backg h 420

ГРАФИК за предаване на изборните книжа и материали от Община Ветово на СИК и на машините от СИЕЛА НОРМА на СИК


Уважаеми членове на секционни комисии,

ВАЖНО: Предаването на изборните книжа и предаването на машините са два отделни процеса и се осъществяват от отделни организации и екипи, в различни часове.

Следва членовете на СИК да са в съответното помещение в по-ранния от двата посочени в долните два отделни колони часове! Особено внимателни да бъдат членовете на секции в село Смирненски и град Глоджево, при които предаването на машините от "СИЕЛА НОРМА" АД е по-рано от предаването на изборните книжа.

За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал член на СИК.

Предаването на изборните книжа и материали от ОБЩИНА ВЕТОВО НА СИК за предстоящия в неделя вот, ще се проведе на 08.06.2024 г.(събота), по следния график:

№ на СИК/населено място Адрес на изборното помещение

Час за получаване на специализирани

устройства за машинно гласуване (от "Сиела Норма" АД)

Час за получаване на

изборни книжа и материали (от Общинска администрация-Ветово)

190500001 - Ветово ул. Трети март № 6, Ритуална зала 14:50 14:15
190500002 - Ветово ул. Трети март № 3, Пенсионерски клуб I 15:00 14:15
190500003 - Ветово ул. Васил Левски № 3, Бивше Турско училище 15:20 14:30
190500004 - Ветово ул. „Васил Левски“ № 3, Бивше Турско училище 15:20 14:30
190500005 - Ветово ул. „Хан Кубрат“ № 47, Клуб на ОФ 14:30 14:00
190500006 - Ветово ул. Дунав № 1, Заседателна зала в Младежки дом 14:40 14:00
190500007 - Глоджево ул. „Димитър Благоев“ № 38, Училище – централен вход 13:40 15:30
190500008 - Глоджево ул. Димитър Благоев № 75, Читалище 13:50 15:30
190500009 - Глоджево ул. „Димитър Благоев“ № 103, магазин ЕТ „Юзеир Пашев“ 14:00 15:30
190500010 - Глоджево ул. „Димитър Благоев“ № 40А, Клуб на пенсионера – център 14:10 15:30
190500011 - Глоджево ул. „Димитър Благоев“ № 38, училище – южен вход 13:40 15:30
190500012 - Глоджево ул. „Димитър Благоев“ № 38, училище – северен вход 13:40 15:30
190500013 - Кривня ул. „Александър Стамболийски“ № 53, Читалище, клуб на пенсионера 16:00 16:00
190500014 - Писанец ул. „Трети март“ № 55, читалище без машина 16:30
190500015 - Сеново ул. „Христо Ботев“ № 1, бивша сладкарница без машина 15:30
190500016 - Сеново ул. „Трети март“ № 21А, пенсионерски клуб 15:50 15:30
190500017 - Сеново ул. „Александър Стамболийски“ № 9А, клуб 15:40 15:30
190500018 - Смирненски ул. „Хан Крум“ № 1 13:00 14:30
190500019 - Смирненски ул. „Дунав“ № 7, бивш магазин 13:10 14:30
190500020 - Смирненски ул. „Цар Асен“ № 11, училище 12:50 14:30
190500021 - Смирненски ул. „Цар Асен“ № 10, нов пенсионерски клуб 12:50 14:30
190500022 - ПСИК Ветово ул. „Трети март“ № 2, стая № 1 в сграда тип „барака“ без машина 14:00
190500023 - ПСИК Ветово ул. „Трети март“ № 2, стая № 2 в сграда тип „барака“ без машина 14:00

Лъч 1 на Общинска администрация: Ветово-Сеново-Кривня-Писанец

Лъч 2 на Общинска администрация: Ветово(ПСИК)-Смирненски-Глоджево

Изборните помещения се заключват, запечатват и предават за охрана на органите на МВР в 18:00 часа.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.