backg h 420

Заповед за обявяване на бедствено положение на територията на община Ветово

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-975

гр. Ветово, 26.11.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 48 и чл. 49 от Закона за защита при бедствия

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.ОБЯВЯВАМ бедствено положение на територията на община Ветово.

II. ВЪВЕЖДАМ в изпълнение плана за защита при бедствия на община Ветово в частта: „Силни бури, снегонавяване и обледяване“

III. Начало на обявяването на бедственото положение е от 06:00 часа на 26.11.2023 г.

IV. Срок на действие на бедственото положение е до отпадане на обстоятелствата послужили за обявяване от кмета на Община Ветово на бедствено положение на територията община Ветово.

Настоящата заповед да се изпрати на Областен управител на област Русе, РДПБЗН – Русе и Министъра на вътрешните работи.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД   /п/

Кмет на Община Ветово

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.