backg h 420

Заповед за закриване на секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Ветово

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 902

гр. Ветово, 03.11.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо № МИ-15-1263/02.11.2023 год. на Централна избирателна комисия, във връзка с произвеждането на нов избор (II тур) за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 год.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Закривам 1 (една) секция: ПСИК № 180500023, за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Ветово за произвеждането на нов избор за общински съветници и кметове на 05.11.2023 г., поради факта, че броят на избирателите, подали заявления в срок и одобрени за гласуване с подвижна избирателна кутия за град Сеново, където единствено ще се проведе нов избор (II тур) за общински съветници и кметове на 05.11.2023 г., е под 10, а именно 4.

II. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Ветово и информационното табло.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Юзлем Лютфиева – секретар на Община Ветово.

 

 

НЕРМИН КЯЗИМОВА (п)

В.и.д. кмет на Община Ветово

(съгл. Решение № 878/21.09.2023 г. на ОбС – Ветово)

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.