backg h 420

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г. (втори тур)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ВЕТОВО, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛИН МАРИЯНОВА КАМБУРОВА
АЙЛЯ РУКШЕНОВА РАШИДОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
АЛИЕ НУРИ МУСТАФА
АЛИНА НЕВЕНОВА ИСАЕВА
АНЕЛИЯ НЕВЕНОВА ИСАЕВА
АХМЕД СКЕНДЕР РУСЧУКЛИ
БЕЛЯН БИЛЯНОВ СИЛЯНОВ
БЕРАТ МУСТАФА ГАВА
БЕРКАНТ СЕРВЕТ ГАВА
БЕРРИН РЕФЪКОВА МУСОВА
БИЛЯН БИЛЯНОВ СИЛЯНОВ
БИЛЯН СИЛЯНОВ ДРУМЕВ
БОГАЧ ГЮЛЕР
ВЕСА АСЕНОВА АСЕНОВА
ДЕНИЦА ЛЕВЕНОВА ДЖАН
ДЖАВИТ ЛЮТФИЕВ БЕЙТУЛОВ
ДЖАН КАРААХМЕТОГЛУ
ДЖЕРЕН ДЖАН
ДЖУНЕЙТ ДЖАВИТОВ БЕЙТУЛОВ
ЕБАЙЗЕР АБДУЛОВ КАМБЕРОВ
ЕВГЕНИЙ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
ЕМРЕ ГАРИП
ЕМРЕ УЗУН
ЕНИС ЕКНУР СЕЙДОЛСКА
ЖЕАМАТИ САБРИ САЛИМОВ
ЖЮЛИДЕ ЯНЪК
ЗЕЙНЕП ГЮЛЕР
ИВАЙЛО НЕДКОВ МУТАФОВ
ИВАН КОЛЕВ КУБРАТОВ
ИЛИН ДЕТЕЛИНОВ АЛИПИЕВ
ИЛХАН РИДЖАИЕВ ГАЙТАНОВ
ИНДЖИХАН МЕХМЕДОВА САЛИМОВА
ИСАЙ АСЕНОВ КАМБУРОВ
ИСКРЕН АЛЦЕКОВ АНДРЕЕВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА НОВАЧЕВА
КАДРИЕ РАМАДАНОВА КАРААХМЕДОВА
КЕМАЛЕТИН МАХМУДОВ ДАУДОВ
ЛЕВЕН ИВАЙЛОВ КАМЕНОВ
ЛЕВЕНА ЕВТИМОВА ПАНДЖАРОВА
ЛЕЙЛЯ АЗИСОВА КАБИЕВА
ЛИДИЯ ФИДАНОВА ЯНЪК
МАРИЕТА МАРИНОВА ДРУМЕВА
МЕДИНЕ МАХМУДОВА ХРИСТОВА
МЕДИНЕ ЮМЕРОВА ГАЙТАН
МЕЛИС ИНДЖЕ
МЕРАЛ ШЕМСИДИН МУСТАФА
МЕХНУР ИЛМЮЕВА УЗУН
МИТХАТ ШЕФКЪЕВ ЮСЕИНОВ
МИХАИЛ ЕМИЛОВ ПАНДЖАРОВ
МУСТАФА ОСМАНОВ БЕЛБЕРОВ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА
НАЙДЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НЕБИЕ АДИЛОВА КАРААХМЕДОВА
НЕВЕН ИСАЕВ ХАДЖИЕВ
НЕВЕН СИЛЯНОВ МАЛИНОВ
НЕГБЕР САЛИ ГЮЛЕР
НЕЖДЕТ ЕМУРЛА КАРААХМЕД
НИКОЛИНКА ДАВИДОВА ЧОЛАКОВА
НОРА ДАВИДОВА МАЛИНОВА
ОСМАН МУСТАФОВ БЕЛБЕРОВ
РАМОН НИКЛАС ЙЪЛДЪРЪМ
РАНА БАШАРАН
РЕНЕТА ЛЕВЕНОВА МИНКОВА
РИДЖАИ МЪСТЪНОВ ГАЙТАНОВ
СЕБАЕТ ЮМЕРОВА ГАЙТАНОВА
СЕВДА ДЕМИРОВА СИЛЯНОВА
СЕВДАЛИНА ИСАЕВА КАМБУРОВА
СЕВДАЛИНА ИСАЕВА ХАДЖИЕВА
СЕВДАЛИНА МАРИНОВА ВЕЛЕВА
СЕВДАЛИНА МИХАЙЛОВА ЕМИЛОВА
СЕВДАЛИНА ОГНЯНОВА УЗУНОВА
СЕВДЖИХАН МЕХМЕДОВА КУРУВЕЛИЕВА
СЕЗГИН РУЖДИЕВ ЯШАРОВ
СЕЛИН УЗУН
СИБИН СИДЕРОВ АЛИПИЕВ
СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ДРАЖЕВА
СИЛЯН МИРАНОВ СТОЯНОВ
СИЛЯНА МИРАНОВА ГАВА
СИМЕОН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ
СИНАН СКЕНДЕР РУСЧУКЛИ
СОНЕР ЯНЪК
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
СТЕФКА ИЛИЕВА ЮЛИЯНОВА
ФЕДЖРИЕ РИДЖАИЕВА АК
ФИЙДЕС МЪСТЪНОВА БАЙРАМОВА
ХРИСТО МАРИНОВ АСЕНОВ
ШЕБНЕМ ШЕНАНОВА РАШИДОВА
ШЕМСИДИН АЛИ МУСТАФА
ЮСУФ НИЯЗИЕВ КАРААХМЕДОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ВЕТОВО, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТРИНКА КОСТОВА МИТЕВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СОФИЕВ ДИМИТРОВ
ДОБРИНКО ДОНЧЕВ СТОЯНОВ
ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЖАНА ОГНЯНОВА МЛАДЕНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
КАМЕН ЮЛИЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЛЕВЕН ЮЛИЯНОВ МЛАДЕНОВ
МАРИЯ КУНЕВА КОЧ
МАРСЕЛО ИВАНОВ МАРТИНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОРИСОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ТОДОРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ВЕТОВО, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙНУР ФИКРЕТОВА ГЮЛЕР
БЕЙНУР МЕТОДИЕВ ЯНКОВ
ВАЛЕРИ ЯНКОВ МЕТОДИЕВ
ВЕСЕЛИНА НАУМОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛИН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ГАЛИН РОСЕНОВ МУТАФОВ
ГАЛЯ АНАНИЕВА АТАНАСОВА
ГИНКА АТАНАСОВА РАДЕВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ХАСАН
ДАВИД ЛЕВЕНОВ ИСАЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ
ДИНО МИЛАНОВ ДАВИДОВ
ЕМЕЛ ИЛМИ ИЛЕРИ
ЕМИНЕ МАХМУДОВА РЕДЖЕБОВА
ЗЕЛИХА ХЮСНЮЕВА ЯРАР
ИВАНИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ИЛМИ САБРИ БЕЛБЕР
КААН ГЮЛЕР
КЕРИМЕ ИБРИЯМОВА СЬОЗЕР
КОРАЙ СЕБАХТИНОВ БЕКИРОВ
МАКСУД АХМЕДОВ СЕЛИМОВ
МЕНА РАЙЧЕВА ХАДЖИЕВА
МИЛЕН СЪБЕВ МИНЧЕВ
МЛАДЕН СТАНЧЕВ ВЕЛИКОВ
НЕБИЕ АЗИСОВА КАМБЕРОВА
НЕВЕН МИЛАНОВ ДАВИДОВ
НЕЛИ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
НЕРМИН ЛЮТФИЕВА КАХРАМАНОЛУ
НУРАЙ ФИКРЕТОВА ИВАНОВА
ПЕТЪР ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
РАДОВАН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
РОСЕН КОНДЕВ КОНДЕВ
СЕВЕР МЕТОДИЕВ ЯНКОВ
СЕВЕРИНА ЮРИЕВА БАЙРАМ АСЛАНДОГАН
СЕЛВЕТ ДАУД ЧАКАЛ
СЕЛВИЕ АБДУЛОВА КАРТОВА
СЕЛИМ ДАУДОВ ШЕРИФОВ
СИЛВИЯ ДАМЯНОВА ЯННЕЛЛА
СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
ТОДОР ПЕТКОВ САВОВ
ТУГБА ТЕКЕР
ФАТМЕ ДАУДОВА ШЕРИФОВА
ЮЛВИЕ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ВЕТОВО, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЖАН БИЛГИНОВА АХМЕДОВА
АЙНУР ИСМЕТОВА ДАУДОВА
АКДЕНИС ИВАНОВ СИМЕОНОВ
АКСЕЛ БИРГЮЛОВ ФИКРЕТОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ЕФТИМОВА
АРГИРО РИГА
ВЕЖДИН ЮЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
ГИЗДА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
ГИНКА ИВАНОВА УЗУНОВА
ГЮНАЙДЪН САЛИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
ГЮРСЕЛ ЯШАРОВ ДАИЛОВ
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ПАНЧЕВА
ДЖУНЕИД БАЙЗИД БАЙРИ
ЕЛМАС САЛИМ УЗУНОВА
ЕЛМИРА РУМЕНОВА ЧАВДАРОВА
ЗЮЛКЯР СЮЛЮМАНОВ РАСИМОВ
ЗЮЛФИЕ МАХМУДОВА ХЮСЕИНОВА
ЗЮЛФИЕ СЕВДАЛИНОВА СЕВЕРИНОВА
ЗЮХРИЕ ШЕВКЕД АЛИ
ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН КРАСИМИРОВ КОЙНОВ
КРАСИМИР КИМЧЕВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ХАСАНОВ МАХМУД
КРИСТИНА СВЕТЛОЗАРОВА СЪБЕВА
ЛЮТФИ ХАСАН ХЮСЕИН
МЕЙВА МУСТАФОВА ИВАНОВА
МЕЛЕК ЮКСЕЛ ДАВИДОВА
НАДЕЖДА ЗИХНИ САЛИ
НАТАЛИЯ СТИЛИЯНОВА КАЛЧЕВА
НЕЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СЪБЕВА
НИКОЛАЙ ЗИХНИ САЛИ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МОТКОВ
НУРХАН НЕДЖМИ МЕХМЕД
ОЛЕГ ИСАЕВ ИЛКОВ
РОСИЦА АЛДИНОВА КОЙНОВА
САДИЕ ИБРЯМОВА ДОБРЕВА
САЛИ АСЕНОВ САШЕВ
САЛИМ ИСМАИЛОВ ЮСУФОВ
СВЕТЛОЗАР КРАСИМИРОВ СЪБЕВ
СВЕТОСЛАВА ГАЛИНОВА КРАСИМИРОВА
