНКОВА
ПАВЛИНКА МАРИНОВА КИРИЛОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПЕНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ПЕРВИН ХАЛИМОВА РЕДЖЕБОВА
РАБИЕ РЕДЖЕБОВА АДЕМ
РАДА РАЧЕВА КАЛЧЕВА
РАЗИЕ МЕХМЕД БЕЙТУЛОВА
РАМАДАН МЕНДУХОВ РАМАДАНОВ
РАМАДАН СЮЛЕЙМАН ФЕЙЗУЛА
РАМАДАН ШАБАН РАМАДАН
РАФИ ХАСАН НУРИДИН
РАХИМЕ РАФИ ЧЕРКЕЗОВА
РЕВАЙДИН ЮСЕИНОВ КОБАКОВ
РЕВГИН ЮМЕРОВ ШУКРИЕВ
РЕВГЮЛ ЮМЕРОВА ЙОЗТЮРКЕР
РЕДЖЕБ АКИФОВ МИНДЖИРОВ
РЕДЖЕБ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РЕДЖЕБ БЕЙТИЕВ ЯМЕНОВ
РЕДЖЕБ РАМАДАНОВ АКИФОВ
РЕЙХАН БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ
РЕМЗИ ИБРЯМ ХАЙРУЛА
РЕМЗИЕ ЕРДИНЧЕВА КАРАМАНОВА
РЕНГИНАР СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
РЕСМИЕ ИБРЯМ ХАЙРУЛА
РЕФИЕ ИСМАИЛ ЕМИН
РЕФИЕ НЕДЖАТИЕВА КАМБЕШЕВА
РЕФИЕ РЕШАТОВА АПТУЛОВА
РЕФИЕ ШЕФКЕТОВА СОЛМАЗОВА
РИДЖАИ РУЖДИ ИСМАИЛ
РИЗА АЛИЕВ РИЗАЕВ
РОСЕН ВЕНКОВ ЧАВДАРОВ
РОСИЦА ХРИСТОВА РАХНЕВА
РУГЗАН МЕХЧЕТОВА ОСМАНОВА
РУЖДИ ИСМАИЛОВ ЮНУЗОВ
РУЖДИ ОСМАНОВ РЮСТЕМОВ
РУЖДИ ШУКРИЕВ ИСМАИЛОВ
РУЖДИЕ РУЖДИЕВА ОСМАНОВА
РУЗИЕ ЗЕКЕРИЕВА ШАКИРОВА
РЮКЕ АКИФОВА ФЕРАДОВА
РЮСТЕМ ГЮНАЙДЪН КЮЧУК
САБИХА МУСТАФОВА МИНДЖИРОВА
САБРИ НИХАТОВ СОЛМАЗОВ
САБРИ ОСМАНОВ АЛИЕВ
САБРИ ХАСАНОВ ТАХИРОВ
САЛИ ИЛИАЗОВ САЛИЕВ
САЛИ МЕРДАН САЛИ
САЛИ ШАБАНОВ МИНДЖИРОВ
САЛИ ШЕНОЛ СЮЛЕЙМАН
САЛИМ КЯМИЛОВ МЕХМЕДОВ
САНИЕ КЯШИФОВА ХАСАНОВА
САНИЕ ШЕНОЛОВА ДЖЕЛИЛОВА
САФИЕ ОСМАНОВА БЕЙТУЛОВА
СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ИСКРЕНОВ
СЕБАЙДИН ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ
СЕБАХАТ РИЗАЕВА ЯКУБОВА
СЕБАХТИЕ ХАЙРИ ШЕВКЕД
СЕБИЛЕ БЕКИР МЕХМЕДОВА
СЕБИЛЕ ГЮНАЙДЪН КЮЧУК
СЕБИЛЕ МУХИДИН ИБРИЯМ
СЕВАР АХМЕД САЛИ
СЕВГЮЛ РЕДЖЕБОВА ОСМАНОВА
