backg h 420

Подаване на заявление от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия


Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец - Приложение №67-НС от утвърдените изборни книжа.

Заявление може да подадете в общината или кметството по постоянния ви адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението трябва да е собственоръчно подписано и може да се подаде лично или чрез упълномощено лице в срок до 18.03.2023 г. включително(не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

Може да бъде подадено и електронно заявление чрез Портал за електронни услуги на следния адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002?mId=419&cP=1&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0

като при подаване на електронно заявление не се изисква подпис. Необходимо е заявителят да притежава профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).

След вписване на избирател в списък за гласуване с подвижна урна, същият се заличава от избирателния списък по постоянен/настоящ адрес.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирател не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден - ДО 27.03.2023 г. включително,  и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.