СЕВДАЛИНА ЖИВКОВА ХЮСЕИН
СЕВИМ ФИКРЕТОВА ХАКЪЕВА
СИБЕЛ ФИКРЕТ КАЛАЙДЖИЕВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА САЛИ
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ЧАВДАРОВА
СИНДИ КРАСИМИРОВА ДЖАМБАЗОВА
СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА АНГЕЛОВА
СОНЯ МЛАДЕНОВА БАЙРИ
СТАНИМИРА КЪНЧЕВА ВАСИЛЕВА
СЪБИНА СЕРАФИМОВА МАРИНОВА
ТАНЯ ЦОНЕВА СТОЯНОВА
ФАТМЕ САЛИМОВА ЮСУФОВА
ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА МИРЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ЧАВДАР ЕМИЛОВ ЧАВДАРОВ
ЮКСЕЛ ГЮРСЕЛОВ ЯШАРОВ
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ВЕТОВО, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВИША МЕХМЕД МИЛКОВА
АЙБЕНИС РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН
АЙДЖАН АЛДОМИРОВА САВКОВА
АЙСУН АЛДИН КОСТОВА
АЙФЕР ХАЙРИЕВА АДЕМОВА
АЛИЕ ДАУДОВА ХАСАНОВА
АНА ЕМИЛОВА НУМАНОВА
АНЕЛИЯ КАТЕВА АСЕНОВА
АНИФЕ АСЕНОВА САШЕВА
АНЪЛ ХАДЖЪОГЛУ
АТИДЖЕ ЮСЕИНОВА КАДИРОВА
БЕЙРИН БЕЙСИНОВА МАДЖИРОВА
БЕНГЮН РУЖДИЕВ ДАИЛОВ
БЕРКАНТ БЕЙХАНОВ БААРИЕВ
БЕХАТ АЗМИЕВ АДЕМОВ
БЕХРИН РУЖДИЕВ ДАИЛОВ
БИЛЮР БЛАГОМИРОВА АСЕНОВА
БИРДЖАН ХАСАН САЛИ
БЛАГОМИР РОСЕНОВ АСЕНОВ
БОГОМИЛ МИНКОВ МИЛКОВ
БОЯН БОЖИДАРОВ ФИДАНОВ
БУКЕТ КЪЗЪЛОЛУ
БЮЛЕНТ ДИНЧЕРОВ АШИМОВ
ВАСИЛЕНА БОРИСОВА КАСАБОВА
ВАХИДЕ АХМЕД КАРАИБРЯМОВА
ВИКТОР БЛАГОМИРОВ АСЕНОВ
ГЕРАСИМ ЧАВДАРОВ МОНЕВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАДИШЕВА
ГИЗЕМ ГЮЛЕР
ГИНКА ЗЛАТКОВА АКЪН
ГЬОРКЕМ ГЮНЕШ МУСТАФА
ГЮЛДЖИХАН РЮСТЕМ ЦЕЛЕП
ГЮЛЮМСЕР МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВА
ГЮЛЮМСЕР НИЯЗИЕВА КАРАСАЛИЕВА
ДАРИНА РАЧЕВА КАДИШЕВА
ДЕНИСЛАВ ИЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕРАСИМОВА СЮЛЕЙМАН
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ЦАНЕВА
ДЖАНСУ ИБРЯМОВА АДЕМОВА
ДИАНА НИХАТОВА ГЮЛФИЕВА
ДИЛБЕР БЕЙТИЕВА БЕЙТУЛОВА
ДИЛЯНА НАУМОВА ЕМИЛОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ КАДИШЕВ
ЕВГЕНИ НЕВЕНОВ ЕМИЛОВ
ЕЛИС САЛИЕВА СИЛЯНОВА
ЕМИЛ БИЛЯНОВ ДАВИДОВ
ЕМИЛИЯ САБИНОВА МИЛКОВА
ЕМРЕ КОДЖАОСМАНОГЛУ
ЕРЕН ТУНАЛЪ
ЖУЛИН СИВРИЕВА
ЗВЕЗДА НЕДКОВА ГЮЛЕР
ЗДРАВКО АЛЕКОВ ЗДРАВКОВ
ЗОРКА МИЛКОВА АШИМОВА
ИБРЯМ РИЗАЕВ ТЕЙКОВ
ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ КАДИШЕВ
ИДЖРЕЛ ИДЖЕТОВА КАРАДЖАЛЪ
ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ЧАВДАРОВ
ИМРЕН ШЕМСИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
ИСКЕНДЕР ХАСАН ЗЕЙНАЛИ
ИСЛЯМ ИСМАИЛОВ КАРАИБРЯМОВ
ИСМАИЛ ДЖЕВДЕТ МУСТАФА
ИСМАИЛ МУСТАФОВ КАЗЪЛОВ
ИСМАИЛ ФЕРАДОВ ХАСАНОВ
КАЯ ЕРДАЛ
КОРНЕЛИЯ КАМЕНОВА КАФЕДЖИЕВА
КРАСИМИР ИЛИЯНОВ ЧАВДАРОВ
КРЕМЕН ЗОРАНОВ ДАВИДОВ
КРЕМЕНА МИШЕВА АСЕНОВА
КЪЙМЕТ МИРЕМОВА МИТКОВА
ЛЕВЕНТ МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
МАЙКЪЛ КРИС ТЕОФИЛ
МАРТИН НЕВЕНОВ АБГЕЛЛЕР
МАХМУД АДЕМОВ ХАСАНОВ
МАЯ НЕВЕНОВА ЕМИЛОВА
МЕДИХА РИЗАЕВА ПАНДЖАРОВА
МЕЙЛИН ИБРЯМОВА ТЕЙКОВА ИСЛЯМ
МЕЛИХ АДРЕТИНОВ КЕРИМОВ
МЕРИЛИН МЕЛЕНОВА СИВРИЕВА
МЕХМЕД МОХАРЕМОВ КАРТОВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ МИЛКОВ
МИХАИЛ ЯШАРОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МУСТАФА СЕЛАЙДИНОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ШЕМСИДИН МУСТАФА
НАРИН ФИКРЕТОВА КАРААХМЕДОВА
НАТАЛИЯ ЛЕВЕНОВА АЛДИНОВА
НЕВБЕР ФЕЙМИЕВА ХАНДЖИЕВА
НЕВДЖИХАН АЛИЕВА ИСМАИЛ
НЕВЕНА НИКИФОРОВА МИЛОВАНОВА
НЕДЖМИЕ ИБРЯМ ИБРЯМ
НЕДРЕТ МЕЙСУДОВ ХАСАНОВ
НЕРМИЕ БЕЙХАНОВА ИСМАИЛ
НЕШАТ ЕМРЕДИНОВ ХАСАНОВ
НИНА МАРИНОВА ДЖАМБАЗОВА
ОКАН АВДЖЪ
РАЗИЕ САДЪКОВА ХАСАНОВА
РЕДЖЕБИЕ ИЛИЯЗОВА КАДИРОВА
РУЖДИ АРИФ СЮЛЕЙМАН
РУМЕН КАМЕНОВ МИНКОВ
САДЖИДЕ АБДУРАХМАНОВА ХАСАНОВА
САДИФЕ АЛИЕВА ЮСЕИНОВА
СВЕТЛА БЕЛЧЕВА ДАВИДОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА ДЖАМБАЗОВА
СВЕТЛА РОСЕНОВА САЛИ
СВОБОДА НЕДЕВА ЧАВДАРОВА
СЕВАЛ ХАЙРИЕВА ИБРИЯМОВА
СЕВДА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕЛИКОВА
СЕВДАЛИН АСЕНОВ МАРИНОВ
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА НАУМОВА
СЕВДАЛИНА ЗАХАРИЕВА БЕЛЧЕВА
СЕВДАЛИНА ЛЕВЕНОВА ХАДЖЪОГЛУ
СЕВЕРИН ФИДИЛОВ БЕЛЧИКОВ
СЕВИНЧ НИАЗИЕВА БАШАТ
СЕДАТ ИСМАИЛОВ КАРААХМЕДОВ
СЕЗГИН САЛИМ АРСЛАН
СЕЗГИН ЯШАР ИСМАИЛ
СЕЗДЖАН ИСМЕТ РЕДЖЕБ
СЕЗЕН ЮМЕРОВА ТЕЙКОВА
СЕЛАЙДИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ
СЕНИХА РАМАДАНОВА ТЕЙКОВА
СИЛВИЯ ИСАЕВА КАРОВА
СИЛВИЯ КЮРАНОВА ЕЛИСЕЕВА
СИЛВИЯ САШЕВА МИХОВА
СИНАЙ АХМЕД СОЛАКОВ
СИНЕЛ ИБРЯМОВ ТЕЙКОВ
СТЕФАН ЦАНЕВ ПЕНЕВ
СУДЕМ ГЮЛЕР
СУЗАН ЕЛШАНОВА ФИДАНОВА
СУЗАН СЮЛЕЙМАН ХАКЪ
СЪТКЪ ГЮЛЕР
СЮЗАН ЗИЯЕВА СИВРИЕВА
ТАНЯ ФИЛИПОВА СИМЕОНОВА
ТАТЯНА НЕДЯЛКОВА ДЕНЧЕВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА ХИЙЛИ
ТЕСЛИМЕ ЕМИНОВА АЗМИЕВА
ТОЛГА ШЕНОЛ ЧИЛХАСАН
ТЮНЮЛ МУСТАФОВА ЗДРАВКОВА
ФАТМЕ ХАСАН ОРОЗ
ФЕИМЕ МЕДЖИТОВА ЕМИРОВА
ФЕРГИТ БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД
ФИЛИП БИСЕРОВ СЪБЕВ
ХЕРДИНЧ НИАЗИЕВ АДЕМОВ
ХРИСТО МЛАДЕНОВ САВОВ
ШЕНЕР ШЕНОЛОВ ЧИЛХАСАН
ШЕРМИН НИАЗИЕВА КАРААХМЕДОВА
ШИБИЛ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ВЕТОВО, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ РЮСТЕМОВ САЛИЕВ
АЙБЕРК ПАНДЖАР
АЙДЪН РЕДЖЕБОВ АБТУЛОВ
АЙНУР ИСМЕТ ИСАЕВА
АЙШЕ АХМЕДОВА ЗЕКЕРИЕВА
АЙШЕНУР КАМБЕШЕВ
АЛИНА НЕВЕНОВА ЕРДЕМИР
АЛПАЙ КУРТУЛАН
АЛПЕР СЕВИНЧ
АНА АРСОВА АНГЕЛОВА
АНТИМ ЛЕВЕНОВ НЕВЕНОВ
АСЕНИЕ ТАСИМОВА СИБРАЛИЕВА
АСЕНКА ЮРИЕВА ФИЛИПОВА
АСПАРУХ ДЕМИРЕВ АСПАРУХОВ
АСЯ АДРИАНОВА КАРАСАЛИ
АСЯ ДЕМИРЕВА КАРОВА
АСЯ ИСАЕВА КАМБУРОВА
АСЯ ФИДАНОВА ДЬОКЕН
АХМЕД АБДУЛОВ ПАНДЖАРОВ
АХМЕД ИСМАИЛОВ ДАЙОЛУ
АХМЕД МУСТАФОВ КЪЗЪЛОВ
АХМЕД МЪСТЪНОВ БЕЛБЕРОВ
АХМЕТ ДЖАН ПАНДЖАР
БЕЙЗАТ СЕВИНЧ
БЕЙСИН НИЯЗИЕВ МЕХМЕДОВ
БЕКИР ЮСЕИНОВ ЗЕКЕРИЕВ
БЕЛИЗ ЧЕЛИК
БЕЛИН СЕВЕРИНОВ РАЙЧЕВ
БИЛЯН СЕВЕРИНОВ КАРТОВ
БИРДЖАН КАХРАМАН
БИРСЕН ЛЮТФИЕВА СЕВИНЧ ТОМБУЛОЛУ
БИСЕР РАЙЧЕВ ТЕЙКОВ
БИСЕРА АСЕНОВА ТЕЙКОВА
БЮЛЕНТ ЛЮТФИЕВ КЪРДЖАЛИЕВ
ВАЖИБ МЮМЮНОВ ИДИРИЗОВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
ВИЛДАН КЕМАЛ
ВИОЛЕТА САШЕВА ДАРАКЧИЕВА
ВИРГИНИЯ ЗАФИРОВА ШЕНТЮРК
ГАЛИН БОЯНОВ СЕМОВ
ГАЛИНА ДАНАИЛОВА ПИРЕ
ГАЛЯ ОРЛИНОВА МЕТОДИЕВА