СЕВГЮЛ ТАХИРОВА КАНДЪРА
СЕВДА БЕРОВА ИСКРЕНОВА
СЕВДЖАН САБРИЕВА ФЕИМ
СЕВДЖАН ШУКРИЕВ ДАУДОВ
СЕВДИЕ ЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
СЕВИЛ МУХСИНОВА ЗЮЛКЯРОВА
СЕВИНЧ АХМЕДОВА МИНДЖИРОВА
СЕВИНЧ ЗЕЙНЯЛОВА БАТАКЛИЕВА
СЕВИНЧ ЗЮХТЮЕВА РЕДЖЕБОВА
СЕВИНЧ МУСТАФА КЕСЕР ВАРОЛ
СЕВИНЧ РЮСТЕМ САЛИ
СЕВХАТ ХАЙРИЕВ СЕИДОВ
СЕДАТ СЮЛЕЙМАНОВ МИНДЖИРОВ
СЕЗАЙ СЕБАХЕДИН СЮНЕТЧИ
СЕЗГИН АЛИЕВ ГАДЖАЛОВ
СЕЗГИН МЕДЖИТОВ СЕЛИМОВ
СЕЗГИН ХЪЛМИЕВ АЛИОСМАНОВ
СЕЗЕН СЕЗГИНОВА ДЖЕЛИЛОВА
СЕЙФИДИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
СЕЛИЙМЕ РАДЖИБОВА АХМЕДОВА
СЕЛИМЕ НЕДЖИБ АБТИ
СЕЛИМЕ САЛИ НЕДЖИБ
СЕЛИМЕ ХАСАНОВА ЕМИНОВА
СЕЛИМЕ ШАБАНОВА АХМЕДОВА
СЕЛИМЕ ШЮКРИЕВА КЮЧУКОВА
СЕЛИН ЕРЕДЖЕБОВА САЛИМОВА
СЕМИХА АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
СЕМРА ТАНДОГАН
СЕМРА ИЛИЯЗОВА ИСМАИЛОВА
СЕНИЕ МУХАРЕМОВА КОЧАНОВА
СЕНИХА АЗИСОВА ХАСАНОВА
СЕХЕР СЮЛЕЙМАНОВА ИБИШЕВА
СИБЕЛ ДЖЕМИЛ КАРАМАН
СИБЕЛ ДУРХАНОВА ШАБАН
СИБЕЛ ШАБАН РАМАДАН
СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА КЬОСЕ
СИЛЯН ЮЛИЯНОВ ИСАЕВ
СИНАН РЕМЗИ ИБРЯМ
СИНАН ХАСАНОВ ШУКРИЕВ
СОНГЮЛ СЕЙФИДИНОВА АХМЕДОВА
СОНЯ БИСЕРОВА ХАЛИЛОВА
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
СУЗАНА АЛЕКСИЕВА ЕСИРГЕН
СЮЛБИЕ АБТИШЕВА ИДАЕТОВА
СЮЛБИЕ АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
СЮЛБИЕ ЗАКИФ ЮСЕИНОВА
СЮЛБИЕ ОСМАНОВА САЛИЕВА
СЮЛБИЕ ЮМЕРОВА АКИФОВА
СЮЛЕЙМАН ИЛИЯЗОВ САЛИЕВ
СЮЛЕЙМАН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
СЮЛЕЙМАН СЕДАТОВ СЮЛЕЙМАНОВ
СЮЛЕЙМАН ХИДЖРАНОВ ИСЛЯМОВ
СЮЛЕЯ СЕЗГИНОВА АЛИЕВА
ТАНЕР ЗЮХТЮ ЮСЕИН
ТАНЖУ СЕБАХЕДИН СЮНЕТЧИ
ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТАХИР ХАСАНОВ ТАХИРОВ
