СЪОБЩЕНИЕ

 

Приключи процедурата по избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг от Община Ветово. Въз основа на извършената работа, Комисията единодушно предлага на кмета на Община Ветово, да сключи договор за кредит с класирания на първо място участник:

  • ,,ТЪРГОВСКА БАНКА Д‘‘ АД, гр. София

 

pdf Протокол от конкурсната процедура