ГАМЗЕ КЬОМЮРДЖЮ
ГЕНОВЕВА ДАНАИЛОВА ЮЛИЯНОВА
ГИЗЕМ КЬОМЮРДЖЮ
ГЬОКСУ ЙЪЛДЪЗ
ГЬОКХАН ЙЪЛДЪЗ
ГЮЛА ИВАНОВА ПАНДЖАРОВА
ГЮЛХАН МУХАМЕРОВА АНГЕЛОВА
ГЮНАЙ ВАЖИБОВ ИДИРИЗОВ
ГЮНАЛ ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
ГЮНЕР ВАЖИБОВ ИДРИЗОВ
ГЮРО ОЛЕГОВ АДРИАНОВ
ДАВИД ИСАЕВ ДАВИДОВ
ДАВИД МАРИНОВ ЯНЪКОВ
ДАНАИЛ АНТОНОВ АСЕНОВ
ДАРИН ЮРИЕВ УЗУНОВ
ДАУД МУСТАФОВ ЮСЕИНОВ
ДЕМИР ДЕМИРЕВ ЖЕЛЕВ
ДЕНИЗ ЙЪЛМАЗ
ДЕНКА МАРИНОВА ПАНДЖАРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ЙЪЛДЪЗ
ДЖАНЕР СЕВИНЧ
ДЖАНЕР БЕЙСИН МЕХМЕДОВ
ДИДЕМ НАЗ ДЬОКЕН
ДИНЧЕР ЮСНИЕВ САБРИЕВ
ЕДЖЕ ХАМЗАОГЛУ
ЕЗГИ ДЮЛГЕР
ЕЛВАН КЯЗИМОВА НУРИЕВА
ЕЛЕНА АСЕНОВА ЖЕЛЕВА
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА АНТОНОВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА АСЕНОВА
ЕЛИН АЛИПИЕВ РАЙЧЕВ
ЕМИЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ СЕВДАЛИНОВ АНТОНОВ
ЕМИЛИЯ БЕЛИНОВА СЛАВЧЕВА
ЕМИНЕ ЗЕКЕРИЕВА БЕЛБЕРОВА
ЕМИНЕ МУСОВА КЪЗЪЛОВА
ЕМИНЕ ЯХЙОВА КАРААХМЕДОВА
ЕРЕН НЕЖДЕТОВ ИБРЯМОВ
ЕРМА АЛИПИЕВА ТОПЧИЕВА
ЕРМА ЛЕВЕНОВА ГЮНЕР
ЕФРУМИЕ НИАЗИЕВА ЙЪЛДЪРЪМ
ЗЕЙНЕБ ИБРАХИМОВА БАЛСАМАДЖИЕВА
ЗЕХРА МЕМДУЕВА АБТУЛОВА
ЗИНА НЕВЕНОВА МАНОВА
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА РАШИДОВА
ЗЮЛФИЯ НУРИЕВА БЕЙТУЛОВА
ЗЮМРЮТ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
ИВЕЛИН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИЛИН НИКОЛОВ ПАНДЖАРОВ
ИЛКАЙ КАРТАЛ
ИЛКАЙ САЙЪН
ИЛКИЗ ИСМЕТОВА МЕРКИТ
ИЛКИН ИСМЕТОВ ЧАИРОВ
ИЛМИ ШУКРИ САЛИМ
ИНДЖИХАН ОРХАН СЕДКАЛИ
ИРЕМ БИЛИР
ИРЕМ КАРТАЛ
ИСАЙ АЛИПИЕВ ИСАЕВ
ИСАЙ ДАВИДОВ ПАНДЖАРОВ
ИСАЙ ДАВИДОВ ХАДЖИЕВ
ИСАЙ ЛЕВЕНОВ ДЕМИРЕВ
ИСАЙ ФИДАНОВ ИСАЕВ
ИСАЙ ЮРИЕВ ЧАВДАРОВ
ИСМАИЛ АДИЛОВ КАРААХМЕДОВ
ИСМЕТ ПИРЕ
ИСМЕТ КАДИРОВ ЧАИРОВ
КАДРИЕ ХАЛИЛОВА РИЗАЕВА
КЪНА АЛИПИЕВА ИСАЕВА
ЛЕВЕН ДАВИДОВ АЛИПИЕВ
ЛЕВЕН ЗАФИРОВ КАРОВ
ЛЕВЕН ЗАХАРИЕВ БАЛСАМАДЖИЕВ
ЛЕВЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЛЕВЕН КАМЕНОВ ХРИСТОВ
ЛЕВЕН НЕВЕНОВ ИВАНОВ
ЛЕВЕН ЮРИЕВ ЧАВДАРОВ
ЛЕВЕН ЯВОРОВ ИВАНОВ
ЛЮТФИ МАХМУДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
МАЛИН ЛЕВЕНОВ ДАВИДОВ
МАЛИН МЛАДЕНОВ ХАРАЛАНОВ
МАЛИНА БЕЛЧИНОВА АСЕНОВА
МАХМУД ДАУДОВ СИБРАЛИЕВ
МАХМУРЕ РИЗАЕВА ХАЛИИБРЯМОВА
МЕЙЛИН КЯМИЛОВА КАМБУРОВА
МЕЛЕК ДЖУМАЛЪ
МЕЛИСА ПАНДЖАРОГЛУ
МЕЛТЕМ АЙЙЪЛДЪЗ МЕРДЖАН
МЕРСИН СКЕНДЕРОВА КАРААХМЕТ ПИРЕ
МЕРТ ЕРТЮРК
МЕРТ ОРОЗ
МЕСТАН САИДОВ ХАЛИИБРЯМОВ
МЕХМЕД НЕДЖИАТИЕВ АХМЕДОВ
МЕХМЕТ КАРАТАЙ
МИРАН МИРАНОВ ДЕМИРЕВ
МИРЕНА РОМАНОВА ДЮЛГЕР
МИРЯН ЛЕВЕНОВ ДАВИДОВ
МОХАРЕМ РЮСТЕМОВ САЛИЕВ
МУСТАФА АХМЕДОВ КЪЗЪЛОВ
МУХАРЕМ ИСМАИЛ ХАМЗА
МЮБЕРРА ПИРЕ
МЮЖДАТ КЕМАЛ
МЮХТЕБЕР МЕДИ КАРТОГЛУ
НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА МАКСИМОВА
НЕБИЕ ХАЛИЛ БЪЙЪКЛЪ
НЕВДЖИХАН СЮЛЕЙМАНОВА ТЕЙКОВА
НЕВЕН СМИЛОВ МАРИНОВ
НЕВЕНА ЛЕВЕНОВА ЕРТЮРК
НЕВРИЕ БЕЙТУЛОВА КЪЗЪЛОВА
НЕВРИЕ ФЕРАДОВА КЪРДЖАЛИЕВА
НЕДЖБЕТИН ШУКРИЕВ ВИВИКОВ
НЕДЖЛЯ САЛИМ ХАМЗА
НЕДЖМИ АДИЛОВ КАРААХМЕДОВ
НЕДЖМИЕ ИСМАИЛОВА ПАНДЖАРОВА
НЕЛА КУБРАТОВА АСПАРУХОВА
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
НЕНКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
НЕРИМАН СЮЛЕЙМАНОВА ЯНЪКОВА
НЕСРИН ТЕФИКОВА АЙДОГАН
НЕСРИН ШУКРИЕВА РЕДЖЕБОВА
НИКОЛИНКА ИСАЕВА ЧОЛАКОВА
НИЛГЮН АЛИТОВА ВИВИКОВА
НИНА ДАВИДОВА КАРТОВА
НИНА МАРИНОВА ЧАЛЪКОВА
НИНА ЮЛИЯНОВА КОРКМАЗ
НИХАЛ ЮМЕРОВА ХАРАЛАНОВА
НИХАН ЕДА ДЬОКЕН
НИХАТ НИЯЗИ МЕХМЕД
НУРАЛ МУСТАФОВ НУРИЕВ
НУРИ КУРУВЕЛИ
ОНУР ШЕНТЮРК
ОСМАН АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ
РЕМЗИЕ АХМЕД МУСТАФА
РЕНГИНАР НЕДЖМЕТИНОВА ВАСВИ
РЕНЕТА ЙОРДАНОВА ДЕЛИСАЛИЕВА
РЕНИ НЕВЕНОВА ВЕЛИКОВА
РОСЕН АНЧЕВ БЕЛБЕРОВ
РОСИЦА НЕДЯЛКОВА ХАДЖИЕВА
РУЖИН НАУМОВ АСЕНОВ
РУМЕН НЕДЯЛКОВ ВЕЛЕВ
САБРИ НЕДЖМИЕВ КАМБЕШЕВ
САБРИЕ НУРИЕВА КАРТОВА
САЛИХА ЗЕВДЖЕДОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
СВЕТЛОЗАР ЮЛИЯНОВ НИКОЛОВ
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
СВИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
СЕБИЛЕ АЛИЕВА ЧАКЪРОВА
СЕВГИ АЙДОГАН
СЕВГИНАР РЕШАД СЕЙРУЛАХ
СЕВДАЛИН РАЛИНОВ ЗАФИРОВ
СЕВДАЛИНА БИСЕРОВА РАЙЧЕВА
СЕВДАЛИНА ЗЛАТКОВА КАРАТАШ
СЕВДАЛИНА ИСАЕВА ДАВИДОВА
СЕВДАЛИНА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
СЕВДЕНА ЕВТИМОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЕВДЕНА ИСАЕВА ДАВИДОВА
СЕВДЕНА ИСАЕВА КАМБУРОВА
СЕВДЕНА НЕДКОВА САВОВА
СЕВЕРИН РАЙЧЕВ ТЕЙКОВ
СЕВЕРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
СЕВЕРИНА СИБИНОВА ЕФТИМОВА
СЕДА ЙОНГАДЖЪ
СЕДЕФКА МИРАНОВА КАРАТАЙ
СЕЛВИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КАРТОВА
СЕЛДА ЙОНГАДЖЪ
СЕЛИАДЕ ЗЕКЕРИЕВА ХАЛИЛОВА
СЕМИЕ ХАЛИЛОВА ИДИРИЗОВА
СЕРКАН КАРТОГЛУ
СЕРТАН КАРААХМЕТОГЛУ
СИБЕЛ БАХРИЕВА ШЕНТЮРК
СИБЕЛ ЮСУФ КЕСЕР
СИДЕР МИРАНОВ ДЕМИРЕВ
СИЛВИЯ АСЕНОВА ПАНДЖАРОВА
СИЛВИЯ БИСЕРОВА РАЙЧЕВА
СИЛВИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЙОЗТОПРАК
СИЛВИЯ МИРАНОВА ПАМПУРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА ЮНУЗ
СИЛВИЯ ЯНКОВА ХРИСТОВА
СИНАН АЛИЕВ ЧАКЪРОВ
СИНАН САБРИ ЧАЙЪР
СИНЕМ КАМБЕРОГЛУ
СИНЕМ РАМИСОГЛУ
СМИЛ СМИЛОВ МАРИНОВ
СНЕЖАНА МАРИНОВА КАМБУРОВА
СОНЯ САШЕВА СИЛЯНОВА
СТЕФАН МАРИНОВ СТЕФАНОВ
СУЗАН МЕХМЕДОВА ЧАИРОВА
СЮЛЕЙМАН МОХАРЕМОВ ЯНЪКОВ
СЮРЕЯ РАМАДАНОВА ВЕЛЕВА
ТЕФИК АХМЕДОВ ПАНДЖАРОВ
ТЮРКЯН ЮМЕРОВА ТЬОРЕН
ФАИК КАРАТАЙ
ФАНА КОЛЕВА ХАРИЗАНОВА
ФАНКА АЛИПИЕВА СЪБЕВА
ФАТМЕ МЮМЮНОВА АХМЕДОВА
ФЕДАИЛ ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ФЕРАЙ КАРТОГЛУ
ФИДАН СЕВЕРИНОВ РАЙЧЕВ
ФИДАНА СЕВДАЛИНОВА САЛИМ
ФИКРИЯ ДАУДОВА ГАРЕЛОВА
ФИЛИЗ ЕМИЛОВА КЪНЪКЛЪ
ХАВА ЮМЕР СЕДКАЛИ
ХАЛИЛ ШЕНТЮРК
ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН ХАМЗА
ХЮЛИЯ ФЕВЗИ ХАМЗА
ХЮСНИЕ ХАДЖЪДАГЛЪ
ШАКИР ДЕРВИШОЛУ
ШЕНАЙ АХМЕДОВА КЪЗЪЛ ТУНЧЕЗ
ЪЛГЪН ТУНАЙ
ЮЗЛЕМ ДЕРВИШОЛУ
ЮКСЕЛ МУСТАФОВ КАРТОВ
ЮЛИЯН РОМАНОВ АНТОНОВ
ЮЛКЯН АСАНОВА ИМАМОГЛУ
ЮМЕР ЮМЕРОВ КАРААХМЕДОВ
ЮМЕР ЮМЕРОВ ЧОЛАКОВ
ЮММЮХАН СЕРТТАШ
ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ АБЛЕНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБТУЛА ХАСАН АБТУЛА
АЙЛИН ЧЕЧИ
АЙЛИН СЮЛЕЙМАН СЕЙДОЛСКИ
АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
АЛИ МЕХМЕД ИСЛЯМ
АНА ФИЛИПОВА ХАДЖИХАФУЗ
АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА ХРИСТОВА
АСЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ
АХСЕН БЕХТИ СОЛАКОВА
БАСРИ МЯСТАНОВ ХОДЖОВ
БАХТИШАН МЕХМЕДОВА МИНДЖИРОВА
БЕРКАНТ ДЕМИРДЖИ
БИЛГИН БИЛЯЛ СОФТА
БИЛЯНА СЕРАФИМОВА ОРЛИНОВА
БОЖИДАР ИВАНОВ СТОЯНОВ
ВЕДЖИХИН ИЗЗЕТОВ ТАРАКЧИЕВ
ВЕЛЕТ ВЕЛИ АЛИ
ВЕЛИ ХОДЖАЛАР
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ДИМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОСИФОВ
ГИЗЕМ ЙУНУС
ГЮЛНАЗ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
ГЮЛНАР МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ УГУР
ГЮРЖАН АХМЕД САКА
ДЖАНАН ХАСАНОВА ЧИРИШЛИ
ДИЛЯН МАЛИНОВ ШИШМАНОВ
ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
ЕЛИС АЛИ ИСЛЯМ
ЕЛМИРАН АЙДЪНОВА МЕХМЕДОВА
ЕЛНАР ШАКИРОВА КУЛАКЛИЕВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА СТОЯНОВА
ЕНГИН КЮТЮКЧЮ
ЕНГИН ВЕЛИЕВА ТИРАКИЕВА
ЕРХАН АЛИ ИСЛЯМ
ЕСИН МАХМУД ТАРАКЧЪ
ЗЕЛИХА МАХМУД КЪРСЪТЛЪ
ЗЮЛЕЙХА РАМАДАНОВА ЙОСИФОВА
ИВАН ЙОСИФОВ СТОЯНОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ЯНКОВА ИВАНОВА
ИГЛИКА ЗВЕЗДЕВА ДЕМИРДЖИ
ЙОЗГЕ ЙЪЛДЪЗ
КАТЯ БОРИСОВА ЧАВДАРОВА
КАТЯ ИСКРЕНОВА ЧАВДАРОВА
КРАСИМИРА ПЕПОВА МАРИНОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАЯ ВЕЛЕВА ХУБАНОВА
МЕЛИХА АХМЕДОВА ЙЪЛМАЗ
МЕХМЕД ХАСАНОВ АБТИХОДЖЕВ
МИХАИЛ АСЕНОВ ЦЕКОВ
МУХАРЕМ САЛИЕВ ХОДЖЕВ
НЕВЕН АЛИПИЕВ МИЛЕВ
НЕВЕНА АСЕНОВА ЦЕКОВА
НИЛЯЙ ОРХАНОВА ЯКУБОВА
НУРХАН ОСМАНОВ САКОВ
ОГНЯН ИСКРЕНОВ ТРАЙКОВ
ОКТАЙ ДЕМИРДЖИ
ОРЛИН СЕРАФИМОВ ОРЛИНОВ
ОРХАН ОСМАНОВ САКОВ
ОСМАН ХАЛИПОГЛУ
РАВИЕ МЕХМЕДОВА АБТИХОДЖЕВА
РАЙМЕ МАХМУДОВА КАРАОСМАН
РЕФИЕ ВЕЛИ ИСЛЯМ
РУМЯНА ЩЕРЕВА ГЕНЧЕВА
САЛИХА ГЮЛЕРДЖАН
СВЕТЛА ИСКРЕНОВА ЧАВДАРОВА
СЕЗЕЛ ШАМСИЕВА АЛИ
СЕЛИН ГЮЛЕРДЖАН
СЕЛИН СОФУОГЛУ
СЕРКАН МУСТАФОВ ЯКУБОВ
СЕХЕР СЮЛЕЙМАНОВА БЕРБЕР
СИЛВИЯ ЗАХАРИЕВА ШИШМАНОВА
СЮЛЕЙМАН ХАСАН КЪРСЪТЛЪ
ТЕРЕЗА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
ФАРУК РИДВАН БЕЙТУЛА
ФИКРЕТ МЕХМЕД ЧИЛЛЕР
ФИРДЕВС МУСТАФОВА МИЛЕВА
ХАВА АХМЕД ТОПАЛАХМЕД
ХАЛИМЕ БИЛЯЛ АТАЛАЙ
ХАСАН САЛИМОВ АБТИХОДЖЕВ
ХЕЛИАН ХЮСЕИН ХАСАН
ШЕНГЮЛ АБТУЛОВА САКОВА
ШЕНГЮЛ ШЕНОЛ ГЮЛЕР
ШЮКРЮ ОСМАН ТОПАЛАХМЕД
ЮЗЛЕМ ИБРЯМ ИСЛЯМ
ЮРКЕ ЮСУФ МЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство ..........., секция № 008
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕДОВ РУФАДОВ
АЙСЕЛ НАЗЪМ ЧАВДАРОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
АЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАИСМАИЛОВ
АСЕНЕ ХЮСЕИНОВА ГАНИЕВА
БЕХЧЕТ АХМЕД САРМАДЖИ
БИРГЮЛ ОСМАНОВА САРМАДЖИЕВА
БИСЕР МИЛЧЕВ ПЕЕВ
ВИЛДАН ХАСАН ЗВЪНА
ГЕНОВЕВА ЗАХАРИЕВА РАДОСТИНОВА
ГЮНАЙ ХЮСЕИНОВ БАКОВЛУЕВ
ДАРИНКА ВАЛЕНТИНОВА КОЧЕВА
ДЖАНАН САКА
ДЖАНЕР НЕДЖАТ ХАСАН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ДИМО АЛЕКОВ ЦЕКОВ
ДОРОТЕЯ ДИМОВА СЕЗГИН
ЕДА НУР ЙОКМЕН
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
ЕСИН ФИКРИ АЙДОГДУ
ЗЕЙНИШ РЕДЖЕБОВА МАНУШЕВА
ЗЕХРА ГЮНАЙ
ЗЮЛФИЕ АЛИЕВА САВОВА
ИБРАХИМ РИДВАН БЕЙТУЛА
ИВЕЛИН ИСКРЕНОВ АСЕНОВ
ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
ЙОЗЛЕМ ФЕДЖРИДИН АКПЪНАР
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
МЕЛОДИ НИЛАЙ ГЕНДЖ
НАДЖИЕ МУХАРЕМОВА АБТИХОДЖЕВА
НАДЯ АСЕНОВА ХУБЕНОВА
НАЗАР АЛЕКСЕЕВИЧ ХРИСТОВ
НАЗМИЕ ЯХОВА ЮСЕИН
НАЙДЕН АСЕНОВ МАНУШЕВ
НЕВЕН ЩЕРЕВ ЧАВДАРОВ
НЕДРЕТ АЛИЕВ АКИФОВ
НЕСРИН МУСТАФОВА ГЕНДЖ
НИЛИФЕР БЕЛГИН СЕФЕРОВА
НИХАТ РЕМЗИЕВ КОЧЕВ
НОРА ЩЕРЕВА ЙОСИФОВА
НУРАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
ОГНЯН ИСКРЕНОВ МИХАЙЛОВ
ОРХАН САЛИЕВ ГАНИЕВ
ОСМАН МЕХМЕД СЮЛМАН ГЕНДЖЕВ
РЕЙХАН ИБРЯМОВ АБТИХОДЖЕВ
РИДВАН ЮДЖЕЛ ЮСЕИН
СВЕТОСЛАВ МАРТИНОВ КОЙЧЕВ
СЕВГИНАР ЗЮЛКЮФ БАКОВЛУЕВА
СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ХАФУЗОВА
СТАНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
СТОЯН ИВАНОВ ДОБРЕВ
СЮЛЕЙМАН ГЮНАЙ
ТУРГАЙ ИСМАИЛОВ ГЕНДЖЕВ
ТЮРКЕН АХМЕД НЕДЖИБ-ОРУЧ
ФАТМЕ ШЕФКЕТ ФИКРЕТ
ХАЗЕЛ КАСИМОВА ЧИЛХАСАН
ЧИЛЕР ТУНЖЕР ХАТИПОГЛУ
ЩЕРЮ ФИЛИПОВ ЧАВДАРОВ
ЮЛИЯНА РАДОСЛАВОВА ЦЕКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство ..........., секция № 009
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБТУЛА ДЖЕФЕРОВ КОДЖААЛИЕВ
АБТУЛА МЕХМЕД АХМЕД
АДЕМ МЕХМЕДОВ СОЛАКОВ
АЙТЕН ФИКРЕТОВА МЕХМЕДОВА
АЛЕКО МИЛЕНОВ СИМЕОНОВ
АНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
АНА БОЯНОВА ИВАНОВА
АНА ДЕНЕВА МИЛАНОВА
АНАНИ ОГНЯНОВ АСЕНОВ
АНДРЕЙ ЙОСИФОВ БРАТОЕВ
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КАРАЬОЗ
АПТУЛА ХАСАН КАРАОСМАН
АСЕН АСЕНОВ ЕМИЛОВ
АТАБЕРК ГЮНЕР
АТАБЕРК ШАХИН
АХМЕД ЮМЕРОВ СОЛАКОВ
БАСРИ СЮЛЕЙМАН ТОМАШ
БЕХТИ МЕХМЕД ЧИЛХАСАН
БИРНУР АДЕМОВА МЕХМЕДОВА
БИРСЕН МУСТАФОВА СЕРАФИМОВА
БУРХАН КЪЗЪЛАСЛАН
ВЕЛИЗАР РАДЕВ ИВАНОВ
ВЕСИЛЕ ИСМАИЛ ГАДЖАЛ
ГАМЗЕ ТЕКЕ
ГЬОКХАН МЕХМЕДОВ СЕФЕРОВ
ГЮЛВЕР МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ
ГЮЛДЖАН ХАМИД АХМЕДОВА
ГЮЛСЕВЯН ХЮСМЯН ФУЧИДЖИ
ГЮНЕЛ ФЕВЗИ КЪР
ДАВИД АЛИПИЕВ ДАВИДОВ
ДЖАНСУ ШЕНТЮРК
ДЖЕФЕР ИБРАХИМ ПАША
ДИЛЯН ВЕЛИЗАРОВ РАДЕВ
ЕЛЖБЕР АЙДЪН ПАША
ЕМИЛИЯ ФИДАНОВА ПАВЛОВА
ЕМИНЕ ЙЪЛМАЗ ДЕМИРДЖИ
ЗАФИРА ФИЛИПОВА ДАВИДОВА
ИСМАИЛ ИСМЕТ ИСМАИЛ
ЙОЗЛЕМ ЙЪЛДЪРЪМ
ЙОМЕР ДЖАН ТЕКЕ
ЙОСИФ ТАНЕВ БРАТОЕВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ГЕНЧЕВ
МАРИНЕЛА ДРАГОМИРОВА ШАНЛЪ
МЕРИЯМ МЕХМЕДОВА КАРАОСМАН
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ КОЧЕВ
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА КАМЕНОВА
МИЛЕН АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ
МИРЕНА РАДОСЛАВОВА ГЮНЕР
МУСТАФА ЗЕКЕРИЕ МУСТАФА
МУСТАФА ИЛИЯЗОВ ПАРСОВ
МЮМИН МУТЛУ
НАЗИФ АХМЕД ГАРИБ
НАЙДЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
НАРГИХАН НИЯЗИЕВА КЯШИФ
НАУМ НАЧЕВ ГЕРАСИМОВ
НАЧО МИХАЙЛОВ ГЕРАСИМОВ
НЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА
НЕЗИХАТ ШАКИРОВА ДЖАМБАЗОВА
НЕРМИН КЕМАЛ КЯШИФ
ОКАН АДЕМОВ СОЛАКОВ
ОРЛИН ДАВИДОВ АЛИПИЕВ
РАБИЕ ХАСАНОВА БАЙРАКТАР