ТЕЗДЖАН АКИФОВ МЕХМЕДОВ
ТЕФЪК МЕТИНОВ ТЕФЪКОВ
ТУНДЖАЙ РЕВАЙДИН КОБАКОВ
ТУНДЖАЙ СЕЙФИДИНОВ АХМЕДОВ
ТУНДЖАЙ ХИДЖРАН ФЕЙЗУЛОВ
ТУНЧЕЛ МУСТАФА САЛИ
ТЮНАЙ ИЛИЯЗОВ СОЛМАЗОВ
ТЮРКЯН ТЕФИКОВА ИБРЯМ
ТЮРХАН АХМЕД ШЕВКЕД
ФАЗЛИЕ ГЮЛБАХТИН САБРИ
ФАИК АЙГЮНОВ РАМАДАНОВ
ФАИК РАМАДАНОВ АКИФОВ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ЕМИНОВА
ФАТМЕ БАХРИЕВА КЮЧУК
ФАТМЕ ИБРЯМОВА ГАДЖАЛОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА РИЗАЕВА
ФАТМЕ ХАЛМИ САЛИ
ФАТМЕ ШУКРИЕВА БЕЙТУЛОВА
ФАТМЕГЮЛ ИСМАИЛ ШЮКРИ
ФАТМЕГЮЛ НЕВЗАТОВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕГЮЛ ШАБАНОВА АХМЕД
ФАХРИЕ МУСТАФОВА ФЕРАДОВА
ФЕВЗИ ЗЕКЕРИЕ КОДЖАЕВ
ФЕВЗИЕ МУСТАФОВА РЮСТЕМОВА
ФЕЙЗУЛА АШИМ ЕМИН
ФЕЙЗУЛЛАХ НАЗИФОВ ФЕЙЗУЛОВ
ФЕРДИ ИСМАИЛ ШЮКРИ
ФЕРИДЕ ФИКРЕТОВА ФЕЙЗУЛОВА
ФЕРУЗАН ИЛИЯЗ КЮЧУК
ФЕТИЕ МЕХМЕД РИЗА
ФЕТИЕ ОСМАНОВА ДЕЙМЕК
ФИДАН ЗАФИРОВ КОДЖАЕВ
ФИДИЛ ЗАФИРОВ КОДЖАЕВ
ФИКРЕТ ИБРИЯМОВ АБТИЕВ
ФИЛИЗ ВАДЕТ ТОРЛАК
ХАБИБЕ РУФАТОВА ГАДЖАЛОВА
ХАЙРИ КЯШИФОВ НАСЪФОВ
ХАЙРИ МЕХМЕД КЮЧУК
ХАКАН НЕВРЕТОВ СОЛМАЗОВ
ХАККА СЮЛЮМАН АБТУЛА
ХАЛИЛ ИБРИЯМОВ ИДАЕТОВ
ХАЛИЛ ТАХИРОВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИМЕ АШИМ БИШИ
ХАЛИМЕ ЕРОЛОВА СЕЛИМОВА
ХАЛИМЕ ИСМАИЛОВА ШЮКРИЕВА
ХАЛИМЕ МАЛЕВА СЮЛЕЙМАН
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА КОЧАНОВА
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ФЕЙЗУЛА
ХАЛИМЕ МУСТАФОВА ГАДЖАЛОВА
ХАЛИМЕ НЕВЗАТОВА МАДАНОВА
ХАЛИМЕ ОСМАН ИДАЕТ
ХАЛИМЕ ОСМАНОВА КОЧАНОВА
ХАЛИМЕ РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА
ХАЛИМЕ СЕВИНЧ РЮСТЕМ
ХАЛИМЕ ЮМЕРОВА НЕДЖИБОВА
ХАЛИМЕ ЮСЕИНОВА СЮЛЮМАНОВА
ХАЛИТ ВААДЕТ ХАЛИД
ХАЛИТ ДЖАВИТ ИБИШ
ХАСАН АДЕМОВ ЮНУЗОВ
ХАСАН ЗАКИФ ХАСАН
ХАСАН ИБРЯМ КИРЕЗОВ
