backg h 420

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък


Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да подаде заявление до кмета на общината/кметството/кметския наместник за отстраняването им. 

Заявлението е по образец - Приложение № 17-НС от иборните книжа - и се подава в срок до 25.03.2023 г. включително(7 дни преди изборния ден).

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Решението може да се обжалва пред съответния административен съд в двудневен срок от обявяването му.  Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.

Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.

Заявлението може да подадете лично в общината или кметството, както и по електронен път на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004?mId=419&cP=1&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8

Попълнено коректно и подписано с електронен подпис заявление може да подадете и чрез Системата за сигурно електронно връчване(https://edelivery.egov.bg/).

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.