РЕФИКА АРИФОВА МЮСТЕДЖЕБОВА
РИДВАН ХАСАН СЕФЕР
САБИН САБИНОВ АЛИПИЕВ
САДИЕ САМИЕВА СОЛАКОВА
САЛИ АДИЛ ДЖАМБАЗ
САЛИХА СЕБАХАТИН МУСТАФА
СВЕЖА ИСКРЕНОВА ФИДАНОВА АЛИПИЕВА
СЕБАХАТИН РАИМ ФУЧИДЖИ
СЕВДА НАУМОВА РОМАНОВА
СЕВДА ЮРИЕВА АСЕНОВА
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ РОМАНОВ
СЕВДАЛИНА СЕВДАЛИНОВА РОМАНОВА
СЕМРА ЮМЕРОВА ДЖИНИЕВА
СЕНИХА ХАСАНОВА КЪЗЪЛАСЛАН
СЮЛБИЕ ИСМАИЛ ЮМЕР
СЮЛЕЙМАН БАСРИ ТОМАШ
СЮЛЕЯ МЕХМЕДОВА КОЧЕВА
ФЕРИДЕ АПТУЛОВА ШАХИН
ФИДАНКА АВРАМОВА ЧАНКОВА
ХАВВА НУР ФЪЧЪДЖЪЛАР
ХАЙРИЕ ЮМЕРОВА КОЧЕВА
ХАЛИМЕ ВЕЛИЕВА АКЪН
ХАТИДЖЕ КЕРИМОВА ТОМАШЕВА
ХЮСЕИН БАЙРАКТАР
ХЮСЕИН ИСМЕТ ТЪКЪЗ
ХЮСЕИН ХАСАН БАЙРАКТАР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство ..........., секция № 010
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛЯ НУРИДИНОВА ХАКЪЕВА
АЙСЕЛ МЕХМЕД КЕРИМ
АЙШЕ НЕДЖБИДИН ТЮЛЕОВЛУЕВА
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ГАРИП
АЛИ ЗЕКЕРИЕ АЛИ
АЛИ ОСМАНОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ-СЕФЕРОВ
АЛИНА МИХАЙЛОВА ДЖУРОВА
АНА ИЛИНОВА АНТОНОВА
АНГЕЛ АСЕНОВ ЯНКОВ
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА АСПАРУХОВА
АНЕЛИЯ МИЛЕНОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА СПИРОВА
АНИ ФИЛИПОВА ДАМЯНОВА
АНТОН МАРТИНОВ СОКОЛОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ
АСЕН СЕВЕРИНОВ СЕВЕРИНОВ
АСЕН ЯНКОВ АСЕНОВ
АСЕНКА АСЕНОВА КИРИЛОВА
АСЯ АСЕНОВА САИТОГЛУ
БАСРИ МУХАРЕМОВ ХАСАНОВ
БЕКИР ХАСАНОВ СОЛАКОВ
БЕЛИН МИЛКОВ СЯРОВ
БЕРРА СЕФЕР
БИСЕР МИЛКОВ СЯРОВ
БЛАГОВЕСТ АТАНАСОВ СОКОЛОВ
БОЯН СЕРГЕЕВ СЕРГЕЕВ
БОЯНА ГЕРАСИМОВА КЕРАНОВА
БУРАК ВУРАЛ
ВАСВИЕ ЮКСЕЛ КАДИР-СОЛАКОВА
ВЕЛИ БЕЙТУЛА СОФТА
ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА АМИШЕВА
ВЕСИЛЕ ФЕРАДОВА СЕФЕРОВА
ГАЛИН СЕРАФИМОВ АСПАРУХОВ
ГАЛИНА СЕРАФИМОВА СЕРГЕЕВА
ГЬОРКЕМ САИТОГЛУ
ДАНИЕЛ БИСЕРОВ СПИРОВ
ДАФИНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА
ДЕНИЗ СОФТА
ДЖАНСЕЛ ЙЪЛМАЗ
ДЖУНЕЙТ ШАКИРОВ ФЕРАДОВ
ЕЛИС ЛЮТФИ МЕХМЕДАЛИЕВА
ЕЛНАР ХЮСЕИНОВА ГЕРГИНОВА
ЕМЕЛ БЕКИРОВА КОЧ
ЕМИЛ МИЛКОВ СЯРОВ
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА
ЕМИР АРМАН КЪРАНТЕПЕ
ЕРЕН МУТЛУ
ЕРСИН АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ЕРХАН БЕКИРОВ ХАСАНОВ
ЗВЕЗДА ФИЛИПОВА ДЖУРОВА
ЗЮЛФИЕ ХАСАН ЧАПАР
ИВЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ТРАЙКОВ
ИНДЖИХАН ЮКСЕЛ СОЛАКОВА
ЙЕШИМ ДЕМИРХАН
КАДЕР РЕХАН
КОРНЕЛИЯ САБИНОВА ДАМЯНОВА
КОРНЕЛИЯ ФИЛИПОВА ДАМЯНОВА
КЯЗИМ ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
ЛЕЙЛЯ ШИНАСИЕВА ДЖИНИЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ДРАЖЕВА
МЕРИЯМ МЕХМЕД АЛАДЖА
МЕХМЕД ИДИРИЗОВ КАМБЕРОВ
МЕХМЕД ХАСАНОВ АМИШЕВ
МЕХМЕД ЮМЕРОВ СЕФЕРОВ
МИЛЕН ОГНЯНОВ СИМЕОНОВ
МИТХАТ МЕХМЕДОВ КАМБЕРОВ
МИХАИЛ АЛЕКОВ ДЖУРОВ
МЛАДЕН САБИНОВ ДАМЯНОВ
МУХАММЕД ЕМИН РЕХАН
МУХАРЕМ ХАСАН КУНДАКСЪЗ
МЮЖГЯН МЕХМЕД КАМБЕР
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЙОЗТЮРК
НАДЯ ЕМИЛОВА СОКОЛОВА
НАЗИФЕ ХАСАНОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
НАТАЛИЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
НИКОЛАЙ ВЕНКОВ ХРИСТОВ
НИРСЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
НУРАЙ ВЕЛИ СОФТА
ОГНЯН РУСЛАНОВ ГЕНЧЕВ
ОНУР ЪШЪК
ОСМАН ХАСАНОВ ЪШЪК
РАЙМЕ АХМЕДОВА ДЖЕБЕЕВА
РОСИЦА АСЕНОВА ЪШЪК
РУМЕН ЕМИЛОВ НЕСТОРОВ
САБИНА СТОЯНОВА КАМЕНОВА
СЕВДА КАМЕНОВА ХРИСТОВА
СЕВДАЛИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА АСЕНОВА
СЕВДЖАН ЮСУФОВА СОЛАКОВА
СЕВДЖИХАН ХАСАНОВА КЪРАНТЕПЕ
СЕРВЕТ ДЕМИРХАН
СИБЕЛ ШЕЗАИРОВА АКДОГАН
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА СОЛАК
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЧЕТИН
СЮЛБИЕ АДЕМ АЛАДЖА
СЮЛЕЯ ХЮСЕИН АЛАДЖА
ТЕЙФИК МЕХМЕДОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ФЕРДИ МЕХМЕД СОЛАК
ФИДАН ЙОСИФОВ ЯСЕНОВ
ФУРКАН КОРАЙ ЧЕТИН
ХАЙРИЕ ШЕЗАИРОВА ГЕНЧЕВА
ХАЛИЙСЕ ФЕРАДОВА ЯВАШЕВА
ХАЛИМЕ АЛАДЖА
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА РАДЕВА
ХАСАН САИТОГЛУ
ХРАНИСЛАВА ЩЕРЕВА КИРИЛОВА
ХЮДАИН ФИКРЕТОВ ДЖИНИЕВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
ЩЕРЬО ЮЛИЯНОВ КИРИЛОВ
ЮМЮГЮЛСЮН САЛИМОВА АМИШЕВА
ЮРКЕ ШАКИР КУНДАКСЪЗ
ЮСУФ ИСМЕТОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
ЮСУФ ОСМАНОВ ДЕМИРАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство ..........., секция № 011
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ МЕХМЕД ДАУД
АЛБЕН ЩИЛИЯНОВ ЕМИЛОВ
АЛКАН ХОДЖАОГЛУ
АНА ЧАВДАРОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ЕМИЛОВА
АСИЕ РАМАДАНОВА СЕИДОВА
АФРЕТ ДАУДОВ ДАУДОВ
АХМЕД МУСТАФА БЕЛБЕР
БЮЛЕНТ ХАСАН ЧАПАР
БЮЛЕНТ ШУКРИЕВ АЛИЕВ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
ГЮЛБЕН САДУЛОВА ЧЕТИНОВА
ДЕНИСЛАВ АРСЕНОВ ЛАТИНОВ
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ЛАТИНОВА
ДУРУ ГЮНАЙ
ЕВДОКИ МАРТИНОВ ГАНЕВ
ЕВДОКИЯ САБИНОВА ГАНЕВА
ЕЙЛЮЛ РЕДЖЕПОГЛУ
ЕЛИСЕЙ МАРТИНОВ ГАНЕВ
ЕЛИЦА АЛЕКСИЕВА ЧАЛЪШКАН
ЕМИЛ РАДАНОВ МИШЕВ
ЕМИЛИЯ АВРАМОВА МАНУШЕВА
ЕМИЛИЯ ДЕНИСЛАВОВА ЛАТИНОВА
ЕРДАЛ НЕЖДЕТ КАДЪКЛИ
ЗЕЙНЕП КАЙНАКЧЪ
ЗЕЛИХА САДУЛА КУРТУЛУШ
ИКЛИМА САЛИ МАДЖАР
ИЛАЙДА ПЕХЛИВАНОГЛУ
ИСЛЯМ АДЕМ АЛАДЖА
КААН ДИКСИРЕК
ЛЕМАН РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
МАГДАЛЕНА ФИЛИПОВА ТОРУН
МАРТИН АНДРЕЕВ БОРИСОВ
МАЯ ОГНЯНОВА ХИНЧЕВА
МЕРИЯМ ШУХАИБОВА МАНДИКОВА
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ
МЕХМЕД ЮМЕР ЧАПАР
МИГЛЕНА ФИЛИПОВА МАНУШЕВА
МИЛЕН СТАНЕВ МАРИНОВ
МИЛЧО КАЛИНОВ ПЕЕВ
НАЗАН АБТУЛОВА КУРЕВА
НАЛЯН ЮМЕР АХМЕД
НЕВЕН АСЕНОВ МАНУШЕВ
НЕСЛЯН ТАХИРОВА ЧАПАРОВА
НЕШЕ МУТЛУ
НИЛГЮН ФЕРДИН МАДЖАР
НИЛЮФЕР ФЕРАДИН САБИ
ОЛДЖАЙ ЗИЯ КАДЪКЛИ
ОЛДЖАЙ МИХАТОВ ЧЕТИНОВ
ОСМАН АДЕМ ДАНАДЖИ
РАЙМЕ РУФИ ДАНАДЖИЕВА
РЕДЖЕБ БЕЙСИМОВ ХАЛИЛОВ
РЕДЖЕБ ФЕРАДИН САБИТ
РЕЙХАН ИБРАХИМ ЕФЕНДИ
РОЗА ЕМИЛОВА КАЙНАКЧЪ
САФИЕ НУВМАНОВА ИБРАИМОВА
САФИНАС ДАУД ЧАПАР
СВЕТЛИН МАРИНОВ МАРИНОВ
СЕВДА СЕРАФИМОВА ЧАВДАРОВА
СЕВДАЛИН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ПЕЕВА
СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