ХАСАН ИБРЯМ ХАСАН
ХАСАН ИСМАИЛОВ АДЕМОВ
ХАСАН НУРИДИНОВ ЧЕРКЕЗОВ
ХАСАН РЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
ХАТИДЖЕ БАСРИЕВА ГАДЖАЛОВА
ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ КЮЧУК
ХАТИДЖЕ СЕВИНЧ АТЛАМЪШ
ХАТЧЕ ИДРИЗОВА КОБАКОВА
ХАФИЗЕ НЕВРЕТОВА СОЛМАЗОВА
ХИДАЕТ ЛЮТФИЕВ ИСЛЯМОВ
ХИДАЕТ ОСМАНОВА КЮЧУКОВА
ХИДЖРАН ИСЛЯМОВ ФЕЙЗУЛОВ
ХИДЖРЕТ МУРАДОВ МУХИДИНОВ
ХРИСТИЯН РАЙНОВ ХРИСТОВ
ХУРИЕ РЕФЕТОВА КИРЕЗОВА
ХЪКЛИМЕ ХАСАНОВА ХАЛИЛОВА
ХЪЛМИ АДЕМОВ АЛИОСМАНОВ
ХЪЛМИ АЛИ АХМЕД
ХЪЛМИ АХМЕДОВ КОЧАНОВ
ХЪЛМИ ЗЮЛКЯРОВ АДЕМОВ
ХЪЛМИЕ АХМЕДОВА КЯШИФОВА
ХЪЛМИЕ МУРАДОВА ТАНДОАН
ХЮЛКИЕ ХАСАН АДЕМ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН РЕВАЙДИН КОБАКОВ
ЦАНКА КЪНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ШАБАН БЕДРЕДИНОВ ГАДЖАЛОВ
ШАБАН ИСЛЯМОВ ИДАЕТОВ
ШАБАН МЕХМЕДОВ ЧАТЪЕВ
ШАБАН РАМАДАН АБТИ
ШАБАН ХАСАНОВ РИЗАЕВ
ШАБАН ШЕФКЪ АБТУЛА
ШАМСИЕ САЛИЕВА МАХМУДОВА
ШЕЗАИЛ САБРИЕВ ОСМАНОВ
ШЕМСИЕ СЕВХАТОВА ФУЧУДЖИЕВА
ШЕНАЙ ИСМЕТ ИБИШЕВА
ШЕНАЙ ШАИБОВА ДЖЕЛИЛОВА
ШЕНГЮЛ ИБРИЯМ АБАЗОВА
ШЕННАЗ АКИФОВА ЧОБАНОВА
ШЕНОЛ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
ШЕНОЛ СЕБАЙДИНОВ ДЖЕЛИЛОВ
ШЕФКА ОСМАНОВ ГАДЖАЛОВ
ШЕФКА ЮСМЕНОВ АЗИСОВ
ШЕХНАЗ ТЮНАЕВА ГАДЖАЛОВА
ШИБИЛ ИГНАТОВ СВИЛЕНОВ
ШУКРИЕ ХИДЖРЕТОВА МУРАДОВА
ШЮКРЮ РУЖДИ ИСМАИЛ
ЮЛВИЕ ЕМИНОВА ЧОБАНОВА
ЮЛВИЕ ЮСЕИНОВА МИНДЖИРОВА
ЮЛИЯ ДЕМИРОВА ЛЕВЕНОВА
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА СВИЛЕНОВА
ЮЛФЕТ АЛИЕВА ЧИНАРОВА
ЮЛФЕТ ЗАИД ХАЛИД
ЮМЕР ХАЛИЛОВ ХАЛИЛОВ
ЮНУЗ АДЕМОВ ГАДЖАЛОВ
ЮСЕИН ГЮРДЖАНОВ ГАДЖАЛОВ
ЮСЕИН ЕМИНОВ ТАХИРОВ
ЮСЕИН МЕХМЕД ЮСЕИН
ЮСНИЕ МЕХМЕДОВА ГАДЖАЛОВА
ЯМЕН БЕЙТИЕВ ЯМЕНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.