backg h 420

Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес


Съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 21-НС от изборните книжа.

Заявлението се подава писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник НЕ ПО-КЪСНО ОТ 18.03.2023 г. (14 дни преди изборния ден) - и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис,

или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://regna.grao.bg/ В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Заявление може да подадете и през портал за предоставяне на електронни услуги на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001?mId=419&cP=1&q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес същият се заличава от избирателния списък по постоянен адрес и не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г. отново през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://regna.grao.bg/ 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.