СЕИД МЕХМЕДОВ СЕИДОВ
СЕЛИН МУТАЛИБОВА
СЕМРА ЮМЕР КАРААСЛАН
СИДИКА САЛИМОВА МУТАЛИБОВА
СИЛВИЯ МАНОЛОВА ЙОСИФОВА
СИНАН МЮЗЕКЯ ПЕХЛИВАН
СУНАЙ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
СЮЛБИЕ МУСТАФА АЛАДЖА
ТАНЖУ ОСМАНОВ ДАНАДЖИЕВ
ФЕДАИ МЕХМЕДОВ ИБРАИМОВ
ФИЙДЕС САЛИЕВА БЕРГМАН
ХАВА ИСМЕТОВА ДАУДОВА
ХАЛИМЕ ВЕЛИ ДАНАДЖИ
ХАФИЗЕ ФАХРИ ЧЕТИНОВА
ЧАВДАР МАРТИНОВ БОРИСОВ
ЮМЕР МЕХМЕД ХАЛИБ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство ..........., секция № 012
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ БОГАЧХАН АТАМАН
АЙЛИН АЛИ КАРАКУШ
АЛБЕН АЛЕКСИЕВ КРУМОВ
АЛИДЖАН КАРАКУШ
АЛИНА ФИДАНОВА МУТЛУ БУЛУТ
АЛП ТУГАЧХАН АТАМАН
АЛПЕР ХАСАНОВ ВЕЛИЕВ
АНА МЛАДЕНОВА АРСОВА
АСЕН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ
АСЕНКА МЛАДЕНОВА МИЛЕВА
АХМЕТ БАЙСАН
БИСЕР РАДЕВ СТАНЕВ
БОЯН СТАНЕВ БОЖАНОВ
ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ДОБРЕВ
ВЯРА СТОЯНОВА МИЛЕВА
ГАЛИН СЕРГЕЕВ ДАМЯНОВ
ГРАЦИЕЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЬОНЮЛ ИБРЯМ ЧОЛАК
ГЬОРКЕМ МУТЛУ
ГЮЛЕРЮЗ ХАСАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ГЮЛХАН АЛИ АБТИХОДЖЕВА
ГЮНАЙ ХАЛИЛОВ АБТИХОДЖЕВ
ДАУД АЛИЕВ КАСИМОВ
ДЕНИЗ ГЮНАЕВ АБТИХОДЖЕВ
ДЖУНЕЙТ ДАУДОВ КАСИМОВ
ДИЛЕМ МЕХМЕД ДЖИНИ
ЕЛИФ ЙОЗТЮРК
ЕМИЛ ЗДРАВКОВ ДАВИДОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА КЪРАНТЕПЕ
ЕРМА ЛОЗЕВА ЛАТИНОВА
ЗЕЛИХА ЮСУФОВА ТОПАЛАХМЕДОВА
ИБРАХИМ БЕЙХАН ИБРАХИМ
ИБРЯМ АДЕМОВ ДЖИНИЕВ
ИБРЯМ РИЙЗА ЧОЛАК
ИВАН ВАСИЛЕВ РАДЕВ
ИВАНКА МИТЕВА ГОСПОДИНОВА
ИВЕЛИН ОГНЯНОВ АРСОВ
КОЛЬО ЮЛИЯНОВ МИЛЕВ
ЛЕМАН ДЖЕЛИЛ МУСОВА
ЛЮТФИ САЛИМОВ АХМЕДОВ
МАРИН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
МАРИЯНА ХРИСТОВА ЧАНКОВА
МЕЛДА СОФТА
МЕТИН ДЖЕВДЕТОВ МУСОВ
МЕХМЕД АБТУЛА ГЕНДЖ
МЕХМЕД ИБРЯМ ДЖИНИ
МИГЛЕНА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА СЕРГЕЕВА ТЕКИНЕР
МЮЖГЕН ОСМАНОВА КАСИМОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
НАДЯ ОГНЯНОВА МИЛЕВА
НАЗИМ ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
НЕБИ МУТЛУ
НЕДЖИБ АБТУЛА АХМЕД
НЕЖИЛЯ ЯКУБОВА ЙОСИФОВА
НЕЛА МЛАДЕНОВА ФИЛИПОВА
НЕФИЗЕ ЮСУФ МУСТАФА
НИГБЕР НИЯЗИ ХАДЖИВЕЛИ
НУРДЖИХАН ВАСВИЕВА ЧАПАРОВА
ОРХАН ЗЮЛКЮФОВ ТОПАЛАХМЕДОВ
РАДОСЛАВ МАРИНОВ АСЕНОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
САНИЕ ХЪЛМИЕВА ГЕНДЖ
СЕБЛЕ КЕМАЛ МУСОВА
СЕВГИНАР ВЕЛИ КАХРАМАН
СЕВДА АСЕНОВА БАЙСАН
СЕВДА АСЕНОВА КРУМОВА
СЕВДА ИВАНОВА АРСОВА
СЕВДА ФИДАНОВА ТОЙГАР
СЕВДАЛИНА ИВЕЛИНОВА ОГНЯНОВА
СЕВЕРИН АСЕНОВ АРСОВ
СЕЛИМЕ АХМЕД ИБОШ
СЕМА МЕХМЕД ДЖИНЛИ
СЕРПИЛ ТЕЗДЖАН ДАГДАШ
СЕХЕР ФЕВЗИЕВА ПЕЕВА
СЕХЕР ХЮСЕИН ГЕНДЖ
СИМОНА НЕДЯЛКОВА ИЛИЕВА
СИНАН ЗЮЛКЮФОВ ДАУДОВ
СТЕФКА КОЛЕВА МИЛЕВА
СТОЯН ИВАНОВ СТАНКОВ
ТАНЕР МИРОСЛАВОВ РАШКОВ
ФАТМА ЙЪЛДЪРЪМ
ФАТМЕ ХАСАНОВА ДЖИНИЕВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАДЖИХЮСЕИНОВА
ФЕРИДЕ ЕНВЕРОВА ДЖИНИ
ФЕРИШ ИБРАХИМ ЧОЛАК
ФИДАН АРСЕНОВ ЛАТИНОВ
ФИЙДЕС ХЮСЕИН АХМЕД
ХАЛИМЕ АЛИЕВА ИБОШЕВА
ХАЛИМЕ БЕЙХАН ИБРАХИМ
ХАЛИМЕ ХАСАН АБТУЛА
ХАШИМ ИБРЯМ ДЖИНЛИ
ШЕНОЛ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
ЮЛИЯН АЛЕКОВ ХУБАНОВ
ЮЛФЕТ БУРДЖУ ДЖИНЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място С.КРИВНЯ, кметство ..........., секция № 013
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛЯН МИНЕВЕРОВА ХАСАНОВА
АЙХАН ДИНЧЕРОВ АЛИЕВ
АЙШЕ НИХАТОВА СЕЗГИН
АЛБЕНА АСЕНОВА АСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ
АНА ОРЛИНОВА РАШКОВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
АНТОН РУСЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИНКО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
ЕЛИЦА АНДРИАНОВА КРАСИМИРОВА
ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
ЗЕХРА ОСМАНОВА ЙОЗГЬОКЧЕ
ЙОРДАН ЯКИМОВ ЙОРДАНОВ
КАДРИЕ ЮСЕИН ДАИЛ
МАРИАН СЪБЕВ ГАНЕВ
МЕЛИСА ОРХАН ГЕОРГИЕВА
МИХАИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
РОСЕН АНТОНОВ РУСЕВ
РОСИЦА СЕРАФИМОВА МИХАЙЛОВА
РУМЯНА МИНЧЕВА ХРИСТОВА
САДИЕ ХРИСТЕМ АЛИ
СЕЗГИН ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
СЕЛЯЙДИН СЮЛЕЙМАНОВ АЛИЕВ
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА АЛИЕВА
СТОЯН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ
ФАТМЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО РУСЕВ РАДЕВ
ЦВЕТЕЛИНА АЛЬОШЕВА ГОЛЕМАНОВА
ЮЛИ ИГНАТОВ АСЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място С.ПИСАНЕЦ, кметство ..........., секция № 014
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА МИЛЧЕВА
РАЛИЦА ГЕЦОВА МИХАЙЛОВА
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
СТИЛИЯНА РУСИНОВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.СЕНОВО, кметство ..........., секция № 015
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА СТАНЧЕВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
КАМЕЛИЯ ДЕНЕВА ЦОНЕВА
КЕРЧО ИВАНОВ КЕРЧЕВ
НЕВИН ОСМАН ИСМАИЛ
СЛАДУНА СТОЯНОВА САМУИЛОВА
СТИЛИЯН ИСКРЕНОВ РАЙЧЕВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.СЕНОВО, кметство ..........., секция № 016
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСЕЛ КЯМИЛ ХАСАНОВА
АНАСТАСИЯ БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛ ЛЮДМИЛОВ РУСЕВ
АНЕТА ЦОНЕВА АНЧЕВА
БИСЕРКА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА
БОЖИДАР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА МИНЧЕВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ЕРВАН ЮСМЕН МАНДАЖИ
ЗВЕЗДЕЛИНА ЗАХАРИЕВА АСЕНОВА
ИЦКО ИЦКОВ АСЕНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ЛЮБЕН МАРИНОВ АТАНАСОВ
МЕЛИХА АХМЕДОВА МУХАРЕМОВА
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА СЪБЕВА
МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВ МУСТАФОВ
МУХАММЕТ БОРА МЕРАМ
НЕВЕЛИНА НЕВИНОВА ОСМАН
НЕВИН АХМЕДОВА ДУРБАК
НИНА НАЙДЕНОВА ЙОСИФОВА
РОСИЦА РУСЕВА МЕТОДИЕВА
СЕВИЛА СЕВЕРИНОВА СИМЕОНОВА
СЕРГЕЙ МАРГАРИТОВ АНТОНОВ
СЕРХАТ АКИЛДЪЗ
СЮЛЕЙМАН МУСТАФОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ХАДЖЕР АРИФОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ХРИСТО СТОЯНОВ ЕНЧЕВ
ХЮЛИЯ НУРИ РУСЕВА
ЯЙХА ХАСАНОВ ЯЙХОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място ГР.СЕНОВО, кметство ..........., секция № 017
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ИВАН СТАНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
СИЛВАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
СТОЯНКА СТИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място С.СМИРНЕНСКИ, кметство ..........., секция № 018
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДНАН ЧОБАНОЛУ
АЙШЕГЮЛ ХАСАН КОЧАН
АЛЕВ ЮСНЮ МЮМЮН
АЛИМЕ ДАУДОВА НЕДЖИБОВА
АНАСТАС ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
АСЯ ШИБИЛОВА ЙОРДАНОВА
БАХРИ ХАЛИЛ КОЧАН
БЕЙКАМИ ХАЛИЛ КОЧАН
БЕРК ЙЪЛДЪРЪМ
БИНГЮЛ МУСТАФОВА СТЕФАНОВ
БИРСЕН БЕХАТОВА ИСМАИЛОВА
ВЕЛИЧКА МИРЧЕВА МАРИНОВА
ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА СТАНЕВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ЮСЕИНОВА
ГАЛИНА БОЖАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА
ГЮЛА АРСОВА КОСАНОВА
ГЮЛВЕР ШЕФКЪЕВА КОЧАН
ДАВИД ИСАЕВ БЕЛБЕРОВ
ДЕСИСЛАВА РАНГЕЛОВА СЪРТМАЧЕВА
ДЖАН АЛЕВ ЮСНЮ
ДЖЕВРИЕ ШУКРИЕВА САЛИЕВА
ДЖЕРЕН АКЪНАН
ДЖУМАЗИЕ МЕХМЕДОВА ХАСАН
ЕДИЕ РАМАДАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ЕЗГИ ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
ЕЛЧИН МИТХАТОВА ЧОБАН
ЕМЕЛ ИБРИЯМОВА ХАСАНОВА
ЕМИЛИЯ ДЕЯНОВА УГУР
ЕМИЛИЯ ДИЛЯНОВА ИСАЕВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЧОБАНОВА
ЕМИНЕ САДУЛОВА ГЬОНЕНЛЕР
ЕМРАХ МУСТАФОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
ЕМРИДИН ЮСЕИНОВ ЧОБАНОВ
ЕНВАРИЕ МЕХМЕД ШАБАН
ЕНЧО ДЕМИРЕВ КОСАНОВ
ЕРКАН ТУНА
ЕРСИН ТУНА
ЗВЕЗДАЛИН ЮРИЕВ СЪРТМАЧЕВ
ЗЮЛФИЕ АКИФОВА МУРАДОВА
ЗЮМРЮТ ИСМАИЛОВА САЛИЕВА
ИБРЯМ ЛЮТФИ ХАСАН
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ЛОЗАНОВА
ИЛЙАС РАМАДАН ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
ИСАЙ АВРАМОВ ЧОБАНОВ
ИСМАИЛ ШУКРИЕВ ИСМАИЛОВ
ЙОМЕР БАГДЖЪ
КАДИР МУСТАФОВ САЛИЕВ
КЕМАЛ КАЯХАН ЙЕНИДЖИ
КЯЗИМ АХМЕДОВ АБАЗОВ
ЛЕАТИВ ТАХИРОВ ЗЕКЕРИЕВ
ЛОРА ВЕРГИЛОВА ЕЛМАДЖЪ
МАХРЕМ ЮСЕИНОВ КЪСАОЛУ
МЕРАЛ ХЮСНЮ КЮЧУК-МЮМЮН
МЕРТ ЗЕКЕРИЕ
МЕХМЕД НЕХРИДИН КАРАМАН
МЕХМЕТ КААН ЙЕНИДЖИ
МИЛЕН ЕМИЛОВ АЛБЕНОВ
МУСТАФА СЮЛЮМАНОВ ТАЛИГАДЖИЕВ
МЮЖГЕН КАДИР МУРАДОВА
МЮКЕРЯМ ХАМДИЕВА ДУРАЛИЕВА
МЮРВЕН МЕТИНОВ ИСМАИЛОВ
НЕВИМ РАМИС ЧОБАН
НЕЗИХЕ НАДЖИЕВА ЙЕНИДЖИ
НЕЛА РАДОМИРОВА ЧОБАНОВА
НЕЛИ БИСЕРОВА ДЖАН
НЕЛИНА АНАСТАСОВА ИВАНОВА
НЕХИРЕ МЕХМЕДОВА МАХМУДОВА
НЕХРИДИН МЕХМЕД КАРАМАН
НИНА ЩЕРЕВА МАРТИНОВА
НИХАЛ РУЖИНОВА КЕСИДЖИ
НИЯ НЕДКОВА ЙОНЕТ
НУРАЙ РУЖИНОВА МУХТАРОГЛУ
НУРДЖИХАН ЗЮЛКЯРОВА ГАДЖАЛОВА
РАМАДАН ИЛИАЗОВ НЕДЖИБОВ
РАМИС НЕВИМ ЧОБАН
РУЖИН ЕМИЛОВ ИСАЕВ
РУЗИЕ РУЖДИ ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
САЛИ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
САЛИ ШАБАН ЗЕКЕРИЕ
САЛИМ ДАВИДОВ БЕЛБЕРОВ
САНИЕ АКИФОВА ЮЗЕИРОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА ЕКЕР
СЕВГИНАР СЕБАЙДИНОВА КАРАМАН
СЕЗГИН РАМАДАН ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
СЕЛИМ РЮСТЕМ ИБРЯМ
СЕЛИМЕ ЮМЕРОВА НЕДЖИБОВА
СЕМА ИСАЕВА ДЖАМБАЗ
СЕМРА ХАСАНОВА ИБРЯМ
СЕНИЕ МЕТИНОВА АХМЕД
СИДЕР ЕНЧЕВ КОЧАНОВ
СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА АКЪНАН
ТОЛГА ИСМАИЛОВ ШУКРИЕВ
ТОМА АВРАМОВ ЧОБАНОВ
ФАТМЕГЮЛ ШАБАН ЧОБАН
ФАХРИЕ АШИМ АШИМ
ХАКЪ НУРИДИНОВ ХАКЪЕВ
ХАЛИМЕ ОСМАНОВА АБАЗОВА
ХАРИ БЕЛИНОВ ХАРИЕВ
ЮЛИЯ ЗВЕЗДЕЛИНОВА ЕМИЛИЯНОВА
ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА КАРАМАНЕВА
ЮМЕР МУСТАФОВ ТАЛИГАДЖИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място С.СМИРНЕНСКИ, кметство ..........., секция № 019
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЖЕРЕ МУСТАФОВА ТАКОВА
АДНАН АВНИЕВ БУГАЧКИ
АЙСУН КУДРЕТ ДЖАМБАЗ
АЙТЕН АЗИСОВА ЮНУЗОВА
АЙШЕ КУДРЕТ САЪМ
АЛИ ЛЮТВИ АДИЛ
АЛИНА ИСАЕВА КАХРАМАНОЛУ
АЛТЕН РЕВАЙЕВА КОБАК
АНАТОЛИ НЕВЕНОВ АДРИАНОВ
АНКА ПЕТКОВА СТАНКОВА
АНТО АНТОВ МИЛАНОВ
АНЪЛ КАХРАМАНОЛУ
АСЯ СЛАВОВА ЮЛИЯНОВА
БАЛИН БАЛИНОВ ХИНОВ
БИРОЛ НАИЛ ФЕРАД
БИРСЕН БАСРИЕВА МИНЧЕВА
БЮЛЕНТ ЗЮХТИЕВ ЮНУЗОВ
ВАСИЛ СТЕФЧЕВ СТАНКОВ
ВАХИДЕ РЕМЗИЕВА КАРОВА
ВЕСИЛЕ ХЪЛМИ ХАДЖИЛАР
ВИКТОРИЯ СТИЛИЯНОВА ДИМОВА
ГОРЧО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА АБАЗОВА
ГЮНАЙДИН АЛИ ПОМАК
ГЮНЕЛ ШУКРИЕВ ЕТЕМОВ
ДАВИД СЕРАФИМОВ КАРАМАНЕВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДЖАВИДЕ ХАСАНОВА БУГАЧКИ
ДЖЕРЕН ДЖАМБАЗ
ЕЛИСАВЕТА БОГОМИЛОВА РАДЕВА
ЕРДАЛ ОСМАН ЧОЛАК
ЗАФИР МОСКОВ ЮЛИЯНОВ
ЗЕЙНЕП РЕФИКА АЙДЪН
ЗИНАИДА МИЛЕНОВА ОСМАНОВА
ЗОЯ ИСАЙЕВА ДЖАМБАЗ
ЗЮЛХАН ИСМАИЛ ХАДЖЪЛАРЪН
ЗЮМРЮТ НЕДЖИБОВА ХАДЖИЛАРЪН
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДОБРЕВ ДИМОВ
ИВАНКА ДОБРЕВА БАНКОВА
ИВАНКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИЛИЯЗ РЮСТЕМ КОБАК
ИЛКЕР ТУНАБОЙУ
ИЛКЕР ЗЮЛХАНОВ ХАДЖЪЛАРЪН
ИЛКНУР ТУНАБОЙУ
ИЛЯ ГЮНАЛОВИЧ БАШАРАН
ИПЕК ИЛИЯЗ КОБАК
ЙОЗАЙ ДЖАМБАЗ
ЙОРДАН КОЛЕВ ИВАНОВ
КУДРЕТ ИСМЕТ ДЖАМБАЗ
ЛЮТФИ АДИЛ ФЕЙЗУЛА
МАНЧО БИСЕРОВ САВОВ
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
МАРЧЕЛА ДАМЯНОВА ЙОРДАНОВА
МЕДИНЕ РАСИМОВА ХАДЖЪЙОМЕРОГЛУ
МИЗИЯ АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
МИМИ МОСКОВА АЙДЪН
МУРАД ХАЛИЛОВ АБАЗОВ
МЮЗЕЙЕН ЛЮТФИ АДИЛ
НЕВЕН НЕВЕНОВ АДРИАНОВ
НЕЗИХА ИДИРИЗ ДЖАМБАЗ
НЕФИЗЕ ФЕДАИЛ ПОМАК
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ПЕНКА ДИМОВА СТАНКОВА
РЕДЖЕБИЕ ГЮНАЙДИН ПОМАК
САБИНА ЗАФИРОВА ХАДЖИЕВА
САБРИ АХМЕДОВ ДАСОВ
САЛИХ КАХРАМАНОЛУ
СВОБОДА ИЛИЯНОВА АТАНАСОВА
СЕБЛЕ ГЮНАЙДИН ГАКЧИЕВА
СЕВГЮН САЛИЕВ МАНДИКОВ
СЕВИМ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
СЕЙХАН ЕЮБ ФЕЙЗУЛА
СЕМАНУР АЙДЪН ЧЕТИН
СЕНИЕ ЛЮТФИЕВА КАРАМАНОВА
СИБИН ДАВИДОВ СЕРАФИМОВ
СТАНКА ДИМОВА СТАНЕВА
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФЧО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ
СТИЛЯН ДИМКОВ БОРИСОВ
СЮЛЕЙМАН АБТУЛОВ ГАДЖАЛОВ
ТИБЕТ ТУНАБОЙУ
ТУНАЙ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
УРАЛ ТУНАБОЙУ
ФАТМЕ НЕДЖИПОВА ИВАНОВА
ФЕВЗИЕ ХАЛИЛОВА БИЛЯЛОВА
ФИДАНКА БАЛИНОВА ДЕНИЗ
ХАБИБЕ ЮСЕИНОВА ОСМАНОВА
ХАКАН АВНИЕВ БУГАЧКИ
ХАСАН БЕЙЗАТОВ МАДАНОВ
ХЪЛМИ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЛАРЪН
ХЮСЕИН ЕДЖАБИ ХЮСЕИН
ШЕНОЛ НАИЛ ФЕРАД
ЮЛИЯН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
ЯШАР МЕХМЕДОВ ОСМАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място С.СМИРНЕНСКИ, кметство ..........., секция № 020
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗИМЕ МУХАРЕМОВА КЮЧУКОВА
АНЕТА СЕРГЕЕВА ДЕМИРЕВА
АСЕН ОРЛИНОВ ТОРЛАКОВ
АСЕН СЕВДАЛИНОВ КИТАНОВ
АСЯ ДЕМИРЕВА ОГНЯНОВА
АСЯ МИЛЕНОВА МЕХМЕД
БАНИЕ РУЖДИЕВА САТЪЕВА
БАРЪШ КАМБЕР
БАТУХАН ФАТИХ КАРАБЮБЕР
БЕЙТИ ШЕФКИЕВ ГАДЖАЛОВ
БЕНА АСЕНОВА ЧАКЪРОВА
БЕРКАЙ КАХРАМАН
БИСТРА ИСАЕВА АЛДИНОВА
БОЙКО ИСАЕВ ЧОБАНОВ
БЮРХАН ИБРЯМ ИСМЕТ
ВЕСИЛЕ ГЮЛЧОХРАН КАМБЕШ
ГАБРИЕЛА ИГНАТОВА КЬОСЕГИЛ
ГАЛЯ НИВЕЛИНОВА ВЕРАДИНОВА
ГЬОКХАН ИЛИЯНОВ БЪЧВАРОВ
ГЮЛА КАЛИНОВА КАМБЕШЕВА
ГЮЛА КОЕВА ЯНКОВА
ГЮЛЕЙМАН ОСМАНОВА САЛИЕВА
ДЖАНЕТ ИЛХАНОВА КАРАМАНОВА
ДЖЮНЕЙТ ЗИАЕДИНОВ ТОРЛАКОВ
ДИДЕМ ИСАЕВА АЛДИНОВА
ДЮНЙЯ ИЛХАНОВА МАНДИКОВА
ЕБАЗЕР ЕМИНОВ САТЪЕВ
ЕЛИЗ ЕБАЗЕР
ЕЛИНА ЛЕВЕНОВА ДЕМИРЕВА
ЕЛИС ЮКСЕЛ МУТАФ АРСЛАН
ЕМА СИЛЯНОВА МАНАСИЕВА
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЧАВДАРОВ
ЕМИЛИЯ КОЕВА ЧОБАНОВА
ЕМИН ИСМАИЛ СИВРИ
ЗАФИР ШИБИЛЕВ ИГНАТОВ
ЗЕЛИХА ИСМАИЛ КОБАК
ЗИАЕДИН МЕХМЕД ТОРЛАК
ИБРАХИМ МУСТАФА СИВРИ
ИЛИЯН ЮРИЕВ БЪЧВАРОВ
ИПЕК ЪШЪК
ИСМАИЛ ТАСИМ ИСМАИЛ
КЕРИМЕ ОСМАНОВА АКИФОВА
КЯЗИМ ОСМАНОВ АДЕМОВ
ЛЕВЕН ДЕМИРЕВ ДЕМИРЕВ
ЛЕВЕН НЕЗЕНКОВ КАМБЕШЕВ
МАРИКА СИБИЛОВА ТАСКОВА
МЕЛЕН ВАСФИЕВ СИВРИЕВ
МЕЛИХА СЮЛЕЙМАНОВА АКИФОВА
МЕРДАЛ ЮСЕИНОВ КЮЧУКОВ
МЕРИ ОРЛИНОВА КАХРАМАН
МЕРЛИН ИРФАН ЯВАШ
МИЛЕН АСЕНОВ ТОРЛАКОВ
МИЛЕН КИТАНОВ ЧАКЪРОВ
МИЛЕНА ОРЛИНОВА ТОРЛАКОВА
МИРАН ИСАЕВ МИРАНОВ
МУСТАФА ЮМЕРОВ МУСТАФОВ
НАЗИКЕ ХАЛИЛОВА ЮСЕИНОВА
НАРИН НУВМАНОВ САЛИЕВ
НЕВЕН ИСАЕВ САВОВ
НЕЛИ АСЕНОВА ТОДОРОВА
НЕРИМАН МЕХМЕД ДУМАН
НУРХАН ХАМДИ ТЕРЗИ
РЕСМИЕ САЛИ ДЖЕФЕР
САДРИЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
САМЕТ НЕДЖМИ КАМБЕШ
СЕБИЛЕ ЮМЕР ФЕРАД
СЕВДА НЕЗЕНОВА ЙОГДЕМ
СЕВДА РАДОСЛАВОВА КАРАИВАНОВА
СЕВДАН СЕВДАЛИНОВ ЧАКЪРОВ
СЕВДИМЕ САБРИ МУТАФ
СЕВЕРИНА ИГНАТОВА БЪЧВАРОВА
СЕЗГИН ЮМЕРОВ МУСТАФОВ
СЕЗИН СЕЗГИНОВА ЮМЕРОВА
СЕЛВЕТ МУСТАФОВА ТОРЛАКОВА
СЕЛИМЕ РЕДЖЕБОВА КОЧАНОВА
СЕМРА РЕМЗИ ХАЛИЛОВА
СЕСИЛ МИЛЕНОВА АКСЬОЗ
СИБИН ДЕМИРЕВ ОГНЯНОВ
СИБИНА КОЕВА АВРАМОВА
СИЛВИЯ ДЕМИРОВА ОГНЯНОВА ДАВИДОВА
СИЛВИЯ ЛЕВЕНОВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ ТАШЕВА ТОРЛАКОВА
СУДЕ НАЗ ЙОГДЕМ
ТАСКО ИСАЕВ ТАСКОВ
ТАСКО ТАСКОВ ИСАЕВ
ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ
ФАЗЛИЕ ТАХИРОВА МУХАРЕМОВА
ФАТМЕ ОСМАН ИБРЯМ
ХАМДИ ХАКАН МУТАФ
ЧИСЕЛ КАХРАМАН
ШЕНЕЛ ТЕФУКОВА ДАСОВА
ШЮКРЮ ОСМАН ТЕРЗИ
ЪШЪЛ ДЖАМБАЗ
ЮКСЕЛ ХАМДИ МУТАФ
ЮСМЕН ОСМАН ФЕРАД
ЮСУФ НИХАТ ПЕХЛИВАНОГЛУ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ, община ВЕТОВО
населено място С.СМИРНЕНСКИ, кметство ..........., секция № 021
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИБЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
АБТУЛА ИСМАИЛОВ ГАДЖАЛОВ
АДЕМ КЯЗИМОВ МЕХМЕДОВ
АЙКУТ ТАНДОГАН
АЙШЕ ИСМАИЛ ХАСАН
АЙШЕ ФИКРЕТ ХАЛИЛ
АЙШЕ ХАСАН ЕМИН
АЙШЕ ЮМЕР КОЧАН
АЛЕЙНА ИЗЕТОВА ЮСЕИНОВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КАРАМАНЕВ
АЛТАН МАХМУДОВ ЕМИНОВ
АЛЦЕК АЛЦЕКОВ СИБИНОВ
АРДА КАЛАФАТ
АСЕН ВЕЛИНОВ ТОРЛАКОВ
АСЕН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АТАКАН ИСАЙЕВ НЕВЕНОВ
АФИЗЕ ЗИЯФЕТОВА ИСМАИЛОВА
АХДЕР ВААДЕТ ХАЛИД
АХМЕД ХЮСМЕНОВ НУРИЕВ
БАНКО ГОРЧЕВ БАНКОВ
БЕЛГИН ЮМЕР СЕЛИМ
БИРГЮЛ РЕМЗИЕВА ИБИШЕВА
ВААДЕТ ЖЕВЖЕТ ХАЛИД
ВЕДАТ ХАСАНОВ ТОРЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИНОВ ТОРЛАКОВ
ГЮЛЕР ГЮРСЕЛ КЯЗИМ
ГЮЛЖИХАН ЮСУФОВА ЮНУЗОВА
ГЮЛЗАДЕ НИРВАН ЧОЛАК
ГЮЛТЕН САЛИ ИЛИЯЗ
ГЮЛФЕРЯ ЕЛИМАНОВА БУРАН
ГЮЛХАН РЮСТЕМ КЮЧУК
ГЮНАЙ ГЮРСЕЛ КЯЗИМ
ГЮРАЙ СЕЛИМОВ ИБИШЕВ
ДЖЕМ АТЛАМЪШ
ДЖУНЕЙТ АДЕМОВ КЯЗИМОВ
ДЖУНЕЙТ НЕДЖМИ КАМБЕШ
ДИЛБЕР НЕДЖИБОВА ЮСЕИНОВА
ЕЛБЕРК ЕМИНОГЛУ
ЕМЕЛ ФЕЙЗУЛА АШИМ
ЕНИС ЕМИНОГЛУ
ЕРДИНЧ КЯШИФОВ КОЧАНОВ
ЗЕКИ РАМАДАН ФЕЙЗУЛА
ЗЮЛФИЕ АКИФ ИСЛЯМОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ПАНЧЕВА АНГЕЛОВА
ИЗЕТ АЗИСОВ ЮСЕИНОВ
ИЛИЯЗ ЕТЕМОВ МАХМУДОВ
ИСАЙ НЕВЕНОВ ИСАЕВ
ЙЪЛДЪЗ КЯШИФОВА ИСМАИЛ
КЕНАН ФИКРЕТ ЧАУШ
КЪЙМЕТ ОСМАНОВА ГАДЖАЛОВА
КЯНИЕ МЕХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
КЯШИФ МЕХМЕДОВ КОЧАНОВ
ЛЮТФИ ИДАЕТОВ ИСЛЯМОВ
МЕРТ ОСМАН САБРИ
МЕХМЕД ИЛИЯЗОВ МУРАДОВ
МЕХМЕД КЯШИФОВ КОЧАНОВ
МЕХМЕД ЮКСЕЛ РАМАДАН
МЮРВЕН КАДИР КОЧАН
МЮСЕБЕР ХАСАНОВА КЮЧУКОВА
НАТАЛИЯ ШИБИЛОВА КАЛАФАТ
НЕВЗАТ АЛИ ИБИШ
НЕВРИЕ АХМЕД ОСМАН
НЕДЖИБ КЯШИФОВ НЕДЖИБОВ
НЕСРИН РУЖДИЕВА ЕМИНОВА
НЕША ПЕТРОВА ТОРЛАКОВА
НУРИ ХЮСМЕНОВ НУРИЕВ
НУРХАН АДЕМОВ КЯЗИМОВ
ОСМАН САБРИ ОСМАН
ОСМАН ХАСАНОВ КЮЧУКОВ
ПЕРВИН ХАЛИМОВА РЕДЖЕБОВА
РАМАДАН СЮЛЕЙМАН ФЕЙЗУЛА
РЕВГЮЛ ЮМЕРОВА ЙОЗТЮРКЕР
РЕФИЕ ШЕФКЕТОВА СОЛМАЗОВА
РОСЕН ВЕНКОВ ЧАВДАРОВ
РУЖДИ ИСМАИЛОВ ЮНУЗОВ
СЕБАХТИЕ ХАЙРИ ШЕВКЕД
СЕБИЛЕ ГЮНАЙДЪН КЮЧУК
СЕВИНЧ МУСТАФА КЕСЕР ВАРОЛ
СЕЗАЙ СЕБАХЕДИН СЮНЕТЧИ
СЕМРА ТАНДОГАН
СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА КЬОСЕ
СИЛЯН ЮЛИЯНОВ ИСАЕВ
СИНАН РЕМЗИ ИБРЯМ
СУЗАНА АЛЕКСИЕВА ЕСИРГЕН
СЮЛЕЙМАН ХИДЖРАНОВ ИСЛЯМОВ
ТАНЖУ СЕБАХЕДИН СЮНЕТЧИ
ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТЮРКЯН ТЕФИКОВА ИБРЯМ
ТЮРХАН АХМЕД ШЕВКЕД
ФАТМЕ БАХРИЕВА КЮЧУК
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН
ФАТМЕ ХАЛМИ САЛИ
ФАТМЕГЮЛ ИСМАИЛ ШЮКРИ
ФЕРДИ ИСМАИЛ ШЮКРИ
ФЕТИЕ ОСМАНОВА ДЕЙМЕК
ХАЛИМЕ АШИМ БИШИ
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ФЕЙЗУЛА
ХАЛИМЕ ОСМАНОВА КОЧАНОВА
ХАЛИТ ВААДЕТ ХАЛИД
ХАСАН РЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
ХАТИДЖЕ СЕВИНЧ АТЛАМЪШ
ХИДАЕТ ОСМАНОВА КЮЧУКОВА
ХЪЛМИЕ МУРАДОВА ТАНДОАН
ШАБАН ИСЛЯМОВ ИДАЕТОВ
ШАБАН МЕХМЕДОВ ЧАТЪЕВ
ШАБАН ХАСАНОВ РИЗАЕВ
ШИБИЛ ИГНАТОВ СВИЛЕНОВ
ЮЛИЯ ДЕМИРОВА ЛЕВЕНОВА
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА СВИЛЕНОВА
ЮЛФЕТ ЗАИД ХАЛИД

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.